Skip to main content

Full text of "Homeri Ilias, Graece et Latine : annotationes in usum Serenissimi Principis Gulielmi Augusti, Ducis de Cumberland, &c."

See other formats
' 


Jtohti ^Vham 
ntr&rp s 
I N THE CUSTODY OR TME 

• B05TON PUBLIC LIBRARY. SHELF N° 
HOMERI ILIAS GRiECE et LATINE. C U M ANN OTATIONIRUS SAMUELIS CLARKE, S.T.P. NUPER DEFUNCTI. 


■H: V O L. II. Edidit, atqjjz imperfecta supplevit 

SAMUEL CLARKE Filius, S. R. S. EDITIO SECUNDA. L O N D I N I, 

Impenfis Johannis & Pauli Knapton, 
MDCCLIV. .<" ('Air/t/,- //.'/t/f/f J/{/7.i Js/./f.fy /ri.,- //(, /''/' _E v x i n v s EV B. O P A. JE 

P _A IB. S 
fiit^* Ae g ae vm ffilse — 1% 
4 

&a£a/a 

JV . £ 

A tai-irn Z>,jjt.~/i.' ** 

la _p -p a .z> <? t: 

„'£?■*•"*■-»„ -^*" 

t^ •* -i. -*4<i ^* v ^i^JS~r^T ~i ■'■&•■ ., > 

S&*V" B "i_ - A-Ai Ca/io/ttia „■>»*--■ fc*-4<r>V A tr , — 

Hipufheio_Ci„ 
lice?. ASIA MlNOR ( .V.-/'.///^.. 7 VV'W A H I s >fc 

Mtcd j t k am\NEi 

j 

T A H S 13 - •'■»*.- L E C T O R I. 

CUM fecundum hunc Iliados Tomum Pater meus imper- 
fedlum reliquerit, libros vero pene quatuor prorsus abfol- 
viflet, notas 6c obfervationes casteris in libris margini paflim 
adfcripflfTet ; ne hasc interciderent penitus & perirent, reliqua 
aliquo modo fupplere conatus fum. 

In tres priores ex duodecim hifce pofterioribus Iliados libris, 
itemque in quartum ufque ad ver. 359, annotationes ipfe per- 
fecerat ; Textum & Veriionem ufque ad ver. 510 ejufdem librh 
recenfuerat. Atque hasc ex ejus Manufcripto quam-accurati£- 
fime edidi. 

Reliquis in libris Textum aut Barnejii aut veterum Editionum 
retinui ; una. alterave ex notis paternis, nulla de meo adhibitu 
corre&ione. 

Verjionem Editionis Wetfte?2iance plerunque fecutus, fum ;; 
quam tamen interdum ubi ipfa fententia exegerit, interdum ubi 
priores Patris emendationes admonuerint, emendavi. 

Annotationes partim ex Patris mei in priores libros annota*- 
tionibus excerptas; partim ex iliis, quas per reliquos libros paf- 

£«3 L E C T O R I. 

fim in margine fcriptas reliquerat, colle&as ; (de meo ipilus 
paucifTImis interjedtis) addidi. 

Varias porm lecliones Codicis Harkiani & Italicorum quo- 
rundam mecum, ut olim cum Patre, a Viro erudito Thom. 
Bentleio communicatas fuis locis inferui. 

Indices denique duos 'fubnexui, alterum Verborum de quibus 
m annotationibus prascipue agitur, Auftorumque ibidem cita- 
torum ; alterum rerum in lliade maxime memorabilium, ex 
Editione Wetjleniand fere defumptum. Samuel Clarke. ** 


T H Z T H 2 
PAYOAIA, n TPAMMA n'. n 'rvoQsTi; vjg OMHPOT 'PatyuSia; N'. 

Ocreit}vv, hftup&8$ iftui} Tac. ' EXhwzc, o[A0iXTat Ka/\%avli t «J ajw^&T^y; Tyc Afetrlat 'nra^op^a., tirstlx 'A 
j TOS a*\/\ys' /A£Ta Tatra 1&q[mvsvs attrevn, *c) avat^st Oo^oowa, y.at Ttva; «*\>\y<i* <2ro*\*\ot o*s JtJ auTtvv 
ct. Til^wirxovTa» ds Aj;t'pt£@-' X; EAs*,^* Ty$ ds vusiXQtjc, Qvvajay&v "Zxlwg liruya tqTc, •aroAe^tiaKj «j pwy^Xa^ «vatfsyirat 
X[A'.p(iTEpu\}ev avxtJHyrai* *A A A H. Ala^r.^aq Taj -cruAa; tou Tti^tiq twc EM^ywv £x]w^ } /xet« (Sagxc ts e*Ve/\£w» £t? tyvynv avTH% T^siret t^ Xiv; ;i& 
airorcityac, Ta S o-«J,£4^ etti ?a .sre-aTa tjj; 7"j$, a*\*\o(piV?iy; Sewfer avHpcJTiaq. Tloueidw ot x.cca:^i^,sv^ ett* 
'LuuoQjccxriqy ^LOt.ca^ev'^* sjtIjj/xsWj Ty$ "iiT.Ajjca^, 'uj a^ay t\veTat st% Atydq f evfya r t v avTui TtfAiv®*' /KaQuv o) avvr.Or) 
jt«7jXor, ic. vitoCfV^aq twSBq, ivagaytpjcTui i\% tq •oteo\g:.' x^ to f/.ev a^vua xafyifa ev Tta 'weT^uyhi, uvtq<; ol, ofioiwGc»? 
KaX%av1(» tsa^o^cc Tt?q a^iVy? T.vv EWujwu/ oi ;tj T^orffoy tiwk e(iwrvtvtr§£m$ -cra^a tou Ssa, yevcaiw^ ayuvtQovrai' h 
o\q k^ 'l^o^tEfii); fij Mr.^iQvrii; evb s oxtfA.ecri. £ivfcto*\jjs oe yivoy.svr,q t s«al/^-wv twv rgaTvfAaTwe elalci^- ffor, aigeTOi. 

*H £7it Ta<$ vava\ /*«%jj- 

"a*\"\wt. 
Nn o , IttI vvivcri frxjty) AavaoTq jj/xtw Hocrnouv* 

"A/S^bjq. 

Nf ce, Tloffsioduv AavaoZ; jccar®* uncajs XaQ^. LlB. XIII. T»V # £« w«P« twi -za-oi/oi/ T eyeuev yl ol?vv Eos ouidem "*Yi ad illas ' la00Ie ' nr 

' S Aj ~ Z> Ti que ut-ferrent & aerumnas 

NwX£|tA£i'£' auVof d£ •ziraXii' T^nrtv otts (pctetvu, 
NoTtyiv e<p nnroTToXuv ®pwav Ka.Sopupev©* oda.v, 
$ M.UTUV t dy^efx.x^uv, vtj dyctxiuv 'liTTviuoXyuv, 
Y\ax\o<potyuv, ocCtuv T£, Oixocto]c(.Tuv ccvdau7ruv. 

Ver. \.—\m\ av.] %uoniam* ut diRum ejl — Nempe, libro Ver. S .—iyavm Wn/aoXvwv,— *■&'.,» ts] AI. 'Afituwv !.»,. 

fuperiori, •wsr. ult. ,uo'Ar»,— .'ASiijv te. Quique «Ci'« fcribunt, eorum alii intelli- 

Ibid. — CT£Aacro-£.] Ita jam fcribendum, neceffario ; quia 6 1 "" (notante EuflathiJ) oXifofiK?, five tuTEXsrj xai airXS? 

oteX«o-£ fecundam corripit. Dubiiari tamen potelr, utrumne a '" T »"C *i" a fi'V> wo{sm/«evb;, o!f a/oea|oCi'af alii, toi/'; «k« 

Crseci Antiquiores ifto modo fcripferint. Mam quum o-, fua &*? Tt^ec-i to^o-, '^roJ£tJo 1 aev^;c• alii, ixivtispuc, cti ^iov wx c(- 

»««-iv alii, aVxBf alii, jucc^oCmf alii, tiroXcjefec, 5'| r ,v, » v J p sik-. 
Homen, credo, temporibus nihil hic ambigui. Strabo inter- que ut-terrent Sc aerumnas 
Indefinenter; ipfe autem retrd vertit 

oculos fulgidos, 
Seorfum equeltnum Thracum intuent 

terram, 
Myforumque cominus-pugnantium, & 

illuftrium Hippomolgorum, 
Lacle-viiflitantium [pauperum] longae- 

voiumque, juftifiimorum hominum j fotijlatii literam dixerunt, haud fcio an hoc fibi voluerint : I 

teras £, |, 4", neceffario quidem duplices effe ; confonantium 

reliquas omnes, /imfiicet ; unicam autem o-, iftiufmodi effe, ut P retatur > °'-*?"i»e, aftccfoixac-, a V ihCyart liiifkxt; fcfvlccc;, ■fermultis in Iocis, ac preecipue in Verborum Aoriftis, Jimplex 
dup'e'jtve ex aequo pronunciari poffit. 
Ver. 4. Nco-ifiv.] Vide fupr. ad i, 349, >csj,1n^c£vac «ray1«, iIdc «■«AuliAf.i» .cj iwmAjIjt, Lib, 7. p, 435, 
460, 461. 2 O M PI P O T 

'Eg Tcoiyv o' 8 wdurrxv en rpemev octre (pxstvw 
Ov yd.o oy x9xvxtuv tiv eeXTreje ov ku\x Svpov 
'Ex9ovr\ n Tpue&o-iv eZoriyepev, % AuvxoTcriv. 

IO OvS' dXuo<rKoxr}v eiys xpetaiit 'Evo<riy9uv 

Kx\ ydo Buvpdgw ?:<ro w[o\tp,ov re [idy/jv rs 
'Ti|/£ eV dy^oTKTr,; xoevprjg £upx vXr,e<r<r'/jg , 
Gc:;iKir,;' ev&ev ycco etpxivero wx<ru {/, lovi, 
<buive\o Se riptdy.oio woXtg, >t) vtjeg ' Ayxtuv. 

] 5 "Ev9' uo oy er dXog ePer leiv, eXecuot S' 'Ayxtisg 
Tpu<r\v Supvxpevxg, Au Se Kpxjepug eve[/.e<r<rx. 
AvrUa S' e'£ ope@o KxreQ,r,<ru\o wut7rxXoev\®o, 
Kpxnrvct wo<r\ wpo£i&xg' rpipe S' ipeu pxK\.x Kj 'vXy 
Hoo-<r\v vtt d9uvdrci<ri HocretSduv®- Iovt©^. 

20 Tpl? j£ opetxr luv' to Se Terpxjov 'ine\o ren^up, 
Alydg' ev9x Se ol kXv\x oupxjx j3ev8e<rt Xtptvrjg, 
Xpvcrex, papy.xipovjx Terevyx\ut, ctfpQtTtc ctit. 
"Ev9' lx9uv, vir oye<r<pt rtrv<rKe\o yuXKoiroS' iwttu, 
' £lv.vn'eTx, ypvo-eyo-tv e9etpr,<r,v Y.oy.ouvri. 

2C Xpv<rov S" uvtos eSvve wefi ypdi' yiv\o i[/,d<r8Xr l v 
X^vo-eirjv, evTvyc\ov, eQ S' e7re£y<ru\o StyoV 
Bij <T eXuxv eir\ xvpxr' ' drxXXe Se Krjre' wr uvtm 
Yidv\o8ev \k Ksv8 t uuv, vT r)yvoiv\osv uvuk\x' Lib. XIII. 

Ad Trojam autem non omnino ampliui 

verteb.it oculos fulgidos : 
Non cnim ille immortalium quemquam 

cxiiUmabat fuo in anmo 
Profeftom, vel Trojanis aix iiaturum, 

vel Danais. 
Ncque •vtro caecam-fpcculationem age- 

bat rex Neptunus : 
Etenim hic fpeclans fedebat bellumque 

pupnamque 
Al'e uper fummum verticemSami fyl- 

vofae 
ThreTcia: : in^e enim confpicicbatur 

tota qu!dem Ida, 
Confpiciebatur & Priami urbs, Sc na- 

ves Aclnvurum. 
Iilic utifite is e mari feJobat egreCus, 

milerab.aur autem Aciiivos 
A Troj uiis domitos, Jovique graviter 

fuccenfebat. 
Protinus itaque de monte defcendit prx- 

rupro, 
Rapide pedibus proereHiic: tremebant 

autem montes alti & fylva, 
Pedibus fub immortalibus Neptuni in- 

cedentis. [autem 

Ter quidem protendit grefTum, quarto 

pajfu pervenit ad-locum-defiinatum, 
^gas : Illic fcilicet ei inclytie ^des in 

imo mari, 
Aure.T, corufcantes, aedificat^ funt, 

incorruptibiles femper. 
Iliuc cum-vehiffet, fub curru junxit 

aeripedes eqnos, 
Celeriter- volantes, aureis jubis coman- 

tes. 
Aurum autem ipfe induit circum cor ■ 

pus j acccpitqus fcuticam 
Auream, fcite-faclam, fuumque con- 

fcendit currum ; 
Coepitque invehi fuperundasj exulta- 

b^nt autem cetc fub jpfo 
Undique e Jitebris, neque non agnove- 

runt regem : Ver, 8,— aQavaTtov.] Vide fupra ad d, 398 Ver. 9 ._^n, Vv.] H&l*** Codex KarUUmi \ viro erudito ^em m loco, refle conftabit Ver. 22. — T£TEu'^aIa(.] Al. T3T£y'^a%. Utrumvis, hoc qui- 'Tbo. Bcm.eio collatus 

Vtr. II. — Er":>,s^w T£ fta^nvTE.] Vide fupra ad r,, iyi, 179. 

Vtr. 12. — u\rio-s-'.;.] Vide fupra ad ■/, 151. 

Ver. 13. — hGtv ya^ iifaivETo ■araya.] 

unde omnis Trcja videri, 

Et Danaum foHhe naves, & Achaica caftra. jEn. II, 461. 

Ver. 15. 'Evfcj'.] lllie ulique 

Ibid. — eXt'=:;= i' 'Axr-iie, — A11 H — IvE^tEirtra.] 'AiruValav 
hoc exiftimavit Spondwui , cum eo quod dixerat Neptunus fupiai 

S', 2IO, 'Oi;x av lyxy i£i>.iipi Sed mentem Poet.-e minus 

cei.it vir eruditus. Illic nitnirum in CJmfo, longius a mai 1, pu- 
gnabatur : H"c ad ufque naves repulfi, marioue iplo cierciti A- 
chivi, neceffitate coafli dimicabant. 

Vcr. \%.—r^if4.i i' >j'{5a pay.fa xcti 6'j.n.] noXu i^.—a/j.iivu, 
ra.,—xa (wd.\Xo7j ii wga nfA&v ti/ttcc i^E.^arai) raimTtt Vcr. 23. — yV c'p^£j-4>i riljo-ailo — Xtcti®. 

Junxit equos cnrru genitor. — 

Ibid.—xaKy.iirci ] 
— — ^Eripidem. Mn. V, 817. AZn. VI, 802. 

Ver. 24. — yjvrir.a-vi lt)£i'^o-t'/.] Pronuntiabitur jegjojttrir 
Prima enim corripi non poteft j neque in his uJla unquam ell 
Licentia. AU x'<"riomv. 

Ver. 26. — ^— s7rES»Va7o.] Al. imZr.ailo. Itemque ver. 17, 
iuiliZio-Clo. De quo, vide fupra ad &', 35 ; & ad i, 109. 

Vcr. 27; En iv' f^oav Irri Kii.ueT ] 'Videfupra ad i?r, 1". 

■ manibufque omnes effundit habena«, 

Ca?ru'eo per fumma ievis volat zequera curru : 

Subfidunt undre, tumidumque fub axe tonanti 

Sternitur a?quor aquis: 

Tum varia: comitum f3cies, immania cete. ASt. V, 8i8 # Atque rotis fummas levibus perlabitur undas. Mn.l, 151. 
noatii»»©'* " tjEjue i' t'{£* ftaxjtt ^ 'i\n x — En i' ihaav i%l Superiorem hoc in loco Virgiho Homerum, nemo negaverit. _y,v<x. .— ." Longinut, Seil. 9, Ibid. — utt' oJt5.] uoi dur5, Cod. Caittab. a Barntjio, Se 
Codd. Earkian.a 1b, Bzotkio coIUti. 

•3 V<r. VT I A I A A O S 

VrjQocrvvri Se SxXxcrcrct etts^etjo' ro\ <T eTreroyjo 

30 '?{[£$% f/.ctX' , id virevepQs Stxivero ^sXke^ kPwv' 

Tov eg A-^xtuv vr\xg evcrxxpSuot (pepov 'tirrron. 

' Eg-t Se ri Qrreog evpv fixdelrig j3ev9e<ri Xt[*.vr<g, 
Mecrcrriyvg TeveSoio ic, 'ifz^pn -zcrxtrrxXoecrcryg' 
' Ev9' tirTnsg eg~r\crz UocreiSxuv evocri^uv, 
3 c Avcrxg ££ o-^euv, -arxcct ctpt£poo~tov QxXev etbxp 
"ESfjtevxf ctfttp) Se ■urocrcri nreSxg eQxXe xpvcreiag, 
'Aahrixjvs, otXvrag, o(pf> 'eurreSov xv9i ptevoiev 
YSog-'r]crxv]x xvxytjx' cT eg g-pxrov u^er 'A^xiuv. 
TptHeg Se (pXoyt tcroi xoXXeeg, r]e SveXXrt, 
40 "EkJooi Tlpixuidri ctuorov fjcefjtxureg eirovro, 
' A&pouot, ccvioc^ot' 'eXirovro Se vr\xg 'A^xtuv 
Alprjretv, njeveetv Se ■urxp xvro(pii srxvrxg ' A-^xi-ag' 
'AXXx YlocreiScttov yxtr]o-)(^>, evvocriyxi©^, 
'Aayettsg urpvve, /3x9etrjg e<? ctXog eX9uv, 
45 Eicrxuev®^ KxX^xvri Seftxg y^ ctreipsx (puvr t v. 
Aictvre srpuru ■srpoo~ecpri, ueuxure y^ xvrw 

Atxvre, Qcpu uev kb Qxucrere Xxov ' A-/xiuv, 
' AXitr]g f^vrjcrxf^evu, fjtr\Se xpvepoTo <po&oio. 
Aaa»i fjt, yxp eyuy a oetdtx xstpxg xx-Tr\\ig 
50 Tpuuv, 01 fjteyx rei^ 1 ^ virepxxre&ricrxv ofxtXu' 
' E^acrtv yxp xirxv]xg evKvr]ixiSeg ' A-xpttoi' 
Ty oe orj xtvorctjov ■srepiSeiStx, fJtrrri ■srx9uuev, 
^Bj p oy XvcrcruSr\g, <pXoyi e'ix.eX^>, r\ysy.ovsvet 
' Exjup, bg Atog eu%6t' epir9evs<&> i-roctg eivcti. Lib. XIII. 3 

Cum Iretitla etbm mare liuc-illuc-de- 

ducfeum-cedebat : H\ itaque vilabjnt 
Celeriter admodum. necue fubtus ma- 

deicebat areus aris r 
Hunc autem ad Achivorum naves agi- 

les ferebam equi.' 
Eft autem quajdiirt fpecus arapla alti 

in profundo maris, 

Inter Tenedum & Imbrum afyeram s 

IIHc equrs flabulare-fecit Ncptunus 

terrae quaflator, 
Solutos currjbus, juKrique divinum po- 

fuit pabulum 
Ut ederent : circaque pedes pedicas je- 

cit aureas, 
Infj^ngibileSj infolubiles, ut firmiter 

illic manerent 
Rediturum regem : is autem ad exer- 

cirum abitt Achivorum. 
Trojani veio flammaj pares conferti, 

fiVc piccells, 
Hccloiem Priamidem inexpleto ardore 

jntur, 
Mignum-frementes t clamantefque i 

fperabant autem naves Achivorum 
Capturos fe t occifurofque ad jpfas o- 

mnes Achivos : 
Sed Neptunus terram-cingens, terrai- 

quaffator, 
Argivt s excitabat, prcfundo e mari e» 

grefTus, 
Cum-fe afTimibffet Calchanti corpore 

& indefefsa vtce : 
Atqut Ajaccs quidem primos allocutus 

eft, promptos-animis etiam per fe ; 
* e Ajaces, vos quidem fervabitis popu- 

lum Achivorum, 
*' Fortitudinis memores, nequaquam 

autem dirs fuga?. 
" Alibi enirn equidem non timeo ma- 

nus audaces 
" Trojanorum, qui magnum murum 

tranfcenderunt turba j 
" Suftinebunt enim omnes, bene-ocre- 

ati Achivi : 
" Hac vero parte fane graviflime ti- 

meo, nequid incommodi-accipiamus, 
** Qim hic rabiofus, flammas par, du- 

cit-copias 
* ( Heclor, qui Jovis jactat pra?potentis 

filium/(? effe. Ver, 29. r»:55S-y'v»j 5"! &aVa<rs-<».] AU VrAoa-uvr, H $dr\a.irc-x 
latum mare t Qus U aeque commoda Leclio. Nam ?n8ioT»&* 
f/(f.'«j,] vox Homero non inufitata. 

Ver. 36.— -tsrsJttf Ka,\B XS t " rEl ' tf ?*] ^ e e0 ^^t-^cio, quo Poeta 
versus fui numeros, verborumque ipforum fonum, ad rei di- 
cendje naturam exegerit ; vide fupra ad y' t 363. 

Ver, 40.— ITgfajUify] Vide fupra ad «', 393. 

Ver t 42. — waf <tim>'cj>f.] mx( avrCSi, Cod. Harleian, a Tb, 
Bentleio collatus. 

Ver, 44. 'Ag^Eitf; wt^we] 

— — animum virefque Latinis 

Addidit, & ftirr.ulos acres fub peclore vertit. JEn, IX, 717, 

■^ in pra?Iia fsva 

SufciUt, & ftimuJis haud liiollibuaincitat iras.^n, XI, 727, Ver, 45. Eic-^asv©*] Notandus fa£e primarius & maxime pro- 
prius Vccis Medix ufus. Vrde fupia ad y' t 141. 

Ibid.—%EtA.xs X) aTH^ia <fyx\r,v, 

Omnia Mercurio fimilis, vccemque coloremque. 

^».IV, 5 5 S. 

Ver, 46. Sc fupra, 40.— pz/xxuT£,'] Qua analogia faclum ex 
^«■i>«oc, ffanxittjf ex 0aa-t\nS t {3an\U' cx fAiTno(oc t ub- 
tj»5©*« ex hao; t "tetuj;- ex Ixioe, iXtM? MeveXao?, MeveXEauj» 
ex TiQwoTc;, TedvEfSra;' eadem annlogia fit ex (ASftaSvBf, pi- 
f*a£Ti;, Vide fupri ad a', 265 j ad 0\ S18; ad £', 464. 

Ver, 49. — Sfc&iaJ Vide fupra ad d t 37. 

Ver, 53. r H^ p tV] ®2&frHicet bie&e. 

Ibid. — e.xsVSv-] Ita reflituit Batmfius, alibi ex MS j hic 
ex conjeclura. 41. ;*«>.©*• Qund primam corrjp.t. £ 2 #V, O M II P O T Lib. XIII. " At vobis fic deorum aliquis in mcn- 

tibus ponat, 
" Ut & ipfi ftetis fortiter, & horte- 

mini alios. : 
rt Ita enim, ardentem luct, repuleiitis 

a navibus 
" Velocibus, etiam fi eum Jupiter ipfe 

excitet. 
Dixit j i: fceptro, terram-cingens Ne- 

ptunusj 

Ambos feriens, implevit robore forti, 

Membiaque fecit Jtvia, pedes & ma- 

nus fupcrne. 
Ipfe autem, ut accipiter alis-pernbr 

excitatus fueiit ad volandum. 55 H,pu'iv <T uis Bsuv Tig ev) (^oscri ~rot"crstsv, 

Avtu &' s~ufJLSvui xpof^pug, y^ uvo>ysf*.sv uXXag' 

Tu xs Xy scr-VfJLSvov ~rea sourjcrutT airo v,]uv 

'£l)iV7ro(>!.-v, sl kui uiv OXvxiri©^ uvrog systpst. 
*_, ,i, QKi]7ravtu yxtrioy©> 'Evvo~iyat©> 
60 ' 'Apporspu KSKOTjig ~rX-/]3Sv [jlsvs©> kooI]s^o7o, 

Tvia <5' s9-/]ksv sXufppct, ~r6Sag j^ ysi^ug vrrs^sv. 

Avtoc <T, ucr 'ipr,£ UKV7r]sp©* upjo ~rsrscr9ui, 

''Oc; pd T Ct7T Ut,yiXt7r©~> ~7STpr,g ~TSr J tfJLr]Y.S©> dpVSlC Qui i. prSEtupta petra excekS levatus 

'OpfjLr]crsi -rsototo otuKStv bpvsov aXXo' 
C5 *£lg ctTro tuv YjtVs Tlocrsiouuv svocrly9uv. 

Toiiv <T syvu ~rpocr9sv OtXyog ruyv; Aiag, 

Auf/a ctp Atotvjct ~rf.ocrs(P" TsXuuuviov vtov' 
Atuv, sttsi Ttc vui Bsuv, o\ ' OXvuttov syao-i, 

Muvrsi sl^ousv©* ksXs]ui ~rapd v/]V<r\ fj.dys~9ui, 
70 Ovo' oys YLuXyxg s~t, 3so7rpo7r©*> otuvtg-r t g' 

lyvia yup usrOTTtcroS ~roouv rjds Kvr,fJLUUv 

'Psi' syvuv u7riov]©->, dptyvco]ot os Bsoi ~rsp' 

K«t <T euot avru SuyJg svt g-r]9scrcrt cptXoiri 

MuXXov spopuurui T-oXsfJLtCstv r)os fA.dyscr9ui, 
75 Matfj-uucrt J' svsods ~r6Ssg >c, ysTosg U7rso9sv. 

Tov 8" diraftetGopev©* iroo-eQ- TsXufxuvt©^ Aiag' ""^^,, %T?" S a " ocutus c(l 

Ovtu vvv vi) sfJto\ ~rspi oapuri ysTpeg uu7r]oi 

MatfJtucrtv, kui ftoi (jlsv©~> upops, vspSs os ~rocr-\v 

"EcrcrvfLUt ufiporspot-i' fxsvoivuu ds k) olog 
80 ' Etfopt rifixf.iii-n ctfi6]ov fjtsfJLCiUTi f-Luys<r9ui, Properaverit per pianitiem infequi a- 

vem alius-generis : 
Sic ab faClo - impetu-abiit Neptunus 

teirae-quaifator. 
Ex-ipiis dutbus auiem fenfit prius Oi- 

lei Jjiiut velox Ajax, 
Sratimque Ajacem aljocutus efl Tela- 

monium filium : 
" Ajax,qutiniam aliquis nobis Deorum,. 

qui Oiympum habitant, 
" Vati airimilatus jubtt ad naves pu- 

gnare ; 
" (Neque en.m hic Calchas eit, vates 

augur ; 
" Veltigia quippe retrb pedum Sc tibi- 

arum 
" Facile cognovi abeuntis : facile uti- 

que dignolcuntur dii :) 
tc Continuo eti-m mihi ipfi animus in 

peftoribus meis 
" Magis excitatus eft ad pugnandum 

atque pra;liandum ; 
" Pugnamque appetunt-geftientes fub- 

tus pedes, & manus fuperne. Sic nunc & mihi circa haft.im manus 

audaces 
" Geftiujit, & mihi animus ereflus 

eft ; fubtufque pedibus 
" Sentio me-injpullum ambohus : a- 

nimo verrj inci'ato cupio vtl folus 
" Cum Heilore Piijmide inexple;um 

aruenti pugnare. Ver, 60.— XEXoirai?] Al. MEKccpaic. 

Ibid.—mXnav y,ivi&* x^oTf^oTo ] Vide fupra, ad ver. 44. 

Ver. 62.— • oor 'g* 1 ^] 'jftWIXWC ^.\ktb.\, £' k] ts ie^a^ Jas-uvelal. 
Zuflalb, 

Quam facile accipiter faxo facer alts ab al(o 

Cunfequitur pennis fubhnicm in nube toluiiibam. 

Mn. XI, 721. 

Ver, 67. Ai'^a l' af] Statimque adea ; Statimijue proince. 

Vtr. 68. — Ittei tic.] " Ha?c oratio,'* inquit Sfondanus, " eft 
" ft$itit]&: Nihil cnim furjicitur, quod fit hujus imtii clvSShTic,,'" 
Kcn viditnimiium vir eruditus, verfus 70, 71, & 72, Paren- 
ehefi includendos ; aVi'5o«riv quac ab ifijs dc#um verbis inci- 

j ■ i> , t\a\ $■' itf.** ttfTJTj 6lC. 400. Ver, 71. I^via ya^ fxnrctricrBt irro^v] 
— — avertens rofea cervicerefulfit :— 

pedes veltis defluxit adinios, 

Et vera inteffu patuit Dea. J~n, I 

Mortales medio afpeftus fermone reliquit, 

Et prccul in tenuem ex oculis evanuit auram : 

Agnovere Deum proceres. — J£ n . IX, 6ct. 

*'"'' 74- — 3roX£,«:'fsi» (iJs ,«i^£3-_.] Vidc fupia ad », z^i, 
279. 

Ver. 78. — <ufo s -£.] Schol. "n.^mt, OffiaTai 1 vTn^itacr/xi; 
Xi°'*. Qux quim ir.epta fit obfervatio, vide fupra ad i, 37. 
Vtr. 79.^^*tvoiva;'ai o£ xj oToj] 
Audeo, & ./Eneadum proniitto occurrere turma?, 
Solaque Tvrrhenos equites ire obvia contra. _>;. XI, 503. Vcr. I A I A A O N. Lib. XIII. Sic hi cjuidem talia inter fe dicebantr, 

Pugns-fludio ]<eti, qijud ipfis deus im- 

miferat 2mmo. 
Interim autem peftremos Neptunus 

excitabat Achivos, 
Qui ad naves veloces reficiebant fuum 

animum : 
Qu>rum utique fimul gravque hbore 

fibi deffjfa membra foluta mn r , 
Simulque ipfis dolor in animo orieba- 

tur, afpicientibus 
Trganos, qui magnum murum tran- 

fcenderant cum tumultu. 
Hos illi fcilicet infpicienr.es, fub fupe:- 

ciliis Iacrymas fundebant ; 4 £iq ot [6 TOtctVTct Tu-pog ctXXqXvg ctyopevov, 

X&ofty yr}6o<rvvoi y tt\v Qp.v Seog epQctXe Sfvj&S. 

To(poct os Tvg oir&ev Vcttyo%©<> dpvev *A%ctiv$ y 

O* -wctpot vyjvo^t uow>v dve^v^ov (ptXov yToo' 
85 Tcav £ otfAct t ctoFctXecd ytctfJtctTu> cpiXot yvlct XeXvvjo y 

Kcct Qptv &X^ xctTct Bv/aov eyivtTO^ £epxofAevoto-t 

Tpuotg y Tot peyct reTpg©*» V7repxoc,Te£y}crctv o[/,tXw' 

T»s" oty etcopocovjeg, uV o(ppvcri octxcva XetQov 

Ov ydp ecpav^eoSai uV™- «XX" 'Ew^, No ~ &%££?*»- p " 
90 'Ps~x fisjstcrdfisv 1 ^ KpaTepag UTpvve (paXayfag. 

TsvKpov s-rrt ■srpuTov, k) AytTov ijXSe KeXevuv, 

UrjvsXsuv .7 v\pua, QoxvTa ts, Avj'i7rvpov ts, 

Myjpiovriv ts, Kj AvTtXo^pv, ft,vig-upag dvrvjg' 

Tisg 'oy s7ro]pvvuv, sttsx sfjeposvjx r srpocrv l vSx' 
95 AtSug, 'ApyeToi, kSooi vsoi' VfA.tjt.iv syuTe 

Mapvaf/.£voicri •ursTToiQa Qaucrsf/.svat veag dfidg' 

Ej vfJtsTg TsroXefjuoto fjt.e9y\cre\e XsvyaXsoio, 

~Nvv Svj etSejat v)ft,ap, vtto T^uscrcrt Safjt.v}vai. 

Xi TiroTTOt, i) fieya Bavfjt,a toS ocpSaXfioTcriv opuuai, 
IOO Astvov, kSTTOT eyuFe TeXsvTvjcrecrdai ecpacrKov, 

Tf*uxg scp v)fLSTspag tevxt veag' o't TOTrap^ -nrep 

<&v?ax.tv?ig eXacpotcriv eotKecrav, ane Kaff vXr t v 
■ Quuv, ■sropSaXtuv Te, Xvkuv T\qta sreXovjai, 

AvTug vXacrKiscrai,. dvaXtuSeg, xS' eTr) ^dpf^vi' Faclle interventu-fuo fortea concitavit 
phalangas, 

Atqu? ad Teucrvim qnidm priirium A; 

Leitum venit hort3ns, 
Penekumque heroem, Thcantemque, 

DeVpyrumcjue, 
Merijnemque, & Antilochum, peritos 

pugns : 
Hos ilie incitans, verbis alatis allocutus 

eft: 
" Prob, pudor, Argivi, juvenes ado. 

lefcentes : vobis ego 
'• Pugnantibus conrldo falvas fure navts 

noftras ; 
" Si veio vos pugnam detreflabitis 

giavem, 
" Jam nunc c-rte illuxit dies, quo a. 

Trojjnis dormbimur. 
" O dii, profeflo ingens miraculum 

hoc oculis video, 
" Indignum, qucd nunquam cgo even- 

turum putabam, 
" Trojanos ad noftras accedere naves;: 

qui priiis 
" Fugacibus cervis fi.-niles erant, quas 

par fyham, 
" Thoum, pardaliumque, luporiimque- 

elcs funt, 
" Temere errantes, imbelles, neque- 

nat& ad pu^nim : Ver,.S$. To^a U.] Bamefiut edidit Tc^tHe' te to " As," 
inquit, «rafeXxei. Inepte admodum, & contra omnem lingus 
Grsece analogiam. 

Ver, 84. O? — avl^u^ov.] Al. iyi^u^tv Quod & comprobat 
Barnefiui, ex x', 575. Atqui ea vox hoc in loco fententiam 
plar.e perimeret. Aliud enim eft, qucd iftic dicitur, recreati 
fur.t ; aliud, quod hic, recreabantur . Indicat nimirum Tem- 
pui illud (quod appellant Grammatici) imferfrBum, fpatium 
aliquod tempons produtlius ioter agendum ; qiia de cau:a apte 
i« Grajcis appellatur •sra^alali-Ai;. Vide fupta ad a, 37. 

Ver. 8;. Tm p'] £>uorum fcilicet ; querum utique . wijrbiOaa-iy ii (2i qi. 5',, 321:. 

~— — l$ga wS7ro.6»,;. a.' , 524. 

w J7r7rcif.'vlE vremtQe. . ^,', 2S6. 

V£»c Ei/^i, j^ tfTrai Xri "' tsi-zoi^a. 132. v£h>t££cj eifxt, x, tTTw X 5 * 5 "' 'sr£7roi8ce. 

Vide fupia ad d t 37 ; & ad 9', 322-. 

Vtr, 102. — y>.nv.] Vide fupra ad y, 751. 

Vcr % 103. — i37o^2?iiv] Codices pleriqur, •Bre.fia.Wlw» 

Ibid. — »"a WEXovlat.j Sbpervacaneum e(i q«od bjc annotaf 
Barnejius ; ** media rS f,''t% — a/tas cerre bre*vit, w ■':[/' u.*' " 329 — Viflnona -sra^a.'" Cujus rei eanJem elfe caufam, 
Ver. 90. 'VCa ^tslstc-tt^tv*©-.] Facile fe infirer.s. facile bumana ac in voce -rtW — 'l^wJify, <ar::t yv/ ti tm#, S 1 ', 2-57 ; ignorsvif JPecie intervenietjs. 

Vtr. 94.— tvlcfotyla ] -'verbis Quffi tuto tibi magna vofattt, JEn % XT, 3S0. 

Ver. 96.— «E7roidaj Male bic Tnterpretes, Corfdtbam, Ni- 
hil enim a]iuU graece focat win-otGa, quam quod Latine corfdo. Vir eruditu?. Nempe ad iftum locnm, " vel bir.c- paut" \n- 
quit, tc pnorem ru rloj cwnmunem 1 Quod aequaouam verum 
eft: Namin rlr^, Ti&StT&tti. Sc fimiiibuSj ubi dua? 1'ocjles non 
concurrunt. prior Hcmcro nunc^uam cnrripirHr. Er ad Odvjf. #',. 
289, "OirX:crTc,v t 1 n:'i t$ dyFiT.v- ■■ ■. *' itt tertto (inquitj Iocj 
** Anapajiui»'' Qu^^ xque inepta eft annotatio. Vide inlrj 
ad«', 24, 

Vtr>. 6 O M H P O Y 

105 "Clq Tpueg tottpiv ye piv©* k), %£~fai? 'A^xiuv 

Mi' t uvstv £k IQeXeoi&ev evuvTtov, £0 v]£xtov' 

Nuv (FezxQsv ■zro\tQ> K0*Xijj"£7rj vvjucn uxvovjxt, 

'Hyeuov©* kxkctviTi, fj.eQrifio<ruvvicri r£ \xuv, 

Of ueivu epl<rxv]eg oc.ftuvefjt.ev xk eQe\vo-i 
I iO 'Nvjuv ukuttopuv, ccWat K\eivov\ai xv xutxc. 

'AXX' £t JlJ ^ TUoiy.TTXV eTVfTUfJCOV XlTiOC Ig-tV 

' Racog ATpeidyjg, eupUKpeiuv Ayxfxeftvuv, 
Ouvex a^rviTifjLVjO-e •woouv.ex Hv\\et'jvx, 
Hccexc y isiruQ eg-i pceStepcevxi iiro\efjcoio. 
II^ 'AXX' aKeufteSx Bxcrcrov' xK.eg m xi toi (ppevec eo~8\uv. 
'TpceTg <T XKeTi Ka\a fteQiere $vpio >! &> xXxyg, 

nl >t ' / » \ / IW ,\ « r 

xvreg xci-01 eovreg xvx crpxTOV xd xv eyule 

Avopi fA,xyj.G-o~aiuv\v, og-ic zroXepoio fjceSeivi, 

. \ » / t ., r-\ ~ \~ 

Auypoc euv Ufttv oe vefjcecro-ufjcxi -urept Krjpt. 
120 XI ■weiroveq, Tx-ypc 6v\ ti kxkov 'sro.TicreTe u.e1?ov 

Tyoe f4.e6vifioo-uvy x\\ ev Cppecr] SecrQe «caf®. 

Aiooj it) vtfjieo-tv' orj yxp fjceyx velk^ bpupev. 

' EkJup ovj Ttrxpx vr;ucri lc>oyjv xyxQoc wo\ey,t^et, 

YLxpjepog' eppvj9ev oe -sru\xc y^ ftxKpov oyyjx. 
I2C ' £lc px Ke\euTiouv TxivjoyJ^ copcrev Ayxmg' 

'Aft(pt xp Aixvjxg dotic ig-xvjo <pa\xy[ec 

YLxpjepxi, ac kt xv Kev' Aprjc ovocrxtTo fjce\e\Quv, 

Oure k 'AQtjvtxivj \xo<r<rooc' 01 yxp xptc-ot 

KpivoevTec Tpuxq Te Kj ' EkJoox o7ov efjciftvov, 
130 <S>px£xv]ec cJopu Sxp),. <rxK©- <rd.Ke'i ■z»-poQe\ufJcvu' 

Ver. 109. — JjiVivIe,-] De hujus vocis, & fimilium, profodia; Ver. 120, 12», laj. — -a^a U — JS yd ( — , *Exlu ( J»'.] M. x 

*ide fupra ad a', 140. J ene — ; certe enim— ; Hccior nemfc 

Ver. iii. 'axx' eJ tn j] At fari eiiam Ji . Ver. 112. 'AitH 5 ve^eitiv.] 'aiJw, cixsiav \i/xic-n, rrt t» 

^r.115. — axte-ai T01] Faciles certi janatu ; faciles uiijue fa- '* T0 '-" Scbtha inedita in Codd. Harkiano a Tt. Bent/eiocom- 
vatu . municata. 

Ver. 1 1 6.— xaXa] Vide fupra ad 8', 43. *'"'• ,2 3 — ^«"» «V 9 »'f ■] vide ru P« ad S', 408. 

Ver. 117. riavJsf a e ir<" ihlte— , vpTt ti n f usr£[Aai.'} 'En! Ver - lz6 - ' A W> J ' ««' A"«v1at.] Conneait hac iftud a f ' cum 

J|_J T ' Iftwafiiic ^nx"' vr*ttwrlay ataHxfiai 15 vaStcr.a» ax;a)«, e0 l™ 6 P r;rceflit . ,J "''' 4^, 47» Aiav7e m ( tSru,—o-^K fj.ii x' 

iv to''s X£«=''l"» ; laToi5 Ifi t*v 0onSr,fJ.<i.To:y vra^afxiymfxa^. "awc-ltt Xaov 'A^aliCv. 

^Xa^^.; £'7raiv©'" a;s-7ref Iv ti/toi5, — " TTavl£5 agiroi eov^Ej" — . /^r. 129. Kpiv0£v]e5.J Retfle. Nam k^AeMec primam neceffario 

JPiutarci. de Adul. ts? Amici difcrim. fub finem. eorripit. 

Afr. 118. 'AvJfi ^cop^Eo-irai/MW, "5-15.] Lautus plane ad hunc J'er. 130. «ifa'£av)=5 Jo^u S^i, e-a^©" trdxtl' &£oCiyi'fxvt.\, 
•focum Sfiindanus : S^ucm virum, fuetfo, inlclligit Neplunus, 'jkaTtif ttf aVmT ejeiJe, x'ji/5 xo'jl», a'v£ f a S' a':»' s -.j 
•& c - ' -ary^ l7raXX^^fl£i5 Viot}, 

liid. — f4E9Eii.] JltSht, Codd, Harlaan, j 7i6. BentUio col- '*»•>« *' «w" a'v^i 5-a,-, t**$ifa p.'/!?- Ettrifid. fleracl. S36. 
•fati. ■ Trojan^ aties, aciefquc Latin* 

Concur- Lib. XIII. 

" Sic Trojani antchac robur & ltiinus 

Achivorum 
" Man?rc nolebant cx adverfo, ne pau- 

lulum quidem : 
*' Nunc veio procul ab urbe cavas ad 

naves pugnant, 
" Impcratoris igaavia, negligcntiatiue 

militum, 
" Qui cum illo contendentes, propu. 

gnare nnlunt 
" Naves veloces, fed interficiuntur ad 

ipfas. 

Veruntamen etiam fi omnino revera 

in culpa eft 
" Heros Atrides, late-dominans Aga- 

memnon, 
" E6 quod contumelia-afFecerit pedi- 

bus-celerem Pelidem ; 
" Nobis tamen nullo-modo licet inter- 

mittere pugnam : 
" Sed medeamur ocyus buic malo ; fa- 

ciles uti^ue fanatu mentes bonorum. 
" Vos autem nequaquam honefte re- 

mittitis ftrenuam tortitudinem, 
" Omnes fortiflimi ciim fitis in exer- 

citu : neque vei6 ego 
" Virum objurgaverim, qui pugnim 

detreiftet, 
" Quum imbellis fit : at vobis fuccenfeo 

ex animo. 
" O molles, mox fane aliquod malum 

admittetis gravius 
" Hac ignavia : fed in mentibus re- 

ponite finguli 
" Pudorem, btminumq; reprehenfione : 

certe enim ingens certamen ortu ell. 
" Heclor nfmpe ad naves prslio-flre- 

nuus pugnat, 
" Fortis ; perfregitque portas, & lon- 

gum veflem. 
Sic fiine adhortans Neptunus concitavit 

Achivos : 
Circum autem Ajaces duos ftabant pha- 

ianges 
Firms, quas ne Mars quidem vitupe- 

ralfet, fi interveniffet, 
Neque Minerva populorum-concitatrxi: 

quippe praeftantiffimi viri 
Dclefti, Trqjaoofque & Heaorem no- 

biiem manebant, 
Conftipantes hartam h.ifiie, fcutum 

fcuto dcnlifhmis ordinibus : IMAAOE N. 
kcnrtg ap xcrrrto epetde, xopug Kopuv, xvepx o xvv/p. 
"Yuuov J* ImroK.of/.ot K0pu9eg Xetfn.7racncri cpxXo.crt 
NeuovTUV ug wVKvot ecpeg-xcrxv xXXvjXoicriv' 
"Ef^ex $' eTpjU^a-ovjo Bgxcreixuv xtto ytipuiv 

IZC Heiou.ev' ol di' I9ug <p$6veov, fjtefixcrxv Se y.xy^ecrQxi. 
Tcueg oe ■wpxTUiyxv xoXXeeg, v^yj- o xp k,y.jup 
'AvJikou fjtefJtxug' oXootTpoyJ^h ug xtto nreTpvig, 
"Ov\e Kotjct g-e<pivv\g 7jro\xfi.og xstpxpfto®* ucrvi, 
'PqPotg cto-rreTU Zfjt&pu xvxtde^ e^ftxjx ■zreTpyg, 

140 "YiJ/j t dvxQpucncuv Tsy'eTe\xi, K\uireet oe &' uV outb 
''TXvj' 6 cf xcrcpxXeug Beei SfJLTrelov, 6<pp' ctv 'Sxvflat 
'lcro7re$ov, tots <T kt/ KuXtvoejxt, ecrcrufxevog wep' 
' y £lg"Ex]up, elug p. xrreiXei f*expi BxXxcrtr^g 
'Pelcto' eXeucrecr9xi KXtcrtxg x), vv;xg A^xiuv, 

145 KTetvuv' xXX' OTe $vj zruxivvig eveKUpcre (pxXxy^i, 
l,Tvj px fictX' eyxptfttyQetg' ol 8' xvtioi uleg 'A-yxtuv, 
Nucrcrovjeg ^tpecriv Te y^ ey^ecrtv xpcpiyuotcrtv, 
"*Qtxv xvro Qcpetuv' 6 Se, ■xxcrcrcifA.ev^ weXefLi-)^^, 
"Hucrev oe oixttpuctiov T^uecro-i ysyuvug' 

I co Tpueg, y^ Auxtot, Kj Axpdxvot xp£ip.x%vfjx), Lib. XIII. Clypeus nempe clypeum fulcieba t, ga- 

lea galcam, virum vir : 
Seque-invicem-attine</bat fetls equinis- 

ccmantes gale^ fplendei I I us conis 
Nutantium ; adeo denfi ftabant inrer 

fe: 
Hafls autem crifpabantur audacibus a 

manibus 
Co-cuifs : hi q'jip pe in b*flcs rec^a ten- 

debant, ardebantque puj:nare. 
Trnjani autem pr us-in eo$-imj:etum-fe- 

cerunt conferti ; prieibatque Hecr<*r 
Contra alacer-ruens ; lap is-curfu-per- 

niclofus ficuti a petra, 
Qu~m de vertice-montis fluvius toriens 

impulerit, 
Abruptis immcnfo imbrcafpers retina- 

culis petra?, 
Alteque fubf;liens volat, refcnatque fu*> 

ipfo 
Sylva ; hic autem curfu-perpetuo currit 

magna vi, donec pervenerit 
In planitiem ; tum ver6 neouaquara 

volvitur, curfu licct incitatus: 
Sic Hector, h3^enus quidcm minaba- 

tur, ufque ad mare 
Facile fe pcrventurum ad tentoria & 

naves Achivoruirij 
Interfitientem eos : verum quando jam. 

in denfas incidiifet phalanpas, 
Stetit prope-admodum obnitens : vx 

adverfo autem fiiii Achivorum, 
Percutientes enfibufque &: hzRis utrin- 

que-acutis, 
Repulerunt eum a fe : i!Ie veirj cedens, 

afpere-conculfus eft, 
Vociferatufque eft alta-voce Trojanos 

incbmans : 
ct Trojani, & Lycii, & Dardani comi- 

nus-pugnantes, Concurrunt; hasret pede pes,-denfufque viro vir. 

Mn. X, 360. 
Quem ad locum, fumma cum infcitia Scrvius : (t Pede (in- 
*< quit) pro Pedi ; nam efl AntiptofisS* Caeterum Macrobius 
in ii6, quibus Virgilium contendit Homerici carmims majeftatem 
nonsquafle; citatis his verfibuf, ** quanta (mquit) fii difftren- 
** tia utriufyue ioci, /eclori afiimandum re/mfuo." lib. 5. c. 
13. Mihi hic, in utroque Poeu, fummus videtur fplendor & 
pulchritudo. Scaltger, erga Homerum plerunque iniquior, de 
hifce duobus verfibus, " Fatcmur (inquit) ex Gracte tingua com- 
" moditate nobts ejfe aptiores ad laudandum, quam ad tmitan- 
*' dum." Poetic. lib. 5. c. 3. Qucd autem rogat ; *' cum dixi 
•'-<rttx©* (TttXE-', qu\d erit natwX oavWV* non advertit vir eru- 
ditus, neque o~d , /.<&' idem ipfum efle quod dtrirh j & fentcntiam, 
in voce 'Atrm;, ab aJio efle inchoatam exordio ; nec quas de- 
mum in fententa conne£lenda vis eflet particula? iflius, a& 

Ihid* — -ET.o^>y,'xv*)] •27:Xu7r7t/^ , Scholia inedita Ccdicis llar- 
teiani a Tbo. ('athio commLinicita. 

Ver. 136. — -r,^} ? *£ "l.-.1w;.] Duxiteos, ut diximus, Heclor. 
Ba enim hic vls eft vocabuli, af, ut cor.jungat haec cum eo 
quod prsxelTit, ver, 39. T^St- S"!— "£xTcfi twcfflt* 

Ver t 137. 'Av1(«gt/J Qaa ratione, a$iK%t) t hic ultimam pro- 
ducat ; Vld( fu -a ad «, 51*. Ac veluti montis faxum de vertice pr^ceps 
Cuai ruit avulfum vento, feu turbidus imber 
Proluit, autannis folvit fublapfa vctuftas ; 
Fertur in abruptum magno mons improbus aclu, 
Exultatque folo, fylvas, armenta, virofque 
Involvens fecum : disjecla per agmina Turnus 

Sic ruit. JEn. XII, 6S4;. 

Hujus Similitudinis & in utroque Poeta venuflatem totius, & 
apud Homerum partium fmgutarum (rauho eti.>m magis quam 
apud Virgilium) accommodam traduclionem, aptamque Sc com- 
pofitam pulchritudmem, optime hoc in loco expcfuit 3c enarra- 
vit Pcpius, 

Ver. 138.— wtrn.] At, wc-et, 

Ver. 139. Pn^ac — nr£~^c] V:de fupra ad w, 36. 

Vcr. 141. "YA«.] Vide fupra ad y' t j 51. 

Vcr. 1,1.4., 'Fg''^ iXEifora&ti KA«Wee.] H.;c t;.nlum in Joco, &y 
infra, J, 263 ; occurrit vox /-- '«W apud Homtritm : Etutrabique 
cum voce 1'Kivo'ic-ha.i conjund^a. Quare neque cum Barnefic 
fentio, voculam tf J"*" wapiXmiV id quod hngua? Gra?cae raiio 
haud patitur: ncque cum Eufatbio, 51 poftum efle pro oY. 
quod nihili eft : Sed, jSelnT i)tvo~io$ai x7\i<rixc t tantundem efle 
ac fi didlum fuifll-t, p&Ta itt\itrt&o$B i~\tv<nc$ai. Quod & indicat 
Eufatbim, quum acldit, tovtc, 2i j^ xarc to, o7/.oy^c. Lib. XIII. 

" Perftate : haudquaquam d u me fti- 

ftinebunt Achivi, 
** Licet valde addenfatis-ordine quadra- 

•tJ agminibus feiplos inftruxcrint : 
" Sed, puto, cedent hafta mca fugati^ 

fi revera me 
u Incitavit deorum potentifTimus, al- 

titotans maritus Junonis. 
Sic fatus, excitavit robur Sc animum 

uniufcujufque. 
Deiphohus porro inter hos elatn animo 

incedebat 
Priamides, praeque/e teneb3t clypeum 

undique a?qualf, 
Levi palTu progrediens, & clypeo-teflus 

procedens : 
Meriones autem in eum collimans-di- 

rexit haftam fulgentem j 

.160 KaijGaXe*, tf «>*>«$£ kxt drirfi» weivjoa-e fap, ^ZSffi^*"******"^ 

Txvoeir,v t* r xrt Jtfx«nv, xXXd woXv wfh T ™ ■ ^^f^™ ^ 

In e.xtremo frafta eft longa hafta : Dei* 

phobus autcm 
Scutum t.u.rinum tenuit-frorW a fe, 

timuit enim animo 
Haftam Merionis bellicofi ; at heros 

Merienet 
Retro fociorum in agmen rccefllt ; 

iratus eft autem graviter 
Propter utrumque, vicloriamque amif- 

fam, & haftam, quam fregerat : 
Perrexit itaque ire prasterque tentoria 

& naves Achivorum, 
Allaturus haftam Jongam, quae fibi in 

tentoriis rcliqua erat : 
Csteri vero pugnabant, clamorque im- 

menfus exortus eft. 
Ac Teucer quidem primus Telamo- 

nius virum interfecit 
Imbrium armis-acerrimum, divitis-e- 

equorum Mentoiis filium : 
Habitabatautem » Pedseum, antequam 

veniiTent filii Achivorum, 
Filiamque Priami notham uxorem ha- 

bebat Medeficaften : 
At poftquam Danaorum naves venif- 

fent utrinque-remis-acl^. 
Rurfus ad Ilium venit, excellebatque 

inter Trojanos : 
Habitabat autem apud Priamum : ifque 
eum honorabat asque ac filios. 
Hunc utique filius Telamonis fub au- 

rem hafta longa 

NJf ^ l, S' Smuw Sfeft.- 6 S' uut e-verev, ^xi, S h *Sr^£2SL , 2£L* , » 

V,r. 151. htoi fcijcv ifAi] AL bti b>(W tpi' Male. Al. Cf.trm ftXi yi%, Mjm' oicri^csv®. ti, iavrS, Allalurus Jibi S O M H P O T 

Tlxpf-ievsr' ' idroi Stjpov efte QxJiio-mo-iv 'A%aioj, 
Kai fttzXot wupirjSov Qpeac ctUTXg ctpTVvxvjec' 
' AXX\ ua, %«Viroi/7«< vtt eyxe<&*, el ereov fte 
"'llpo-e Seuv upic-©->, epiyS<i7r&, wo&tc^Havic. 

■1 r r *Qc eiiruv, uTpuve ftev^ ytj jvfiov eKxc-a. 
Arfiip oGl^ S" ev To7crt fieyot (ppoveuv eQeQ^xei 
riztctuiSrjc, woocrdsv eyev civzlhot wxvjocre tcrr,v, 
K.£<px wocri wpo&i&oic, yij uirxcnriStx wpoTrodtCuv. 
Myptovyc t¥ otVTOto tituo~kC\o u-<sp\ cpxetvu, 'Ei/ kxvXu eotyij oo\f)(pv 000V A'ijV?joG©j tie 
'Acnridoi Totvpeivjv £%£$' otiro eo, oettFe Se Bufcu 
"E/%©- Mypiovcco 6oit(ppov&>' uuTc/p oy 'rjpug 

1I65 *At]/ eTtxpusv e\q edv&> ex<z£eTO, yjacrct\o $' ctlvuc 
'AfKpoTepcv, vtKr,c re, Koii e /%£©-, £uvecc£e' 
By S' levctt wotpei Te K\i<rtctc >£, vrjzc 'Ayxtuv, 
OtcrofJtev®- Sopu fictKpov, ol KXtcrtycrcpi XeXetTtjo' 
Ot S' oixXot fidpvotvjv, (3orj S' ctcrQes-^ opupet. 

•I70 TevKpoc Se wpur^ TeXotfiuvtog otvSpct KctTeySJot 
"iuCptov x'xft,rjT'r]v, woXuiTTTns Mevjop©- vtov 
~Noti'e Se Ur]Sxtov, wp\v 'eXSeTv vtxc 'Ayotttov, 
K-JprjV Se U^ixfjtoio vodrjv £%e MriSeo-iKxc-riv' 
AvTctp \ire\ Actvxuv veec yXvdov ctftcpieXtcro-oci, 

175 *AiJ/ elc"lXiov rjXCjt, f^ere-rr^eTre Se Tpuecro-i' 

Na<~£ Se wxp Yl^ixfjtu' Se fitv rtev tcrct TeKecrcn' 
Tov vloc TeXxfiuv©* vir ix^ efxei' [tctKpu •uri jj.i Sngo» Iti. Al. ar eti ir.fm i/xi. 

Ver. isz.— T^itts aiVo?.] Pronuntiabatur trfat athaf Nam 
,f<j)£af ultimam producit. Alioqui contraheretur in c-ipiVc. 

ttiJ.—dfCm-hs-] Vide fupra ad «', 338. 

Vir, 1 56 iCfC&eu.] Vidc fupra ad a, 37. 

Vtr. 157. ri{ia/i*fcW] Vide fupra ad i, 398. 

Vcr. 163. — scVo u ] Qua ratione, aVo, hlc ultimam producat J 
■m.ie fupra ad a, 51. 

Va, 16S. Oio-o'|tc£»ii>- Kfti..] Obfervandus hicmaxime propriu» 
«K» tncdtit Ufus, Quod U Eujialbiut notavit, te Stbuliaftea. baflam, &c. Vide fupra ad y , 141. 

Jbid. — xXicri');c-$»i.] Euflatbiut in commentario, xJuitiijcJii. 

Vcr. 172. — nrjaicv.] Scholiafti, nr!oVe-ov. 

lbid. — wj!» I\0£rv.] Qua ratione hjc, orgiv, producatur ; item 
trfisvtt', «r. 193 ; & iva, nicr. 199 ; vide fupia ad a, e,I. 

Vcr. 177. Ttv p*] Huttc, inquam : Hunc utiquc—. 

Ver. 178. — ETTEtrEVj cceXiw ias, — ^SoViipi/XXa tr£?a'tr(r«.J 

Concidit ; ut quondam cava concidit, aut Erymantho 

Aut Ida in roagna, radicibus cruta pinus. AZn, V, 44S. IAIAAOE N. LlB. XI] 

"H t ope©* Koovtpv exuQev --regtQutvofievoio 
180 XuXxu roLfji.vofji.evit Vepevu yfiovi QvXXu -zireXucrcr-n' 

,N X1; ■swev' df.<p\ Se ol $pux~ Te\>x'<~ '"rotxiXu %«*>«« 

TevKp<&> cT upftridvi, fceftuug u-no Tsv%eet ovcrut' 

"Exjup cT pfjci]Qev\&> uxovTtcre Sxp) <puetvu. 

'AXX' p uvju ISuv i]XevuTo ^aAjceov £/%©» 
185 TvtSoV 6 i5" 'AfJLtplfjLctxov, KTeoLTX vl' 'Ax]opiuv&>, 

Nicrirouevov ■nroXefcovo > e, kcc]u s~ijd®-> t2uXe oapt' 

/\i-ni\a-ev Te ■srecruv, upuZi\cre oe rev%e eir uvtu. 

"EkJup $' upf&rjQii kopv&ol KpoTuCpotg upupv~uv 

K-uroc ci(poLP7roc^oLi f*Leyc/\i\TOp%* ' Ay.<ptft,uxotc 
I no A'Iols cT opfj(.ijSev]^> cLXovTicre oisot (pueivu 

./„ o jp\ . '. -v 9 '' *> '' e-i ~ V *' \ .~ Hectorem j fed nufquam ad corpus per 

EKjopQy uXX vtti) x?°oc etcru\o, -uruc 6 upu %«X*a « nit> totus quip q pe £re p p 
HuepduXeu xexuXvCpb uo uctttiooc ofjcCpuXov ktu, u 
^Qo-e $e fjuv crBevet fjceyuXu' 6 oe x c ~ ~ ~& T ' o-ricrcru 
Nexpuv ufJL<poTepuv' Tag e^eipvo-cruv Axuioi' 
19 r ' AfJL<plfJLUx~v p- upu £t/%<©^, STog re Meveo-devg, 
'Acxot 'AQijvutuv, KOfjctcruv ku\u Xuov ' Axutuv 
"ly.&ptov uvt Aiuvje, fJceficuoTe Sxgto©* uXki^' 
" &£-e Sv' uiyu Xeovje, kvvuv V7ro Kupx^poSovTuv Qua? montis ,in vertice procul confpi" 

cui 
Aire recifa, tenera terra? folia admo- 

vit : 
Sic cecidit j circumque ipfum fonitum- 

dederunt arma varia aere. 
Teucer itaque accurrit, cupiens arma 

exuere : 
Heclor vero in accurrentem jaculatus 

eft hafta fulgenti : 
Sed ille quidem ex adverfo confpicatut 

evitavit aeream haftam 
Paululum j hic autem Amphimachum, 

Cteati filium A&orionis, 
Venientem in pugnam ad pecrus per- 

cufiit hafia : 
Fragorem vero edidit cadens, & foni- 

tum-dedcre arma fuper ipfum. 
Hector itaque accurrit, ut galeam tem- 

poribus aptam 
Capite deriperet roagnanimi Amphi- 

machi : 
Ajax autem in accurrentem j.Kulatus 

eft haila fplendenti Horrendo teitus erat : Ille tamen fcuti 

mbonem percufiit, 
Repulitque eum vi magna : is autem 

cedebat retro 
A cadaveribus ambobus ; ifla autem ad 

fe extraxerunt Achivi : 
Amphimachum quidem Stichius, no- 

bilifque Meneftheus, 
Principes Athenienfium, portaverunt 

ad exercitum Achivorum { 
Imbrium vero Ajaces, itudioii impetu- 

ofa? pugna? : 
Ut dyo capram leonec, a canibus ferra- 

tis-dentibus Vcr. 179.— zofu^;.] K^v<f>n;, codd. Italic. i Tb. Benthio bti,) quod to i corripit. In aliis quibufdam verbis occultior 
collati. eft analogia j nec a Grammaticis, quod fciam, obfervata. 

Vcr, t8o. — Ta/MVO/ttfcn.] Ita Bamjiui refle ex MSS, & Quemadmodum aliud fcilicet eft — fflttr, aliud — nlm> fimili- 
ex Eutiatbio. Al. Tifj.vcfj.an. Vide fupra ad &', 87. Quem terque aliud — rnrjeiv, aliud — trleiv eodcm plane modo, fro- 
ad locum Euflatbius j si Ji, x, ~i CtcHw " aViTEjUve" xoivoTsgov, """"aiiotiis & profodia; ratione, aliud eft it{!i=-g-hv, in quo to 
«XX* "Ofjui£ / &' tmv xctr' avrlv *I*Ja yt\wc-ffa.i rifj.a. f to rifxmv a produflum j aliud T«sra-siv, in quo to a corrcptum eft, 
«< T<t,i*viiv" \iyto-a.v. ' ,c et fyllaba rUo-- pofitione producatur. Hinc nimirum ■asi/rrai, 

in lingua lonita, migrat in vrpa-aw raa-rw, nequaquam in 
TnVs-a;. Hinc, diverfo accentu, <sro*~{ l j.a, •&>-£<;, ■aiii.^t.t 
[a^ffAx, mpi^ft, ttr ? 5|ai,) -s7S7r 5 ali. at riffj.a, Tafic, Ta*ai, 
riraya. Ncque in his ullus unquam eft Licentis locus. 

Ver. 194 =Jei' s -u3-o-av.] Ita edidit Barrejius ex MS. Al. 

\%ii$jo-av. Minus recle. Nam etjva-nv penultimam corripit. Ver. 181, — 1S7. — 3iajts,—ii,7sr.o-sv,—a\a-r,o-t- De hujus 
omuaWeiiac pulchritudine, vide fupra ad $', 210 ; & ad 3', 455^ 
— — collapfa ruunt immania membra j 
Dat tellus gemitum, & clypeum fuper intonat ingens. 

Mn. IX, 708. 
Corruit in vulnus, fonitum fuper arma dedere. Mn. X, 488. 

Ver. 183. & 190. — axoVrio-E.] De profodia hujus vocis, vide Vla, e fupra ad wr. 1. 

fupra ad a, 140. Caeterum Alii hi'c Ugunt, o;ifa1o. Ver. 195. ' hfj.^ifxax':-' ftlv a^a Sti'^i©-.J Non fupervaci- 

Ver. 184. 'A>X fj.'iv osvJa "Mv ttUva.rt.'] neum eft iftud > H a - Scilieet Amfhimacbum Sticbius ouidem — . 

iile ic~tum venientem a vertice velox Ver. 196. — xo/xio-av] Vide fupra ad d, 140. 

Frxvidit, celerique elapfus corpore cefflt. Mn. V, 444. Jiid.—xari Xao'v.] Al. fJilri Xaiv. 

Ibid.— X aX«« ir x ®..] Videfupuad y' , 380. Ver. 197.— fAi/juun.] Ita iterum reflS Barr.ejius ex MSS. 

Vtr. 191. — ma C i' a^a.] Tufui quipfe: Totus nimpe, ut Vide fupra, ad ver. 46; Item ad 0', 818. Al. fj.BfA.axrs. Quod 

dir-mus, • verfum perimit. 

Ver. 192. — BTa.] Al. ~ra. Utrumque recle. Ab BTa'ai, Ver. 198.— ar/x.' Nonnulli, aij£, Male. 
fil iira, quod tc 1 producit : Ab sasi~o>, fit «Tae-t j (& inde r<r. jo O M H P O Y 

'Ap7TCi£Xv]s, (peoTITOV XVCt 'pUTTY\ix srVXVX, 

2CO 'Tipa vrrep yxir,c xxjct yxucpYjXricrtv ey^ovjt' 
' Qc px tov Jipa eyovje ovu Atxvje xoavc-ct 
Tevyex (\j\'/jty,v , xe(pxX'i]v o' x7TxXy\c xtto SetpYJc; 
Ko^ev 'O.X.a-V. KeyoXufzev©» 'Afj.ptfx.xyoto' 
*Hxe Se fjctv QpxtpriSov eXt^xfxev'^ Si cftiXVy 

20_J ''Exjopi oe •BTpoTTxoo&e woSuv zrecev ev Koviricri. 

Kx) TOTe oyi tsept xr]ot HocreiSxuv _%-A_J_)r/, 

Ttuvoio 7<recrovT@k ev xtvt\ Syjiot^ti' 

BSj S' tevxt ■srxpct re xXtcrixc y^ vr\xc ^Ayauuv, 

Orgyveuv Axvxnc, Tpuecrcrt oe KYjSe' erevxjtu. 

2 10 'looLtevevc 6 ctcx ol SxdikXvtoc ctvje^o\i}crtp, 

Epyouev^- ■vrap eTaioa, 0. veov ex nroXtfAOto 
*HX$e, y.xT tyvvtjv /ce&XrjfAev©* cjret yjcXxu. 
Tov ft erxTpoi ivetxxv, ir\Tpc"ic eirtTeiXxc 
Hiev tx xXtcrn\q' eTt yxp •uroXefioto fievot\x 

2I_J 'AvTtxxv' tov Se •srpocre^Y] xpeiuv 'Evocriyfiuv, 
EicrxyAv©* CpOoFyrjv ' ' AvdpxtiAOv©* vii Qoxvjt, 
' Oc srxcrr, HXevpuvt y^ xnretvY\ KxXvSuvi, 
AtTuXoicrtv ctvxcce, Beoc a* uc Tiero Syjuu' 
'loofA,evev, KpyjTuv j2aXr\pope, _j-_. roi ct7retXxi 

220 Otyovjxi, txc Tpucriv x-rreiXeov vieg^Ayxtuv ; 

— \ J}> ■?■>>_ y \ T _ ~>\ >/,■•- 

I ov xvt loofjcevevg, K^7\tuv xyoc, xvtiov -/\vox 
11 <ooxv, xtic xvyip vvv y xtTt&>, otctcv eyule Lie. XIII. 

Ereptam, ferunt per virgulta denfa, 

Alte fupra terram in malis tenen- 

tes : 
Sic utique hunc [Imbrium] alte tencn- 

tes duc Ajjces bellalores, 
Arma detraxerunt ; caput autem molli 

_ cervice 
Amputavit OYiiades, iratus Ampluma- 

chi caw.a ; 
Mifitque illud inftar-gl.bi lctatum per 

turbam ? 
Heflori vero antc ped.s cccidit in pul- 

veribus. 
Ac tum quidem ex animo Neptunjj 

iratus erar, 
Nepotis grjtid [Amphimachi] caefi in 

gravi pugna : 
Perrexit itaque ire prsterque ttntor a 

t_ naves Achivorum, 
Incltaturus Danaos, Trojanifque cbdei 

moliebatur. 
Idomeneus autem illi hafla-inclytus 

occurrir,! 
Red *.-r,s a focio, qui ei nuper e pra:- 

lio 
Venerat, ad poplitcm vulncratus acuto 

*-- : [autem, 

Hunc quidem focii afportaverant ; iile 

medicis quum mandata-dediffet, 
Redibat ex tentorio; adhuc enim pu- 

gna cupicbat 
Particeps-cffL- : Ipfum itaque allocutus 

eft rex N^ptunus, 
(Affimilans-fe vcce, Andra;monis filio 

Thoanti, 
Qui per totam Pleurona & excelfam 

Calydona, 
_55tolis imperabat, deufque tanquar» 

honorabatur a populo ;) 
" Idomeneu, Cretum princeps, quo 

tandem minae 
" Abierunt, quas Troj3nis minabantu r 

filii Achivorum ? 
Hunc autem viciliim Idomeneus, Cre- 

tum duflor, contra allocutus cft : 
" O Thoa, nulluS vir nunc in culp_, 

quantum cquidem Vtr, 199. — hi fojmfia tr.xvit.J arma deinceps indueret, -jer, -40. Barr.cfius, ex uno.MS. edidit 

Kic inter denfas corylos Virg. Eckg. I, 14. hoc in loco, i; xr.irim, aJ Suum fcilicet tcr.toriurr.. Qucd, ad 

Vir. _oi.°fl;j_ tcv] Sic, irquam,hunc — . fententiam, perinde eft. Ciimque Barr.efto faciunt MSS. „ 

zr.- *_- ,^^'v* ,- > ^ t. - i T-. BettUio collati. 
rcr. 202. — xs^-Xnv 5 anraAqc «7rs .ei 5 -»j?.J 

Tum caput ipS aufert — /En, IX, 332" *'"■• *'_• '-«--^-«•••J Videfupra aiver. 45. 

V,r. 209. 'OTfWSovJ Vide fupra ad _, 309. ^id. — fBofyiiv] Al. ^mi,. 

Vr.zio. 'iJ./heve.c .'ija ol.] Idomeneus auttm ei diir.cip'. — Ver . _-9- '!--■--•'--■] Barmfius, ante hunc verfum, alterum 

Idorrcneus autem ei cunti — . Conneflitur v.delicet cum ifto, iltum ex MS. Car.tabngicnft, tanquam " pene necejfarium," 

£n -' Ie.-i, ter. 20S. inferuit ; 

Ver. 212. — _£??,i;f»sv©..] Ita edidit Barnrfas ex tribus MSS. T? f"> ----,--'•'5" vrptreQn x^ixv 'Vv.c-'.yj>on. 

Quod ufita-.ius efl. Cumque iifdem faciunt MSS Uarleian. Sed nihil opus. Nam, ParentheS indufis verfibus 216, 217, 

& Italic. a Th. Bentleio collati. Al. -iCoXbjuev-^. Sed hoc 218; conftat expleta omnibus fuis numeris & partibus fen- 

apud Homerutn, ut refle annotavit Barnefus, femper de Animi tentia. 

arreflibus 4 mcefliti. ; illud, de vulneribus Corporis, atit fiquid Ibid. — _r_ ---, dmi\a', 0"x?A*t— ;] Scholiaftes legendum con- 

tendit, ira t-. aVsiXai ; Oi'--ov?_i. Minus rcfle. Simile enira limile. Ver. 214.-_.lx xXie-ln'.'] Ex Amici -vulnerati tentorio, tg- eft, _r_ e'xoyhtj ac iilud, S', 229, nZ f-cty _->■*>>-.'; 
X',--»-^ -t_f -Tmf». ver.zn; iturus ad Suum tentorium, ut Ver. IAIAAOE N. 
riyvdo~Ku' "wdvjeg ydo e7rig-afieQu ■zs r jo\Ef/.t^etv' 
Ovre tivu leog icryet uKr\^iov, vre ng okvu 

22C Eikuv, K'Auerca woXefiov Kxkov' d\\u -zni vtu 
MeWei $rj <pi\ov etvut VTre^ivei Kpovtuvt, 
KuvvfMg uttoXejQui a/rr '" Apfe©- ev8dS"Ayxias. 
'AWu, Qoav y) yd(> TOTrd^- peveovjiog iju8x, 
'Otpvveis Se tt) xWov, 0Q1 fteQievJx iSrjzi' 

230 Th vvv jW'/]t' diroX-ziye, iceXeve re (puTt ey.ug~u. 
Tov cf yuet&ET erreiTx Hocreioduv EvocriyQuv 
'iSouevev, i*.rj KEiv^Sh avrjp eTi vog-r t creiEv 
'Ek TpoAjf, aXX' xvdi kvvuv fu\7rr}9pu yevono, 
"Og Tig E7r' ypd]' tuoe exav f/.e9tvcri fJtuyecrBxt. 

235 'A\\' xye, Ttvyex diugo XaCuv tdr tuvtx $' ufitu yp 
Y,7rtvhtv' xik otyeXog ti yevufteQu y^ dv' eovte. 
"Lvfi^eprri o" dpeTrj sreXei dvcfpuv, y), fJtd\u \vypuv 
~Nui </£ kui k dyuQoicrtv eTrigrutpzcrdx fJtdyecrQui. 

.\ n ' \ c -c\ v "p r\ \ > ' ' V ~ 

llS eiTruv, ft, uvTig e^/j ,yeog xfJtTrovov uvopuv' 
240 \oo[nevevg ore or\ xXicrirjv evTVKjov tKxve, 

Avcrsjo TEvyex kxXx Trepi %poV, yevjo <5s SSpe' 
Bt? <T tfJtev xg-epoTr-f) evxXiyy.i©^, r\v te Kpovtuv 
Xeicl XxCuv ETivx^ev drr' xiyXrjev}^ 'OXvy.7ns t 
Aeocvvg crjfjtx t2f>o]o~criv' dpi£r;\oi 8's o't uvyui' 
245 '\n,f rS yj/.\Kog eXxfJtrre Tsrep^t c-riQecrcrt Beov}®*>. 
Mr,ptovr;g a upu ol, Beputtuv liig, dv]e&c\r;o-ev, Lib. XIII. 11 

<: Intelligo : omnes enim fcimus pras- 

liari : 
" Neque quenquam timor detinet exa- 

nimans, neque quifquam pigritise 
" Gedcns, fubterfugit pugnain perni- 

ciofam : fed ita 
" Videtur nimirum gratuni effe prse- 

potenti Saturnio, 
" Ingtorir.s perire procul ab Argo hic 

Achivos. 
** At, Thoa ; quandoquidem ante bcl- 

licofus fuifli, 
-l Hortari-lbles autem & alium, ubi 

remittentem videris : 
" Ideo nec nunc quidem ceffa if>fe f 

Iiortareqae virum cuemque. 
Huic auten. refpondit deinde Neptunus 

quatiens-terram ; 
" Idomeneu, ne ifte vir amplius re- 

vertatur 
" A Ticja, fcd Inc canibus ludibrium 

fiat, 
"- Quicunque die hoc volens remiferit 

pugnam. 
" Sed afe, armis huc fumptis veni : 
"^ ha;c autem fimul oportet 

te Maturare j fi cui ufui effe queamus, 

etiam duo cum fimuB : 
** Utilis-certe-in-unum-collata virtus 

eft virorum, etiam valde imbellium : 
" Nos autem & cum fortibus novimus 

pugnare. 
Sic fatus, ille quidem rurfus abiit deus 

in pugnam vfrorum : 
Idomeneus autem, quando jam sd ten- 

torium bene frruirum veniilet, 
Induit arma pulchra circacorpus, fum* 

ptltque duo-haftilia : 
Perrexitque ire fulguri fimllis, quod 

fcilicet Saturnius 
Manu acceptum miferit vibratum e 

corufco Olympo, 
Oftendens Hgnum hominibus ; prasclari 

utique/awr ejus radii j 
Sic hujus «s fplendebat circa peclora 

currentis. 
Meriones autem ei, famulus bonus, 

occurrit, Ver. 223. rn&TKto.] AU n/v^Vxa'. Quod perinde eft : Nam 
yivwff-xw primam producit, 

Ibid.— l7rira' f ct£0a BrTo%e]UiJetv.] Ita Barnrftus, exduobus MSS. 
AU «retoftf£e*v. Quod & ipfum ferri poffit. 

Ver. 3i4."-Tntt J=(^.] Qua ratione, Ttv», h?c ultimam pro- 
ducat; item S9i, ver. zzg ; videfuprard .t, 51. 

Ver. zi$. — iXXa «rt/.j Sed t ut verijimile eft : Sed, quanfum 
conjicere efl, . 

Vcr. 227. Nam/'/iAtfc.] NuIIa ex.analogia licentiavum, produci 
poteft iftud v. Utrumne VCrcV \u.<vv{av?;, cuomodo nonnulli edi- 
derunt, an wvufAfAtte;, seque ac vmvftih) prrnuntiarint Iones, 
r.on liquet. 

Ver. 229. *OTgy'v£ij.] '* Orationis confequutionem fcfeere''* 
exiftimat vir dodliffimus Henr, Stepbanus, " ut tvTfvvi; iega- 
tur tra:ced<nte iJ$r«,-V Sed nlhil opus. Nam, ct^Jvei;, hac qui- 
dem in fcntentia, cum praeeedente, n^:% fatis apte cohasret ; 
non fatis aptc, vrevnt) cum fubtequente iJvwti. 

Vtr. 438.— £7ric"3'i«^9a jwa^ecflai.] Codd. Harleian, a Tb* Bentleio collati, litie-a^A, Unde fortaffe legendum, \m%-d^eK 
fAtxxUtrBa.1. 

Ver. 240.— xXts-im— ;«avs.] Vide fupra ad ver. 214. 

Ver. 241. AuVeio.] It a Barnefius ex MSS. Se Editt. Vett. 
recte. Nam htr&o, primam neceffario producit. Al. AyVa-g7o. 

Ibid,— za?.a] Videfupra ad 3\ 43. 

Ib-.d.—yivla.] Eufstbius ad t, 369 ; fiXrai^, <pi'v7^T(S^. 
tXffsv, ijvflsv. 'i>\t% r zv%, 5 ^ixic, yirvo' -asXeIo, ttivlo, Equi- 
dem crediderim potius ab inufitato quodam ykvxy vel yivx, vel 
yeiVfti deduclam. Nam Dorica ifta, quse memorat Euflatbius, 
recentiora videntur, *; Hcmero (ut opinor) ignota. 

Ver, 242. — cfoqropf? iva>.', r xt^] 
fulmina belli, 
Scipiadas. ■■ &r.. VI, 482, 

Ver. 246. Mngtomc J* *f«.j Meriones autem t ut diclum eji,—*. 
Conneflitur nimirum cum eo quod fupra diitum efl, ver. 
167, &c. 12 O M H P O Y Lib. XIII. 

Efyvg iti xXio-trig' xajd ydp dopv yathuiov rei 
Oio-ofcev<^' rov <$e -sr poo-etprj o-§evog'lo > of/*evriog' 

Mrjpiovr], MoXx vle, sroSxg t«%u\ <p'tXTuG' eTutftuv, 
250 Titt} yXQeg ■sroXeftt.ov re Xtiruv xj SyjIotyJtw, 
He ti fieCXrjUt, /2eXe& Se Qe Tet^ei dxuxr\; 
He Tev dyfeXtr ; g fneT efc yXv&eg , x$e ti uvTog 
Ho-Qut evi xXio-iricrt XtXuiofjcut, uXXa jwap^Eir&w. 

Tov d av Myfiiovrig sreiTvvf/iv®^ dvriov r\vlx' 
255 'iSopevev, KpriTuv (2vXri<po(>e xaXxoxtTuvuv, 

EpxopV', -* ti toi 'eTx©* evl x.Xio-irio-i XeXei-rjat, 

QtTOjAev©*' TO VV yao XxjedPautV, O srplv eyiO-VOV " Slim P turus i Eam enim jam confre 
, ,. a .. , » v f "» ' f 5 A. ' ■> gimus, quam prius habebam, 

ATirtoa AyKpoQoio fduXuv V7reprivopeov]'&>. 

Tov av 'idopevevg, K-zyTuv dyog, dvriov r t vSx' 
260 Avpd]d y, attt eSeXvo-Sa, xj « x) gJW, <5V;W, 
iLg-aoT ev xXicrtri ■sr.oog evutrtx ■srafz^pavouvju, 
Tputa, tu x\ufievuv drroxivvftcxf s/ ydo ota 
'Avdquv Sva-fjueveuv exdg tg-uftev®- sroXeui^eiv. 
Tu f&ot daguju eg-t, tc, du-ntSeg ofjc(pxXoeo-o-ut, 
2DJ Kut xopvQeg, x^ §upr\xeg Xufjc7rpov yuvouvjeg. 

Tov av Mrjpiovr/g 'sreTrvVfJcev'^ uvtiov yvSu' 
Kat Tot efcot ■sruod t£ xXi<riri y^ vrjt fjceXuivrj 
TIoXX evaoa Tpuuv uXX' £ Qx^ov eg-tv eXeoSui' 
Ovde yup^ «d" £^.e (prjfjct XeXucrf/evov 'efjcfievut dXxrjg, 
2JO AXXu fJATu ■sr^uTOtcri fjcxx^ dvd xvStdvetpxv 
Ig-ufcui, oTTTroje veTx©* opupyjut -sroXefJcoio. 
AXXov ■sra tivx fjcxXXov A^uiuv x K ^ K0 X iTUVUV 
AyQu fiupyufcev%>, cre Se tlfjcevxi uvtov o'iu. 

Tov uv loofjcevevg, Kprjruv dyog, uvtiov r]vSx' 
275 Oicj ugeTr)v oiog ecro-t' t/ Qe xtf tuvtu XeyeoSai ; £>uum abtffet prope adhuc a tentorio : 

nam haflam sream ibat 
Sumpturus. Hunc (tague allocuta efl vls 

Idomenei, \alkcutui tji IHameneus ;] 
" Merirne, Moli tili, pedibus celer, 

charilfime fodalium, 
" Cur Tenifti, pra:lioque relidto & 

pugna ? 
" Nun.jnid vnlneratus es, telique te 

atfiigtt cuf..is ? 
" An alkjus-rei nuncius ad me ve- 

nifti ? neque vtro omnino ipfe 
" Defidcre jn tentoriis cupio, fed pu- 

gnare. 
Hunc autem Meriones prudens viciffim 

allocutus eft : 
*' Idnmeneu, Cretum princers aere-- 

I.tricjrorum, 
" Venin, fi qua tibi hafta in tentoriis 

reliaa eft, Clypeo Deiphobi percuilo ferocicn- 

tis. 
Hunc autem Idomeneus, Cretum du- 

£tor, vicifljm allocutus eft : 
" Hafhs quidem, fi volueris, £c unam 

& viginti invenies, 
" Stantes in tentono ad parietes col.'u- 

centes, 
" Trojanas, quas a cafis abftuli. Non 

enim profitenr 
" A viris hoftibus longe ftans pugna- *' Ideo mihi haftae funt, & fcuta um- 

bonibus-munita, 
** Et galeae, & thoraces lucidiim reni- 

dentes. 
Hunc autem Meriones prudens vicif- 

fim ailocutus eft : 
" £}uin & mihi apud tentoriumque & 

navem ntgram 
" Multa junt fpolia Trojanorum : fed 

non prope funt, ut-fumere-poftiro : 
" Neque enim ne me quidtm puto ob- 

litum effe fortitudinis ; 
" Sed inter primus in pugna illuftrei- 

viros-reddente 
" Sto, quando certamen exortum fu- 

erit belli. 
" Alium fortafte aliquem magis Achi- 

vorum aere-loricatorum 
" Lateo pugnans, te vero fcire ipfum 

puto. 
Hunc autem Idomeneus, Cretum du- 

£tor, viciffim allocutus eft : 
" Novi virtute qualis fis : quid t* 

oportet hiec dicere ? Iiid. — &E{ce'7ra>i'.] Non Servui, fed Militum Fmfeaus infe- fteterunt qus: in corpore Grajum 

rior. Vc\, Idomenei A<miger. Iliacis campis. Ain.Tl %\\. 

Ver. 148. o;«f«v©..] Vide fupra ad -ver. 168. Ver. i6l,— «M f «.] ■Oi.rf;,. Codd. Italic. a Th. BatUo col- 

Ver. 251, 251,— 0i$\r,ai, — iXuflE;.] Non ex Aorifto, ii\uSm. ,ati - 

fed ex Pofcfto,^»,*». Jide fupri ad i, 37 . Ibif.-va^avMa.] Scholiafti, i^ala *a M avi m la. A- 

Ver. 259..— av~\ Al. aur'. liit, iwTria 'srafAfanajvla. 

Vtr. 260. — ABfaTa y] Al. Au^la V. Ver. 262 — aV«a.'w/.ai.] Vide fupra ad y, 260. 

Ver. 260. — 262. a«fa1a— ^i. alajwivw «VeaiV^ai.] Ver. z 6 7 — ma ^ T £ xXie-ir — nix\' ivaga Tcsiuv.] 

Suggere tela mibj, & fp u» iUa tuis pendentia teflis. Ain. V, m . Vir, I A I A A O £ N. 

E* yao wv "srapoi vr\wi Xeyotfte^x iz-dv\eg dot^ot 
E$ Xo-^pv^ [evSx fnxXtc^ dptTr\ Staetce^at dvlpuv, 
tvti o, x_ oeO.og av/jp, og r aXKif*,&>, e^e$xxvU'/j 
l'S [2 yx/) re x.ctv.u Tpe-rre^at %p_-^ OiXXvStg aXX-/\, 

280 Ovce ol dr^ey.ag rja-Qxt Imrmr ev (p^ecrt Bvftbg, 
AXXx fi.e\o;cXxCei, x- etv afi'porepag -urooag tcet' 
Ev oe Te a Kpadtrj fieyaXx g-epvoto-i ■arotjdo-cre,, 
Kr\^xg bioy.evu' nrarxy^ oe Te ytver boovTf,-' 
Ta o dyxQv ir xo Tpe-rre\at %p^V, -T- Tt Xtr\v 

285 Tao&eT, e-rreioav nrpurov e<rtcr\\xi Xoyov dvSpuv, 
'AoccTctt 0e raytg-a fttyr^ttevai ev Scti Xvypri') 
Ou__ ttev evtta reov ye j-._i-©- y^ ye'tpy.q ovotro' 
E* -weo yap xe (d,Xe'.o srovevfiev®*>, r]e rvrretr\g, 
O-J. ctv ev av%ev OTrtoSe sreroi /..AO-, _fT ev\ vuru, 

293 AXXa y.ev r\ fepvuv, r\ vr\$v©* dvTicto~ete, 
ripoo-cru tefcevoto, ftejx srpof^x^uv bxpigrvv. 
AXX aye, f/.i\Keri ravra XeyupeQx, vr\-rrvrtot ug, 
Eg-xoreg, fj.r\ __-_• Ttg vire^tpixXug ve^uecr^o-n' 
AXXa crv ye KXicrtrjvoe y.iuv eXev b&piftov e/%©-. 

295 ' £lg <pdro' Mr\oiovr\g ie, Bou draXavj^ " Apr\\\ 
KapiraXtfjtug KXtcrtrfiev dvetXejo y j dXx.eov e^®»' 
Brj 3e fier' 'llofievr^x, fteya ■arJoXepoto ftefjt,r t Xug. 
Otog oe f2fo]oXoiyog' Aor,g srbXeftbvie f/.ereto-i, 
Tu oe <&o&og, QiXog vlog, dfta y.oajepbg y2, dracCr t g, 

300 "Ecr7rejo, bg- e<po£r.ce rxXxtppova nreo ■sroXefA.icrr,v' 
Tu p. d(> ea Qorxrg 'Epvpug fjterx Bup^o-crecrdov, LlB. XIII. 13 *' Si enim nunc prope naves fe-igamur 

omnes fortifTimi 
" Ad infidias, (ubi maxime virtus di- 

fpicitur virorum : 
u Ubi, quique timidus vir, quique 

fortis, facile apparet : 
w Qnippe ignavi mut-tur/wi;W« color 

alius ex alioj 
" Neque ei, ilne motando ut fedeat, 

continetur in pra?cordiis anurus, 
t( Sed flexis-genibus-confidit, & fuper 

ambcs pedes fedet ; 
* f Intufque ei cor Vdlde in pecloribus 

paipitat, 
'* Mortem expeelantl j ftridorque in- 

fiiper oritur dentium : 
*' Viri autem fott s, neque mutatur 

color, ncque valde 
" Tremit, poftquam primum fe-colib- 

carit in infidiis virorum ; 
" Opiat autem quam-citJTin.e mifceri 

in pra?lio gravi :) 
" Ne ibi quidem tuos animos & ma- 

nus quis vituperarit, [fueris 

*' Stquando enl feu eminus vulne-atus 

in-pugna-laborans, feu cominus ; 
** Non in cervicem tibi a tergo inci- 

derit telum, nec in dorfum, 
*' Sed vel pedloribus, vel ventri ot- 

currerit, 
u Ulteriu: recla-ruentis, inter primo- 

rum-pugn3torum turbam. 
M Sed age, ne amplius hxc interloqua- 

rr.nr, fatui tanquam, 
M Hic ftantes, ne forte quis fupramo- 

dum reprehendat : 
*' Verum tu ad tentorium proftSus 

fume valiJam hailam. 
Sic dixit : Meriones autem, veloci par 

Marti, 
Raptim e-tentorio fuftulit seream ha- 

ftam ; 
Secutufque eft Idomeneum valde pugns 

cupidus. 
Qualis autem hominum-pernicies Mars 

ad-pugnim accedit ; 
Ipfumque Terror, charus filius, fimul 

validus Sc impavidus, 
Comitatur, qui utique terret pec^oris- 

licet-conftantis beilatorem ; 
A:que hi quidem e Thracia in Ephyros 

armantur, Ver. 276. — waga nvak UyotfAtBa — 'Ec x-^cv.] In editbne Fer. 295. — aV^ :7 3 ?.] Vide fupra ad &, 627. 

Wetflemana, ubi Interpretatio plerunque perelegans, hsc ita ^r. 296.— v^Xm» gyy^.] Vide fupri *i v', 380. 
redduntur :— prope naves fedeamus in irtfidxn. Peflime. 

„ . , . 1 , „ , Vtr- 298. O'.'©. Je EAUiyit — , T» N «o'fc© — — .1 

,_,_,.„ J >»,_--, -v— _«..i. Qualis apud gelicii cum flumina concitus Hebn 

j Tb. Benllcio collatus. e • »* i r 

banginneus Mavors clypeo mcrepat, atque furente3 

Vtr. 284. — bt= ti >ii Tajf.=f.] Ka\£; "o^j©-, eitt-v, Bella movens immittit equos ;— — 

" Ta !■' ay*8S — , «t! ti X&» Ta^Ssr." Tiv ^€;v »'x a^sTXiv, circumque atra Formidinis ors, 

«XX» tcv ayav <po'fov JVwc »\^£i'a p-n a\iwa, 5 ^raffaMirn; Iraeoue, Infidiaeque, Dei comitatns, aguntur, j£n. XII, 331. 

H 9,*nhw y_T,T« Plutarch. ^ ; ; tS,- »'^7; n '9,x>-: t , fub rer . 300 . - E , OT „] (__,>.«/•_/. Ita optime conftat T™/>.- 

-nem. . _ 7 ., . . , -, . . , 

ram ratio. Videfupraad S, 221 ; & ad », 37. 

fir. 288.— 3x.'3.] Codex Harleian. 3 Tb.Bintleie collatus, y er . 301. To) /xsv _ f sx ©{-ixnc 't<f J{-c /xet» &_{rVirf.sv, 

fiXro. Quod nefcio annon maeis analogum. 't, 1 > *, ■ . tj i . - / 

x__ 6 .. __ai. B _ui. H - ^ £T( . $x=j...ac.J Hos nimirum populos ait, ■atXipoi; fia- 

Fer. _8a,— .va_pesv'.?n<-_E ■mia-ei.'] sil. in a.^ev' iW.e w.yr. Aic-a 'EXXnW/ x a! i''''- -?_*/_»._'*. 9. -. 36. Casterum Paufa- 

at non, Evandre, pudendis -i'_j verfum f riorem hoc modo citat ; 

Vulneribus pulfum afpicies,— - - _£», XI, 55. T* fts» -5' .ic 'Ecftf.c meM/n, pilafotfrn _ «». 

i>V, jgo.—uMiiiyfii, Vide fupra ad «, 67, /^ r , H O M H P o r 'He fA,STol -f}\eyvxg fx,syx\rjopxg' id ctpoc Tuye 
' Ek\vov ocfKpoTeouiv, erecotTt oe xvc&> eocoxxv' 
Tc.oi Mriptovt-g Te -l, loofA.svsvg, dyoi dvSpuv, 
3<?£ ' Hic~xv sg -~ro\sfjcov, xeKocvQfA.svoi xtdo-rt xxXku. 
Tov y^ MyQiovrig wpotsp^ -7r/)og /a.v9ov sst-re' 

AsvKx\tor;, -wvi t o\p fA.sfA.ovxg kc^xSvvxi ouiXov; 
'H stti degiofiiv ■uTccvtoc c-~xt5, i) dvx ueccruc., 
'H e-jv dotg-e^ccpiv ; e-rst i-roSt e\-rofA,xi xtu 
3 10 AsvstrSxi -~ro\sfA.oto xocp'-KOfA.ocov]xg ' ' K-^xiiq. 

Tov d xvt 'lSofcevev;, K.f.-rcHv dyog, dvTiov ','vSx' 
Njjuc* [a. sv fA.so~-~r\o~iv xfzvvetv elo~\ -c) x\\oi, 
Aixvreg ts Svu, Tsvx-og S", og xp -@» 'A^xiuv 
Tc^otrvvri, ccyccGog Se >t) ev grxSiri vo~fJi::-' 
3 I 5 O*' fA.iv xovjv eXoojtri ce scrcvfA.evov ■sroXeuoto, 
' Ek]opx n$tafA.l§r}v, yl) el fA,d\x kv,c]\ 0; sg-iv. 
Aiirv 01 scrcrsiTUi, y.xXx «rep fxeicxccTt fixveo~8xi, 
Ksivccv vikv^xvJi y,ev©^ ic, x s ~Q y -$ dx-r]ng, 
"Nyxg evt-Tpr\o~cu, ore fir\ xvrog ys Kpovtcti» 
320 EfiQxXoi xtGofcsvov oxXov vr\eo~o~i 3oyo~iv. 

'Avop) os x.' kk eifceie f/eyxg Ts\xfj.uvi©*> Atxg, 
*Of BvrjTog T etr\, y^ eSoi ArjfiriTep®^ dx]rjv, 
Xx\kco re p-yxlog, fjceyx\o:o~i re x i Pr cx ^ oirriV ' 
Ovo xv AxtWyt pyjp^vopt xwpri--etsv, * 

325 Ev y o.VTog m xdlr\' isrorjt & \%ct»g sr)v spilstv. 

Noiii/ ojcT eir dpig-sp' s%s crpxTi, o<ppx txxj.S'0- Lie. XIII. 

Vcl in Phlegyas magnanimos; ncque 

quidem iirjem 
Exaudierunt utrofque, alterutr.s autcm 

gloriam dederunt : 
Tales Merionefijue, & Idomeneus, du- 

ftores virorum, 
Ibant ad pugnam, armati corufco a."- 

re. 
Hunc & Meriones prior verbn allocu- 
tus eft : 

Deucalionrde, qua-parte fert-animus 
ingredi turliam ? 
" An ad dcxtram totius exercitus, a n 

per medios, 
" An aJ finiilram ? quoniam nufuuam 

exiliimo adeo 
" Indigeie certamine comantes Acli'.. 

vos. 
Hunc autcm Uomeneus, Ci.-.um du- 

clor, vioffini aIlocutt:s eft : 
" Naves quidem ad medias qui anxili- 

entur funt Sc alii, 
" Ajarc-fq.ie duo, Tcucerque, qui pra:- 

rtantiflimus Achivorum 
" Ane-fagittandi, fhenuus ctiam & in 

Rataria pugna ; 
" Qui illum fatisexerccant, perquam- 

incitntum licit ad pugnam, 
" Kectorem Priamidem.j etiamfi ad- 

m durn fortis fit. 
*' Arduum faui ei erit, valde licet 

ard^nti m prslium, 
" Illorum fuperatn robore & manibus 

inviclis, 
" Naves incendere ; modo non ipfc 

Sat-jrniu? 
" Injecent ardentem torrem navibuc 

velocibus. 
" Homini autem non cefTerit m-gnus 

Telamonins Ajax, 
Qui mortalilqueV.t, & e dat Ceieris 
rfugcs, 

" /E.eque violabilis J!t, magnifoue 

faxis : 
" Ne ipfi quidem Achilli hofiium- 

agmina-perrumpenti cefferit, 
" In ftataria quidem 'ug,.a; pedibus 

autem nequaquam potelt contendere. 
" Nob.s itaque huc ad liniftram tcnde 

exercitus, ut citiffime Ver. 307 _ 0,7^ Et quawm ighurf V„, j',6. «ExV ~~{^Uv, i, u ^ixu. xnptgSt i r „. 

Ver. 309. — ajirsjocf.lv ; iiji\~ Qua ratione, «pcifafo, hrc ul- 'Arant oi — ,] Plerique dillinguunt, 

timam producat ; item te, ver. 323 ; & 'A^.?,Xi'i, w, 324 ; "Exioja n i ia/j.i^v- 5 si /*a\x xafei; e C i», 

& uVj, « 334.; Vide fupra ad o, 51. 'Aijru 0. — — — , 

«'</.— Iwsi ijro5.— «™ Aci!erf«.] NeJuiitars vidcatur Me- Sed ,(l } ratione > rau] |° ™gis ■BtuWyn erit in eSdem fen- 

riona, eone versus iret auxiliatum, ubi fe maximc opus effct, tentu > '' r 1 **" *-$'■'- k't, &, y.dXa ws ? /^EjuoJti jmo'^ss-5»!. 

an eo ubi fe nibil opus efiet ; quod eft videlicet abfurdum ; con- ll "' J - — njw/ittw.] Vide fupra ad i, 39S. 

tendit Pofius verba, «ttoSi Stx huiaiai, eam vim habere, ut Ver. 317. — ^j^aaaiTi.J Vide fnpra ad ver. 46. 

dicantur Gtasci, mni ex parte pulfi, auxilio unjiattt ex arquo ;•'„. 320. 'E^w.] Al. iu^: 

inuigere. At hoc non fert lingua; Grsca: ratio. Dubitanti & ,- , . , ., ..,',, ' 

q US erenti, dextnene parti, an finiftra., an medi* dcmum aciei r' 3 "' *' ¥ . ,"*- A ' ¥ * **' 

cpem fc.ret, fuccurrit, finiftram exercitus partem auxilio ma- [ rr ; 3 2 1- '°" J ' <a ' v 'W»'-] Notandum h?c quanto cum 

xime cgere : Nec in hoc, quidquam abfurdi. artificio, (ut Pcema imurn fn a capite ad calcerr,) quicquid re- 

Ver. 310 -*&u,iiSm9ac.- Crinitos """ narretur > q u 'fq"'S ho.ninum loquatur, nufquam non fpe- 

Crittilit Ibp.tr. *•„ 1 ,,, a - tur& infera.tur.riW/Vi. Vide fupra ad ff, 673, 68. ; ad 

„ , . , , •*'-' 744 ' '■> 7S8 ; & ad i, 228. 

rtr. 312 x/xv/llli Efoj 5 o>,>ol.] j. 

Sunt *i, qui tefla manu defendere pofTunt. JEn. XII 6-7 v ' n ""," *' "*' ' W ' ^' r ^' J ^'""'' Iw r, " //<1 ""'" -~<"" i! 

Ven I A I A A O £ N. 
H"$ou-ev, 57S ru svy^ ops^oftsv, v)s tic r]u,~v. 

*Ylj QcIto' Mypt6vr;c §e, Bou utuXuvJ&- & pr,i, 
""HfX tftsv, otpp' ct(p'txov*\o xctja ctoxtov, y fA.iv ctvuysi. 
3 7 Ol §' uc'\§ofievr,ct 'i§ov, pXoyt siksXov ctXx'>;v, 

AVTOV Kj BspCiTTOvlx TVV SVTSTl OUtOxXsOlTt, 

KexXoftsvot xu8' 'ifJciXov, eii uvtu ttuvJsc s£r\Tav' 
Tuv §' Sftov lc-ujo veTx&>, ew» -&$vfj,vr]Tt vssttiv. 
'£1$ §' W V770 Xtyeuv uvsfiuv Qks^xoitiv ctsXXui 

335 "Hficiji tu, ots ts W\elc~v\ xovtc ufttp) KeXev8nc } 
Oit ctfj.v§tc xovir\c ftsyuXr\v lc-ounv ofiixXijv' 
*£lc uoa tuv ouot y)x8e fJcuyr\, ft.eftu.Tuv evt Bvfiu 
'AXXqXzc ku8' ofiiXov svutasfj.sv o'£st y/aXKu. 
"Eipptfcev §e y.y.yj\ <p8iTip.£poT®> sfxeiriTt 

340 Mxxpyjg, ctc ei%pv TUf.STt^oxg' otts § u[j.so§ev 
Avyyj %uXxsiri xopv8uv utto Xxf/,7rofj.evuuv, 
Qupjxuv ts veoTfM]x\uv, Quxsuv ts Qxstvuv, 
'Epxpusvuv ufiv§tg' fixXx ksv j^utvxupoi©* str\, 
" x Oj tots yrfir L Teisv touv tsovov, £§ uxctypiTO. 

345 Tu 0' dutptc ppovsofjs §vu Koovn vie xpctjuiu Lib. XIII. 1 <t Videamus, an alicui gloriam praebi* 

turi fimus, an quis nobis. 
Sic dixit : Meriones autem, veloci par 

Marti, 
Ccepit ire, donec perveniiTent ad exer- 

citum, ,qua eum juiTerat. 
Hi autem, [boftes] quum Idomeneum 
viderent, flamma; fimilem fortitudine, 
Ipfum & famulum cum armis vario- 

artiricio-faclis : 
Cohortantes pcr turbam, in ipfum o- 

mnes irruebant ; 
Manibufq;- utiinq;- confertis, commif- 
fum-eftcerUmen ad puppes navium. 
Ut vetd ciim a ftridulis ventis agitatas 

ingruunt procella?, 
Die illo quum plunmu9 pulvis efl ia 

viis ; 
Qui [porro •venti, f.mul pulvefls ma- 

gnam ftare-faciunt nebuhm : 
Sic utique his fimul irruer.tibus imta eft 

pugna, ardebantque animo 
Invicern-fe per turbam interficere acu- 

to iere. 
Horruit autem pugna mortalibus-exi- 

tiofa haftis 
Longis, quas tenebant acutas ; oculof- 
que peritringebat 

Splendor aereus, galeis a lucentibus, 

Tboracibufque recens-terlis, fcutifque 

fulgentibus, 
Congredrentium in-unum : Valde utl- 

que audax-animo eilet, 
Qui tunc gavifus elTet vifo labore, ne- 

que animo-turbaretur. 
rorro divifis partibus faventcs duo Sa- 

turni filii viribus-potentes, Vttt 329 — etyutovlo*'] cltyy.iflo, cod. Harleian* a Tb* Bentkio 
collatus. 

y e r. 331. — &Eg<£nrov7a] Vide fupra ad ver t 746. 
Ver. 334. 'i7<7 3 1 c'6' vvi) r/ixv dvsfjuov] 
Qiialis ubi ad terr^s abrupto fidere nimbus 
It m3re per med um ; mferis heu prafcia fonge 
Horrefcunt corda agricolis; dabit i!Ie ruinas 
Arbonbus, ftragemqus fatis ; ruet cmnia Jate : 
Antevolanr, fonitumoue ferunt ad littcra venti : 
Talis in adverfos duftor Rhaeteius hoiles 
Agmen agit ; denfi cuneis fe quiicue coa£lis 

Acglomerant. • JEn. XII, 45 1. 

Ver. ^-5. *E<pgf|;£v Sg payj\ ctf-fl-£ S" 1 « ( u=;5ev Avyfi ^aX- 

«:,.] ' 

. ferro ancipiti decernunt, atraquelaie 

Hor refcit ftnclis feges enfibus, araque fulgent 

So!e laceiTita, & lucem fub nubila jadlant. JEn. VII, 525. 

— ■ — tum late ferreus hoftis 
Ho n't ager, campiq\ie armis fublimibus atdent, &n. XI, Coi. 

et /11« corrufcus akena. Mn. 11,270. 

*Ew* fj.ivTQi ectjpitjiiw Iv Ta"j ^*e?a^og»iV Aiyirai ^ %v$wn%at\ 
Y t irl% !v aVToTc, VoTlJ kv^oi^ oJf to, " E$£i?£V S"s ^ta^«. w Ov yug 
av Tif ttOTfl fA&luKuQxv l.ct xvctxv, tiT »Aflflec"£gO* ElTOIj UTZ 
e-ct<bs?E£W, Demttr. Pbaler. §82. To 'fo, *' auyn ^aAjcE^,'* 
ToXfjtr.piv ^ariv Ev?auS* ETvat ol waKaizi» Ov yag Waga^a\iK^<; 
tTTiiVy x; ti u>hct; t i( Xahxl; VkajATfCo eThe*.©* avyn 'Wi/gifj*' ^ t; toiStov dWa futovovti^el t^X'Jyova-BV Ta &W*a, ij^ta n TiVX 
TOiavrvj 'Kay.TrnSiya, >S7^a-?TXdTla)v aVToT;. Eufiatb. 

Ibid. — 4>9i5-i'w.° 5 -oT-cf.] Syllaba d9r, in vccabulis ^BiTtfx^cTc: 
Sc <$>§io-r,:a)j t non ex <p9i'?ie; defumpta eft, fed ex <p$iv<v. Qu^ 
vox, apud Homerum, etiam & in Futuris y&icm* Sc ^P.c-iT^ai , 
primam fmper producit. At *f>6iVif, <f>9troj, 3c iimilia, funt 
ex AoriftollfiiWv, Vide fupra ad d t 309, 314, 338; &r ad 
ft 43, 833- 

/^fr. 341.— K7T8 Xa^rr^EvaV.] y?/. drtOTy.clizvojfXtydvV, 

Ver t 344. *Of— yr$T,criiiv^, h<T dxd%ctTo.'] *H aff^sfij Tr 
XflTfl^aVsi •C7o1e ^wtv Ta iVcv JuvaTat, <zs*c7e S"e to <grXE3V 
" »5"* a^a nwyE i^aSv yvQno-ev , Ayt^^6t;V. ,, Htrmogems *n7Eg; 
/weSo^tf ^eivstcI^, c. 37. Similiter Euftatbius. ad a, 330, 
My^ja^y v^tXsv toTj pnTt^nv, avri jtaTa<f?.iVEA;v, iuci^Et yjaT^.a: 
G")(ffjLa\i Trw xarfl aVo^JiTtv* euj *i cte e!V>) tc, ** tf y«'g /.*.". 
a^aufoTaTl^- ^aXEVj'* aXXa S , >sXa5'»i Iff-^ygoTal®-, Imitatus 
eft hanc luquendi rationem ViTgiltus ; 

Nce vero AJciden me /h;b leetatus euntem 

Accepifie. » /En.Xl, 392. 

Qjam igna-viter igltur de hoc loco Scriptor Gallicus Tcrraffonl 
" S%uelque licence." (inquit) " a;^' Homere fe foit dovne dans fa 
tc Pce/ie r /a neceffue ou du mcins la commodite de fon Vert Va 
" jette dans det confujions bien flus grandes ,— yr,Q}- o-uw, u$ 
si dxd%Qiio. Qui efl ce aui penfe a le rejouir en moyant un com- 
" bat? Et cft-ce d'un autre coteunobjet de TrirteiTe propremetit 
" dite?" Diffeit. fur 1'Iliade, PartlV. chap. 6, 16 o m h p o y 

Avopccnv r\pue<rcrt Terevxctjov ocXyecc Xvyocc. 
Zsvg jtt ccpcc Tpuscrcn y^ "Exjopt (SifXeJo v'tKr\v, 
Kvoctivuv 'Ay^tXr,x -nrooac TX-yxiv, sJ" oye iTrccfJtiTctv 
HdeXe Xctov oXecrcrcti A%cttiKov 'iXiodi ■zrzo, 

35° 'AXXcc Oetiv Kvocctve x^ vlecc Kctp]eoo{)vfx.ov' 
'Apyetvc oe Hocreioctuv opoQvve [/.ejeXduv, 
Accdor} VTi^ocvctovc. ivoXiTjg ccXoc.' y%9eT0 ycta px 
Tpucriv cctfjcvctficevag, Aii t)t y.pccjepuc eveuecrcrcc. 
'H fcccv ctfjXpoTepoicriv ofcov ysv©*, r\o tcc •GrocTpr,, 

355 AXXa Xevc TrpoTsp©^ yeyovet y^ srXeiovcc rjy. 
Tu pcc y^ ctfKpccoiyv [2 ctXegepevoct ccXeeive, 

A'/) J» » \ " n \ \ » r< \ » / 

ctvoi) o ctisv eyetpe Kctjct c-pccTOv, ccvopi eo kuc. 

Tu o ecto^ Kftx]ep7;c oe ofjLoiia ■woXeficoio 

Tle7pccp e7rctXXct£ctv]eg, eir ctficporsooicri Tccvvcrcrccv, 36 O *A ppr, kJov t ccXvtov re, to sroXXuv yavctT eXvcrsv. '¥,v9cc, fJLSTcctiToXioq crep euv, Accvotoicri KsXevcrctc 
'idofcsvsvc, Tfuecrcriv eirccXfycev©^ ev (fioSov upcrf 
Tletpve yccp OQpuovyot; Kct£r,cro()ev tvSov eovjcc' 
' Oc occ veov sroXefjCOio fieTcc KXeoc elXyXisQei' 
365 Hret ot Xlptccfjcoio 9vyct]puv etd©* ccplq-r\v, 

KcccrcrccvSpr]v , ccvccsSvoV virto-xf]o Se fieyoc tpfov, Lib. XIII. 

Viris heroibus ftruebant doloree gra- 

ves. 
Quippe Jupiter quidem Trojanis & 

Hedtori volebit victoriam, 
Cloriofurr.-reddens Achillem pedibus 

velocem ; neque lamen ille peniius 
Volebat populum perdere Achaicum, 

ad Ihum ; 
Sed Thet.n honorabat, & filium ejus 

magnanimum : 
Argivorum vcr6 Neptunus animos-ex- 

citabat interventu foo, 
Ciam emerfus e cano mari ; dolebat 

enim 
A Trojanis illos domari, Jovique vehe- 

menter iratus erat. 
Sane quidem utriufque unum erat ge- 

nus, atque unus orlus ; 
Sed Jupiter piior natus-fuevat, &pluia 

noverat. 
Quocirca etiam Keptunus palam quidem 

auxiiiari cavebat, 
Clam veio femper concitabat tos per 

exercifjm, homini allimilatus. 
Hi itaque ceitaminis vehementis & o- 

mnibus-aj^uegravis pugnas 

Funemhinc-inde-nexumfuper utrofque 

extmderunt, 
Infr.ineibilemque, infulubilemque, qui 

multorum genua folvit. 
Tum, femicanus licet exiftens, Danaos 

cohoitans 
Idomeneus, Trojanis infiliens fugam 

incuffit : 
Interfecit cnim Othryoneum, e Cabefo 

qui aderat : 
Qui nuper belli ad famam vene- 

rat : 
Petebat autem Priami filiarum fornu 

praeftantifiimam. 
Callandram, indotatam : pollicitus 

nempe fuerat magnum opus, Ver. 346 Tiltv-Jrala aXyea Xu>-;a.] Qua analogia vocabulum layyAv, aXXa lmc-<!/j.>i j ^ovwEl. Kai tSto *a'XXi{-a wd-.Tt: 

hrc avra£ Xeyo^vov ita deduclum fit ex Tivyx t ut vim habeat , 0/xr,£<&. av t^r,x£ •srsf: S-eojv a\a<p9syta, xiv &. u Z£t ;. _ c / 

vel Imptifetli, vel sJori/li, vel ejus Ttiaporis quod Grammatici t^»®- ylyim, xai ttXsiW >:};!." Plutarcb. de IJiJe £f Ofirid • 

ptufauam ptrfcflam appellant, equidem non video. Certe f"b ii>itio. Repperit & Barr.tfius, in duobus MS6' r$ ti , 

Ptrftcjum TiTiuya locum hjc habere non poteft. Ncc enim y e r. 357 oSJ^i ssixaJr- ] 

ufquam in tota, quam longa efl, Iliade, ullius Verbi Timpui Omnia Mercuriolimilis, vocemque coloremque. Mn.W r C g 

pcrfcclum ^'.v^o-fAhov, conftruilum hoc modo reperias vel a'o- y eft -,g Ta j ■] ^i ,_. 

psc-oi;. vel vrxrxlaliiixc' Vide fupra ad d. ^7. Vim autem hrc ,, „ ~ , . „ „ 

in loco neceffe effe ut habeat vel ^,, vel IvperfeBi, vel , "'' W'"»™ ""^'i'»*-*»™».) Utrumout t X trci- 

eju 8 denUjue Tmfvi, quod plufauam perftBum appellari folet, ^ te ^ pZJ!" '" "**"" ""^^'"- 

jndicat tum orationis ordo atque ratio ; tum in eadem quae fequuntur fententia, SuMlo, nStXi, xuJaivs, ijo'8uv!, n^Ss)», 
liy.itm' tum Sc Scboliafler & Evftatbis imerpretatio : Quo- 
rum alter iftud TiTiv^ealen exponit, rnoyen, xalio-Muafa, 
(iioo TeTru^an, na1;rxsuaxa5-r) Alter dictum ait tjr^e iptMtj- 
rAa- tu,— iuTBf i' iXalfii " tsD^i" xuWe-iv. Cod. Italic. a 
Tbo. E.ntLh collatus, habetTSTiu^STiv. 

Vcr. 348. v.vtaUm 'A^iXPa.] Vide fupra ad vir. 324. 

Vcr, 34.9. — s>io-c-ai.] oXfirSa*, ftrirt; Cod. HarUian. a 
Tb. Bemleio collatus, 

Vir. 351— i^9s1; y*\ \a.~\ Dolebat eisim, ut dixi,—Coa- 
neilitut nimirum cum eo ^uod fupra diflum efl, ver. 206. 

Vir, 355. — Zfa{ fB( ! ,Ttff&. yiyivti, xai wXliom fJn,] Ou' 
yij £f}-i(? 5 PCJuj-i ptani^M ri $s\~tv, tii 0anla"; 5 «|{buio~c Vcr. tfi.— T{«iWi» ItraXjtteHS..] MS. Bamtjli unus, Tb. 
Bintleii tres ; Tfoisnrs ,u;"a'X|«si®.. 

Ver, 364. "Oc (a vim — KacTraVJfu».] 

illis ad Trojam forte diebus 

Venerat infano Caflandra; incenfus amore, 

Et gener auxilium Priamo Phrygibufque ferebat. Mn. II, 342. 

Ver. 366.— a^asJvov] Caffandram nimirum, non muneribus, 
fed opera & rebus geftis, promereri fludebat. Ut notavit 
Domina Dacier, 

Jkid — uorss-^JTo Js.] QuJ ratione, ti, hfc produeatur ; item 
TJeiaij.^; ver. 368 j ic ^vyalifa, ver. 376; vide fupra ad i, 
51. Bamefius, iii, hoc in loco fcribendum voluit i Sed nihil 
opus. 

Vtr. I A I A A O £ N. 

'Ex Tpoiijj uexovjxg uTrwo-efcev viug 'A-/octtZv. * 
Tu o o yepuv nptafA,@° viro t. ecr^o, *? xaTivevcre 
Aucrefjcevut' o oe f/.upvuS', u7roo-^eo-tr.trt ■urt8r t trag. 

370 'loofzevevg uvtoTo titvtxi\o Sap) (pueivu, 

Ejh ftuXev 'vyt {zi&ccv]cc tv%uv' h<J' r,pxetre Bupr;^ 
XkAke®-, ov popeetrxe, [tecry <T ev yug-ept srrjPe' 
Ainryjo-ev 3e -mecruv' 6 e7rev£u]o, puvrjtrev Te. 
'Odpvovev, srept oy Qe (Sporuv ocivi£op,' UTrdvjuv, 

375 Et eTeov §vj ■arccvjcc TeXevTycretg, otr vireg"<\g 

AttpSuvtSri nptuf/,u' VTreo-'x j e[o BvyuTepa yv. 
Kut xe TOt y[A,eTg tccvtcc y V7ro<r% j ofx.evot TeXecraifA,ev' 
AoTfycev <5" ATpetocco Bvyujpuv ei£@* ccptg-yv, 
' Apfe&. e^ccyccyovreg, otrvtefjcev etxe crvv up.fA.tv 

380 'ixia exTreptrrig ev va.tofA.evOv ■u/JoXtedpov. 

AXX' errev, o(pp e-ni vyvcr) Qvvufieda 7jrov\o7ro^oitriv 
'AfA.pt yufjcu' eiret arot eeSvuju) xuxo) etfA,ev. 

'Xlj enruv, •wooog eiXxe xctju xpujepvjv vo-utvrjv 
"Hpug 'loofjcevevg' tu S'"Airt©-> yXdev ufxvvTup, 

3S5 Tleipg •srpooS tTTTruiv' tco oe r srveiov\e xut' wuuv 
Atev e% rivto-/^> BepuTruv' Se uto BvfA.ta 
'loofievrju /SuXeTv, Se f/civ {pOccfA.ev©* /3uXe Sap) 
Au.fiov V7r uvSepeuvu, tfta ■sroo Se %aXxov eXacrcrev' 

>/ T i ?» t •/ y ~ >/ ,\ » .\. 

Hp.7T6 , ccg oTe Tig opvg r^nrev, r\ u%eputg, 
390 He irrtTvg @Xu9p-/}, t-/\v t apecri Texjoveg uvSpeg 
'E^eTctfiov •sreXexecrcrt veyxecn, vyiov etvut' Lib. XIII. 1 A Trrjl quar.tumT.-h invitos dep-jJiu" 

rum/<? fiiios Achivorum. 
IJJi autem fcncx PrianiUS eam pronnfc- 

rat, Sc annuerjt 
D-Utiruin elTe : ilie itaaue pugmb.it, 

promifiis fretus. 
Id -meneus aurem m UJum collimjbat 

hafta fulgentj, 
Et percumt fubJimi-gradu incedentcm 

alTccutus j nec arcuit ihorsx 
/E;eus, quem geilabat ; mcdio aufent 

h m ventre fixit : 
Fragorem vei6 edidit cadens : Is au*cm 

fuper cum gloridtOG tft, dixi tque : 
" Othryoneuj te i&\ e lupra ir.ortules 

l?.ndo omnes, 
" Si utique vere omnia perricies, qu^ 

poJltcitus es 
" D^rdanidie Priamo : is autem pro- 

m fit filiam fusm. 
<l Quin & tibi nos ha?e poUitici pr;e- 

ftrterimus ; 
" D^-ucrirTHifque Atridje filiamm for- 

rra pra?fiantiflirram, 
" Ex Argis arcejTitarr), quam ducas j 

fi quidem nobifcum 
" Iiii expugnavensbene-habitatem ur- 

bem. 
" Sed fequere, ut ad naves in-collocui- 

um-veniamus pontum tranfeun*e$ 
*' De nuptiis : quippe nequaquam fo- 

ceri illiberales fumus. 
Sic fatus, pade traxit per »cre praeli- 

um 
Heros Idomeneus. Huic autem Afius 

venit vinder, 
Pedes, ante equos; hos autem anhe- 

lantes in humeros ejus 
Aflidue tenebat auriga famulus : i)le 

vero cupiebat animo 
Idomeneum percutere ; Is autem illum 

prior perculTit hafta 
Ad jugulum fub mento, penitufque- 

haftam adegit : 
Cecidit igitur, ficut quando aliqua quer- 

cus cecidit, vel populus-alba, 
Vel pinus alta, quam fcilrcet in mon- 

tibus fabri 
Exciderunt fecuribus recens-exacutis, 

navale-hgnum ut-fit: Jfer* 36S.— ngittfAOc. vtt3 t* Efl-^E^o.J Edidit Barnejiui ex con- 
jectura, ITgia^i®- fj.lv viriff-^y vel, Xl^iafxiq fxiv Ciriff-^i* 
At idem uno in MS repperit, & Tb. Bentlcius in pluribus, U^U- 
fjJ&* uwa t' i<rx £T0 * ^ u ^iS* n*u»ft©- uirerx/lo» Q^od mani- 
fefio corruptum e(r. 

Vtr, 373. Aw7r»ic-£v.] Vide fupra ad ver, 181. 

Ver t 376. — Svyalif*.] Vide fupra ad e, 39S. 

Ver. 382. — leJvajJal.] Ita Barr.efius Sc Veteres. Nempe ut ex 
fl*i<SS izki&'' ita ex 2J«v, hfoov. Vulggx ifonlu,i t Sed leviculum 
boc. 

Ibid.—- ■Ifj.h.'] Al. icfj.iv. 

Ver, 3S4. — >jX9£v o^^VToJf.J At* nx6* lvauvrr»^ m 

Vtr. 38S. Aaifxev ot* avdc^Ewva.j 

Sterniturj hsfit enim fub gutture vulnus, Sc udce Cum ferro accifam erebrifque bipennibus inftant 
Eruere agrJcoIae certatim ; illa ufque minatur, 
Et tremefadta c«mam conculTo vertice nutat : 
Vulneribus donec paullatim evicla, fupremum 
Congemuit, traxltque jugis avulfa ruinam. Mn t II, 626. 
Pulcherrimus fane hic locus Virgilianui, eorumque ex numeio 
eft, quos (Macrobio judice, Ub. 5. c. 11) ita tranfiuJic Virgiliur, 
ut Horr.ero fuperior videatur ; Quippe ,f magno ct.hu Vugiliu* 
** dijjiculcatem abjadendee arborea molis fxprcjf.i ; vcrum rtulo 
\* negotio Homcrica arbor abfciditur," At revera [\\l tx H.b- 
bejio notavit Popiui) inepte eft omnis hi-rum duorum locorum 
inter fe inftituta comparatio. Quippe Homcrus Sc Virgi'.iu r t c\iix\ 
res longe inter fe divcrfas defciiberent ; hic Urbem ingentem in 
ignes paullatim confidentem, iJIe hominem uno iclu occifum 
atque humi ftratum ; f.iam uterque materiam fuo cclore ac Vocisiter tenuemque inclufit fanguine vitam. j&n* VII, 533. fpecie ornavit, fuam -uterque pukherrima aptiffin.a^ue fimili- 

Ver. 3S9.' — uc 6te ti? fyuq ttf.jw-J • tudine explicavit. 

Ac vcluti fummii antiquam m montibas ornum Jbid.— -»'x ; ^'c.] Al. ayiXw^c. 

D rzr. 1$ o M h p o r 

*&( o wpoV.y iWav k) 21<P<>* *&nr TavvttoeU, 
BtCpvxufy xovtoc Seipatfftev^- a.ipx}oetro~rK. 
'Ek Se oi yviox®* sr^-vyn <P{*>uc:, uc -mdpoc uyp* 
395 Ovd' oye -roXfir\<rev, Srjiuv viro %6<f«j dXuguc:, 

' N A^ IWsff croe^cu' T ° v ^ 'A-VTi\ox<&> pevex<z(>pK 
Avp) fteo-ov ■areoovrio-e TU%aV bT rjpKeo-e Stoprfe 
XaXKe©*, m> (pooeetrKe, fteo-v <T "ev yutrepi iirrjPev. 
Avrdp oy dcrdftccivuv evepyeog eKiretre oecppit. 
400 "Iffwtfff <T *Am'Xe%©^ fieya&vfis ~Necroooc vtoc, 
'E^eXatre Tpuuv fciT ewvriftiSuc 'A%a»K?. 
Av}»(po£©- <$£ ju.«Xa Qx*°*° v n^ev 'idoftevyoc, 
*Ao"/(( ^vvuEV®*j >£ uKovTio-e Saot cpuetvu ' 
'AXX' j£ av7a i&J» r]Xevu)o gt&xetw e/%©- 
405 'iSoftevevc' KfvtpSi» ycco vtr cio-iriot ■sruvjotre ttrr\, 
Trjv up oy ev pivoTtrt (Zouv y^ vupo-rri %aA>ew 
AivuTrjv cpopeeo-Ke, ovu Kccvovecrcr upupviav 
Tr? viro ■srug euXri, to tY vireoTrjuTo xccXKeov ilx®*' 
KufpxXeov <& 01 cco-7r\g eTTiSpefcuvj®* uvtrev 
410 "£/%£©-' vS' ccXiov 'occ fiupeirjc %e^oj dtprJKev, 

'AXX' e£uX' '\trircvric\v 'T^vopu, ■sroiftevu Xuuv, 
*H7rap vtto Tjpairiluv, tiSuo vtto yavuT eXvtre. 
Arjt(po&<&' cT eKTrafXov e7rev^ccjo, ftxKpov uvo-ug' 
Ou fjtdv ovt utit<&> KeTr" ' Acrioc' aXXa e pr\ftt, 
41 5 E\c 'AiSoc ■weo lovja ■srvXdfluo KfujepoTo, 

Vffi^tre» Kd]d Bvfiov' e-7rei'ou ot iairoto-a ■sroftirov. 

*Qg \tbosr' 'Apyeioicri S' «'%©* yever ev^uftevoto, 
'AvtiXoxu Se ftaXicra Sxttppovt Bvtcov ooivev 
'AXX' vS", a%pvftev9$ trrep, eQ dfi.eXr i <rev erutpn, 
420 'AXXa Beuv "sre^iSrj, xui ol truK©* dftpeKuXvtye. Lib. XIII. 

Sic ille ante equos 3c currum jactbif 

porrec^us, 
Dentibus frendens, pulvere manibus- 

prehenfo languinolento. 
Deteftus vero eft ejus auriga mente, 

quam ante habebat j 
Neque is aufus eft, hoflium-manus ut- 

tffugeret, 
Retri equos vertere : Eum itaque An- 

tilochus belltcofus 
Haila medium transfodit a/Tecutus : nc- 

que «rcuit thorax 
/Ercus, quem gerebat ; medio autem 

in ventre nmt. 
A'que hic quidem anhelans affjbre- 

taiTU excidit fella : 
Equos autem Antilochus, magnanimi 

Neftoris filius, 
Abegit a Trojanis ad benj-ocreatos A- 

chivos* 
Deiphobus vero admodum prope venit 

Idomeneum, 
Propter-Afium dolens, & jaculatus eft 

hatla fulgentj : 
At quidem ex-adverfo confpic-tus evi- 

tavit aeream haftam 
Idomeneus ; occultatus eft enim fub 

clypeo undique asquali, 
Quem ipfe corii» boum & corufco 

asre 
Tornatum gerebat, duobua manubriis 

aptatum : 
Sub hoc fe totum coflegit, fupervola- 

vitque aerea hafta : 
Aridum vero ei clypeus in-tranfcurfu- 

ftringente refonuit 
Hafta : neque irritam fane robufta ma- 

nu emifit Du(bt,bus, 
Sed percuffit Hippafidem Hvpfenorem, 

paftorem populorum, 
Ad hepar fub prajcotdiis, •onfeftim- 

que genua folvit. 
Deiphobjs igitur valde fuper eum glo- 

eriatas eft, alt cl.imans : 
" Non utique inuitus jacet AGus : fed 

ipfum puto, 
" AdOrcum licet euntem validas-por- 

tas habentem, dururrj, 
" Cavifurum efle animo - y quoniam ei 

dedi comitem, qui deducot. 
Sic dixit : Argivis autem dolor datu» 

eft, eo gloriante ; 
Antilocho autem maxime, bellicofo 

animum commovit ; 
Non tamen, dolena licet, fuum negte- 

xit focium, 
Sed oecurrens protexit, & ci fcutuaa 
pratendit. Vir. 391. "f2c i'— ii/u.aVs-oTif.} Citafo boc loco, indicat 
Dion^fiul HalicarnaJjeuSy quomodo cwB.s-i%e Xvc-te Xiis* ^ T3 
xaXX^. cjrie £ To XfaTt©-, quamvis quis Jti wgo&sic u$i*, 
£n e'$:\aiv, Tn, c-vydls-.y aWa^ai pUim, JTfgi 2cv6ie"S«c, § 4. 

Ver. 394.— •T3\r.yn.'\ Vide fopra ad y' t 31. 

Ver. 402. — nXuSrr.] Poftulat Temporum ratio, ut iit ^Xu9iv 
« Aoriflo ikiin, non ex Perfeflo ijXufla. Vide fupii ad «', 37. 

Ver. 403.— a^nf/^o©-.] Vide fupra ad y' , afo. 

lbtd,— oxcvtics.] Vide fupra ad a t 140* 

Vcr. 404,— i>7a itv> it\saa%. ] ille iftum venientem a vertics velox 

Prsvidit, celerique elapfus corpore ceffit. Ain, V, 444. 

Ver, 4o6.^WtffS7T» ^aXxC.] Vidc fupra ad tV, 57S. 

Ver. 408.^-EaArj.] Al. kdXn. Quod eft parvi momenti. 

lbld,— 7c y UTri^rrlalo ^aXxE» h'X^'1 

tremebunda fvpervolat hafta. AZn. X, 522, 

Ver. 414. — oTtit©..] Ex Tr»j, aVr®.. eadem analogia, 
atque ex Xuu, a\uT€^' , ex x^"vw, ax$T&» ex qSvttu, o'$9Ct&', 
ex xxr>»j, axxrT©.* ex ixa^H^fAai, d[Axfvf&*. aliaquc innumera. 
Vidc fupti ad i, 309, 314, 338 j ad S', 43 ; & ad V, 257. 

V,r. IAIAAOi: N. 
Tov fi e-rrEtO virolvvTe Svca epir\pet; IruTpot, 
Mv}xttrevq, 'E%/oio vroitq, tc, Stog 'AXct^uo, 
Nija? e-rrt yXacpvpctc (pepnpr, fictpex ^evu^ovje. 
'iSoftevevg S' a Xr]ye jttet-©- fjteya.' lero cT cele) 
425 He rtvot Tpuuv epe&evvy vvxjt xxXvv]iai, 

'H ctVTOt; Sn7rrjcra.t, ctfjtvvuv Xotyov ' Ayctto~g. 
' EvQ' Alo-vrjroto Sto\pe(p'eot; cpixov vtov 
"Hqu' ' AXxcidoov' yctftQpoc; 6 ijv ' AP^icrao' 
Tl^er&VTctT^v S' unrvte Bvyctjcuv '\7r7roSoifie1xv, 
430 Tr]v •arept xrjpt tptXrjcre ■srctTtjp x, sroTvtct pyTijo 
Ev fteyctftu' wctcrotv yctp fjcr{Xtxft]v exey.cx.g-o 
KctXXei, x^ epfotcriv, ISe <ppecri' rvvexa xai fjttv 
Tr)fJtev otvrjq wp;j-®- evt Tpo/ij evpeiri' 
Tov to6' vir '\Sofjtevr\t Uoo-etSciuv eScifixcrcre, 
435 QeX^xg bcrcre tpotetvoi, TS-eSycre Se (pa.tSip.ct yvTot. 
Ovre yctp e^o-rrtcro) <pvyeetv Svvxt, &t xXexcrQxt' 
'AXX', ug-e g-viXrjv, r) SevSpeov C^fsreTyXov, 
Arfefictg ecrxoTx, -r^©- f/ecrov irxcre Stsot 
' Hfiac; 'iSoftevevc, 'pvfeev S'e ol xftipi yj.Tuvx 
440 XctXxeov, hc ot •sr/3ocr9ev otiro ^pooj rjpxet oXedeov. 
Avj TOTe y ctvov xvcrev, epetxoftev©" Tirep) Sapi' 
A.X7Tiio-ev Se ■nrecruv, Sopv 0" ev xpxSirj eTreTTr\yei, 
'H pot 01 xcnrxipvcrx, x^ vptxypv sreXefti^ev Lib. XIII. 19 Hune quidem deinde fubeuntes duo 

char. focii, 
Meciileus, Echii filius, & nobilis Ala- 

flor, 
Njves ad cavas porubant, gravi*erge- 

mentes. 
Idomeneus autem non remitteb«t de 

animo magno j fed cupiebst a fi. due 
Vel allqucm Trojanorum tenebr la 

nc£te teg^re, 
Vel ipfe fragorem-edere-eadens, dnm 

depelleret txitium Achivis. 
Tunc JECyitss Jovii-alumni chajum 

fiiium 
Hcrcem Alcathoum ; (gener autem erat 

Anchifa? ; 
Mjximamque -natu duxerat filiarum 

Hippodamtam, 
Quam ex corde diiexit pater & venc 

tanda mater 
In domo j fupra totum enim -aequali- 

um-ccetum eminebat 
Pulchritudine, & operum peritia, at- 

que prudentil ; quare & ipfam 
Duxer.t vir nobiliflimus in Troja am 

pla :) 
Hunc tunc fub Idomeneo Ncptunut 

domuit, 
Cal.gine-offusS ocutis lucidis, pra?ped vit 
au'em quafi vmculo pulchra men-.bta. 
N'eque enim retrd fugere poterat. oe- 

que declinare : 
Sed tjr.qu.im columnam, vel arborem 

alto-vertice-coniantem , 
Sine motu ftantem, peflus medium 

vulneravit hafta 
Heros Idomeneus, difciditqueei circum 

loricam 
a^ream, qua; ei anre a corpore arce- 

bat perniciem ; 
Ac tunc qmdem aridun quid refunuit, 

filli ab hafla : 
Fragoremque ille-edidit cadens, hafla 

vero in corde fixa erat, 
Quod quidem ipfi palpitans, etiam «. 
tremum-ferrum quaHabat , ''"•W~"^?:t" *) E ??t' rt . fc »."^f*Hs." »"»'•• Refle, utmihiquidemvidetur. N.m£.M..,W» 

. yt Ow>> " '->■* _r"»f>_ ■«««. av— Er. ». t3 ^iv, i Bvrntfi, citatis, agnofcit 5r« tam effe tfmtom pofl>, 0li J m 

*f " *** T' '" !'"T"'" rl *' " "'^ •* «''M—. V,r dofliilimus H. Sufb.ru, fcribendum omnino 

.«, «r, r» ">mA. Refliliime. Nempe *i-,u cootendjt, im ^taA Quod tamen verfum plane perimit iU 

<«.».-, lsqu, .pfe fe coh^bet ; Uyu fxax;, is qui occifus aut ot nulla HavtlA fanari queat ; nifi quis ex mera conjccl'ura, 

pro ■atSr.ai, fcribere vel,t ihtn. At, inquit vir doa,flimus, vulneratus aut defatigatus deficit. Vide fupri ad y, 141. 

Vtr. 426. "H ot»r:c SvTrns-ai.] 

fcu certae occumbere morti. JEn. II, 62. 

Ver, 430. ^t-e^ *r.$i ^i>ijr£.] Eufiatb. flrEgic-a-* ff iflXr.rE. 
Unde Vir docliflimus H. Stepbanut fcribit, vii^t M.r^i <pi'x»,iTS. 

Ver, 432. KaXXsi' £ E£yftlt7W.J AK KaXXsTrS* IpyoirtY. 

Ver. 433. riT/AS. aWg ve.fie bl Tfcf»i *t/*Etr.] Poft hunc 
verfum nonnulli Antiquorum, tefte Eujiatbit, tre* fequentesjn- 
feruerunt ; 

I7p;t 'Atfoag&Me. T^ae-E/^EV >^ navfiotf 1»'«^» 

n^tWfV^tee &', erTgar?-; (AC.iv>nroi 'fTrvsiti/jiuTa* 

*£*c e6' «•>;. E^X £V » ^-^-^ *= Xtfficv avSof. 
Homero non indignos, judice Domina Dscier 1 Mihi videntur 
commentitii, & recentiorem jetatem fapere. 

V.r. 435.— "s-ri ^a;:vc.] Ita Barnefiut, & Veterum non- " y«< (fativa c/>r/nu/r /o^r, mB «/,/»." Nec tamen caufam 
fubjicit, quare defendi non pofle exiftimet. Certe, f, cavtge- 
neri, neutrius efle poteft, quod agnofcit Eufiatbiui, nihil impe- 
dit quominO. cum Subflantiva Duali eonjnngatur Plurale Ad- 
jecli-uum. Non qu6d aiuitp^ccc (ut ex Euftatbio Barncjiu,) 
ti c\\i:x£ rt v:\r,9vi]t*£ ! bvpm?w. $ ra m.r,Builixi h;.x£ ; , 
qnod eft ferabfurdum : Sed qu6J cctta auSJam ac conflanti ra- 
tione, (quam fupri expofuimus, ad d, 566 ; ad S', 2SS ; & ad 
i, 487 ;) fieri id queat. 

Ver. 438. — e-rac-E.] Vide fupri 3d J', 525 ; & ad i, 140, 
•""■ 44°- — r c •»•] Qi;a ratione, o>, hic producatur : item 
'na^rraitt, wr. 456 ; vide fupra ad o, 51. Cateidm (unt 
qui h.c legant, l; f k. 

Ver. 442. Aanrvi* ^' »8»*»..] Vide fupra ad -.cr. 1S1. 
D ^ /V. 20 O M H P o r 

E/%6<&»' evQx cf 'eiretT clcpttt pev&> b&i)ipos "Apyt;. 

445 Idaftevtvz ix7rxFXov t7rev£ctjo, fixxoov xvcrxq' 
Avjtcpo^ , vj Cipoe, Ovj ti ttcrxo^ev xfciov etvxt 
TptTg tvoq xvjnre$cio-()xi } tTret o~v nrep ev%exi xvrug; 
Axifiovi\ xXXx Y~, xvrog tvxvrtor; t^xcr epeh, 
' Ocpgx id?.;, otog Xr\vog yov^ evQxd txxvu, 

45^ "O? TirpwT^ WLtvux Texe Kp^ri? eTrteSpov. 

Mtvug ctv Ttxe9 vtov xp.vy.ovx AevxxXtuvx. 
AevxxXtuv S" IfAt rncje, -ziroXecrcr <zv$pecrcriv xvxxjx, 
Kp>;rr tv evfjttri' vvv o evOxoe vv}eg evetxxv, 
H.01 Te xxxov, )Cj ~nrx\pi, x) xXXoicri Tpuecrcrtv. 

455 'XI? (pXTO' Avi't<po£,&> Se cJtxvo^t^x peppyai^ev, 
H tivx tjth Tpuuv tTxptco-xtTo [AtyxQvp.wv, 
*Aif/ xvx^uoyjcrxc:' y ■GreipycrxtTo yt) otog. 
^nSe oe ot <ppoveovjt ooxcrcrx\o xepotov elvxt 
Etjvxi t7T Atvtixv' tov o vs^ccjov evptv of^tXn 

460 'Eg-xoT ■ xtet yxp IIpixf/,u errtUmlt ciiu, 

ui/ejc ap , ecrbXov eovjx y.tT xvopxcriv, vti Titcrxev 
*AJ%ss? 0" Ig-x.fA.ev^' tTTex •Er]epotv]x ivpoo-rjv^x' 

Atvtix, Tpuuv j3nXv;Cpope, vvv Qt f/,xXx xpyj 
F«jt*£pw ctpvve[jLevxi, etTrep ti Qe X7j§<^> Ixxvtt' Vtr. 444. — &plu /aev^.] "Hyuv ifr, Tfle ■E^er&IJgoi cf/unc o 
riSvi.©*' n — ■'-oroiua-E tcv teI^&jueW a'spE~vai to %|.i/;£ixov /uev©'. 
Euftatb. Priorem veram eiTe expiicandi rationem, liquet ex 
■w', 613: Ubi eadem itemm occurrunt verba, ita djfpofita, ut 
nullus fit intelledlui an.bigun locus. 

Ver. J 4.6 . — >i aja o"'i ti i'ci(o{.iS'. a*"ior E?vai 
T?e"c evoc a'v7i?r:<pa'j-flar, ette* ru firef Ei/^Eat ai/T&j; ; 
Aa; ( uovi , aXXa v >£ at-Toc*— .J 
><?/. Ji' to( efcxojuEV. ^/. J« ti c-* E.VxcjUEv. Vjr tlofliflimus 
flimr; Stfpbanus fine inteirogatione fcribendum, & hoc modo 
diitinguendum contendit ; 

n a^a oo toi EMTXftuHi a^iov ETmi 
TgErc ev:c a^ltTE^aVGai. ettei iti.' «tej Eb^Eai uutw;, 
&ai(x'ii , aA>.a >i at/Toc . ** Ut ii/c Senfits fit : 

" Eqji.Um, Dttpbobt, nos abundc vicnn rciulijfe (yd itljuriam 
■*' li/ftoi '^e) pulamus in et qvod Ires fro uno a nobis occifl Jint ; 
11 i^ii/ tiwM /f IM jatlas, vir fraclarer, tu quoque mccuttt 
" ccngredtre ; ut Ji non fatis efi tres occ':d:JJe fro ttr.o, ta 
" quartus nutr.erum exfteas." 1 Sententia elegans fane & com- 
m~da. Veruntamen, pra/terr^uam quoJ illo modo vox, oA/ia", 
r.imis duriter (it tranfpofita (id qucd ipfum virum doflum non 
fujit ;) mihi porro neque ifiud £»>», neque iflud ri, fatis ie£Ie 
>idcntur confiare, nifi i mufrtv lr.ttlligatur interrcgative, Cie- Lis. XIII. 

Haflae • tum vero deinde rcmifit impc* 

tum fuum valida haila. 
Idomeneus erpo valde fuper tum gloria- 

tus efi, phe damans j 
* r Deiphobe, numquid jam tibl vide- 

mur-re^le-jucicare, requum elTe, 
'* Ties pro uno occiii ut fjnt, quando 

tu gloriaris in?n ter ? 
<( O bone, qiwn & iufe adverfus ftato- 

m:hi, 
" Ut videas, quaiis Jovis Soboles huc 

venerim ; 
" Qui primus Minoa genuit, Cretae 

cuitodem *. 
" Minos vero"genuit rilium eximium 

Ueucalioncm : 
" Deucalion autem me genuit, multis 

viris regem, 
fC Creta in lata : nunc vcro huc mt 
naves advexernnt, 
u Tibique perniciem, et patri, & «e- 

teris Troianis. 
Sic dixit : Deiphubus autem bifariitn 

deiiberavit 
Utrumnealique alicubi Trojanomm^/^" 
adjutorcm-airumeret magnanimorum, 
RegreiTus j an experiretur etiam fo- 

lus. 
Sic autem ei cogitanti vifum cfl uti- 

lius ede, 
Ire ad ^ineam : eum vero poftremum 

invenit agminis 
Stantem : jugiter enim is Priamo fuc- 

cenfebat nobili, 
Quod fe, firenuum lich exiftentem in- 

ter viros, nequaquam honorabat: 
Prope itaque ftans Ddjpbo6»s t verbis 

alatis allocutus eft : 
" ^nea, Trojanorum princeps, nunc 

te omnino oportet 
** Sortoris-manto auxiliari, fi- quid te 
affinis-cura tangit ( teriim, ktcrxofxEv a^ov sfoat,. reddi poteft, ve/, " mirn tibi *vidc- 
u mur recle judicare, aquum e][e" > vcl, '< num tibi vi- 

u dcmur }ud'care, fatis ejfe,** f 

Vcr. 447.— txvlkTTt^aa-^ai^ Vide infra ad f, 471. 

lbid.—~ aPToffi-] tfTiwc j MSS duo a Ih. Bcntkio collati. 

Vcr. 4.50.— vr^Toi] At. izrgaircv. 

Vtr. 452. —y lfU,i ti'k)=.] Barmfius edidit, l" Ifx etixJe. 
Qncd perinde eft. 

Ibid.—wo^io-o-* itYfyeo-tTiv.'] Ita edidit Barrrjius : Quemadmo- 
dum f , 236,' *)T£ moXecrtTiv. Et ibid. 308, — isrcXitrsr 

avfyzoTiv avdcro-cov. Vulg. hio habent, •woXEo-tr' avfytj-criv. Quod 
& ipfum ferri poffit: Vtpronuntietur fcilicet, 'biq\z~o~o~iv. 

Ver. 458. *sifo 5V o\ fywiovl,] 

Ha;c ahernanti potior fententia vifa eft. ^E/.% IV, 287» 

— ■ — Omnia fecum 

Verfanti, fubito vix h;ec fententia fedit. JEn. XI, 551* 

Ver. 462.— Va/AEvi^, ETrta.] Qua ratione, lc-dfA.ev^, hic ul- 
timam producat j item, tdxJ-j-etov, «wr. 470 ; & imo-wifAevov, 
ver ' 495 > & upoiv, -ver. 511; & ydg, vcr. 517. & t^uml;, 
•ver. 531 ; Vide fupra ad a, 51. 

Ver. 464. rrfjuC^j] Sororis marito : Ver. 428, 429. 
lbid,— *?*&'.] Al. xZ^. Minus reele. 

' Vtr. LlB, XIII. 2 1 

|* Qu'in feqnerej 'Alcathuo auxihum 

feramus, qui te olim 
*' Scroris maritus ex.ftens nutrivit, in 

a?dibus, parvulum exiftentem. 
« Hunc vero Idomeneus halta inclvtus 

inte-fcit. 
Sic dixit ; JEnea verbanimum in pe- 

tloribus commovit: 
Ivit autem adver^us Idomeneum, valde 

pug;^ (ludiofus. 
At non Idomtneum fuga cepit, pueru- 

lum veluti j 
Sed raa:ifit, ut quum quis aper in mon- 

tibus roboie fretus, 
Qni expe£tat tumultum advenicntem 

mngnum virorum 
Loco in deferto, horretque dorfo fu~ 

perne : 

Ocutl vero ei igne lucent : ac dentes 

Acuit, repellere cupjens canes, atque 

etiam viros. 
Sic manebat Idomeneus hafla-inclytus, 

(ncque retrocefiit,) 
./Eneam invadcntem pugna ceJeretn : 

inclamabat autem focios, 
Afcalaphumque afpiciens, Aphareum- 

que, DeVpyrumque, 
Meiionemque, & Antilochum, perito* 

pugnx : 
Hos hic adhortans verbis alatis allocu- 

tos eft ; 
" Adefte, amici, & mihi_/tfm-foli fuc- 

currite : timeo enim valde 
" ,/Eneam incurrentem pedibus velo- 

cem, qui me aggreoitur j 
" Qui perquam validus eft in pugna, 

ad viros interficiendos : 
" Sed & obtinet juventae florem, qu6d 

utique robur eft maximum. 
" Si enlm eadem-astate eflemus, hoc 

cum animo 5 
* Satim vel ri referret magnam glori- 

am, vel cgo referrem. 
fl r\ '' a* _ c S>» >/ / r) "' >*. v Q. x v 1 Sic dixit : hi autem omnes, unum 

ng etpctt) ol d oc^cc TTocvfay evoc cpgso-i Svpov ex Gv l*S> mentibus animum habente? / 

-rr-. / v / » >r / *) Propinqui cnnfiiterunt, fcuta humeri3 

IlAyriOl £$-yjCrCKV, (TOCKS COfAOtCt KAIVOCvI^. acclinantes. 

/Eneas amem er-al-crj-parte hortaba- 

tur fuos fucios, 
Deiphobumque, Parinque afpiciens, £ 

Agencr-m nobilem, 
Qui fecum duces Trojanorum erant ; 

ac deinde 
Copiie fequebantur, ut poft arietem fe- 

quuntur pecudes 
Potum-dutca? a paftu ; Ireta.ur autera 

mente paftor : I A I A A O E N. 

46; *AXX'£7reu, 'AXxaQou eirxy.vvoyev } 'og Qe ■«''«^©j weo 
Tay&pog euv e'5p£i|/£, Soyotg evt, tvt9ov eov]x' ■ 
.Lov oe toi looyevevg captxXvTog e^evxoirzv. 

'_"_$• (pa.To - tu $' kpa, BvyJv evi g-rfieiro-iv ooive' 
Bi; c% [ist 'lSvuewju., [Aya. Ts^oXe^OiO [xe^Xug. 

470 'AXX' ix 'iSoftevija (poQ^ Xcc£e, T-rjXvyejov u;, 

AXX' efcev', eeg ore Tig o~vg ispeifiv ocXxt ■weTroiVug, 
' r Og~e y.evei xoXoctvptov eTTip^oyivov ■aroXvv avopuv 
Xupu ev cloiroXoj, (p^a-cret tie rs vutov vTrecvev' 
'0<p9a,X[tu apa ol ■zrvot Xa[*.iTe\ov' avTap ocovjag 

475 Orjyet, aXePacrSat [jceyaug xvvag v\^l ytj avopag. 
*Qg [xevev 'l$o[tevevg SaptxXvTog, (aJ'' VTre^upei,') 
Alvetxv eTTiovja fioy Boov' 'ave $ eTdtpag, 
AcrxaXapov t ecropuv, ACpapyja ts, Av<Y7rvpcv T£, 
W/lrjpiov^v T£, xj AvtiXo%ov, fivjg-upxg aVTVjg' 

4F0 Tng 'oy e7ro]pvvuv ejrea ■srjepoev]a •srpotr^voa' 

Aevre, (plXoi, ^ f& oiu df.vvaje' oeiStx o alvug 
Aivetav eTrtov\a "srooag Txyyv, og fici eTretcriv 
Og fiaXa. xapjepog eg-t yx^v evt (puTag evatoetV 
Kal $' exet vr£rig ctvQ§*>, o, ti xodr©^ eg-) [teytg-ov. 

485 E« ydp ofjcyXtxw yeyevotfieQa Tud evi Svfcu, 

AtVf/a xev iji, <pcgotro fieya xpxT©^, v\e <pepoty.r i v. Atvetxg o eTepuSev exexXejo otg eTxpolcrt, 
4QO Avjt(poQov T£, Ylxptv t ecroguv, x^ 'Ayrjvopa otov, 
O*' ot dy, tiyey.bveg Tpuuv evav xvtxo eiretTx 
Axot eTrovQ , uo-etTe yeTa x\tXov ecnre\o yr,Xa 
Htifiev ex l3ojdvrjg' ydvv\at $' dpa te (ppeva ■aroiy.qv' Vcr, 46?.— «{»•] " Ui far trat ; ut exptHarrdum <raf." Vcr. 485. El ycl(.] Refertur iftud yi^, r.on ad id quod pro»ime 

Vtr. 469. — ^* ralxi^»..] MSS. a ®. Bemltio «ol- praceffit, fed ad id quod elcgjnum reticetur : " jXe mt :gr u r 

lati, ^lfx voUnou. Ut & alibi fa?pe. " "p re! >tndjs, ignavia?]; intufts ; Si ENI.1T—." 

Ver. 472. "Oc te nim] Qui feilictt expeflat B^iti^ffc] Al. ye ytnl,us9u. 

Ver. 474.— a" e *] "Deineefi;" vei, " ut fitn JcUt." ^fr. 486.— xpax©-] M3. a Tb. Sentltio collatus, xWfr: 

Vtr.4? 7 8m §m.]Al. SnitiU. Nerrpe Aleatloo auxilia- ^.488 — mbu.Hk-} Vide fupra ad U, 309, 514. 

torem, v/r. 465. Ver. 492,— 'i<mx?a] Scjui folent. Vide fupra ad d, 37. 

Ver. 481. tefaa.] Timeo ; non, Tirtui. Vide furra ad i, 37; Ver. 493 — -i-.vrat J' a^x t: — ireipify'] " I.aetatur autem 

& ad S', 322. «' inde & Pjftor" Tel, I.ctlatur auttm, ul felei, (vei, tf 

^.484 ", ts.] Fuerunt viri do£li, qui Iegerent, ote, " tauum efi,)& P.s/lrr," 

''-juando." Sed multo elegantius eft, h',tt, " auod fcilicei." K- Lib. XIII. 

S c /Enere animus in pecloribus la.ta" 

tus eft, 
Ut vidit copiarum agmen fequens fe- 

ipfum. 
Hi itaque de Alcathoo cominus in- 

p-ugnam-Tuerunt 
Longis haftiiibus : circa pectora vero 

aes 
Horrendum refonabat, petentium per 

turbam 
Se invicem : duo autem viri bellicofi, 

egregii pra? ca_teris, 
/Eneafque, & Idomeneut, pares Mar- 

■i 
Cupicbant alter alterius vuinerare cor- 

pus faevo aere. 
^F.neas autem prirr.us jaculatus eft i« 

Idomeneum : 
At is quidem ex-adverfo confpicatus, 

evitavit xream haftam : 

Cufpifque ^Eneae vibrans in terram 

Abiit; quiope inc.f.um robufta i man» 

«xilierat. 
Idomeneus autem Oenomaum percuflic, 

ventrem m medium ; 
Rupitque thoracis cavitatem, inteftina 

autem set 
Penerrans-haufit : ille vero in pulvere 

lapfus, prehendit terram palma. 
Idomeneus autem ex tnortuo quidem 

prarlongam haftam 

510 'Eo-ircto-ctr, v$' xp W xXXx $vvycrx}o Tev%ex xxXx E ™ I [ ,t ^J " ltidem lIia potuit "' 

Humeris detrahere: urgebatur enim 

telis. 
Non enim jam firmi artus pedut» erant 

quum-impetum-faceret ; 
Neque ut irruere-polTet ad repetendam 

fuam haftam, nec ut alteriui evitaret. 
Ideoque in ftataria-pugna quidem arce- 

bat fa-vum diem, 
Ad fugam vero capejfendam non iam 

facile eum pedes ferebant ex pugna 
In hunc igitur lento-gradu abeuntem 

jaculatus eft hafla fulgenti 
De.phobui : quippe ei infenfus erat odit 2.1 O M H P O Y 

A flc Aivetx Bvftoc evl c-rfie<ro-t yeyrfiet, 

495 ,v Xlf t$e Xxuv iQv&> emo-iTOfAivov eoT xvtu. 
O* $' xfjt<p) ' AXkx^ou xvToo-ye^ov upfjtr^crxv 
MctKpoTcn ^vc-oTcrt' srept gryOecro-t 6e yaXxoc 
£ftep$ctXeov KovxQt^e, TnvcrKOfJtevuv Kxff oftiXov 
AXXyXuv' $vo ctvopec xpytoi, e£o%ot xXXuv, 

JOO Atveixc t£, y£j 'I$oftevevc-, xtxXxvJoi ' Apiji', 
levT ctXXrjXuv TXfJteetv %pea vviXet •/xXku. 
Alveixc $e ■srpuT&> xKovjicrev 'iSofxevvjoc' 
'AXX' yt* xvjx l$uv yXevctjo %xXKeov 'ef^^' 
Af)(£trj Atvetcto K^x$xtvofjLevr\ Kctjct yxir^ 

JO^ XI^et', eiret ctXtov cri&xpyc. ctiro "x^etpoc opacrev. 
loofievevg 0' xpx Oivofixov /2xXe yxcrepx ftXcrcrry 
'Pyfce oe BupijK©* yvxXov, oix $ evjepx %xXkoc. 
"Hcpvtr'' £ $' ev Koviycri ■srecruv eXe yxlotv xyocru. 
'iSoftevevc \k j£ vskv^ $oXfypcrKiov 'eX-y^ ' QfAOiiv xcpeXecrQxi' e7retyejo yxp QeXeecrcriv. 
Ov yxp eT efiire$x yv~x woouv yv opftySev]!, 
Ovt ota evou^at fJteS eov /3eX©*, ar' xXexcr$xt' 
Ta px yl) ei> crx$ir\ fit xfx.vve]o vyXeec yftxp, 
5 I C Tpecrcrxt $' VKeTt 'ptft<px Tiro$ec Qepov ex •sroXeuota 
T« $e r2x$rjv xttiov}©^ uKovTicre $xpl cpxetvu 
Ar t t<poQ>©^' $tj yotp ot £%£i< kotov efif&eveg xtel' perpetuo lemper 

\AKX' oye k) to§ ajAxfle», $' ' AcrKxXxpov (2xXe $vfi '■J*,* ^SSt^ nc aberravit ; Afcalaphum 
...ir. l_a? ■Ver. 494..— yt yibu.] Si yifnSi dixiffet, jam non conditifTet Ibid.—axiiliriv.'] Vide fupri ad *, 140. 
Temporum ratio. Simile enim fuiffet, ac fiquis Anglite di- r C r. 506.— i ? «] Eam hfc vim habet vocula «>, ut dicat 
ceret, 3|« (rlau ; pro eo ouod eft, iSXa» gUD. Vide fupri «< Idomeneum '• itidemjaeulatumeje," ut jam fecerat /Eneas. ad i, 37 ; & ad Y, 492. Ver. 508.— h nanm nrta-aJv.] Latine itidem refle dicas, in Vir. 495 — .6,©.] Cod. a Ti. Bentleio collatus, w^fo;. pulvere decidtm. Kam quod, inpuhere, idem ipfum fit, quod 

Ibid,— iffiiriro/-tsv.v] " Melius bic." (inquit Barnejiui) " legi eft alterum illud, in pufverem : fcd quod, in putvere decidert, 

" poteft iiiiffTTcpnxv. quomodo, vir. 472, efl-Ej^c^u.v&j»." fit, bumi decitiere in pulvere ; quippe cum is, qui fit in ter- 

At t7rio-7r./iA;va;v, boc in loco minus crit elegans ; iT£;^.^tlv-jv, ram dtjcRut, jaceat in pulvere necefte fit. Vide quae nos hac 

/i.-inloco, propter dutiorem verborum Cranfpofitionem, prorfus de re fupra ad 5', 156; & ad a, 593. Item ad Cafarii Cowt- 

chfacetum. mcr.tar. de bello GaUico, lib. 4 §. 9. 

Ver. 499 — -£ox°'-] MS S Harlcian. Vatican. tc Flortntin. Ver. 510.— nAtw] Vide fupri ad B', 43. 

i Tbo. Bentlet, coUati, i&gpr. Ver. 517, Ift/ttnt aul.] Al. aar. Et codex Ilarleian. J 

Ver. 500.— aTaXarloi.] Vide fupri ad ff , 617. ^- Bentleio collatus, iflfnnat. 

Ver. 502. Aiv.ia; X 1 . nr^aiT©-.] Batnejiui ex MS quodana Ver. 51S. — xai t.6'.J Ita edidit Bamejiut, ex MSS. Sc Editt. 

edidit, Aivsia; 14. Atvocula ifta Sr., locum hicaptum non ha- Vett. Refleque annotat, De'ipbobum jam anie aberrafte ab Ido- 

be«. Equidem, fiquid Mc mutandum, legerem A-vaaae /*->, meneo, ver. 40S. Vulgati habenr, y*f tW. 

*■ Ac /£neai quidnr. ." Sed mutato nihil eft opus. 

» Vtr. I A I A A O Z N. 

Tlov 'EvvotXtoto, St' ufjcx S' o£piuov t>x&> 

C20 ' Ecr-ytv' d o tv koviyio~i -nrtcruv tXt youocv ctycg-u. 
OvS ccgot -sru ti ■&r-t7rufo Pfirj-Tvoc b&gtft©*' A^r\c 
Tioc toTo -artcrovl^ tvt Kpoclepri vcrfjttvf 
'AXX oy ccg ockou 'OXvuttu vttq ■x^VQ-ioto-t vt<pt<rcrtv 
*Hfo, Atoc [2v\ycriv tiXfitvl^, iv9x ■srtc- ocXXot 

C2C ' A9ctvcc\oi Btot r]<rctv tt^yofttvot •moXty.oio. 

0\ V ctficp' ' AcrxccXcctpis ocvTOO-/tlov upfKt]9r\Q-otv' 
ArfitpoG®» f* ocii 'AcrKocXxtpx -urr)kr)Koc tpocttvry 
"Hp-Toccrf Mrjpiovrjg St Bou ccTctXocvjQk ' A^i]i 
Angi fipctxtovct Tvtytv tTctXfitv^, Ik o cipot ■/}tpo\ 

530 AvXuttic TpvtpctXaot -^ocuoc) Qoft£>r]CTt •m.cricrot. 
Wlr}-uovY\q S' ifcocvTic t-TccXfitv©^, cttyvrrtoc uc } 
'E^tpvcre ■w^vfivoTo @pct%iovos b&ftftov e/jg®»" 
*Aip S' tTetguv tlc t9v©* l%ct£e}o' tqv ot YloXtTrjc, 
AvTOKctcrtyvr])©*, ■sregt fttcrcru %£^e TtTrjvac, 

535 'E^r-ytv nroXtfi-oto Svcrrjxtoc, °t~? ""^ witve 
'Qxeuc, o'l ol omcrQt ftctxyc rjSe ■sfjoXtfioio 
"Ec-cco-ctv, Yjvto^ov T2 -ij a^fjtct\a ■srotKtX' t-\ov\tc^ 
Ot tov yt w^ot) ocg-v tp'tpov Qotptot e-tvotxsvjct, 

TttfOfttVOV KCtjct S' OCtftOt ViMTOtT-i tpgtt y^etpoc. 

C4 O" ^" aXXot fictgvctvjo, fior) S' «_-£-_■©' ogufiti. 
Atvetac 6 Acpctgrjoc KuXyJoptSriv, e7rogacrac, 
Aatfiov tiu|/, eiri ol Tt]gocfifj.tvov, ojrtt _Vg» ' 
'EkXivQyi S' tTtgucrt Kugr), 677» otcr-r\c tucp9'i], Lib. XIII. 23 

Filium Martis ; pcrque humerum ra- 

pida hafta 
Penetravit : hic autem in pulvere la_ 

pfus, prehendic terram palma. 
Necdum adhuc quidqiram audiverat 

clamofus impetuofus Mars, 
Filium fuum cecidiffe in acri prae- 

lio; 
Sed ille quidem fummo in Olympo fub 

aureis nubibus 
Sedebat, Juvis confiliis conclufus, ubi 

cxteri 
Immortales dii erant prohibiti _ pu- 

gna. 
Hi autem de Afcalapho cominus in- 

pugnam-ruebant : 
Ac Deiphobus quidem ab Afcalapho 

caffidem lucidam 
Rapuic j Meriones verS veloci par 

Marti 
Hafta ci brachium feriit iofiliens, c 

manuque 

Oblonga galea humi refonuit lapfa. 

Meriones autem denuo infiliens, Tultur 

tanquam, 
Retrax-it ex imo bracbio validam ha- 

ftam j 
Rctroque fociorum ad agmen ceffit. 

Dtipbobum aurem Polites, 
Germanus-frater , medium manibu3 

circumplexus 
Eduxit e. prselio horrifono, dorrec per - 

venrt.ad equos 
Veloces, qui ei poft pugrram Sc pra- 

lium 
Stabant, aurigamque & currum orna- 

tu-varium habentes : 
Qui illum quidem ad urbem portab i: 

graviter gementem, 
Laborantem ; fanguis ver6 ex recens- 

vulnerata fluebat manu. 
At casteri pugnabant, clamorque im- 

menfus exortus eft. 
^Eneas porro in Apharoum Caletoridem 

irruens, 
Ai jugulum feriit, contra fe verfum, 

acota hafti: [tem 

Ificlinatum eft autem in alteram-par- 

caput, clypeufq; appenfus fequebatur, Vir. 520.— :i xwWi wsirajy.] Vide fupra ad vir. 508. Vtr, 533.— ''X.^'-] Vd Mtrionu, vel Deipkoltn ; pro eo 

Vir. S it. 0^'aV.] Nioue /cilieit—. ut interpungatur fententia. 

Ver. 523. -vVS Xs»»""-] P">nuntiabatur xe t«>., quo- Vtr - 535- **$*-» ^r»»-] -4- ' £ f">= wKxfc»», 

modo & fcribi poftea cceptum eft. Nam prima neceffario produ- Ver. 536. — ftAjQiexti odaXffMfcj 

eitur ; neque in his ulla unquam eft licentia. Sic apud Vir- • pugnat ineant, & pralia tentent; Alrt. XI, 912. 

gilium : Vide autem fupra, ad «', 279. 

Aurea compofuit fponrJJ. — Mn. I, 7C2. Vtr. 537. "£c-«cr«v.] Vide fupra ad fi ', 55. 

Aureapercuffumvir E 3. Atn. VII. 190. y», 539 . .-, w o^f.ft ] Tfr fet?«, non er irj*. Vide fupra 

Uno eodemque igoi. Echg. VIII. 80. ad w< ^ . Item ad ^ , 40 . & ad y> J2J# 

Una eademqoe via. ■ AZn. X, 487. ,, , , ., , . , . , _ . , . , . 

„.. , . * „ Ver. 541. AiKiac J A«ap>ia.] Apud Euftatbium legltur, in- 

Vide fupraad 6 , 8n. , »s ,. - .2 . ., . , , r _ 

' choata a novo exordio fenrentia, EW Aivnoe Afapa. Er- 

Ver. 525. 'Afl_»_lo..j Vide fupri ad i, 398. „re, inquit Barnefiur, mn leii. At ita habent MSS Har/ifan. 

Ver. 52S."Hjtt_s-s.] Vide fupia ad _, 1^0; & ad hujus libri &c Vatican. & Fhrennn. a T_. Benthio collati. Nec facile ex 

vcr. 192. nihilo iirepere potuit vox "EvSa. Qi;ae proinde fi vera demurri fit 

Ver. 529. — :n i' _£_ x''"'~] ■ / M'° "' I manu,— le_tio, Ai'v..'_? five Aivloc in vocem dilTyllabam erit contrafta, 

Ver. 530. — 6-fiA, r.ct.] De hac iv»jw«W«.'a, vide fupra ad l", flfa 543,— «»'t-i] >i'. £_-f9ii. Vide fupra ad ver. 382. 

4J5- ^r. i'4 O M H P O Y LlB. XIII. 

Kxt zopvg' otft<p\ Si ol Be'vc?i<&> x UT0 ^Vfio^xtg-v,' 
5 1 5 'Ai/t/Ao%©o (5s Qouvot, fts]xrp£<pQiv]x doxevcrug, 
Ovtkct *e7rxtgxg' ctiro 6e cpXeQx ts-xctxv 'exeptrev, 

"Rt CCVX VUTtt SiiSCrcZ SiXIATTZQiC., XV*-)(iv* ly.XVif 

Yrfv xtto ■&xcrxv exe^criv o 6 1)717*©- ev xcvtvtri 

Kxinrecrev, x{A.<po) yj~oe tptXotg £r«po,<r; ■werxcrcrxg. 
■\ ;-j *AvTt\o%&> $' eTropatre, yi, xtvvjo nuv? xir* uftuv, 

YlxTfjxivuv' TpiDEf 6e T&eptg~otc.ov xXXoOiv ctXX©* 

Outx^ov trxx@* evpv 'srxvxtoXov, esae dvvxvjo 

Etcru e7rty£xyxt re/ievx %po« vvjXet ■xxXxu 

AvTtXojQi' ■urept yxp Ix Ylocretoxuv evocn-^duv 
555 ~N e S~°?® J v''°v ep v l°> y y Bv "zroXXoTcri (leXecrcriv. 

Ou ~fl yxo "sroT ctvev oijiuv v\v, xXXct xxt ctVT<)g 

ZTpucpxr^ »£ ol ef X og e x ' xT ? iftxg, x\Xcl ^X* xle) ^gjg ~« h ^ *&*. ™ 

'Letoftevov eXeXtx]o' Tirvcrxe]o oe (ppecrtv ycriv, 

'H Tev ctxovTttrcrxi, r t e Qxjoov opfiVjSvjVxt. 
560 * AXX & Xvj9' ' A§cifixv]x TiTVcrxoftev©* xxd' oftiXov 

*Acrix<lv]v, og ot >}tx Qxx©* ftecrov og-ei X xXxu, 

'Efyvdev opfty&etg ' clfjtivvjucrev li ot xtxftvjv 

YLvxvo-xptiTa Ylocretdxuv, j2iotoio fjteyvjpxg. 

K«» to "fi. xvtv fJte"iv, uge QxuXog ■srvpixxvg-©^, 
565 'Ev Qxxet 'AvjiXoxoto, ro 0* vjfticrv xerr eTU yxivjg' 

,v Aiy erxpuv etg t8v©« exjx^ero, x%p xXeetvuv' Et galca ; circaque eutn mors fufa eft 

exitialis. 
Antilochus autem Thoonem, terga- 

vertentem obfervans, 
Vulneravit impetu-facto J venJmque 

tQtam abfcidit, 
Qun per dorfum carrens penitiis, ad 

ccrvicem pervenit ; 
Hjnc totam abfadit : ille autem fnpi- 

nus in pulvere 
Decidit, ambas manus dileiftis fociis 

extendens. 
Antilochus autem infiliit, & detrahe- 

bat arma ab humeris, 
Circumfpectsns : Trcjani autem cir- 

cumfiftentcs aliunde afius 
Telis feriebant fcutum latum, pul- 

chrum ; neque potevnt 
Intrrj peritringere tenerum corpus fev» 

lere, 
Aotilochi : un^ique enim Neptunus, 

quatiens terram, 
Neftoris filium tuebatur ; ctiam inter 

multa tela. 
Non enim unquam Antihcbm feorfum 

ab hoftibus erat, fed inter ipfos Quafiata vertebatur; paralatque men- 

te fua, 
Aut in aliquem eminus-jaculari, aut 

cominus irruere. 
Sed non latuit Adamanta birc animo- 

meditans in turba 
Afiadem, qui ei percufTit fcutum me- 

dium acuto iere, 
Cominus impetu-fafto : comminuit au. 

tem ejus cufpidem 
Ca^ruleis-crinibus Neptunus, vitam 

Antihcbi ei eripitndam negans. 
Et dimidium quidem illic manfit, tan- 

quam fudes praracuta igne-praeufla, 
In fcuto Antilochi ; dimidiumque ja- 

cebat fuper terra : 
Retro itaque fociorum ad agmen ceffit 

AJ.irr.js, njortem evitans : Ver. 544. — 5u^ofa;'rr'c.] 'o ^Cc-Z-i td'v ^.v^iiv rS crxftal©'. dum contendit, 'Axi/jtam — 'AcrUinv quoniam fupra legitur u.' 

Schol. inedita Codicis Harliiani. 140, 'Aa-iiir.i r' 'Axajuavla- At non ha»c fatis idonea ratio 

Ver. 545 fiSa.^^Ra. Outatr imifa. ' Nam &'"■"'*' '«gitur Afijdet, ( ', 583 ; •«» 'Ae-ia'»,. Pra- 

hinc raptas fugientibus ingerit hafta» terea i hoc in loco > ea I u! narratur Adamat. At Acamat inda 

In tergum JEn. IX, 763. memoratur vinius, £, 476, 478, 488 ; & a Meritme demum 

De ktoo-e, vide fupra ad $■', 525 ; & ad i, 140. interftSus, it' , 342. 

Ver. 546 .— pxtfa] Vide fupu ad fi', 267. Ver - S fil ■— "**■] vide fupraad ver. 191 : Item ad V, 525. 

Ver. 548. — iv xori'>io-iKajr7r£<7-£v.] Vide fupra ad ver. 508. Ibid,— rix.©. /xhm.] MS a Tb. Bentleie collatus, f*i>-<#. 

Ver. 552. — OTavai'oXov.] Porphyrio, mcbilt ; verfatile ; facili FaJt 
buc iliuc motatum. Vide fupra ad £', 816. Vtr . 563. Kvtmxuirtt.'] Vide fupri ad «', 43 Sc 175. 

Vtr. 55;.. — sjulo] Barnefiut fcribendirm exiftinjat sjuto, ad V»d. — fteyrf(a ( .'] Al. r uyf.(ttt. analogiam Ver. 564,— o-kwX©..] E.?"®. trxoXoTr©-, c'v awo^vyavlet ayef- Ver. 558. Jsio^tsvov IXsXixJo.] Vide fupra ad i, 51. Bamefiut rel «ru ? axT5o-iv -"ETSfol J"i {&&■ a'xav8»c tov <rxo7XiV <paa-iv,^ 

edidit, Ieiojusvw '(' i\i\i*lc. Non malc j fiquo in Codice ita " Tl < iirtijiuSsrrii, eutov©' yimm. Euflatb. 

fcripptum repperifTct. Ver. 566. "a^ }'-&!.',«.] Poft hunc verfum, addit Cod. 

Ver. 559. — axovTio-a-ai.] Ita Barnefimt ex uno MS. Optime. ^ a 'i"an. 
Nam a'xcvT.'o-or, penultimam neceffario corripit. Vide fupra na'v1oc-£ «-«jrlotiviijv, txi nc yjoa xaXiv 'ntavp*. 
ad ■ver. 1. Ex verfu (ut videtyr) infia, 649. 

Vtr. 560. — 'AiTJ(Uav7a— 'Acii\w] Barnefiut omnino fcriben- 

Vtr. ■ I A I A A O S N. Lib. XIII. 2 5 abeuntem infectttus M i'ones aut;m 

percuflit hafla 
Pudend.qne inter & umb liCum, ubi 

maxine 
Eft Marus plaga giavis miferis morta- 

libui : 
Iliic ei h.iftam infuit : i; autem fccu 

tus [deciJens,] circa h d fl..rri 
Palpitabat ; velut q.uim bo?, quem uti- 

que in momibus bubulci viri 
Vincr.Iis-contortis invitum vi fgatum 

ducunt ; 
Sic irte vulneratus palpitabat piullifper 

quidem, haud admcdum diu ; 
Donec ei cx torpore haftam evuUif 

prope acceil :ns 
Heros Mcrionesj ei vei6 tenebrae ccu- 

los Cexerunt. 
Dcipyrum autem Hclenus gladio co- 

m nus percuffit f empus 
Thracm, magno, gale.iinque perruptam 

abfcidit : Mr\piovr\g S" uttiov\u fte]ucr7rofiev©> (3a\e duol 

Alcoiuv T£ fiecrr\yu y^ hfjc§u\i ' evQu fLu\ig-a 

Tivzr dpr\g d\eyiuog o,'£u(>o~o~i (3fo]o't'o-iV 
CJO "EvQu ol efy®-> E7T'/j^iv' 6 d ecnrofjcev^, "arept oao. 

''¥iO~iruip, ug ot" (35 g, tov T vpecn (3vko\oi uvopsg 

'iWucrtv £k \Qe\cvja (3iv o > r\cruv\ig dyacriv' 

'\Q? o TVTTelc r\cr7ruipe fjclvvvQd -sre^, %ti uu\u 6r]v, 

'Ocppu ol \k xpoog efyj&> dveo-TrucruT efyvtiev e\Quv 
575 "Hpug Mr\piovr\g' tov oe Qkot©* ocrcr eKuXv^je. 

Ar[i7rvpov S"'E\ev©* ^t<pet Qx}oov V^ a{ ~ e xopcrr\v 

Qar\tKtu, ueyaXu, utto oe T^U(pa\etav upa^ev' 

*H u cc7ro7rXo>Jy9e7crcc, ■yccucci ■wecre' kui tic 'Ayatuv - A ?".^ asc V>Ac? excuip, i n terram 

' Ai > A» r A. decidit ; & quidam Achivorum 

Mupvuftevuv fjceTU ■zrocrcrl KV\tvdofj.evr\v er.ofjcicrcre' 
580 Toi/ oe xcct ocpQuXfjcuv ep&evvrj vv^ exuXvfyev. 

'ATpefiriv $' a%©-> etXe, (3or\v dyu9ov MeveXaov' 

Br; o e7Tu7ret\r\crag 'EXsi/cW 'r\pui uvuxji, 

'O^v oopv xpuoauv' 6 oe to^h ■nrrjyvv dve~\xe. 
u o ap. o fiapTr\Tr\v , o fjc e\yet ofcvoevTt 
c8c ' leT aKOVTKrcrai, 6 a dito vevpr\(biv otc-u" 

Hpiafuorjc ficev eireTa y,a\d c-r;9@~> (3d\ev lu 

Oupr]K.&> yVa\0V, CC7T0 eTrfUTO "Srtxpog 0iC-6g. Thoracis cavam-partem, refiliit autera 

'XI? O OT UTro Ttr\UTe©* Tjf\uo(blV U,eyd\r\V X.ur' d\ur]v Ut videlic «t cum a lato ventilabro ma- 

gnam per aream 

Saliunt fabae nigra?, vel cicera, 

Flatu a ftridulo & ventilatoris impe- 
tu : Pugnantium inter pedes devolutam fu - 

flulit ; 
Ei ver6 oculos tentbrofa nox coope- 

ruit. 
Atridem autem dolor cepir, psgna ftre- 

nuum Menelaum : 
Prodiit eigo mimtans Heleno heroi 

regi, . 
Acutam haftam vibrans : hic vero ar- 

cuj cornu adduxit. 
Ambo autem iimul concurrebant ; al- 

ter quidem hafla acuta 
Cupiebat jaculari ; alter veio, a nervo, 

fagitta : 
Ac Priamides quidem deinde ad peflu» 

percuflit fagitta QfucrKHcriv xuufjcot fjce\avoypoeg, r) epe&ivdot, 
$gO Tlvoiri utto \iyvpr\ k^ \iK.fJcy]Tr\a©* epur\" 
1 £lg U7T0 Buqrjx©* Meve\da xvSa\t'fjioio 
HoWov UTTOTT^ulyQe.g, exdg e7r]uTo tJTiK^og oi'g-og. Sic a thorace Menelai gloria-fublimis 

Multum rejecta, longe volavit acerba 
fagitta. tcr. 569 — H<Xor.ri e £ o1oro-iv.] Vcr. 5S6. ITfia^»,?.] Vide fupri ad o', 398. 

Mortalibus sgris. J£n. II, xk%. Vcr. 5 88. 'cic fr' 5V «V3 ^ri<^.] v^i?*™ h t«to<! of 

Vcr. 571. "Ho-Trai^, ois] Singultim palpitantem & anhelan- ■ra-aXaicl t-v wonilnV, ^ »,'; ^kf/xn thtteivov tJ bt« xki^hc & 
tem, pulchre depingit hoc in loco & ccefura; &. interpuncci dif- 
pofttio. 

fcr. 572. 'iXXaViv a'x.] MSS. a Th, Bcntlcio collati, 't^Zs-' Vcr. 573.— wa'x« Jnv.] Qua ratione, juaXa, hfc ultimam pro- 
ducat ; item a7ro, vcr. 58^ ; Sc yvabov, "vcr. 587 ; & uVo, vcr. ipinDuc-, j moiav suTsAn, iorifliTcic ts uJ^ojo-ae Rra/evcrev, im- 
x.*\vT,lm To TaorrivJv, 5 Jisfse-i lUE/xsAtlOT^cEVaic lnffB. Eujlatb. 
lbid, — srXals©- vPw^ci.] Reprehendit hlc Eujlathium Barnc- 
ftui, quod •Erli/c.piv hoc in Ioco Genitivum effe faflus ex tbUh, 
id tamen idem jam antea de vocabulo naff^it negaffet. At recli 
obfervaverat Eujiathiut, id quod non animadvertit Barr.cfim, ^90 ; & ovtixju, vtr. 595 ; & X £ 'S°'> *'"'• 59S ; & t^o^sv©-, unam in utrcque horum vocabulorum nan effe Analogiam. Nanj 

<ucr. 619; Vide fupraada, 51. qua ratione ex nr7iiif iit rolucfiv, & ex ^aXna x aXj «'t", not > 

Vcr. 581 goflvaVofliv.] Vide fupra ad ?, 408. u , til J ue e3 . dem " tione _fit ex vsu^c Huf^iv. OuV av e^oi 5 ~ 

yr a ' ' T Jl • >N /,, • 1* oVJ J-Bixne ytvso-Soi Ttt " vewJ;'' oVofoX? rS tr ri Ji J, U J 

Vcr. 584. — i««(thii. Al. ouaoTiiJn» Al, auatrfkiv, . , ... . „, „, ! „ • ' " i£ aJ f**- 

„.,,,,-,„..,.,, Xiro <o; Eor W !j«o,— xc 0i r , £,.,$,, aT a • 5) veuj? rai^i. 
*>i«\— ofuoevli.] Yide fupra ad e, co. „ j s. s. t 

r«r, 589. e £ *Vxl(rir.] ^f/. S S <.Vji«rw. 26 O M H P o r 'ArpuSvis tT dpa yupa, fiovjv dyaQoc MivsXa^, 
Tvjv (Zdxsv, 'v\ 'p iyje to%ov ev'£oov' lv <T dpa to%u 
595 'Avtik^v $id yupog iXvjXcc]o yaXKiov eFyJzh' 

^Aip <T Iruouv ilg i8v&> eyd^ejo, "V dxaivuv, 
XiTgx •srotpotKpfJtdtrotc' to <T lcpeXKejo fisiXtvov £J%©v 
Ka< to j£ £>t %£/po<; eguo-ei/ fiiyuQvft©- 'Atyvjvup, 
Avrvjv <5s ^vviSvjtriv ivc-potpu otoq auTu, 

600 J^tpsvSivT), '/]V txpct Oi SipaTTUV iyi •uTOIf/.SVI XuUV, 

Tleto-ccvfy©* <T /(Joj MiveXda KvSctXtftoio 

"Hii" TOV <T dyi fJCO~ipU KCCKVj SiUVUTOIO TiXotTOe, 

HZo), MeveXae, Sujjtvjvut lv ctlvn ovjiotvjti. 

O* <5" ot£ <5jj Qyioov vjtrocv, i-rr uXXvjXoitriv tovjic, 

605 'ATpeiSvjc fc dfitxfje, ■zrotpoc) li ol eTpdiriT efy®-' 
rie/o-ai><5p©* ^£ £aJ4©" MeveXun KvSaXitxoio 
OvTcctnv, z$l Sid •zrpo Svv^trotjo yaXKov eXatrtrxt' 
"Etryejo ydp Qd,K©-> evpv, Koc\iKXatr^v\ evt kocvXu 
"Efy©-.' t)e tppitrtv vjtrt ydpvj, x) ieXire\o vtKv;v' 

6lO 'Arps/Jjj? <5e, epvsrcrdfxev<B- fcipoc dpfvpovjXov, 

*AXt' Itt) Tlatrd,vS^u' <5" uV dcririSoc aXe]o kuXvjv 
'A^ivvjv ivyaXKov, eXcctvu ufxtpt ureXeKKu, 
MccKfu, Iv^ig-u' dfjcoc S' dXXqXuv stptKOvjo. 
'''Htoi fi Kopv9@~- tpdXov vjXcttrtv i7r7roocctrtravig 

615 " Ak^ov virut Xotpov otvrov oe -srpotriovjac, fiiTuircv, 
Pivcc V7rep ■urvfia.Tvjc Xuks ocsu, tu oe ot ocrtrs 
Tldp urotriv alftccTOivja yufjcut uretrov ev Koviytriv' 
'iSvuQy oe wiotuv' 6 hs Xa£ £" c-^dicri fiutvuv, 
Tsvyed T iPivdpi^s, yt, ivyafciv®* 'srroc vjvSa' 

620 Ae/i^ete Bv}v Htu ye viag Aavauv TuyvrruXuv, Lie. XIII. 

Atrides autem manum, in pralio ilre- 

nuus Menelaus, 
Eam perculfit, quie tenebat arcum 

politum • inque arcu 
E-regione per manum infixa eft ^rea 

harta. 
Retto autem fociorum in agmen ccfiit 

Helenus, mortem evitans, 
Manu fufptniaj tradtimque-una-fere- 

batur fraxinca h^ft a j 
Et hanc quidem e manu traxit magna- 

nimus Agenor, 
Ipfamque manum colligavit fciic-cir- 

cumv 'lu^a ovis lana, 
Funda/t//;f/ f quam ei minifier tene- 

bat paftjri populorum. 
Pilandtjr autem re£la in Menelaum 

gloria- fublimem 
Ibat : eum quippe ducebat fatum fune- 

llum, mortis ad finem : 
A te, Mcnelae, ut llerneretur in gravi 

FUgna. 
Hi erg6 quando jam prope erant, inter 

fe concurrentes ; 
Atrides quidem aberravit, ipfiquc a- 

verfa eft ii.ifta : 
Pifander vero fcutum Menelai gloria- 

fubliinia 
Percuflit, neque penitus potuit ass 

adigere : 
Prohibuit enim fcutum latum, fracla- 

que eft in cxtrema-parte 
Hafta : hic tamen mente fua gavifus eft, 

& fperabat vicloriam. 
Atrides autem extraclo enfe argenteis- 

clavjs-diftinclo, 
Infiliit in Pifandium ; il!c autem fub 

fcuto defumpfit pulchram 
Securim ex-a?re-fcite-faftaro, oleagj- 

num infertom-habens manubrium, 
Longum, bene-politum ; uno autem 

tempore alter alterum aftecutus eft. 
Utique hic quidem [_Pi'fandtr] galere 

conum percuiTit equinis-fetis denfc 
Summam fub criftam ipfam : iJJe vcro 

accedentem, in fronte, 
Nafo fuper extremo ; crepuetuntque 

oiTa ; atque ei ocuii 
Ad pedes fanguinolenti humi deciderunt 

in pulverc : 
iacumrufque eft concidens ; ilJe au- 

tem calcem in pecloribus ponens, 
Armaque interfec\o-excit, & gloriana 

verbum dixit : 
** Relinquetis ita demum naves Da- 

naorum rei-equeftris-peritorum, Ver. 55 5.— 'A7^Ei'5"t]c $ aga.] Atridcs autem in-vium « »« 
Ver. 594. — %] Al, h 

Ver, 597.—— /tAEtXivsv.] Ah ^d\x£oi, ^Nempe cx vtt, 595. 
/■•^rr. 600.— «v «<fa.] Quam t ut ficri fbht,*— ■--■. 
Ver. 602.— T&v V ayt juoVgfl.l 

Fata vocant, metafque dati pervenit ad asvi. J£n t X, 47«. 

Ver. 605.— ET^aVeJ' iy^h,\\ Non, a fcuto repulfa efi • fed 
evertn ffe t aberravit. Dc piimigenio hoc vocis Media ufu, 
*ide fupta ad /, 141. 

Vtr. 607. Ovractv."] Vide fnpra ad wr. 192 ; & ad a, 140» 

Ver. 611. — xaX>iv.] Vide fupra ad /3', 43. 

ViT, 6l2. *A^l'y.',V— ^CtTWTTOV— AttXJ y Cf^'«.] ■ 1 - ■— ' ille fecuri 

Adverfi frontem mediam meRtumque redufta 

Disjicit, & fparfo late rigat arma cerebro. Atn, XII, 306.. 
Non unus hic rei eventus, fed una feie loquendi latio. 

Ver. 613. — ;4>t'ftoi1e.] AI. a^xt'%, 

Ver. 615. — vnai X?<}iey.] Al. v<po "hfytfh 

Ver. 617.— a\fAmt\te..'\ Ita Bamcfiut ex MSS, ex Scholiif, 
& ex Editt. Vett. Quibufcurn faciunt MSS Harleian, & Va- 
tican, & Fkrentin. a Tb. Bentkio collati. Vide fupra ad *hr, 
435* ^* «'(WtoevJe. 

lbid.—-h KovtVfTo*}] Vide fupra ad rytr, 5&S, Vcr. 620, — Sw.] AU SV. Vtr* 1 A I A A O 2 N. 

Tpusg U7TtDQiu<kot, 6stvr,g uxop-fioi durr^c. 
AXXqc X XuQrjg re y^ uio-ys©» ix e7TtSeusl'c, 
*Hi> \[ie XuCqcrucrQe, xuxu) xvvsc' xoe rt 3u[a.u 
2,r,voc emQ^epSTeu %uXe7rrjv eoOeicruje pyjviv, 

625 Seivm' 'og-s -uTot uppi Siucpdepcrei sroXiv u\7T'/\v. 
Ol' [A.SU xvodiriv uXo^ov Xj xlvjf&uju -sroXXu 
Masip ot^/ecrQ avayovjsc, stts) cpiXsscrds nrap aurr\' 
N1/1/ uut sv vrjucriv ftevsuive\e 7JtTov\o7Topoicrt 
Ilup oXoov /3uXeeiv, x\eivut S' vjpuuc 'A^ufJc' 

630 \\XXa sroQi Q-xyicrecrSe, yt, ecrcrvpevoi srep, "Ap',;@^. 

rr " ' *>' ' ' /», ^ *. ' " " 

Z.ev ■wuTep, t]Te cre (fxcri ■nrepi Cppevuc s^fisvxi uXXuv 
Avopuv, 'ijoe Jsuv' creo <T sx tu£s -ziruvju iireXovjui' 
Oiov crj uvopecrcri %aoi£sut v&ptc-r,crt 
Tpuo-iv, tuv ftev<&> utev drdcrSaXov, vde Suvuv\ui 

635 QvXoirto©* xopso-uoSui ofjcoilv ■uroXefioio. 

Fiavjuv f*. xo'p^> ec-\ y^ virvx, y^ cpiXoTrjT©*, 
MoX7rr,c ts yXvxsoyc, >^ dfxvfiov^, p^S f^oio , 
Tuv srsp Tiq Kj jauXXov eeXSejut s^ eoov eivui, 
H ■sroXejAX' Tpuec ds fiuy/v;; dxdpv\Tot eacriv. 

6.JO ' £lc sittuv, tu ~p. evTs utto %pocV u\ftuToev\u 
XuXrjcruc, sTupoicrt SiSv MeveXu<&> dfiuftuv' 
Avtoc uvt s^uutic luv Ttr^of/Myotcrtv sy-t^Sri. 
' EvSu 01 vtog s7TuX^]o YlvXui[/eve©^ ftucrtXvjoc 
'Ap7TuXiuv, px TjruTpt cpiXu e7re\o Tf\oXe[A.iluv 

645 'Ec Tpoir,v, £?<}' aiiTic dtpixSTO ■zTulptSu yuiuv' 
' Oq ou tot AT^eiduo ftecrov Qdx©~> VTUcre Svp) 
'EfyvSev, 8<5g Std tztpo 3vvrj<ru]o ^aXxov eXucrcrut' 
'\A.t|/ <J" eTuouv elc eSv®^ e^dc^eTo, xvjp uXeeivuv, 
Tluvjoo-e Tiru7r]uivuv, ftvjTig xpou %uXx.u eTTuvpr}. 

650 Mr^iovv\c ci' u7Tiov]®~> 1'ei ^aXxrjps' oic-QV Lib. XIII. 27 " Trojahi fcedifragi, gravis infatiabilea 

pugnu; : 
c< Alio qu;dcm fl^gitioque & probro 

non caren^es efih, 
" Quo me vioUfij?^ improbr car,c; : 

neque quidquam animo 
*' Jovis altitonaniis gravem verri cU;.j 

ijam, 
'* Hofpitalis j*qui aliquando vobis ever- 

tet urbem altam. 
tc Qnl meam quam - vjrginem - duxi 

uxoreni &: np? s multas 
<e Nulla injurii lacefliti abduxiflis f 
cim hofpitio-accepti-fueratis ab ip*i : 
" Nunc ve:o in ncves cupitis pontum- 

tranfeuntci, 
t{ Ignem pciniciofum j^cere, occidc- 

reque heroas Achivcs : 
" S«d aliquando coercebimini impttu- 

ofi Iicet, a pugna. 
" Jupiter patcr, fane te aiunt fa^ien- 

tia fuperare c^eteros omntt 
tl Homines atque deos j a te tamert 

ha;c omnia proficifcuntur : 
" Cum ita nempe viris gratificeris 

inj;iriofis 
" Trojanis, quorum animus femper. 

vi-injuna-gaudens, neque potTunt 
*' Pugna iatiari omnibus-sque-gravis 

belli. 
(i Omnium quidem rerum fatietas eft, 

& fomni, & amoris, 
<( Cantufque dulcis, & egregise falta- 

tionis, 
(t Quarum rerum quidem quis etiam 

magis appetit defiderium explere 
" Quam belli : Trojani ver6 pugnJi 

infatiabiles funt. 
Sic locutus, arma quidem a corpore 

fanguinolenta 
Detradta, ;fociis dedit Menelaus infi- 

gnis :^ _ 
Ipfe ver6 iterum reverfus primis-pugna- 

toribus immiftus eft. 
Tunc ei filius infiliit Pylajmenis re- 

gis 
Harpalion, quiquidem patrem dilecluna 

fecutus erat, ut pugnaret 
Ad Trojam ; fed non rediit in patriam 

terram : 
Qui tunc quidem Atridas medium fcu- 

tum feriit hafla 
Cominus, neque penitus potuit ass ad- 

igere : 
Retro igitur fociorum in agmen cefHt, 

mortem evitans ; 
Quoquoverfus circumfpeOans, ne qufs 

fibi corpus *re attingeret. 
Meriones autem in abeuntem mifit ae- 
ratam fagittam ; Ver t 625 — •Aav.aX xu've;.] Al. xa«ot xuvec* Ut Barnefio vi- 
detur, reclc. Sed mutato nibil opus. Dictum eft enim ad 
corjumetiam* 

Ver. 625.—"; T£.] $lui videlhet . 

Ver, 628, "Suv aur'] Nunc hanc gratiam reptndentet—. 

Ver. 629.— xrsTvai J'.] Barnefiui ex conjeclura, *Titva.i 5*. 
Quam & prtejiabiliorm appellat Leclionem, Sed xnhat $i, per- 
inde eit. 

Vtr. 638, Tw.] Al. ~flv. Ver. 639.-™//-«^»; ctXo^n7ci] 
Bellum importunum, cives, cum— 
Invidlifque viris gerimus ; quos nulla fatigant 
Pra=lia, nec victi pofTunt abfiftere ferro. Mn. XT, 305. 

Vcr. 642. At;Vo; V ttuV e|auTic.] Cod. a Tb. Bentkio col- 
latus, aJto; V \2xvtic,. 

Ver. 644. — <Blo\E(x{(m.] VIoXe^u^v ttid. 
Ver. 646.— HTtfo-E.] Vide fupra ad ver, 192 } & ad «, 149, 
Ver. 649.— ^aXxi'.] MS a Tb. Bentkio colUtus, x,a*xk* 
E z Vcr. 28 O M II P-O T 

Koti iY KctXe yXvTov xct\ct SePiov' avTctp oi~~oc 
'Avjixpv xct\ct xvcriv vtr' oc~eov eys-repvjcrsv. 
'E£o[tsv&> 01 xctT ctvdi, (pixtov sv •xsoc~)v tTcupuv, 
Qvuoy wtroirvum, u~~e QxuXvjr%, sirt yat r - 

655 KeTro TtnSsi-' ex tf ctipct [teXctv 'pee, Seve Ss yct~ctv. 
Tov fit HcupXctyovs' [JteyctXv\Topsc ctf/tcps-rsvovjo' 
'Ec SiQdov <T ctvetrotvjsc ctyov -~r'CTt' 'IXiov lp'i]v 
' A-/vv[jlsvoi' [ttSTct Ss Qfpt •ZvCtTvip xts, ootxpvct Xtt&tov' 
Yloivv) xtic -srcttSog lyivejo ts^vshot^. 

660 Ttf oe Ylotpig [jtotXct Svpov ct-rox\ot[Jtevoio 'XpXtobr' 
Setv©* yctp ot s'i\v, -~rcXeo~iv ftelot E\ot(pXotycvso~cri. 
Ts oye yuo^ev^ -sraotst -y-xXxvjps oig~ov' 
'Hv Ss ric Evyyjvuo, YloXviSa [iotvTi&> vtog, 
A~:vsiog t , ctycthog -re, Kop.vQoQi otxtct vctiojv, 

O05 Oj p sv stotog xvjp oXovjv, eirt vrpg s&ctive' 

UoXXctxi yctp ol tsnrs yspuv ctyctQog HoXvid^, 
'Nno-to vir ctpyaXsvi (p6io~9ctt oig sv [rteyapoicriv, 
*H [jtsr ' A-y-atuv vv-VTtv V7ro Tfuscrcri oct[trjVctt' 
Tto 0' u[Lct t ctpFctXevjV &u%v ctXeeivev ' A-/aiuv, 

07O Natroi/ Te g~vyspv\v, ivot [Jtv\ -~ra9ot otXysot Bv[4,oi' 
Tov \3cix' viro yvctQftoio Xj xa]@k' toxct cs Bvftog 
"QviT ctiro fisXtuv' c-vyscog <T otpct [iiv QxoTcg sTxev. 

' flc ol j£ fiapvafjo, otfJtctg -~Tvpog atijofjtsvoto' 
"Exjup <J' ix s-ts-tvc-o Ait' tyix©*, %%'s ti $0%, 

(;7: kjtji pct ot vvjojv str apigspa ov\touv\o 

Aoto) vir A^ytiuv' Tcfyct ctv xy xvoog ' Ayatuv 
"EttXsJo, Toiog yap youvfi-xpc 'Evvoo~tyct.'^> Lr B . XIII. 

Et percuffit clunem ad dcxtrum : at 

fagitta 
E-regione juxta veficam fub ofle penc- 

travit. 
Subfidens igitur ibidem, charorum inter 

manus focioium, 
Animam efflans, tanquam vermis, fu- 

per terra 
Jacebat evtenfus ; fanguis autem niger 

effluebat, rigabatque terram. 
Atquc hunc quidem Paphlagones ma- 

gnanimi circum-occupabantur ; 
In currum ver6 collocatum ducebant 

ad Ilium facram 
Dolcntes ; interque ipfos pater ibat, 

lachrymas fundens : 
Ultio autem nulla filii contigit mor- 

tui. 
Ob hunc autem Paris valde animo in- 

terfeclum iratus efi ; 
Hofpes enim ei erat, multos inter Pa- 

phlagonas. 
Proptcr hunc igitttr is iratus emifit ae- 

ratam fagittam : 
Brat autem quidam Euchenor, Polyidi 

vatis fil.us, 
Divefque, furtifque, Corinthi domoa 

habitans, 
Qui plane admonitus de fjto fuo exi- 

tiah, navi tamcn vedtus-venit : 
Sape enim ei dixerat fenex bonus fvei 

peritui] Polyidus, 
Eum morbo gravi interiturum fuis in 

zedibus, 
Aut inter Achivorum naves a Trojani» 

domitum iri : 
Ideo fimul gravemque muiclam [con. 

tumrham] evitabat Achivorum, 
Morbumque tetrum, ut ne pateretu» 

dolores animo : 
Htmc percuffit Paris fub maxilla 8t 

aure: protinus autem animus 
Abiit a membris, horendaque ipfum 

caligo occupavit. 
Sic hi quidem pugnabant, infiar ignis 

ardenti 1 ; : 
Heflor autem non audierat Jovi dile- 

ctus, neque quid norat, 
Qu6d fibi navium ad finiftram ca?de- 

bantur 
Copia: ab Argivis; propcmodum au- 

tem etiam victoria Achivorum 
Erat ; talis eiiim Neptunus terram- 

quatiens Ver. 651. 'Avl.x^i).] Qua ratione, dilix^v, hfc ultimam pro- 
ducat ; item ya?, •ver. 661 Sc 666; & o7ro, t/er. 672; & Aii, 
•ver. 674 ; vide fupra ad a, 51. 

Ver. 65S (ct=T« h rifu vrarr.f kis.] Pylamrnri hic, 1'arpl- 

liWn pater, alius eft ab illo, qui fupra occifus narratur, ', 576, 
eftan-Ljt*'^* itirx, ut ait Euflathiui. Non enim temere ac for- 
tuito, negligenterque fcripfit Homerui ; nec heroum nomina ne- 
cefque confinxit, fed cx hifioria memoravit : Vide fipia ad f?', 
4.94.. Quominiis duo fuerint Pylatncnes, Papblagonutn Duces ; 
nihjl fane impcdit. Utrumne alter Harpalicnis pater, atrus 
fuetit alter, uti conjecjt Barncfius ; incertum. Qui Harpalioris 
patrcm prius occifum exiftimant, legendum hoc in loco volunt, 
*— ^tsT^ $' cii c-f. vraTx^ xli. Sed fine codicibus mihi niutaa- 
dum. Nec tam(ver.u1e, li ita legar, cohsrebit id quod fequi- 
tur> IIOHI) &' ktic ■groiooc . Vtr. 659. — re6v£jiEx©-.J Vide fupra ad -ver. 46. 

Vtr. 665. "Oe flujJWj io7 e ' JAm».] oC x ?;«i©- rZ 'A X ,\\ t ' 
i sZll)rM">-i 'hrt 5 uC-rk, -ihic w; ~fat,e'rai, iTxSsv il; T S «'«V 
■Emimj fti, ,.« e f«! U8.v1i, Z~t h lir: (KaieA-a-^fwji t':, r£ -ri 
"ra-mTu dpur'a, x."v Ztxt: t /*soiv. Eiftjth. 

Ver. 6yo.—araSr..~ Al. wMn. 

Ver. 672. — iji.] Porro; froinde ; txittde ; s,t foiitum efi. 

Ver.-j] tipa; vrufo;.] Aii to SttrfAOv, i, cnltltm, k) aSxt- 

vr'm t~> paxo/A.iim. Schol. ittedita, aTh. BentUto communicata, 

Ver.--,c. "OtIi.J Vid« fupra ad n, 537. 

Vtt. 676. — To^a: i' 0'] Ei ffi iftBfiaSnxtf Nij~ tar.dcm 
adnnnitus fuijfu Hctlor, ver. 725, infra StheL incdita, Codi- 
cis Kjrltiam, I A I A A O 2 N. 
*.Qtoui>' Ap/g*W, -zrp og <5s crGtvei xvrog xftvvev' 
'AXX' £%£v, V toc srfiUTa -auXxg yc, reix^ ectxX^o, 

6 Q o 'Pij^o^ei/©-. A«i/awc -ari/KifxV S~'X X S ctcnrig-ciuv' 
"EvG' scrctv Atxvrog tb veeg k), npujetriXxii, 
&7v' e<p' osAo? ■uroXiyjg eipuuevxt' ctVTctp 'virepGe 
Te'.^%> 'eS'eSfjf/\\o xQxpuXcoTctJov, evGx fJtxXigrct 
r Lcfx$vfi~c: ytvov\o ftxxy cturoi re jc, tTTTrot' 

685 "EvGct Se Boiu\o), x) 'luovss eXxexiruveg, 
Aoxpc), x) <J>G~ot, x) (pxtStfioevjeg 'Etteio), 
"ZtTvSy e7rct'i'<rcrov\x veuv %x°v' B '^' t^vvuvjo 
v £lcrxt ctTro Qcpeiuv cpXoy) eixeXov ' Exjopx oiov' 
Oi j£ 'AGijvociuv TsrpoXeXeFfievot' ev ctpct ToTcrtv 

690 ^Hp^;' vlog Tle]euo, MevecrGevg' ol <T ctfi Itov\o, 

<$>eilctg tb, St<%*@j re, Bictg r eug' cturctp 'E^zetuv 
OvXeiSrjg re Meyyg, ' Afn<piuv re, Apxxiog rs. 
ITpo <t>Giuv Se, MeSuv re, fjt£ve7r\oX£fiog re TloSctpx^g, 
( Htoi j£, voQ©» ulog OiXvjog Beioto 

695 'Ecrxe MeSuv, At«tv/© u ctSeXcpeog' ctUTctp evoc.ev 

Ev QuXctxy, ycarjg ct7ro wct\piS©^, ctvSpx xctjxx^xg, 
Tvutov fjtvflpvtvig 'EpiuTrtS©*, vjv ex 'OiXeug' 
Avrctp 0, lcpixXoto ■zrctig tQ (PvXctxiSao') 
O* fjc srpo <i>Gtuv fteyxGvfjtuv Bupt]xGev\eg, 

700 'Nctvptv xff.vvofJi.evoi, fjt,e]x Boiutuv efJtxx ov \°- 

Atctg ixert TsrxfjtTrxv, 'OtXvjog rctxvg vlog, 

lg-ctT ct7T Aixvj^ TeXxfiuvia, vo v)&xiov' 

AXX ug~ ev veiu /3oe otvoTre t&v\k\ov ctpojpov, 

Tcrov BvyJv exovje, TtTxivejov clfjtcp) S' ctpct Qptv 

JO§ YlfVfjtvo7o~tv xepxecrcri -sroXvg ctvxxyxiet ISpug' 
Tu fjtev T£ Cvyov oiov ev^oov ctfjt<p)g eeaFet 
'lefjttvu xctjct uXxct, te/xvei Se te reXcrov otpvpvig' Lib. XIII. 29 

Impellebat Argivos, infuperque Sc ro- 

bore ipfe auxiliabatur : 
Sed perftabat Hecior, ubi primurn por- 

taa Sc murum infilicrat, 
Perrupus Danaorum denfis ordinibus 

fcutatorum ; 
Ubi erant Ajacifque naves & Prctefi- 

lai, 
Littus ad maris cani fubduifis? ; ac 

fopra 
Murus a'dificatus erat humillimns, ubi 

niaxin e 
Acerrimi erant in pugna ipfique •viri Se 

equi : 
Illic autem Bceoti, & Iaones longs- 

veflibus-induti, 

Locri, & Phthii, & illuftres EpeT, 

Acriter irruentem, a-navibusarcebant ; 

neque tamtn poterant 
Repellere a fe, flammae fimilem He- 

flcrem nobilem : 
At^ue Athenienlium quidem felecli- 

Jlabant prima-in-aciei iis autem 
Prxerat filiiie Petei, Meneflheus j un£- 

que fequeb3ntur 
Phidafque, Stichivifque, Biafque fortis : 

at Ep*eis prserat 
PhylidefqueMeges, Amphionque, Dra- 

ciulque. 
Ante Phthios autem, Medonque, belli- 

cofufque Podarces ; 
(Ac quidem nothus filius Oilei di- 

vini 
Erat Medon, Ajacis frater ; & habita- 

bat 
In Phyhce, terra procul i patria, viro 

interfecro, 
Fratre noverca; Eriopidis, quam habe- 

bat OVleus : 
At Po.iarcts, Iphicli filius Phylacid.e 

erat :) 
Hi quidem ante Phthios magnanimot 

armati, 
Naves defendentes, una-cum Bceotu 

pugnabant. 
Ajax vero hand omnino, Oilei velox 

rilius, 
Abfiftebat ab Ajace Telamonio, r» 

paululum quidem ; 
Sed ficut in novali duo-boves nigri 

compac^ile aratrum, 
Paiem animum habentes , trahunt j 

circaque ipforum 

Ima cornua, multus erumpit fudor ; 

Atque hos quidem jugum folum poli- 

tum diftinet, 
Vadentes per fulcum, profcinditque 

fundum terrae : Vtr. 6;g. "siT%w' — riini aurae a/iuv«v.] Nempe JlUrt cos Ver. 692. tu\sii\c te Msyni.] At. $v\=iti>; T = Mevdc t». 
cohibuit, ne fugerent ; ipfaque neceffitas fortitudinem infpiravit. Maie. Ut rec>e annotavit Barmjius, Erat enim Mrges Pttlei 
Ver. 681. — iljt.f.svai.] Ab u^afJ.m. Quae enim funt ex fillus i »> 5 2S > S3S- veibis in ifxai definentibus, ea omnia iflud u ubique corripiunt. 

Ver. 686. *6roi.] ^SiSrai jxh, t>\ vir' 'A^i^^Er- «Oioi ■?£ ol 
viro n^ijlicri>a.> >£ ^iXoarnT*]. Eujlatb, 

Ver. 688 — iiitsXov.] Vide fupra adTCr.53. 

Ver. 689. — nr^o^EXE/jvtiVol.J 'Erri^E^5\v roPolsTdffttvol, »; 
vjffoloc-aTai. Eujiatb. 

VOL. II. Ver. 693.— p.£v£7rTo^£^ 5 'c te nsJojxrf.] Al. MtnmfotfUc 
te woWfxns', Male. Nam, ut rt&i annotavit Barmfius, Ho. 
mero et alibi memoratur noSVjx-K, non item M£»£7rTo>.E>x©-. 

Ver. 701. "leW a V.] 'A<tii-a!o. 

Ver. 704. — ojo.] Ut peri folet- 

Ver. 707.— te^vei ti ri H\tH o';B;t;.] Non de nihilo eli. 
* qu»J Lib. XIII. 30 O M H P O Y 

£lg tu zru^eZuuTe t ua\ egrucruv d\\vj\ot't'v. 

AXX vjtoi Te\afiuvta$vi TzroWoi T£ Kj eVSAoj 
710 Aaoi -~rovf)' erapot, 01 ol Quk©* i^e^e^ovjo, 

Oir-roTe fA.iv KUftuTog ts vy toocog yivu§ 'tKOtro' 

Ovo ocp OiXtctiv fteyu\v\Topt Aokpo) e-rovjo' 

Ov ydp Qcpiv s-ocSiYi vcrfitvv/ fjcifjcve <pi\ov kvip' 

Ov yap e-xpv KopvSag ^uXKvjpeag l-r-roSacreiag, 
7 1 5 Ovcf 'eyov ucr-riSug eunvxKvg k) fiei\tvu SSpct ' 

A\\ ccpct Tofcoicriv j^ ev-~fi6cpu olog ctuTu 

lXiov etg ctft, eirov\o -zre-roiQoTeg' oitrtv e-retTu 

Tccpcpeot t2u\\ov]eg, Tpuuv 'pv\yvvv\o (pd\ayl~ag. 

Av\ oa Toff ot ft —pocrQs, Qvv evjecrt SaicSaXeotcri, 
720 Mapvavjo Tpucriv tc k)''Ek]opi %u\kokopvs-~, ' 

Ot ontQev (oaWovjeg, e\dvdavov' isSe ti xdpuyg 

T^ueg fitfivv\<TKOv\o' Qvvez\6veov yctp oig-oi. 

Evda Ke \evya\ecog vvjuv d-ro -c, K\icriduv 

Tpueg e-supvjcruv —poTi ' l\iov v)vtfjc6ecrcrav, 
725 E* ftvj Yla\vSdfjcag Bpacrvv"EKJopu ei-rre ■arapacrdg' 
' Ek]op, ctftvixavog ic-crt -zrupap^pvJjoTcri -zriQecrQut. 

OvveKU Tot -zrept ScoKe Seog ~-ro\efjcv\i'u epfa, 

Tvvexa k), (2a\v iQe\eig -zrepufyevut uWuv • 

A\\ x-rug ufita srdvja Svvvjireai avTog e\e~-Qur 

quod Codices, in hoc vocabulo " r^rti," mendofos etTe fufpi- Strabonem, ]ib. X, p. 689, Al. 449, Ov yi t <r<b, v r aihc i<r . 

cetur Barnefius. Nonquod " Jugum fulcos mn findere foleat ;" fjuvtc icTa ^i/xr,^. Cod. Harkian. Ou»' a f £!»,, . 

Nam & Aratorem, & Bcves, & Jurum ulique, trahendo ara- v-,, -,c. ',,»■• i c.j , • „ 

trum, ^V.-itei.^S Sedquodvo, ^n,, pu^iritZsZl ' ' ^ '""" " ""' * **-"' 

lc qua ejufmodi funt, in Pcemate epicc, (ubi oratio grandis ,,■, ... , ,, .. 

plerumque & fublimis effe debet, atque a fermone vulgari quam , Ji, " i — i -'^ "°* "~~'V-j ^undi. Ut fupra, ,„, 559 

maxime d.flare,) rartffimi corripiantur ; quodque Euflatbius, "f '*** °" C t "*™> **" U ~- 

(qui, ad b', 87, Homerum non tf/uveiv, fed ra/uvsiv, femper ^'r. 7iy.~cTc-iv "mila.'] Al. oTc; (j.a\ic-tt. 

fcripfiffe docet,) hoc in Ioco, licet toOam Similitudinem minu- "'-• 7'9- A " P a ~-o9' ol /ueV.] At tunc csiidm, juxta ifiam 

tatim & per verba fingula expendat, de hoc tamen vocabulo ne cor.fuctudimm, . 

j,ju quidcm. Non tamen ideo fequendus Barnefiu', qui nullis Ver. 721, — aH ti.] AI.ui'in, 

»llatis Codicibus, nec ulla fatis idonea ratione, de fuo edidit. v . r ,- -,.,„.. 

«>„ K T£ T£ ,«v „»c Nec audiendus Scholiaftes, qu /l 7 TT°\ 7 T 3 ,° & ''' ^ wWfc » 

iflud '«^«." infice.e admodum expon.t, d^ Codex ^^- "t adeo leg.ffe v.dcatur, Qm-tmUl ,' .,<*. 

Harttianus, a Tb. Btntleic collatus, habet riutX- & 5rio/,a _ ' ~- % -~ ""?»»/«««'■] ^el, wi f ! IJ^eva,. ^/. mefii^ftm,. 

ibidem inedita, T 3 i { .1 { „ t»v £w ,^'»E.a». ^ 3 " 1 Left,onem & P raf "t H»">. 5r»/,4a M », propler id quod 

yW.-.»c] Vide fup.a ad ?, ,42. ^^" , o g,tUr ' "' ~'~> °' ^ ** ««*? A «^ ««J »' W 

F»r. 7C8 — OTa^ECaiTi.] Vide fupra ad wfr. 46. v - « 

Itid.—.c-vcxv.} Vide fupra ad »*', 55. Cod. a Tb. Bcntleic »iJ t .] ' ^ ' f 

coUatus, habet ««'e ftSaiTt w « ff ' r ««, «AXAoit,. .„ W , W , ^ ^.^ j^. 

K,r. 7 10.— 4Va f .,.] ^. Wjft». jAv» £ a<r.v, b't« <pm}», „t'<< { <f, f 6»a C , iv' iytfnif. 

Va. 713. Ou ya' f <r<fi» <;a^'j yV/kiV, (ui/un <pi>«» M f .] ^pud AKX®. /<i» j.a f n 1 1 

' aV<fa.- Sic ifti 'Atattt) conjurfti propcad. 

modiiTi ftiibant inter-f-. 
Sed Tlamonium quidem multique & 

flrenui 
Viri fequebantur focii, qui ei fautum 

in'«r)tt!-excipiebant, 
Quando ipfi detatigatioque & fudor ge- 

nua occupaffet : 
At non Oiliidem magnanimum Locr: 

fequcbantur : 
Non enim ipfis in flataria pugna con- 

ffabat fuus animus : 
Non enim habebant galeas sreas equi- 

nis-fetis-denfas, 
Neque habebant ciypeos culchre-orbi. 

culatos, & fraxineas haftas ; 

Sed arcubus Sc fcite-toria ovis lana, 

Ad Ilium fimul fecuti fjnt, freti ; qui- 

bus deinceps 
Crebro jacientes, Trojanorum rumpe- 

bant phalangas. 
At tunc illi 'j-ljaces^ quidem ante, 

cum aimis vario-artificio-faclis, 
Pugnabant contra Trojanofque & He- 

clorem a?re-armatum : 
Ht autem [Locri] a tergo jacientes, 

latebant : neque omnine pugnae 
Tiojani am/,lii,s recordabantur ; con- 

turbabant enim eos fagitta?. 
Tum fane magna-clade accepta, a na- 

vibus & tentoriis 
Trojani recefiiffent ad Ilium ventc- 

fam ; 
Nifi Polydamas audacem Heaorem al- 

locutus effet, adftans ; 
" Heflor, a te impetrare-nefcis, ut 

aliorum monitis obfequaris. 
" Quoniam tibi excellenter dedit Deiuj 

bellica opera, 
" Ide6 & confilio vis peritus cffe fu- 

pra csteros ? 
" At nequaquam fimul omnia poteri» 

ipfe-folus confequi : IAIAAOE N. 

7^0 ' AXXu ft yct' e$UKS Beoc ~~ToXefiv l 'ix epfct' 
"AXXu <J" o^vjg-uv, Weftu xtQct-iv y^ oloiSyv' 
' AXXu d sv g-yjQirci Tt§ei voov evpvoTrot Xsvc 
EcrtiXov, tm ds tb ~~toXXoi t~rctvciTKovT ctv9pw~roi, 
Kxi re ~~roXsic ecrctuo-e, fJtotXic-oi oe k ctvrog dvsyvu, 

J25 AvTctg eyuv e^eu, uc y.01 dcKel' slvat ctptc-ot' 
IJ ctvjvj ycto Qe wept g-ipotv^h ~~roX.tu.oio SeSr.t.' 
Tpuec de fiiyctdvftoi, i~rst Kctjci TcJp/©o eQvjcrctv, 
Qt [a capec-ctcriv crvv tsv^stiv, ot de fici-£ov]ott 
HctvpoTipoi lu-Xioviccri, Keoctcr(Jev]ic Kctjct vvjct-. 

740 AXX' otvcfxpto-o-ctyAvoc KctXn IvQotSs ~notv\otq ctpic-ac. 
' Evdev ctv fJtctXct wctTotv i-ri<ppucrcrcitfciQci /StfAr/V 

"rr ' \ / .,/•• / 

ti Kiv evt vr t so~cri -woXvkX^io-i -~rscrufjtsv, 
Aik sQsXv\?i Beot; doftsvxi k~)xt@^c, v\ Kiv s-rarx 
Ylap vv\uv sXQoifJtiv ct-T'f u uovic' ~) yctp eyufe 
745 Aetou, ftvj to "xQilpv ct-ros-v}<ruv)cti ' A-/ptto\ Lib. XIII. 31 

" Alii enim ttibuit Deus bellica ope- 

ra; 
" Alii autem artem-faltandi, alii ci- 

tharam & cantum ; 
" Alii veio in pecloribus pofuit mcn- 

tem late-fonans Jupiter 

" Prudcntem ; cujus quidem, multi 

frutfum-percipiunt homiries ; [tem 

" Quin 8c uibes fervat ; prscipue au- 

,iple, tfui habet, ejus utilitatem novit. 

" Sed ego dicam, ut mihi videtur eiie 

optimum. 
" TJndiquc enim te circum, corona 

belli flagrat: 
" Trojani autem magnanimi, poft- 

quam ti3ns murum iverunr, 
" Alii quidem fubducunt-fe cum ar. 

mis, alii veio praliantur 
" Pauciores contra-plures , diRipati 

circa-naves. 
" Quin tu, retrocedens vcca huc 0- 

mnes proceres : 
" Deinde vero de fumma-rerum inire- 

poterimns confilium ; 
" Utrumne in naves multa-tran/tra- 

habentes irruamus, 
" Si quidem velit Deus largiri viflori- 

am ; an \erd jam deinceps 
" A navibus abeamus ilkefi. Certe 

enim equidern 
" Timeo, ne hefternum rependant 
Achivi aj^aXrajf uyopzvEl. 

"A>.>.©. J' «J^J©- Odyff. h', 167. 

~ A\~\ u ydt, dircc wavT 1-ni-aff'ai i~Jorii, 

n<4>wt!v, dWx 5' aWo c-to-xz.rat yittac* 

£e f*.i\ fxdyjtrSat, rS; & -*r',lic., xa?.u';. Euripid. Rbcf. 106. 

non omnia poffumus cmnes. Virgil. Eciog. VIII, 63. 

Ver. 731. "aXXm £' Oj^rr: v, ktipu xida^tv r" aoi5Vv.J Apud 
Lucianum 'Sjtci l^yf.ffixc, 

"AWx &~ ~t>yn;i"'r£ x, tp.tfo-<ra , j dcth'". 
Caeterum nonnulli totum hunc vetficuk-m fpfofitum exifliman'. 

t\"./\:: £i, u; ay^ltoX ro ett'^ TtfT: T>iv 'Ojuqpixlfy mawj' riq ' 
trwrce 1,: x, /xivS^, 'Avf 5 .=v ffiCr.f-ra, 4>g«nVci. Euftatb. 

Ver. 73; — r&ci.] A : . «&er. 

Ibtd. — '.c^vona.] Vice fupra ad a, 175. 

Vc-. 734..— Ta-oXrij.] Ai. -7cKitc, multcl. 

Ib.J. — fA.aKt-0. Jt *' o.v-i; a\iy/ai.~\ Domina Dacier vocem 
o:'tc\-, ad ipfum Jc-em reftrt. Reflit - :!, ut opinor, Euftatbiu, ; 
TH; f*'< (Ay~-(ia;,) ro ffl/xm E^airn; a\y\ai; h ra trcifav iri- 
~-;> — • T"S J < NmV£*5, Jcav ftn TlKtj 1-y crv£lir, ifute btc, 
a.Jra.y.ij; 'yfffr,;, itd rlai-, ~; ym-tKW. 

Ver - 1~~.— 'H'T--W / - ! - a(t-w. 

Ver.--6.-—Ut, e .-~ Fhgrat; non, fijgrabat. Nam pree- 
ttritum iftud (quod appellant Crammatici) fcrfcilum, femper 
1. dfcat frafcm temfui rei perfefl^ s WeSque a Gracis apte apel- 
IJtltr -ta t axUfAtv&- quia Tempori ifti, quo aliquid rerum/ar, 
adjacet nimirum Temfiii quo id faElum demum fit. ■ Vide fu- 
p:a ad i, 37. 

Ver, 737, Tf-t; «.] Ai. rfSTre XH, Sed nihil opus, Vide 
ad a, -x, 

6 Ver. 741. "£vS £ , »■ a " v .] "-y~ lv y at T, MS ^ rhi Stmkti col- 
latus. 

Vcr. 745.— fxii to ;yj!i£cv ttjra-iio-aVTai 'Ayratc. .Vj£~©.,1 Vul- 
gati habent MaMt Sed Barnefi,., ex Eufiatbio edidir, 
i-mc-riffurra,- ejufque rei rationem ita reddit. " Editiones Ba- 
" fleenfn & Rcmana Euftj,b,i, ri mnrio-vrra, afcri frafe. 
" runt, in Tcxtu panter tsf in ■ma i ix%t~.u~;. Eufiatiiu, fol 
'« 937, Un. .6j & fol. 938, li n . 4 g j T i H> ^.^rat T J 
" X-'i'''' X'--^- tnht-ii yi-tpjfftv dmrtTmru,- ix a s i-vmn 
" ti c. cr^a, dfr,, Sito-,, , : ;at am.-ric-wvrat, aWt ~5 £«,--'. 
" ^iffujff,:, „>« c--6ft2 a'-tMnm ' >,r4 ,■.„,. Eandm feff/ _ 
" tnm 7. ~~o;>-- x ,rat refetit, fol. 950, lin. 18. Ita Iliad. -.' 
•' 350; 2t,W hBdi' dymn; imsm. j la ^ ^ z> -1 
" U -i--c Ips-a iUa -rdila rdXa.la. Vii Et.ji„tbius Vol 
" 1479- lin. 20, T5 K „'« t , d:'ll rS --'^c-a;, ^.„1 

a* S &,a,, S» (V, -{.si-rtrat rh -aSfxcv rvyl, l^, Ci i ; . -g, 

t«t« fc, «r^ t«™v, t5, X 3,<:iv »W wr(tl ^ i@u ^ 
«tm.^»»».- K«J, ^ramV»,, |» 'oh,-,-!-, n ,x{laxxdU, 
s r , T « fuilato-txie, OdyfT. J/, 6, 2 . /,'^ci/ as , 'a« v »W«, 

" VOt-e-ifMim, irr, rS, ~- ( o-ady.i, -ra S a>.a"i,ra- c\ruoff~i,rc 

" /*„ /«** s w . ^ff<,, [.- we ^,- hJ4ra , x ^ t i ^; 

" ^?"'*'- ""*"• voce 2«1«f— T3 >«> -■« r ,v„ T „, «W 

«.««^««•nr. 'Hit adde Porpbjrium. 2«rf«. ' 0/4 „ f , x 2< . 
/*» t, X 9rtJ8, Mflti*»*™ " f,ta HMj fed necefTe eft fcripferit 

»i»«jf* r ,«,«Vo r .w«] ^«.^.r®.."-^ j, fu>i iVsv 

fTK«v)Ef, ^ dvoixilffa-,* i^,r,r.f4,a,—--ffa,%c ri -,£%., p orr - 

medio ,n -vocabulo «V.t.V*vt«i, non reft^ producitur iftud / 
De.nisueh.eceandeminfententia vim habeat horum vocabulo' 
ruro utrurnque ; tamen facilius creditu eft, verbura uuta,i us 

R7I0- 3 2 O M H P O T Lib. XIII. Xaelbg, \tte\ ■srapct vmu\v dvvjp arS- ■sroXtuoio " Pf^T,'' <> uoniarn a P uJ nav " "'" 

r -' 5 ' 'S l inlmabilis pugn^ 

M/usnt. ov vv.eti -srdyyv u.dyv\g Cyv\o-EtT§ui otu. " , Manet >. ^ tm n ° n ampiius omnino 

I ' I ** I /v •» ijA.' a pugna cellaturum puto. 

^Clg ttdroU-iXvlduag- 'dle S"'Ek]ooi uZQo; otiryuu»'* 1 '''™ t . Pol y d ?™ s ■ Piacuit autem 

■ ' ' 5 ~ 'I Heiton confillum tutum : 

AJr/-a tT '| o'%6«!/ <ri/i/ Teuyso-iv oirfo %au.%£s, Q °T<:1™° .^ ture curribus cun > »™>» 

"50 K«/ tjtiv (PuvYjcraq, t7reu •sf]epcevja ■sr^ocrvivSa' 

n%\V]au,a, crv jX, avrss EuVKUKe •sretvjotg aptg-ag' 

Avrup eyu Keicr eifjti, jc, avnou •sroAEUoto 

AuJ/as <5" eXevcrou-ui uvnc, ettv)» ev roTg lirireiXu. 
H ^os, jc, upftvjdvj, ooei vnpoevjt eoiKug, 
755 KwXijyaf, tW oe Tpuuv ■srereT, qcT ETTtvApuv. 

O. eg' TlotvSoi^v uyu7rv]vcpu TIis7\voduuv]u 

Tluvjeg £7TStg-£uovt', £7Te\"Ev!~iop&> ekXvov uvSyv. 

Avrup Avftcpo&ov re, jStvjv S' 'Eaej/o.o uvuk]^, 

'Acrtadvjv r ' A6ut^av\u, k) "Acriov 'Totukx vlov, 
760 <£>oira dvd ■srpoftdyzg $t?q[tev&>, el' srv efpevpor 

Tac d evp hketi ■srau.vTuv ot7rv)fjtovuc, %$' uvo\e9pvg' 

AAA 01 f.i ovj, vvjVO~tv U7TO ■srpvftvvicriv Ayatuv, 

Xepo-tv V7r Apyetuv Kscfjo yvydg oXecruvjec' 

Ox ev retyst ecruv @eE\vj[AEvoi, XTUfJtsvoi re. 
y6$ Tov Se ruy evpe ftdyvjg lir uptc-egu duKpvoEcrcrvjg 

Atov 'AXt^uvdpov, 'EXevvjc -sroo-tv v)vko[a.oio, 

Qupcrvvovd etupxc, Kj £7ro]pvvov]et ftdyEcrSui' 

'AyyQ §' lc-ufiEv©* ■sr^ocr£<pv\ alcry^o"ig etteects-i' 
tW0-7ru.p1, Etdog uptc-E, yvvuifitavEg, vittepottevtu, 
yjO TlS Tot Av\t§o£>og re, $lv\ B' 'EXevoio uvuk]®*, Et eum edita-voce verbis velocibus al- 

locutus efl : 
" Polydama, tu quidem ruc retine 0- 

mrjfis fortilTimos : 
*' At ego illuc ibo, & occurram pra:- 

lio: 
" l'rotinus autem revertar, poftquam 

diligenter illis mandata-dedero. 
Dixit ; & iinpetu-fa£lo-abiit, monti 

nivofo fimilis, 
Inclamans, perque Trojanos volabat, 

& fcr focius. 
Hi autem ad PanthoVdem fortitudinis- 

amantem Polydamanta 
Omnes ocyiis-accurrebant, limular 

Hecioris audierunt vocem. 
At Ht^ior Dsiphobumque, vimque He- 

leni regis, 
Aliadeu-.que Adamanta, Sc Afmm Hyr. 

taci filrum, 
Itabat per primos-pugnatores quserens, 

ficubi invenire-poflet. 
Hos autem invenit non jam prorfus U- 

la^fos, neque inextinclos : 
Sed hi quidem jam, navium ad puppes 

Achivorum, 
Sub manibus Argivorum jacebant ani- 

mabus deperditis : 
Alii autem in muro erant eminus co- 

minufque vulnerati. 
Veriim flatim invenit pugnae ad fini- 

ftram Iacrymofa? 
Nobilem Alexandrum, Helenffi mari- 

tum pulchra?-comas, 
Animos-addentem fociis, & incitantera 

ad pugnam : 
Prope autem ftans, eum allocutus eft 

probrofis verbis : 
" Infaufte-Pari, forma praeftantiflime, 

mulierofe, deceptor, 
" Ubi tibi Deiphobufque, vifqoe He- 

leni regis, *VoTiWr«i, ex inufitatiori imrfrxvTtu ortum efle, quam e bore, partim ex galea fplendore, & albitudine crifta. Cx- 

contrario ex ufitatori inufitatius. Veruntamen judicet Leftor terum, qua ratione S f ji h»c ultimam producat ; item 'AXi^.^w, 

eruditus - wr - 766i vide fupra ad i, ji. t Denique, qua analogia vox 

Ver. -jifi. — ara^a vroiriv o»n'j- r»T©>-.] Vide fupra ad ver. 324. vi<J>s£i7i, q-uae primam corripit, dedufla fit ex ylpitv, quas primam 

Vcr. 748.— i'S £ .J Al. ih. Sed hoc, Ieviculum. fredueit j vide fupra ad i, 338 ; & ad ^, 2S0. 

Ver. 749. — \( J^suv.] Sunt qui Poetam hic reprehendant, """• 7S7' - "«uotv.] Al. auiiit. 

tin.|uam oblitum mandrtorum quaefupra memoraverat, /u.' , 81— Ver. 7J8. (& infra, ver. 770,) |3i'>jv 9' 'eMwio.] Simili 

■85. Sed faciJc intelligi poteft, Hefloris currum, poft erTraaas P la ne loquendi ratione, ac in linguis recentioribus, regia ma- 

fores, exuperatumque murum atque vallum, eum interjedlo j'fi" ipfe fcilicet Rcx eft, & dimnitai ipfe Dcus. 

aHquo intervallo ita feeutum, ut tamen plerunque ftaret rWfli y er . 7J0 'aS-«>«1«.] Vide fupra, ad ver. 5 6o. txi^cyc *%l «rloXeiiAoio, I', 430. Reliqui certe cutrus, extra inu 
rum atque vallum ufque permsnebant (0, 3 ;) Ut recTi annota 
vit Pej>:us. 

lbid. — iXTo^njuatJi.] V.de ftipra ad y, 29, 
Ver. 754. — s^ei' vi$>sv7i.] 

— — Tanaimque nivalem. Virg. Gtorg. IV, J17 

Similitudo hic defumpta, partim ex corporis proceritate tc ro- 
3 Ver. 761. — bT cwX£6 f Kf.] 'h imfa.a-ie rf xilufirci mrri 
to fxiv lcn IvvciTai, woti ii to vj>.io>. Hcrmogenes wsfi /AtvUitt 
^£ivot>]7©., f. 37. Vide fupra ad i, 330. 

Ver. 766.— 'EXrvrj- -aroViv r.uiiof^cio.] Vide fupra ad ^ 355. 

Vcr. 767. e«fuu'vovr)'.] Vide infra ad ver. S23. 

Ver. 769. A.vVffa{i.J Vide fupra ad y', 39. I A I A A O S N. 

' Ao-txoyg r 'Adxftxg, '^d ' Atri©^ 'YpTxxa vtog ; 
U5 oe toi 'Odpvovevg ; vuv uXsjo wvtTot xoct otKpvig 
iXitik Xftretv-]' vvv toi crug xnrvg 'oXeSp^. 
Tov d ccvts Terpoo-ztnrev 'AXe^xvSp®-> 2noetlv\g' 

_ •f T * r) »/ Q. \ ' ' ' ' /1 

775 ^"/"Pt etret toi •Juu.og xvxntcv xitixxo~oxi, 
' AXXo^je ovj7ro]e ficxXXov epuvjo-xt ■ufjoXef.toto 
MeXXu, eiret id efie ■moc^cirocv xvxXkiSx ye'tvct\o f>y/]TV\p' 
'E^ h yo;p ■wotpci W]V0~i fAOC%i-v v]ye:pxg eTxtpuv, 
'Ex tx$' evQxS' lovTeg ofjctXeoixev AxvxoTtrt 

780 NuXefJteug' erctpot oe xxTex\x9ev ig cru fjce\ccXXxg' 
Otai A-{t<po&og Te, (-,tv\ &' 'EXevoto xvxxl&>, 
Of/etrQov, fjtxxpvio-i Ts\ufif/,ev u eF-^etv.a-tv, 
Aft,(poTepu xocjoc -^eTox' <povov S' TlfAVVe Kpovtuv. 
~Nuv <T ocpx> OTr-Tv\ Qe xpxStv; Svfjtog Te xeXeuer 

785 'Hp.e~t'g <T efifiefA.xuTeg ctfC eif/OjitsfJ', iSe ti (pyfu 
'AXjjij? oevv\-~eo~6xt, oo~v} ovvxfjcig ye •uctpec-t' 
Tictp 0vv0cfA.1v 6 ix eg~i y^ eo~o~ufjtevov i~f\oXefjLt?eiv. 
' &g etirclv i~rxpeirtio~ev xdeXtpeti <pp'evxg qoug' 
B«i/ tfiev, ev9x ftdcXic-x f-x^v] y^ (puXoirig qev, 

750 Afi(pi te KeCpiovj]v, -tj ctfiuftovx naXuSxfx,xv\x, 
(PxXkvjv, 'OpQxTov TS, y^ xvTtdeov TloXv<poiTV]v, Lib. XIII. 33 " Afiadefque Adamas, atquc Afius 

Hyrtaci Slius ? 
*' Ubi vero & Othryoneus ; nunc pe- 

liit tota a culmine 
" Ilios alta ; nunc te certa manet gra- 

vis pernicies. 
Illum autem vicjffim allocutus eft A- 

Jexander divina-forma-przeditus : 
" Hettor, quoniam tibi animus eji in- 

fontem culpare, 
'■ Alias fonaflg magis ceflare a prae- 

Jio 
** Potuerim, cum neque me prorfui 

imbellem genuerit mater*. 
*■ Ex quo enim apud naves pugnam 

fufcitafti fociorum, 
*' Ex eo hic permanentes congredimur 

cum D-iniis 
** Inddinenter : focii autem ca?fi funt 

tif quos tu requiris. 
" Duo-foli, Deiphobuft^ue, viique Hc- 

leni regis, 

** Abierunt, longis faucii haftic, 

" Air.bo manum ; caedem autem ar- 

cebat Saturnius. 
*' Nunc vero duc^ quo te cor animuf- 

que jubeat : 
*' Nos enim paratiflimis-animis feque- 

mur, neque omnino puto 
" Virtutem fe defideraturum, quan- 

tum qnidem tn nobii virium ruerit : 
'* Ultra vires autem non licet, quan- 

tumvis cnpido, pugnare. 
Sic fatu?, flexit fratris animum he- 

ros : 
Perrexerunt autem ire, ubi maxime 

pugna Sc pr2elium erat j 
Ubi erat Cebrionefque, et eximius Po- 

lydama?, 
Phalce?, Ortha^ufque, & divinus Poly- 

pho;tes, Ver. 771.— •*A^««?.] Vide fupri ad •ver % 560. 

Ver, 772. — vuvou^eIo -aracrct koT &£>)*;.] Al. na.ro. Kens. 

ruit alto a culmine Troja. *•£*. II, 290. 

. ■ fternitque a culmine Trojam Ibid. 603. 

Ver* 775. — aVamw aiTiatttfSci.] Msle hie E^jiatbiut tvfd&i- 
ai7a.-y cVt «3"£ to t« AyiKKias^ r>$&> dvofJteUV wm; "EkIopg, 
tiyt £ etVTO* " Ta-^a xiV avamov a^Ti ^ vJ.7o• , ' *.', 653. Iftud 

enim revera erat AcbiUhnQ&* " Ow ya$ Tt y\vxvQvp<§* awfg 
** nv, hJ 7 dyav6$e&)v, 'AX\a /xe.\' lfJt,{X;(A-tosqJ > ^ v f 467. At 
HeSIor ufcique indole atque ingenio martfuetui, Sc y\unuQv(Jt,(&' 
defcribitur ; WzH Paridem, in re & loco opportuno, acriusnon- 
nunquam, non fine causa reprehenderit. Quare multo adhuc 
pejus Domina Dacier, & Pcpim ; qui Heftorem hic injujlum, 
•vhlentum, & iracundum depingunt ; Ac fi ipfe fua in oppug- 
nandia Achivorum munitionibus temtritate d- pertinacia, fortif- 
fimos Suorum perdidrflet ; q lorum mortem Pcridi, non tam 
ut ign?vo quidcm & imbelli, (^uanquam is &.- hac in parte i 
reprehenfione non abfuit,) quim ut prim» malorum caufar at- 
que auclori, exprobraret. 

Ver. 776. eganrAci WIoX^xow.] MS a Th. Bcntleio col- 

Jatus, Ip-wctm ot7o^£,«o:o. Vir dofliflimus Hen. Sfrpbanus, pro- 
pter prscedentem fyllab.im long^m Icribendum hic wmtendit ivt-XifAot*. Ipfe tamen, ut recle obfervavit BergUrus, edidit, 
ifj.oita <qflc\E(Aoto s 6, 670. Atqne in qtto7U« vrlo\izfyv 9 & fi- 
mihbus, poft fylbbam alioqui pofitione longam, fepe abundat 
litera, gravioris Soni cauia*. Quod idem in tjr^rl pro «r iT J 
frequenter fa^um, Stepbanus ipfe judicio candido hunc ad lo- 
cum obfervavit. 

Ver. 777. MeXXw, ttrd ai'.] Pronunciabatur W *T vel 
eireivy, duabus fyllabis. Vide fupra ad e, 349; Sc ad 1', 533. 

Vcr. 77S. *t| 5 y*e-l R ef ertur iflud, y^ t ad id quod elc- 
gantifTime reticetur. Al-h forte cufpandus fuerim - t At Nunc 
certe in reprebenfionem non incurri : NAM ex quo . 

Ver. 781. — &n &* 'txiyoio.] Vide fupra ad ver. 758. 

Ver. 785. — ifAfASfAauTSf.] V.de fupra ad ver. 46. Item ad ^, 
265; ad &', S18; ad f ; 464.. 

Jbtd. M Tt.] Ai. Kji T£. Al. jy £TI. 

^r. 787. — <raW,t*i'^iv.] Stcf.bar.ut, •EroXf /A i'{=;v. Vids fu- 
pta ad ^tr, 776. 

Ver. 789. Bav J* Xfjuv^ h9* f^Xtfa] 

ruit ad— — u bi plurima fufo 

Sang-jine terra madet, ftridentque haftibbus aur». 

Mn. XII, 690. V:r «4 O M H P O T 

T\d\[j.vv t', 'AtrKaviov re, Moovv S' uV 'ijttiVTtw®*' 
Cn q e£ ' AcrKuviyg ^CiXa:;;^ IriXQov dccotCcl 

*Ho~ T~ ■ZTCOTir.y- TCri ol ZeJ? ZcCre ftdyjoSxl. 

*7Q ' (J( 0' icrftp, etypFaXectV diey.av araXaViOt tx.XXv, 
"H oct S' vrrc J2fo\r~c ■srctjpog Aiog eicrt ■kriSovfie, 
&e<rirecria cT oftotfiu ci\\ fticryejai, Iv Se re zroXXcc 
K.vfecjjes ■zru(pxd{ 9 ov"ja ■sroXvp^oicrCoio BtxXd<r<rv,g, 
Kvfld, <pu\r.fitouv]u, ■srgo f* f a\\ , uvtc.o stt' dWa' 

?00 £1? Tp'Ztg'-zrto ft u\\ot dovooTeg, avrao eir dWa 
XetXxu fiapfcaipofjeg du v\yefi.ove<r<rtv vtc6v\o' 
"Eyi~juo <T '/]yet~TO, f2po}o\otyu i<r&> ' Apvjt, 
Tlptuftioyg' ■srco eQev o" £%£j/ dcririlu 'srdvjocre lcrv;v, 
'Ptvotcrtv ■stvkivv\v' ■nroWog cY eTe\v\\ct\o y^ctXxog' 

8oC ' Aftfi Se ol xpoTdyOicri <Qy.eivv\ creiero 'srvfXvfc,. 
ndvjvj $' du.§\ (pctXayFag erreipa.ro lo^orrooiCuv, 
E"nrug ol ei^etav VTacrmota -srcootQuvri. 
'AXX' £ o-vyxjLi SvfAov ev\ g-vfiecrcriv 'Ay,atuv. 
A'iug 2e ■srouT&> ■srpoKu\e<rrruJo, ftay.cd GtQucrSicv' 
Aaiuovte, Qx,ec>Qv e\Qe ' tiv] oetdicrcreai irug 8lO Ver. 792. — ui" 'lororoTiajv©'.] Vulgati h.ibenf, v"i 'lirmT'iw@'. 
Sed fcribcnium, ut opinor, cum Batmfto, aut vl, aut wl" ne 
fyllaba viddicet circumfkxa corripiatur. Strabo citat, 

V.lv 'iffTTOTiCii®', 

Mvo-w dyx l l**X m "V" T °? e ' Lib. 12. f. 847. al. 565. 

Quo magis mireris Sarntfii levitatem ; qui, qucniam alibi le- 
gerat Mofuv te j'itoti's>b naTExla, £ , 514. " in «aVmVeifu 
" & Fato, &r FraTes pttihs q:,am ut Filium & Patiem" 
conjunftos ; idco & hic, pro Mojwfl' vT 'IiriroTioiv©-', fcii- 
bendum ex iitim3vit M^yv ts ^ 'l^Mtortwfa.. Quafi v- j6 Ptf/fr 
tsffilias non tam intefici fimul \ o'uerint, qvam 4/»/ Fratrrs. 

Ver. 793. (>? p" ei'-] Straio, loco jam citato, legit Oi y 
Jf. Quar, quantum ex analogia quidem judicio, te ptobabilior 
cft Ltaio. 

Jbid. — aVoif"'-] b.so.loyy tivi Son8f"'itf — otoXe,mb Jia'?o^oi, 
to"c wjotejoio f«i— H dfxtstifAim rtfixy.ov, vm° xv avio; 
ijr-.napwt T«rc 1{u|i TO-ols, «; 8V t5 / pa4.»'Sia efgiMUi S«- 

^r. 79C. — • a^raXfiiii.' avE^uwv aTaXav%i «£>>^p,— ] 'EoraivEi'- 
Tai ^ £VTau0a flra^aCoA" £v tc"c ^ta\iC"a."~^»j?vor o^:*— iuv tuo^- 
IXiiv, i^ cHfoS^v, «| o-uve^J, 5 /uiETa ix H T °° v tfo^f^im svteAuu- 
».v. Evjiatk. 

Vtr. 796. "II pa .V i!oro f3{0VTiVc.] Zuv a';{ia BtpvTJi. Eu- 
fiatb. *avt. Tti, /uETa rJgovTii;. Schol. Quod fi verum eir, quid- 
ni tobfecio) & fcribcre potuiifet Homeius, "h pa («etk /3jov. Lib. XIII. 

Palmyfque, Afcaniufque, Moryfque, 

filii [vf/filiusj Hippirion"i£i 
•Qni e.-; Afcar. a glcbi^a venCiant fuis- 

yi ibi/s 
Di* }M^cfdenti j tnnc veio Jupiter eos 

tmpulit ad pugnanr). 
Hi aoterun ibm-, voherhentium vento* 

rum fimiles tyrbini, 
Qni ex tojiitru patrjs Jovis ingTutt 'in 

camf um, 
linr.nTiMjm: cum tumultu mari mifie- 

tur, in/wrg-M/rque multi 
Flu.lus leUuames mu]tC fts^gitu-refo* 

nantis maris, 
TiiriJi, fpuira-albefcente^, ante qvii- 

dem alii, ac deiA-^eps rJJii : 
Sic rngani, ante qujdem alii ftipati, 

p6ft etlam alii, 
/Ent corufcantes cum ducibus fccjue- 

bantur : 
Hefrw vero prteibat, hominum-perni- 

ciei par Marti 
Priamj-^es ; & ante fe tenebat fcutum* 

undique rVquale, 
Pcllibus denium ; multum autem fu- 

per-inductum-erat xs : 
Cirtumque ejus tempora fulgcns quaf- 

fabatur caHis. 
Quoquoversum vero circum phalangas 

tentabat pedem-inferen?, 
Si quo m dj fibi cederent fub cjypeo- 

progred:enti : 
Sed non coqturbabstt aui-num in pecTo- 

ribus Achivoium. 
Ajaxautem primus-provocavit, magnis- 

-pafiibus gradiens : 
*' G bone, propius-accede : cur teiri- 

tas ita t-7;— ? At, vttj Qcovtiis, indicat turbinem (fecundum Poetse 
fententiam) vel cx tonitru, vel ex nube atque eadem utique 
origine ac tonitru ipfum, natum. 

fer, •jQf.—lv Se te ■woWa-'} Al. fa&a t£ ■aroXXa. Quod Sc 
hudat Barnefius. Sed minus recle. Melius enim indicat vul- 
gata Lecfiio fluilua ex turbine, qui hjc /jw defcribitur, ori- 
undos. 

Ver. 798. KvfMtiet •BTBifXa^oila,'-— ^aX^i-WJa, txr^o /xh t 1 
aXX*, e.ura.0 lir aXXa.j '£v iraTf, to tvsgfetav '&o:z7v ) sCo^o- 
xiaiV.— jjsttT ci h TaiV ivSoKtfJCi$s-ttts tlitiirn £7r» vxv d$d%tov 

KwTti, fJ>aXr:gnoi*j7a, «rg5 fJ.lv T*XX*, avTac \ir aXha. 
KtVHtAtva yckt) *j tfivia, gt.iz.' ttravla. [ubi notandum Anflo- 
tekm voca media, xivufAiva % cas proprie dixilTe res, quae fe ipfa: 
moveant i~\ Rletcric. lib. 3. r. II. Caeterum de eo artificio, 
quo Poeta versus fui numeros, verborumque ipforum Sonum, 
ad rti dicenda? naturam exegerit j vide fupra ad y t 363. 

•Ver. 803. ngia^t^uc.] Vide fupia ad d t 35S. 

/'Vr. 805. — Kg3Ta<p«l7i «f>«£tV»J (T£i£% WlfWif.'] "OSeV r-TiWC ^ 

" xo^QaioX®-" ^ (< KOtj-jVi;*' yiyitai. Ktfiath. Id quod 
cum Porpbyrio facit, qui ai.>.:v non varium, fed mobile, fcmper 
fignificare contendit. Vide fufra ad r3', 8 J 6* 
Ver t 809.— /3(Cae-8a;v.] -^/. &&£{w. 

l\r, IAIAAOS N. 

A^yeisg ; arot n ^xyvjg ddxypovsc uu.lv, 
AXXx Atog pcxg-tyi kxkv eSxuv]y,-i,' 'Aykwi', 

'H ^TjV 73"d TOt Buu.Og IbKtTsJoH Y^XXo.TT 0,'^ZtV 

~Nv\xg, x<pap oe re yeToeg dfiuveiv elcrl k) ^uTv. 
o I 5 'H K£ -sroXu pQxir; eu vxiO[/evv\ 'uroXtg upvj 

Xe^criv u<p v]ueTepv\crtv dxScrx re, ■we^oyevvs tb. 
Zo« o ccutu <pyu.\ tryecJov epipievxt, ottiroTe cpeuyxv 
Apv\o-/\ Ai't Tiroijpi )c, aXXoig dduvccToto-t, 
Qxcrcrovxg tpvjKuv eptevxi nxXXiTpiyxg 'iiTTTMg, 
o"20 0< Qe ■sroXtvc)' otcnscri, Koviovjeg sreSioio. 

' flc dcpx 01 enrovri eTreif\xTO hPtog opvig, 
Aterog Cyi-TreTvic- \ir\ cT 'ixye Xococ 'Aycctuv, 
<dtxpcruv<&> oluvu' 6 S' xpceiQ{\o <pxi$tu.og"EK\c<>p' 
Alocv dpxpJoe7rec, fivydie, -aroTov eenreg ■ 
825 A< yxp eyuv vtu ye Atoc ■srcctc Aiyioyoto 
Eitjv Yipcccjoc -ardv\x, tbkoi Ve ue ■sroTvtx"li^, 
Ttoipyv §' ug tUt 'Adyvcctyi k) 'AttoXXuv' 
\Q? vuv yu.epy yh kxkov <p'epet 'Apyeio.crt 
Uoccrt uxX • ev h cru toTcti ■srecp^crexi, cclv.e TxXxcrcrvig 
830 MeTvxi epiov h'pu pixKpov, toi ypox Xetp.oevjct 
Axu\iei' drxp T^uuv Ko^eeic kuvxc ^S' oluvesg 
Arjixu Ky QapKecrcri, srecruv Itt) vvjucr\v 'A-yatuv, 
' D.c dgx (puvvjcrxc v\yv)trx\o- to\ <Y ccpc 'erro^o 
Hyy BecrTrecrivi, eir\ V iaye Xxog 07Ttcrdev 
^35 'Apyer<w cT erepuQev \7riay0v, isT \xd6ov\o 

AXkvjc, xXX efxevov Tpuuv \7r10v\xg dpic-ag' 
'Hyvj F dutporepuv 'Uer xlQepx, y^ Aiog xuydg. LlB. XIII. 35 " Argivos? nequaquam pugnae impe. 

riti fumus, 
" StH ],,\ h flagello perniciofo domiti 

fumi.s Aclnvi. 
" Sane quidem tibi animus fperat di- 

reptuium te e(Te 
'* Naves ; in-promptu autem manus 

ad repellendum funt & nobis. 
" Ac fane longe ante bene-habitat» 

urbs veftra 
" Man.bus noftris captaque, exciii^ue 

erit. 
" Tibi vero ipfi aio teirfui inflore, 

quando fugiens 
" Supplicabis Jovi patii & aliis in,- 

mur.^Jibus, 
" Velociores accipitribus ut fint tui 

jubis-pulchris-comantes ccjui, 
" Qui te ad uibem ferant, pulverem- 

excicantes per campum. 
Sic ei locuto fupervolavit dextra a- 

vis, 
Aquila altivolans ; acclamavit auteni 

p'pu!us Achivorum, 
Confirmatus augurio: At refpondit ta- 

men illuflrts Hecftor : 
" Aiax blatero, ingens-et-iebes, quid 

dixifti ? 
" Utinam enim ego ita fane Jovis filiu» 

i£giochi 
" Effem dies omnes, peperifsetque me 

veneranda Juno, 
" Honcrarer autem ficut honoratur 

Minei va & Apollo : 
" Ut jam dies hsc malum fert Ar- 

givis 
" Omnibus prorfus ; tuque inter ilios 

occidcris, fi aufus fueris 
" Manere meam haftam longam, qna» 

tibi corpus tenerum 
" Lacerabit : AcTrojanorum faturabii 

canes & alites 
" Pinguedine & carnibus, proftratus ad 

naves Achivorum. 
Sic utique locutus praibat : Illi verri 

fimul fequebantur 
Clamore cum immenfo, acclamabanc 

autem & copia? a-tergo. 
Sed & Argivi ex-alterj-parte acclama- 

bant, ncque oblivifcebantur 
Forritudinis, fed manebant Troum in. 

vadentes fortiffimos. 
Clamor autem utrorumque pervenit-ad 
athera, & Jovij lucidas-domot. Vtr. 8ll.— btoi ti fca^,:; Haj^nss ilpiv, 'a? »«' ^ii; 
piftyt.'] 

— — non me tua fervida terrent 

Diaa, ferox ; Dii me terrent, & Jupiter hoftis. 

Mn. XII, S94. 
Ver. S14.— ifl ? J; t: j-s-.f; x^ivuv ticrl 3 n y».] 
totidem ncbis animasque manulque. JEn, X, 376. 

^.815. — u^u»'] Al UJJ./J..:. 

Tcr. SjS. — adinreiTi.] Vide fupia ad d, 3.9S. 
Ver, S19.— : 5 u'xa,».] Vide fupra ad ver. 6j. 

V "- %l V ■■ J f iua anal.iga vox ^tu:^, quje 

mediam hrfipif, d.dufla fit ex &*{*,»», qus eandem pradu- clt ; vide fupra ad a, 338 ; & sd ,x, 20S. 

Ver. 824 — a>,ejWfc.} 'imprjpria & fuper-jacua cffuticm. 
C.jus contrarium, «J' apapafa m \, /, zl$) ita redd.t Quin- 
"llianu.S,-f^ V affl, (id cmm c/l,ror, errarc verbi,,) C3" carcuem 
jupervacuit ehqumiam. Lib. XII, cap. 10. 

Ver. S28 4,/je,.] AL $t .. 

Ver. 831.— TjkVv j-3 .;;; „,.,„; r 'X ,i m i-.] Al. Hogierctf. 

canibus data pneda Latinis, 

Alitibufque jaces. ^ Jx ^ s . 

Ver.S27.-Ar.; av'yek.2 Bar,,eji u! fcribendum coniirit 

.->c- uuia nimiium, OJyJ. }•, 7+ , leg.tur Z , V J; ai :, ,: 

Sed au\ai, in plurali, apud Homcrum ncn occurnt. T H S 36 T H Z OMHPOT IAIAAO 

PAYnAlA, n rPAMMA z. 'TireQea-ie tk OMHPOT 'Pcc^uSletg 5'. 

ATctf/JfAnvv Qj{wrct£a,\a.Quv vxq T%etviA,<zllctc, *cj N/rooa cvv ctvroTu t£eurw itt» rov <mb\t}t.w, °Hgx. £t, ro» Ktrl- 
Wc&Hcrct 'Zpctgct t>k Aip^oatT^;, xari^ETai-, x^ tov "Ywvqv tzticrctcrcty xjiu*C-. tov £k\et. TIlcthSvv Ss rofc "EX- 
hncn poTiBiTj kJ <&z?.v$ <f>ov&>* yivzTcu tuv T^um. A'lw 4 l\ A.Gw fictr\uv v Zk\odcc istocrcrii' o $\ <xvu[ctyty cu^ct, fcnce- 
■^vx/?. 'Ag.nvu $1 «J AJaf, o Acx^of» Axxwf* 

=r, K.£oviJ»;v Xe^uciji inct^nisct^iv 'Tttvo^, t£ "H^*?. Lib. xrv. 'AXX' 'AtncXijTnacV l-rreat ■sfjs^bsvjec ■srpocrriuSef «ed Afci ep i.d en , v e rb,s'aiati S aiioc U t UI Opacfeo, Sie Moty/ctov, 'biruq 'sg-ect rdSs spFcf 
Mst£uv drj ■nrccpct vvjvct) (3oi>i SccXepuv octfyiuv. 
C 'AXX« o~u Jc vvv nrTvs x.ot.Qr l fjLS.v<&> ctt6o7rot olvov, 
JLto-ox,s Sepfjtoc Xoejpot tu7rXo«.c' fx®<> 'Ey.cc^oij 
QepfjLyi/ri, y^ Xao-n cctto fipcrov cctytctToev\ct' 
AvTccp eyuv e\Quv TCf%ct etcropoct ec. nreptwir^v. 
llg etvruv, i^aK 1 ^ etXe t.btv [ievov vtog e-qoq, 
IO Ketpevov ev ^Xtcrtri, @pacrv[/.ric)e(&> Irrvodoli^oio, 
XctXy.u ■urccytcpouvov' 6 o e-£ cttrirtoot ■srocjpog eo~o. 
EtXejo 3' otXxi>xov e/%©^ elytotp/^evov ofcet ^ccXku' u Vide, nobilis Machaon, quomodo 

futura fint hsec opera : 
" fe/rre-major fane ad naves clamor 

florentium JEtate juvenum. 
" Verum tu quidcm nunc bibe feden* 

nigrum vinum, 
" Dum calida lavacr.i comas pulchra 

Hecamede 
" Calefaci3t, & abluat tabum fangui- 

nolentum: 
" At egoconfcensaaautumcognofcam 

fpecula. 
Sic fatus, fcutum fumpfit affabre-fa- 

etum filii fui, 
Jacens in tentorio, Thrsfvinedis equum- 

domitorir, 
JE.TS collucens; ille autcm habebat 

clypeum patris fui. 
Sumpfit porro & validam hafiam, pra;- 

fixam acuto a;re : Vtr. i. Nsc-of» V — ro.Wa.] Conneflitur cum e o quod fupia fatii venufte : Non enim auribus placent tres verfus pen 

narratum eft, \', 617, &c. i/taoliXevl ct. 

Ibid — sfcaSsv '"X"-] QS^ r-Ti^ne» t^aSsv, htc ultimam pro- Ver. 11. — J' ix «o-Trfta crnlfSc toTo.] TIiBmx; l ti^, t 

ducat j item Ei-rnV/j,©., vtr. 6; & &a/4$a.7w, vcr. 11; XTa i, xs^jn/xlv©- t? ^tio-; aVTriJi- «rfssi{>;x£ yi^ mri auti 

vide fupia ad a, 51. no:>iT>ic, 5', 191 ; 

Ver. 3. — toJs Ejfa.] Cod. Harleian. a Ti. Sentkio col- 'a^X' i^o^a^strm, i, rviiitin' a!'xe 'haXojtJ.lv 
latus, toJe i'gfov. 'AffwiJa NEc-ogEnv, t>Tc vl-v n/NsfS). ujavlv naei, 

Ver. 5.— xaS^wEv^.] Al. 'aragrf/UEv©'. TTaVav y^ufflinv EjUEVai, xavovaf TE xj ayTi;v. Schol. 

lbid.—a£<ma o7v:v.] Vide fupri ad i, 462. Ubi ™tandum, o2u & foti fcriptum, pro eo quod vulgo lc- 

*^r. ^,-*»©-.] ^/. ioii. Nempe ex «r. u, iaf.i Haud 8 itur ' °>8* & '" H "' r \ I A A O S 3. 

ucrtoev eplcv aeuteg, 
•i xXoveovjotg omffQe 

1 .-' f^eya xvfA.aji Kdxpu, 
./:• Xett^/ijpol xeXev9a 
■ ivXtvocjat aoerepcjcre, 
■■ i}ct£ij[&evca ex Aiog ipov' 
20 " £lj '/: .=, oaLt'fo{&ev&> xajci BvfA.ov 

7 bfiiXov toi Aavauv ra^V7ruXcov, 
fA.tr Aya.fA.efA,vovct, ■wotfA.eva Xauv. 

veovjt coarcajo xepSicv eivai, 
Arpeti ,y ol S' dxXyXxg evdpt?ov, 
25 1 Xotxe le Qpt Tvtp) -^poi ^aXxog ctreipyg 

Ttv re y^ ef-^ecriv dfiCpiyvoicrt. 
■ooi Se ^VfA.Q.Xrfio Siojpe<peeg fcatriX^eg 
Tiap vijuv dviovfeg, 00-01 \2ioXy\a\o ^aXxu, 

OSurevg re, x) 'ArpetSrjg 'AyafA.efA.vuv. 
30 YloXXov yap g airavevtie fA,ayjig elpvajo vv\eg 

O.s e<p aXog ■nroXi^g' rd.g-.yda -ar^urag ■sreSiovSe 
'Etpucrotv, avrap reiy^ eirt ■BrpvfA.vricriv 'eSeifjtav. 
voe yap ao , evpvg srep euv, eovvt\crct\o sracrag 
AtytaXog vv t xg yjxSeeiv' g-etvovjo Se Xaoi. 
35 Tu pa ■sr^oxcocrcrag epuo-av, x), ■zrXr i crav dirdcr^g 
'Htov©* g-ofia fA.xx.pov, 'ocrov QvveepFaSov dxpai. 
Tw a oiy oyetovjeg avryjg -2j ■sroXefA.ow, 
F.iyet epeiocf.evos xtov doooor dyvvjo Se Ccpiv 
QvfAog evt ^■rfiecrcriv' Se ^vfi,^>X^[o yepxiog Lib. XIV. 37 Stetltqueextra tentorium : protinufque 

infp?xit rem indignam, 
Kos quidcm turbatos, illos verd tur- 

bantes a- tergo, 
Trojanos utigue feroc'entes : di.utus 

autem erat murus Achivorum. 
Wr. vero qu jm nigrefcit pelagus ma- 

gn im unda t-acita, 
Praefcntiens ftridulorum ventorum ce- 

leres motua 
Nullo-efFe&Uj neque videlicet provol- 

vitur in-rnn~-vel-iilim-partem, 
Antequam aliquis certus defcenderit a 

Jnve ventus ; 
S c fenex ftcum agitabat, djflracrus a- 

nimo 
B.f -r am j utrum in agmen iret Dana- 

crum equitum-velocium, 
Ari ad Atridem Agamemnonem, pafto- 

rem pcpulorum. 
Sic autem ei cogitanti vifum eft utiliua 

efle, 
Proficifci ad Atridem. Illi interim alii 

alios interficiebant, 
Pugnantes : refonabat autem eis circa 

corpusss folldum, 
Dam ferirentur enfiuufque & haftis u- 

trinque-acutis. 
Neftori autem obviam-fafti-funt Jovls- 

alumni reges 
A navibus afcendentes, quotquot vuU 

nerati fuerant sre, 
Tydides, Uiyflefque, & AtriJes Aga- 

memnon, 
Longe enim feorfum apugna fubduclac 
' erant naves ipforum, 
Littore jn mir.s cani : nam prinias- 

ufque-in-planitiem 
Tr^x^rant, & murum ad puppes sedi- 

ficarant. 
Haud enim, quamvis latum e/Tet, po- 

tuiC omnes 
Littus navcscapere: ardljbantur autem 

copiae. 
Ideo alias-ante-alias-more fcalarum 

fubduxerant, & implerant totius 
Littok f.uces longas, quantum com- 

plectebantur promontoria. 
Itaque hi cupientes-videre tumultum- 

& pugnam, 
Hafia nixi ibant confcrti : trifiabatur 

autcm ipfis 
Animus in pec^oribtU : lii veroobviarac 

faftus-eft ltnex y<:r, 16.— cte •wqs$u£*} 07£?.af^ — xvfxait *«<??', — Aurwe.j 

De profodia voc^Lulorum ts»g$t/gE!)i £c w^iljf©', vide fup-a 
ad *', 338. Ku^uali xa!^, iliud eft quod dicunt Latini, c#co 
vohente jlu&u, Csterum de to*.o h:c loco Sealig r s erg-i Ho- 
merurn pleiunque iniquior : " Miririce terh Hjmerus " fur- 
" dum fludum d;cit, & colcrem tantum aflignat mari furfu- 
" reum t non autem ^if^^vya;, aut tpXottrCov, aut c-^aycv, 
'* ut alibi. Et dixit, aoTwe* Latine dicas elegsnter, Tantum j 
** id eft, nibi! praterta." Poetic, bb, 5. cop. 3. 

Ver. iS. — tfh7gga;(r£.] Al. vf tre^wn. 

Ver. 19. _ xek^vov.] Vide fupra ad a, 309, 314. animum nunc huc c^Ierem, nunc dividit illuc, 

JE*. IV, 2S5. 
Ver. 23. T -T^£ Je q\ <pfovio>7( foaa-o-alo xi^hav tTtat.l 
Haec alternanti potior fententia vifa efl. JEn. IV, 2S7. 

V er , 30. _ f 1 } Decft in MSS. Harkianit duobus. 

Ibid. v?Te,-.] Na-ves ipfcrum ; Ncmpe Dicmedis, Vljjfis y 

Sc Agamemnoms, 

Ver. 31. — T £e yd{ wgoJTa-.] Primas h\ dicit a parte Ter- 
ra>> nempe a Mari maxime remttas. P, imas ir.fra, ver. 7^ 
dicit a pa.ts Maris; nempe Man maxime propinfuas. 

Ver. 37 ._ 34s*ov7tf.]y. apud Eujlatbium, Q ^atfofcc. Sati s 
invcnufiit. 

Ver, 3'8 O M H P O T 

.40 "Neg-up, -jf}v\£t de Bvfjtov evi g-vj^to-criv * Ay-utuv' 
Tov :■■) (puvqcrug -TDOcrecp-- xpeiuv ' ' Ayuy.tfzvuV 
^£1 Ne~op Ni)\*ilctdij } fttycc xilfe 'Ayouuv, 
Tliz]e Xnruv zro\efjtov (pQicrvivopu §'vp uptxdittg ; 
AeiSu, ftvj cr\ fjtot TtXecrv\ £7T©-> oSftfJtog^Ex^up, 

45 ' n,g s7ot e-r-j-ruXi-crev evi Tpuanr uyopevuv, 
M17 ■5Tf.iv ~ru- v;\uv •urpoTt ' IXtov u-rovttcrSui, 
Ilpji/ ktvpi vr,ug evt-Tp',\~ui, xjtlvut $vj >£, uvrag. 
Ke't'vog B* ug uyooeve' tu Sy vvv itruvju TtXeTrui. 
'XI •woTTOi, v) pu Ky uXXoi evxvrfjtt^tg ' A-^utol 

50 Ev Bvfiu jcuXXovjut IfJtol ■xpXov, ucnrep * A-^iXXtvg' 
Ovd eQeXvcri fjcu-^ecrQui e-rrl —r^vfjtv-cn veecrcri. 

Tov v)fA.elQ,eT e~-tiru Yepv\vt&> Ittttotu ~Ne~u^' 
'H oy} tuvtu y eToTfiu Te]ev^ccjui, ioe xev ocXXug 
Zevg JvJ/j£p£jti£Tjjf uvrog ~rupuTexjv\vutTo. 

55 Te7%©*> f/. yup ovj xujepv\pi7Ttv, u e-re-rtQfjtev, 
' Appvjxfov vv\uv Te Xj uvruv eiXup ecrtcr9ui' 
O» 0' eiri v't\Vo~i Borcrt fA.uyjj\v uklu—ov e-^acrt 
"NuXtfteg' £0 uv tTi yvoiv\g, fJtuXu ~rep Qxo-Ttuc^uv, 
'O~T-T0TepuGev 'A-^uto} opivofievoi xXoveovjut' 

DO ' Qg e-Ttfjajr xjtivovjui, uvtvj o ipuvov ixet. 
'Hfie7g oe (p-iu^ufjttff ', 07Tug tg-ut Tucie epfu, 
Etri voog fit^tt' —roXtfjtov 3' ix uftfjte xtXevu 
Avfievuf i yup —rug (ie&Xviuevov e~t fiu-^tcrQui. 
Tov uvre -wfocreti-Tev uvu£ uvopuv 'Ayuftefjtvuv' 

65 ~Ne~op, e-retov\ vv\v~iv enri ~rpvfjtvr,crt fjtu-^ovjut, 

Te"'-^!^ ix e-)(puto~ fie re\vFfjtevov , i2e ti rucpp©^, 
'H' e-ri ~roXX eiruQov Auvuoi, eXirov\o oe Bvfjtu 
Apfirixjov vvjuv re x), uvruv etXup ecrecrQut' Lib. XIV. 

Ncrtor, FCtcrrefecitque animum in 

ptxloiibus Achivorum : 
Q^ein & voce-edita allocutus eft rex 

Agjmemnor» : 
<( O Neftot Neleide, magna gloria A- 

ch^vorum, 
<( Cur rclidto praelio viros-perdcntchuo 

vcnis ? 
'- Metuo utique nc j.-.m mihi perficiat 

verbum impetuofu6 Heclor, 
" \Jt quondam minatus efl: inter Tro- 

janos concionan^ 
" I-Tin prlus fe a navibus ad Ilium re- 

d;turum efle, 
*' Q^am igne naves incendiflct, intcr- 

ft-cifleujuc & r.oi ipfos. 
*' Is utioue (,c oncionabatur : illa au- 

tem fane nunc omnia perficiuntur. 
** O d:i immortales : cerie igitur Sc 

ce^eri bene ocreati Acliivi 
<( In animo reponunt adver.-iisme iram, 

flcut AchiJIea j 
** Neque vulunt pugnare a»J jmppes 

navium. 
Huic autem refpondit deinde Gerenius 

eques Neftor : 
*' C rte jam h:ec ipsa-re advenerunt, 

nec lane alio-modo 
" Jfupiter altitonans i^(e lacj am mo- 

liri-potuerit. 
•• Murus enim jam corruit, cui con- 

fidebamusj 
* ( Invialabile naviumque & noflfum ip- 

fouim munimem fore : 
** Hi autem ad nave; veloccs pugncm 

animo-obflinato fuflinent 
" Indefinenter : neque jam ampliu9 

noveris, diligenter licet fpeculans, 
" Utra-ex-paite Achivi agitati tur- 

bentur : 
n Adeo promifcue casduntur, clamor- 

rue ad ccelum it. 
" Nos vcro delibcremus, quomodo fu- 

tura fint haec opera : 
V Si quid confiiium proficiet : Pugnam 

vcio non nos fuadeo 
" Ingredi : nullo enim modo vulnera- 

tum licet pugnare. 
Hunc autem rurfus allocutus efl iex 

virorum Agjmemnon : 
* ( Neftur, quoniam jam navium ad 

puppes pugnant, 
" Mjrus vero non profuit flruiflus, 

neque quid fofla, 
" Qu^a facienda rr. ulta pafli funt Da- 

n^i, iperabantque animo 
-- Invjolabile naviumque Sc fui ipforum 

munimentum fore j l'er. 40— rol«^e.] Ah vn(u 

Ver, 43.— ^dio-nvsa.^ Vide fupra ad v' } 339. 

Vcr. 45. "Sit- -ctjT.J Al. "Og ttjoT. 

l'tr. 46.— zTtT.ito-Qai.'] Vide fupra ad a, 398. 

Ver, 4S. — &* a!c.] Cod. Har!eJar,us % tcJc. 

V-r % eo. — ■or-r-f- 'a^iX>=u';.] Vide fupra ad v', 314. 

Ver. 52.' — \7mi~a Nej-wg-] Vide fupia ad a, 175. 

Vcr. 53. — T;'iJ^«Tai.] y.im adfunt. Vjde ad a, 37. y € r, 61. TaJc Egfrt.] Cod. Harhian. -ifc l^fov. 

Ver. 6z.——-ik a(i;j.£ — , tt ya^ -jaj; /afC^^u/vov.J De voce 
a/-c/x.£, vide fupra .id d, 59. Barvefiui (quocum faciunt & Cudd. 
Harleiani bini) edidit, w;t vfjt.f*v quia N-fior fcilicet, ** cum 
•- ipfc minimc •vulneretar t non rccle -vidctur tiumerare fe irter 
t( •vulncratos.' 1 * Attamen fatis recle fe habet & iftud, dy.y,-\ : 
Refertur enim ad Ncjlorcm & Agamemnoncm, qui h7c interlo. 
auuntur. Sententia autem eft ; ** Pugnam ut nos incumut, equi- 

dem auflor von fum\ quum Tit -vu/neiatasjis." Qjiod idem Vcr. 55— il-ri^-v] Bamcfiui ex Eaftath. ciut, «V fimi,,tcr & --- ^omcdcm Sc ad Ufytfem fmr. 28, 29,) diftum 
iiiw&fAi,- At non iu fcripfit Euftatbiuu jntelligi poteft. 

Vir. IAIAAOS e. 
Olro -nns Att ueXXet V7TfiPftt vet cpiXov elvctt, 
JO Nuvvuvg ccrroXecrOoct ct7r"'Apfe©^ vrjuX ' Ayctteg. 
\Woeot ft yctp, ors -zT^otppuv Aocvotoicriv uuvvtv' 

tdcc oe vuv, on m; fiev ofcug fzxxacpecrcrt jso cri 
K-joccvet, 'tjy.erepov oe uev®> tt) ysToa; '{Srjtrev. 
AaX otyea , ug ctv eyuv et-ru, zrst0uue9ot zrxvjeg' 
"~ j NSjjof, ocrctt zr^oirat eievxfott ccfyt S y.Xxrcrr};, 
' EXxu/jtsv, ■woasc.q $e ecvrcrc.uev et; aXx tnctV 
Vy; err evvctuv opy.icrcroy.ev, etrcxsv eXOrj 
y><j? u<o(ory>, %v y^ r xnrotryuvlott zro/.suoio 
Tpus;, erreirx oe xev ecvcraiueOx vy\ct; otTrocrct;' 
SO Ov yctp n; vefjtecrt; pvyeetv v.xv.ov, vS Jvct vvtcjct. 
BeXrepov, bg cpevyuv zrpocpvyri xxxov, rj7reo ctXuv. Lib. XIV. 39 *' Ita fji,e viuetur Jovi pr?pi.tcmi 

gratnm fore, 
" toglurios uerire lor.^e ?b Argis 1 ic 

A- hivos. 
" Equidem noram enlr.i, quando lu- 

bens D.inais auxiliabatur ; 
" Scio autem n-jnc, quoJ 'i. 1 s [Ttoja- 

rr^i] cuidem a*que ac beatos deos 
tf Glo.ia infignit, noflros ve;6 animos- 

a , . jiiafir- vincuio ligavit . 
" VYiu-n agite, quemadmodurn ego 

dixero, obieqjimur omnes : 
" Naves. q-iaecunque primie fubduclae 

fuiit piopc mjre, 
" Trahamiis., omnefquededucamus in 

mare vaftom : 
" Jn alto vcro anchoris ftabilijmus, 

dunec t enerit 
" Nux imen.pcfta, G vel in ea abfti- 

neant a pugna 
11 Trojani ; deinde verd d#ducere-po- 

terimus naves omnes. 
ft Nun enim reprehenfione digr,um eft 

fugere milum, ne per nofte u,uidem. 
M MeJiu: f!cerit t qui fugiens effugerit 

malum, quam qw captus fuerit. 

TivJ «V mtftyih TTfoa-etp ^X^^ r 6iur^ff w ^^^S^^ eft 

" Atrida, quale tibi verbum fogit ex 

fepto dentium ? 
"Perdite, u:inam ignivo exercitui 

aiii 
" Praseffes, non autem nobis impera- 

res j quibus utique fupiter 
" A juventute dedit etiam ufque ad 

fenium conficere 
" Ardua bella, donec peiierimus fin- 

gllil. 

" iiccine veio tibi-fert-animus Trt.ja- 
norum urbem latas-vias-habentem 

" Dtrelinquere, cujrs gratia perpcti- 
mur-aerumnofi mala multa ? 

" Tace, nequis alius utique Achivo- 
rum hunc audiat Arpetorj, sroTov Qe errZ-' (Duyiv epy.&> odovruv ; 
OvXopev , octO coipeXXeg ctetxeXiv g-^xri ctXXx 
85 Zrjuxtveiv, prfi otf/.fxtv d.vctcrcreij.ev olcrtv ctpoc Zevg 
iLX. veorrjT^ eoc.yte jc, e; yr,ooc; roXvrrevitv 
'ApfocXevg ■srcXey.ug, o$pct (pOtopetrOot ev.ctg- '!-. 

0'l JS>\ ' ™ / /. ' / 

vru 0r\ fA.sy.ovoc; 1 puuv waXtv evpvocyvtccv 

KaAAe/t^e.i/, rjg etvevJ otgvottev xcev.cc nroXXci ; 

90 l.iyci, uvjTtg t ocXX©*> 'A%otiuv rSrov ctxiscrri Ver. fy.—imxfV&i flMt.] Qii.i ratione, umffxMi h?c ul- ^ ?m Sm. "ncT,tf> i 'Ajau!'^, T «« 'Ay.xy.U, vu/fanifaeai 

timam producat; item nev, vtr. 79 ; vide fupti ad «', .51. Sox«v1« ftHftK, iy^ ivifKOK tS Jf 'otvrnai M fe ; , l:;? 

Ver. 70. NjyrJ/xtff.] Vide furii ad v', 227. •cnx^;, ^ Xs^ovl©-, 

Vtr. 72- ors-s — jt( ]Vide fupra ad o, 537. " Ouhifx&f, a".j' a J:A>,;; (jelwXitf r;'«^« a\\a 

Vtr. 74. — Ij.aiv sTirij.] Ai. iyw £.77;... (t Ir ( '-tai'veiv," 

Vtr. 75 — 'c-11 t7-.u?t«i,] Pnrr.as hic dicit i parte Marli 1 £ " x£i ^ ttafeeti. Ct"ro; fjUl ya% by. Xyyt iJiav vjpl^ac-iv a,-- 

nempe Mari maxime protfntfuai. Piimas antei, vtr. 31 J^Jj, iwapp »5-1« ^So «rjc? auVov vvit; -r?; 'EWatee, 'Enfw; Zi &' 

dixerat i paite T^rrcs; nempe i Mari maxime rtrr.tjtas. ovt.v iSiyEt ftArWfx y^MnaUeiv. Plulercb. de AdJat. & Amici difcrim. 

Ver. 85. — j"™ a ; -a.] S>uibu! utiqu-: — ; Sfgiiut, u! fas, . 

Ver. S6. 'Ek vejt-iIoc — .] Apte & appofite ha-c ad Rcmamrum 
Antiquiores tranfduxit Pi.it.ncbus in Martetla : Li ya^ i/.^o K - 
AZtl.W, 108. Titriv ai9§oj7rO(f o %llt, uir-rn^ 'Oy.r, o; e.^kxsv, 
" 'Ex vsotjiIo; eZajy.i rj :l; yxgac: ToX(r?r£tiE(V 
*Ai>ya?>t!tc ^75? lfJU!g,' y Ver. 76. —'Sjdza; t\ egtioVOft&l el; a\a.] 'Eniljm aii-r. 
QStSyetr Iva fxr. tof^vt, eraza ivtaftlll xdiejru* avru'; hl/.z tu x_ 
Eatr v y^r.aifx^, airi©* ; e-AaSat tii 'Zu.vlat, etVoXicrdat. Stbcl. 

fugam DanaV Ttcja cupiere telifll 

Moliri, & longo felTi d.fcedere bello. 

Ver. 77. — ijr'.] Al. «V. 

Ver. 79. — iTrtiTtt &. x£v e^vTaifieSa vrac aVarttf.J Etia 
Hlas, qus bngius a Mjii in [lanitiem ufque protrufae efitnt ; £ To?e ToVti «irjomiWi 'Pafuiun. fiti initio. 
•*"•• 3 1 ) 3 2 - Vtr. 88. oJtoj fc!J Siaine nt/ro, auafe, . 

V.r. 80. — ttj' avtt ruxlaj Oi/S* i/VoctXt/fai 1 Apud Maxitn. ^ cr ' 89. KftAAei^fii».] .'j7. KaX/\i^:tj. 

•Jyr/t/w, § 25. Ut notavit Batmfius. y ir . 9 o. liya, ....ht; - £}A,c.] Jtl edidit Bartiefius, n duo. 

i^/r. Si. — ~. ^;'] ■<"• "'■ dt.sir. bus MSS. iv cx CdyJJ'. t, 486. Quibufcum faciunt & Codd 

*"«-. 8+. oCxiftei, ai/ d;:>.yi;.] AlfSrrai t»V mffarutit- Uarle ' a ">' R« a =J ut opinor. ^, Xiytt, ftntie <tA/\oc. 
5 SaU|iittfJ.vo-l. to;'{ Ji ftt.w^o^svji; dvlefnai.Sc-l, 5 x«1a- 40 O M H P Y 

Mu3ov, cv k Kiv uvv]p ye 6ix groftx Tzru[A7rxv asyono, 
"Og-i; Ir.ig-utTo va (p^eciv upj.u ^x^eiv, 
'iia.rjTfl^-xpg r uvj, xxi 01 -srei9oiu\o Xuol 
Totrcroia, 'occotciv tv fcer AoyeioiTiv xvxcretg. 
« C Nuv ce Qev uvocxfjtr.v TS-xfyv (pcevxg, oiov eet7reg' 
' v O; KeXexi, ttoXiuoio Qvveg-uorlS^ y^ uvTr,g, 
N'/ja;? eucceXfnvg uXuo eXx.ep.ev, o(pp eri fiuXXov 
Tpuc] j£ eCxjct yevv\\xt, eTrixpxTiiSTi Tsrep ef*,7rv\g' 
'HfiTv <5" unrvg oXr!5o©» eTTippevTvi' » yctp 'A%a*o« 

IOO Y.yv\TiiTiv •zcoXefiOv, vyuv ctXxo eXy.op.eva.uv, 
' AXX ct-T07rx7r}avexTiv, eouvjTiSTi c% yupfj.r l g. 
"Ev8u x.e o"5j /2aXv\ C'/iXrjTe]xi, opyctfjLe Xuuv. 

Tov o v}peiQ,er eTreirct ctvx^ ctvocuv AyxpefAvuv' 
^£1 'OovTev, fcxXx srug fjce KxOixeo jupov evi7rv\ 

lOC 'ApFxXevi' ctrxp v p eyuv ueKovjug ctvuyx 

"Nijug IvTTeXfWg ciXuo eXxepev viug ' Ayutw' 
ISvv o eivj, og TvjToe y xfieivovx fjtv\Ttv eviTTroi, 
'H ve©->, v)e -nrxXxiog' efioi oe xev uTfJcevu eiv\. 
ToTti Se k) fjLeTeenre \2ovjv dyu9o; Aiofii]Svis' 

110 'Efyvg uvvjo, » Sydx fjju\exiT0fJtev, uik e9eXvrre 
UetOecQut' x]} f/LV-rri kotu uyxTv\T(je ezag-&>, 
OvveKu §y yiveytpi veurxrog eifni fted VfMV Lib. XIV " Sermonem, quem haud 

m in ore omn no hs 
" (^icunque norit fuo in an 

loqui, 
•'• .Saptriferque fuerit, & ci p 

copiie 
" Tanta?, quantis tu inter .- 

imperas, 
€t Nunc amem tuam imprubo i 

fenUn'iam, quam dixinM : 
<- Qui jubcf, pr<elio jam-con^rto & 

pugna, 
<: N3ves bonh-tranfiris-inrt, urtas in 

mare deducere, ul adhuc n 
*' Trojanis quidem optata c> ,;ir»gant, 

jant fnperioribu^ lit et pria 
fl In nos autem g^avis pem:cies ingni- 

at: N-n enim Achivi 
" Suftinebunt bellum, du.n navcs in 

ir.are dcducuntur ; 

*' Sed refpicient, cedentque pMg^.a. 

*' Tunc fare tuum c< uilium nocebit, 

princeps populorum. 
Htiic autcm refpon it deinde rex viro- 

rum Agamemnon ; 
" O Uiyffe, valde qi^id^m mcum at- 

tigifli animum increpatione 
" Gravi ; fed neutiquam cgo invitos 

jubeo 
" Naves bonis - tranfiris - inftruclas in 

mare deducere filios Achivorum : 
*- Nunc vero utinam fit, qui ifto me- 

lius confilium dicat, 
" Veljuvenis, vel fenex : mihiautem 

lubenti adfuerit. 
Inter hos veio & locutuseft pugna flre- 

nuus Diomedes : 
" Prope ad'^/? vir, nondiu inquiremus ; 

fi quidem velitis 
" Obfequi ; Sc haud pr* ira fententiam 

e-jm vituperetis unufquifque, 
" E6 qubd natu minimus fim inter 

vos. y er , 94..— W.^ailo va-i «fosc-lv.] Vide ad a, 51. Csterum Bar- 
■nefius bk, ex Scholiis Aldinii ad Odyjf. &', 240, edidit, imcrain 
%a teenvi Eujiatbiu-, quocum facit unusapud Barnefmm M3, 
legit i<jrir*Tat, Quae fi vera fit leclio, credibiJe erit (quodcon- 
jicit Barnefiui) fcripfiife Hcmerum, Wic-a.Tai rcr.v h\ <pfE<rif. 
Nec invtnurta denique eft altera ejufdem conjeftura ; £77i'r**9' 

*.. Ver. 97.— ixxE^tsv.] Al. %smt* Apud Platonem de Legi- 
bos, l:b. 4. 

Ver. 98.— ETn^stl^tn.] Al. U\lay.'v.oiTi- Uid, 
Ver. 101. 'AAX* a»wintp1*vltf«riv.] Vulgg. *AAXa aVoTrVv^- 
c-.y. Bamrfus, intoleranda audacia atque etiam infcitia, ed:dit 
dcfuo, AuTttg tt7n>7r1avi~<r(v ac fi a-J-rd^, quod crdinc dsfp (ita 
a:que fequentia conne&itj jdem eflet atque a»a, quod inter fe 
o pofita ditjungit, Eufiatbht edldit, % AX\* dvowlavtertii- Ubi 
liq ie: fyllabani aliquam Intercidifle. Hifycbiut habet, «VovraT- 
3*ki o-i,(OTE«Cxlff4 ! «vcff»c<tw3'*«.) Quero ad locum annotat 
Gefiterui, *• forte hgcndum avo7rlavivb<rtv." Sc Jof. IUU. airo- 
ira.iflxnvt<nv. Ex his Celeberrimus Ricbardu» Bctkius olm 
jtiderat fcnber.dum, «7r#gr««r?ov£scriv. Atque eam demum veram 
^ffe ieflioncm oftendant MSS-Vatfcan, & Fhrentin. in quorum 
, ul roque ita fcnptum reppent Vir docti&cius Ttomai Btntlciuu Ver t 102. "Ev9<i he a-n (3«?>n.] Bameftus mallet legendum, 
"£v8a a-' a~n /3t/Xn'. Sed mutato nihil opus. Non enim Aga- 
mcmnoni Jofi, fed & toti cxercitui perniciofum fore ait Ulyffcs 
confilium Agamemnonis. 

Uid. — Z^ay.i **£y.] Al, oT* ayojEtlfic. Apud Platoncm, 
locojamfupia citato. 

Ver. 105. — dva.fa.] Vide fupra ad &', 322; & ad a, 37, 

^rr. 107. Nwv.y e!h, "5 ] Pulchre hos verfus 'srxgatydfa 

M. Antoninus, hb. 6. § 21. EItjc /w; ixi^at, 5 CB-ajoc-flFat 
/ao(, ot( hx o^0i'f JwJ^ajuCavw » w^aTTU ^vvarai. vai«w tAila- 
Cva-ofjLai, Zr.ru j/ag-ni* »Xj)9gtav, t>7r' fff **&!; 'arxrrole l£\d£n, 
Et § 30. To av£^£0"3at av7jCaivcy7»v wappwiae-iitwc TaTc jiv- 
^t»i? atVtf, 'JX 2 '; 1 ''' '* 71 ' fc***t*« SfE^TTov. Et /;i. i.§ 16, To 
«k rixov Tinv i^svlapv ti koivw^eX-^ £is-^>?JKv. Qnem ad locumqu;e 
ex Sopbocle attulit doclifiimus Gatakcrus y \tt\\i funt digniJ'' oa. 
Csterum iftud, vov £' £)'»:, exponunt Sclolia inedita in Codice 
Harkiana, Itoi, " prodeat.''* 

Vr. 109. — /3o«v cya?;-:.] Vide fupra ad ^'j 408. 

Ver. Iio.— «ttra'trc,LUv.] Ai.fA.ae-iuc~oy.lv, 

Ver. 111. — X9T«.] ^/7. X;\a;. *35 Lib. XIV. 41 

■* Patre tamcn ex nobili & ego gencre 

plorior elle 
< [ Tydeo, quem Thebis ingefta terra 

cooperuit» 
W Portheo enim tres filii egregii pro- 

creati iunt, 
<( Hibitabanta-itemin Pleurone &~et- 

celsl Calydone, 
tc Agrius, & Melas, tertius vcio erat 

eques Qencirs, 
" Patris mei pater ; virtute autcm 

prarftabat inter illos. 
** Aft hic quidem ibidem vixit j pater 

veio meus Argis habitavit, 
" Aclus erronbus ; ita enim Jupiter, 

voluit, &z Dii caeteri. 
** Adrafti autem duxit ur.am e filiabus, 

habUabitquc domum 
K Divtem opum, abundeque ei erunt 

arva 
" Tritici-feracia, multique plantarum 

erant horti feorfum ; 
" Multa etiam ei pecora erant ; excel- 

luic autem iupra omnes Achivos 
** Hirt.e-peritia : hrec veio audienda 

erant vobis, ut verum eft. 
( * Ideo non me genere quidem igna- 

vum & imbellem putmtcs, 
*' Sententiam Iprcveritis libere prola- 

tam, qu-im quilem recl<* dixero. 
u Agite ; eanms ad pugnam, etli vul- 

nerati, pr<e-necefiitat^ : 
** Ibi dcinde ipfi quidcm propinqui- 

flemus prarlio, 
(t Ex r ra tela, ne forte quis fuper vul- 

nere vulnus accipiat : 
** C exercs vero ^dhrrtantes immitte- 

mus : qui j im pridem, 
<( Animo gratificantes, feorfum ftant, 
nec pugnant. 

«ns i<p*V-~o\ r xox « yAxx p kXvcv, # jwm«. ^liKS?& 
BaV S- ^v, \ m <T xox Qcptv &m£ xvSpuv 'A^^p^.^-X^*^»'^' 
OuT dXxccrKOTT^v pfo «Xurfc 'Evvocriyxt^, ^^JS^SSS^S&a 

Sed ad ipfos acceffit, feni viro fimi- 
l.s: I A I A A o s s: 

Tlotjooc <J" e| ctyxOS k) lyu yevQ> evxpf/M itmt 
TuJs©--, ov Qr}£y<n %vTr\ "«7 1 * yx"x kxXv]/b. 

I 1 5 UooQu ycto Tpe7g •a-aths t£fivpov$; egkyevov[p, 
"Q.y.eov 5" Iv UXsvpuvt, k) wvuvfy KxXvouvt, 
"Aypi@», $e MsXa?, TpVar©- $' rjv Ittttotx Qtieuf, 
Ucxjfog \ft.s'io TJTXTyo' ap£T? S* wv i$ox < &> xvtuv. 
'AXX' j£ auroi9< jwsr»g, TirciTrjo et* lfio\"Aoyu vxo-Gr;, 

120 nXal^EcV t»? ya'j ^K Zst)f '^;Xe i^ £ecj qjXXc<. 
'A$ovis-oto $' eyyus ^vyxjouv, vcue oe doifix 
'Apvuov (3iotoio, ei\tg Se ol vjcrccv otpvoctt 
Tivpo^coot, 73-oXXo) t5s tpvTuv erctv bpxxjot otpQig' 
TloXXci Se ol tppo&xt 60"ke, K&xu£o he ■srxfjxg ' Ayjttig 

I2C 'Ef^EiV rct Se fitXXsT xy.aefisv, 01; btiov sxep. 
Tu £y. civ [xe yev&* yz kxkov :c, xvctXy.tdot Qotf\tg, 
Mv9ov ctTtfJtricrvjTe ■uretpctcru.evov, ov k' ev enroi. 
Aeut' "oftev TtroXeixovSe, y^ xTxy.evoi -nreo, otvetyky' 
'EvQxo' e-rretT ctvroi ft. exufieSx oij;ot»;t©j, 

130 'Ek fceXeuv, fir, sri Ttg eCp* eXKei' eXK<&> ocprjjxt' 
"AXXkj $' OTPvveovjeg evr\crof*.ev, oj to7txp^ ~srep, 
Qvfiui vjpx Cp'spov\eg, xcpeg-ctcr' , ioe ftxxovjxt. 'AXXx ftsT xvn:g yXQe, ■urxXxtu cpuTt eotKug' Vcr. 114..— Zft^y^E.] Cod. Harhian. xi'h\nr\ii, 

Vcr. 116. "^xesVi] Pronuntiabatur DbHSVj vel :txtt'V quomodo 
lc fcribi poftea ctrptum eft. ; 

Vcr. 117. — ;7r7r«T«,] Vide fupra ad <^ 175. 

Vcr, 118.— ijLuie.] Cod. Hartirat, IptTo. 

Ver. 119.— /ugtVc.J Al, fxifAM, 

lbid — -.aVSn.] Al. vaiie, 

Vcr, ii2,— s.-tfj ai. ] Vide fupra ad ij', 142. 

f.r. 123. — S^aloi.] 5cio/. Vulgg, a! arirtygt •furtZtit, 
«nirot. Scio/. incdita in Cod. HarUiano ; "iQC,^'i> '• sf{^®" 

TO^IJ TcTv ^UTWV. 

Pir. 125.— Tce Je («^Xet' axsr/usv.] i/<rc bcnigri audietil, 
Hac benign} wbii audicrda erant, Tauta eixcc y^a,* axr.xsivot. 
Scif/. 

Kcr. 127. — aTt ( UT:e-r,?E.] Cod. Harhian, aTtarjVai]-. 

/i/t/.— Vv x' eu er-icf.] ^/. cv xev £? Ei-rcv. 

*"«•. 128. —• 5 i-tttptwi -TE{.] ^cr. 28, 29 & 63. ^■r. 129.— i%v[A.Qa- JrrioT^T^*.] Sct:ol. arrE^v.'a=9a. Quod 
refle reprehendit Barntfius ; citatis ex Thucydide, cr-X^a 
E-^Ec-Sat, & £-."!• Ep^Ey'^', quae contrarium fere fonant ac ani. 
^■s-Btti, EuJlaibiuSy To c^E £-^4i'>.E3a 5"r orijr^, inquit, ri avTc 
Ttf ETrE^a^UESsi,— "i ^caXXov avTi Ttf o.TrlxiAlQa. ^ca';^vj-, 0.'; ir-^-.- 
^Ei", EX ^E>.ECOV THTEflV, ttVJ^Ua^Ot uiv CVTE", X3I -3V:0v7ec Ji. 

^cr. 131. — ot-cvec-Ie-.] Al. ct^J-.o:7e:. Utrumque ftlva 
profodia. Vide ad i, 338. 

Ver, 132. ©1-jU'ii »j^ yi ivllf.] Schoh Xa-:tJc/UEVOi Tfl T c^ii 

T*iv a-yiav Recle. Barnejius SvpZ exponit, /r^ • ut de iis 
fcilicet intelligatur, qui AcbUlis partibus faverent. Quod hoc 
quidem in loco, importunum eft. 

Ver, 134. — ni)ft $' £$&.] Praribatc/ue, ut fa r crat.—Prai. 
batouc, ut folitus cjl—. 

Ver. 136.— ,ueT MiTtfC*] Scbol.' Avr, Ttf, t-r-oe euruc. Quod 

admodum invenufte eft di£lum & jejune. Nam -ar-o- aiiTfcfC 

£>\9eTv, eft ad-venire fulummodo : At ^ueI' atiTtre exQe'V, eft ircr 

aivcr.ire, ut iis, ad quos adveneris, deinceps intcrfis. Haud 

G n-.-1'.a.-n 42 O M H P O V 

Ae?iTeprjv <T eXi x l ~{ 'Ayctuepvov©* 'Arpt^xo, 
Kai uiv (puivric-oLS tmot sr]sposvja •srf>o<rr l v$x' 
'ATPsiSrj, vvv $y ■&* ' A-)r-i\\r]oq oXoov Kr)p 
140 rySet ev\ rrjfeavt, (pivov x) <pugotv 'A%atuv 
AepKouivto' e-rre\ £ ol tvt (^peveq k$' r)£aiui' 
'A\\' p. ue uiro\ot~a, Beoq oe e c~i<p\uo-e>E' 
l,o} a'' iS7ru uci\u ■srctFxv Beoi ftuKupsq KOTexcriv' 
'AXX' eri ■ans Tpuuv r]yr t Topeq r]de utoovjes, 
J4C Evov xoviacnsaiv sreSiov' crv 0' eiroyectt uvTuq 
(Psvyotfuq srpoTi uq~i>, vecov otiro y^ xXtnuvv. 

*£lq elrrcov, uey aucrev, e7recrav l u,ev&> ~7reoioto. 
' Occrav t evveoc-^tXot errtwxov, i) oexxxiXoi 
*Avepeq ev ~-ro\euco, sptSx ^vvuyovjeg ' Ap rj^' 
1 j,o Toaarjv ex q-r$sac\\tv o~ra xpetuv 'Evoctx^tov 

' Hxsv' Kyjtto'iatv os pcsya aBsv^ ept£u\ sKue-~co 
Kctpotri, aWrjKJov ~~ro\epttCetv r)os uuxeoSat. 

"Hp-j etcreloe xpu^oQov©^ o<p$u\f/.o7crt, 
~Z.tuo~\ e£ Cv\vfi7rcto ctiro 'piw avrtxu eyvca 
I f C Tcv fi ■uronrvvovjot uuxv ava Kvdtavsioav 
AuTcxxo-iyviflov x, Saepu, X-~~S- oe- Bvuco ' Lib. XIV. Dexteram autero prehendit manum A. 

gamemnonis Atrida;, 
Et cum edita-ipcc verbis alatis allocu- 

tus eft : 
" Atride, nunc utique Achillij perni- 

ciofum cor 
" tretatur in peftorlbus, ca?dem Sc 

lugam Achivorum 
" Ajpicientis, quoniam non ei ineft 

mens, ne exigua quidem. 
" Verum ille quidem (ic pereat, deuf. 

que illum ignominia-amciat ; 
" Tibi ver6 nondum prorsus omnino 

dii beati irati funt : 
" Sed adhuc fane Trojanorum ducei 

atque principes 
" Latum pulveie-implebunt campum; 

tiique videbis ipfos 
" Fugientes ad urbem, a navibus & 

tentoriis. 
Sic locutus, ahum exclamavit, curfu- 

concitus per campum. 
Qjiantum utique novies-mille excla- 

mant, vel decies-mille 
Viri in pugi a, certamen comraittentea 

Martis* j 
Tantam cx pecroribu9 vocem rex quaf- 

fdtor tetre 
Emifit : Achivis autem ingens robur 

irnmifit unicuique 
In cor, ut indefinenter pugnarent Sc 

prajliarentur. 
Juno autem infpcxit, aureum-folium- 

habcns, oculis ; 
Stans, ex Olympo a vertice ; ftatimque 

agnovit 
Satagentem quidem, pugnam per glo- 

ricfam, 
Fratrem germanum Sc kvirurn, gaude- 
batque animo. iniiltum diffimili ratione, apud Latinos ; aliud cft, ii dicas, 
!lac Rointr atla Junt ; aliud, S> dicas, Hac "d Rtmam aila 
junt. Prius nimirum iis de rcblis, qu.T. tam intra quam evrrtf 
urbcm finr afla», reclc dicas ; Poilenuj, ni fallor, non nifi 
de i.i» quae cx rj.urbem. 

Ibid — fvr. (o.Kft;,-.J 

Omnia Mercurio fimilis, voccmqje coloremque. 

JBn. IV, 55 S. 

fir. 139. — 'A vijj^gi-.] Vide fjpri ad •/, 3J4.. Et de pruf- 
o.H j ; nd «', 51. 

t'ir. 140. rr.3;r;vij M. r»8ea«. 

Vtr. 141. &t^tf^.ity.} Ita edidit Barnrjit,t, te&c&c vi nufte, 
ex MS, & c> Ecfl.tbic. Quamvis enim apud Eujlatbium hoc 
^uidem in loco corrup'c tcgatur, quod habent Vulgati, h%- 
xiu'.v-r hot tairit-n ahbi ita citat Euflaikiuj, ut non potuerit 
oon iegiffc, ii£r.oft>vc. Ncmpe, ad Odjjf. i. 256, " 'H/i't— 
*' Jiua.Twv,** (cujus conftruftionis ratio non muhuai abludit 
ab ifla qune oceurrit apud Latmus, " ncfirQj vidijli fitntit 
•* cccllt» .•") annotat Etjtutbius, fjntaxin iftam, ex aliorum 
locorum non abfimilium analogia, concinnam eiTe A; elegantem. 
Sic enim, inauit ilit, '., tu, 

"flc T *i v *«^u.'^©* wttvoc orro ^X^afai.v oX*i?.si, 
Kt»"« fvK*cnrt>uiii.ai, — lliat. x', 1X7. Kai, 

■i'^l.n; oXviv nnp 
I »f)t» ■ ■ ■ 1 ' f&ltft ' ■ 'A^atwr Li^Kifxlyv -Iliad. f", 139, 14J; w^i>.£ va^ '« frlfxo/xhu" EiVeTv. Kai 7 

tw; y avrt} hi'rt yovala £ «pt^.ev tiTo» 

iHfxaT avxfvuT,,. OJyjf. |', 20 5 , 206. 

— roivnv — iiic av sV,— 5-oAoy.ov — -JN.ti a^^aXfi"? 0; ^XcfiXff-uii. 
vjfc; ffvyrA^K, ^ aV.Xoixoi. Ad h:ec addit Barrtjiut, to, 

C^ic. iiui; 

Muevatan. Odvjf {', 155, J57. 

M ira- tamen aVuraric, in verfu ifto iam citato, OdyJJ". 4', 
ao6 ; quam leiftionem qui prjeferrcnt, thf2r.ua imptritos ap. 
pellaverat, m A r crij ad OdyJJ. i, 256 ; eandem- ipfe - pnetuhr, 
fuoque in loco fcripfit, fcnbcndumque cofltendit, Zmuii? »>*• 
J"vi(Vrc, OdyjJ. 4', 206. 

Vtr, 146.— ■W^oll.J Al. tffoli. 

Vtr. 148. "Oo-o-ov t' evvsa^iXoi - 7r.'a^ov.J Ingens nimiriim 
i l.ttort oriebatur militum ad pugnam. invicem tc hortantiunv 
cl \mor, Caetcrirmy?' iftarcbi hoc in loeojjve cmenditiouem, fi«e 
intcrpietntionem, evvsav^siXoi, avo^rc iniu x l ^ n 'X c ^ ic > rccle 
d.imnat Eufiatbius. 

Vcr. j 52. — raiKiui\iii r!i\ jAa^to-fl^iJ Vide fupr» ad i t 
232 & 279. 

Vtr. 1 ,-4 — aVo fia.] Qna ratione, aTro, hie ultinam pro- 
dncat; item ts, ier. 164; Sc tcv, •ver. 166, etiam titra ca. 
.'vijiu : lc it, wr, 171 ; vide fupra ad «', 51, IAIAAOE S>. 
r l,ViVCt d' err' cckootcct^c Kopycpr]c ■ztroXvTrlSxKOc "iSric 
'Hjttti-ov £j<rsroV crvyepoc Se ol eTrXejo Bvjjcu. 
~M.epf/,vipire d" eTretTx {ZouTTtg •stotvix' Hprj, 

) OO ' OTnrtcc e^xTrcccpoiTo Aioc lOflj/ ajyio^o/o' 
' Hoe Se 04 jcoJ ' Svuov xpic-r, px'tvf[o paXrj, 
EXQe~'v etc ' iSyv, ev evrvvxcrxv 'e avrrp, 
Et TcT&nr tuetpxtro "wxpxSox&eeiV cptXoTryrt 
^H, Xfoiri, tu <T vttvov u-rrrjuovx re Xtx^ov Te 

165 Xevv 67ri {cXecpocootcriV, tSe cppecr) TsevKxXtur.cri. 
B>j cT jyAei/ etc BaXxLcov, tov 0* cptX^ vloc trevfcev 
' Hcpxtc-©<,, tsvkivxc Se Bvpxc crxQjuoTcriv eTrrjpcre 
KXrjtSi KpV7rjri' tov c$* tf Beoc ocXXI^ xvuyev. 
Ev5' 'r\y e'nreXd>scrx Bvpxc iire^r^e cpxetvdc' 

I70 Au&posly jtt -wpuitov octto %pooV luepoev\ ( &, 

Avuocjx ■urdcv\oc KccQypev, xXet\\ix]o Se Xitt eXoctu, 
Au£(>oo~iu, e&xvu, to px ol Te6v'uuevOV r,ev' 
Tb ti) Kivvuevoto Atoc ■wport yxXy.oQxTec Su, 
Eu7rr;c ec yx~xv Te y^ ipxvov tKer ccoTurj. 

175 Tcv £ 'i\ye xpox kxXov xXeifyxuevr;, ISe %xtTxg 
Tie^xuevr), yepcri nrXoKXjjcnc e7rXePe (pxetvic, 
YLaXac, xu&poo-wc, ex kdxxJQ* ccdxvdroio. 
.\ucpt S oco' ccp&ooo-tov exvov ecra9', ov ol 'AQrjvy Lib. XIV. 41 Ver. 159.— SoJwic.] Vide fupri ad d, 43, 58, Sc 551. 

Ver. 161. 'Htt it «'{'?""•] 

Ha-c alternanti potior fententia vifa eft. JFn. IV, 287. 

Ver. 162.— ivTurao-av.J Vide fupra ad e, 720 ; & ad i, 203. 

/iW. — e auViiv.] Ita Barnefiui ; ReCe. 'Eai/Tiiv, £ /uaXXev 
t.ahtKv/jiitaic, e ajniv oi; 'Of*»igii j.ga'.peiy o-iivijfiEc. Eufiati/. 
ad «'. 55'- 

^irr. 168. KXnVJi xjDTr).".] Lautiffime hunc ad locum Scholi- tHlttm a[ttart:ur, tamtn &c. Jovem vero in fummo cacurr.:« feflt»- 

bus-irriga-e IJ.e 
Sedentcm vidit ; od'.u<"ui autem ei erat 

animo. 
Anx e igitur cogitarit deinde magnrs- 

oculis veneranda Juno, 
Quomcdo dcciperet jovis animum ^E 

giochi : 
Hoc autem ei in animo op;imum n- 

fuin efl confilium, 
Irc ad Idam, poftijuan fc:te ornilTet 

fe ipfam, 
Si forte ffle cuperet juita-dormire »- 

more 
Propter ejus pulchritiidinem, illi autem 

iomnum jucundumquc dulccmque 
Funderet rn paipebrai atquc prxcordia 

prudentia. 
Pcrrexit igitur ire in thalamum, qucnt 

ci charus (ilius itruxerat 
Vulcanus, folidjs auttm fores poftilua 

aptaverat 
Cum clave arcana '. quem pono nRow- 

mum haud deus alius aperire poterat. 
Illuc hiec inf.reifa fcres claufit fulge» 

tes : 
Atijve ambrofia quidem prirr.iim i cor- 

pore amabill 
Sordcs omncs purgavit, uncitque fe 

pingui oleo, 
Divino, iuavi, quid utique fibi odori- 

feium eiat ; 
Cujus, fi modo agitaretur in Jovrs fo- 

lida domo, 
Etiain ad tcrramque & ctelum pervenit 

ha'itus : 
Eo utique illa corpus pulchrum cum 

unxilTet, atque capillos 
Pexuiffet, man.bus cincinnos compofuit 

nitentes, 
Pukhros, divinos, acapite_^i/crrrci im- 

mortali. 
Circam poro divinum pcplum induit, 

qiod ei Mmerva 

Vtr. \-J\. Ac^ala.] ViJ» fupri »d d, 374. 

Ibid. — aXtiJ-alo,] Notandus hic primi»tnivt & maxime pro- 
prius vteii mtdit Ulus. iXi^din, unxn ft. \'idc fupia ad y' t 
»41. 

Ver. 173.— V(n..] Al. mV. 

Vtr. 174. "r^r>i:.] Nu», inquit Schcliafes, J/uwe. Lan. 
guidi admodum, tc importune. Sentencia eit ; Si vtl ter,- Ibid.—'.'nfl' RVTJUftf..] 

Ambrofiarqur coma 1 divinum vertice odorem Spiravcre. - JEr.. T, 407, 

xa>.b\-.j Vidc fupra ad $', 43. •itos : OuTa>, inouit, «aXtvlTai x>rii$ss it^vifta'.. 

Ibid.—Tcv &'.] Nemf e &aXa 1 usv. Nonnulli MSS & Editi, th'v 
«■'. 

Ibid,— iyxytv.] Editi habent, av-3j.iv" ut fit contracrum tit 
Prttetrite, quod vocant, inxyst. Sed itlo pafto non conitat 
Temporum ratio. Quare neceffario fcribendum anfytv, e* 
Imperfeflo vel Aoriilo ivifev. Vide fupra ad d, 37. 

Ver. 170. 'AfxfysTt? jwiv «t^»7tov.] ITEfJiE^iav oT/xai ara' ( a- 
iroXu Jia^>E{£iv xafla-joTnT©.. ic»i yaj ai j-uvarxsc <puxK/utvai x) Unde Eujiathiui conjecit, eavov diilum, quafi ptaiw. >Quod eft 
fUUjirJj^uEvai i, xevn» fofarj-ai j) vritfv£at, vt^rtn Initrt, valde inficetum. In utroque horum vocabulorum, mirc cacu- 
Xktjov ti, 5 dXtt/x/xa, j) aifir.c 5{e'J.iv, titiie aiViaTai. X«{i- ticrunt & Grammatiei lc de re frofadiaca Scriptores. Vide fu- 
Evlare t't -riti ita^fd* wci>ilri{ tTriJtixviu-iv fTri Tne x.ce> r ui r i.int; pri ad y , 3.85. Cieterum qua ratione a^joViov, Sc iayit, Sc 
"Hjae, " 'AftfjoW.i n'tt wji'™—". Plutarcb, Sjimfcfiac, Lit, 6. «, hic ultitnam prcdutarit ; item T'lyr.r,ta, ■uer. igj ; k 
PrnM, 7- rjiXi©-, vtr, lC{) vide fupri id a", 51. 

O 2 ;•>. f«r. J75, 177.— «aX:v. 

i^ir. 177 — a'3avaToio.J Vide fupri ad «', 398. 

Ver. 178. — dfxifirttt iatit iraS'- «v <i 'oiin.] 'Eivj-, 
ftflun, eft ab !«««»• 'tsivoc, ttmii, eft (ni fallor) ex e«V. 
Nam xa«-»-iTEn»»,- eavie, idem eft qucd ejftirflr' 5 jDftavJil®»! 44 OMHPOT Lib. XIV. Expoliverat elaboraie-concinnatum, in- 

texueratque artificii-plena multa : 
Aurcifque Izc fibulis ad pedus juim 

neftel^at. 
Cinxit autem fe zona, centum fimbri.i 

concinnata ; 
Iniurefque immifit in fcite-perforata» 

aur culas, 
Tribus-gemmarum-oculis.infign.es, ela. 

bcr..tas : gratiaque effulgebat multg. 
Calyptra porio defuper velavit ie au- 

guttiffima dearum, 
Pul> hra, reccns-facta ; candida autem 

erat, fol veluti. 
Pedibus demum fub nitidis ligavit pul- 

chros caicecs. 
Tum poftquam omnem circum corpus 

adpofuerat ornatum, Ejrvcr cctrnrjToc/rcc, ridei $' evi SoudctXct TiroXXoi' 
lbo Xf,v<reir,g d' ever^ri xxjcc J-Jjt9©-« ZirepOVCCTO. 

. Zucrctjo 3& 'Cuvr\v Ixoctov Svcrotvotc ctpctpvTctv , 
Ev d dtoct e§>xct\ct v\ycev evrpv\roiTi Xo£o.'<n, 

TpiyXr t vct, uooosvjct' %ao*? cT ot7reXetijL7re\o ZToXXr]. 

Kf.ydefj.vu d' \<pvirea9e KxXv^Jccjo Sia Beoiuv, 
I05 KctXu, v/\yctTeu' Xevxov $' r,v, qiXi©* uc, 

Uocrcri vrroci Xi7rocpo~T.v \8r,o-o?\o xctXct zreSiXot. 

Avrctp E7Tadni ■srcxv]et ■arepi %pdi Br\Ket]o icdor^ov, 

Br\ '0 ipevex.SccXcx.poio- KxXetnrotfievt] tT A<pooSirv\v, Pe "™'vl™ " m thalamo » «>vocatam- 

Tuv ccXXuv cc7TocvevQe Beuv, -arpoV pv9ov 'eenrev' 
1^0 H oct vv pck ti z~i9oio, (plXov reKoc, orji aev eittcu ; 
He kev ctovrjcrotio, Ko\ecr<roty.evr\ roye Svjjlu, 

Cvvex. eyci AotvotoTcri, av Se Tfuecrcriv ctpr\yeic; 
Tv\v rijiUVbST eireiret Aioc Bvydnrip ' Atppo$iTv\' 

Hprj, zroecr^ct Qeoc, BvyotTyp ptyocXoio Kpovoio, 
195 Avax o, ti (ppovUicr reXecrcu e5e pe Bvpog ctvuyev, 

Et dwotpoti TeXecrsci ye, k) el rejeXecr^uevov \c-'i. 
T'i\v de ooXopeveacrx nrpoarr^vSx Z7orviec'\-\or\' 

Aos vvv pot (piXoTrJJcc k\ luepov, u re Qv z~otv\ctc 

Aetjxici cctjcivccTiic., r]de 3vr\ruc ctv9pu7rng' 
200 Hipi yeto o\\jouevr\ ~~oXv(popQeS zjeioctjci yctir\g, 

riKEctvev te Beuv yevetriv, y2, pi\Tepct Tr\9vv, 

Oi p ev Qpo-T&i Gouo.criv \v Tpeipbv r\<¥ ctTiTctXXov, 

Aerctfj.iv6, 'Pei-c, ore re Kpdvov ev^vorcet Zevc 

Vuir,c veo9e x.tx9e7<re x) ctTcvytTOto SctXctcrcr^c, Ab ahis feorlum diis, verbis ita allo- 

cuta eft : 
" Nunquid mihi obfequi voles, dilefla 

filia, :n ca quod dixero ? 
" An rccufaveris : irata ob id ani- 

mo, 
" Quod ego Danais, tu autem Troja- 

nis nnuliaTE ? 
Hu c 'utcm refpondit dein Jovis filia 

Vcnus : 
" Jun>, veneranda Dea, filia magni 

Saturni, 
" Eluquere quod in-animo habes : per- 

ficere en.m me animus iubet, 
" Si poffum quideni perficere, & fi 

perfici poteft, 
Hanc autero dijcs-ftruens allocuta eft 

veneranda Juno : 
" Da nunc uuhi amabilitatem & deli- 

dcrium. quo utique tu omnes 
" D^nias iaimortak-s, atque moitalea 

horoines : 
" Vado enim vifura almae fines ter- 

ra?, 
" Oceanumque, deorum parentem, lc 

matrt m Tt-thyn ; 
" Qui me in fuis a-dibus magna-cum- 

cura-nutr errnt & eduiarunt, 
" Exciplentes i Rhti, quando nempe 

Saturniim l.^te foi ans Jupiter 
" Terram fubter dejecit & infrucVj- 

oium mare. -V.r. 170. ""E^yp-'.] Tenxe tcxuerct- . 

Jftr. \%z. — c^,] Vt Jfljta crat ; Ut ceauum crJt~—, 

Vcr. 184..— xaXii^aic] Vide fupra ad %er. 171 ; itcm ad -/, 
»41. 

/vr. 1S5, 186. KoXv xaXa.] Vide fupra ad S. , 43. 

rtr. ttfi. .— r.t'J a.-^r.7^n^ AL oTra^vrVaia. 

y.r. 195. .\uix '\ ti f^cvsri,- — TETEXcrr/Afiycv £C».J Phlfta fimutata mente Licutim. 
Vtr. 19S — o-u wa 'i7i.r; 0,auiS dBaf^xnc.} 
m ~~~~—^ — -aff.irur Arr.crcm c 

Nate, Hiex vires, mea mpjna potentia ; folus, >C». IV, 105, Nate, Patris fummi qui tela Typboija temnis. 

Mn. J, 667. 

fcr. 291. 'XtXOtii» -K *<rf j-i,sriv, ^ ^5T''{»Tr|t3^. 

far.i cmnu, (inquit Scaiiger, Poetic. Lib. ;, cap. 3.) atjui Oceanumque patirem rerum GccffU. IV, 382. 

J*"'» '"Z" '" parabilia. An Quiutilianus: HMcum ri.m ,n ' 0/j.ri^ tiWv, ■" 's5«/v.y te Semv -,iWi:, £*u.iriha Tn6i-> " 

Mjgm\jub: : ,milj:c,i,,Pjr.oist,rvf.i./tLtr;»pi.j^ciit. Lib. X, ■~a<ta. i; fr «fv hiycva fmc: rs rrj xnrcn»;. Pljtc in TbcaleU. 
cap. i.JLt Scholia V.crcrun. ad ,', 212; ti,- -ra-tu.l, aviy- Far. 2Ci._Ji r^,,] Al. irfe.MW, & iir,.*.,. 

— luus, o r<g'ti:i, qu.d optes, J ^- 

Explorare labei ; m.lu ju^a c.p.ffere fas tfi. JEn. I, 80. i>>r»~'.-] Vide fuprj ad J, i 7Sj 49 S. 

ili — i-.,uyi,.] Vide fup>i ad V, 322, & mt a , 37, V ' r ' '''• ~ ~ r t v '' h " u J \^<mimi VMic i, «; ? m ,' 

„ ' -, . .» . "?"'» T»:.w* s aw. &isi ad a, 316, I A I A A O 2 ffi 

205 Tvc efft o^oftevr;, Kai Qp dxptTa vebtiik Xvcrco' 
Horj ydp Sr-gov y^ovov dxXv\Xuv eti)rej£dvjea 

Evvy; k) cp.XoTvJ]&,, \7ret, xoX©* efi-rrecre Bvucp. 

E' ' ' ' ' /i~ 1 J 

t y.Btvoj y etreecrcrt i-rapanreTTtwcra (btXov kijo 

Etc evvrjv dvtcraifti oftudyjvai <ptXoTr\Tt, 

210 Atet Ke Qpt <piXr) te k) alSoir, KaXeoiftvjv. 

Tvjv d avre -srpocreei-ire cpiXoftfteiSrjc 'AcpgoStTri' 

Ovk eg- , £Se 'eotKe, Teov '£■?<&, dpvr]o-acrdai' 

Zv/voc yap tm apt~a ev dyKoivricriv 'tavetg. 

'H, Xy a-rro $"»lQeo-(piv eXvcrdjo y.ec~ov tftdv]a, 

215 Honcixov 'ivSa Se ol BeXtfypict ~-~~dv\a TervKJo' 

'Ev9 evt fi cptXoTric, ev tf Ypep®j, lv S' oapicrvc, 

Happamc, v\ r ex.Xetye voov Tsrv-ta zreg cppoveovjuv' 
tL, r,~ *', 't..P„\r ).. '' ->"~ ' " • ' / Lib. XIV. 45 

" Hos vado vifura, & ipfis acejbas II- 

tes dirimam : 
" Jm enim diuturno tempore intet 

fe abftinent 
" CubiJi 4: amore, quoniam ira tit 

invaHt animum. 
" Qu6i-fi iiJcs quidem verbis mtit 

perfuafos fuo fiSi animo 
" In lectum reduxero, ut-jungantur 

amore j 
" Semper fane cis dilectaque & vene- 

randa vocabor. 
Hanc aurem rurfus allocuta tfi amans • 

rifum Venus : 
" Non licet, neque dccet, tu quod-f.- 

tiifii, recufare : 
" Jnvis enim potentiffimi in ulnis 

dormis. 
Dixir, ct a peftoribus fulvit acu-pi- 

cltim cingulum, 
Varium ; in eo autem fibi deliniment» 

omnia inclufa erant : 
Ibi inerant quidem amor, inerat defide- 

rium, inerat & amamiu-colloquiu, 
Blandiloquentia fcilicet, quae furtim- 

furripit mentem etiamprudentium :- 
ver- 
Airpr^ov ye vescrGat 0, ti <Ppecr\ crrja-i ftevoivdc. 

' ric <paTO' fteiSrjcrev Se fiouiric ivoTvia v Hpv\, 
MetSr^cracra &' e?:eiTa eu e/feajr^fl koXttu. 
'H fi e&rj srpoc Sdfta Aioc BvyaTrjg 'AcppooiTrf 
225 "Hgvj S' digetcret, xi-rrev 'giov QvXvfwroto, 
Hte^irjv cT eir&dcra, k) 'Hftadirjv epdjeivyv, 
L,evar eCp t-nroiroXuv &gwuv ogea vttpoevja, 
'AKifOTaTaq Kopvcpdc, s7e x^ vx pdp-rfe ivoSollv. " Re-infefliredituram, quicquid men- 

tibus tuis concupieri3. 
Sic dixit : Subrint autcm magnos-ocu» 

los-habens veneranda Juno ; 
Subridenfque, deinde fuo recondidit fi, 

nu. 
j$c tum quidem ivit ad domum, Jovis 

fili^, Venus: 
Juno autem fe/linans reliquit verticem. 

Olympi, 
Pieriamque fupergrefia, & Ematliiam- 

amcenam, 
Ferebatur fuper equeflrmm Thracum 

montes nivofos, 
Summa cacimina: neque terram car- 

pebat ped-bus. 

Vtr. io S .-^i1».] Vide fupra ad l, 3 c 9 , 314. Hia^, n, m U itm. JyjJ. I 347 . 

Vtr. 2ia.-Cu'« |f' uH icix:.] Outi #fkwu, «n JWfcloV T~, to'5s ^-^uaxo» Ud\i, ~ x „, tv/J^aJd KmnrM ' ' 

Sibol, Al. utf In-ectxt. "F^;u. Quis talia demens 

Abnuat ? tbid. — Tiov It® .] Q^a ratione tsiv, hk ultimam producat ; 
rem o^ert, vtr. 227 ; vide fupra ad a., 51. 

Fer. 2t6.— h S' "/j.^iS)'.~\ Apud Sextum 'Bmpr)nm',"m i" 

l'tr. i\ r — ■•p->mCkTiv.~\ Apud Jrijibttlcm, ^oKnl®- Eibic, 
En.lem. iib. 6, cap. 6 ; & Etbic. Niccmaib. ib. 7, cap. 7.' 
'hij\a. Xj vrsfl rioimime ^civ :'7rtiv, cti " "E: 
•v6* i>ie 5 ©-," Plutmch. de audichd. Poetis, fub initio, 

Ver. 218. T« pa.] Hic, inauam. — Hoc utiouc Jta mmirum uJtimum hunc verfum fcnbit Eufarbius in ccm- 
-, 107. mentaric; cum Editi habeaat,^*» V jj W^. Ki' f ie-,« 1s t}c tfi, 

Vtr. 220 Tsliif^arai.] Vide fupii ad <r, 37. 

Ver, 221% "An-fuzlov.] Vide fupri ad 1 , 192. 
Vtr. m.—acwmc.} Vrde fupra ad «', 55 1 , 
Vtr. 123 — iji.] jjl, tffaf, 
Vtr. 22.5.— a^«c-a.] 

Illa v'im celerans — 

— — — cito docurnt tramite virgo. £'.1 fxiv ^>i\orr,c, Vtr. 219. T? , «5 ¥ ihivAio xoXWy.J Cod. Harleijn JEn. V, 6cc> fc 

Ver. 22 7 .-.,^.7 a .] Q»5 analogij vox w*»»1 a ; quae pr i- 
ccrripit, deducta f>t ex »,p Si y, qua primam froducu ; vide. t;, , teJ lf«aT8fo xjXttm. Atque ita quidem iflud Tn 

femper ufurpat Homerus a^wri-A^ 1 

1~i H TOj£ Xf*$e[J.VW VTCO c 

1Hff4, T??» TSTOWOJS xj££tf, <;<f>ga cfa'^o-1. 0</y^; fl', 4-/7, i fupra =d a, 33S; & zl /a', 280. ^jr. 228.— i,'N ;y>'ra ju^*1« wojo-'».] Vide fupra ad w- i 346- J/; a f ^^; oprio£ 5 fl ^ catu ' um P" ,s ' fli « i "p^i>wA.. 

8!!». 4 6 O M H P O T Lib. XIV. 

'E| 'aSou 8' Irrt wovjon eGqirdJo KVfcatvovJx' 
2^0 Av,fivov 8' sl<rx<p'tKxvs, -sroXiv Bstoio &oav]&>, 

"Ev6"'Tttvu Pvf/^XrJjo, KanlitjTu Qxvxtoio, 

' Ev t dpa ol 0v x Bt S iy tirog t Bpetr\ bk t ovofnuCev' 
"Tttv=, uvuP ■srdvjuv Ti Bsav ■sruvjuv t d.vQpur.uv, 

E» f-t t)r\ sror sfisv ettC^ iKAwg, r\o iti y^ vvv 
23 5 JJetQsu' lyu 8'e yA toi etdeu x c 'S' v Vf-ul^x "srxvja' 

Koifiyvov fjLOi Xvjvog utt ocppvnv orcre cpaeivu, 

Avtik ', sirzi ksv eyu -zirxpxXt^oftxi ev QiXor-qri. 

Aupa 8'e rot 8u<ru, kxaov Spcvov, apSirov xtet, 

XpvTsov "Hcpxig-©* 8e k sfnog •srdig d.fip>tyvr\sig 
240 TevPst drKYiirx;, vtto ce Bpyvuv -sro<rtv r\rei, 

Tu ksv eirio"xpiy\(; ?,i7rxpag wodag stXxxivacuv. 

„ \ V' ' P' /+. ' '£ "<v»_ /*, . Hanc autcm r;:pjnicns allocutus eft 

Tr\v aTrxfceiV.ofievog srpo<re(puvBS vridvy.og 1 ttv©*' luavis Somm .. 

"Hpr\, ■srpe<r&x Bsd, Svyujsp fzsyd.Xoto Kpivoto, 

".AXaov yfsv kbv eyuys &suv xtetyeve\xuv 
545 'Ps7x Ka\svvr]<rxifit, v^ dv •srdjaft.oTo 'peeQpx 

^SIksxvH, 'ocrrrep yeveong •mavTS<r<ri tbtukJui' 

Zyvog 8' vk dv eyuye K^ovtov%> u<r<rov tKoty^v, 

Ov8s Koc\svvr]<raiu,\ ots fjt.v\ avrog ye KeXevoi. 

"H8rj ydp fie k) xaao Tsr) S7rivv<r<rsv sCpslprj, 
250 "Hfj.xji tu, ot bksTv^ U7r'sp8uf*&> Aicg vtog 

'Ettabsv 'iXiodsv, Tpuuv ■aroKiv sPxXxTTx^xg. 

^llrot syu p. eSeXfca Atog voov utytoxp 

Njjcfyu©- dfctptxuQeig' crv 8's ol kxku pycrao Bvfiu, E« Atho «utem ad pontum defcendit 

fluftuantem : 
Len ntimque pervenit, m urbem divini 

Thoar:ti<, 
Ubi .Soir.num convenit, fratrcm Mor- 

t», 
I:ijut ejus hselit manu, vcrbaij'ie fecit, 

"i ' jue : 
" Somne, rex omniumque deorum o- 

mniu-rxue hominum ; 
*' Si qu: ic:n unquam a-.ia meo Terb« 

aufcunalti, etiam nun» 
" Obfrkjuere, ego auicm tibi habce 

grati.is dies omnes : 
" S^pito mihi Jovis fub palpebrii ocu- 

lns fulgentes, 
" Statim, poll^uam cgo accubuero ia 

amore, 
tl D:>na autem tib: dibo, pulchrum fo- 

lium, incorrupfum in-perpctuum, 
" Aureum; \ uV.nus ncmpe meus fi- 

lius utn>quc f cJe-clau-lns 
" F bncab:t ri^bcratum ; fub pedibiif- 

que fcabeUmti mittetj 
" Cui sitique impoiaai nitidos pcdcfi 

dum-conv.vr s. [uno, veneranda dea, filia magni 

Saturni, 
" Alium quidem ego deorum fcmpi- 

ternorum 
" Faci'e fopiverim ; etram torrenti» 

fiuenta 
" Oce3n , qui quidem parens cmai- 

bus eft : 
" Jovem autem non ego Saturnium 

propc adiero, 
" Neque fo;vs'ero, quando non ipfe 

qu dem julVerit. 
" Jarn enim me Sc altas tuum fapere- 

fecit manditum, 
" Die ifto, quando ilie nugnanimus 

Jovis filius [Hercules] 
" Navigabat ex Iln, Trojanorum urbe 

direptu. 
" Tum ego fane demulf: Jovis men- 

tem /Eginchi 
" Suavis circumfufus : tu autem ei 

mala ftruebas animo, Ver. »9.— Afieai.] Ita Barnefiiti t Refle, ut opinor. AL V<r- 13S — »*Xw.] Vide fupra ad B", 43. 

'a8ui. Ibid. — ttfMov.] De hujus vocis profodia, vide fupra ad >', 

Ibid.— iCWli.] A\. ifW. Vide fupri ad ff, 35 ; & ad 339. 

t', 109. Vtr, 146. 'flxinv», cV«p ^(«j-ic.J Vide fupra ad vcr. aoi. 

% r er. 231.— "Yirvf-^Ktffl-irvrT^i ©avaTois.] Ibid. — TiTuxTai.] Vidc fupra ad a, 37. 

Tum confanguineus Leti Sopor Mn, VI, 178. y tr ^ 14 . 7 ._. K j 0M ' m ®..] De profodia voci» Kfevrevla*- - K{«v"- 

Vtr, 231.— »£«•] Ut fclent amici obviam faHi, m&; vide fupra ad a, 397 ; ad {', 464; & ad v', 46. 

Ver. 234. Ei jucv.] At. apud Euj.attium, T H /wiv. Non Ver. 249. — a).Xo tid 'ntiwtra-vt ie^juii.] Al. a>.>.?i ? (f el 

male ; inquit Barnefiui. At Eujiulbiut ; yfaftriti, inquit, j oixXoS' iji) ijri'vno-«v icpelpn. Tumque vox iwinio-im itfertnda 

<• Ei /xiv." i. xjiTVJov. ad praKedentem Zii/f. Sed prasftat vulgata Ltftio. 

Bid.—i^; «*©-.] Cod. HarUian. i/»5v isr©-. Quod & Ver. 250— 5V ixi~v®. ] Al. t-a xiT,®.. 

ferri polelr. Ver. 252,— -SSiXja.] Euftatbiut, le MSS, ie Editi plurimi, 

yer. »35.— lUi» x«'j"-]Cod. Harleian. J»i M x «' £ iv, " gra- & Scholiaflts habet, iXef». 

tiai labth.'' Qt^s f: vera Leftio, erit (ut opinor) non » iiy«, ftd ab inu- 

Ver. 136. Koi>nrov.] Cod. Hjrleian. K«i>i<re-.v. fitato Xi x «r. Vide fupra ad ff, 515. 

Ver. 237. — w«£aX;'£eju;«,i iv «piXornli.] Al. trxjaXfJ»/»»! $1- Ver. 15,3.— 4] Herculi. 

AotsJi. Vide autem fupra ad 0, 51 j. Vtr I A I A A O 2 S. 

'Octxt a-faXeuv avejtuv em -~~ovtov a^rttg' 

255 K«t [uv eireirvt KouivS' eu vc m u>f-£v~-v direveizxg, 

No<J"<p< tytXuv -~~av\uv' 6 cT e-reypo-cevQ. yxXe-ratve^ 
V.~r\a<\uv y.a.\a ou-ca jeng e-ce 6 e£o-sx -~-av\uv 
Xr\ret, Kca y.e fc dtg-ov d~r cttQea®* eu&xXe -xrcflu, 
Ej jt*>j Nu£ cprjTeipoc Beuv ecrducre y^ dvScuv, 

zbd Tr]v utoj/.yv (peuyuv' §' e~TauToc]o, --uo-cevog ~~~ep' 
"AQto ydp, [A.Yj Nux]* Boy d-roQuc-ia epdoi. 
Nuv au tSto [l dvuyag a-c-y^avov aXXo TeXecrcrai. 

Tov tV «un -rpoceei-re {3ou~rig wotvicc' Hpr\' 
' Tnrve, Ttf\ oe cru TauTa fteja <ppeo~t c~vo~i ■cevotvag ; 

26^ V H <py~, ug T~ueo~o~tv dpyyefcev eupuoira Zr\v , 
*Qg 'W~an.Xr\og nrept ~(dcrx]o, ■nraioog eo"o ; 
AXX t9 , eyu oe x.e toi XaptTuv tiiav o~rXo]epauv 
Aucru o~ruiefx,evat, ytj <rr\v y.ey.Xr\crdai xko.tiv, 
TlacriQer\v, r\g atev eeXdeat r\y.a]a -~~av]x. 

270 *Tlg (pd.TO '-sr\-oi~lo S"'T-Tvog, dpeiGcpevog de ~r-o~--\uox' 
' l Aypei vuv -cot O/. oo~o~ov dadjov Hfuyog uSup, 
Xeipt oe t»j e~~e-r\ "p. eXe -sfiovct -TwXuCoTeipxv, 
Tr; d ere-ri xXx fta~-ta-er\v tva vulv d~rxvjeg 
M.dp]ucot ucr ot eveods B.eot K-ovov dccptg eovjeg' 

27C *H pc efcot ducreiv Xxpnuv -ctxv c~rX6]-pduv, 
YIxo~iQer\v, r\g t avTog eeX§ofj,xt.ypx]a zrdvja. 

*X2? e<paT '• ttd d~rt&-]cre 3ed XeuKuXev<&.' r Hpr\, 
"QuvueS', ug eKiXeue, Bevg S' ovofirivev xrrav\ag 
T>sg u-ro]xpTa-iisg, <u Tirr\veg KxXeov]xt. Lib. XIV. 47 n Excitatis fevorum ventorum Ib 

p.ntum flarjb is : 
K Et cum deinde ^d Cnn bene habita- 

Itm d:-ci:jlu-dclulifli, 
'* Seorfum ab amicisomnibus : Jupitcr 

autem experretlus indgnabatur, 
u F J roturbans per domum deos \ me 

autem maxirre omnium 
" Q^.-ereba»', & mepeiditum abasthere 

injeciiTet ponto, 
" N T i(i Nox dumitriji deorum fervaiiet- 

fc hominum, 
" Quam adivj fugiens : il!e autem eo- 

hibuit-fe, iratus licet ; 
" Verebatur enim, ne NoC>i celeri in- 

grata-animo faceiet. 
" Jamque rurfus hoc rr.e j ibes perl- 

cuIofnTimum aliud perficere. 
Hunc autem rurfus alloiuta tft msgr.is- 

oculis vcneranda Juno : 
*- Somne, quid vei6 tu hce. in mcntr- 

bus tu s cogitas ? 
" Putane ita Trojanis favere late-fo- 

nantem Jovem, 
*• Sicot propter Herculem iratus eft 

filium fuum ? > 

*- Qnin ito mecum ; ego- autem tjbi- 

Gratiarum unam juniorum. 
H Da^o ducendam, & tuam vocnndam 

cor jugem, 
il Pafuheam, quam femper cupis d;ea 

omnes. 
Sic dixit : Cavifus eft auteni Scmnu^, 

refpondenf^.ie aMocutus eft : 
u Aze t nunc mifai jura Iovndabilem 

St\ gis aquam, 
-* Manuque altera quidem tange trr- 

ram almam, 
'• A^era verb mare msrmoreifm t ut 

nnbis omnes 
" Tefle? fint inferi dii, Saturnuin"e : rc* 

cxiiTenres ; 
" Omnjuo te rofbi daturam-e*Te Grz- 

tiarum unam jumorum, 
11 PaLithcam, quam & ego cupio die« 

omnes. 
Sic dixit : Neque non obfecuta efi dea 

ulnas-candida Juno; 
Jurabat autem ut ij jubebat, di6^t-*e 

nominabat omnes 

Subtartareos, qui Titanei appr;Iantur V-T. 256. N&V^t.] Vide fupta ad a, 349, 
Ibid,— E7r*'5o' ) cu*©'.] /il- cLnfyifAttfsh- . 

y-r. 259. — 3;Uf)T£ijaJ Al. (AKrtt^*. Sed prajftat vuJgata 
ieftio. 

y*r- 262.— a-.WacJ Videfupiri ad V\ yt%- 

Vtr. 265 — agx^ijUiv J AL aptSp.Vrw 
Ver. 266.— wift p^aJcraleJ At- vri^^aoo-alo. 
ffitr- 267«— -ijia Ss xe tji Xag*TOJV /wtav— • J 
Sunt- mihi bls fe^tem pr<eftanti corpore Nympha:; 
Quarum, (juee forma pulcherrma, Deiopeiam- 
Cormubio jungam ftabili, proprtamquedicabo j 
Omnes- ut tecum meritis pro talibui annos 
Exigat, 8c pulchra faciat te profe parentem. JEn. I, 75. 
Vf, 269.— -w »Jw MxlftiiJ Ita edidit Bjmc/iur t ex -ver. 
276, iofia. Alii omaei legunt, Iftftfem- Q^x uV vera t*« LecTtio, fcribfndom aut i; aZh 1 'fxi.'-txi t zut fiqu"d firoile, 
Nam l t usif-a-&at 9 ut recte obtervavit £ur~-^Jtus 9 primam produ- 
cit. Pono, totnm hunc verfum omittunt Cc<dd« Harlaam bini : 
a Tb. BentUio collati. 

Wer. 271. — atLcuov ■ Irvyi; rji-j 1 .] V.de fupia ad <j' t 3^* 

Vtfi 274. Mtffru^OiJ Vide fupra ad «', 333* 

Ibid.--—xT ol J Al. ajs-iv. Al. Trcat, 

Jbid. — ;i£ 5 9; SioiJ TitMMt, ver. 279. 

Ver. 279.-— « Tin?i'E< Ka>.EsvTa»J *Ev ie Tv t " Or Ttrytts 
xaXi^.-raj," «r ? ojfja«f»t <r> nnq £T£{« cr*yw Tafw, 

'Slfjtvui J' Ix. tffir^nc, xaV.iSafA.Bvav ttuyM uJftJ^. E.uft*itb*. 

Qucm quidem vetfum 1W modo citat Earrajius, 

*SI(a.vvz ■$■'" -ix «TiTijji** xa1fi^e'(4Evsv Itu/o^ JJw^. Vide fupra. 
ad ►', 558. 48 O M H P o r 

280 Avrccp lireljf ofiotrev re, reXevrrnrev re rov opkov, 
Tw fiyTyv, Ar t fA,vv re x) "ifA&oa ots~v Xnrovre, 
'iVeqx e<r<rxfievui, 'pifiOx sr^rirovje xeXev9ov' 
lSr;v S' 'tKe<r9r,v ■sroXv7riSxxx t fAirre^x Brjpuv, 
Aexjov' cQt -wputov Xi~rer""V otXx' roJ S' \tr\ %££<J"cf 

-.' 85 BtjTyjv' dzpcjccTTi Se stoSuv vtt eo-etero IXr;. 

"E:t)' 'Y7rv©j Ja e/Jteive, ■srx^-^ Aiog bc-<re i.S'eo~9xi t 
Els eXctTyv xvxZxc weoty.^Kejov, y tot ev iSvi 
'MuKpordry sretpvvTx Si' »jeo1^> cttdeg tKocvev' 
"Ei'6' ?r £?oto~tv ■zjeirvKcco-fiiv'^ etXxrivOi<riv, 

2C;0 "Qpv.Ot \tyvgv evxXtyfKi^, rjv r ev opetrtri 

XxXxiSx Kix\y<rxvo-i Beo), ocvSpeq Se KvftivSiv. 

''Hpr; ce kpxittvuc r srpo<reZr\o~x\o rxpfxpov cckpov 
"■lorfi v^riXr t '' iSe Se vetpeXriyepeTx r Zevg. 
'£lc S' iSev, us fAtv epbig nrvKtvcts (p^evctg ufAtyexctXvfyev, 

295 O"tov 'ore ~~tputis~ov efAi<rye<r9r]v (piXori-Tt, 
Eis tvvrjv (potruvre, (piXag X-"9ovje roKr t xs' 
Xrrj S' xvrrjg 7Tf,C7rx-ot9ev, Ittos t ecpctr, ex r ovoftxgev 

"Hm, ~~rrj fA.efA.xmct kxt OvXvfATTis rod txxvetq ; 
"Ittttoi S' £ ■srx^extri x) xpftccjx, ruv x eTTt^xtr^, Lib. XIV. Tum polrquam jursvetatque, abfolve- 

id' uc jutamentum, 
Ipfi ftmul ibant, Lemnique & Imbri 

urbe refcla, 
Caligine iniuti, celeriter conficientei 

iter : 
Ad Idam autem pcrvenerunt fontibut» 

iiriguam, matrem ferarum, 
Ad Ledlon ; ubi primum liquerunt 

mare : hique fuper terra 
Ibant : lumma autem fub pcdibus qoaf- 

fabatur lylva. 
Atque illic Sotnnus quidcm manfit, 

antequam Juvis oculi vidL-rent eun, 
Abiete conlccnsi admodum - procrta, 

quie tunc in id.i 
Altiliima enata per aerern ad arthe:» 

ibat : 
Illic is fedit ramis demd opettus 1- 

biegnis, 
Avi aigutie fimiiis, quam urique in 

montibus 
Chalcidem nominant dii, homines au- 

tem Cymindin. 
Juno autem celeriter confceiidebat i« 

Girgarum funimum 
IJa? cxcelfa: : vidit autem e<fi» nubes- 

cogens Jupiter, 
Ut Vuuo vidit, continuo iilum amor 

prudentia pnecordia coopcruit. 
Perinde-ac quando prlmum congrelT: 

funt amore, 

Cubili initio fuis dam parentibus : 

Stetit autem ipfam ant*, verbaque fc- 
cit, dixitque : 

" Juno, quo ab Olympo huc venis } 

" Equi autem non adfunt & curius, 
quos confccndas. Ver. 182,— WftVs-o»!..] Vide fupra ad \ , 191. 
Vtr. i8+. Ai»T«,] V.de fupra ad /3', 515. 
Ver. aSc. — MtgwaTn Ji ■aelii vis. Irsitle i'X:.] Ita edidit 
Ba.nejius. Al. oveo-iWo* 

idat euntibus ingens 
.Sylva locum. ' ^E". VII, 676. 

Uid. — "M.] Vide fupta ad /, 151. 

V^r. 2S6. — :/i£i»£, 5«-« iJic-6ai.] Al. iptftn, ic-c-ar 

Ut&trQ&t. 

Vtr. 287. — * t.V Iv "!$•.".] Nugatur hic plaDe Scholiaftes : 
Aia twto " To't£," inquit, ecyqa^xG to J/siiu^-' *rt {*•" ^'iteiv 

fer. 290. "0{»i9i >"'/"(? EtaXiyxi®'.] 

Alitis in parvse fubito collefta figuram. Ain. XII, 861. 
Csterum qua ratione, 0£n8l, Wc ultimam producat ; tteim ii, 
•zier. 293 j vide fupra ad a, 51. 

Ver. 291. XaXxiJi xix^n'crxi«ri &£oi, avJff; $£ Ki^ui.t.'} 
De hac loquendi ratione, mihi id veri fimillimum videtur j 
quiE Erudv.ioribui ufitata fuermt nomina, Dtis tributa ; quas 
vulgo ir.agis trita, Hcmim/.us. Nimiriim, quam Ckalcidem ap- 
pellab.int Grteei erudttiores avem ; ei, apud vufgus lomcum, 
tiomen erat Cymirdi. 'ii XaXxic oMydme jxh ^paivrTar oixsr yxg 
cgi. Xl/,m»fll. ii xaXtfo-iv "I&jvec auTiiv. Arijiot. de Hi/i. Ani- 

mal, lib. 9. caf. 12. Plato in ei erat fententia ; quae Rci ttaturam quodammodo vi S: fignificatu fuo cxprimercnt Nomina 
illa utique Diis tributa. ^nXov y£$ iS, oti nyt 5soi avrj 
xa\ao-| ■srjof o^^TifJa, aVs^ E^i <pJo-£i ovi^taTa.— Tov " 'Acv- 
a'vaxla" a^a oafloVEgov &{lo HUC-Qal t.j ruxto'1 [tu "rx?*©.,] ." 
tcv Ixa^avJjio»' " 'Oi©- j.a'jo-f'11 IjJIo «ro>iv 5 tliyrttl ui«j.'." 
Aia Tai^Ta oSi, ccc eoikev, ijfiovc E^Ei xa>.<~v tov Ttf o-ojTn.-®. u'.w t 
'Afi/avax7a TtfTtf Ip-oj^ev vja.rn^ avTU. Pht. in Cratylo. 
De aliorum hac in re fententia, vide qua; fupra ad a, 403. 

Ver. 292.— wJorECiValo.J Ai. irfoo-EJnVilo. Vide fupra ad 
0', 35 ; Sc ad i, 109. 

Vir. 293.— vE^EXnAfETa.] Vide fupiS ad d, 175. 

Ver. 294. 'a.c i' iJiv, Sc fitv ieai;,'] Scholiafti, f{®- Ut infra, 
vtr. 315. 

'n.c ifcv, aic Ifxavr.v' Tbtocrit, 

Ut vidi, ut f erii ! Virgil. Echg. VIII, 41. 

■ ille repente 

Accepit folitam flammam, notufque medullas 

Intravit calor, & labefafta per offa cucurrit. 

Senfit lieta dolis, & forma; confcia conjux. Ain, VIII, 388, 

Ver. 295.— icgaiTifov iixierj-ic-fiijv.J Cod. Harleian. ct^toii 
vra^fxtcyicQnv. 

Vtr. 299.— t»v x' tKiSainc] ^moi uliout ctmjctndoi, Reflr 
liic notavit Barnefius, ad fentcntiam altauid, ad vcrfum ex- 
plendum nibil conferre iftud xe. Quod & in foluti oratione, 
apud Platonem aliofjue, faciie cil obfervatu. 

Vcr. I A I A A o y s. 

3 00 Tov os coXoQqovsuo-u -ir-ocrrivcJu T7roTviu"Hpv]' 
' E^%o/^a< oyoftevrj woXvcpo-GiS ■srstpoija yui'/]g, 
'flxsavov ts, Bsuv ysvscriv, rc, fjc/]Tepci T^SJi/, 
Ui ft fi/ (Jfyoicrt oofioicriv ev TpEOci/ vjo umuXXov' 

Tk; Slfi 0'4/6jlt£I/^, KOi/ £<p' UXplTU veiXeu Xvctoj. 

305 'HJij yy.p avjaov y^ovov uXXrjXuv d-re-^ovjat 

EJi/tj? *? ipiXoTTjT^B--' eirsi -^oX^ eytirscre Bvftu. 
"l~nroi $' ev -Trpvfivcopsiy -croXv-rtcfuK©* ' liyg 
'Es~oicr, ol fjt olcrno-iv eir. Toxcpsmv ts >c, vypi]v. 
Nui/ oe Qev stvsxu dsvpo xut OvXvfi-ra t68' txdvu, 

310 M.Y]7rug [/.01 fiSTs-TSiTd -/oXwctcm, uixs crito-rt- 
Ot-^uftai -vpog ouftut jcuQvppou QxsuvoTo. 

Tr]v 6 dirafJi-iQofisvog ■wpocrecpr] vscpsXrjyspeTu 'Lsvg' 
' Hpv\ t ris.crs fj.sv eg-i yl, vg-spov o-ftrjdiqvoti, 
N&< , dy , ev cpiXorr]Ti To-nretouev svvrjQsvje' 

3 I 5 Ou yap "-tuttots ft uos Beag ffl©->, voe yvvatxog^, 
Ovftov evi g-"]decrcri ■wspi-rpo-^.i^etg eddijtxcrcrev, 
OJd ottot vipacrafivjv 'l^iovtr,g aXo-^010, 
'H rexe U-M-t^nv, Beofiiv fx.v\--up drdXavJtiv' 
OJJ' ots •Zerep Aavar/g xaXXtcrcpvpi: 'Axpio-idvr]g, 

320 'H rexe Hspcrjijot, -7rav\uv d-iSetxs]ov dv^puv' 
OJJ' ots -Potvix©-< v.iwg tvjXsxXsitoTo, 
'H tsxs ftoi Mtvu ts K) dvrtdsov 'PucJduuvdvv' 
Ovd ots t~-s~ !,s[.ieXrig, £0 ' KXxfJtv]v't]g ev\ Qy-ty, 
' H -' 'H-uxXya K'd]e-ocp~ovot ysivctjo 7-ru7$u' 

3 2 J 'H oe Aiuvvaov I,SfisXr] Texe, -/dpf.u [3~ojoTo-iv. 
Ovo ots Av]ft r i]ip'2)-, xaXXi-rXo-cdfiOio dvdcrcrv]g' Lib. XIV. 49 

Hunc autem dolos-flruens allocuta efr 
veneranda Juno : 

" Eo vifura alma.- fines terrae, 

■*' Oceanumtjue deorum parentem, & 

matrem Tethyn, 
*' Qui mp in fuis sedibus magna-cum- 

cma nutrierunt Sc tducarunt : 
" Hos vado vifura, & ipfis accrbas 

lites dirimam* 
■* Jim enim diuturno tempore inter 

(e abftinent 
" Cubili & amore : quoniam ira ei: 

invallt animum. 
" E<Jui auten; in radicibus fontilus- 

irrigua? Idae 
** Stant, oui me fer»:nt fupra ar diim- 

que & humidum. 
** Nunc vcto tui gratia huc ab Olym- 

po ch hoc verti ), 
'- Ne fort« mihi pofthac irafcaris, [([ 

filentio 
'- Absam ad domum piofunde fluentis 

Occani. 
Hanc autem r. fpoidcns allocutus eft 

nubes-cogens Jupiter ; 
•< Juno, illuc quidena Kcct &: pofthac 

proficifji j 
'* Nos autem age amore congred'amut 

concumbentes : 
*' N.n enim unqu3m rnihi fic de^ 

amor^ neque mulieris, 
*•- Animum in peftoribus ctrcumfufus 

dcmuit ; 
" Nequs quando captus-fui amore I.c - 

onias uxoriB, 
* ( Qus peperit Pirithoum, diis cor.dh- 

arium parem : 
(t Ncque quando Danaes pedibus-ele- 

gantis Acrifii filiae, 
* f Qiife peperit Perfeum, omnium cla- 

riliimum virorum : 
41 Neque quando Phcenicis filins per- 

celcbris, 
" Qus peperit mihi Minoaque &■ diis- 

parem Rhadamanthyn : 
" Neque quando Semeles, neque Alc- 

menes in Thebis • 
lt Sluarum hfec qu!dem Herculem for- 

tiflimum pepent fiiium j 
ff At Bacchum Semele peperit, gau- 

dium mortalibus. 
•* Ncque quando Cereri?, comas-pul- 

chrje reginee : Ver. 302. 'SUtekvb *re t &£*n yivi<nv-'\ Vidc fupraad -vcr, 201. 
Ver. 303.—!^ t^ov.] Al. Iutjs^ov. 
Ver.^Qf,—-- ToXyWJax©'.] Jll- •nroXyTiJaJttf. 

V-r, 3 ro.— — fxirk-TTZir-t %tJ\cStr$ett-^ /31. fisvvjrt&oe KtfTEcvfeti. 
Ut, d t Szy—fJtTo-Tto-Qtvlyji kqtov. Et Odyjf. k t 147, Rfffonue 

T9t fAlT-lwt-rQt •A,QH-r'Tti(AVJ f &>—~. 

Ver. 312.— vE^EX^regETtt.] Vide fupra ad <x', 175. 

Ver. 314. R«» l\ ay — .] Rectc hrec repreliendit Plato de 
Republ, hb. 3. Ov, fxa toj \l% t h fxo: QniveTct briTa'3%ia a 
*A>i\ i* OTtf tihq xagiE^tai ' v : .; v/jravltL £ Xl^ovrai k, <&£-iTT0VTat 
VTto &>xoy(fxaiv tlty&v, ^Etraov t= v) rtV&ffov. Optime-etiam Ci- 
teroy de his qus ad Desi ffumana trjanJUtUt Homerusj MaUcn: t 
jnquJCj Divina ad Nos t 

fitid.-~iCvr$kC\i.~[ dl, n : in3;i7 £ ,-. Ver, 317. — >j£ao-a)ut>v.] Vocabulum hoc, quoniam ftcund 
corripit, nequit deduftum efle cx tgelofjiat, fed omnino < 
tif-ifxat vel l^oyMi. Vide fupra ad «, 67. 

Ver, 313. — «TaWIov.] Vide fupia 2d B' - 627. 

/'i-r. 320. — mgff-ffa,] Qua ratione, ne^wa, hic nltimim 
producat; item cV:te, wr. 327 ; & juaXaxtv, -ver. y t * ; 
H, ver. 350 ; & ic-a^xsv^v, ver. 356 ; vidc fupra ad «, 51. 

l r er. 322. — \!ivw te.] ^/. Miv»«. 

Ver. 325. — b.i-evva-QV — %/£#*& /?f9T»f<r*y.] 

*— — iia?:Lo-tf ■EroXurnflE©-'. Hefiod- 

i(«vu<rov •sroXyfcflK'. Pisdar. 

Adfit liCtitiaeBacch.:* dator ■ — JEr..\ f --\ n » 

Muncra IstitiamqueDci. — _ 6 ,, 

H T.r. co O M H P o r Ovd ottqts AvjrSg tptxvlioc, acle Qtv avTijc' 
£lc <rto vvv t^aftat, x.ai fte yXvxug 'iutpQ^ alotT. 
Tcv oe ooXocpcovfdcra •zzrpocrijuJa: ■sroTvta''Hnv;' 
33° Atvorocje Kpof/Jij, ■sro.ov tov ftZBov ttnreg ; 

E» VVV IV §lkOTTI\Tl XlXccttat tuvyi9~vai 

Iflijc iv KogvipYio-i, tx Se sr^OTripavjai XTravJx, 
io.', a eci, etrtg voh ijtuv aitiytvtrauv 
EuiovT ci9pyo-e<e, OjtoTcrt de zracri ftt]tX9uv 
Ylttp^Jot ; xx. av tyuft reov srpog tjufia veoluy», 
2-Z tuvijz avc-ixtra' vefxt<r<r;]Tov ot xtv ttrj. 
AXX' et oV (Y lOiXttg, xai toi piXov \irXe\o Bvpa, 
Ec-iv tci SdXaftQh, tov toi <£>/a©o vloc tTtv^ev 
H<patc-&>, ■srvx.tvdg <Ve Svoac c-*9fio~Tcriv tirripcrtV 

ev euvTj. 33 TOI tV ade 340 Ev9 lopev Kiovjec, trrti vu 

l i;v d a7ravtiQcfizvog ■sr^oo-tpy) vt(ptX-^t^tTa Zeug' "J^ 

' Hprj, fiirre Stuv royt c^eics.Bt, y^ri tiv dvlguiv ' " t"°' ." 

OtyecrBai' toTov toi eyu vip©^ ducptxaXv^u, 

Xpucrtov' -Jd ccv vut cJiaSpdxoi *HtXtoc -srtp, 
345 °" T ' '-b c^rajov ■sriXejut cpdog elcroodacrBat Lib. XIV. 

** Nec quandt) Latona? gloriofop, neque 
(jnj-tido tui ipfiuS : 

" Ut tui nunt amore-teneor, Sc me 

dulce defiderium capit. 
Hunc autem duios-ftruens alJocuta eft 

vencrandi Juno ; 
" Imporinnifijrne Saturnie, quale ver- 

bum dixifli ? 

* Si nunc in amorc cupis dornvre 

" Idae in ve ticibu9, rnec autem hca 

propatula-funt 1 mma j 
u Quomixio-eiTet, li ^uis nos deorum 

fempirernorum 
** pnrmien es videret, diifque omnibus 

Uiterveaii nt 
*- Ind.caret ? ncs equidem tuam ad 

domum reditt 1 1 , 
" E rubili cutn cor.furrexero : vitupe- 

rabile certc efltt. 
u Sed n revera vn, & tibj hoc gratum 

efl animo ; 
" Eft ubi thajamoi, quem tibi dileclus 

fitiui febricatua eft 
u Vucmus, foiidafque fores poilibut 

aptavit : 
* ( IIIuc eamus dormituri : quandoqui- 
dem tibi piacet c .ncubitus. 

m relf ondens allocutus eft 
cosens Jupiter : 
ec tu deorum hoc metue, 
nec quenquam huminum 
tc VifurumtiTe: tdlem tibi ego nubem 

circumfundam, 
** Auream: neque ncs per-tfdm-videtit 

ne Sol quidem, 
" Cujus & acutiJlimum eft lumen ad 
infpiciendum. 'Hoa, k) dyxdg euaoTrje Kcova sraTg r.v ■srapdx.otTiv' D '*Jt' % " lnis com i ,lexus eft Saturni 

» » ■ \ /1 \ i. / uxnrem : 

ToTcri 6 V7T0 X8uv d.a cpvtv vtodyXia -sroifjv, Avtov 3' epcryevja, ISe x-poxov, yS' vdittvBov 
JJvxvov £> ft.xXax.QV oc airo yBovoc vtyocr etpjv 
3 5° Tf evt Xe£d<rQtv, \tt\ <Te vt<peXv\v etrcravjo 

KaXyv, yj^v<rtty\v c-tX7rva\ V uTrevtTrjov etp<rai. His autem lubter Tellus divina fiim- 

mifit recentem herbam, 
Lotumque roicidum, & crocum, & hy- 

acinthum 
Denlum & molJem j qui a terra ccs 

alte elevabat. 
Hoc in toro cubarunt, infuperque nu- 

bem fibi-inHij^ri'nt 
Pulchram, ^urcim ; lucidicjue decide- 

bant rores. r'rr. ^.—«rfr*.] Ai. f« b«{. Wt «r. ii}, & 323. Ver. 347.-^, *U^U «rw'w.— ] ffic liauet pra-cedertem 

Ver. 3*9.— JbXaJ>^.e-«- — 'ilp,^ totam fabuUm, VERIS efli videlicet defcriptionem ; quo 

]*ta dohs— conjux. Mn. VIII, 393. trm ? ore I'hm videre erat herbis florentem, & nubibus aure;s 

— nmulata mente locutam. j£n. IV, 105. identidem cbduaam. De cujufmodi itJnltrftuc, confulatur 

Ver. 335 — ?j.»fi.j Al. ivid*. ('*' lubet ) Heretltfa Poniicui : 

Ver. 337. — fC\ Ut dix<fl', • ! ' erc ,ument terrar, & genitalia fcmina pofcunr. 

Ver. 340.— iJ«fcy.] Vide fup.a ad J, 37. Tum Pa!cr omni V°l'™ focundis imbribus Mtber 

.,,„.,, * , , Cvnjugtt m gtemtum lata; dekendit, & omnes 

Vtr. 341.— •tit>i'sr,ii i: ,-ra.\ Vlde iupra ad a, I7C. ». ... . , 

J t b j r 1} Magnus aln, magno commixtus corpoie, fcetut. 

Vtr^ 346. — -v^cas l/.a{jr1».] ^. «>»Jt tAaft. Parturit almus ager. C«rjj;>. II, 324.. 

— nivcis hinc atque binc iacertis "H f a ^EvvcirTcii aij{, gjag lc-if vygti ucrla' — Zii)? Ji o.«ifl»{, 

Cunftantem amplexu molli fovet Mtt. VIII, 387. w | r „ „• «s„, £ ^ f j £ ",t1 £5(U ig>. B Vi„ K ai „ yr, «»t. j cpi/t, 

Fucrunt intet Giammaticos, qui «>x«e ita acciperent, ac fi rdt miac r] t« «vfcV Ditm. Httlicnrn. ts,i(i tiTc , O i u«'^ w«ii- 

jlccujaiiniui effet ab ayjfal'. Sed hoc nullo modo ferri poteft. o-sjjc, tj u, 

*iam Accufativum iftum pluralcm frima (quam vccani) Dt- 

tltuatior.il, qui in lingua Dorica fvllabam ac corripit, igno- 

rafit f Une Htmtrut, Vide fupii ad f', 43. ^r. 350 — XtfaVSfv.] Vide fupia ad /3', 515. 
fw. 351.— ««Xifv] Vide fupra ad &', 43. r. r . i a i a a o s sr. Lib. XIV. 51 Sic qnidem quiete dormiebac pater in 

Gargaro fummo, 
Somno & amore dorsitus, teoebatque 

rn uln s uxorem. 
Perrexit vero currere ad naves Achi- 

vftrum dulc.s Somnus, 
Nuncium ailaturus terram - cingenti 

Neptuno : 
Prope autem rtans, verbis alatis eum 

ailocuttu eft : 
" Alacris nunc Danais, Neptune, au- 

xiliare : 
" Et iiilis gloriam praebe, parumper 

faltem, dum adhuc dormit 
" Jupiter : quoniam ipfi ego mcllern 

foporem circumludi : 
" Jnno aurem in amore eum decepit 

ut-dorrriref. ' £!<; [X ur^ey.ut; eude izruTrip xvu Yx^yxpu axpu, 
Tttvu Yj <pt\6rv]Ti aotUeis' tyt dyxxc uy.otrtv. 

BlJ C£ BtetV t/Tt VYiCig A^UIUV V/]0Uf*J&> ' Y7Tl/©->, 

355 ^y^tvjv tptojv yutr]oyu Evvociyutu' 

Afyi i<-~x[/.evW* t-rtx w]epoevja. ■arpotrr l vdx' 

Y\p6p-<uv vuv Axvxo~<ri, Yloo-ttdduv, eTrdfivvxt, 
Ka/ Qtptv xuS©* oirxQt, fjcivvvQd -wt^, opo trt tvSet 
TLtvg' t-rtt uvru tyu fj,u\uxov wept xuy.u xx\v\bu' 
360 "t\<)V) <¥ ev (piXoTrjTt ■urui^-ruptv tvvvjQ-pxt. 

'\Qr timuv, 6 u uytr errt x\vrd <Xv\' diQpu-ruV sic fa . ,us - |"" c l"'*»"" >Wit ad inclytai 

' ■ . * . ' 3 nationes »ion:inum : 

Tov S tri fiuWov dvrixev df/.viefxtiai Auvuoltriv. 
Avrtxx ev -ttc.utoio'! fjteya ■sraotocuv txe\evtnv' 
'A~.ye~oi, jc, avre fJt,tQttfjt,tv' Exjopi vtxyv 
365 TlfjtuyJori, tva vr,ac e\ri, y^ xvS^ dp,]\ut • 

AaX p, <£TU (pWh r 3 eu X E l KI ' XV^ ^%' AA? '"'f 

Ni;uc~<v enrt y\a(pvpv\trt pttvet xe^o\u[/tv©^ vjrop' 

Ktivv d' KTt \ii-v -zroQvj ttrtrfjxt, ti xev 01 x\\oi 

'llfj,t7c oTguvupiQ uf/.uvty,tv cl\\vi\oio-tv. 
370 Aaa dytQ , uc dv eyuv tt-ru, -irnQuy.tQa -7ruv\ec" 

'Ao-7rtcu-, '00-o-a.i dcic-at ev) g-^aru r]ot [leytc-at, 

'EtrtroifAevoty xtpa\dc oe --ravxtQxc-tv KopvQto-trt 

Kpu'4 /ai '7 £ >> X'-2 > c ' iv TS TC * ^xy.^orar 'i[yj t\6vjec, 

LopBv c.vra^ tyuv rjyria "0 fxat , noe ri Ovjut 
37 c, "Ey!]o£u U-iauto-t]v peveetv, fxd\x 7-rep fjnfjLxura. 

A Os h k dvv)o utv'i-xucu-c, 'e-yet tY 6\iyov Qdxoq Ufjt.u, 

Xetpovt purt cotu, 6 ev do--riSi usi£ovt Svru. 

'\Qj IpuQ' ' 01 d" x(ix tu fid\x fi k\vov, »jT e-ridovjo 

Tssf xvrot Q>xo-i\r}ec txotr-itov, irduevot wtp, 
3^0 Tuc^/cV, 'OtJvrevc Tt, x) 'Arc-tidvic 'hyufA.tfj.vuv' 

a» ' w ' \ / n ' /■■ > , „ f, 

\%pyevot tirt zrxv;xc, xav;iu rtvyt xutiGov, 

Lcrtj\u ft £<ruAoj eduve, x s S £lx ° s X- i f oyi dory.z ~jV. Neptunt>m autem adhuc rr.agis impulit 

ad auxiliandum Danais. 
Statim itaque ii inter primos longe- 

proliiiens hortabatur : 
*' Argivi, etiamne rurfus concedimu! 

Heclori vicloriam 
" Priamida?, ut naves capiat, & glo- 

riam referat ? 
" At is quiriem fic exiftimat, & glori- 

atur, quia Achilies 
" Navibus in cavis manet iratus cor- 

'de : 
" Illius tamen nan magnum defiieri- 

um eiir, fi quidem caeteri 
" Nos y*5rr/'rr exchemur ad defen- 

dendun: invicem. 
" Sed agite, ficut ego dixero, obfe. 

quamur omnes : 
'* Clypeos, qvictquot optimi funt in 

exercitu & maximi, 
" A^or induti, capitaque fulgentibus 

galeis 
" Tefti, manibiifque longiffimas ha- 

flas tenentes, 
" Eamus : ac ego quidem pra;ibo ; nec 

omnino opinor 
" Heftcrem PriamiJem manfurum, 

admodum licet anima-inct.itum. 
" Quicunque autem vir ftrenuus ejl, 

gcftatque parvam fcutum hurr.ero, 
" Imbelliori viro det, ipfe ver6 fcutum 

majus fubeat. 
Sic dixit : Hi autem ei maxime atifcul- 

tarunt, atque obfecu ti funt. 
Atque hos quieiem ipfi reges inftrue- 

bant, vulnerati Iicet, 
TjJidis, Ulyffifque, & Atrides Aga- 

memncn : 
Obenmes autem op<as omnes, martia 

arma commutabajit ; 
F. rtia qudem fortis induebat, detciiora 

aute.m inibelhori dabant. Vtr. 351.— — aT ( ifui; el5;— jT.ir— Szix^; ] 
■ placidnmque petivit 

■ — per membra foporem. ^Eiu. VIIT, 405. 

Ve*. 361. — £7ri xXutu *pr~x' avS^w7raiv.J A<i Ltrr.r.iv:, in- 
terpretatur Domina Ducier. Sed ratidnibus haud fatis idoneis. 

Ver. 3^4. — y.teiifj.iv ] C:d. Harltiati, /tebitle. 

Ver. 353—375. njia/KiJii — •T-:.-^.f.i ] V.de fu-ia ad d, 
398. Vtr. 366. Wa z ,XX SU V.] Vide fupra ad v', 324. 

Ver. 368.— nreflo.J Ai. <^a"d;. 
Ver. 370. — l-ywi,- Al, i yal . 
Ver. "73.—x'-<-'> ■n-2 W/. X ; £ r:, H. 
Vcr - 375 — i"V"»t«.] Vide fupra ad v, 46. 
Vtr,yi% — i^a." Vt joicni , ut par crat,—. 
Ver. 382.— x^tta.] Al. X t fP i. 
H 1 V<r. s- O M II P O Y AvTXO eiTit Q e<TCTay]o ~TSpt %p°* VUpOTTX ^/ocXkcv, 

Bxv o tfjcev' zcx* ° ^■^ ci C*?' FLo&eioxuv evooy, 
385 -ic yov ctop Tctvvry.eg ey^uv ev %£<o* ^ccy 

EtKeXov ctc-eroTT^' tu a Beuig e~~t (juyyvctt 

Ev ocu XevyciXs^, xXXx 6&Q> Kr%a.vet c • . .-;- 
Tptv«? s «ufl e\Te.gwvev ev.o~ij,ee (pctiG^ 

A'<; g« tst' atvoTotT-tyj epiqet ~rjo?.euc:j roti vfftmxv 
3 9 ^ Kvxvox<z~tx noo-etdciji-j, x) .. 

Htc; fJt. I ^uecrcriv, Apyeiotcriv xc-i^ . 

'Ex.Xvo-9-hj £e ^ctXxcrcra 7-01} v.Xtrtxg Te vectg ~z 

Aayet&v' ol de %vvura.v usyxXu ctXxXyjru. 

Ovre fja.\ct<r~vig kvjxx toctov fioact -raoTt yjpcrcv, 
395 JlovTodev opvvuevov ~rvoty\ fioceu ctXxyetvr. ' 

Oute -rvpog toct(t&> ye ~tot\ Qpoy.®, cttSof/Avoto, 

Ovpe©^ ev Q',)~~Y.g. ore t upejo Kxteuev vXrjv. 
ut xvsf/JQ~> Tocrcrov ye ~rort opvcriv v\ytKcuoto-iv 

Hrrvei, og-e ftaXtg-ot fteyx ]3r:efte]xt %aAs7^«/!/ 1 i;v• 
400 'Oo-(rij «fl« Tfuwv Kj 'Axxiuv errXe]o <puvr}, 

Aeivcv olvcrctv\o:v, or eir xXXtjXoictiv 'opXQ-av. 
Atctvj(&> os ~rpuT@-> ctaovjicre (patc:ft©»"EK]c.'p 

Efxei, e?rs\ TeTpcf7pjO ~roog tdv ol, aV dpciftxp]e' 

Ty pa ovu TeXcc[/,uve ~rec\ cr^i~~i re]do~9j}V. J 
■<}0j Hrot u Quks<&>, tie (pxcryuva cxp\vpcr,X'<i' 

Tu 0. (jvo-x<r9r,v repevx %p&«' x c ^ <rc ^ ^"Etc]up, Lib. XIV. 

Tum portquam induiflent fibi circum 

coipus coruuum ars, 
Perrcxerum lre : pr.^ifcjt vcio eis Ne- 

ptttnut juafXltor-terrie, 
H rrcndui tniem longum habens in 

manu rol' 
S milem fulgiui : ei aulem [vtl, eo 

com glacuj 1 on us eir congreiJi 
In pugn.l ptrimi jsa, fed metus ejm 

tar.r ( tr.>;:u.i repr mit viros. 
Trojanos vci cx-alteia rarte inflru.-- 

bat ilhjflris Heiftor. 
Tm veiog.-iv.liimumcertamenpugr.u 

Ca.ruleus-crines Neptunus, i- illuftris 

Hccior : 
Hic quid -.i ijinis, iiie vei6 Achivis 

r.ans. 
Inundant autem mate ad teni. I 

ni'. efque 
Argivcrumi hi autem congrediebantur 

nigenti cnm ciamoie. 
Ne^ue maiis i.nda tantum boat ai 

terrjm, 

Ei ponto impuifa flatu Borere gravi: 

Neque ienis tantus nAJremit crepitus 

ar^cntis, 
Montis in faltibus, quando concitus- 

exaidefcit crematurus fylvam : 
Neque ventus tantum in quercubus 

alte-comantibus 
Infcnat, qui maximi rapidum fremit 

fa-viens : 
Quantus quidem Trujanotum & Achi- 

vorumjerat clamor, 
Hirrende vociferantium, quando in fe 

invicem ruerent. 
In'Ajicem ver6 primus iaculatus eft 

illufiris H -ctor 
H^ita, quippc conveifus eiat refla in 

ipfum ; n<que aberravit ; 
Sed eum fenujfit qua duo baltei circa 

peilora ext, nfi erin;, 
Alter quidem fcuti, alter vero enfis 

argemeis-chvis diflincli : 
Attjue hi qmdeiti ei tutati funt tene- 
mmcorpus: Ir^t.is eft autem Hecior, Uitt. — JiVxov.] Eujiath. t(?xw, y^d$xeiv o; eeiT^iCeVfieM 1 
T^Tic-tv, EjicTtiv oi (2ari>.s c. Al. tij-v.lv. 

Ver. 383.— vivoira vnlxii] Vide fupra ad B', 573. 
Ver. 384. — ^--^ t/ f protr.iferat, — iiifr. 374, 
Ver. 386. E"x£>.ov.] Ita Barr.tfui. AIH iitsXw quod pti- 
mam corripit. 

Iltid. — Tai 5' h &.-^*ie ee-t fA.tyvvai '£v cal] 

Non ut tela tair.en, non ut contendeiet arcum. 

^Ei. XII, S15. 
Ver. 387. — d\\d Ji^ lo-^avsi avc^ac.J Maris nimirum 
murmurantis Strepitus milites terrefecit. 'ExXvrh $s baAtntrn 
tffori nXic-iic ts riac te, ver. 392. Csterum qua ratione, 
a^Xa, hic ultimam producat ; itcm fri -ucr. 402 ; & e-a«,E©-, 
ver. 405 ; vide fupta ad a, 51. 

Ver. 390. KmdviV™.] Vide fupra ad d, 175. 

Ver. 394, &c. Oot£ SaJcr.-ii;— . b"te TOu t J,- — , ir' d>l r i'i>: ] 

Frigidus ut quoodjm, fylvis immurrourit slujlcr, Ut mare follicitum ffridet refluestibus undis, 
/Elluat ut claufis rapidus fornacibus tgr.ii, Geogic.W 5G1. 
ttd. — — ;-:t. — yjvi.J Variat in cod.cibus harum Tocutarum 
fcribendi ratio. 

''"■• 395- — CsTOfVt-vov.] V:de fupra ad ■/, 260. 

Ver. 396.— iW.] Vide fupia ad y, jo. 

Ver. 39S. — wot!.] Cod. Harltian. vnu, 

Jbid. — C J-ixo^o.o-iv.] Al. i;oir,' 5 -;. ri v. notante Enfiail.it>. 

Ver. 399 ff te jua>.i,-a.] Sjfi etiam maxir.i . 

Ver. 400. "oe-o-n.] Al. ToVotj. 

Jbid. — a s -a.J " Ut jam dizlurn eji — fcilicet ver, 393. 
Ver. 402. — Ji.] " At Sn," inquit Barrtejiut, " hic potior 
Leflio." Conjeflura male admodum feriata. 
Jbid.— a'x:'i7ic-e.] Vide fupra ad «', 140. 
Vcr. 404, Tb.] Al, T«, & Tf, 

Vir, i a a o s s: Lib. XIV. 53 .i_3>_ uku etuviov ex<pvye ynpog' 
ouv _<V eQv^ \ya?J\o, k"\£ xXeeivuv. 
&7reiT cnriovjot (jteyxg TeA.atfAuvi'% Atceg 
4- -__«, tx lOx "uroXXx, Boauv Eyux\x v/fUV} 

o •zrccri uxpyauevuv exvXivcJcjo' tHv 1v xeipxg, 
St^0©j C- *>-.;:£( vjrep xvjbjy®*, ct~%oOt efeipijg' 
. roouiaov ug, ecrcrevz foaXuv, _x.p. . eopotue sr. 
XI; d e_> J,T__. pnrrig ■wct\cog Atog efjsptTrrl cfcvg 
415 IT|- ao.^©-, oetvy $e tyeets yivejau oocjtr\ 

E> a.UT.,s toi/ d _-7r.o _;/_. JjiaKrS^ otj..i/ jd-^a:; 
'E/5/1V __._., %.-iAE7roV _e A.oV usyuXoio xepotvvog' 
' flg nrscr Ex\op%> uxot yxux] uev®* ev y.ovirrt' 
Xstcog S"ix p xXev -/%__-, \it aJrw tY ei&iris ecfapQy, 

_, \ / « \ r/ t - / ,' , ' ■ju.iiuiui_uc.mum 

420 Ka.. y.opvg, ctupt oe ct pf-_%- rc.v.a _7o;..j.\_. y«A>___. Et -^ 3 » "^" 'pf' 

,-.- y\ / - / n » /. r . _ ' __re -rma varia __re. 

O. d_ peyx (__yo.7_; etteooxuov v.sg A%osiuv, 
Ea7Touevoi EovioSxi, otxovTtlpv __ Suuetug 
Atyuxg' uXX HTtg eovvr,trx}o ■sroiusvat Xxujv 
Ovtxctxi, x6e (zuXeTv •srpiv yup ■m-epi^,r i o-xv uptg-o:, 
425 TlxXvSxuxg t_, x) Atveiag, k) dfiog 'Ayvjvwb, 

Y,ap7rr$uv r oipx°S Ayxiuv, x) rA_.u._©_ uuiucv' 
Tuv uXXov vrtg ev UK.r l lr\(r , uXXx ■urxpotQsv 
Ao-moxg EvxvxXvg QxeQov uvrS' tov _*' up etuTooi 
Xepcriv xetfetvjeg (pepov ex ■srovn, o(pp' "xetf 'tTnnsg Q;od fibi t.lum velox irritum evolaf- 

fet e manu ; 
Retr. qne o. oium in agmen ceffit, 

mcrtcri evitans. 
Hunc qui.iem dcinde abeuntem magnns 

Telan onius Aj x 
Saxo, quee l'.i_ a.ulta, velocium reti- 

n icula a ivjum, 
Au pcdcspv-nsntuim paflim-jaccbant ; 

borum 
/: pcclus ]ercufiit fuper fcuti-> 

pri pe coilum : 
Turb'nis autem inftar, cor.citum ir. 1 fi t , 

rotatumque eit circumcirca 
Ut vero quum violento- ic._ patris Jo- 

v s procidit qucrcus 
P..d;citus, teter autem fulfuris oritur 

odor 
Ex ea ; ifque nullius ampiius eft ani- 

mi, qui viderit 
Prope exiftens ; durum quippe Jovis 

inagni folll cn : 
Sic ceci.it lefroris ctleriter humi ro- 

bur irj pulvenbus: 
Manu autem derr.ifit haftam, infuper- 
que fcutum fecutum ell, 

um fonitum-de- 

Tum ver. magno cum clamore accur- 

r. bant filii Achivorum, 
Speiar.tes trah re ad Je j jaculabantur- 

que crebra 
Spicula; at nemo potuit partorem po- 

pulorum 
Nec cominus, nec cminus-ferire : i rius 

eniin circurrjeccrunt-fe fortifllmi, 
Polydan:_:que, & JEntns, & nobilis 

Agenor, 
Sarpcdonque princeps Lyciorum, _: 

Glaucus exirnius : 
Cceterorumque nullus ipfum neglexir, 

fed ante 
Clypeos prcbe orbiculatos tenebant i- 

pfum; eumtiue f.cli 
Manibus fublatum afportabant ex pu- 

gna, donec peivenit ad equos Vtr. 407. "Otli Jn'.] Quid ,;,/.-■, 
Hni Uian» "Gt?i pa. ftr. 410. y£^/__o.'. .] De hcc faxo Epigramma ncn illepidum 
citat Barmfius ex Anthologia, hb. i, cap. j ; 

Mq'jl_ _t A(av7El'oii a.'.r>yjxa.c-?iut ;, osfra, 

nir^cv Af.-.^i-r.y c-ii.e^. 'E. 
_',ni |U'^ac tjh^u; te- cv S' i"i'.a &;~3v "0//t.-;-., 

n_"e t:v n^i.jUiJtiv l^sx.^i3 - _._ wi^u. 
K_/ _= _rc'X;f __.; v fxl _ra^.^xi^_-|y apti£*i! 

v Av..-_.-7r:i, >':>:^c afa-prr-c. ?.£.," ?..r.. 
AXXa y_c; ti; xg-NpEfEV. cin-s ^floyoe' _-l__£ojjL__ci j,_g 

_Tai'_.vi_v _r»__ .1 j/ifv.jc.js^.. 

Vir. 41Z. — 6._x>i'i<£:.] Vide fupa ad S', 492; & ad d, 37, 
-^/■,413. ZTgc^wCov _' _/;, i-j-:_5.] 
Ccu quondam torto volitans fub verbere /_r__, 
Quem pucri magno in gyro vacua atria citcum 
Ii.tenti ludo cxercent : Iile aflus habena 
Curvalis fertur fpatiis ; flupet infcia tuiba, 
Impubcfque manus, mirata volubile buxum. JEn. VIJ, 378. 
Sfj-^-cS.- ._ .ixiiv lx.'«j<r_> . Arac, >i tcv t_An.i»I_: "£x.. f <_. j ; S_ videStet, — Ccd. /_i>.x.v t.v Xi.cv. _-r,y? a /_. Mihi & /,f:'/_Jw, «.- l«-«u_, & 
w.fi_J'j_i f _iB, __ _r_:'»7>j, (quae oronia cum pijEcedente ifto h.u- 
/\ivS_Is conveniunt ;) <J e 5-a. fnjtflo videntur multo aptiis 
difla, «juJm de Hcft.rt }im humi delabenle. 

^-/-.414. — l'.._.;.] Al.vTti. 

Vcr. 416. — sV:j.] _*. J Z £v. 

*_r. 4 ig •Exl.j®" ^,,©. |. K.VI--J-,.] Vide fupii 

ad ;. 508 & 758. 

- y i/-. 419 — i_c^>3>;.] Vide fupraad v', 543. 
Ver. 420.— £j-ixE.] Videfupraad •/, 181. 
-'-r. 421 — /__>/-. io--o„e..] Vide fupra aJ .', 456. 

/^-/-.423. btij i_W<n-.o.] Bamjiui edidit, a.ijf. S 'J U . 

V^ff-dlo. Ver. 424. 0_V<_.«i.] Vide fupri ad v', 192; & ad _.', 140. 

. Vtr ', W TSr ^ ° >>a " d ~' li ""'V-J -*• T_M .' a"XX._v 
_tic __" _x»'}_<r_if; __, i_ Miil.env, C__terum qua ratione, .«5 
__ _;_ & _./•. 423, ultimam producat; item <_j<_, ^>. r . 444- 
__x_iT_.,-_.r.447;__ .:.., -.<-r. 459; viJe fupi_ ad _, 51. 

Vtr, ^zi, — a{'.] Proindt; dcinctfs, . 

Vcr. 54 O M H P O T 4J0 ClKtug, oi ot 07ricr9e uuxyg i]6e 'ofJoXifioio 

EiTucrctv, yvtoxov Ti x) upfjcujx ~-0tKtX' exovjeg' 

O* tov ys TJpOTi ug-v (pepov fiapex g-evdx-vju. 
AXX cre 07] wooov i£ov evppetog wo\auo.o 

ExvSz oivqev]©*, bv d9xiu]@- tckiJo Zevg, 
435 'Ev9u jiiiv e£ i-mtuv weXucrxv x@ 0l 'h K&We cl vSup 

Xevxv' o d upTTvuvQv], ^ Kveo > cxx.ev o<p9uXu.oTcriv' 

'Egopev©- $' eiit yxvu, KtxXu.vicpeg cuft! uvefjcecrcrev 

AvTig 6 e^OTricru wXrjo x® " 1 , v-uoce oi oorcre 

N'j| ex.aXv]ie fjceXxivw fieXog J' eri Svpov Mdfjcvu. 
440 A~ye"oi, £ , ug t!v i'Sov"EkJo'ju vocrcpi kiovIu, 

MxXXov £77. Tf.ueo-0-1 Bosov, fu,ycruvJo 6e ^aWij?. 

Ev&x woXv wpwTig-Q-i 'OtXtjog rayjj Aiug 

Zxtviov iruos, $%-) psJdXfjcev^ opuoevjt, 

HvoTridyv, bv dpx vvf&pt) Tetce Nvjtg ufjcuf/cuv 
445 'Uvo7ri fixKoXeovJi wotp' oyj^ug jZu]vtoevT©-. 

Tov fc OiXtdSyg SvpixXvTcg, \Fyv9ev lx9uv, 

OuTU Kujx XuTTupi]V <T UViJcUTreT ' , UU$) <T dp UUTU Vulner:,v ' t /< 1 ile = itaquececidit-refu 
^ !> "i ' I ~ ~ » _ pir.us ; de eo vero 

Tpueg y^ Axvaot Quvuyov xpocjepijv VTfjciv-i]v. 

Ta d eTTi n-jXu^dpug eFxeo~7ruX^ ?jx9sv dfjcvvjup 
450 U.uv9oiit]g' (3uXe efe Y[-o9ov]vopu le^tov ufjcov, 

Tiov 'ApqiXvicoio' Si ufia cT oZpifjcov £/%©» 

Egx^' ° ev xovtyo-i wecruv eXe yuluv dyog-u' 

YlxXuldfJcug cTeK-rrxFXov e7rev^ujo, fcwcpov ducrug' 
Ov fiuv uvt oiu -leyuSvfjCd Yluv9oiSuo 
455 Xsioog U7ro g-&cpi]g uXtov wy^crui ukovJx, 

AXXa rig ApFetuv KOfcicre XP 0i ' >cui [jciv oiu Lib. XIV. 

Veloces, qui ei pofl pugnam & pr»- 

lium 
Stabant, aurigamque& currum varium 

habcntes : 
Qui porro enni urbem versiis portabant 

graviter g;mentem. 
Scd quaridj jani ad vadum pcrvenerunt 

pulchre-fl.ientis fluvii 
Xanthi vorticufi, ijuem immortalis ge- 

nuit J.jpiter ; 
Ibi illum e cuiru admoverunt terne, 

eique aquam 
Afluderunt : ille itaque fpiritum-rece- 

p|t, & fufpexit oculis ; 
Sedenfque in genua, nigrum fangui- 

nem evomuit : 
Iterum vero retio lapfus eft in terram, 

ci^ue oculos 
Nox obtexit n.gra ; iflus enim adhuc 

aninium doni:.bat. 
Argivi auteoi, ut videiunt Hefturem 

feorfuni euntem, 
Alacrlus in Tn.janos irruerunt, mcmi- 

neriintque pugna?. 
Tunc lunije primus Oilci fliui vclox 

Ajax 
Satnum vulneravit, cum hafla infi- 

liens acuta, 
EnopiJem, quem nympha pepeiit NVis 

exirnia 
Encpi armenta pafcenti ad ripas Sat- 

nioentis. 
Hunc quidcm OVIiades hafla-inclytus, 

pror.e accedens, Tiojani i Danai commiftrunt acrem 

pugnam. 
Ad eum ver6 Polydamas haftam-vi- 

brans acceflit ultor 
Panthoides ; percuffitque Prothoenorem 

dextrum 18 humerum, 
Fllium Areilyci ; per humerum autem 

valida harta 
Pcnetravit : Hic itaque in pulveribus 

laplus piehendit terram palma : 
Pulydamas autem vehementer fuper- 
eum.gloriatus.eft, alta-voce clamans : 
" Non iquidem puto magnanimi Pan- 

thceja? 

" Manu e rubufta vanum exilinTe te- 
lum, 

Sed '^ali.j.WsArg^vorumrecepit cor- 
pore : & ipfum puto 140. 

c' otrc-s. Ver.^o. — ju^c nii bjIoX^oio.] Vide fupra ad »', 232, Vtr. 455 crlXao-av.] Vide fupra 

~ 79 ' Vtr. 438.— *a.m oi lirn-l Al - 

Vtr. 431. "Er«Tav ] Vide fupr.1 ad u.', cc. j, • , ,0-1 ,,., 

• s _ J ~, ' 44o— ■'■-*■> •«««.] Vide fupra ad i, 349. Cod 

Ver. 433. 'aX?.' Xm In Broj» rjov.j Tc'V TO-cjo7rX>eu//ta1.xc"c Harleian. voV,jiv HJx. 

.,,.»., - . ... .,, ..' - , '"-443— «««■] Similiter, vtr. 447, oZ-ra xa-ri. ViJe 

ti t>j ^ijsJsi ia x.yc Kat9o7r;{ w«;« maTair " 'O •/.!: iit 

« fiiyu; rVt.uJ, I» *>.* Z JU 'f." Kai w« e ' 'O^, " W »*_^1.'X^»^-] ^/. ^(UOW. 

«« SVs 4Si wijev^o» li,»"^ vrSafttu.'! :A e xlixic yag TiUU lh " i — : 4'""''.] Vide fupra ad I, 50. 

I c-vrt" -'*"?>•, k ciTTicir-tc-^il; Tr, ctjotI^v Ta l^'/Lt-va, ^ryxXr^ov ^ rr ' 447" uura xaTct Xan-jt^v.] Al. Ov-rac-i KaX?iuiritVr. 

« .... iralv. — MfwJrtld iiyj£urrat. ri &' ate iTTrtv—[avw tj Ibid. — i e '.'Ulft, Ut fieri lolel , . 

,..,-. ' ,' ' ,r " 5:i)l ♦'"•. 411.. — £v xsv^o-i TO-so-ojv.l Vide fupra ad v , toS. 

56. Vide infia ad -ver. 504. J 

..,--,,„..,.'., „ ^"-- 45 6 . 4 r 'J— *s>i«.] V,defup;a ad «', 140. 
Vtr. 434.— »8«v«V®'. j ViJe fufra ad «, 398. TAIAAOr S. 

Avtu '_ jousvcv KttTtfA,ev oopcv' AtS®* v.cu. 

X2 jjajT • ' Apyeioicri $ a.y^ yevST evPxfievoio' 
AtotvTi de fA.u\i~ct ccttcpgovi Bvuov ogtvs 

460 Toi TeXocu: Vicrivi' tQ yctp vecrev ctF-^t f/.ct\:<rot' 
\lxzrrx\ifcrq ctTrtovj©^ ctxovTtcrs oisci Qocsivca. 
Uis\vix[Arcg aUTog fi ct\evocjo x~pat fx's\xtvxv, 
AtxpiOt; ccifocg' xo[.utsv 6 'Avi~vop'&> vtog 
' Apyt\oyj§h' tcZ yccp gct Bsct (3i:\evcrccv o\evpov' 

465 Tov a e&ctXev; Ke<pbt\r,g ts y\ xv-.-sjV^' sv Qu . v;-cy, 
~Netxjov ctj~Bctyoc\o: arro ocptcpu xepcre Tevovje' 
TS Se zro\v ■urforspov ; ' ■/ ij g-oixct t$, 'g.veq ts~ 
Ovc)si ~r\~vr . '/jTTSp Kvvif/.oi. y.i ynvct tts-ovj^. 
Aictg S cturs yeyuvev ocjjctif/covt nv\vouuotv]t' 

470 9fetgeo, lluXvlu. , r. ■ tsc ivt~~s, 

*H JV; u% ar'.?v. ccv,- > ricodoyvop©* ct;> irripd.cdx: 
Ar;5>-> x uei ro. Kctxoc. eioeict , ms kxy.iov e£ 
'AWol xctct') J> 'nr-oooifioto, 

,X H •ardfg ccv a . s\ yeve~v Syjg-ct suxsr 

4 y C H p , sv yivucrkuv' Tcuccg av©o eWxZs ■jvuov. 

'Ei/5' ' Axxfictg W^ofj.xypv Bohotiov iTTctos ovpt, 
'Au.pl KctctFv~Tu /2e£xug' vps\-:s ■sroooTtv. 
Tu 0' 'Axcif.ctg sxirctF\ov STrev^ccjo, ftctKcov clvcag' 
Ajpyg.o* tofiucoi, ctTret\otrv otxop~\ot, 

480 Ol/ ^f Oiotcrtv ys ~ro.v©* t tcs]xt yt^ Lib. XIV. 55 


Ei bicuh innitentem , d.fccnfuium 

domum PJutonis intra. 
Sic dwcit : Argivis autem dolor exottus 

tff, eo gloriuntc ; 
Aiaci au*-ir. xruxirr e, bclliccfo animmn 

cnn.mi v it 
Telam ni . 1 1- : hunc en"m Protlotfcr 

c p ■ -. : 

Ftatim i n tn Polydamatita abeuntrm 

j ■ l.t us efl h;il a fulgentL 
Pl'lydamas auteni ipfe quaiem evitavit 

mor tm nigi m:i, 
Ii obliquum abfilens: excepit autem 

iftum Antennris filius 
AtchJuchus j hu c en m dii deftinave- 

runt perni :iem : 
f '•!' c percuflirj capitif^ue & cervicia 

in c mmiiTura, 
Extrrmam ad vertebr^m \ ambofq-j« 

d fcidit nervos : 
Hujus autem multo prius caput, ofque, 

narefque 
Solo allapfa funt, quam tibi^ & genua 

C(*dentis. 
Aj 'X 'taque viciffim inclamavit eximio> 

Polydamanti : 
** 1'crp.nde, Pofytfamaj &mibi verum 

dCi 

" Arn"n hic vir po Proth^enore vh- 

cxjftm ■'. idi 
•* Dignas: n -»n quidem mihi ignivus 

vjdetur, nei^ije ex ignavis ; 
" Sed frater Anter.oris tquorum-dor- 

rr. |ror's,. 
tc Vel filius : ipfi enim genere proxirre 

fimilis-videhatur m<li, 
Sic dixit, bene cogno fcen? : Trojanos 

autem dolor cepit animo. 
Tunc Acamas l J romachum Bceotium 

vulneravit ha^a, 
Fratem fuum cir.umeundo-protegens : 
Promachus enim eum traXebat pedib*us. 
Super hu;ic itaque Acamas vehementer 

gloiiabat.ir, jIc tlamans : 
<s Argiv , fagittarii-infaufti, minarum 

intatiabilea", 
* ( Haud Cane folis laborque erit & lu- 

^us Kr. 459, 460. kfhvli — Tw T : > a^.ojvii^:.] Tt Z v ; ffiirai Vsr, 469.— - ytycvvsv.] Mon ex pra?terito (quod vocant) yi- 
tic av,) tid:v TuuTu [t^ "A;- c . ] •Tvij.^tt.WtT&i <Erg'c KwfsVj yona' quo pa£io r.on condaret Ttmpnrum ratio : Vide fupra ad 
"Eywft ^tiVai/x' av t oiTTrt^ ttAtc c-^Co'" 1 >.£c-0ai 'sr^.g c^ov, i'J»jj a, 37, Sed ex verbo yzy-uvM* unde & alibi, •yEyartiu.zv, 8"£ iir^" /xa^av.— Kai Ojt*flg*&* 3 lwe<BV xca-fxy wtfiyev • 
oXi^oic T'* ; v ovoftarwv "AgSjO. aij-TTS^ ?vaCac IxTTCty.acrt Sizfxi-.a;, 
ri ^3t})tfc x^avsctv, ETiTtSiitri. ^. (o ^ 'maedo-nfxa txv l7i<wv, Iv otc 
Taura «r«tE'«', yiyovev* 'Sls to, c< ATav7i i^; (uct^ifa SaKp^ovi 
** 5y/uov SgiVE T^" TEAajOcaj^aS';;." Piutarcb* ^ytejh Piatoniae, 
fub finem. 

/^r. 461. — cucoVT(#e,] Videfupra ad x, 140. \ Vtr* 471. 'H oV tf^.] Pronuntiabatur, T H iS.t^. Vide fu- 
pta ad $, 349 ; & ad i, 533. ^/.'h p*, «^- 

/%fd. *— avR7re<pAordai.] ^?/. cvl.Trsfayjai. Sed omnin5 fcri- 
bendum, avTi7r£4>aV0ai. Nam iftud a, fut liquct ex analnt-o <mk- 
tyarai.) ciim fit natura &reve 9 fyllabam fojitione foiummoeTo lon- 
gim efficit, ficuti in rdyfAu, rtla%8ai. Ta^, Ta^ew, & fimili- 
bus ; non ij>fum enuntiatur produSt\ ficuti in <m%ayy.a. t >&S7r- Vcr. 464. > Agx.^ I X^ >- '] ^"Aj^lXox!^- Vide fupra ad ,«'> f»X^ a( » ■K'g*C t Ca vr^aij Sc qua ejufmodi funt, Vide fupra ai 
00. v, 192. 

T^fr, 475— :u j/tvaVxojv.] Prcbe quum rorat, quis eJfeU 
lbid—".jy.v.] Ita Ci.-d. HarUan. optin e ut mihi quidem 
videtur. w-3/. ^JufxS t Sc t Su,«.7. 

/T^er. 4"6, 4S9. — aTa^E.] Vide fuprj ad a', 140. 

Ver* 478.— /xaxfsv otuor*?.] Cod, HarUian. fxax^a 8t£dff9&Y*- 

Ver. 479. — 'opwgot.] Vide fupra ad ^', 242-. /^rr. 465. Tsv p*.] HunCy inquam, , 

Vcr, 466. — acgaj/aXoy aVo-] Qua ratione, dc- tayahv) y hic 
tltimam producat ; item te, i/«r. ^67; & xas-ty.til©*, *ff. 
473 ; & Ivt, ver, 485 ; vide lu^ia ad a', 51, 

Ver. 467. — 'KroXu <or/joT£jov >t£<pcX»g,J 

— pr- nufque magtfter 

"Volvitur in caput,— — Mn, I ? J19. j6 O M H P O Y 

Hfi7v, ccXXoc zroP uh KajaKJocveecrSe tc, vu,uig. 
$>ptzg£<rG' j ug vfcTv Upofjca'/^-' cJecJfi^ucv^ evht 
Efyjt 6 ,*?>i tVBt ! J - r i Tl x&viyv.]T0;6 ye -sro.-y/j 
Atfpov £-.; *i-(t3->' tm koci y.e ng evyj\xt dvvjp 

4II5 Tvyrov Iv) fieydfoig dpsug ccXKJypoc Xfrrecrbat. 

' Qg e<pocr ' A^yetotcrt § «%©•> yever ev^afievoto' 
Ur;'/sXsv de f.dXtg-oc dx'icppovi .% { uov ooivev' 
0.pftnfivi 6 'Ax.olpav]©*' 6 $' iyj, u7.-eftt.1vev epuvjv 
Ur,viXeo:o avoiy?;®*' 6 <T vTacrev 'lXtovqa, 

,\()0 Ttov (bocCocvj'3^ 'sroXvu^Xis, tov 'pa fiaXtg-a 
Eo/y.eizg Tpuuv ecpiXe:, j^ K\r,crtv OTrarcre' 

T'/J CCP b7T0 fLTT^O fiSvOV TSKCV 'iXiovtjei, 

Tov Toff oV o^pvog vtcc kcct ocpOxXfiolb B{ue&Xa, 
Ez b ucrs yX;';v/;V copv r5" 6p9o:X^oTo dtd srpo, 

495 Kat d:a iifj yXQsv' 6 J" e?iTO xeTpe T>re\dcrcrag 
' AfiCpw Uy/eXeug (Je\ epvcrcrd l uev<& £/(£©0 6ifu, 
Av/evoc fcercrov eXacrrev' dirr.pc/^ev 11 xxy.dfe, 
Avrrj Qvv ■ar^Xrjv.i, kccptj' ert <T o&piy.ov efyj^ 
'Hev ev opOaXfiu ' 6 Se (pvj, Kudetav olvoccr^v, 

500 necpoaSe re Tpuecrcri, yi, evxpfiev©* eiv^ 7;vSa' Lib. XIV. " Nobis, fed aliquando fic ocridcmini 
& vos. 

" Vidcte, ut vobisPromachusdomitui 
dormit 

' Hal'a mea ; ut nequaquam fratrij 
uiuo 
" Diu infoluta fit: Quare & quivij 

optet vir 
" Fratrem in jedibus belli [Wcsdis] 

vindicem fibi-relinqui. 
Sic dixit: Aigivis autem dolor obortu» 

tft, eo [loriante j 
Penefeo autem maxime, bellicofo ani. 

mum commovit ; 
Ruit itaque in Acamantem ; ille veri 

non fufti.-.uit impetum 
Tcnelei regis ; Peneleus autem vulne- 

ravit Iiioneum, 
Filium Pborbantis divitis-pecorum, 

qt'em maxime 
Mercnrius Trojanorum diligebat, et 

puffeJiiunes ei dcderat : 
Ex lioc autcm Mater unicum pepcrit 

II oneum : 
Qnini tunc fub fupercilio vulneravit 

Perlleui ad oculi radfces, 
Exciifiiti]ue pupillam ; hafta verd pct 

oculum penitus,{ 
Et per occipitium tranfiit : Hic itaque 

tn terram d f -fedit, manibus porredis 
Ambabus : Peneleus autem, ftriclo 

enfe acuto, 
Cervicem mediam feriit ; deturbavitque 

humi, 
Ipsa cum caffide, caput : adhuc vero 

valida hafta 
Erat in oculo : Peneleus ^autem dixit, ta. 
pitc Wn^Mm.papavrris.capite fublato, 
Denuntiavitque Trojanis, & glorianj 
verba fecit : Ver. 430. — Ov yi — 'H.x~v.] -Nec foli pxnas dant fanguine Teucri : 
Quondam etiam viftis redit in pra.»cordia viitus, 
Vidorefque cadunt Danai,— — Jgv. II, 366. 

^.484. A»;Sv 6i) inl©..] Editi habent, anjiv i1t\&< Ijr, 
Sed voculas iflas tranfponere non dubitavi. Quamvis enim 
t.Veiv, & tiVei», & TiVee-uai, apud Homerum Jeinper ; atque 
etiam t/oi, quoties lubet, priorem prnducat ; attamen ttTil©-, & 
ovliJ©', & maXtiltT©., & tiVic , £f corripiuntur femper, & omni 
ex analogia Jemper corripiantur necefle eft. Vide fupra ad y, 
414. Ov fJ.dv avr aTi7(S>-— . 

tjt avlna \%Ja y=;ct%, 

ZsyV avltra \$a rfoiff-cm 

— — vja\tv\t-ra EjJ/a yvAg-Qat. 
— inli hti tiViv y itilitra; iwitrc-x 
■t.Vic ico-£Tat 'ATfciSao. 

Kj Ttj-te £">). 
-i^07r.Vw TiViy aiif. lliad. 414. 
oS, 213. 

ojyJT- ?', 51 & 60. 
otjJT- <h 379 i ''-■ i 9 ', >44- 

Iiiad. tf, 19, 

ojyjj: d, 40. 

Odyjr. p, 7 6. 

odj/j: ■/, 144. Ver. 4S5 — ivi fj.iya\otx ojtio; aXxTiTfa XlTO-so-flai.] Al. h\ 

IXlya^ta-tv a.J; ZXxTn^a ylvitriau Ut jnfra. t^sio Ji inatv 

if.t aXKTJif* y.vitrBaf <r', 100. Et, MjvJoj, a>i/w i^v 

0J yJ- X> 2^S. Nifi forte & iftis in locis fcribendum fit' 
J.Vsv "A S l*,; five "Aew;, & etfxv.m "A f0 v. Cod. Harlciar.. { 
Tb, Bentleio, & Cod. Oxon. a Barnefio collatus, habent "A i i&: Nec ita male. 

Vcr. 489. rTavEXW] dt. nwtXiio. 

Ver. 490.— r« p-.] «// Cra „„' f „ f . Oy fW v iJ e i; cit 

Efl enim cauji allata, quare ■ffl-oXu^^x©. fuerit Phorbas. 

Ver. 4 9 i. — uVi ^1,'ti.j.] Qua ratione, uV3, hic ultimam 
producat ; item eu' X 6p C >&., ver. 500 ; & SV^uaj, w . 503 ; 
& iuvra,ver. 517 ; & j«j, etiamextra cajfuram, wr. 5 u ; vide 
fupra ad c, ci. 

Jl-r. 493 — Sra.] Vide fupia ad »', 192. 

Ver. 497. _ aVif s -«J £ » 5~= X"^ih Avn trvv WXnxi, xa'^.] 

huic uno dejeflum corninus icTlu 

Cum galea longe jacuit caput. J£„, jx, 770 . 

Vcr. 499.—; SS ifm—eriQeaX ts— , 5 ~— wta,} Kai £ r„ xaT/i 
mtua.M.r,XUy ravlcliyta h rS, « ^,i? £ .Brs^aJe ^ BVJa." 
TaTo ii—uti 1^0, wa 'fluf. 'h ? x£o-8/i j-sp »{4/ S » £ f fa-, s ; c xvmv 
t£v T(xaiv. "O «favu tr a fo*uWiK-'» |-iv si; Su/xil/, e! utw; 
avalimc V7aia$;tl~fiaTi£ti tS vretrivtic tkv xs^/tX/iv. Eufiatb. 

Ver. 500. ri£<f> f aS£.] De lmjufmodi vocabulorum formatione, 
qua nimirum analogia ex ^raf» oriatur c%«oV, ex x^afi/ 
autem -Axtaya- ex tojtI» firniliter t'tTa.ya, ex ■srj-aVIai autem 
■=r=V ? i).a- vide fupra ad S', 314; & ad v', 192. Ca-teriim 
wl^jaJe, hoc in loco, non eft ex ipfo mi^ata- quo paflo 
non conftaret Temporum ratio : Sed ex Poetico, to-e^JV, im- 
perfech>m vcl aoriftus iiri^^atov ficuti in tr, %-er. 9, Se v, 
34°, JiSiilfjaJe. 

Ver. Lie. XIV. 57 

n Reminciate raiht, Trojini, illuflrfa 

liionei 
" Fatri charo & matri, ut iugeant in 

a.dibus j 
*• Ncquc enim Promachi ujcor Alegc- 

*' Viro charo reverfo fe-lzeto-vultu- 

offeret, qu indo demum 
" Eic Troja cum navibus rcvreterimuS' 

filii Achivorum. IAIAAOS S. 
EnrefAtvett y.ot, Tpueg, ctyavi 'IXtovr^ 
Tlacjp. (piXu y^ fjcyTpi, yorjftevat ev y,zyocpotcrtv' 
Ovoe yap t; Tlfofcct^oto ctzuctp 'AXeyyvopidcto, 
'Avop\ tpiXu eXQovTt ycivvo~o~fjc(i, oTt-noTe v.ev or\ 
505 Ex. Tpo<5)f Qvv vr t vo-\ veuye9a KHpot A^/atuv. 

«V» /«.'._ x I"' " _ '1 !l_i '« 3 J'„ rv» Sicdixit: libs autem omnes pallidus 

ilf (pajTO' t-j d «£« wavjctg vtto ^Xuaov oeog etXe. timorc . pit . 

n' _H T x '' —e\ tf /#. ' ' N ''i .d Circumfpeciabatque unufquifque, qui 

«Tr/wey <?£ e„a_-®*, o-nj Qvyot canvv oXedpcv. ^L-^ ? g«v em Janidem. 

*'r» H ~ Hyf~ s «i ' . i\' a - .._ Dicite nunc mihi, Mufa;, cceleftcs do- 

Eo--Tije wv ftot, Mxo-xi, oXvfcrtx duftaT eyjao-oct, mos ,-entej, 

Quifnam primus, cruentas exuvias, 

Achivoium 
Suftulent/poftquam inclinavit pugnam 

inclytus Neptunus. 
A)*x quidem primus Telamonius Hyr- 

tium percuffit 
Gyrtiadem, Myforum ductorem ma- 

gnanimoium : 
Phalcem autem Antilochus, & Mer- 

mcrum imcifeclo6-fpoliavit : 
Merionei autem Morymque, Sc Hippo- 

tioncm inrerfecit : 
Teucer vero Prothuonaque peremit, tc 

Peripherem : 
Atndelque deinde Hyperenorem, pa- 

fi. rcm populorum, 
Vulneravit ad ile ; intcftina autem 3:« 

penitus-haafit 
Diiacerans : animaque per infliclum 

vulnus 
Erupit exacra ; illum autem tencbra; 

oculos texerunt. 
Plurimoi ver6 Ajax interfecit, OileV 

velox filius : 
Non enim ei quifquam par ad infe- 

quendum pedibus erat 
Viros fugientes, quando utique Jupiter 

fugam immitteret. "Og^tg $yj wpuT©^, (-aOToevT dvdoxy^i', 'A^atuv 
C I O "Hocct\ eirei p tnXive y.ct-sr.v tcXvTog Evvocnyca©*. 
Alag la -arpuT©-. TeXoifjcuvt®^' Tptiov _t« 
YvpTtaoyv, Mvo-uv -]yr t Topoc, Kafjepo9vf>.uv' 
<PaXy.rv d' ' 'AvtiXo%Q>, y^ Mepftepev e^evct-»?-' 
M-t]otovr]g ce Mopvv te, k^ 'I-T-roTtuvet KctTe-/jct' 
5 I 5 TeOKp©j £e YlpoSouvct t evYiodJo, y^ Uept^^Try' 

'AweiV/j; 6 txo e-~Teiff 'Y-repr,vocct, Tuoif/.evct Xctuv, 
OiiTct Kcijci XctTTcipYiv, otx 0' evjeoct ■xptX-toq cttyvo-Q-e 
AYjojcctg' tyvyr)i de y.ctT xt ctfjCEVYiv toTEtXrjv 
£<rO"l/T ElTEtyOfJLEVfi' TOV Sl Qzot®* oo-<r EKciXv^S. 
520 YlXeig-a; d' Atctc eixev, 'OiXYjoc Tct^vg vlos' 
Ov ycto 01 tic oftoTog e-tig--teo-9c(i T-rocrtv r\ev, 
'AvSpuv Tpe<ro-ccv]uv, ote t£ Xevg ev (^o^ev ugtrev. I'er. 501. EiwfjUEvai |Uoi.] Rtmwciatc, quxfo, . Ediderit, quem quifque virum demiferit Orco ! 

Vcr. 503. OuVe yi£.] Nam, ut non dudum gloriati tjlii, ntqui Et niecum ingentes oras] evolvite belU, Mn. IX, 515. 

apud Ncs , Ver, 509. "Oc-ic in «r{»T©— - ; A"ac fa.] Notindum quar» 

Vcr. 504 «irrrs xsv N — vsajVeflit.] " Sluandscunquc apte lcjignificanttr hic fibi invicem rtjftr.dcant, U, & \i. 

irit futurum, *t" . Spem k expcclationem longam pul- Vcr. 510, "HijoT.] AI. "HijeT. 

eherrime depingunt Explementa ifla, kev bi. Quy fiquis vo- Ibid.— J'.l Vt dixivmi Jtii . . c x T uv;.] Videfupri ad J, 309, 314, cabulo quovis diffyllabo mutaverit, ftatim fentict quanto lan- 
guidiorem efFecerit fententiam. Vide infra ad ^', 365. Haud 

di.T.militer, etiam in foluto fcribendi genere ; ncganti, eft, «'51- Vcr - S IZ *H<H^f">"'1 -» -a-gn^ufui,. 

jroTf ftrncgantis, B^itrdirsli. Q^x quidem vocula? optime reddi Vcr. $14, — Moguv « x, 'IwottiW.] Videfupra ad v, 792. 

poffunt Jatine ; mquaquam, Sc, nequc adbuc quaquam; Vel, Vtr. c,i6. *At 5 e.'£i:c.] Menelaut. Nam jigamtmnon jam vul- 

vunquam, Sc r.tqut adbuc unquam. Ad vim & elegaatiam hu- neratus, a pugna abftinuit ; fupra ver. 28, 29, 63, 130, 

jufmodi cxplementorum, videatur tk PlatoMtlotus fupra citatus ; 379, 380. Et Menelaus infra {', 24; a fe occifum memorat 

vtr, 433 bujus libti. hyfcrcnora. Vt refle annotavit Barntfius. 

Ver. 506, "5*0 "» fit i Ut far cra',—. Vtr. 517. Outh zaTtt *ajr«fisv.] Al. OurtLirt xaXXaTrajiiv, 

Ibid,— xXoigtv Je©. (??.£.] ^/. ^Xdjov Je'©- Sjei. ^A T{o'- ^ir. 518. — ^ux ' ^ 1 ' *«TBTa/«iviiv iJt£i>.i1v.] ]lle rapit cali- 

/.(<&• EXXafi yuVa. Ex verfibus nimirum faepius memoriter dnm fruflra Ae vulnere telum ; 

citatis. Una eademque via fanguifque animufque fequuntur. Ain. X» 

VtT. 507.— "orn, & qiyu.] Al. cVoi, & fvyn. +^ 6, 

?'<t 50S. "Ea-irflt vv* fxa, mbtji,] 'V. 522. — — 5'ts t;.] Quando utiqut ; Ss\uandt vidtli- 

Vos, Calliope, precor, afpirate canenti ; ttt, . 

Quas ibi tum feiro ftrages, qua; funera Turnus I6id.—2. r ».] Al, ojo-ii 

I T H E 58 T H 2 OMHPOTIAIAAO__ 

PA¥__AIA, rj rPAMMA O. 'TTroSea-ig f% OMHPOT '?txtyu8iotc O'. 

""YJlCs tjwSii!, kj Siaovxf/.ss©' Ta; T^wa; nxw//i.=»tf?, "Hj« iirtfi}.r,?<Tet > icj ilf»» f*e» fi.iiccvsiJ.nn _jsc Yloautv.x, 
jr j kO-wicv ctto'trx?Qat Ttf Tztihtpa' ' AttoKKuvx 01, ottui; * waig&K»] tm 'Exio^a* «; «i«"\aow; Aiyida, Ty; '£^- 
rraf »'; ^tiyii» Tfsflrei' kJ f*-=XS' T "' •*"* C^"}-"*'*'» Jrn-J a "T-7i_"s_iw_" «_%-( atel^iT *ii» _»X£«is», tb; t_i'; 

'E—fypa^a*. 

n_"\>«|>;. 

"AMu;. 
Ot", Kgeti^i-; X£%d'"\wlo IlocrEi^a-vi, xj H^i. f A Yra* EiTEr -"._ T£ QXoXottuc. y^ Tu<ppov e&qo-uv 
-- — _ <$>ivyov}e$, "nroXXoi os dufASv Auvuuv V7T0 ^epcivy 
O* pev StJ zruo' o%E{T(piv soviTVovjo pevov\eq, 
XXupo) virui ^elag, •sretpo&viyAvoi' 'eype\o Te Zevg 
£ "livjg ev xopvtpyo-i Tsruou xpv(ro8oova"H^g' 
Ztjj o ap avui^ag, *c£ oe 1 p_a? >c, A^/umg, 
T_V j_ opivof/Avctg, T\\g Je y.Aoveov}ug 'oirioSev 
Apyelw;' f^ejcc Se Q<pt Tloo-ei.oa.uvK avax\a. 
"Exjopa $' ev iveSio) »__ xeiftevov' aycZi T eruTpoi 
10 E»'a6\ o <T upfuXeu e^er «.crQf&ccjt, Kije ctirivv<r<ruv, 
Aitt e/-t.euv' E7T£* _ ^t»y afavporaj^ /3aX A-^aiuv. LtB. XTV. 

AT poftquam vallofque & foiTan. 
tranfcendiiTent 
Fugientes, multique domiti-eiT.nt Da- 

naorum manibus, 
Trojani quidem jam ad currus repref-a- 

fuga manebant, 
Pjllidi pr;_ metu. exterriti : expene- 

_\us vero eft jupiter 
Ict;_ in vertfcibus, ex aureum-fclium- 

habent.s- Juno.-.-s ampUptu ; 
Stetitque raptim-exurgens , viditqi.fr 

Trojanos & Achivos, 
Trojanos quidem turbatos, turbantes 

autem eos a tergo 
Argivos ; inicrque hos Neptunum re- 

gem. 
Hettnrem vero in carnpo vidit jacen- 

tem i circvimque fociil 
Scdebant ; is autem ^rjvi angebatnr 

anhelitu, mente-A-viribus defcclus, 
Sanguinem vomens ; ci:m qnippe non 

imbecillimus vulneravit A^htvoram, ya% (inquit Scboliafies) h t^7T®* Quod nthilt eft. Eujlatiius, 
mclliis : Oi [Aiv ygatAfAofiiXQt Cy*H- a t-zyxrw 'TTTl^Qai.ii. O. 
JE ^JTC-SC tf» »§*5W"A tTAJ HcXeT'/ Rl/TC, AiflX£X3tf>9-( 5= $ a ?*i 

t«v ffvvra.$ti> £7TiTn5ec3 Iva n* ^axwi Tn- Xi|e_c to Ta^cnrji^o 
>[, '>':■ T''i,*ii,o: 1 ifjt,<pr%n Ta?v Tifv T«<f>fj;v JjaSaivivTwy. SimiJiter 
llcm- gcr.es : Ouk i^^Jj *'•.' ?»«£" t:c;v, 'T-Tri.taTJV.— *.\/ ./.' a'-; 
Ej-Ewla ii aWxoXtet TiT? c-5"_f 5 , ._ 1 ^xsXcttw:' ^ Ta^-J**' £*ra p/^a?.» 
" - iv t|j •^uyp* tfTaj k. n iiixr.vila e^ei, to fStiBac xuv tyiv~ 
y. '.-"u.v.-k: '.=^- : ic (AifABfXim^ Ihrmcgen. 'mi^ifA^Bi^a ui-MTni&i 
caf>. 14. 

Vcr. 3. Oi fxiv ?,,\] Trojjni quldem fanc . 

Uid,—&ag *^c-<f>iT.] Ad currus ultra folTam jj*n ab initio oppugnationis relictos ; ^*', 75/ — 85. 

Ver. 4 — gjpffe J:— • _ T ^ ^ ^aWlflf, [J; Ji— .] 
Profpiciens, fumm£ placidum fctf/*/ txtulit und_; 
Disjeclam ^.vneas toto ■•videt a-quore clalTem, 
Fluclibus opprefTos Troat=, ccelique ruina: 
Nec latucre do'i rratreiB Jnnonis &irx. __?*.. I, 131. 

Ver. 1 1 , A C(ft. E^l Nriv,] 

Purpuream vomit illc aninum.---—. _3_/;. IX, 349, 

/?/,*'. — _ ^uti» a^at^.'T_T:c -SaX' *A^a(Jjv.] 'll aVa^a-i; t3 

xala^_-=i _70Tt jwsYtJ rsriy' S_'vaT_i, QrJ-1i -'i *r; _rX£«v.— w Ot_v 

Xjf»7, ** ,w£t u ywiv «^jjJTaTs; j^aX* ;A^t_-M*f ,** ' ft&fa n 

c Vo'^a_.; .^Xj? Tij"- y.ala<fayev;' tIv ya\ _ra'vr/ '"^.j-V _-l*£_* 

^':?>r.. Hermogencs ■&*£ j «£9.S'- Jt_fT»it^ f- 7 f- 37* IAIAAOS O. Lie. XV 59 -, \ »' 'H » . / Tov ot louv eAer t o~e •BTKTyp uvdpuv TS .7BUV Ti, 

AtlVK VTOO^K ttOCOV Ho'«Ji/ ~~TfOS f-VtlOV tEtTTtV . 

*H y,d\K §■] JcaK3T£^;i/o--, Kuyjxxve, ^o; ^oA©-, Ho'-j, 
I J "Ekjopk STov e~ruvo~e f-uy-g, e$oZr t cre oe Xaag. 

OJ ttay oiT, ej aurs Y.XY.oopK^tr,; KXeyeivr;; 

IIpcVTjj l-ruvp^ut, v.xi Qe ~srX~~yx(riv tfiurcru. 

*H £ u,if*vn, ots t Ixpefiu v^iodev, ez ve ■srodouv 

'Ay-uovx; ?»» Svu, •arepl yj-po~\ oe decrfiov iif$M 
20 XpuVeoi/, Kcpr<£\ov ; Qj o' Iv uWepi -Z, ve$'iA'-<riv 

'Expeuu, r]Xug~eov §e Beo) auju jtccbooV OKVfvrroV 

AvfTKl o' £y- \lvvUv\o ITKpKg-KOOV ov c= XuQotf-i, 

'VitPjko-y-qv Te]uyuv K7T0 f2r;xS, o~op ctv iv/fjxt 
Tr,v oXr/--7rsXeuv' ef-e cf £o ug ffvfibs uv.ei 

2C 'A^rr/jg hovvr, TipctKAy®* .jetoto, 

Tov Qv 'fvv Bopev ctvtftu -sre-TibScrK BvnhXcec, 
Ti'ept\x.g e-r urpvyfjov ~~rovjov, y.ky.k f-TtsucrK, 
Tctott f.iv 1-retTK i&ouvcT ev vxtouevr t v K7.sveiY.Kg. 
Tov p, lyuv evQev 'pvo~xfr,v, >c, avvfyttyoV xjng 

■:o "Apf®* eg Itt-toCoJov, y^ zroXXu -ureo c-9\r,<ruv)u. Hunc auteni intu '!", r, ; rtu; cft p*- 

trr homlnumque deiirnque ; 
A tM.ui.i-niucj toi lim "njtucns, Jtl- 
• r.one: ,:,utus efl.. 

" Certo-ceitiiis infli-artifrx, o fiau- 

dulenta, tuus uolus, funo, 
'• H:c't n irbilcm .f l.-re-fccit 5 pu- 

jinii, fugavjfqule ;' ,.'-■• copias, 
" Haud equidem tcio, ann.n rtlrsus 

machinationum perniciofarurn 
" Pnma fiuCtum fis percepti.ra, & te 

verbcribus ca;d:nn. 
" An m.n mtminilli, qumdo pependi- 

Mi ab-aito, a pcdibus antem 
" Incudes-/i</)ȣ'7.- , s demift du3S, cir- 

cum manus autem vinculum mifi 
" Aureum, infrangibiie ? tu autem in 

a-there & nubibus 
" 1'ependiiti ; mceiore-afliciebantur au- 

tem Dii per excelfum Olympum : 
" Solvere autem non poterant circum- 

ftantes : quemcunq; a\rc prchendeir, 
" Prcjiciebam correptum de liminc 

fft//, donec pcrvemret 
" In terram vix-fpirans : me vero rc 

fic.quidem ira mifTum-faciebat 
" Vehemens ob Joloiem Herculis di- 

vinj j 
" t^uem tu cum Borea vento induifl.:- 

p-ncellis, 
" Milifli per infiucluofum pontum, 

mala machinans, 
" Ht eum deinde ad Coon bene habi- 

tatam de-curlu-detulriii. 
" rfc euir, quidem ego inde liberavi, & 

rediui itcrum 
" Jn Argos equis-aptum, multis licct 

malis-exercitum. Ver. 12,— -E72tj:£ avtifW te .^e^v t£,J 

Dtvum pater, atque hominum Rcx. 

Mn. I, 69. 

hominum fator, atque Deoium. Mn. XI, 725. 

Ver. iS.^H b* (tifw-'] A1.'h u fiefim', & "'H a fte/inii". 
Pronuntiabatur autem ift» ftif«-f Non utique licentia aliqua 
Fcltica, fed quia vulgb etiam in filuia (ut opinor) oratione iti 
pronuntiabatur. Non enim id femel iteiumve, fed perpetuo 
fere, & confulto fecit Polita. Vide fupri ad i, 349 ; ~t ad 1, 

533- 

■ /ii,/.— "t= t 1 s^j^xt.] Quando utiqve ; Qusndo nimirum — . 
C.-eterum de hujus verficuli numeris, vide fupri ad ■,', 36 j 
& ad y, 363. 

Iiid.~-lr. ii w.ZtTi: "AxftsvcL; inx <fu'ac.] Non hsec ab Ih- 
n;ero conficla, fed ab antiquis defumpta Philcfuphis ; qui elemen- 
torum mutationes, rerumque naturalium formandarum ratio- 
nem, fub huiufmodi fabulis foliti funt docere. Quarum tanKn 
fabubrum fubtilior & enuclcatior explicatio ad Pcctici Ornntus 
inte]l,gentiam paium facit. "Esiksv TUtr.in; ( «i/6tf wa/.aia wa- 

fa&iom TUTO, xa6' cvZelij 1/wi/Seij'sJo KSXftf/UULEVetl T ^'Hj:v— , 

PLurnntus de Natura Deorum, capiteie Fabulis antiquitus tra- 
ditis. 'Hx jcciicfEVsc *f£ aXrStfr, ivtwmn xalviv TE^aToXoj-iav, u% 
'C/^r^ixov.— To Je s<7av'l* ra-XaTisiv, uy/ '0{/.>l£iz:-/. Strabo, lib.^l. 
pag. 3Stif45. Al.io&zc, 

Fir.zT. — rXaVs».] Pronuntiabatur, »>,*c-b>, "vel %*.'?■■ . 
Videfupri ad B', 811, Ver. %z. — £•/. 'hjvailt magbca.i&y ~v *f£ KaT;i^ti,— . J Scho- 
'iaftes legit ; BJt tJuvavlo- eo-ajac-a-fiv ov <f£ XaCoijcii,— . Multo 
minus vemiflc. Jn vulgatis iftud, » tfs J.efoifci, id ipfum eft 
quod qureritabat Scholiaftes, Jv cvs a'v Xafoifxi 0-01 ■nrajEc-ovTa. 
Deinceps autem quod adjicit, ci'?cv $9, cti >.:fsi Tiv'Hfair»v 
rede fe habct: Ut Iiquet ex fequente, pisrWxw TEiajaV, com- 
parato cum, ^'4= -nroJo; Ti\a~xv, fupri a, 591. 

/vr, 24.— l/^i 3"' tfT i!'; Zvfxl; aviil 'A~r.yj'; ooVvr.] Al. ifxl 
iV* wc ~^vfxv/ avisi 'A^n;/n; ocfjv»:. Utravis leiftio ferri poflit. 
<Jtmod autem conjicit Barncftus, fcribendum hic av>;:i, propterci 
quod a':i'Ei aliis in Jocis mediam corrripiat ; plane nihili efl. 
Quod enim in uitnibus fit vocabulis, ut uhirr.S in fyllaba Vocaiis 
hnga, fequente ali.i Vocali, ditr.idii ex parte elidi, hoc eft, 
ccrripi poffit ; vide fupri ad a', 51: id nor.nullii in vocabulis, 
etiam in fyllabis non ulthnit, fieri itidem poteft : Ut in rtaa, 
ior, v.lc., >i.a, avisi, £; f.milibus pcrmu.tit. Vide fupra ad v ', 
J03. 

Ver. 2G.— a'vt t a,v,] Al. aviy.vv, 

Ver, 27.— aT^jyliv/.-\ 'Ay.alaTr::.' :, crc?.vv r r., </':; \\101 cpatr*, 
Tcv ar.ar-ny.', Scbd, ad a', 3T6. 

/cr. 2S. — K.,ivJ'— «ttisixa-:.] Ut & ibi eum videlicetnovis 
periculis objiceres. 

Ver, 30. — a^XiiVavla.J Eie ^e rotf t;Vov t2tov cr^iaf^; r 0' 
tive; *t} TWTfc-c Ttij C-Xtfc" 

Tl(v/ y :-l \r\ 0-' aVs/cira ^^aiAl'^• fAl^^u; cV' ew T^oiV 
KaKaXer c.f»a &riti~o 5 tmftivsiet tjri/SsVJai, Evjlatl. 

I a J>V< 60 O M H P O Y 

Tuv <r ccvric; uvr\cru, »V ctiroXKr^g a,irct\ccuv' 
Ocpo eldrig, yv TOI ^octtcrfiri (pi\OTr}S T£ Xj £Bi"), 
'Hv ef/.tyrjg eXQScroc Beuv caro, xctt fjc ctira.Tr^crag. 
'XI? (jDasTO* 'ptyrjcrev oe (Zounrig ■BroTVioc^Hpr;, 
35 K«« jA,iv (puvr]o~ot.<r errea ■sf\epoev\ct -zrpoo^vivoa,' 

Is~u vvv Tooe Ycttct x), Ovpavog evpvg V7rep8ev, 
K«* to xct\ei£oy.evov .Zrvyog vSup, 'os~e fieytg*©* 
' Opx<&> y deivoTarog ts sreXei fixxctpecro'1 Beolcri ' 
S17 S" uor) xe-paXr), y^ vuireoov Xeyj&> ocvtuv 
40 iKVfjtdiov, to ft ax ocv eyu ■zroje fta\y ofjcocrotifu 
M"»7 01 efirjv toTrjJcc TlocreiSctuv evocrtyduv 
T\r\fx.atvet Tpcoag T£ x),"Ex\opa, toTcti §' aprjyei . 
AXXa •urx ccvtov Bvfiog e7rojpvvet x). ccvuyet' 
Teipofjcewg e7r\ vr\vcr\v louv eXerjcrev 'A^ansg. 
45 AvTctp toi xocxetvu eyut mrapafjtv^r\cratfjtr]v, 

Trj tytev, v xev Srj Qv, KeXaivecplg, r]yefjcovevoig. 

' ■Qg <pctTo' fteiorjcrev oe 7<raTrjp ccvSpuv re Beuv ts, 
K«j fi.iv ctfteifcouev®* errect -srjspoevjct "urpoo-ypoct' 
E» p, orj Qv y eireiTct, /2ou7rig •sroTvict"Hp-/; i 
50 lcrov efto) cppoveacrcc fter ctSavctroicri xaQt^oig, 
Tu xi HocretSctuv ye, x). el fiaXa (-iiXe]ai ctXXr, 
Atfya fjti\cc$-peyeie voov, fte\d Qov x), eftov xy)p' 
AXX' et Svj 'f> ereov ye >t). drpexeyg dyopeveig, Lib. XV. 

" Hsee tibi rurfus-in-memoriam-re- 

ducam, ut defiflas a fallaciis : 
" Ut fcias, an tibi profuerit congref- 

fufque|& cubile, 
" Quo mifta es, veniens feorfum-i 

diis, & me decepifti. 
Sic dixit : Cohorruit autem magnis- 

oculis veneranda Juno, 
Et eum compellans verbis alatis allo- 

cuta eft : 
" Sciat nunc hoc Terra & Ccelum 

latum fuperne, 
" Et fubterlabens Stygis aqua, quod 

utique maximum 
" Juramentum, graviiTimumque eft 

beatis diis ; 
" Tuumque facrum caput, & nofter 

torus ipforum 
" Nuptialis, quem quidem non ego 

unquam temcre iuiarim - 
" Nun meo hoitatu Neptunus tcrrre- 

quaflator 
" Cladem-infert Trojans & Heftori, 

Argivis autem auxiliatur : 
" Sed nimirum ipfum/a-ii animus in- 

citat jubetque ; 
" Afllictos autem ad naves videns mi- 

feratus eft Achivos. 

" Atquin & ei ego confuluerim, 

" Eo ire, quo quidem tu, Jufitcr, 

atras-nubes-cogens, imperaveris. 
Sic dixit : Subrifit autem pater homi- 

numque deumque, 
Et eam refpondens verbis alatis allo- 

cutus eft : 
" Si quidem tu jam deinceps, ma- 

gnis-oculis vcneranda Juno, 
" Idem mecum feiiticns inter immor- 

taJes federis j 
" Tum codem fane Neptunus, eriam 

ii maximc velit ali6, 
" Confeflim & Jnam converterit mcn- 

tem, ad tuam &meam voluntatcm. 
" Quin, fi jam quidcm ex-aninio & 

veie Joqueris, f'tr. 31. 'Of°' ti»>ic.] Al. "Of»a i»»s Et, "0?;a i$r,\ 'Fv Ji TrT^ K tuio. thc H^a^* a^ic"* TW— «:Ta J^3 HTca; Ttrc «jS.-af IfAOdal rj x.*i"' S^"?S»* — Toiairra yao o %ljq aTrliXiT ^ 

•■'.I orji,- a:'Tijv. " "04> 5 'a fjvic, G?c." 1'lutarch, dt audicnd. 
Pcrtii. 

Vcr. 34, Btvvi; '] Vide fupri ad a, 551, 

I cr. 36. *lc-x '.l/Y r:St ya\a J^ Kfavo;.J 

Efto nunc Sol teflis, & ha:c mihi terra prccanti. 

M*. XII, 176. 
Fontefque fluviofque voco, qusque aetheris alti 
Relligio, & qu£ cjeruleo funt numina ponto. lbid. v. 1S1. 
Vcr. 37. Kai T5 HalttS.fAiYGV l*iTi>yv;v$aiB, of£ [jtiytrf&SOik®.. 
l)Hlfora7oc te — $toiiri.} 

idque ratum, Stygii per flumina fratris, 
Ter pice torrentes atraque voragine ripas, 

Annuit. JEn. IX, 104; & X, 113. 

Adjuro Stygii caput implacabile fontis, 

Una fupcrftitio fuperis qu-e reddita Divis. Mn. XII, S16. 

Ma\ie-a ^t Ti; "tTH^o; 'ro cvo ( aa t; Tiiv ■aroiuo-iv lir£tc-riyaf.T."0/xri- 

$©-■'£> /xsv j-i"lifa; t7tu)o-iv !jf»i>, " "Ir» vi>~- to **ltiSSlttm !« Xtuyh Sttlf" TaDVa fxh in hnmtro t!( av JWv ;'; to !lba, 

t^; i.TW/1; r«'cfov — To Ji uiu£ to aVo t5 xjii^vb t» 1D-«oa T>1V 
No,W{iv fa'£ov, IjUor.Viti jctiv TOjircv i; csi-rAav li^-i/Viiv Ji£- 
f rttjov trt Jfia Tiic vtT s -ac, Ictov Kfafiiv mi\ct(ta xaTtio-i. eavaioy 
Zt ri uJi-j <}>.- £ ti tSto, j ailJjwB-» ^ aXXo,- £o..jj oravl,'. Pau- 
Janiai, lib. S. cip. iS. 

Vtr. 39. — r) niiTtjov X^-vj®. ac.'.-o7v Ka^ftiov.J 
Pcr connubia noftra, per inceptos Hymen.ios } 
Si bene quid de te mcrui, fuit aut tibi quicquam 
Dulce meum. Mn.lV, 3 ,C. 

Vcr, 44. T£i;tMiva;.] ^/. KTtiiOjUtvs;. 

Vtr, 46.—5 xiv Jvi'J Siuocunque dcmum—. 

Jbid. — Kff^ccovtcoic.] Al. iUfitmfvr.f, 

Vtr, 47. — OTaTug avJ^ojv te &£aiv Ti.] Vide fupra ad vcr, 
Iz. 

^er. 4S. — a'u£i?oju£>©> t?Tta.] Qua ratione, a^ccEiSoicciv©-, 
hic ultimam producat ; vide fupra ad d, 51. 

f<r. 49. r.i / A £> J»j c-n'.J Si quidcm tu rcuerd , 
Ver, jo, — aSavaroio-i.] Vide fuprji ad i, 398. IAIAAOS O. 
Eo^eo vuv ftejct <pZ\at Beuv, y^ §euoo kxXso~o~ov 

55 'lotv t e\§efievxt, ic, ' AttoWuvx k\utoto£ov, 
CXfio ',] [X ftejx \xov ' Ayxtuv ^x\ko^ituvuv 
E\dv, jc, enrr,crt YIoo-et§ctuvt ocvxkJi, 
Tlxvcrxftevov wo\eftoio, rcl ct zroog §ufj.x8' laeoSxt' 
' Ek\oox §' oTgvvyo-i, y.x^v h> 3>0(~£©o 'h-rroWuv, 

60 Avrtg §' e l U7rvevo-/i(ri ftev©^, \e\x$r\ §' o§vvxuv, 
Ai vVv fttv Tetoao-i Kxjx pipevxg' xuTctp ' ' A-yju&g 
Avtic X7rog-pewrio-iv, ctvx\y.i§x pd^xv evop<rxg' 
<Peuyovjeg §' ev vi]U<rt ■src\UK\r j t'o-t -uretrucri 
TIri\etdeu A.% i i\r t og' 6 §' xvg-r t o-et ov erxipov 

65 Uxtpoy.\ov, rov §e KJeveTeFxei' pxi§if/.@^"EKJup 
iAitf ■sTDOTTx^oiQe, wo\e7g o\ecrxvT eul^q 
Tac xWvc, ftejx , vtov eftov ^xpirr^ovx §7ov' 
TS §e %o\uo-txftev©* KJevei "EkJodx §iog 'Ay/iWeug. 
Ex rao ctv Tot eirenx ■srx\tu^iv srxpct vt]uv 

%0 A(£v eyu Teu^otfti Sixfnreoeg, eltroK 'Ayxio) 
' I\tov ««Vt) eXotev, 'Adr t vxir;g §ix $>j\cig. 
TcTTftv §' vt xp' eyu ■srxucru ^oXoi/, ire rtv ctWuv 
AGxvxtuv AxvxoTcriv cty.uvefi.ev evQxS' excru 
TIpiv ye ro TI'/]\ei§xo re\eu]r]Qr,vxi e'e\Sup- 

7$ flg 01 urreo-T-,]v -zrpurov, ey.u §' e-rreveuo-x Kxptfi 
"Hftocji ru, ot IfteTo Bect Qerig : ^ot}o y-Jvuv, 
Ato-o-Oftevv] rifA.r t o-xi 'A^iWr.x -z:f]o\t7ropBov. 

*ng l<pxT- £§' x7rt'6r,o-e Bex \tVKu\evog"lIc.y]' 
BJj §e kxt 'loxiuv opeuv ig ftxxpov "O\uu7rov. 

So '£lg <T ot xvxi^ri w@o xve^, o~ e:rl irroW^v Lie. XV. " Vade nunc ad ca?tus deorum, & 

huc vocatos-jube 
" Irimque accedere, & Apollinem in- 

clytum-arcu ; 
" Ut illa quidem ad exercitum Achi- 

vorum aere-Ioricatorum 

*' Eat, & dicat Neptuno regi, 

" Ut, rehct.a pugna, fuas ad aede» 

redeat : 
" Heclorem ver6 excitct ad pugnam 

Phcbus Apollo, 
'■ Iterumque intpiret robur, oblivifii- 

que-fjciat dolorum 
" Qui nunc ei premunt prxcordia : 

Achivos autem 
" Iierum avertat, imbeili fuga ira- 

mifsa : 
" Fugientes autem, in naves multa- 

tranftrahabentts incidant 
" Pelidae Achillis : Is ver6 extitabit 

fuum fucium 
" Patroclum, illumque interficiet ha- 

fta illuflris Hettor 
" Ilium ante ; multos ubi-/7/f-pere- 

merit juveoes, 
" CumaUos, tum filium meum Sarpe- 

dona nobilem : 
" OiParroc/araautem iratus interficiet 

Heflorem nobihs Achilles. [in- 

" Ex eo deinceps tempore ut-iterum- 

fugam-avertantur-Tr*/tfm' a navibus, 
" Semper ego cfficiam pejpetuo ; uf- 

que-dum Achivi 
" llium excelfum ccperint, Minervae 

confiliis. 
" Pnus autem neque ego ceiTjbo ab 

ira, neque quempiam ahorum 
" Jmmortahum Danais auxiliari hic 

f nam, 
" Q.uam Pehda; expletum fuerit defi- 

derium ; 
" Sicut ei promifi primum, mcoaue 

annui capite 
" Uie illo, quando mihi Dea Thetis 

teiigit genua, 
" Supplicans, ut honorarem Achillem 

urbium-vaftatorem. 
Sic dixit : Ncque non-obfecuta -cfl dea 

ulnas-candida Juno ; 
D.fceiTn itaque ab Idris montibus, ut 

• rel ad excclfum Olyinpum. 
Sicut vero cum fe arrig.t mens viri, 

qui pcr mult.s Vtr. 56 — 77. "rtfi r' fx.it 'r\ x ^ a «r1«XiV3{8».] Ver- 

fus hofce -uiginli duot, tanquam fuppofitos, repud:S-unt Veterum 
nonnulli : Rationibus, ut mihi ouidem vid.tur, haud fatis ido- 
neis. Qm5 de re videatur Euflatkiut. 

Vcr. 58. nayra^usvcv.] Al. riarcrafxivv. 

Vtr.d^. — 'A^i^nof] Vide fupiaad ,' , 324, 

Ihd i,fr[m.~\ Al. avtrrttrr,, 

Vtr. 66. 'iXia.] De hujufmodi vocabulorum pnfdtf. vide „ 
fupra ad w, H . Inepte admodum B^fiut, « Prcducur " ' *""'" C ° lL '"- <&* 

(inquit) .t f «W>»r<» AweW^ccV r S, Zwh:*." Quafi fcilicet "' 9 *f ^T "■' Mum f" 

yox, 'fKi*, lucum non haberet fexcenties fit datlsiui. *'"' 79 ' B " 

ir,- -- "J J» • 1 M « ■ • collatus. 

Ver. 7i.~~ur a { .] Al, ur «v, Uid.—zcavc-i,.] Al. rsra-Sx. 

Ii:J — «>■>■*■'■] «'JiXiv MSS a viro erudito, Tbf,. Satkio 
collati. Qua: & proba Ledljo- > 

Vtr. 73. 'A9av»T K ,.] Vide fupra ad i, 39 S. 

lbii.— } a V«.] Barrrtfius peffime, U^. V>de fupra ad V, 4 a 

Vtr. 77 — oWjtojV] v 'Je fupra ad £', 27S. 

!- r ^ 8 T"f"' U ^ wi ""'">] e^tr. «r.'T»«-H { », MSS 
o a Tb. R.r,,l.;~ -«11..: ^, m - - , „ s 

Qua: fi vera fit leflio ; crit prior illa duo a Tb. Bentleio collati. 
a, de 
*»rj Bn-fit. MS.Iiarhian. I Tb. Batltl, 

Vtr. 3c— ;V malfr.] Al, CTar ^», Vv 62 O M H P O T 

TxTccj eXr/fKiivaq, '{f>peo~i ■nrevKxXtfj.^cri vor,crt, 
Wii^, sj ev§x,' fj.v.ctv^Tets re TjroXXx' 
' £1; KpoLtirvutj fisuavTct dterfjxro •uTorv.to'"Hp't]' 

' iZe]o XtTVv' OXVfJ.7T0V, OfA,Y<y£C££0-(Tl l' iT7rX()SV 

oj AQavxTotcrt SeoTcrt Ato; cJouu' ol oe Idovjec, 
Tlxvje; xvr,t'rxv, v^, detzxvouvjo oeTTXTTtv. 
H o xXXzrg pl exre, Qsfj,tg-t oe v.xXXi7rxp-!io> 
Aexjo oe7rxg, 'sr^urr^ yxp evxvrirj rjXQe Sizcrx, 
Kxi piv <puvr l (TX(T eirex -zrjeooevjx ■uTpocrrjvSx' 

90 Hpii, rt7r\e (leSrjzx;, xTV?Ofj,evci Se eotv.x; ; 

'H fxxXx dr] Qe po£vjre Kpovv ■urxi';, 0; roi xxoirri; ; 

Tvjv cY efj,si£er errstrx Sex Xevz^ASv^"Hp'i]' 
Mq y.e, Sex Qefci, rxvrx dteipso' cicrSx v^ xvrrj, 
Oioc ey.etva Svlio; vrrecjCptxX'^ y^ xrrri.vr,;' 

95 AAA« (tv y oio^/e Seo~.cri cofj,oic evt oxiro; eicrr : ;' 
Txvrx oe y^ fxe]x rrxcriv xv.vcrext xQxvxro.crtv, 
Oix /Zev; xxv.x eofx r srt<pxvcTv.e\xi' icie rt prifj.1 
IJxcriv Ofcug Svfiov y.e^xpricrefj.ev, isre iG^oTcrtv, 
Ovre Seo~;, etrrep rt; ert vvv oxivvjxt evdpiu.v. IOO hl jj. xp u; ei7rncrx icxi e?ero ■srorvtx"Hpv pi £l"Xp'i]0-xv d xvx duifj.x Ato; Seoi' r) cT eyeXxe-os 
XeiXeo~tv, noe fisroiTrov err ocppvcri xvxvericrtv 
IxvOv; ' r nrx<Ttv oe vefj.ecrcryQeTcrx fj.e\r\v^x' 
NrjTTtot, ot Zrjvt fj.evextvofj.ev dppoveovje;, Lib. XV. 

Tcrras profeftui, prcecoidiis in fiudtnti 

btts fecum-cogit.it, 
" Huc ivenm, vel illuc," animoaue- 

vcrfn multa : 
Sic cekriter; viam-carpcns pervolavit 

veneranda Juno ; 
Perycnitque in cxcelfum Olympum: 

Congregatis antcm fupervenic 
Immortalibus diis, Jovii in domo : Illi 

vcio confpicati, 
Omnes celeriter-adfurrexerunt, & exci- 

picbaht poculis. 
Atque hwc aiios quidem omiflt, aTlie- 

mide veid oenas pulchra 
Aceepit pocylum : pnma enim illi ob- 

via venit currens, 
Et eum compclluns verbis alatis allo- 

cuta eft : 
" Juno, cur>Wafcendifii; metu uti- 

qur perculfj? fimilis v.dtris ? 
" Anne valde fcihcet te territavit Sa. 

turni filius, qui tihi maritus ? 
Huic autcm refpondjt dcinde dca ul- 

na f -candida Juno : 
" Ne me, dea Tlirmi, haec interroga: 

fcis & ipfi, 
" Qu Iis illius animus fupcrbus & 

inclemens : 
" At tu quiJem pra»fis inter-Dcos, in 

sedibus, conv.vio sequali : 
" H.lc autL-m Lt inter omncs audics 

immortalcs, 
" CHuliaJupiter n.iIaoperaJcnunciet : 

ne.jue imninu put > 4 

" Omnibus uni animum gavifurum 

ne.|uc mortalibus, 
*'. NequediUj etiamfi tjuis ufque nunc 

convivctur hilaiis. 
Ac quidem lic locuta confedit vene- 

randa Juno : 
MoleHc autem ferebant per domum 

Tovis, dii : Ula vero rifit 
Labiis tcnus, non autem frons fupercilia 

nigra 
Exhilarata eft : inter omnes autem, in- 

dignata locuta eft : 
" Dementes, qui Jovi irafcimur infi- 
pientes ; Vtr. 81.— liiri.] At. vohVeii 
Ver. %z.—i.rti.~] Al. hiv. 

Ver. 85. 'ArWtvnitn.l Vide fupra ad i, 398. 
Ver. 86. — fotKxvowla 5"£7rarrrriv.] Vide fupra ad 5', 4. 
Ver. $7.— iatrs.] Vide fupu ad Y, 41. 
Ver. 88 — SaKtra.] ^i^sc-x Cod. Harleian. a Th. EeiitUt col- 
Iatus, 

Vtr. 90.— .SiJnitrt;.] Vide fupra ad a, 37. 

Jbid. — aTv£ofjiiv>i 5i soijrar;'] Scholiaftes cum Cod. llarltiano 
legit, atque exponit, a.tufyij.v.r,. Sed soiita,-, apud Homerum, 
rariiis refpondet Latino, njidtrit ; fepius, ixlimilh-vidtris, 

Ver. 91, — ?i ^i'S r5 -t.] Al. tr' etp»frjo-f, 

Ver, 92 — 3 ; -a Xt:W?.£v@K] 

— 1'veis diva lacertis. Mn. VIII, 387. 

tftrr. 93. Mii fxi, Zia ©f/xi, -rauTtt.] Vir cruditus Tbo. 
Bentltius, uno in MS Italico fcriptum rcpperit, M>f /m, Ss«, ^iti muta. Unde fortaffe legendum, eodem conjeaante j 
M>i /UE, Sta, fxn nravra 

Vtr. 95. — JaiTtit Iftrrir;.] Vide fupra ad i, 46S. 

Vtr. 96, & 107.-08«»'™«.] Vide fupra ad i, 398. 

Ver. 97 *}£ T,.j Al. uS' hi. 

Ver. 98.— XE^aarrrl.uEv.] Vide fupra ad tw. 11, 

Ver. 99 — ti; sti vi,,.] Qu_a ratione, Vti, hic ultimam pro- 
ducat ; item Znvi, ircr. 104 ; Sc a-BatT, -vcr, 108; Sc yae,veV, 
III; & x!>,£lo, «ir, 119; vide fupra ad i, 51. 

Ibid. — JniwTai.] Vide fupiii ad ■/, 260. 

Ver. 101. "n^Sntrav.] Cod. Harleian. "O^Dijs-av, 

lbid.—lyiXao-o-t—vSi iav3».] 

-curifque ingentibus a^ger 
Spem vultu fimulat, prcmitaltum corde dolorem. 

j£n. J, 212. 

Vtr» IOI,-"Xi/av£i;triv.] Vjtle fupra ad a, 528. 

^cr. IAIAAOZ O. 
105 H ert fA.iv fA.efA.otfA.ev xct\ct-TctvcrefAev, ctcrcrov lovreg, 

j\ rT * '\ r\ / f ~\* » / ,5»' »- /o 

J-l 67T£;, ijg /5<*r 6 otCprjfA,ev r &- ax otXeyiCet, 
Ovo oQejctt' <P'/jo~iv yctp ev ctdctvctTotcri BsoTcrt 
K#(CiT£i' re crQeveY re haxptclQv elvctt ctpier&>. 
Ta eyeQ , b, rjt xev vuut xaxbv ■mt r cir^o~tv exct--6i' 
IIO ' Horj yxf~ vvv eX-TOfjt Apr(i ye n-^ua TervyOai' 
Ttcg yap ot oXuXe fA.ayr- evt, <piX]aT©* dvopuv, 
' AcrxaXap^, tov P'/jo~tv ov efA.fA.evui b&pifA,©^ ' Apyg. 
' .Qj e(pctT' avTa^' Apr\g BaXe^u ~-re-rX"/\ye\o u'/\pca 
Xepcr) xa\x-r~r\veo~cr , cXopvpb[A.ev@* £e -~T-ocrrjvSct' 

f I C M» VVV UOl vepteo~r\G~er , 'OXVUTTIX OUUaT e-yovlec " Ne nunc mihi fuccenfeatis, ccelertes- 

/ /, / r,, ,, » , x «, , domos incolentes, 

T.trsjcrea:»' (tovov vic;, tovr erry v/jxg 'Ayxiuv, " Qiiod-uicifci-veiim caedem fiiii, pro- 

,, v / ' fcdlus ad naves Achivorum, 

'El~rep fA.01 Jo, [A.oTpa, Atog HTXr\yevTt ttepa.VVU, " Etiam fi mihi /r fatale, Jovis per- 

K£r<rfla;, o^» f£)cU£(T(r< yrx£t9' a't'ua]t x), xovir\o~tv. Lie. XV. 63 

" ^a/que adhuc ipfum cupimus com- 

pefcere, propius accedentes, 
" Vel fuafu, velvi : is veid e-longinquo- 

fedens noftri-rationem-non habet, 
" Neque movetur : ait enim inter im- 

mortales deos 
u Viribiifque potentiaque eximie fe 

effe optimum. 
" Quare tolerate, 'quodcunque vobis 

maiunvimmittat unicuique : 
" Jam enim nunc opinor Marti utique 

damnum illatum e(Te : 
" Filius enim ei interiit in pugoa, 

chariiTirmis hominum, 
* c Afcalaphus, quem ait fuum eflc im- 

petuofis Mars. 
Sic dixit : Mars autem robufta ferie- 

bat-iibi femora 
Manibus pronis, lugens autem allccu- 

tuseft :' cuffum fulmine 
u Jacere, unii-cum mortuis, in f3n~ 
gu ne &pulvere. 
'<Qf CtctTO' ttCtl p tTTTTUq yteXelo AeTfiOV T£ <PoSov T£ Sic dixit :_ & equos jufiit Terroremque 
, , \m w , r, / Horroiemque 

120 Zevyvvuev'" ctVTog evre eovo~e[o ■nrafA.cpavbuvjx ' Evda xe Tig fietc^uv T£ x), x~.yxXeuTep<&> ctXX©* 
Hoto Atog aQavaroicri yoX©~> x^ firivtg ervySr;, 
E. fir) Abr,vv, --rctcrt iwepiboetcracra SeoTcrtv, 
TLgJo ot, ex ■WDoQvo-i, Xirre Se ^obvov, evQot Betxtrcre. 

125 Tz 0' cl-rb p x.ecpctXyj- xbpvQ' etXejo, yl, Qotxo- uuuv, 
"Efy@L> d e~-r l cre trioct-r)g ex yeiobc eXQorct 
XctXxeov' •/} 6 e-res-~cri xotQot-nfjeTO BSpov '' Apriot' 

M-avc>A,'ve, <p^evv.g r,Xe, OtepQo.pctg' v) vv toi otvrug 
Ovotr ctxiteuev eg~}, vo@h $' ot-rbXuXe x) al^ug; 

130 Ovx ctVeig, ctre tprjtii Beol XevxuXev^^Hprj ; Jungere : iple autcm arma induebat 

collucenta. 
Tum fane qusdam majorque & gravior 

alia 
A Jove in immoitales ira S: indignatio 

extorta fuiflet, 

Nifi Minerva, cunflis metuens diis, 

Profiluiflet extra veftibulum, liquifict- 

quc folium ubi fcdebat. 
Atque Mctrtis quidem a capite galeam 

dempfit, & fcutum humeris ; 
Haflamque fepjfuit-creclam, robufta c 

manu r^ptam, 
^Eream ; ipfa veio verbis bifcc ccrri- 

puit impetuofum Maitem : 
" Furiofe, vecors, periifti : an vero tibi 

fn.ftra 
" Aures aJ-audiendum funt, rrenfque 

etiam peri t & pndor ? 
" Non audis, qua.' dicit dea ulnas- 

candida Juno? Vir. 105. "11 h-t/itiv.] Ai. ':;: ti yW. 

Vcr. 106. 'n Eiret, iTi ,;.',] Videfupfiiad d, ;oj, 

Vcr. 10S. — j.a--.i,v.J Vide fup:a ad a, 301). 

Vcr. 113, — srsjrit- "., y,-;'.] Notandu li primigenius lc 
n.axin.S proprius Fotmct 'fcdiic ufiis ; fiit-fbi pireUjjhftiiura. 

Vcr. 114. — li <srpiaw$a.~\ j-ll. 5 i-e, . ..',-.. 

Va: 1 15 — vejweiia-il'] Al. wjttsrU 

Vcr. n6. TiVae-flaj.],TiVaySai 8e rictffdat primsm Homero 
fimfer producunt, ficuti <p(5ivii ~t ;,.'.rsj.'.n, Vide fupra ad 
•/, 339 ; ~i ad 6', 43 ; & ad i , 257. 

Vcr. 117. — s-My "■■ ] VJ- fupid ad '/ , 31. 

Vcr. j 19 • xai f'.J E: f,rt,i,.dc, u! emmipatui :rat, . 

. Ibid. — \i7ftii re *»€<* te.] Fjlios Mar(is, quibas cq-.-is fili 
jungcndos jufiit. Vcr. uo. zfoJnfftEy'.] Vide fupii ad y' 2S0. 

/i,W._ sj,:-...;, ] .-//. :; L :-„7 . V ide fupta ad /3', 35 ; & ad I,. 
109. 

K-r. lai.—Ti Tir.] Cod. Harleidn. xi ti. 

^'/-.121 iJPantTSitfl.] Vide fupra ad df, 3113. 

/^r. 123 '\"r'v>:~ Cirijilium prudentiut. Videfupii ad ,'. t 

194; ad p: , 169; & ad J», 92. 

Vcr. 124.— Ve;i.] ^vV. ,.c 1 l», 

^,-. 126. — iz.] Cod. Harltian. atri. 

Vcr. i;S. — 4>;='-,.-i; ,;Xi, C 1 : T -j- ji -. J Ni tandus hit proprius & 
piimigenius vocii Mcdice ufus : Te i/.ft ferdidifH : feriijli. 
Videfiigia ad y, 141. Alii a&ivi accipiunt ; T , s='--;, r,ki, 
JiEjiSojaj. 

III.;.— .:-,-..;.] Sch I, inedjti, in Cod, Ikrlciano-yiha.x^Txi;. 

Ver. 64 OMHPOT *II $ vvv -aro]a '/,v;.'l; % 0\u#arU e'.X-/i\nQtV 
\H l$i\Hi xvro; U ctvcnrXrpctG xxxx vroXXx, 
*AiJ/ ifttv Qv\V[A7rQV06 k, dyyvptevoc. zrtq dvdyxv, 

AvTxq T0~; xXXOlTI XXKOV ftiyOt "WXCTl (pVTiVcrOtl } 

135 Avrtxx yxq Tf.ua; pl urrtqQufta; x) ^ Ayxii; 

Atlfytiy d r)u.tx; ttcrt xvdotfvqcruv t; 'OXvu7rov' 
IXlxqxytt t£tiri;, o~ xiti^, o_-e jc, axt. 
Tu cr xv vvv xtXofixt fjttQty.iv yoXov v.o; evjo;' 
Hov; yxq ti;, tx6e fc.tr,v x), yetqx; xpttivuv, 
140 ' H ■uripctT , ?j x, iirtiTct sreipiio-ejctt' dqfaXeov Se 
TIxvtuv ctvoquTruv qvcrQxt ytvtv\v ts toy.ov Tt. 
\l; tnrncr , tocvcrt Jpovu svt jaqov Aqqx, 
' Hq r\ ATroWuvct xaXtrcra]o duftccj ^ txjo;, 
Iqtv -9\ r/ Tt BtoTtrt fu.iTcty[iXQ> ctSctyxTotcrt, 
I45 K«< Qpix; (puvycrctcr , eirect ■aP\tqoev\x -mfiocrvjvcJx' 
^Ltv; Qpu tt;' Idr,v xtXtT tXQtftev orjt rayt^ct' 
AvTatq e7TT]v tXQ-flt, Ato; t et; uttx tdv\trQe, 
Eqottv, '0, t}i xt xeTv©* tTrojqvvv x^ dvuyv. 
H ft ctq to; ttTiscrei, ■wxXtv xtt nrorvtx' Hqy]' 
I^O ' E^sro a etvt Spovu' ru <T d't£xvje ■urtTtcrQriv, 
Jdrjv t/tctvov ■woXuirtict/tot, ftrfrtqa Bvjouv' 
Evqov tvqvo7rct Kpovtovv dvd Ta^ydqu dxqu 
"Hfttvov, ctfiCp] 01 fttv Bvotv vecp<&> tg-t(pdvu\o' 
Tu oe ■srotqotd' eXQovje Ato; vecptXvytqtTXO, 
155 Xtvjtvjv' uoe Qputv touv eyoXucrctjo Buftu, 
'Ot]i 01 ux e7rte<r<rt (ptXv; dXoyoto r mtQtcrQr l v' 
^lqtv St -vs^OTtqry 'errex ■srjtqotvja nrqocrr\vlx' 
Boi<rx tQij 'Iqt Tctyttctj HocrttSduvi dvxx\t Lib. XV. 

t* Q^;c j."m nuiu .\ Jo«e Olymptc ve». 

nit : 
'* An velit ipfc quidcm, pcrpcllus ma- 

la multa, 
* ( Refcrti ad-OIympum, Jnlcns utr- 

qne, neceflitaU' j 
,( Atque etam caeteril malum msgiTin» 

omnibus creiic ? 
,( Continuo enim Trojanos quidem m.a- 

gnanifnos fc Achivos 
" Linquet Jufiitgr, aj nos autem ve- 

nict turbas-excitaturus in 0!ymp;»rn : 

" Corripiet autem alium-port-alium, 

qu que in cuIpa/V/quique cti.im non. 

" Qu^te te nunc jubeo milTam-racere 

Jram de filio tuo : 
11 Jam eom aliquis, eo £f vi lt ma- 

r.ibus fortior. 
<c Vel interfeclus e", vel etiam pnft- 

hac interficietur : ciffic ile quippe rf, 
tl Omnium liora num liberarc a mortc 

progen emquc partumque. 
Si ic-c »t •, collocavit in iolio rmpetuo- 

fum Martem. 
Juno autem Apollmem vocavit doxnuoi 

extf?, 
{rimqu;-, qu» diis inccrnuncia e/i im- 

mortalibu^ ; 
Et eos compcllans, verbis alaris 2II0-' 

cuta eft : 
" Jupiter vcs in IJam jubet v^nire 

quam ri lerric e : 
** Acpoft^Jam ve leritis, Jovifijue vul- 

tnni *fpexerit's, 
" F.icite, quicijuid ille hortatus fuerit 

fc juflerit. 
Ac quuicm fic locuta, retro ceHit vene- 

randa Jmo ; 
Conioditque in folio : ii rero prore- 

rantes vnbb^nt, 
Idimque pervenerunt fontibus-irriguam, 

matrem ferarum. 
Invenerunt autem Ute-fnnantem Sa- 

{urnium in Gargaro fummo 
Sedcntem, circumque iptum odorata 

nutcs eircumfufa erat : 
Hi autem ut coram venerunt Jore 

nubes cogente, 
Steterunt; neque iis vifit iratus eic 

animo, 
Quoniam fibi ccleriter verbis fuse uxo- 

tu paiuerant : 
Irim aurem priorem verbis aiatis alio- 

cutus ttt : 

" VaJe, age, Iri velox, Neptuno regi Vcr.l^l, — il\j\tj&iv.'] Vide fupra ad a t 37. Ver. 14S. — :', t7i xt X£rv®*.] M. ctIi k EXE~r&«. 

Ver. 134.— toVc aXAoiin xaxsv ytXya. vratri ^uTEt»!.] Vir Vcr. 152. — fJgfWa.J Vide fupri ad «, 175, 498 j & ad 

eruditus, Tb Bentieius, in Codice HarUiano Sc in duobus MSS $' f 206. 

Jialich fcriptum repperit, „", «AX..T. &£.?«, ficuti in «, 597 . y tr- .j,^^.] S i Ift^na, dixiffet, jam noocon- 

Qus fi forte vera fuer.t Left,o, tum ex ejufdem cnj^uri fcri- ^j^ Temporum ratio . Vide fupri ad &> ^ 
bendum erit j — To7f «XX:. p-* 5.o~j ME)/a mjtw $dtu?at j Sed 
e.peftandi Codices. V "' ' 55-— "^ «•*«' » »«» ix« x »«»J v >& f"P'» ^A ver. 1 1. 

Kr. 136 ifvtlac £7«-.. Pronuntiabatur, iJiiJc t7<ri. Nam _l ^ «« • i.j 

„>«.; ultimam producit. Vade > ^ e ' nate i -*»• IV « "3" 

-•„ ... " . i ct _ .■ ci /• ■;■ . " Csterum, quis tam obtufo ingenia eft, quiti intelligat, 

Fer. 144. — n T2.J £;._r uttqut : Sudjcihcct 1. „,,. ,„, , 

... ..,_.;, »•"•* '8', verba duo idem fignificantia, non fruftra pofita 

lb:d.— «E/avifX®-.] y^/. M£' -VlEX®>. ,, „ . , ., r i \. , 

r ' n ' " effe tx. wajaXXtXw, ut quidam putant; fed hortamentum 

ItiJ.— «9av«T .y..] Vide fupri ad «', 39.. „ eflc acre imDema . cc )eritatis." Ccl. lib. 13, <--/. 23. 

r<r. 147.— r^o-flt. ai. rxflc-Si. ^/. rMt. /"fr. Lib. XV. 65 I A I A A O E O. 

Tldvju txcT dfyeTXui, uq'M ^jev^dyfeX^o eivxt' 
160 TIuvTupevov piv uviayOt ytuyy\t; v]de •srioXetJtoto, 
EpyeTdai ptjx fivXx Setvv, vj etg dXx o7uv. 
E* t5_ fjtoi vk nveeo-o- 'e7mreiTe\ui, dxx' uXoyvjei, 
<$>puCeT§u dv\ ' irenx y.ujd (ppevx rt^ kxju Svfjtov, 
M»; jtt' nde, Kpxjepo; ■srep luv, enr.ov\x tuXuttv\ 
165 Mewxr _7t_j eo (pyfoi /SAj sroXv (pep^ep®^ eivut, 
Kx\ yever, -3-0.0 Tep<&>' tS <T £k odejxt ^tXov vjto^ 
''Itov e^ot <PxtQxi, tov t_ crvyevTi y^ xXXot. 

* £lg etpxT ' Sd' X7riS'/]Te ■uroor,vep.'§* dy.ex v Ipic' 
Bij $e kxt loxtcov oceuiv etq ' lXwv tpv,v. 
1JO 'Xlf oTotv eK ve<pecov w]vjtui vitpd;, %e yuXu{x 
'Yvyf.r, xnrai emijs ai9pvyeve^ Booeuo' 
' £1$ KpxiTrvug u.e^tuv~.u dieifjxTo dxeu 'Iotc, 
Afyis 6 t~up.evv\ isr^oTepvi kXvtov EvvoTiyuiov' 
AyFeXivjv tivx toi, Tuivjoye KVavoypciTu, 
175 HxQov oevoo <peov.Tx nsrupxX Aioc uiyioyoto ' 

YIxvTuij.evov t ev.eXevTe fjtayr t ; v>6e r sf\oXey.oio, 
' EpyeT& vj jxeru cpvXu Beuv, % elc aXu thctv. 
E» oe 01 £k eireeTT etmretTeut, uXX aXoyrjeic., 
'H.7reiXei xdxe~v<&' evuvTtCtov ■woXefJti^: v 
l8o EvQotd eXevTETdxt' tr_ 6' VTre^xXeuT^ui dvuyet 
Xe7puc, eTrei Teo QviTi fcivj tstoXv (pep\ep©^ etvat, 
Kxt yevevi ■urpOTep'^' tov tT £k o.deTui (ptXov vjtoo 
'Itov ot (pxT^xi, tov re crvyeitTi yI, uXXot. 

Trjv ce ccey oyjjyTug srooTecp^ kXvtoc 'EvvoTiyuio;' ™ n f autcm valde in-ignatus allocutuj 

Ver. 160.— yt~_p_-; n$i i^oXef-oio.] Vide fupia ad n, 232, firmat infra •uer. 183. 

279# Ver. i"0. — Kf«{ ] Qca analogia e_ tiptu d-dufla fit ityit, 

Ptr. 161. "Efjjse-flai jUilii.] "F^eo-9' n jujeio, v<r. 177. vidc fupra ad d, 33S ; & ad y.', 2?o. 

Vtr. 162. — 'nritTa-' lwun.'«Tiii.] Al. i-rriie-a-i vniri^nac y cr . 174. — kbio^ti.] Vide fupra ad d, 43, 58,528. 

notante Her:r. Sttpkar.9. ir„ ,__ •_ ^ r a. • 1 • -, . r • , r . 

r rer. 177. Ef^o-S - ftila.] F^iirSai ,uet_, mer . 161. Aut 

Ver. 163. $«' Veit-.] A>. V. iiriilttr Qiiod ferri poteft, locus ifte tt hoc, aut hic ex ifto, corrigendus. 

Vulgg. J»i,1_- Quod ex anaJogia min_s eft accnratum. ^w. 179.— _roX Bf «'J»,«] W/. ?ro> =/„,>,. 

^r. ,64. M ' M ' _'S;, kj-Iejos _- = ; i_v, ™>_^;.] ^ fr . , 8o _ ^^,.] Cod , H<J _/„-_.. _ v „ r£> ^.j & ipfum 

Barnejius, & Ed.tio rV.tfteniana, aliique, peffime hoc ita ver- re a e dicitur de pr.tfenti: Vide fupi. ad .V, 321. 
tunt, ac WHomerui contu plari., nuam voluerit, fcnpfiiret ; Ma ,r o_ t, ,.-«,-. . 

, . .« „-,..__..■ ,, , ^ r - ,8 3- '<"" •' ^«e-flai-] Q;a ratione, &*, ultimam 

• J "'c, etiam extra csioram, producat ; item xsy',, vrr. icfi • 

V,r. 167. ._•» IH ^,»>a«..] Notandushc primigenius; & _,. ^^r^ „.r. 210; vide fupri ad «', 51. Scribi hcc q„i! 

maxime proprius Voat M,d,* ufus : _«,„/«, 5£ m,b, £. dcm in Ioco _ lJ|er ,. f ,, c> ,. .. ^,^ M ^^ ^ 

'"'\ V,dead /•• '41 • iflud o-i. Videfupri aci -.,. 166: Ubi tidem fcrib. pt.t.iffet, 

/.ii/. — tov t! fL.^sc-1 >~ oUxoi.] _?_,-m «f/f.f — . Al. k, 'l<riv s futi <f.o_._i- fed minus cleganter. 
•fioiojflnftsvai atTnv. Ntmpee. i, 187. Sed priorem -.eflioncm 

K />r. ri Omnia hsc nunc.a, ne^ue f^lfa- 

nuncia fis : 
u R?lida illum jube pugna atque 

prxlio, 
w Ire ,id ccetus deorum, vel in mare 

vaftum. 
** Si verb meis non verbis par_bir, fcd 

afperi._.bitur, 
<{ Perpendat deinde mente & ani- 

mn, 
*' Ne me nequ3qnam, fortis ut ut iir f 

invadentem valeat 
*' SuHinere; quonam eo profiteor vi- 

ribus multo pra;ftantiorem mz efle, 
*' Et nitu majoreui : ilii..s autem nou 

veretur cor 
** _f^__qualem mihi fe-profi f CTi, auem 

metuunt etiam caeteri. 
SIc dixit \ neque non-obfecuta efl alis- 

vr_j.tofi_ velox Iris : 
Defcendi: amem ab Id.-tis montibur Ili- 

unn versuS facrsm. 
Ut veio cum ex nubibus vo!at nix, aut 

grando 
Cel.da, a^a irapetu ftren:tatem-indu- 

centis Borese : 
Sic feOlnanter viam-carpens pervolavit 

v.'ox Ir:s, 
Fro.e .utetn Oans allocuta cft inclytum 

Neptnnum : 
" Nuncium quer.dam tibi, Neptune 

crine^-caTulee, 
*' Veni h_i« ferens j Jove _f_Egio- 

cho : 
Rdicla te jubet pugnl atque pr«- 

Iio, 
*■ Ire vel ad ccetus deorum, vel in 

mare vaflum. 
•* Si vero ejus non verbis parebif, fed 

afpernaberis, 
** M:natus eft & ipfum fe ex-adverfo 

pugnaturum 
" H.c venturum: te autem viijre 

jubet fuas 
u Manus : quia, quhn tufis t ait viri- 

bus niulto/^ pr-£ftanttorem efTe. 
** Et natu majorem : tuum autem 

non veTetur cor 
** ^".qualem te ei profiteri, quem me- 

tuunt etiam c.eteri. 66 O M H P O T 

185 XI •srorrot, vj g\ ctyc.Cog -rrep^tuv, virepo-TrXov ietirtv, 

E'i , - / ' / n r,> " n , / c. 

t fi OflOT:f.OV iOvjU /Ziri UtKOVjU Kuhi^tt. 

TctTg yuo r Ik Kfova ttfitv uhxipeot, yg fext 'Fetr, 
Zevg y^ eyco, TptTCi)©* Aior/g evepotcriv uvucrcruv' 
Tcjtyfiu Se sruvju dtduc-ut, 6««ff©» 'tfJLfiopt Tiu.r,g. 

190 Hrot tycov iXu^(pv T&oXtry uXu vaitfitv ctet, 
ViuKXofitvav , 'Aior,£ eXuyj ^ocpov repotvju' 
Xevg eXuy^ ipuvov tvcvv ev uttlept y^ vtcptXvicri. 
Yuiu cX irt '£vvr) •srav\uv, k) jj.ux.pcg "OXvuTr^' 
Ta pu y^ iiTt A;<3,- fstofiui Cp'-<riv' uXXu tKV]X®o, 

ig$ K.*» •.ifa.jepog -nrepeuv. fjctveru Tpirurri evt fictoy. 
Xeprl ie fir\rt fit nrur/v. kuv.ov ug, oeiOicrcrtcrCu. 
Qvyafeuecrcriv yuo re Kj vtun xecdtov ttrj 
EKorulXoig trrtecrortv tvitr efiev, isg re-.ev uvrog, 
O* t9tv oTpuroj/]©- UKiscrcvjxi y^ uvuTkv). 

200 Tov rjut.etSeT trretTU ■woaqvefi.Qh uxtoi Ipig' 
Ovtu yup 6v\ Tot, Yatrfi-}'} Kvuvoyairu, 
Tovde §tpu Aii f^v9ov UTrrytu Tt, Xfocjepov Tt ; 
"H ti u^ug-pe-jj/eig , g-^eTpjUt fi/tv Tt cpptvsg tcrQXuv. 
OtrB , clg -zrpecr&VTepoicriv Epivvveg utev ivrovjut. 

20C Trjv cT uvrt ■ur^ocreenre Ylocrttouuv tvocriyCuv' 
v lpt Beu, f/zuXu txto £7t©> ko]u fioipuv tinrtg' Lib. XV. 

" Eheu; cette, potens liceC exiftcns, 

fuperl e locutus eft, 
" Si me, pari honore ptaeditnm, vi 

invitnm coerccbit. 
" Ttes enim ex Saturno fiimus fratie.-, 

quos pepcrit Rbea, 
" jupiterct cpo, tertius autem Piuto 

inferis imperans : [quifque 

" Tri;.,nam autem omnia divifa-luni, 

vct6 fuam fortitus eft dignitatem. 
" Mes lane f ortis erat, canum mare 

habirsre perprtuo, 
" M>tis-fortibuSi Plutoni autem fur- 

te-obvencre tenebr» cahgir.ofa; ; 
" J vi ve-6 Dbven i ccelum latum, in 

sethere & nubibus. 
" Terra autem ctiamnum commrinis 

ejl omnium, te excelfus Olympus : 
" yMire fine nequaquam Jovis degam 

ex vuluntate ; Jed quietus, 
" Potens lce. rxillcns, niareat fua 

tertia in por' ii ■ e. 
*' Manibus veio .cquid me omnino, 

irnavum veluti, territet. 

" Filias enim Sc fiiios fatius elTet 

" Terrificis verbis inceflere 9 quos ge- 

ni ipfe ; 
" Qui et imperitanti aufcultabunt, e- 

tiai.n necelttrate. 
Huic autem refpondit deinde peaibus- 

^e. tos sequans v lcx Fris : 
" ltane veio a te, Heptune crines- 

c«erulee, 
" Hunc fern Jovi fermonena du-i nque 

afperumque ? 
" An quid mutabis ? Flexibiles fane 

mentes pruJentium. 
'• Nolti, quod nv uribus-natu Erinnyes 

femper aiTecls-funt. 
Hanc autem vicilT.m allncutus elt Ne- 

ptunus ten-rt-q'i3lTatot : 
" ln dea, valde hoc verbum tefte 

dixilti : Ver. 1S7. T/eT; yl^ t' ix. Kj'n/.] Etenim tres — ; Njm trci 

wJeticet . Al. T 5 *r? ya^ ti Kgcvc*. 

Ibd. — 3; texe 'Pii'11.] Al. Se TEXt'P£i'-. Et, t7; tUilo 'Piz. 
Vir. 189. — JiJoc-ai— f/"^<«;£.J Conjundta funt cum prac- 
cedente e^ue,. Vide fupia ad a, 37. 

Ver. 190 lywv tXa-^ov ■27oX»i'v eXc.] 

imperium pelagi, fa?vumque tridentem. 

. mibi forte datuna ; tenet il.e immania f3xa, 

JEn. I, 141. 
■ Hagc manebat 

Sors rerum, — ■ ' X, 39. 

J^ct. 191. — i>.*x s ?•♦•»•] I tu MSS a Tbv. Bentleia collati. 
Vuljig. iXa^Ev Clofii. minus numeiose. 

Ver. 197. ©i/faTEjEccriv y*( te.] Ettnim fiiiai—. De 
profod^a autem, vide fupia ad a, 398. 
lbid. — xe^iov e r, J AL ^e/.Ie^ov soj. 
Vtr. 199. — cxt/VovTai.] Al. axve-WTai. 

Ver. aoi. Ourw ya\ 5/j. Siccine auttm, querfo ? Siccine 
tn\m rcv.rd ? Nempe rcfertur iflud, ya^, ad id quod clegan- 
tilTirre reticetur ; " Haree de refponjo renumiar.do :" Vel, 
" Metuo tibi ; Nam ■ ;" Vel, fiquid fimile. Vide fupra ad i, 22. Quare inficete admodiim Sfcndaaus ; " 11,'ud, ya;, 
11'de ne fufe/fiuumfii." Atque ctiam Eufluibits ; ZxcsntTlci 'a 
ffi 'Sta^EXxEi " yaf CoAo-y.^- Hit yd ? a',tu>',yfc\; 
Virgihus ekg.nlifiime, conftrutiDne non muliiim difiimili : 

• tanlem ore locutus ; 

Nom quis te, juvenum confidentifTime, noftras 

Jullit adire domos ? . Gcorgie. IV, 445. 

Ubi iftud, Nam, in ipfo ftatim orationis initiu, vim hal.et re- 
centioiibus linguis prorfu* incognitam. Cietenim ce torihic 
Iridil oratione, ita Dr.tyfius lia.icarnajfcus : t\ittii jj.:v Su/.ttai 

EuVfETra"; S-: Xifti Tov Xe^d.Ij, J.iVy inr^iic X.Teiv, h'.K- 

vt/7iv Ewi Tr;"l{iJ<&-. — ii;in!" cuh£ «' "i(.r imrgcmcun \sleiy, 

IV «xiVcVlv.tE^o,* >.iyf: n. — •' ( Stu yxg Ji; to. — ;'' Kai tn, 
ttTTElXnv auTcc E7raT:i, ovifxall tvi y.tf.ca, " Alf ut7dov," D:jn. 
jHalicarn. T:yvn, § 9. 

Ibsd. — manxaTta.] Vide fupia ad d, 43, 58, 52S. 

Vcr. 203. — rfiAi 1""' T£ .?--".£; Eo-Sxiiv.] Al. ertlirlai ya\ TO» 
f-iVE;. 

— rfETrlol !ji TE xj &£0i al/TO»'. 
CXEC-e' TCI CpeiViC. ECT^XliiTv. 

Vtr. 204. Oio-S 0»;.] Vide fupta ad o, 537. 
Ver. 206.— ii»-T£;.] Al. hiiraq' ut & alibi f»epe. .493- 
1.5. Ver. I A I A A O S O. Lib. XV. 67 *Eo~SXcv x^ to tstuk\xi, oV xyFeX^ alo-iux elovi ' 
'AXXci Tod xtvov ct-y^ -tpxdiviv )c, Bupov 'KarSH, 
OitTtOTocv taro-iopov X3 of/,- -~TS~rpufisvov xia~v\ 
2 10 'Nsiksisiv sQs\yio~i •yoX'jP[o~.o-iv s-rsecra-iv. 

AXX -]toi vuv psv y.s veptecr--,]9sig C-rosi^w 
AXXo 06 TOi spsu, yl) x-rstXv\cru roys Svftu, 
Aittsv ccvsv spcedsv ttj Advjvxivig xysXstvig, 
' H pYis, 'EppEjw ts, -t, 'Hcpxig-oto avetx/©», 
2 I 5 'lXtx cci7rsiv'/jc --Tsrpi^o-sjut, _? ." 'sdsXv/cret 

'Ek-tspitui, oavxt rJ_ y.syoc xoxt©* 'ApFstoicrtv, 
"ig-u tkQ , 'oTt vutv xvvj>tsg-(% yoX®-> sg-xi. 

' rig enruv, Xtire Xccov Ayxtiytov 'Evvocriyxi<&>' 
Avve oe --tovtov tccv , --toQscxv §' 'r]puieg ' Ayxiot. 
220 Kcci tot A-roXXuvx --Tpoos(p-- vs(psXv,yspsTcc "Lsvg" 

"Eoyso vuv, (btXs ~Poi£c, ue9'"Eit]opx yxXKOrtopvg-YiV " Y* d ~ nu ° c ' 6 ' ka ~ phah '> ad He 

' '" ' 1 1 J /■_ 5 => 1 dtorem ajrearmatum : 

Hoyi f*. yxp toi yc:tv)oy©* 'Evvoo~tyxt©-> 

Otysjxt stg ocXx o7xv, ctXsvxftsv©^ yoXov x'nruv 

'H^ETEpoi/' fxxXx yxo y.s f*.xyv\g s-rvdovjo y^, xXXot, 
225 Ot7rso vsojsooi slo-t fjeo], Kpovov dft<p)g eovjeg. 

AXXx too r,fiev efjcot -ttoXv xefdtov, %de 01 xvtu 

E-tXs\o, OTJt -~Txpoi9e vSLt,so~o-vj9s)g v-roeir-e 

XeToxg efxxg ' eirst i x.sv xviSpuTt y 'eTsXeo-Qvj. 

AXXx o~v y ev yetpecrcri AasS Atyiox 3vo~o~xvoscrcrxv. 
230 T>jv ftxX' s-Tttrcrsiuv, <po£eetv vjpuxg ' Ayxtig. 

£0* <f xvtu psXsTu, 'E-axjvjSoXe, <pxi§tfjt<&>''E-t\up' 

Totpox yxp iv oi eyeips j t/._i/©-> f*-'~yx, o(pp ccv 'A^auo! 

(Psuyovjsg vr t x; ts >t) 'EXXvjtr-TovJov Ixcovju' ' " Bonum ic illud ert, quando nuncius 

utilia norit : 
'' Sed hic gravis dolor cor & animum 

meum occupat, 
" Cum paremfjrte & pari demnatum 

fato 

" Objurgare yult iracundi6 verbis. 

" At fane nunc quidcm, indignatus 

iitct, cedam : 
" Altud ver6 tibi dlcam, & minabor 

jllud animo ; 
" Si quidem invitis me & Minerva 

pra?da(iice, 
" Junon?, Mercurioque, & Vulcan» 

'' llio excelfo parcet, neque volet 

" Evertere, dateque magnam vicloriarn 

Argivls ; 
*' Sciat hoc, nobis infanjbilem iram 

fore. 
Sic farus, liquit exercitum A:ha;cum 

Ni'ptunus : 
Subiitque pontiiTi pro^ef.u^ ; de'"icera- 

bant verO eum her es Achivi. 
Ec tunc ApoilineiTi allocutus eft nubes- 

cogens Jupiter : " Jam enim tenam-cingens terrae- 

quaflator 
" Abi.t in mare vaftum, evitans iram 

gravem 
" Noftr^m : Nam omnino alioqui pu- 

gnam aud illent Sc al i, 
" Enam qui inferi funt dii, Saturnum 

circa exiftentes. 
" Sed hoc & mihi multo fatius, & illi 

ipfi 

" Eft ; qu6 i ante veritus ceflit 

" Manus meas : quippe haud fine-frr- 

dore pcrtecta fuiiiet-rrj. 
" S^d tu quidem mambus accipe^gi- 

dem fimbriatam, 
" Qua admodum incufsa terreas hero- 

as Achivos. 
" Tibi vcro ipfi cura: fit, j4j> io e- 

longinquo-feriens, iliuiins Htclor : 
" T^ntifper enim ei excita rcbur ma- 

gnum, dum Achivi 
" Fug ; entes ad navefque Sc Hellefpon- 

tum Dervenerint : Ver. 107. — TETL/xT.ti.] Vide fupra ad d, 37. 
Ver. 211. — vs/nio-o-iifcti;.] Schol. inedita, in cod. Hark!at:o 
a Tbo. Btntkio communicata j tH» vi'f*sa-iv, wXaZvBti;. Vide -X^o; rra*.] Hofce fex vetfi- Ver. 218. "sis emm, XiVe \ah — ■ £\we S= •afiltt, 
Tantum effata, caput glauco contexit amiftu. Multa gemens, & fe fluvio Dea condidit alto. 

J£n. XH, 885, 

Ver. 220.— vE<f.E>,7,r£ 5 £T«.] Vide fupra ad i, 175. 

Vcr. 225 — iffMjoi.] Ai. he(llpi. 

Ver. 226 — ;,u S : , r.ti „\ aurS.l tu-.l «e'v, S\a t3 ij.1 

Ratiombus admoaum nertis ; ut _ / . . ... , - s , „ ._ , . 

> rtim^TnTB^r exeiv»i J- £ , Ji_ T C ,u.. BXldnyat. Ts yi= " _V 

*;. 1," i-ri nco-EiJiiy©. xe~t_i Schol. ineilita, in Cod. Hai- 

leiano, a 1'bo. Berttleio communicata. 

Ver. 227. — «E.uEo-o-ntYc -oteiJe Xe"^_c =',«_,-. ] N^xso-o-iiSsi;,— . 
Etl'Xa?ii.Ei; Tr'v ii/xicil. To J;, x.-~i a ~ «."''?, |UEla t_ -.E/xEo-J-^i.; 
0--»T_x1i:» ,«_>>.»,' '-mp ,,_ e 1» t7 viriitfav. Et,Jiatb. 

Ver. 230. Tnv ,u_x'.] Cod. Harleian. T>i f-ix'. Scholi» 
ibidem, ineditj ; _,i<t t_.thc 

Ver. 232. — ir.] Ut dixi ; Ut iecretii ; Ul Jiatui 

K * V.r. infia, ver. 227. 

Ver. 212 — 217. "AXXo 
culcs rejecerunt nonnulli 
oflendit Eujlathius. 

Ver. 213. — _>£. |«s'o£v ij 'A.«ar>ic.] AU aic.Sfv £,_£»>, 'A 
'tr.alric T*. 

Ibii. — a'f£X£i'uc.] Vide fupra ad .', 123. 
Ver. 214. — 'e^fjLiiu, te.] Al. 'E([Ai.Uv rf 
tum idem eft. Quod pronuntia- 6* O M H P O T 

Ks.'9ev o' avrog fayw (t^i-cfcxt tpfov re £$*&> r?, 
235 "fl? JCf. >:) b&tk 1 A^cttol dvxTrveucrucrt isovo 0. 

*£lg t&hrr' vd" ciooc ~ro?ipog xvty.L-a-r^crev ' AiroXXuv' 
Byj Jls kkt 'iSato-v ipeuv, ipvpt 1 eoucug 
'Hksi', cpacrtropovu, og-' uy.if©* •grefaimv,'. 
Evo vlov TIpixuoio duVtf.povQ--, ' EK\opa 0'1'ov, 
240 "Hfcsvov, iS sti xsito' vbov icrxyetpu\o Bvpov, 
Af4.<pt e ytvuKuv eTxpag' utxo xr9f/,x y^ ISpug 
Hxust , eiret fA.iv eyeipe Aiog vo(&> xtyioyyio. 
'AFidS 6 l~a.iA.evog -rpocref" SKxspy(§h 'AtoXXuv' 
' Ek]o[>, vle llpixf/,010, ti~ 6s ~u vocrcpiv xtt ocXXuv 
2 .15 tis oXiFrjTreXeuv, 'i) ttv ti cre Kr^^ tv.xvet; 

Tcv oXtyoociavsuv -rf.o crecp" y.opvSxtoXog ''Eicjup ' 

Ttg oe cru ecrcri, Qepi-e Beuv, 05 fjc etpeut uvttjv; 

01 1.1. ,1 \ > \ / » ~ 

uk utsig, yce VipTtv errt ~rpvfjcv/\crtv Ayxiuv, 

Oug eTupag oXexovja, fzcrjv uyadog p.uXev Alag 

2 50 XepfixStu ~rpog tg-rj9©^, erro.ure oe &-Jpi$og uXKyg ; 

rixt 07) syuy ecpafx,"v vsKvag jc, oufjc Atouo 

'Hfcxji tuo oyecrdat, erret CptXov xiov ijTop. 

Tov d uure -rpo~eenrev ocvxfc eKuepFog 'AttoXXuV 

Qxprret vvv, toiov toi uocrcrriT~pu Kcovtuv 

255 'E% To-g -TpoerjKS ~rape-u<xevat y£j xfivveiv, 

<3>ot£ov ' 'A~ oXXuva ^c.UTXopov og Qe ~rap@~> ~rep 

Puof/, , ofjcuq aurov re vy atrretiov ~f\cXti9pov. 

AXX aye, vuv tirireucriv eirorpuvov nroXeecrcri, 

~N"Ucrtv eirt yXucpupricriv eXxvvefjcev UKeug nnrxg' Lib. XV. " Esinde vero ipfe ego confulubo o- 

pereque veibifqup, 
" Ut et vicifiim Achivi rcfpiient J 

labore. 
Sic dixit : Neque fare patu non ebfe- 

quutus eft A|'ollo : 
Dtlccndit veio ab Idxis mcntibi.s, ac- 

cipitri fimilis 
Celeri, columbarum-occifori, qui ce- 

lerrimus volucrunti : 
Invenit riluim 1'iijmi bellicoli Heao- 

rerft nnbilem 
Sedentern ; neqj nim »mp!ius jacebat ; 

mudo antcm colle^erat animum, 
Circum le agni.fcens focios : anhelitui 

vi6 & fuoor 
Cefcarjt, quando ipfum reficiebat Jovis 

vol.mtas IS.%. -ichi. 
Prope auiem iijns ail. rutus eft longS- 

j icujans Apollu : 
" Hector, fili 1'riami, curnam tu fe- 

orlum ab aui5 
«■ Sedi-s vnibusdefedrus? nunquid ali. 

cjuis te dolor invjlit > 
H.uic autem langu.dos allncutus efi 

pugn.im-expedne-ciens Heflor : 
" Qj Inam veio tu es, optime deoturn, 

qui me interroitas cnram ? 
" Nun aud s ; qi:6d me navium ad 

puppes Achivorum, 
" Sut-s focins p idrnt^m, pugna ftre- 

nuus peiculfit Aj-x 
" Saxo in pedus, celfaieque me fecit 

ab animo-a fortitudme ? 
" Et fane eg.) futjb.m me mortuos 

& dfjinum PJutonis 
" Die hoc vifurum ; quippe charam 

expirabam aaimam. 
Hunc autem vicilfim allocutus eft rex 

e-longinquo-feriens Apolio .- 
" Confide nunc, talcm tibi adjutorem 

Saiurnius 
" Ex lua mifit, aftare tiii & auxili- 

ari, 
" Phoibum Apollinem aureo.gbdio- 

confpicuum ; qui tc etiam antea 
" Tueii-folco, lnnul ipiumque & ex- 

celfam urbem, 
" Sed age, nunc equitcs exhortare nu- 

meiofos, 
" Naves ad cavas ut agant veloces c- 

quos : Vtr, 234.— ^aers/uai ] Vide fupla ad «, 140. 
Ibitl. — ^fov te i^ t£.] Vide fupia ad a, 39C. 
Ter. 235. "jJc xe.] .4l."nert. 

ytr. 236.-0!^.] Vt jolitm erat ; Vt aquum erttt ; Ut 
far trat ■■ . 

Ver. 23S.. — SV'.J Q J i vtique, . 

Ver. 239. Eu£* i»!o? ] Conftruciio hsec afyndetos celtritatem 
optin.e depingit profic.fcentis. 

Ey 5 s AUKtiovi!^. tio,' £', 89. 

Eyj' v Iv nsl.-ajo . 1 $ f t 327. 
EtgE Aur.acv®. r, J69, 

Ver. 240. — itrayiioJo.] Cod. Harleian. tVafEijelo. 
Ver. 243. — Uiify®-.] Vide fupra ad a, 43 & 58. 
Itr. 244. vo<r<piv.] Viile fupra ad a, 349. Vtr. 245. r Ho-'.] Vide fupia ad i, co 5 ; & ad ~, 791. 

^«-.248. — "/ue] Vide fupri ad £, 537. 

Ver. 349. fjoij» iyadoc.] Vide fuprj ad 8 , 408. 

Ver. 252 «:„ rTTOf.] " Do,i.i," mquit Barntjiut, 

" fm rjiiv uude & Prior luiga, altat irevis." At Dorica ifta, 
Homero pror.-us ignota. 'Aioi, vocalem primam habet hngam ; 
ut liquet ex verfu quem c-tat ipfe Barjtefiui : 

Tr.v SaiGapv ydf yt\io-nav bn lira.oj. Sojtoci. yjj, 128?. 
Syllaba taraen ifla prima cttrrifi poteft, propter fcqiientem 
Vocalem : Ciua de re, vide fupia ad vtr. 24. 

Ver. 256. 4>o7£ov 'AvoiWma pfturaoJov.J Vide fupra ad a, 
43 & 5$. 

Armatumque auro ^ffn. IJJ, 517. 

Jbid, — wajoc otsj.] Cod. Harlcian, o«'j$. yt. Ver, IAIAAOS O. 

260 Avrup eyu aTpoTraooide kiuv, htttoivi xe\eu8ov 
Ylucrctv \eiuveu , rpeyu 'rjpuocg AyptMg. 

'XI? etiruv, efnrveure fjtev©* yc/x •uTotf/.ev \xuv. 
'Qg _" ore Tig g-urog \7r7r >V uK.orr\erug em (fteTiw, 
Aecruov ocTToapr^cg Betei ■ziredioio koouivuv, 

265 EiuQug' \ae<rdui evppeiog •srojot.fji.o~o, 

KvStouv, UiJ/8 oe icotpri e-/lt , ocfJtQpi oe %u~tui 
* 'riuoig ot'\cro-cv\uf V cty\oi'ir.<pt Tse-oAug, 
'Ptu,£>u e yivu (peoei fieToc t r^.oc >4 vopov uttfrav" 
''Qg"Eic]up \ut^jrjpu nrQOi g x) yavur evufxu, 

270 'Otpvvuv loTo7'/;cig , eirei 3-3 ex.\vev ocvdr t v. 
Ot ug~ ■>] ehotpov v.epuov, •/} ocyp ov cayx 
'Ecrcrevovjo xvveg Te y^ ocvepeg wypoiuTui' 
Tov fJtev T r]\t&oiJ&> •zreTovi y^ bWx<©j v\v\ 
EiovcrotT , ad upu re (jpi '.ttyrfievctt uitiu-ov v\~v' 

275 Tuv Ve $t v-rrui ioty/jg e0uv/\ \~.'g r\vyeveil^ 

Elg oSov, urJ/u oe wuvjug urreTpurre x) fjteu-uuTug' 
''flg Axvuot, eiug p., cpi\uoov uiev e7rovjo, 
~Nvcnrov]eg fyQetrlv re x) ef/ecrtv otfJttQiyvottriv' 
AvTotp errei toov' Ek]oo' erro ^otievpv g-i^xg clvSpuv, 

280 Tup&rirruv, -wotrtv ol utuoxi ■srotri K.lmrsTe Bvf/Jg. 
ToTcri o' e7re.1T uyo.oevi Qootg, ' Avdoctifjtovog vtog, 
Aitu\uv 0% u^tg-og, eTTicruftev^ fi ukovJi, 
'Ecr8\og ev g-udt-y uyopri oe e nruupot ' A-ypauv 
~Hikuv, oTTTTOTi KVgoi e^.crcreixv ■uTept fivQuv' 

285 "Og Qptv euppoveuv uyop-/\crct\o >c, fjteTeenrev ' » Lib. XV. 69 ** At ego an'c iens, equis v.am 

'* Omnem complarabo, Sc vertam-in- 
fugana heroaS Achivc*. 

Sjc locutus, infpiravtt robur ir • m 

pjflori populoi um« 
Uc vcro cum ftatuJ tua e^uus, hordeo- 

porTua a3 prasfepe, 
Vii 1 ulo rupto currit per campum ter- 

r.im.peo bui pulfahs, 
Gonfuztua lawaH m pulchie ■ fluenti n\u- 

vio, 
Superbicns; alte vero caput fert, cir- 

cur.iC]ue jub-t 
Humeros mot^ntur ; ipfe autem pul- 

chril udtne -torforh fretus, 
Fj 1 e ipfuth y,enua ferunt ?d loca-con- 

fueta & pafcua equarum : 
£jc Ut-clor ctleriter pede3 %c genua 

moVel ar. 
Cnncitans equites, poil^uam dei audvit 

vocem. 
Sicuti ver6 vel in cervum cornutum, 

vel lyltffftrem capr?m, 
lncitate-feruntur canelque & viri ru- 

ftici ; 
A i|ue hunc quidem excelfa petra & 

derve-un.brofa fyJva 
Se va', oeque eoim ipfis eum prehen- 

d-re in-Fatis erat j 
Horum auteni clamore -exdtatus appa- 

ret iebmaxilltf-terribilibua 
AJ viam, fiati ;,<jue omnes avertir, ar- 

denter licec perfequentes; 
Sic Dan?J, haiflenus quidem, caterva- 

tim perpetuo fequeb.in.ur, 
Fcrientes enfibufc.ue Sc haftis utrinque- 

acutis : 
Sed poftquam viderunt Heclorem obe- 

untem ordines virorum, 
M.tu-perculfi-funr, omnjbufque in pe- 

des decidit animus. 
Iis autem dein conoonatus eft Thoa?, 

Andramoijis fiiius, 
'/Etolu-um longe prsft.ntiflimus, pe- 

rttus qjidem jaculo- pugnaTnti 
StrenuiVq; etiam in ftatana pugnai con- 

cione vero ipfum pauci Achivornm 
Vncebant, quando juvcnes contende- 

rent d"e eloquentia : 
Qui u/ijue inter illos prudens concic- 

natus eil & dixit: Vtr. 260.— i;w— -aiWiv^v ricT-ra» ^Eiav:'a;.] Sol n mirum vtrno 
tempore vias exficcat & itficit. 

Vtr. 262. tfAirvivtri /t*t'y / §>- ^ij-a.] Vide fupia ad /, 

44 ; & ad n' t 4S2 j & Bd e, 185. 

Ver, 263 — 268. '^? $"' OTE Tic — A£r ( t*oV aTTO^n^aq S=itt — , 
x, vq(*ov (TTjrav.] Pro ^.trfA.v aVoppr^tt?, & &£isi, alu habent, 
Stff-fAil $.a^pij£ac, & &I101 vcl SbEiiii Cxterum de toto hoc 
Iocp, vide fupia ad Z, ", 5C6— 511 : Ubi iidem fex verfus re- 
peuutur, ParidtMaue luxuriantem & jactabundum illic paulo 
etism aptius defcribunt, quam HecJorem Kc ex vulnere gra- 
viiTimo nuperiime reftftum, Quam ob caufam, 01 vr^moi t in- 

quit Ei-jijtiiui, ovo C'X W ^ iVT.uBa fx.vut; _>. twj ■sra^aCo/.^c 
}mirAi, t«c " T j» HX* 1 » T ^ 5 ^* T£5-<ra^ac Q&?,. ^j-i, tEraj -1.9 1e; 
Tw tS:Xw )k At"£fl*«7i*Vj i«J< ahX^xti Ku.Xkt^a Xfi/u '.av tii Toitf- 
T«l I . w,, ^ jw.») ivlauija. Atqu-e hxc quidem reAe ex Eujiatbio 
cxhibuit Gaiiue Dtnniua Ducier* Ladem autem deincepa ex fermone Galitco, propter claufulam errore Typographi ma!e 
interpunaam, AngUce ita vertit Pof>ius, ut dkat ex hifce fcx 
vtrficulis Antiquos, hoc quidem in loco, duoi tantum & quatuor 
retintiiiTc. 

Ver. 271. o; V -Jc-'.] Ita Vulg.iti. ^//^/ ad oratinnis ele- 

gantiamfpeaandim pertinere videtur, ut fcribatur Oi $' J r ' , 

Nempe ut voce Aavaol njcr. 277, repetitioimclltgatur hujus Oi )£• 
Quod proinde hoc in luco re6e verti potent, -Ddn,ii autcm, , 

lb,d, — x.jaov 5.J Vide fupraad «, 51. 

^irr. 272. 'Ee-fffJoifio.] Irrucre jolent j P**f*~~i ft — f 
Vide fupra ^d v', S4 j & dd a, 37. 

^i-r, 273. — L.'\n.] Vide fupra ad 3,', rcx, 

/^r, 274. — a3"'a--« t=.] Ac fcromde nor. — . 

r.T, 276.— ^awT-tc.J Vide fupraad »', 46. 7 : 190 O M H P O Y 
v jT1 zroiroi, 7i fjteya Bav^a too opdxXpoTtrtv opuftai. 
r a.UT efcauTtg dveg-vj, Kr)pag dXv^ag, 
"EkJuo' ij Byv ft.iv fiaXa eXire\o Suftog eKag-a, 
Xepo-lv utt h'txv} < &> Baveeiv TeXaftuv.dSao' 
'AXXa Tig otVTe Beuv eppuo-a]o riy eaaw.-ev 
"Ez]op', ovj tztoXXuv Aavauv uiro yvvaT eXuo-ev' 
'£lg Yj vvv ecrcrecr9ai oiofjtai' £ yoto aTep ye 
7Lr\vog ''piyM-ra ■srpif/.©* ig-ujat, uSe fievotvuv. 
AXX dyeff, tog av eytov ettru, •uretQufJteQa ts-dvjeg' 

295 YlXrfiuv f2 is-poTi vr,ag dvu^ofjtev aTroveeo-^at. 

AvTot , ocrcrot aptg-oi evi g-pxTu eu^oued etvai, 
Ereiofiev, ei v.e -srpuTev epvfcofiev dvTidcravjeg, 
Avpxt dvxT-j^cftivof tov tl oiu y^ jj.eu.auTa 
Qvy.u deto-eo-uai AavatZv Kajaduvai ouiXov. 

300 ' Xlj epad ' 01 dpa tS fiaXa ft kXuov ytT eirtQovJe. 
Oi ~fi ao djjt<p' Aiavja y^ 'iSoptevya dvxKJa, 
Teuxpov, Myjpiov/jv Te, Meyyv r aTv.Xav}ov" Apr\t, 
Ycrfuvriv ijpjuvov, dpig-^ag KaXecrav}eg, 
' EkJoci Kj Tpuecrcriv evxvTtov' avTap OTritrtru 

305 H tirXr;dug e~rt vyag 'A^aiuv X7roveov}o. 

Tpueg oe Ts-pvTU^av doXXeeg' ?p%£ <T dp"EKJup 
MaKpa (3t£xg' --jpoo-Sev Se Kt" aUTX $>oi'&og 'AiroXXuv, 
Etfiev@~> coftoitv vepeXr\v, e'%e $' atyila BSptv, 
Aeivyv, dy.tpieaieiav, dpm^eire', tjv dpa -^aXKevg 

3 10 ' ripx.g-^ Aii ouze <popr,fjtevxt eg cpoCov dvlpuv' 
Tr\v ap oy ev ^eipecrcriv e-/uv, r\yr\cra}o Xauv. 
ApyeTot virefjtetvxv aoXXeeg' uf}o $' ctvTy 
O^et' dfi(poTepu8ev ' vtto veupypt cT oi'g-o) 

Ver, 290. EOfnitroJe.J Al. tppijo-alc, 1>el. SijLiVe-alo. 

Ver. 291. — Jli',] Sj\ui jani j Sjii ptvftBu, 

Ihid. — Acvaav.J '^v^aiv, MSS Florentin & Vacicati. a T/.0. 
Btntleio colUti. 

Ver. 294. — lym.~ Al. \yoi. 

Ver. 295. — argo-ri.] AU ts^ti. 

Hid.' aVcv/egSai.] Vide fupra ad i, 398. 

Ver. 297 avlia-avlic.] ViJe fupra ad d, 67. 

Vcr. 298.— jUE^aira.] Vide fupra ad y , 46. 

Ver. 300. — aja.] Utftt, i. 

Ver. 301.— Oi c',- t 'i > ' Aravla.] Vide fupra ad }■', 146. 

Al. hUiit Lib. XV. 

*' O dii, profeflo ir.«ens miraculum 

K < oculis iridi - 
'um jra j.ir. ^.c integro exurrexit, 

ir^irte ewt --3 
" Hedlnr : A jui ipfum omnino fpe- 

raba' anim ■ r U jufque f 
" Mmibis lub Ajacia mortuum elTe 

Tclamumd.^ : 
" Sed aliqnis rursus deorum liberavit 

& fervivic 
" Heftuiem, qui profeclo multorum 

DjnJoiuni genua fulvit : 
" Qiiemadmod .m & nunc itidem-fore 

puh; ; nun enim fine 
" Jove altitonante pnmus-inter pugna 

tores ftat, adf;6 animo-.-icitatus. 
" Sed agite, ficut ego dixero, parca- 

rrus omilrs : 
" Multitudincm quidem ad naves ju- 

beamus redirc : 
" Ipfi verii, quotquot fortiHimos in 

exercitu proritemnr mt efle, 
" Stcmus ; fi qua prirrum arcerc po- 

terimus, occurrentes 
" Hjllis cum elevatis: hunc autcm 

puto, ardentem iicet, ' 
" Animo veriturum Danaorum ingredi 

multitudinem. 
Sic dixit: Illique ei maxime quidem 

aufcultaiunt & paruerunt. 

Itaque Ajjx & Idomeneus rex, 

Teucer, Merionefque, Megefque par 

Marti, 
Ad pugnam copias-inftruebant, proce- 

ribus cunvocatis, 
Heclorem & Trojanos contra : & fed 

rctro 
MultHudo-/'mimV//or ad naves Achi- 

virum redibant. [fcce- 

Tiojani vero priores in- eos-impetum- 

runt conferti ; praeibat autem Heclor 
Paffibus magnis gradiens ; anteibat au- 

tem ipfum Phcebus Apullo, 
Indutus humeros nnbe, tenebatque se- 

gidem impetuose-verfatilem, 
Horrendam, undique-hrtam, infignem, 

quam faber 

Vulcanus Jovi dederat geftandam, 

ad lugandos-iH-^it/^na viros : 
Hanc illt in manibus tenens, prjeibat 

copiis. 
Argivi vero, impetum-fufrinuerunt 

conferti ; excitatus eft autem clamor 
Acutus utrinque ; a nervis vero fa- 

gittK 

Ver. 302. a'ra f >.av1ov.J Vide fupia ad $', 627. 

Ver. 305. — aVcvssvlo.J Vide fupra ad a, 398 

Vir. 306. — i{.] Ul far crat • Ut jolcbat. 

Ver. 307. iSiCa,- & x".J Al. gigJv $' im\ 

Ver. 308. a.ytia.] Al. aVsriJa. Quas videtur effe com- 

mentum. 

Ver. 309. r^v i~£a.- Quippe ouam, Quatn utioue, 

Ver. 311. Tiiv a^.J Uanc inauam, . 

^irr. 313. — aVo veu^m^i. J Vide fupra ad v', 588. C.x'terum 
qua ratione hic, aVo, uitimam producat , item y.iha, uer. 
321 j vide fupra ad a, 51. V.r, IAIAAOI O. 

Qpucntov' -troXXa ds 3Spu Bgacrsiduv dito -/itpuv, 
3?5 AXXa fi iv ~/-6i ■sryyvVT dprji'9ouv alfyay' 

TloXXu ds Kp f-scrcrviyv, ■nrdp'^ %poa kxXov \-ravqs7v, 

Ev yutr, tc-uvjo, XiXuiofJtsva X~oog ucrut. 

' Ocp-a 'ft alyiSu yjpr\v \£ dTptf-a <£>o7&og 'A-toXXccv, 

Toppa txaX dp<poTSpuv fctXt vj-rjtTO, -7ri-r]s ds Xaog' 
3 20 Avrap iittt Kttjsvu-ra ISuv Aavauv Tuyv-ruXuv 

Zs7o~ , t~rt avrog avcrt ftuXa fttyu, to7o~i It Svuov 

Ev c-v)9tTO-tv s9tx£s, XaQovJo cs §&£■$&• dXrtyjg. 
( ug- ys \iouv aytXvjv, vj sruv ftty otuv 

Oyos dvu kXovsxo-i, fitXaivvjg vvyt\o~ duoXyu, 
325 'EX9ovt IPa-rivv}-, fyifjtdvjop^ £ -zrapeovl©*' 

' CLg scpo&rfitv 'A%«io( dvaXxtSeg' sv ydp * ArroXXuv 

'rlxs tpobov, Tpucrtv ds ^"Exjopi -tv6@~> o-ruPtv. 

Ewa btVTjo tXtv dvd-u, -ts$u<r9ticrvj- vcr-iivrjg' 
' Exjup ft 'Zti-Aov te xTj " Apv,tcr iXuov STTspvs, 
330 Tov p., Boiutuv v\y,]Topa yaXo-^tTuvuv' 

Tov 6s, Msvso9v\og fJttyu^vy.-a -ttic-qv stu7pov. 

Aivsia- Vs MsSovja yt)'lxcrov iPsvdpi^tV 

'tirot 6 'ft\ vod@- vloc 'GiXvjog Ssioio 

Ecntt Mtiuv, At'avj'&> dSsXcptog' uvtuo tvuitv 
33 5 ' Ev QvXu-i--, yuiv-g d-ro -~rul(ii$®>, uvcJpa Kotjaxjdg 

Tvutov fAV)Tpvii]g 'Eptu-riS^, v]v 'i~/ 'OiXtvg' 

Iacr<&> uvr , apypg Jtt ' A9v\vuiuv ststvy?\o, 

Ttog ot Y,cp)r l Xo:o KuXtcrxeJo BnKoXtSao. Lib. XV. 7- Exiliebant ; muhaque hiftilia fortib u s 

e manibus, 
Alia quidem in r p< ir figebantur bel- 

licoforum ju\ vim ; 
Multa veio & riio, antequam 

c. rpus pulchrum attingerent, 
Iri terra Jrabanr-^-t.r, cupientia cor- 

pore le faturare. 
Jic quamdiu quidem Eegida manibus 

renebat immotam PbtEbus Apollo, 
Tamdiu vaHe utroVuc tela attinge- 

bant, cadebatque populus : 
Sed portquam in vultnm recla-intuens 

Danaoru eqtiilu- perniciu [mavit 

JEg dcm co-cuflir, ijifeque infuper da- 

^rciradmoJu ing°r:ti ; tum iliis animos 

In peift. rihus deb l;t2vit, oblitique funt 

itrenua? fortitudir.is. 
S:cuti autem vei buum armentum, vel 

gregem magnum ovium 
Fera; duas turbant, nigra in nocle in- 

tempefla, 
Adventu repertino, cuftode non prae- 

lente : 
S'C fugrti funt Achivi imbelles : Iis 

enim Apullo 
Immifit terrorem, Tnjanis autem & 

H.ctori gloliam d-di:. 
Tum ve'6 vir interfcat virum, difli- 

p^'a acie : 
Hector quidem Stich'umque & Arcefi- 

laum occidit ; 
Hunc quidem, Bceotorum duclorem 

*re-loricatc.rum ; 
IHum vero, Menellhei magnanimi ti- 

dum focium. 
./Eneas autem Medo.ita & Iafum in- 

terfecit : 
Ac quidem nothus filius Oi:ei divi- 

ni 
Era* Medon, Ajacis frater ; habitabat 

autem 
In Phylace terra, procul a patria, vt- 

rum cum occ : diiTct 
Fratrem novercrc Ericpidis, quamha- 

bebat OVleus : 
Iafus vcr6, dux quidem Athenienfium 

erat, 
Filius autem Spheli vocabatur Buco- 

lidic. Vtr. 316.— :«>.'.*] Vide fupra ad ff 43, Alii autem h?c 
fcribunt, \ivniv. 

Vir.-^i-j. — U\zv.fi.li* Jf_ f M? Ztra.l.~ '[, ^as-t N To 'Ev: £ - 
hun muilv, ivtbufut' nTov h riiaie,—" 'mitlie-Scii y.mai, X v." 

5> " 1^»«i«Vm»» XC»-' *«u." 'fv wio-i ya^ th.-oic, Jia 

to i^ux~ £■.*•, h^yivU fwini, Anjl. Rbittnt. lit>. 3. 
■"p. 11. Oi aronilai:, — ^J; t«; £^<poV£ir *, nie ^i^oio-a,- ^ 

Ivifi.Aom-.mi;, Xi^~-' >j f^» ^"«"s ^X:>o:t:c k, r= St\n 

■pEjdrfla. " MkaufUiH ^iif Srai." Plulareb. Sym^jiac. hb. 
9. Prcbl. 1 5, 

Hala a ■!■■;. fla cruorem. ^Ei. XI, 804. 

Vtr. -2a.—Kala£va itm A» a £v.] Sol nin.uum Ach.vis 
tum forle oculus perflr nxit. 

Ver. 3.1 „-n ie.~ Tum veri dlh—. Vide fnpra ad & 

57 ; ady. 200; & d 3', 160. 

Ver. 323 r &g\~ o! r -_•_ Vlde fupr v ad ^ 27i _ 

Vtr. J24 — SVj,,] Ut mteUigantur videlicet comparate HeSor Ev ya.% AiriWair Sc Api!/o. 
Itid — tOiefEtm' M. tikntiffl. 

V,r. 326. "a S 'f$£r.';v 'A^aioJ 

'Hxe ^>o'?ov.] 

ha;c cerncns, arcum intendebat Apollo 

Defuper : omnis eo terrore 

— — , omnes vert. bant terga Sibaei. yE«j. Vllf, 704. 
V,r. 336:— i, \x '<-i': iv. } C >i Harleian. 'v C X ' OiJieuc, vel, 
(ut alii 1'ciipieiunt, notante Eufiatbu,) 'iMtlc. 

Ver. 338. — ZfflJioioKa/iVx/io.jQ^on am lltmtrul aiii' fcribit 
naXtar^ov, & xat.ito-xs, id:6 Bacaefiui & hlc eddi;, JT<p!i'».»J 
Ka.\iio-r.i%. Quod eifl analogia non improbabili, fine codl. bua 
tamen fatfum non oportuit. Nam qua ratione oi'x«j-xcv, k, 
790 ; & o^vstrxe, hujus libri ■ver. 640, fciiptum legimus j 
eadem rati. ne xoWke, & xaXio-XElo, fcribi potuit. Non, qucd 
ci •mtr.entus efl fjarnefiut, ex *a\!<rka & !>\%kt>ik, qu;e nulla 
'unt ; fed ex KaMx & ci^vioi. 

V.r. „2 O M H P O T 

Mipttg-ij <5" eXe YlvXvldfJtctt;, 'E^/ov $e UoXlr^ 
34.0 ITCWT-/J ev uo-f.iivy, KXoviov <T sAe otos 1 'Ay$>«^. 

Arjioy-ov ie ndflig f3d\e veidjov Zfjcov bvio-Qe, 

<PevyovT ev ■wpofidyj)icri, oid nroo de ^otXxov e\acrcrev. 
"0£o ol tvc evdpifyv dir evTect, Tocpoot 0' A%a. 01 

Tdcpou, Yj Qxc\0 7recrcriv, evnr\'/i^xv\ec ccvxjy, 
34 ' "EvSx, 59 evSct (pe&ovjo' Svovjo Se TeTy-^> dvdyxv\. 

*E*)»P $e Tpuecrcrtv exex\ejo, [xxxoov avcrxc, 

N^ucrlf eiricrcrivecrSxi, ectv <f evxoa ppoToevjot' 
*Ov <T ctv eyuv drrd,vevQe veuv eTepudi voycru, 

Avtx ol Bdvoi^ov f^TjTicro-Oficti, ioe vv tov ye 
2rQ YvuToi re yvofjxi T£ ■wupoc. \e\xyo:cri jxvovfot, 

'A\\d xweg lcvzcri ■srpo otg-e^ vjfteTepoio. 

*n.g eiTruv, f^dg-tyi xotjtoftxoov yXcco-ev i7riTi!g, 

K.ex\6u.n>Q> Tpuecrtn xctjd c-iy^ag' ol th, Qvv otv\u 

ndfjeg 6fA.oxXricra.vjeg, eypv lovo-aopctjxc i-rrirac, 
? CC 'Hyw Szcrirecrw' ■nrzo7rdpoi9e oe <t>o7£'Sk AttoWuv 

TeT' byfixz KetjrsTOio fitxQeivig ■nroc-criv epeiTTav 

'Ec uecrcrov x.xTe£x\\e' yepvpucrev oe xe\evQov 

Ver. 339. M*ix(r»] F: rtaffe fcripfit Homtrut M>jKic. ; a* Quod Sc cava tempora ferro 

& ipfum prrnuntiabatur Mn xttrn- Attamen 7 ubi ea 'em forma Trajicit: " I, verbis virtutem illude fu e bis." 

eccurrit, $', 384; nifi & ibi forte fcnbendum TuSsa, pto- jtEn. IX, 634. 

nuntiandum Tutin. Nam TvXia., ®no~ea. s iftt&ta, Sc fimilia, Ubi (ut recle notavit Tollius) fi, quod reticetur, [" & fuiji- 

ultimam femper f rodttcuvt ncceflario. Vide fupra ad »', 265. «,"J adjeceris ; totus ille indignantis animi impetus, velut 

Ver. 34.3.— ritftga r.] Bmifius edidit, roftai'. Nam to injeftis pedicis retinebitur infringetiirque, omnifque decor fen- 

" As," inquit, wagsfeui. Quod eft incpnflimum. Vide fupra ' ent " corrumpetur. Eft & aliud (notante eodem Toliio ad Lib. XV. 

Mccifleum autem occidit Polydamas, 

Echiuirque Polites 
Prima m acie, Cloniumque interemit 

nobilis Agenor. 
Deiochum p« rto Paris percuffit ex- 

tremum in humerum a-tergo, 
Fug.entem inter propugnatores ; peni- 

tus autem a?s adegit. 
Dum autem hi illos fpoliabant armis, 

interim Achivi 
In fuJlam & palos delapfi profun- 

dam, 
Huc A: illuc fugiebant; introibantque 

murum, neceflit:ite-a^^?/. 
Heilor aurem Trojanos hortabatur, 

altum clamans, 
In iiaves ut inuerent, omitterentque 

fpnlia fanguinolenta : 
f 1 Quem autem, ir,quiebat> ego feorfum 

a navibus alibi animadvertero, 
" Ibi ei mortem moliar, neque fane 

eum 
tl Fratreique furorefque rogi partici- 

pem-!acient m "rtuum, 
" Sed canes eum diihahent ante uibera 

noftrahi. 
Sic fatu^ fcutica fuper-humeros feii- 

ens impulit equos, 
AJhurtans Trojanos per ordines ; illi 

ver6, cum ipfo 
Omnes minaciter-chmanteSj dirigelant 

tr^hentes-currum equos, 
Cbmore immeofo i ante autem Phce- 

bus> Ap^llo 
Facile labra fofl*^ profundas pedibus 

promeus 
In medium dejecit ; munivitque-tan* 

quam-ponte faclo viam ad o, 57 ; ad /, ico ; k ad &', 160. 

Vtr. 348. "Cv V av Ij/wv.] IwETctt rS".— ^ Kttra txr^ocroVTa fAE- 
TacoXji.— ;Tav, to vov laVs?, a'4>' ETEga %' sts^ov w^op-»9rov /wE- 

«raPr — »t» 5e fAtfxnltKV, nmt £ zy%i tov ax^^.vcv. O ov irfr>— 

^"ExIaJ? oS, '* •— ?Cv J' av fc^«Ji— .** \\ttq yd$ ra $tlrfnpjMbfktS 

*t:Tf«aXEv eI? to fxifAr^nK.v. D.on. UaVtCiirn. / mir\t thc 'Ofxri^a 
«rt»n(T£«e, § 8- "Et* ys ^tnv E<r0' cts ■nr;^ •C7 5i 5irai7ra Jci^a- 
fA.iv<&> o-uyt^atyiv $ $£ai<pvr<; isragEVE^flsi?, Eif to ay*T0 «T^cVftWflV 
Td/. auTOTTgOroJffOv] «V?( ( ME(3tV aTa( * *"* ^5"* T° TOjtfTOV eT^O?, E^M. 

€oXn' t»; WSb-f " "f iclftjf Je, 

/aev "fuiyijyiv, £te iFgiVfO-ftv, WdHITflC -w^tTri-^iV taurw' t«v S" 
diroTOfxw oVhWjV, T« &u»Aa' t« »j j-^ov 1 ©- l^aTrivu;, yj^iv ■57; - 
SiiXiwVac, crse:£?r)(EV. 'E-sJ-Jp^tlo /'<*?» E' da^EVET.fifi, " "EX^yi 
3t ToVa TiVttj Kj To"a ■ Fx/ftJJ-*' Novi 5s E«pSax£V a^voo tov fxC\a- locum jam e Lor.gmo citatum,) apud Horattum ; 
-— — — confpexit, ut aiunt, 
Adrafum qviendam, vacua t^nforis in umbra 
CuJtello propnos purgantLm leniter ungues j 
" Demetri, pu^r — * ( abi, qu«re, & rrfei ; unde domo, quis ?** 

hib. ]. Epi/i. 7. 
Ubi. fi itidem illa qua? fubintelliguntur, [*' Gf vocjtis pua uns 
fi juum Demetrium, *//,*//,'"] addjderis ; quantum fenlentiae 
■*Ov S"' av lym — " OukSv tijv venuflati dccefTurum fit, facile advertcs. 

Jbid. — \TE.'(a9t vofj-ao,] Dtonyf. HaUcarn, loco jam fupra ci- 
tato, legit ; ete^c-e v«Va». Tolliui in Vaticanii duobus Lon- 
gini MSS repperit, tSeXovla vcrV*>* " Quod, ivquit t mihi 
diutius confiderandum videtur." At hoc unde acciderit, videre 
ftuvsvla « TW Xoys fxilA£a<ric. Aio ^ u' "Crj*r^nc-i; tw cr^n'- eft fupra ad ^', 391, 
F T ^ ' " £ ' " vi * a *tfc ° *«i»tf ""> oWxXe.v [al. hmpfot»] pr ert ^ p _ XL J v£f '^' t<r( .] W/. IgbVwi. Caterum qu5 ra- tZ ygixfymt, (X* 8Ww, a'xx' eJSr»c f7rava/Va^; j«e7«faiW(V £K «rje 

d^r«, »( W? &*»i. LMg,-.. § » 7 . " H« fchemat 3 -& con- g^, ' v ~ ^ ~ v , de ~~j " ^ ^ 
'• vertunt in fe audjtorem, ncc languere pat untur, fubinde 
" aliuuj notabili figui.5 excitatum." S>uitiiilian. Itb. 9. cap. y 
\miu tu6 cfi hoc fchema Vtrgitiua tione, xi'v=c, hic ultimam producat ; item ix^> Vc ' r ' 354 i & 
£, «r. 381 ; vide fupra ad £, 51. 
Ftr;. 353 — Tjcosc-yi «»r« WA T{*(3-J-'V. £«'. I A I A A O £ O. Lib. XV. 73 

-• \ »w » ~ 'l » » \ t> \ » \ Longam & latam, quam-longe hafts 

MciK(>r,v, yo evgetav, ocrov t eiri daoog eouri j l£lus 

r' <\ '/ I » » \ fi' /ri. ' rr\ ''„,. Pertingit, cum vir roboris /ui pericu- 

tyVEJUl, Q-n-TTOT UV1I!> O-Vtve 1 ®* 'B-eifUpev'®' yo-et. lum-faciens jaculatur. 

./- ™~ '» " ' o *. - r J>\ \ }"« '11,,,, Hac w;a illi profundebantur turmatim ; 

36O T>£ 0»}<S ■srpOX.ECVlo (paXayhldov, 1700 t) AlToXXuV, ante verft/*.», Apollo, ' 

» ■ /V " a / v V « /«. * * ** ^Ecidem habens venerandam : diruebat 

Atytd e^uv eomfiov eoetire be «.£©* Piypuav a 8 utem murum Achivorum r , eDat 

c r> "» '**■*■''.. ! ' d — '*- *'T Q. — ^ *.'— «-^- Facile admodum. ut cum auis arenam 

Ps<« pu\ , uc otz tic ^upudov sruic ul^t ZuXuo-trric, pucr prope m ; re . ' u 

"Or '«n) lv BTOfljV,, «6%«7« KW«V«', ^nim^Ztif^ '"^"-"""^ 

*A* «&v. ff c«»»»« ™» 4 w™> ^e-"- D ta"Lf.XJ. eftru,t pedibus & 

365 "n ? ^ 0, & **£., ™x«v K «>«7» 4 tigk ^tS^SWtf"^ 

ruT^ v^. auV ° r<r ' * t**» "•*■"*• ™:a ,rtoe ,repi - 

*n< Ol ft VTUOU «Url, .^»7« ^?, ^XtrtfefteVesT 

'AAA^Ao.fl-/ T£ XtKXOftevOI, ^ TOW. SlOlir. Inv,cemque adhortan.e*. & omnibu. 

Xir e « ff «wV % o^, i*^' 6u Z «t '«»7o ««r^- "iSJf*a^ vota - fa - 

370 Ne'r«f «?« ^X.r^, IV«®>, %©- 'A % «.^, ^tsVchrruT 1 "*' G " eniU! ' CU " 

Etf %6 ?o, ^' »-(■>•» «V *?**« «V«H«- "ISTfciiS porri6ens C0!lum 

Zev -nruTEo, eirroTe ric to< ev" Aoyei -ureo vrotoirvou, " m u A i r " p t H e i r / i .f er u 3 n c J uam ^™ tibi 

*H jQeoV, | fife k*7« w/ov» p;g/« k«/«i/, "^S ve ' ° vis pinBuia fem °™ 

ES x (jo vorwu,, C« <?' uVi«r X io ^ ^W " ggB jf 1 £tf|* t ' tu autem 

$75 Tuv fivqtrut, yt) ufivvov, 'OXvftvnt, vyXee? rjpuf " fe3 d * B ^ nt01 & a,ce » 0'J" 1 ^. 

Mijo" KT4) Tf eiea-a-iv eu Upvuo-Qut , A^«»«fV. " ST*f ' Tr0JaniS fi °" d0ma " 

,x nr i>«t evx^ev®,- peyu ? &\v9t fafrierm ZeCg, *£££%£"* autem intonuic 

'A^««y UtUV "NrjXriiuSuO yeoov}©*. Preces exaudiens Neleida fenit. 

TpUEC $', UC l-nvdovjo AlOC VOOV etlytOVOlO. Tr .°J ani la }""> «f'nteUigere.f,bi-vide-. 

r " ' s ' ' "* ' bantur Jovis voluntatem ^giochi, 

580 MuXXov W 'Apyetoitrt Booov, (tvtjtruvjo 2e xccopiic. ^ml" f^j"^"' r "° rda " 
O» i" loc-e fieya KVftu BaXutro-ric evovrroooio Vcl *' 1 autem ma E nl undl ma ™ ™- 

Nl?oV uVl^ T0/%«» Kuju^trejai, gVtToV S»e/jrJ N " u fe ando P "r "T* " *"" tranfCendit « 

Var, 35?.—" ^ov t'.] Quam Urtge utiyue—. Ver, yj\. tfgavov ec-ffoEvla.] 

^sr. 359. riTveTtti. Ita Barnefius exMSS. Al, yUna.,. Quod — ftellantis regia ceeli. ^ B , VII, 210. 

perirvde eft. Nam & id primam producit. — ccelum ftellis fulgentibus aptum. J£n. XI, tol. 

liid . — CflEVEi©- ar£i{tc',uiv#..] Notandns h r c primigeniut Ver. 372. Zil wotij.] Equidem continere me nequeo, quin 

& maxime proprius Vceit Mtdiee Ufus : SuJratr. fibi iiirium vocem Romanatn Jupiter, multo potiiis Zeu; vnrrne effe credam, 

periculum facient quam Jvuam pater. 

Ic-id.—nffti.] Al. ela-t' &, £3-1. J / t' r . 374 ' votvtsu.] Al. vt>c-vtreiv. 

Ver. 363. "Or' ETrii bv.] ^ji •Meliltl pojtouam ex orena, Vt *" 377- *^c l**T— • ni\~* V SSkmt.] 

quam di.ii, Audiit, & cceli genitor de parte ferenl 

„., , - - „ , „ ,. .. .. ..... Intonuit laevum. 1 AZn, IX, 61"). 

Jiid. — ■oroiBo-r..] Ita Cod. Harleianui ; Atque ita edidit ' "i • 

Barnefiut ex duobus MSS. Al. mnteu. Qua & ipfa loquendi /*«*".— fMrtfa.] Vide fupra ad «', 175. 

ratio, Hcmerc non inufitata. Ver. 379. — »ov.] Cod. Harleian, a Tb, Benlteio collatj- 

Ver. 365. 'a t '*.] Sic, inquam M ™- 

liid.—n.e.] Al. niV "Oti OTav7«x 5 /""» • ^ 1 © - mitUrim, Vcr - 3 Sl - o: J ' »"" f '] o! *■'> «rt— • vi °e l"uP'a 50 vtr, X-Jt. 
Vide fupri ad d, 43 & 75. 

L Ver. 74 OMHPOT Lib. XV. 


Vis venti; hxc enim maxime undaj 

auget : 
Sic Trrjini magno cum ciamore per 

murum fcandebant. 
Equos autem ubi-mififlVnt, intro ad 

puppes pugnabant, 
Haftis utrinque-acutis cominus ; hi 

quidem ex curribus, 
Illi vero e navibus ex-alto nigris, quas 

confcenderant, 
Long s cum contis, qui fibi in navibus 

jacebant IV xvefiv' ?) yxji rt fixXtc-x ye kv[*xt orfeXXet' 
£lg Tpuec fJteyxX'A lujrjn x*l& te;%&» tZxtvov. 
385 "Ittttvc cf elo-eXct<rxv]ec, eV» ■Br^vuvyjtri pxxov]o, 

"E.f^eiriv ctu.<piyvoiq xvTo<r%e<>cv, cl J2 ct<p' wnosv, 

O» tJ' ctTTo vrjuv uij/< fzeXxtvxuv e7riQxv]eg y 

MxKpoTcrt ^vc-oTcri, Tct ox Q<p e-rri vrtvtriv eiceiTO 

N«u/*«%a, KoXXyevja, kxtx {rofjtx elf/evx xxXku. Ad i X t f e a £ iEl ' l,m * i ' pti ' com ^ ai > cs 
390 HxtckX©* <T, e\'wg p, ' Ayxtot Te Tpuec tz 

Te<%e^> xy,tpefJt,x[)( t ov]o Boxuv t)t]o8t vrjuv, 

To<pp by evi KXtcrtri xyx7ryjvop&> EvpvTrvXoto 

tic-o Te, yt, tov eTepire Xoyoig, E7r< 6 eXv.et Xvypu 

Qa^ftXK, oitt'fifJLCtT e7TX<rtre fieXxtvxuv oOvvxo.V 
395 Avtxo eire2rj teT^®- e7reo-o-Vfjt,ivisq evorjtre 

Tpuxc, otTcco Actvctuv yeve]o lct^ Te (poQ<&> te, 

' Qfj.u^ev t cto' eivetTot, tcj u ■Ere7rX'rjye]o jLtypu 

Xepcrt Kct]ct7rpy;v£0-o-' ' oXo^>vpof/,ev'^> J' eTvoq 'r\vox' 

EvcvttvX', VKeTt TOt dvvxfzxi, xotTeovTt 7seo \[a.tvy\c, " f^ y¥ ?^ e n n ° n y™f'" s tecum pof " 
400 EvQetSe ■Gnxpfieveftev' Jj? yxp fieyx ue7K@o o^uoev' 

AXXot tre ~pi Bepotiruv •sroTtTep7reTu' ctVTctp eyule 

Y,7r ev<rof/,oii etg 'A-^tXyjx, tv orpvvu 7s-oXeu.tcetv. 

Tf J» 'T» " * /">V ? ' Q_ ^ ' / 

<? otd , etKev ot, Ivv oxtfjt-ovi, tjvftov aptvu 

Ylxpenruv ; xyxQr) 01 ■srctpctt(pot<rtg ec-tv erxtpss. 

4O5 TcV p tto' UC e\'iT0v\ot TVOO^iC IpepOV' CtVTCt^ 'A%a/0* ^'?"«' 'ninc quidem fic locutum, pedes 

Tpuctc eTrepvofj.evvc f/ivov 'efjove^ov, i.Te Svvxvjo, 
TIotvooTeoac Ts-ep eo-fjctc, ct7ru(rcto-6xi urxpx vtjuv, Patrodus autem, quamdiu quidcm A- 

chivique Trojanique 
Murum circa pugnabant, veloces extra 

naves ; 
Tamdiu ipfe in tentorio virtutem-a- 

mantis Eurypyli 
Sedebatque, & hunc obleflabat fermo- 

nibus ; inque vulnere gravi 
Pharmacd, medelas fpargebat atrorum 

dolorum : 
Sed poftquam murum impetu-cum- 

m3gno-ingrefTos advertit 
Trojanos, ac Daoaorum ortus eft cla- 

morque fugaque , 
Ejulavit utique deinde, & fua percufiit 

femora 
Mambus pronis ; lugenfque, verbum 

dixit : " Hic manere ; fjne cnim magnum 

certamen ortum eft : 
" Sed te qaidem fan.ulus obleflet : at 

ego 
" Feftinabo ad Acliillem, ut impellam 

eum ad pugnam. 
" Quis autem fcit, fi foitc ei, favente 

ita t animum moveam 
" Admonitu n;eo f Bona utique admo- 

nith eft amici. Trojanos ingruentes fuftlnebant con- 
ftanter ; nec tamen poterant, 

Pauciores illos licct exiflentes, repel- 
lere _ navibus; fer. 383. — «' yif te.] Etenim ea. Cod. Harhian. i 

rM fa- 

Ver. 386. — a'«<p^yo'C a.vrctrytlh.'] It-a Cod. Harleian. 
Atque ita Barnrfim refte. edidit, ex MSS tribus. Vulgg. d/x- 
Qiyjciff-iv «WTOc-^sJsy. 

Ver. 388. — to fo.] £(ua>, tit ftt ; S(\utl, utfoHtum ef, , 

Ver. 389. — rifta.'] Jil. c-.fj.a8'. 

Vtr. 392,— l>i xXto-i'] afiaiiii:'o?&. Ey%!-'»JXo(0.] Supia-, lib, 
>', 842 ; 5: Ub. [/.' , i, 

Ver. 396. — -fiviTo lo^ii,] Vide fupra ad 5', 456'. 

Ver. 397. — ^ u r arz'n\-yi\a juraat).] Notandus hic primige- 
»ius & maxime proprius Ftirir.ee Media Ufus : SuajJbi fenujftt 
femara. 

■ palnrs percufla lacertos, 

Auxilium vocat, ^jj,, yil, 503. 

fer. 338,—.J'(7r©- r.CJo.] M. Ji c-joo-^'Jo, Ver. 400.— Jn' yoj-.] Revera enim ; Nam prtfeilt) . 

Ver. 402, Imiitro/jiat slc 'a^iXJo.] Vide fupra ad ►', 324. 

Ver. 403. — eIkev ol.] Qua ratione hic, v.mi, fyllabam ui- 
timam, etiam extra caefuram, producat ; videfupia ad d, «!■ 
noj£i7ro : v, verfu fequent;, ciim fit vox ex duabus comfoftta, 
priorem firruli ratione producit. Vide fupra ad {', 62 & 337, 

Ver. 405.— "37o'Je- tf-E.-o;.] 

Quo te, Mceri, pedes ? Virg. Echg. IX, 1. 

Quod vel hinc liquet non efie fermonem agrellem f.-.iummod,:, 
propriumque Rufticorum. Vide Viliorii varias Leciion. lib. 
36. eap. j. 

Jbid. — 'A^oio! Texac — »JJ SCyatlc— ST£ — Tfut; Aovoa 7 ».] 

ElHOTO-t lO-OfjJoTT®- II fJ.dX"' 9} /"* £V > = fl ZlWrtb T» HHOVE^O- 

lavTo* oi bi, a.rroUtua-zt a-uilir-ia., ic-atrty. Scbol. 

Ver. 406.— M JiWc.] Al. \W itiiadt. Ut infra, vir. 416. Vlr, I A I A A O 2 O. LiB. XV. 

Ovre -woTt Tpueg Axvxuv eSuvxvjo (pxXxyfag 

'Pr^xccevoi, KXicriricrt fjctyv l f/ J evxt, vSe veercrtv. 
410 AAX ug-e c?x9fjcr\ Sogu vrjiov e^t9uvet 

TeK\ovog ev -arxXxf/.vicrt $xv\f/,ov<&>, 0$ pdrt -srxo-vjg 

Eu elSvj Qocpiqg, UTVo9r]fjcocruvr\crtv ' A9v\vv\g ■ 

£lg fi tccv em icrx f-cx^v\ Terajo srjoXefiog T6. 

AXX01 afj.Cp dXXycrt ftayyiv efjcx-)(pv\o veecro-iv' 
415 ' Ek]uo dvr Aixvj©^ eeicrocjo y.uSaXifjcoto. 

Tu Se fjctv\g ■srepi vv\og eypv srovov, aj" eSvvxvjo 

Ov9* tov e^eXatrat, y2, evi7rpvj<rai -urupi vv\ag, 

Ov9 tov xw u<racr9at, e~rtei £' eTreXcttrcre ye Saificuv 

Ev9 uix KXutioio KxXv\toox (fiaiSifs-©* Aia?, 
420 Tlvp eg vvja (pepov\a, kx]x r?j0©- /2dXe Sapi t 

Aa-Ti-o-ev oe "srecruv, SxXog Se ol eK-rrecre ■^etpog. 

EkJuo ug evovjcrev ave\\toy o(p9xXucncrtv 

Ev Koviyo-t ■srecrovjx, veug izr-.oirdpoi9e fxeXxivv;g, 

Tpucri re, Kj AvKtOtcrtv eKtKXe\o, fjcxKpov duo-xg' 
425 Tpueg, 7C) Auztot, Kj AxpSxvot d^tf^x^xt, 

Mvj 0'<j sru %d£eo-9e fjcd-/r\g ev g-eivei TuSe ' 

AXX uix KXutioiO Qxuoraje, fjcv\ fjctv 'A%aiol 
Teu%ex QuXr^o-uct, veuv ev dyuvt srecrovjx. 
'XI; enruv, Atav]<&> dtcovTto-e Sap) cpaeivu' 
4-30 T» u duxp9' • <T e-rtiTa Auy.ocppovx, Mxcropoc vlev. A '1 U \ ab co T ldem aberravit . : « &• 

~J ./ ' » lni - Lycophronem. Maftons filmm, 

Autv}&> Beiox-Tovjx, Ku9v\piov, og pa ■srxp auru 
N«T , E7T£i dvSpx KareKJa Ku9r\pot<ri Z^x9eoto-i ' 
Tov (> e£aXev y.ecpxXvjv u-rep vocj©* ofcei -^xXku, 
'Eg-aoT df~/ Aixv]&>' S' u-rji©*> ev KQvin(ri 75 

Neque itidenj Trojani Danaorum vale~ 

hant phalangibus 
Perruptis, tentonis fe-immifcere ne^ue 

navibus. 
Sed ficuti amuHis lignum navale diri- 

Fabri in manibus periti, qui totam 

BerJ callet aitem prsceptis Miner- 

Vffi : 
Sic quidem horum 2equaliter pugia 

porrecta erat, pr^elmmque. 
Atque alii quidem circa aiias pugnam 

pugnabant naves ; 
Heclor vero contra Ajacem incefljt 

gloria-fublimem. 
Hi itaque circa unam navem capiebant 

^///Vam-Iaborem, neque poterant 
Neque hic illum vi-abigere, & incen- 

dere igni naves , 
Neque ille hunc repellere, poftquam 

prope-admorat Deus. 
Tunc filium Clytii Caletorem illuflris 

Ajax 
Ignem in navem ferentem, ad peclus 

percuffit hafla : 
Fragorem vero edidit cadens, torrifque 

ei excidit manu. 
Hector autem ut advertit confobrinum 

oculis fuis 
In pulvere procubuifle, navem ante 

nigram ; 
Trojanofque & Lycios adhortatus eft, 

altum clamans : 
" Trojani, & Lycii, & Dardani comi- 

nus pugnantes, 
" Ne qua jim recedatis a pugna in 

anguftia hac : 
" Sed filium Clytii fervate, ne ei A- 

chivi 
" Arma detrahant in certamine ad 

naves bumi delapfo. 
Sic fatus, in Ajacem jaculatus eft ha- 

fta fulgenti : Ajacis famulum, Cytherium, qui cum 

illo 
Habitabat, quoniam virum interfecerat 

Cytheris inclytis ; 
Hunc utique percuflit caput fuper au- 

rem acuta hafta, 
Stantem prope Ajacem : Hic autem 

fupinus in pulvere Ver. 407. — tirafa] Al. i<xi. 

Vir. 408. Out£.] Al. OuJi. 

Ver. 409. — aJ=.] Al. r'H. 

Ver. 410. — if.Si/vii.] Al. IfiflBW, & ifi&vu. 

Ver. 411 'ic '(£ te.] £\ui utiquc— . 

Ver. 412. — £ ijj;.] Al. iMe. 

Ver ■. 413. — ftd)rti — ■Er1o>.£ i uo'c te.] Vide fupra ad i, z'i, 
»79- viddicet- Ver. 419. — Ka^i;'T»{jt— .»uu s -— <p.'{^a— ga'X£.] 
Aidentes tedas alii ad faftigia jactant. 
Ilioneus faxo, atque ingenti fragmine montis, 
Lucetium, portae fubeuntem igtiejjue ferenttm, 
(lernit— . . jEn. IX, 56S. 

Ver. 42L AtfV»i!r£v.] Vide fupra ad v' f 181. 

Ver. 423. 'Ev tuvtr.Ti m:tri\)a.~\ Vide fupta ad v', co8. 

^^.426. M>i Jy/ -ttra;.] Nequaquam, qutffe . Vide fu- Ver. 415. "Ex1».{ J' *,t' aWI©-.] 'AK£o-a3-8ai Tov Miv (fu 

jra,*', 418.) SiXit, inl reh 5e£v ETr.xt/f^Ev©.. Scbal. MSS , pri ad %' W' 
*fud Bamefium. Ver. 429.— mAIot.] Vide fupra ad l, 140, 

Vtr. 418. ■ 1 ,i m ! fa 1 yt.] SZtturdo quidem ; Qasniam Ver, 433. Tiv f'.] Hunc inquam,— 

u V.r- yb O M H P O Y 

435 NijoV xtto "srpvftvyis ^x[A,ddig srtcre' Xvvto ct yv7a. 
Atag S' tp'ptyy\o~t , kx<j lyvr\\ov oe ■~D~pocryjVoa' 

TevKpe -~rt7rov, o-q vutv ci7rtxjxT0 nrtcrog eT«?p©» 
Mxg-opiSy\g, ov vui Kv8'/ipo9ev evoov eovrx, 
Itrx <ptXotcri roxevcrtv erto[/,ev ev fteyxpoicrr 
44.O Tov §' "Exjup peycidvp.®- ctTrexjxvf -~rS vv rot lol 
Qxvftooot x^ to£ov, toi nrope <£>0i&©- ' A-toXXuv ; 

% Clg (pd9 ' 6 oe ^vve-qxt' Btcov 01 ot «/%' -xraotg-y], 
To£ov t-^uv tv xtipi ~-raXiv\ovov, yoe (papeTpv\v 
'loctoxov' fzctXa j" uy.cc /SeXex Tpustrcrtv itpttt' 
445 Kxl £ e£xXt KXsTtov, Tleicrqvop<&> ctyXxov vlov, 
TlaXvoxftxvl®- eralhov, dyxvS Tixv9oioxo, 

t, T / \ M n e -c\ / <i /> •/ 

Hvtx xepcriv t-(ov\a' pt -zrtTrovy\\o xaa t7r7rag 
Ty yctp ex > V l x T-roXv T-rXeTer-at xXovtovJo (paXayftg, 
' Exjopt Kj Tpuecrirt ■xptpilpfJtev©-' rd-^a 3' xvru 

45O Hx9e xaxov, to 01 nrtg epvxaxev, ttfjctvu -zrtp' 
Avyevt yctp ol omcrSe -~roXv<rov©- tpnrecrev tog' 
"Hft-rt ci' £,? o^ecov, V7rtpdy\-~av St ol t7r7rot, 
Keiv oyta xporeovjeg' ctvxfc $' evovjtrt T«%/fa 
TIisXvcidfA.xg , vtj -zrpuT©- evavriov viXvOtv i-nruv. 

455 TaV ft oy 'Afvvoco, Tipo]tdov©-> vlei', Stvxs' 
TloXXa S' t-rcoTpvvt Q-^tSov 'Iv/eiv tloropouvja 
"l-TTresg' avrog <5" avrtg lcov -~rpofjta-/ptcriv efn%pb". 
Ttvxp©- d aXXov oi'g~ov t<p "Exjopi -^aXxoxo^vg-fi 
Atvvjo, xat xev nravcre pa-xys S7r» vr\vcriv A-xpttuv, Lib. XV. 

Navis a puppe humi decidit ; folutaque 

funt ri membra. 
Ajax autcm exhorruir, fratrcmque al- 

locutus eft : 
" Teucer dulciffime, fane nobir inter. 

feftus eft fldus focius 
" Maftorides ; quem nos, Cytheris 

huc profeftum, 
" ^Eqi-e « charos parentes honoraba- 

mus in xdibus ; 
" Hunc autem Heiior fortis occidit : 

Ubinam jam tibi fagittae 
" Letifera», & arcus, quem tibi dedit 

Phosbus Apollo ? 
Sic dixit : Hic autem intellexit - r cur. 

renfque ei prope aftitit 
Arcum tenens in manu refilientem, 

atque pharctram 
Sagittiferam j perquam autem cilo fa- 

gittas Trojanis immittebat; 
Et percuffit Clitum Pifcnoris illuffrem 

filiuai, 
Polydamantis focium, prsclari Pan- 

thcedas, 
Fraena manibus tenentem : Hic quidem 

exercebatur equis-regendis ; 
Ea enim dirigebat, qua multo plurimas 

turbabantur phalanges, i 
Heftori & Trojanis gratificans: flatim 

vero ei 
Venit malum, quod ab eo nemo ar~ 

cuit, ardenti licct : 
Cervici enim ejus a tergo luCtuofa in . 

cidit fagitta : 
Decidit autem de corribus, retrocefle- 

runtque ejus equi, 
Vacuos currus fuccutientes-magncN 

cum-fonitu: Rex vero fcnfit citiffime 
Polydamas, & primus obviam venit 

equis. 
Atque hos quidem ille Aftynoo, Pro- 

tiaonis filio, dedit : 
Multifque eum hortabator prope (e te- 

nere in confpeclu 
Equos : ipfe autem rurfus- profectus 

primis-pugnatoribus miflus eft. 
Teucer autem aliam fagittam in He- 

ftorem aere-armatum 
Depromebat, & reprcffifTet quidem eum 

a pugna prope naves Achivorum, Ver. 437 M] Prefedi . 

Ver. 440,— rc5 vo toi iot ;] 

n«'vJ«g£, TPtf TOI TO^OV, iW QTltfkvliC oifOi, 

Kai xAs<g>- ; i. i, 171. 

— Wbi nunc nobis Deus ille magifter 
Nequicquam memoratus ? — — Ubi fama per omnem Trinacriam ? Irruit ; tc qua tela videt denfiffima, tendit. 

-*». XX, 554. 

Ver. 450.— U^svai OTEf.] Scbil. a-mviidt. Al. hfihm iirE{. 
Ver. 451. Auxin yoj ol.] Qua ratione, ya;, fek prcduca- 
tur ; item oe & iuc-^<fiit, iier. 463 ; & ii, ver. 478 ; & yie, 
ver. 488 ; vide fupri ad d, 51. 

<*■■ V, 391. Jbid. otio-Se — £f£7TEo-£v.] Scbol. 'Ame- S £<fSylo.)i t« S^rx 

V t r. 444,— eiMa.] Ita Cod. Harleianut. Atque ita edidit t£t T(tiut, «rjo; to iP iVa io-cMf*t~v 'fnidiln-/.oo-n riv nm toV,- 
Bamcfltti ex MS. Refle, & fecundum ufitatam Homero fcri- £M>;criv, utojc & liviop^©- T£7{aftju£v®. orjo; tbc iWk? iSffJki.Tai 
bendi rationem. Vulgg. gha" quomodo fcilicet Sc ipfum /3e\Ea xaT * r >> «"'x£v©'. Melius & flmplieius, ut mihi quidem vi- 
pronuntiabatur. detur, Domirt Daiier, juveni hoc praeipiti, & otnamverlum 

Ver. 447.— i pl, vix* i'.] Refpondent h?c ita inter fe, e ^ uis incit,tis «ty"™". accidiffe comminifcitur. 

{& 3i- ut interpofitum iftud, T? >-aj-*.^afi{'. / xEv©-, tanquam *'<'■• 454. — »{«t®. Ivhvti-.v.] Al. G tf r f&i IraAV. Sed 
Parenthefi inclufum intclligatur. <asS-roc imrriov, auribus magis placet. 

^irr. 443. T~ yii "x, J fti «roXii tsrXt~<rT«i] liui ' — itiuSit.l Poftulat Temporum ratio, ut ftt "Xufav hje 

m hoftes *b Aorifto aXudflf, non a Prasterito (cjjod vocant) liXuSa. Vide 

fupta ad i, 37. 

Vcr, I A I A -1 O X O. 

460 ET fuv detcriUov]x (3aXuv \'^etXe]o Bv/xov' 

\AaA' » Xy9i Atof srvKivbv vbov, 0? '0 itpvXacrtriv 
"Ek\op\ drccp Tevk-ov TiXafiuvtov iZ%^ oVijupa, 
O; oi tvg-bitpix v-vmyj tv aff.vfA.ovt to^co 
'Pij|' £7T* rw epvovji ' •srxoeTrXaFx^ oi 01 aXXy 

465 'lo? %aAj£o£«£1Jf , To'£oi/ t?£ Ot 'iKTTilTi.-Xi^Oq. 

TevKp^ J' \pptyv\a-e, Kaa-iyvv\\ov <5e •arpoo-jjuoa" 
^Q, nrbtroi, vj--a-aSx v /*«;£»£ £7r* ja^flea «£<§£< 
Aaipf vjpeTEOiji;, 0, Ve -tot @ibv hc€ttke %e<oeV ' 
r<ev(>rjv <T i'tm^ vebg-potpov, v-v ol 'ebv\trx 
4.7O ripwioi/, o<f>a' ave^ojTO Saftd Spuo-Kovjac btc-xc, 

Tov t5" vjfxetQeT "cKina. fciyxg TiXafxuvioc Atac' 
*£l iviTrov, xXXa fiibv j£ ta k) Txptyexg »»? 
K£iV0a<, £7T£i Qvvixivi Bio;, AxvxoTo-t fayvipag' 
AvTtxp %ep0-)t/ iXuv SoXtxov oopu, >r^ QaK&> ufAu, 
47-5 Mapi/ac T£ Tfueo-crt, y^ aXXag bpvvSt Xxag. 

Mrj udv da^tnsSet ye, bafjcaarrrxtAivot Tzrip, eXottv 
N^a? ivtra-eXfiag, aXXd p,vv}&ufA,e9x ^appj?. 

'^Xlj tpdff' Se roPov p. ivt kXkt tr.tr tv edvjKev' 
A vtxp oy dfictp) ufxoio-i Qkk©* BiTO TeJpxdeXvpvov ' 
480 KpaT« (5" e-r ItpQipu KWivjv \vtvk\ov e9r,Ktv, 
"iTnrnptv, htvbv $e Xotp&, xtzGvTrsoQev evevtv ' 
E't'Xe]o ^ dXKtfJcov e/%©j, xKaxfMvov o£e<" ^aXjcw ' 
Bij tT iivxt, pxXx ukx Bewv Aixvti ■nrxpeg-v}. 
"EkJuo <T ug eTSev TevKfjX fiXatp6ev]x (zeXtfxvx, 
485 Tautrt Ti -tj AvKtoia-iv iKiKXijo fixxoov dvcrxg' 
TptZeg, x^ Avkiqi, jc, Ad^xvot dfxtf^xx*j]oc} T Lib. XV. 77 

Quandoquidem ei pugnanti fortiffirr.e 

fagitta-affecutus eripuiffet animam: 

Sed non latuit Jovis prudentem men- 

tera, qui cuftod:tbat 
Heftorem, Teucrumque Telamonium 

gloria privavit j 
Qui fci/icit ei fcite-tortum nervum in 

eximio arcu 
Rupit in Heliorem trahenti ; detorque- 

batur autem ei alio 
Sagitta xre-gravis, arcufque eiexciditc 

rnanu. 
Teucer ver6 cohorruic, fratremque al- 

locutus eft : 
" Eheu, certe jam penitus pugna: con- 

lilia prxcidit 
" Deus noftra?, qui mihi arcum e<- 

cuftlt manu ; 
" Nervum auterh difrupit recens-tor- 

tum, quem ei illigaveram 
" Hodie-mane, ut fuftineret crebrd 

exilientes fagittas. 
Hoic autem refpondit deinde magnua- 

Telamonius Ajax : 
" O amice, quin ta arcum quidem fi- 

ne, & crebras fagittas 
" Jacere ; quoniam confregit deus, 

Danais invidens : 
" Sed manibus fumpta Ionga hafta, & 

fcutum fcren: humero, 
!1 Pugnaque ipfe in Trojanos, & cae- 

teras excita copias : 
" Ne Cne-labore faltem, viclo/es li- 

cet, capiant 
" Naves bonis-tran<tris-inftruc"tas ; fed - 

recordemur pugna?. 
Sic dixit : Ille verd arcum quidem in 

tentoriis repofuit : 
Ac circum humeros fcutum Cbi-cepit 

quadruplex ; 
Capitique forti galeam fcite-faaam 

impofuit, 
Eqoinis-fetis-comantem, terribiliter au- 

tem cS 1 crifta defuper nutabat : 
Sumpfit autem & validam haftam, 

praefixam acuto sere ; 
Perrexitque ire, admodumque celeriter 

currens Ajaci aftitit. 
Hei^or autem, ut vidit Teucri inutiles- 

faftas fagittas j 
Trojanofque & Lycios adhortatus eft, 

altuni ciamans : 
" Trojani, & Lycii, & Dardani comi- 
.-■ui-fugnaates, Vtr. a6i. — "e r 1$v*ztc-m.] Si iftud, i^ac-cri, refera. Ver. 471. — es,— «MaiJ Refpondet Gra?cum Ux, Latino 

tur ad ea qua; hicfequuntur ; tum, !';'*., illud erit quod Latine "_/fnoj" Unde, eodem fignificatu, (inufitatum •> fofim." con- 

dicitur, " qui utique" . Sin, ifuXac-n, referas ad ea qua: traflum in) " pcno :" Quod proinde primam producit, quura 

frdecejferurt, •vtt. 154, 455 , tum erit f; '*, " qui, ut di3um pofui & pofitut corripiantur. Etymologici inepte deducunt ex 

Ver. 463. "Oc oi.J /4.'."Ocf'»l. Pir. 475.— sjvufl/.] Qua analogia fit JiJu, ilidi- eadem ana- 

Ihid. svrjwfl».] Quibus vocabulis Genitivus fft— sii, iifdem logia fit SgP, ogvufli- Nec in his ullus unquam eft Liceni a 

Accufativui itidem fit— «• Vide ad *', 265 ; & ad f", 46^ locus. Vide fupra ad y', 260. 

Quibus autem Genitivus fit— ioc, iifdem & Ateufativui fit pa- Ver, 477.— /uvnca/usOa.J Al. /xvnra!f*t9ct. 

riter— ii. Quare £ breve quo pafto hk producatur, vide firpra Ver ^ % j j.; -, „ g, ^,-, inqujt Ba ^ ul) « f ctibi pt . 

> 5 1, tefl." Quod quam irepte fit diflum, fentiet quifquis Latint, ad Ver. 468. — ?, Te.J ^u/ fcilicet ; <%ui uriju!. 
Vsr, 469.— ?y 0! HSVt-s.J Al. hiiiif*. pro " itle veii," fcripferit, " iHefane.' 

Vtr. 4?i.J Deeft Kc verfus in pluiittis MSSv ftr, ?s O M H P O Y 

'Aveosg eg-e, tpiXoi, fjc-vr^crcttrde Se 3 r apto©-> ctXKr\g, 
"Nr\oc.g ctvct •yXu$vpo>.g ' or) ycto iSov 6cp8ctXfA,Ottriv 
'AvSpog dptg-yiog AtoGtv $Xot(p$ev\ot (ieXefjtvoc. 

AQO 'Peict S" dpiyvu]®^ Aiog dvSpcttrt ytvfjoti ctXKr\, 
'Hftev oreottriv KvS@k v-rrep^epov eyR,ctXi£ri, 
'HcT OTtvccg uivvdri te y^, vtc eveXritriv dfjwvetv' 
'Qg vvv 'ApFeiav fjttvvSei fjtev©*, ctfjtfjci S' ctpr\yei. 
'AXXci fjtctyj.cr$ \tn vr,vr)v ctoXXeeg' og Se Kev vy.euv 

495 BA^jjiAEi/©», vjt TV7re)g, Sctvctjov y^ ■urOTfjtov eirttnr-i], 
Te9vccTu' « ot otsiKeg c.fivvouevu ■zrept ■zcro.Tprig 
TeQvciuev ' ctXX' otXoyog tb tror\ j^ ■wotiSeg OTrijcru, 
Kct) oix&>, tij KXr\o<& ctzypctj©*' eatev ' Ayjxiot 
Otyuvjott Qvv vyvtr) (ptXriv eg srotToiSct yctictv. 

£00 *Qg etTruv, uTpvve uev<&> >c, Bvuov eKctg-a. 
Atccg <T ctv9' erepuQev 'ey.eK.XeJo otg erctpottriv ' 

AtSug, ' A^yeiot' vvv ccokiov, rj dvToXecrdcti, 
'He QctuQijvou, vi) ctTrutrotcrQcti kcckoc vr\uv. 
*H eX7Tetr3r' , r]v vr\otg eXr\ KOOvQcttoX<&>' Ek]uo, 

505 'Eft&otSov 'tfcetrdctt r)v ■srctj^iSot yctiotv eKug-®> ; 
*H &k OTpyvovT < &> ctKaeje Xocov cnrctvjct 
"Ek]oo<&>, og Sr) vv\otg evt7rpr\trou fjcevextvei ; 
Ou fjtccv eg ye ypaov y.eXer ixQepev, ctXXct fj.ctyetr§ou. 
*Hy.iv S' irtg riSe vo'<§>-> k), p.r\T.g otfxetvuv, 

510 *H ctVTo<ryeSlr\v fjti^cti yeiootg re fxev®^ Te. 
BeX^epov, ij ctiroXetr^ou evot yj^ovov, r]e (Ztuvctt, Lib. XV. 

" Viri eflote, -amici, recordaminique 

ftrenua? fortitud.nis, 
" Naves id cavas: jam enim vidi 

oculis 
" Viri primarii i Jove inutiles-faclas 

fagittis. 
<c Admodum uticue facilis-agnilu Jovil 

hominibus eft poientia, 
" Tum quibus gloriam fuperiorem de- 

derit, 
" Tum quos minuat, & nolit defen- 

dere : 
" Sicut nunc Argivorum minuit robur, 

nobifque aoxiliatur. 
" Sed pujnate ad naves conferti : Qui 

autem veftrum 
" Vulneratus eminus vel cominus , 

mortem & fatum affecutus fuerit, 
" Moriatur : Non ei indecorum crit 

pugnanti pro patria 
" Mori ; at uxoroue falva erit, & filii 

in-peirerum, 
" Et domus, & patrimonium inte- 

grum j fi quHem Achivi 
" Aleant cum navibus dileftam in 

patriam terram. 
Sic Jfatut, excitavit robur & animum 

uniuf-ujufque. 
Ajax vero vicffim ei-altera-parte hor- 

tatus eft fuos focios : 
" Prob pudor, Argivi ! nunc fatius 

fuerit, vel penitu: peiifTe, 
" Vel fervatos efle, & avertifle mali 

a navibus. 
" An fperatis, (i naves ceperit pugnam. 

expedite ciens Hector, 
" Pedibuswj perventuros effe infuam 

patriam terram fingulos ? 
" Annon incitantem auditis copias/tuj 

omnes 
" Hectorem, qui jam ad naves incen- 

dend^s animo- fertur-incitato ? 
" Non certe ad tripudjum jubet ire, 

fed ad pugnam. 
" Nobis itaque nulla hac eji fentcntia, 

& nufium confihum melius,* 
" Quam ut cominus mifceamus ma- 

nufque roburque. 
" Mclius erit, aut perifle feme], aut 

vitam fervafle; ^.488. — lr. ystf lim.] Certier.im Vide fupra ad |", Ver, 502. — «jxi».] Male luc Scholiaftes ; stmtfxc;, IxavSh 

433« 5°+i & ^ 8> '58' Barnefius\e%\ liic &, Ju' yugftit», Non vidit r.imirum, fententiam effe, ex elegaHtiffima Apo- 

annotat. Sed nihil opus. fiopefij confarati^jam. Njv, jS <tVoXcV6ai ii <ra;6rysi, o^xifiv n 

Ver. 491.— iyruaXitn,— /xniSn r:.] Al. iyTmlJ^tt,— fumthi »«9» «-geuftrfai. Sicuti infra, mr. 511, 512. 

rt. MinCis refle: Ut liquet ex feqeunti iDtkntrir notante Ver. 504. 'h I\7rss-0', — 'E/x(ailv iJso-Sai.] 

Barnefio. Fidite r.e pedibus ; ferro rumpenda per hofles 

Ver. 494.— vni/o-iv aoXXa;.] Al. vhiati iiafjtnspc. Eft via. — — Mn.X, 372. 

JV.496. — »-.'i«i,,] Vide fupra ad -ver. 11. r ' r - £°5- '^O ViJe fupra ad f, 434. 

Dulce & decorum eft, pro patna mori. Ver. 507, — "; in.] S^ui flase Vide fupra ad £', 433, 

Horat. Od. III. 2. 13. 504; & ad £', J 58. 

pulchtumque mori fuccurit in armis. Vir. 50S. — ^ta';r_£o-5ai.] Al. /xd^mii. 

Mn. II, 317. "-Vr. 510. — sutoo-j^SW.] Ita Cod. Harleianus .■ Atque ita 

Ver. 497. — n, maTiic lirlcra-ai.] KaXii il x) n •nr^oo-fliix») tw ahbi Homerus. Al. avrca^iiin. 

» owlVo-o.," aiainov JiaJox-iv T» ytva; irrafiraVa. Scbol. Vltlo- I^,r. 511. BeXtSjov, ' a7roXso-8ai.] Ver. 499. Oi^-.Taj.] Al. oi^ovTai. Id quod fpem indicat 
ftrmiortm : Sed cum prscedente, ihty, mir.us aple congruit. 'AXX' ii xaXoi; £nv, n xaXa>; TsSvijxeiat 
Tov ivyttn x^n. Sofbocl. Aj. 4S0. Vtr. IAIAAO.! O. 

'H orpoc ~psuyecruxt sv xtvrj drjtoTrjTi,' 
'XI 9 xutuc- -urapx vri-jTi;', uir cZvopocci ^stpOTs^o.criv. 
"fLg strruv utpu-js p£j/©j y^ Bupov skx^h. 
515 ' EvQ'"Ex]up p sXs E^fiJ/ov, Ylsoif/^Ss^ utov, 
'Ap^oi/ <&u;cr\uv Aix: <5" eXe AxoixfJcxv\x, 
tiysfAovot "WZuXsuv, AvTr.vopQ' xyXxov utov' 
naXuoccux; $' ' Qtov KuXXyvtov e^svxoi^e, 
QuXetoeu STocpov, fyAya.9ufx.uv apyov Ettsiuv. 
520 Tw 3e Msyrjs siropvcrsv tSuv' 6 'uirxAx Xtxcrdrj 

n-dXuScCjU.xg' it, tS fJL xtrr^jc^orsv' £ yoca 'AttoXXuv 
Etcc Ylxvda utov svt •uTLcuxyjjtcrt axf/.rjvxt' Lib. XV. 79 525 Autxo oys Kfo;V|tiK s~r,(9©-> \jcecrov UTacre Sxcf' 

Anrrrjcrev 6s -zrecruv, 6 6 xtt Ufjcuv Tsuys scruXx. 

Tocppx ae tu srropncrs AoAoif/, xtyf^rjg eu etSug^ 

AxpiriT^ric; ( bV A«'m7T©- syetva]o, QeflaT©* xvSouv, ^^ffiffl^"^^" 8 " Uit ** w Quam per-Iongum-tempus paulatim- 

confumi in gravi pugna, 
" Ita inultos ad naves, a viris deteri- 

oribus. 
Sic fatus, incitavit robur & animum 

uniufcujufque. 
Tunc Heclcr qurdem interfecit Schedi- 

um, Perirr.ed s fiiium, 
Ducem Phocenllum : Ajax autem in- 

terfecit Laodamanta, 
Duclorem peditum, Antencris clarum 

filiura : 
Polydamas autem Otum Cyllenium in- 

teremit, 
Phylidie [Megetis] focium, magnani- 

moiu duce Epeioru: [mul-ac-hoc 
In Polydamanta xcxq Meges irruit, fi- 

vidiflet j at in-obliqiu fe decli-navit 
Polydamas ; & ab eo quidem aberravit 

Meges : Non enim Apoilo 
Sinebat Pantbi filium inter primos pa- 

gnatores domari : 
Sed Meges Crcefmi pedlus medium vul- 

neravit hafla ; 
Frago.-em-que /redidit cadens, Megejquc 

ei ab humeris arma detrahebat. 
Interea autem M^geti infiliit Dolops, 

hafla pugnandi peritus, AxotteSovjiccSr^-, e§ elSoroc S'Spii@*> cl\xy<;') 
Oc rore OvXetSoco fiicov QxpcQ* irotce $%p) y 
Efyv^ev opfzvjQstc' -tirvKivog $e ol qoKece 3"wp?j?, 
530 Tov (> efyooei yvocXotcnv ocor^oroC rovmroje QvXevc 
Hyocyev ep E^vor^ i&£\xyM u7ro ZeXXyjevj®*. 
SeTv©* yotp ol eo-jcxev cLvot^ dvSpcou Evipyryc, 
£e; itroXspov <popeuv\ cryxv dvdpcov cZXecopqv' 
Og ok Kj rore 'wccidog cctto yj^coq ^p^£(T bXe9oov. 
535 Ta de Meyvjt; kcov9W<> ^aX^^s©* iTnraSoiGiliiiq 
Kvru£ot)/ov cly,forcc]ov vv? efyei o^voevjty 
Prj^e oc.*) i7T7retov Xotpov ocvrS' htxq Se %ot^ale' 
K.oc7T7recev ev kovwcw veov (potviKt (bocetyoc.* 
E&c rcd isyoXef^t^e f&evuv, ert <T yX7re]o vikijv, 
540 Topooc oe ol MepeXuQ* ctoyjioc yXQev dfJLVvjuo\ 

fcr. 513. — uV av^ari ^EigoiEgotinv.] Al. h axtyatri vrzv^- 

Ver. $ili&c 52S — sTao-s.] Vide fupra ad v', 293 j & ad *', 
I40. 

Ver. 524. AtfTr^o-Ev.] Vide fup:a ad v', i8r. 

V«r. 526.— fifaT®*.] Cod. Harkian, ^lglaJw. Minus an forte fcrlpferit SchoJiafles, BgWgflf-rw BufAp&li. 

Ver. 539. "E^e 5,] Pronuntiabatur raptim legentibus, ac (i 
Ver. 532— y Jp d.] Qr^ fatione, ^faic producaturj & i'c, fcriptum fuiflet £*&, vel aV», vef wctf. Simili feie ratione, 
Vfi^. 534 j vide fupra ad d t - S u . ac qu £ ex aX M a fit Z\xa> v', 707. 

Ver. 534,-%^.] At. Spm* Ver. 540. T o> 6 « H.] Vide fupra ad /, 57 ; ad y', 2 co 5 

J>. 536.— 9{w6»7*.] Vide fupri ad s, 50. & ad ^» 160. Bamefiui edidit Topgafc & to, <* fli/" inquit, 

«raj=Xx£t, Quod eft jneptifllmum, Laomedontiides, peritum flrenus pu- 

gnx^ 
Hic Dohpt tunc PhyltJas [Megeth] 

nv.-dium fcutum percuflit haila, 
Commus impetu-fa<flo \ denfus autem 

tultuseft thorax, fcon]un- 

Quem uti^ue ferebat cavitates-firmiter- 

clas-habente j que quondam Phyleus 
Attulit ex Ephyre, fluvio a Sellc- 

ente : 
Kofpes enim ei. dederat rex vjrorum 

Euphetes, 
Jn pugnam ferendum, ad-verfui hofles 

munimen : 
Qur ei & tunc filli a corpore defendit 

perniciem. 
Djfapi autem, Meges galea? a^reae e- 

quinis-fetis denfs 
Coni-bafin extremam percuflit hafla 

acuta, 
Abrupitque equinam conum ejua : ita 

ut totus-corKJ humi 
Deciderit in pulvere, recens puniceo- 

colore fulgen?* [gnabat 

Dum boe rr.odo Meges cum Dolope pu- 

perftans, & adhuc fperabat vicloriam ; 
Ioterim Megeti Menelaus iVIavortiu s 

venit adjutor ; 

Ver. 538. Kaa-TTEirev Iv Xovfijrff.] Vide fupra ad v' ( 50S. 

Ibid. ffftl tfoCmt ^a £ ;v;';.] KcOC^i <pOtitX» XftofXalt £tZa(Jt,fAi- 

v©-* ut refle Schohafles. Quod autem-ftatim adjicit, 5' sc-tv, 
«guflgw rS a"(xa1t f abfurde didlum eft. Nam, ut refle notavit 
Domina Dacier, nondum vulneratus erat Dolops. Sed nefcio Stctitque DolopiA latere cum hafta, la- 

tens ; percufiitque humerum a tergo; 
Cufpis vero pectus tranfegit rapido-im- 

petu-afta, 
Ultei ius tendens : is autcm pronus 

prohpfus eft. 
Tum illi quidem irruerunt, a?rea arma 

ab humeris 
Detra&uri : Heflor veto cegnatos ad- 

hortabatur 
Omnes valde ; primum autem Hicetao- 

nidem increpabat 
Fortem Melaoippum : Is olim quidem 

flexipedes boves 
Pafcebat in Percota, hoftibus procul 

abfentibus : 
Sed poftquam Danaorum naves veniffent 

utrinque-remis-acT.» ; 
Reverfus ad Ilium eft, excellebatque 

inter Trojanos ; 
Habitabatque juxta Priamum ; ifque 

eum honorabat a?que ac filios : 80 O M H P O T LlB. XV. 

Ztt; _' eJpa? Qvv Stspl XctQuv, QotXs <5" uy,ov oirtcroiV 

Al^f/.yj oe g-epvoto oiscrcrv\o fxxifjtuutrx, 

TtaOTTU lif/evvi' «p« ■srpyvrjz eXidcrQy. 

Tw f£ esttrxcrQyiv %«A;_?jce„ tevxjs utt ufJtuv 
54.5 "LvXrjcrEtv' "Ex]up <5e xxcrtFv^Totcri xsXsve 

Hoicri ptxXx, _-p_roi/ 'IxsjxovtSijv \vsvnr\ev 

' ipQifjcov MsXxvnr7roV _' bppx j£ eIXittoSxc: /3». 

Boctk tv TlsfKUTn, Sytuv d7rovocrcp.1v ecvruv' 

Avrdp eirsc Aavxuv vesg ijXvQov dftCptsXicrcrxi, 
550 *A$ stc;"lXtov rjxQe, p,£Te7rpE7rt c. Tfuscrcriv' 

N_~e oe nrdp Tlpidfiu' c_ p.v tUv to~x Tsxetrcrt' 

Tov 'fEtcjuo svtvnf]sv, gsr®. r scpxT, e_ r ovoftx^V "tci^fZj™ . increpabat ' verbi,u 
Ovtu _>}, MeAaWir., peQiicropev ; _ <5_ vv Qoi ■srsp " £™ ; e ;^ e ) B nippe ' remifs5a e e 

'EvTpeTreJctt <piXov yTop, dvetytZ x\afisvoio ; 
rrr Ou'% opaac;, otov AoXott©* _-ep. tsv/s emscrtvi 

AAX S7rev _ yxp st eg-.v tftro^ttoov Aftietoitri 

Mctpvctcrdtci, •srptv y r)s xxTax\aft,sv, ye xxt dttpr\q 

"iXiov unrstvriv eXestv, xjacrQai ts •uroXtToci;. 

*r\ ' V t <.\ *? » e M r/ » <■/ »J ' '/1 ,»> „, ' 

_l£ uttuv, pt rjp;^ , ctfjt ecr7rsjo ttrovs®* (pug 
f 60 'AnyetiS? $' utovve fcsyaq TsXafjtuvi©* Atag' 

*n cpiXot, dvspeg e_"e, x), cctou jecrj evt Bvftu, 
'AXXr]Xysg t octSsicrQe xd\a KfctTepacg VTfjctvctg. 
At^ofjcevuv S" ctv^fuv -wXeoveg Q001, rje ■srecpctvjcti ' 
ifrevyovjuv cT isT ttp xXe©* opvvjcti, vte Tig ocXxr]. 
r6 C "Clc: ecpxo' ' o» Se x) ctvrot ctXefccttrQcti fjcevextvov 
'Ev Svfjtu Se (3ciXovTo ett©*' <ppci£ctvTO Se vijac; 
".Epxet x^mi 1 ?' ^ 1 ^ Zei)V Tpw«? eyeipev. ft Movetur-cura tuum cor, ob confo* 

brinum occifum ? 
" Nonne vides, ut Dolopis circum ar- 

ma bi occupentur ? 
u Sed fequere : Non enim amplius li- 

cet eminus cum Argivis 
" Pugnare, priufquam vel occiderimus 

toi, vel illi a culmine 
" Ilium excelfam ceperint, intertccc- 

rintque cives. 
Sic fatus, ipfe quidem prsibat ; ille 

verd fimul fequebatur, deo-par vir. 
Argivos autem excitibat magnus Te- 

Jamonius Ajax : 
*' O «mici, viri eftote, & pudorem ha- 

bete in animo ; 
" Et alius alium verecundantes-obfer- 

vate, per acres pugnas : 
" Verecundantium quippe virorum 

plures falvi, quam occifi funt ; 
fi Fugientium ver6 ncque gloria exur- 

git, nec ullum auxihum. 
Sic dixit : IJii vero etiam per-fe arcere 

bojiem prompto-erant-animo ; 
Mente autem reponebant verbum ; 

muniebantque naves 
Muro ahcnco : In ett autem Jupiter 

Trojanos excitabat. Ver. 54». — /»»^«.] Vide fupra ad vir. 317. Ver - SS7 — »«T «"»{«■] f. "« x s -?<. 

_ _■- _ 1 ruit alto a culmine Troja. Mn. II, jqo, 

Vtr. 543.— *f_.l Ut fit, __.. .. . . _ J . „ , ' * 

3TJ s J * ' — fternitquea cuJmine Trojam. lb:d. 603. 

Vtr. 544. tA] W*h* & Mf. Ver - 58 ,_ x i a _ 8a ,. ] M x1Mal . quod eft Ionicum xWflal , 

v "- 545— «*■««•] <* >_*_*«. Vide fupra ad .', 84. pjj^^ K T_«-3a,, ex x1__ A _i, vocalem - habet produftam ; 

Vtr. 546, & 552. — Mnrfo.] I» edidit Sarnefiui ex MS. KTarfat, ex -linpta., vocalem a corripit, & folummodo Con- 

Refte. -IV. iyina-7rev. fonantium fifitiemt fvlhbam producit. Vide qu_ fupra de 

Vtr, jjx. Ts'»f'.] _iu7., inquam, • , Refertur nimirum -faTls, TaVls. _ja{ai, Ta';a/ & de fmilibus difta funt ; ad 

ad _r. 546. v, I9Z. 

J^cr. 553. O.Ta Jij] Sicciat titri, Juajo, 1 f Vide fu- *_•. 564. — Sjn/Tai.] Vide fupra ad /, 260. 

pia ad f , 433. j^, rj 5 5 7i « E4xs i ^ajjjti».] &io'. t* xvx^jj t», (-rn-iJav. 

Vtr. 554.— ars-f.i5.] Vide fupra ad vtr, 24. 

r_. I A I A A o r o. Lib. XV. 81 AvTtXoy^ov J* ut^vvs /3or;t xyxSoc MsvsXx®*' 
AvtiXo-^, vtic Qs7o vsuTSo^h aXXoc 'A%etiuv, 
57O Ovts ■sroo~tv Bxq-q-uv, bt* xXkii-i®*, eSc q-v, r ictx,soSxi 
Eitivx nns T^uuv s^ctX^ev©^ xvSpx fcxXricrdx. 

XI? enruv, (2 xvtic xrreo-avTO, tcv S" opoQvvev 
Ek sdops To^ofxx^uv, yc, xkcvtiq-s Svpl (^xsivu, 

Appt ' 7i7X7r\v\VXC' 1)770 <$S TflUSC KSKOtSoVTO, 

$J 5 Avdaoc oty.ovTiOTctv]!§k' <?' «*p£ xXiov /Gea©- r,KSv, 

AXX iKSTOtOV©* VIOV V7TSoSvf/.OV MeXxVI777rOV, 

Nio-<rofA'vov woXsfAOvde \3xXe c-tjQ©* iwxpx potlov 
A\S7TY[(rsv oe ■srea-uv, xpx£>y\<re <Je Tsvy_e srr xvtu • 
AvtiXo%&> cT eTropvcre, v.vuv uc, oc-' siri vs£pu 
5S0 BXqpsvu ottpri, tov t e% evvrjcpt Sopovjot 

0»?p5jT'r7fl eTvyyo-e /3xXuv, V7rtXv<rs Sl yv7x' 

, , '., , f\/'»» / lolventque membra : 

flC SvTt Qot, MsXxviTTTTS, $0p AvTiXo%OC USVSYCtpU^C,^- ' n . tc ' Mena ''Ppe, irmit Antilochus 

Tsu^eas QvXt\<tuv' xXX' £ Xctdsv "Ertjopx <W, 

Oj £a 0. aj/r*©- ijX0£, ^s&iy «W SrjioTTJTx' 
385 'AvtiXox,®' <$' * ftSfve, Sooc T-rsp suv ■sroXepirrjc, 

AAA 01/ «^ ETpsTS, jypi KotKOv pegxvTt eotKug, 

Ocs Kvvot KJstvctc, i) /3hkoXov, otfjt(p\ (zosrro-t, 

<t>evyet, -srfiv srep 'ofjttXov xoXXto-Qrj/itevxi xvSpuV 
*£lc Tpea-z Nec-opi^g- Iwi Se Tpusc ts k) "EkJuo 
59° ^XV Sso-Trso-i-n (3'sXsx c-ovoevjx xsov\o' 

EtiJ Se fis]xc-ps<pQslc, S7rsl 1'ksto eQv©* STxipuv. 

I pusc oe, Asmo-tv soiy.otsc uu,o<pxyoi<ri, 

Nr/Uo-Ji/ sttso-(tsvov\q • AlOC STSXSIOV \<ps\fJtOtq' Antilochgm autem impellebat pugn* 

ftrenuus Menelaus : 
" Antiloche, nirmo te junior eft ahut 

Achivorum, 
c< Neque ptiijbus veloclor, neque ro- 

buhus, licut tu ad pugnanjum 1 
" Aggrcderc, fi qua allquem TiOum 

exiliens vjrum peicucere-poiris. 
Sir tacus, iple qmaem rurfus reccilit, 

hunc quum mcicaverat : [pugnato- 
Exiliit igitur Ar.tihchui extra pnmos- 

res, & jaculatus efthafla fulgenti. 
Ciicum fc fpettans: Trojani autera 

receti^runt, 
Viro jacukme : is veio non irritum 

telum emifit ; 
SeJ Hicetaoms filium animofum Me- 

Jdnippum, 
£untem in pugnam percuffit pedlote 

ad papiilam ; 
Fragurem v.16 edidit cadens, & foni- 

tum-dedere arma fuper ipfo : 
Antilochus autem irruit, canis tan- 

qu-m, qui i n hinnulum 
Vulneratum accurrit, quem e cubili 

exilientem 
Venator aOequutus fuerit jaculando, 

folveritque membra : Arma detraifturus : Sed non latuit He- 

florem mbilem, 
Qui ei obvius venit currens per prae- 

lium : 
Antilochus autem non manfit, impige* 

licet exiftens bellator; 
Sed is fugit quidem, fera: quae malum 

patravit fimilis, 
Quae canem ubi-interfecerit, vel bu- 

bulcum circa boves, 
Fugit, antequam multitudo congrege- 

tur virorum : 
Sic fugit Neftorides; in eum vero 

Trojanioue & Hector, 
C.amore cum ingeoti, tela luauofa 

iundebant : 
Stetit tamen converfus, poftquam venit 

ad agmen fociorum. 
Trojam autem, leonibus fimiles cruda- 

vorantibus, 
In naves ruebant ; Jovifque perficie 

b^nt mandata; 

/'" L 6S '~ S t ^. M ;" Xa ®" ] ^ ^Tl *->■«<*>+ Uid - •' •" %' «it«— . Similemque habent vim ifta 

AU,. Mmus refte hoc in loco, eit ver. 560 fupri. Quod riy T ' &'r"« r h vir. 5 go. & ,S- 

emm feqmtur, w. 57», i pb avTit ivhrun,, ic Mtacbo tr, r ,0, .„ •■,*>•■, 

«ptliil quam de A,ace diftum. 5 4 " ? fa, J *«' ? r °' rde i %', « cxf,ajrd.m 

Vcr. S7i. ZW.vi Bir.r.Tia.1 Al j3«'x„,8 a . Habet au- «Tj C L ...-». 

»^r. 5 86. A\X ^«j £ r e t«.] Al. 'a\\± waeirprt. tem & w«'flt©. & vim peculiarem Apofiopefis ifta ; 0,/jucm, ; 

Gauderem, Jiquem ; Aggredcre, Jiqucm ; i„Vs«, e?- 

TO* • Innuit autem Heilorem ; ficuti fupta, wer. 458, 

& alibi. 

Wi 573- — M»'»1rrrs.] Vide fupra ad «', 140. 

rj/. 577. Nis-rro^vov.] AJ. NEirrojutior. 

fVr. 578. AhWcv $=.] Videfuoraad ►', igt Vcr. ;8 7 .—«',« xVvac, ,3 8™\«,~- tttyu *? ? !v OTl - f .] 
Ac veluc lUe, prius quam tela inimica fequantur, 
Continuo in monles fefe avius abdidit altos 
Occifo paftore Iupus magnove juvenco, 
Confciua audacis fafli ; caudamque remulcens 
Subjecit pautaniem utcro, fylvafque oetivit : 
HauJ fecus . _ „. . 

s£n. XI, S09. il-j • .p .. ..... s£n. XI, Sog, 

/*;«■.— * { «e,i« ie TEf X c cw «i/t?;.] Cod. Harkian. J Ti, ^r. 592. T «Jce JsM Qul ratione >■ h?, > 

^. coUatfS, «, . r^ .V.c .«'. r c. ,«V, Jr 9 596 / 6I0) .^S^i 6^^ T 

r<r. 579,- xtW 5j.] ^/. xcot ii t . Minus refte. 6 »7 i vide fupta ad «', 5I . C^tetam Cod. Harleian. hic ha- bet, T{£cc J' 0«. 
M ^/r. ?2 O M H P O Y LlB. XV. 

»6s ty™ &*>•*• <*»*■ w* ^m* ^ V»' ^^S""^ roburmaenum ' 

59j "Apye/wv, ^ «uife- diruivvjo' tx; S' OQo9vvev. 

"EkJoqi yoiQ ol BvfJtoc -XvXero kvS@* OQefcut 

Tlptufith, tvu vyvtr) KOQuvtcrt Be<T7rt§ueg -srvQ 

'Eft&aXv aKUfiu[ov' ©£T»J©- S' e£ut<riov ctpyv 

Tlu<ruv ItrixmnSiE' ro yuQ fieve fivTierot Zevg, 
600 Nijoj Kaiofievy; <r'eXug o<p9uXfJto7<rtv lSe<r9uf 

'Ek yctp Sy tS efteXXe ■nruXtufyv ■urctpct vvuv 

€>v<reftevut Tpwwv, Aavuo7o-t Se kuo<&> opefcat. 

Ta <ppoveuiv, v7j'o-<riv eiri yXu<pUQy<rtv eyetpev 

"EkJoqu TiQiUfttSvv, ftciXa iirep fiefjtuuTU k) avrov. 
605 Matvero S', dg ot" 'Aqvc: E/%£-"7raA©-, y\ oXoov -wvq 

OuQeo-t fJMvv\at, (2u9'evs £"» TUQ(pe<rtv vXvg' 

'A<pXot<rftog Se nrep] g-oftu ytvero, tw Se 01 b<r<re 

KufLTr'eo-9vv (3Xo<rvQV<rtv wV o<pQU<rtV dfiip) Se vryXy% ^Ztmt™ Cu '"" Vus: Clrc 

'LfJtepSaXeOV KQOTUCpOttrt Ttvd<r<rejo (JtUQVUfJteVOtO Horendum tempora quaffabatur pu 

6 1 "EkJoq©*' uutoc yuQ ol aV a!9eQ<&> yev ufiWTup 

Xeug, og fJttv "srXeove<r<rt fter uvSqu<ti fiavov eovja 

Ttfia kj Kvlutve' fitvuv9dSi®^ yuQ efteXXev 

"E<r<re<rS'' ijSv yuQ ol eiruQvue fiOQ<riftov vftaQ 

TluXXug 'A9vvuty viro TlvXelSuo Qtyipt. 
6 1 5 Kut q \9eXe QV^at r*%«? uvSquv, ■sreiQVTtguv, 

*H, Sy ■mXeig-ov cft:Xov 'oqu k^ t£U%£ uqic-u' 

*AXX' xS ug Svvotjo Qr/^ai, fJtaXu sreQ fteveutvuv' 

"\o—/ov yuQ ■zfuqFwSov dpvcoreg, i$Te sreTQV Argiv.irum, Sc gloriam auferebat ; ho- 

rum vero excitabat-animos. 
Hcctori enim ejus animus volebat glo- 

riam pra:bere 
Priamidee, ut navibus recurvis imma. 

ne-ardentem igncm 
Injiceret indefeffum ; Thetidifque e- 

normem fupplicationem 
Totam perficeret : Hoc enim expecla- 

bat providus Jupiter, 
Navis ardentis fplendorem oculis ut- 

videret. 
Ex illo enim tcm/ore erat iterum-in- 

fugam a navibus 
Conjeclurus Trojanos, Danaifque glo- 

riam pr.tbituru- . 
Hsc cogitans, naves in cavas lulcita- 

bat 
Heflorem Priamidem, perquam arden- 

tem etiam per fe. 
Furebat autem is, veluti cum Mars ha- 

iiam-vibrans, vel perniciofus ignis 
In montibus furit, profundae in denfis- 

recefiibus fylvae : 
Spumaque circilm os oriebatur, eique 

oculi gnantis 
Hettoris : Ipfe enim ei ab sethere erat 

auxiliator 
Jupiter, qui eum plures inter viros fo- 

lum exiftentem 
Honorabat, gloriaque-extollebat : Ere- 

vis enim aevi erat 
Futurus : jam enim in eum urgebat 

fatalem diem 

Pallas Minerva fub Pelidse viribus. 

Et fane volebat HcBor perrumpere or- 

dines vironim, tentans, 
QMacunque plurimam tuibam videret, 

A arma optima : 
Scd ne fic quidem poterat perrumpere, 

valde licet ardens : 
Suftinebant enim quadratis-ordinibua 

conferti, veluti petra 

y,r. 594. "O; e-<piiriv =ii» ij/sijs /niv®- jwsfa.] Vide fuprsi ra^if;. Vt »f!a nimirum, adjefto epitheto, dicantur Ta^io 
adv', 44- 

JljJ. alxfe.] '^iiiviC Schol. inedita in Cod. Harlcioin. 

Ver. 597, 5^3, 604. — rr^iajiufy,— — tt/C(!|Ua1ov,— ITgia^ciSnv.] 
Vide fupia ad 4, 398. 

Ver, 599. — fiiiljsla.] Vide fupra ad a, 175. 

Ver. 6ci. 'lk j-aj S*a rS.] Nam ex eo iiideliut temptrt—. 
Vide fupia ad f, 433. 

ttid. — wa>iijiv.] Vide fupiS ad -uer. 2^. 

Ver. 604. — A^icci&VTa.] Vide fupra ad /, 46. 

Vtr. 605 — 5 oWv <Gruf.] ''ianao. Faber. Notis ad Longini 
f) 9, fcribendum contendit, l l\,h ^l^, ejua ratione ignii, &c. & a l,J s fspius. Al. Mttev. Csterum ccnjunfta funt ha?c cum 

•Alioquinenim, oui (mquii) firt poterit quod feauitur, rnghM- prscedente ver. 605 ; tliU , xai ( totU i~'*i 

r^lic IS ? Nempe iltud, a<px«irjuo; il , fyntaxi ad- Ut quod de Jove ac Minerva infertum eft, tanquam in P»- 

modiim inficeta retulit vir eruditus ad Mdr/<»,_quod ab Ho- remhefi fcilicet inclufum intelligatur. 

Tnero didium eft de Heflorc. „ , _ . . 

Ver. bia. i<r^ov , «tTS tutT^.j 
Ver. 606. Ou{£«— Ta S fr<nv.] Al. <raj<J.f<nv a T»(<ptu.wl jJl e vclu , pe i agi tuDes i mmota , refiflit ; 

V» -5T* VI, 300. Syntaxi valde perplexa & inconcinna, 
/i/<-.— ^r;*] Vide fupia.ad y, 151. 
Ver. 607.— toi <^£ oi c<r<r£ Ae/wTrecrcliiv.] 
— — ftant lumina damma. 
> totoque ardentis ab ore 

Sciiitiil.c- abfiftunt ; oculrs micat acribus ignis. 

Mn. XII, IOZ. 
Vcr. 613. — Eir-igv.E— iSiV^i] Cod. Harlcian, a Tt. Bcntleie 
collatus, E77n't;1ui— iaftwi, Exponuntque Scholia ibidem ine- 
dita, iiTcijUa^Ev. 

^irr. 615. Kai p' tSthc fn<;ai.] Ita Cod. Harleian, & hic, I A I A A O £ O. 

'HAi'£«T^, fJceyxXy\, woXivj; aXog IFyvg evo-cc,' 
6 10 "Hr£ fjcevet Xtyeuv dvefjcuv Xxt^irjpx xeXevQx, 

Kvf/cxTx te Tpotpocvja, Tci Ti wpo<repevye\xt ocvtijv ' 
*\Of Axvxo) T^uxc, fjcevov efjc-neoov, ioe <peZovjo. 
Avtxo o XxfjCTTOftev©- wvpl wkv}o9ev evdoo ofj.tXu' 
'Ev <T eVeo-*, cog ote KVfix Sov iv vi{t we<rr\<Tt 
625 AciQpov virxi vitpeuv dvefjco^e<peg , r) de ts wx<rx 
"Ayyv \nreK\ivp9v\, dvEfxoio Se oetvoc driTrjc 
'lg~tu euSpefiijxi' Tpof/.eu<Ti oe re <Ppevx vxZtoci 
AeiSjotes' tvtOov ycto vtt ek Bxvxtoio <pEpovjxt~ 
*\flf elxi^eTO Svpcoc evt crr]9e<r<rtv A-^xiuv. 
630 A'jTxp y ', ug~e Keoiv oXooppwv (3u<rtv eTT'X9uV) 
At 'uoc t ev E.Xfj.evn eXe®- fJceyxXoio vef/.ovjxt 
Muptxiy ev Se Te tvcti vofjcevq iiru Qaipx etowg 
Qript fixxstrtracrQxi, eXiK ( &> fiooc dp<pt <povr,<rtv' Lib. XV. 83 Excelfa, mngna, canum mare prope 

exiOens ; 
Qus fuftinet ftridulorum ventoium ve- 

hcmentes incurliones, 
Urjdafque ingcntcs, quas illiduntur tn 

ipfam : 
SicDanaiTioj.inos fuftinebant firmiter, 

neque fugitrbant. 
At HeSfor tulgens igne undique, infi- 

iiic turbse : 
Irrut autem, velu*:i cum unda veI«-= 

cem in navem illiferit 
ImpetuoC* c nubibus ventis-au<£ta, net- 

•vts autem tutu 
Spuma c<'operta eft, ventique vehe- 

niens fljtus' 
In velo frcmit : trepidantque anim« 

nautas 
Timentes j parvulo enirn fpatio a mor- 

te dijijtttcs fubvehuntur: 
Sic fcindebatur animus in pectoribui 

Achivorum. 
At HtSJor, tanquam leo infertus bobus 

fuperveniens, 
Quje in irnguo-Ioco paludis magnae 

pafcuntur 
Innumeras, interque easySV paftor haud 

recte gnarus 
Cum fera pugnare, camuns-cornjbus 

b jvis circa cjedem : Ut pclagi rupes, magno veniente fragore 
Quae fefe, multis circumlatrantibus undis, 
Mole tenet ; fcopuli nequicquam Sc fpumea circam 
Saxa fremunt, laterique illifa refunditur alga. 

Mn. VII, 586. 
Ille, velut rupes vafrum quae prodit in sequor, 
Obvia ventorum furiis, expoftaque ponto, 
Vim cunftam atque minas perfert ccelique marifque, 

Ipfa immota maneiis. — JEn. X, 695, 

Haud fecus ac moles, quam magno murmure fluclus 
Oppugnant ; manet illa, fuoque eft pondere tuta, 

Ovid. Metam, X6C, 39, 

Ver. 620. "H t£.] Qu* utifue ■ 1 

fer. 6ll.— Tg9^a£V?a.] AI. Tgo^sc.la. 

Ibid,— WgOS-fJEWyETttt aUTiJV.} Al. CVTK' Sc ftxljj' & £&W* 
-■■ i'i2C STE KVfJLtt 

*Ak7ji l(J>* jj^Xn, cVt KlT&tnt vjt^* l^Bait 
rTgoCxijTi <rxo7T£X«' — — — J^, 394. 
Per, 624.^»? or£ ku/aa -, vir* ea itavarato ^efovTai.] 

'O ^f '* OfAngos igojf ;■ — -*' '£v *t* eVect*, a?f ote x?/wa , iinr* 

ku. SavaTOio <J>gfovTai." *E7rE^fi£»Jfft k] 'AtjaT®- Ta auVo tmto 
/t*£7ev£f>;srv,— — *' oXtyov <TCf Jta fyXov al$' IgJxE*'" «7X»V yuix^ov 
«i*to xj j/Xa^ujov E7roi'»3?Ev, avli ^eCeftf' ETt 5e mafxfttt tov xtv- 
Jyvov, EiTrftjy ■ ' ** Iguxst." ■■-— 'O Jf rrwr*7»3c ["Ojwnf©*] t*^ 
<uwa£ <arag»^Ei to Jeivov, aXXa th? a'fi kJ /xovov^i xoto^ trav 

XVfAO. CToXXa'xtC aVoXXu/XSVtf? EiKOVC^fa^EV' xj /XBV T«f W(0- 

6fxet?, a<ruv9ETtfc acra^ t trwavafxcUrct^ arafa «pyViv, x) e.V a'?i- 
M^ac ru 1 u£ta!ra' | w,tv®', '* yV ix SravaVflio,** t<w fth <ryvf/x- 
?rt7r7avlt ma^Ei to e7t(E> j ^Mdbfr iGao-avtg-ev* rfi «J tw ETTtfC <ryv- 
6Xi'4-Ei, to fETafl^»- Mg*J5 a*7re7rXaVa7o, x} /uovovtf* eytfiVatrE t? 
Xt^Ei t3 «tivcfovtf to <.j. t v i u3, *• yTr" e* ^avaVoto «JW^OVTai.** 
LcnginuSf § io. Sed & /><r^j datlyltci in iftis fex verfibus, 
(AJTag XajU?ri/A£y©i ■ vttVftroto ^ijovrat, w. 623—628,) quam numeroje &: volubiliter vim impetumque depingant 
tum Hecloris tum procellx ingruentis, non indignum obfervatu " 
Vjde fupra ad /, 363, 

ftridens Aquilone proceHa 
Velum adverfa fexit, fluclufque ad fidera tollit» 
Franguntur remi j tum prora avertit, &c undis 
Dat latus j infequitur cumulo prseruptus aquae mons , 
Hi fummo in fluctu pendent, his unda dehifcens 
Terram inter fluclus aperit. A£n. \ t 106« 

Pulchernma & hsec : ,( Veruntamcn brevitat illa Homeri (m- 
'* quit) Tolliut, Notis ad Longmi § 10,) plus mibi babere 
<( videtur hcrrons t dum uno melut contuttu omne fericulum ocu/ts 
" jubjicitur ; At opud Virgilium nimium picla flerayue plut 
ft habent e\egantia s qu&m terroris, % * 
Ibid,—iv vtjt.J Al. h\ vnU 
Ver, 625.— 'dyt/xol^^i; ] Al. avefxii^a^. 
Ver. 63O. AUTftg cy *Ap^ato: — E^oCijSsv.] Uc 

hac eiegantiflima fpecie conftruclionjs avaxoXafia', qua fententia, 
ab alio inchoata exordiOj mutata derepcnte Joquendi ratione, 
in aliam quafi inopina:6 fyntaxin definit ; audtovibus optimis, 
tumGriecis, tum Latinis, non inufitata ; vide fupra ad $', 353, 
6S1 j ad /, 21 j ; ad £', 510 ; ad »', 224, 437 j & ad Odyff. 

fx', 73. Oux- tvc-vvra,*}®' »j — OTftfaCoX»), aXXa ^ug-airo^©* 
Kj tuttVWTgffitlis' 'A^d/AV.tgh yei% aVo ztidtixc, " ayTaf ^.fl,**«— ■ 
u'x aVtJcwKE o-wnQwC) otov, " flJf w Ex7a)f'* — -aXX' dvan^uBojt; 

vr%<jc Ttic, 'A^att?? — EVOlqfflV tmv «.VsJocriv. Et *Ti Ttff e"7Toi i^ 

£?t>tiiJ£; t« t«v , nrga//xaTajv ag7i xatv:T»;7t tmv OT0ii)7iXfjv cryv- 
e^ofAQiujQ^yai <J>jaVtr, j£ iiftKwflnvai wXeov tu cruvnfl^c;, cw<; o?ov 
E*:0tfri!iJVT®- 'Ofxn^a fASyaXo-Tr^BTrie-t^ov e.Vot av, uk et7r£QT$vvc, 
Eujiatb. 

Ver. 631. At' fa t'.] *%<*, ut /f ( — . ^«*, ft ' folitutn 

ejl, 

Ver. 633. ©»{!,] sil, Xeifi. 

M i Xiir. H O M H P O Y Lib. XV. Atque hic quidem cum primis aut po* 

ftremis bobus 
Ufque fimul-graditur, leo vero in me- 

dias irruens 
Bovem vorat, castersque omnes-terri- 

ta?-fugiunt : fic tunc Achivi 
Divinitus in-fugam-conjec~ti-funt ab 

Heclore & [ove patre 
Omnes j Heilor autem folum occidit 

Mycenaeum Periphetem 
Coprei dilectum filium, qui Copreut 

Euryfthei regis 

Nuacius ibat ad vim Herculeam : 

Hoc utique genitus erat ex patre multo 

deteriore fiiius prceftantior 
Omnigenis virutibus, & pedibus, & 

pugnando ; 
Et prudentia quoaut inter primos My- 

cenaeorum fuit : 
Qui tunc Hectori gloriam fuperiorem 

praebui: : ^Htcu o jt£ -5rpwT»j<r< y^ vg-otTtrjcrt j3otcr<riv 
635 Aitv oficg-fx^du, 6 oi r bv fitcrcrr\crtv ogycrag 

Btsv ISei, ocl St re ■urxcrat vivtTgtcrciv' uig tot ' A-xottot 

OttT7rt<riug icpo&rfitv vcp" EkJojii x^ Ai* wct]()) 

XlotvTtg' S' olov tirtcpvt MvKrjvctTov ntgicprjTrjv, 

YLoTrgrjog <pl\ov vtov, bg E'jgvcrSrjog ctvctKJ&> 
640 'AyFtXtrjg otyytcrKt (2tri 'HgotK\rjtiri ' 

. Tn yivtr fA ■srctjgog -zcroXv %ttgcv©* vtog otft,ttvuv 

Hotvjotocg ctgtTocg, rjfjctv ■sroSocg, r]St fJtdfxtcrSoct, 

K«< voov tv Ts-puTOtcri MvKrjvcttuv tTtTVKjo ' 

"O5 (>ct toQ" EkJo^i kvS^ VTrigjtgov iyFvotXt^t, 

645 St^),^^^^ ,: °m"ortot 

Tr\v ctvTOg <pogtt<rKt, "sroSrjvtKtg tgK < &> ockovJuv' 
Tr\ 'oy tvt£\ctcp9tig, ■artcrtv vttJi©*' ctfA,cp) Si •arrjXrfc 
YfA.tgocth.tov Kovot&rjcrt ■urtg) KpcFJxpotcrt •artcrovj®*' 
' Exjuf) S' o£v vorjcrt, Biuv Si 01 ci,Fx> ■arcxgtig-rj, 
6_JO 'Errjdti tv Sogv ■arrj^t, ^tXuv St fA.iv ifyvg tTcttouv 

KTtTv' ■ ol S' ** iS6vctvJo, ^ clyy^tvol w^ 'wjp, *%&$£ 1,1" P °" rant ' 
Xpu^tTv' xvto) y«y paV IMSir», «EkIoo* STov. «^tS "^SSS 

Intra-ordines autem recefferunt naviu, 

cos fepferunt extremae [erant ; 

Naves, qu£e prnpius a mari fubdufta: 

hoftti autem certatim-infequebantur. 
Argivi igitur a navibus quidem recef- 

ferunt prae neceffitate 
Prioribus, illic autem ad tentoria 

manferunt Quod ipfe geftabat, talare munimentum 

adverfus jacula : 
Eo hic impeditus, cecidit fupinus ; 

caffis autem 
Terribiliter circum-fonuit circa tem- 

pora prolapfi : 
Heilor autem cito animadvertit, cur- 

renfque ei prope aftitit, 
Peclorique haftam infix.it, charofque 

ipfuro prope focios Ettru7rot tytvovjo vtuv, -artgt to~^taov ctKgcci 
N^e?, 'ocrcti ■w^uTctt ttgvotjo' toi 0" E7rt%vv]o. 
655 ApyeTot oe vtuv ~pi i"xugr\cro!.v j^ ctvctFKV 

1 uv Tsrporf.wv, ctVTX ot -urotgct, KAtcrtvcrtv tfAttvocv 

'AdoOOl, vS' 'tKtlstcrcrVV OtVOt g-pXTOV ' tcryt ydfi CttSug Co ™'"<> «■« diflipabantur per caflra s 
5 ' 3 1 S" f S Retinebat eruro pudor Ver. 634. — w t -l>T>!e-| l^iajfalhrl,'] 'O Ji, '* 5," euvhrf*®', 
inquit Scholiaftes, avTi tw, " «,'* hafyvkl:**! ttBtraf ctte^ 
R/ACfVflV' Iv' ?, Tai? isr^Vai; ii Cc-drai;. Atqui Poeta, opinor' 
non voluit, " primlfve vel ullimii; fed, " moSb primii, mo- 
io w/zrWr.** 

Ver. 636. — wc T0T* 'A^aioi — I^oCijSev.] 

At Danaum proceres, Agamemnonisque phalanges 
Ut videre virum fulgentiaque arma per umbras ; 
Ingenti trepidare mctu. Pars vertere terga, 
Ceu quondam petiere rates : jEn. VI, 489, 

omnis, eo terrore,. ; 

omnes veitebant terga . ^En. VIII, 705. 

Ver. 639 aWIi©..] Al. aito«. Sicuti infra, t'. 133. 

V<r. 640. — j"xvso-KS.] Ire folebal. Vide fupra ad ►', 84, 

lbid.—Zm *H;a>Aiin>>.] Vidc fupra ad v', 7158. 

Ver. 641. — 'EraTgoc ■aroXu ^£i' s -oV§>- uicc a/-*siioov.l 
— dignus patrii» qui la?tior eflet 
Impeiiic, & cui pater haud Meaentius effet. 

uStt.VH, 653. Ver. 642. navloiaf aoETa';.] yll. Ilavlow a'j£T>i'v. 
Ver. 644. "Oe pa.] ^j/, ut dixi, , . lYt r. 638. 

Ver. 64;.— \>Tt\Al. e'v. 
Ver. 650. iTiiSs..] Al. ^.TtiSio-l. 

Ver. 653. Eio-ojtto; J' £j.£wv7e v£aiv.] Huc fpeftat Aniroma' 
thes illud, apud Euripidem, de marito fuo Hcaore, ad Mctii- 
laum : 

nos-ic S' 0' x^fivJc, E'c e-i imi\>,J.xte 0*051 

NaDTnv idtjKiv aMi yji^o-nin xax-iv. Androm, ver, 45S. 

" lio-OOvroi i' EJdMvJo vsiTv" ei 'AljalOi, V7l!ic-li\avlc( iaulut; 

Jvro Ta\ vrTac i h ^£1 EJgafcr, iid T>iv BTlav, Ta; w f o; to> 

Tti^fi vrJa ( , i; Erfcov *aTa voir» mp t«V>'— << w( f i ^ 

to-%Edov avpai ;>;'§c, ee-ai iTfeoTal {'fi/alo,'*— iva xaTa Vovt» 
f*tv iX<»o-t Ta? lv 5ai\aVo-n nreajTac, «rjo i<pSaX/x£v J*£ tb; 
£v t»7 T(r>.£i «rfolifac. Euflatb. 

Ver. 654.— toi J' £7r;^wv1o.] Ad naves ruebant Achivi fugien- 
tee. Vel; eos certatim infequebantur Trojani, Pro pofteri- 
ori fententia facit quod fequitur, 'Afj-EToi $i— , 

Ver.6s7.—ui' i*io*««-S£V.] Al. uti nilatriiv, 

Ter. I A I A A O 2 O. 

Kai oe©->' MCyiXtS "y x P o[nox\eov d\\rj\oi<rt' 
Nsg-w^ avre fjtx\ic"a repyjvt®*, ipQ* 'A^atuv, 

660 At<r<reB' V7rep Toxeuv yavtsfcev^ uvSpa exxc-ov' 

*£1 (pl\ot, dvepec ec-e, vtj utdu Be<r9' ev} SvfA.cZ 
"AXXuv uv^uttuv' e7rl <Je fA.vr\<ru<r$e exac-@-> 
TlatSuv, r]<Y cxKoyuv, >c, x7rjtri<&>, r]de toxyjuv, 
'Hjuev otsu ^uatri, x) u xd]aTe9vrjXx<rt. 

665 Tuv VTTSp evQdS' eyu yisvx?ofA.xi a nrxpeovjuv, 
'Ec-duevui xpujepug fAYjSe Tpu7ru<rde (poQovSe. 

*£li; enruv, urpvve [A,ev<&> k)j Bv[a.ov exug-a' 
T0T0-1 §' utt c<p9u\fA.uv ve(p<&> ct^Xvoc u<rev ' AQy\vy} 
&e<r7re<rtoV fA.d\u de Qtyi tyoug yeveT dfj,<poTep<aSev, 

670 'HjtteV "srpog vrjuv, h^ ofA.oTta -sfjoXefiOio. 

"Ex\opu <§' 'e<ppd<r<ruv\o (2oy\v ctyctOov, y$ eTaipvg, 
^MfABv o<rot [JteToiTio-Qev dptc-uo-uv, *o \[A,d-xpv\o,. 
'HS' '00-0-01 T&xp vyjvcti [t,x-xjn\v euuxpvjo Bov<rtv' 
Ov<V ctg eV Aiolvti [i.eyct\v\Topt \vouve BvfA.u 

675 'Ee-ctpev, evdx ■zzrfp ctXXoi dtpec-xcruv viec 'A^uiuv" 
'AXX' oye vr\uv l'xpi' 'eTTuxejo, /a.ux-ou /3i£x<r9uv, 
NufA,u Se ^vc-ov ft,eyu vuv[a,ux ov ev ■sru\dfA,ri<rt, 
KoWyjtov (-\y)t tootcrt, Svuxxteixo<rt7rr;xv-. 
Qg ot o-VYjp ittttokti xe\YjTicetv ev eidug, 

680 "Oc-' emiex wo\eu;v ■sritrvpag Qvvuye'ipe\ui 'tinrvq, Lib. XV. 85 Et metus j perpetuo enim vociferan- 

tes-hnrubnmur ihvicetn : 
Neftor autem maxime, Oerenius, Cu- 

flos Achivorum, 
Obteflabatur pcr parentes fupplican» 

viro cuique : 
" O amici, viri eftote, & cum-pudore- 

reveremini animo 
" Alios homines ; & recordamini 

quifque 
" Filiorum, & uxorum, Sc. polTeffio- 

nis, Sc parcntum, 
*- Sicuti vivunt, & ficuti mortui 

funt. 
" Hos per hje ego fupplico, non prae=» 

fentes, 
" Ut-ftetis fortiter ; neque, quarfo, 

vertamini in fugam. 
Sic fatus, accendit robur Sc animom 

cujufque : 
Illis autem, ab oculis nubem caliginia 

fubmovit Minerva 
Djvinitus-immiflam ; vaideque ipfis Iux 

coorta eft utrinque, 
Et ex-parte navium, Sax parte omni- 

bus-aque-gtavis prslii. 
Heclorem autem confpexerunt pugna- 

itrenuum, & focios, 
Tum quotquot a-tergo abiliterant, ne- 

oue pugnabant, 
Tum quotquot ad naves pugnam pu- 

gnabant veloces : 
Neque vcro ampliQs Ajaci magnanimo- 

plicuit meate 
Stare, ubi alii confiftebant filii Achi-- 

vorum : 
Sed hic navium tabulata obibat, ma=» 

gnis-pafTibus gradiens, 
Verfabatque contum magnum navalem.. 

in manibus, 
Compa&um rlavis-ferrels, duorum-&«. 

viginri-cubitoruni. 
Ut vero quum vir cquis defultoriis -utj 

periiu^, 
Qui poftquam ex multis <\ j.Unor :^Ic- 

git equus, Ver. 659. Ntc-w^ uute juoAte-A*] I f a Barnejiu* ex MSS tribus ; Vrr. 674.— AiayTi.] Qua ratronf, Ai"ai7i, hic ultimam pro- 

& ex •ver. 370 fupra, Al, Ne^wg J* ai;T£ ^*aX;^«« ducat ; item fxaKa, ver, 695 ; vide fupra ad a, 51. 

Ver. 660.— tdk£wv.] Al. teheojv. Vsr, 675. — d$£t?a(rav.~\ Ita Eufiathius t lc in contextu $g 

Ver. 661.— aV e «- Iri — ; jt*wV*«r9e— aX^»»,— nH t«^v.] ,n commentario; Ita & Cod. Harieianuti Sicuti fupra, wr, 

Ultro animos tollit diftis, atque increpat ultro: 6 7a- ^- e-Hrae-"*. 

In manibua Mars ipfe, viri ; nunc conjugis efto Ver. 680. "Oc*«] Euftatbtus \ Ts ^ 4 , " £f Tf,** orn ru, 

Quifque fuae te^lique memor, nunc m^gna referto ^r©-*. 1 '- ■ - ■ aUaic ya^, ax euVtvTa «?(§)- >j ■aragafoXu'. Sed 

Facla, patrum hudes. AZn. X, 278, omnino erravit vir eruditus. Neque enim ullo paclo fert Iin=> 

Ver. 664 S^cj-~«4d4rf«|*i,] Vide fupra ad /, 736 ; £ Uffi 6 r * c2e ratio > ut ; ? TE inteiligatur Z*§K Et prarterea & ad a, 37. 

^irr. 666- — .T^iiTrre^E.] Ita Cc>d, Harleian, a . TA. Bentteio 
collatus. Quod & Hometo ufitatius. Ai.T%07rde.sQi, Sc Tj07ra- 
eco-dot. 

^irr. 668 vi-p®* d^fhv^ vatv ^AOnvn.] Nempe Nefloris 

prudentia, & prttens confilijm, Achivis terrorem nonnihil im- 
minuerat. Vide.fupra ad d., 194 ; Sc ^d &', 169 ; & ad V, 92. 

Ver. 671. — i<f>faV(ra*V] Editorum nonnulli, E<j>faVas7o. 
Qu" I ftrn aon pjteit. Vide fupra ad d. t 140 ; &c ad v', 1. 

Uldt—Bonv dfoQ&y,] Vide fupra ad 0', 408. ufitatirlima eft Homero, atque etiam concinmor, iftiufmodi fyn- 

taxis; 'ji? S 1 ' cte • Ut reticeatur fcilicet elegantiflime id, 

quod ianguidius ita fuppJcre pofiis : " Sicuji fit, auum-r- ;'* 
vel, " Sicuti res fe habct, auum ;" vc!, (quod ioc tfl /oto 
optime congruit,) " Sicuti auum oflendit fe bomo peritus—- 
qui" &c. 

Ibid,— s-uvarEl^ETai.j To o^E ^<w^c Ttf y' ygafttv, 'O^wr^iKC», 
'Gta.ea. TJl XS" ,ff " f '» S T ^ ^'^V tJTavln ffuva^Qt IvcEiXMC.. Tg yaV 

" o*yva£ig£Tat,** ywaX^Gv -nrgoo-Ep^iUi,* ffnfxatva tu ** onffa/eiy *i 
rwa^|Uo^i(V.** Kai ev aXXoij, <c Z^v S' nsi^cv l^AaVi," (x', 

4<)%,}—c-wny(xrtTiss i'-Tirtfc* Porpbyr, S^uafl, Hmtric, 8. 86 OMHPOY Lib. XV. Xeuxg \k "sreSioio f/eyct -.. por) otg-u StuKtt, 
Accotyopov kx$' oSov, sroXeeg re e Bvj^crxvjo 
'Avepeg, yoe yvialK$g' 6 o efjcireoov xcrpxXeg xtei 

e P »v*«,, uxkot m uxxcv i l *liq& oi % wiTovfa Su £t^ 8 i2ii? al,eroat; ;I Agitans ex campo majjnam ad urbem 

Jnit.it 
Pii il i im per viam, rmiltiq'ie eum ad 

r...i.ntes-fpectinc 
Viri & mulicres ; ipfe au'Tn firmiter 

fine-lapfu affidue' ^)8j rt X2? A«W £7*"' -GroXXx Boxuv iKgtu iquv 

<$>oirx, ulxxvx (2t£xg, ^!i-vri oe ot xtdep tKowev' 
Atel Se Qfxepclvov /3'oouv AxvxoTcrt xeXeue, 
Nrji/tr/ re yI, xXitriys-tv xfj.vvefA.ev. OvSe pfExjua 
WLifj.vev evl Tpuuv oyxou •wukoc jupy£\ccuv' 

-«Spo AXX' ug- opvtOuv "srtje^vuv xterog xtduv 

' EQv r &-> e<poD/x.ctTcti, nro\xfJtov -srccpx ^oo-xofjcevdcuv, 
Xqvuv, ij yeoxvuv, y kvkvuv SaXi^odeipuV 
' £lg"Ex]o.p i6vtre veog Kvxvoirpuooio 
AvTt<&> xifcxg' tov te Zeug utrev orricrBe 

6g j Xetpi fjcxXx yeyxXri, ur^uve ce Xccov xfjc ctvru. 
Aiirtg oe ocnpux fix-^r, •urxpx vvjuctiv eru^dvj' 
<Pxivjg k u.Kur[Tct- y.j xretpexg ccXXvjXotcriv 
' AvjecrB' ev •sroXefjcu' ug ecrcruyevug efj,x%ovjo. 
Toicri 6e fjtxpyxyevotcriv oo vjv voog vjtoi A-xpttoi 

JOO Ovx etpxcrxv <peujrecr9oct vir ex kcckS, ccXX oXeecrBxt' 
Tpucrtv d i]X7re]o Svftog evt tr-rfiecrtrtv exxg-x, 
Nijaj evi r iTO'/\>retv, xjeveeiv S' vipiuxg 'A^xnsg' 
Ol fJtev tx (ppoveovreg epeg-xcrxv xXXyXottriv. 
"Ek\up cTe ■sr-uy.vyg veog vj^xjo nrovloTropois, 

705 KxXyg, wxvxXx, y YlciurecrtXxov evetKev 

'E? Tfotrjv, «0 xurig xTrvjyxfe "arxTpidx yxtxv' 
Ti zrep ovj wept vyjog A-yfjxtoi ts T^oleg re 
Arav uXXviXvg xuToc/edov' atJ' xpx roiyt 
Tc^uv uixctg xftpig yevov, isSe r ctKOVTcev, Sic Ajax multa velocium tabulata-ex- 

ceila-in-puppibus i.avium 
Obibat, magnis-paffibus gradiens ; vox. 

que ejus ad astiiera perveniebat : 
S*mper enim tertibiliter ciamans Da- 

nios hortabatur 
Navefque & tentoria defendere. At 

neque Heftor 
M melijt in Trojanorum turba bene 

armatoruni : 
Sed licut avium volucrium aquila fui- 

va 
Gentem invadit, fluvium juxta pafcen- 

tium, 
Anferum, vel gruum, vel cygnorum 

longa-colla-habentium : 
Sic H;c>oi- impetu ferebatur-refli in 

navem prora-cajiub am, 
Prorsum prorumpcns j eumque Jupiter 

impeileb.it a tergo 
Manu vjlde magna, concitabatque po- 

pulum una-cum ipfo. 
Iterum ver6 acris pugna ii navea 

commiffa eft : 
Dixilfes certe indefeflos Sc indefatiga- 

biles, inter-fe 
Occurrere in pra;lio : tanto cum im- 

petu pugnabant. 
Ac pngnantibus hic erat animus : A- 

chivi quidem 
Non putabant fe evafuros i clade, fed 

perituros : 
Trojanis autem credebat animus in 

pectoribus cujufque, 
Naves incenfuros efie fe, occifurofque 

heroas Achivos. 
^r^afhi quidem his animis inftabant 

(ibi invicem. 
Hector autem puppim navis prehendit 

pontum tranfeuntis, 
Pulchra:, velocis, quae Protefilaum ad. 

vexerat 
Ad Troiam, neque retro reduxit eam 

in pacriam Cerram : 
Hujus utique pro nave Achivique Tro- 

janique 
Occidebant alii-alios cominus : Neque 

fane ii 
Sagittarum impetus eminus expefla- 

bant, neque jaculorum ; Ver. 681. SiuV;.] Cod. Hariiian. ZsvVut. 

lbid,— JiiJxei.j AL iivriti, 

Ver. 687. — tuXlue.] Vide fupra ad y, 84. 

Ver. 690.— »{n'9aiv— aiEToj— "ESv©- lipofftoTai.J 
* '■■ ■ quantum 

Chaonias dicunt, aquila veniente, columbas. 

Virg. Echg. IX, 12. 

Ver. 691. — wola/xov.] Cod. Harleian. walafA~. 

Ver. 693.— .10,-.] Al. vttS(. 

Ver> 694.— ««•£».] Al. S^ri». Vid* ftpta ad /, 44. Ver. 697.— «itXjuiiTa; i^ aT£i{Eo;.] 
■ingentem pugnam, - Martem indomitum. JEti. II, 43J, 440. 

Ver. 704. — «c'c ;'J.oto.] Al. nut 11-j.alti. Ut pronuntiaietur 
fcilicet, mc SJ/alo. 

Ver. 705. KoXSc] Vide fupra ad £', 43. 

Ver, 708..— vV aga to.^s ^.] "Oftt Trv «pfoVjv tb; xivoV- 

vviuc an[*aiac ^a^nc' S» *?x av ^foirfiav xoXXiov, u£ £ ( ' ^jaylic 
<i fiJTojEc £15 iy a:ii>/iX$*ylic fAtXtlnraiiv. Eufiaib. 

Ver. Lib. XV. 87 I A I A _ O E O. 

7 ! O AXX 0'1'y efyvdev ig-dyevo: eva ,%yov ix°tf s *> 
Ofcetrt 017 ■sreXeKecrtri k) d^tvricn y.d-xpv}o, 
Kai jrKpto~iv yeyaXoicrt, x} efxeo-tu dyptyvoicrt. 
JJoXXx de pdo-fxua KaXa, yeXavSera, Ku-rrr\eu\a, 
AXXa y bk •xttLwv xxydSig sreirov, aXXa cT dir uy.au 
715 'Aufyuu yxpyxyevuv Ipet $' a't'yd\t yaTa yeXatva. 
' Exjuf) Je ■srpvyurfieu tirti Xa£eu, %x) yeSiet, 
AcpXag^ou yera xtpcrtu e^uu, Tp&vo-*!/ tT exeXevev ' 
Oto-eje "sru^, dyx avTc) doXXeeg opvVT tcUTtnr. 
,Nui> r)ytv ■srdv\uv Zevg d^tov r\yap eSuKe, 
720 Nrjag eXeTv, a\ Sevgo Beuv deKrrrt yoXSirxt, 

Hytu •srnyaja ■sroXXx Secrxv, KaxorrjTt ytpouTUW 
Ot y,eSeXou\a ydxecrdai eir\ ■srpvyunan ueeo-criUy 
Avtou T tcrxxvxxcrKov, epr\TVouTo Te Xxov' 
AXX' el Srj 'pa. tot eSXaTrje (ppevag evpyotrx Zevg: 
725 Hyerepag, vvv avrog eirojpvuei k) duuytt. 

_»\ff 'ictxff' ol 0' dpa yaXXou eir Apyeiotvtu opxtrau' Sic Ar d '*vos inud^^° ' nde a "'" 5 in 
Atxg S' VKeT 'eu.iu.vt, BtdPeTO ydp BeXUcrcriu' A ' a ? a " L ' em non am P lius ftflinebat, 

, , t /o f % ^ ■«•» » " ^ obruebatur enim telis ; 

AXX avexdceTo tvt9ou, oioyeu^ SxueecrQxt, 

Gfrjuvv ecp' eTr\xTroSr\u, xiire S' 'Upta urjog etcrw 
730 'Ev9' eto oy eig-rjKet SeSoKriyeu©»' efy/t S' aiel 

Tpuag ayvue veuv, og-ig rf)epot d%dyoc\ov ■srvp ' 

Atet Se QyepSvov Boouu, AauaoTtrt KeXeveu ' 

fl <ptXot, tjputg Aauxo), be^d-7rov\eg " Apv\%>, 

Avegeg eg-e, (piXot, yurjcracroe Ss B%oi2<®*> aXKrjg. 
735 ** e rivag tpxyev eivat doo-crrjrrj^ag onrio-tru ; Sed eemimis fta.ites, urum animura 

i-abenter, 
Acuiis J3vn fcuribus & bipennibus pu- 

gnabanr,) 
Et enfibus magnis, & haftis utrinque- 

acutis. 
Muki veio gladii pukbri, nigris-indi- 

ti manubriis, capulis-magnis, 
Alii quidem e manibus in-terram ca- 

debant, alii vero ab humeris 
Virorum pugnantium : fluebatque fan- 

guine teria nigia. 
Hcc.ror autem puppim-uawj poftquam 

prehenderat, non dimittebat, 
Summam.puppis paitem manibus te- 

nens ; Trojanis vero mclamabat : 
" Ferte ignem, limulque & ipfi con- 

ferli evcitJte pugnam. 
" Nunc nobis omnium Jupiter inftar 

diem dedit ; 
*' Ut naves capiamus, quas huc dii3 

invitis profect^, 
" Nobis cbdes multas intulerunt ig. 

navia feniorum ; 
" Qui me, volentem pugnare ad p»p- 

pes navium, 
" Ipfumque detinebant, inhibebantque 

exercitum, 
" Veium fi tum laedebat mentes laie- 

fonans Jupiter 
" Noftras, nunc ipfe impellit Sc j'u- 
bet. Sed recedebat pauluium, ([.utans A 

meriturum effe.) 
Ad^tranftrum feptem-pedale ; liijuit ye« 

ro tabulata naiis undiquea?qualis : 
Ibi ille ftab^t obfervans ; haftaque af. 

lidue 
Trojnncs arcebat 1 navibus, quicunque 

ferret indefcffum ignem : 
Sempirc,ue horrendum clamans, Danao» 

hortabatur : 
" O amici, herces Danai, famuii 

Martis ; 
" Vixi eftote, amici, recordaminiq^a 

ftrenus fortitudinis. 
" An aliquos putamus efle adjutote) i 

tergo ? Vcr. 711 — N.] Ommno—. Vide autem fupia, ad '', 433. 
Vtr. 713.— xa^i.] Vide fupia ad B', 43. 
Uid.—nt\i;${la.~\ Nigrit mar.ubriti hditi. Male Barne- 
fius, mgri, iHigati v agj„i:. quod hic minus convenit. 
Ver. 7i 4 ._ x£ , ei -..] Cod. Harliian. X t, ? i,. 
Vtr. 716. "Ext^ J^ wjuVvflUsv— , 0Vt1i ■mS( ] 
ClaiTem, quas lateri caftrorum adjuncta latebat, 
Aggeribus feptem circum & fluvialibus undis, 
Invadit; fociofque incendia pofcit ovantes ; 
Atque manum pinu flagranti fervidus implet. 

&n. IX, 69. 
Ibi4.— piflfa,] Videfupriad vtr. z 4 . 
Vtr. 717 — IjHtosv.] Vide fupra ad v', 84. 
r<r, 718. OiViJe.] Cod. Harltian. o*<ralt. Jbid. — ?jvJ)'.] Vide fupia ad /, 260. 

^ Vtr.yig srav?»jv — ajiov.] ndvrm rSv r^/ji.rMHny ;,"; i/tSg 

aPUv i/tMv. Scbtl. Vulgg. 'Arrilm a\ri miilxv <uv Ijrir 
"XV"- Sctol. inedita in Cod. Harleiano. 

Vtr. 724. ',!**' E ; ft fa toV.] At fi ' tum rtvtra 

Uid — toV !»Xair7s.] Eoflatbiin, \n C;inmentario fuo, vi- 
detur legiffe t;'te 8>.in\t. li quod auribus non Jifplicct. 

Ibid. — tujiiojra.] Vide fupra ad d, 175. 

Vtr. 729 — vaoe l/ouc.] Vide fupia ad o, 306. 

Vtr. 730. "_v9' af.] Ibi, injuam, — . 

Ib:d. — :.'5-«s,.] Si irinsv dix ffct, jam non conftaret T^.Ti' 
porum ratio. Vide fupra ad 5', 434; Sc ad d, 37. 
Vtr. 731.—. dxi/xanv.] Vide fupii ad i, 398. 
Vcr, 731, ~ KEtosv,] Vide fupra ad /, 3 4j 

Vir, 88 O M H P O T 

*He n «r%®u ocqetov, o k ocvSqKtri Xoiyov d^vmi ; 
Ov f/ev Tig Qx^ov eg-i -moXtg, -zu-vqfotg aoocovTa, 
''H, k dirctpvvxtpeoS', heocx.\y.eot, SyfA.ov exov\e_g' 
'AXX' ev yccq Tpuwv -ureSiu -uTVKk ^uqrjKJKUV, 

740 Uovtu KeKXipivoi, ev.ocg 'r^e^oc ■srctjqiS^ Kir,g' 
Tu ev %ep<r\ Qoug, £ fJceiXix^ ■srotey.oto. 
V H, y$ fA.Ktfx.tiav &<peir 'eFyei oPvoev]i ' 
"Og-tg Se Tpuwv Koi/\yg eir) vvjvcn (peqono," 
Lvv ■srvpl Kv{keiu, % > cioiv"Ex}oq®' otouvkv]^, 

745 TovS" A»W HTKiTKe, Seo > eFfA,ev&- o%ei Sxqi' 
AwSbxk $1 ■srqoTruqotde veuv ccvToo-xeoev £tk. Lib. XV. 

" Aut aliquem tnuruci firmiorem, q«i 

viris perniciem arceat ? 
" Non quidem aliqua prope eft urb» 

turribus munita, 
" Qua defendamur, fuis vicibus-fuc- 

^edentem exercitum|habentes : 
*' Sed cnim in Trojanorum campo 

bene armatorum, 
'" Ponto admoti, longe fedemui i pa- 

tria terra : 
** Ideo in manibus falus, non in re- 

roiifione pugnas. 
Dixit, & furens infeftabatur hafta a- 

cuia : 
Quicunque utique Trojanorum, cavai 

ad naves fenetur 
Cum igne ardenti, in gratiam He£>orir 

concitsntis j 
Hunc Ajax vulnerabat, excipiens acuti 

hafta: 
X)uodecim adeo ante naves comiiius 

icriit. Ver. 736. 'H£ ti Tu^e^* aosiov.] 

..Qm6 deinde fugam ? quo tenditis ? inquit. 
Quos aJios muros, qua; jam ultri mcenia habetis ? 

JEn. IX, 781. 
Ver. 73S.— aVa/icuva'/*£o-9'.] lira/xvn!f*£trQ\ Cod. Harkian. 
a Tbo. Bentlcio collatus. Bosfciav XaCoi/tEv. Scbol. ibidem in- 
cdite. 

.IW.— mjaXxla JS/uov.] d.uoiStfv" v', 793 Deeft jam terra fuga? ; pelagus, Trojamne petemus ? 
.-Hxc ait, & medius denfos prorumpit in hoftes. 

Aln. X, J77. 

Ver. 74.1. — ^siXi^in.] Al. /usiXi^il. 

Ver. 74.Z. — »£u6ev1i.] Vide fupra ad I, 50. 

Ver. 743. — xoixi;; Iffi vrivri ^igeiio.] Al. KoiXac Itti \ne.z 

aj-oilo. Scholia inedit. io Cod. Harleiano, exponunt ; Io^eje?» 

tS s!/u>«5(iisv,i. Sed aptiiis intelligas ; mrtute fva. vel, bortatu y er , 7 39. — Tfoimv tttilx— , ■crivly XExMftlvoi,— lv X}i'^ HeHorii. 

*ioac— • r H, £ fj.enii.im I^ejt" lfj;eT.J fr tr , 74.5.— Jg' : *"?'•] ^- ' W ^"S?- 

Nec fpes ulla fuga : rerum pars altera adempta ert. , 

r 6 >«n IX 111 ^«'•. 746. — *!]•'#• *»• Longe minjjs vennftt. 

Ecce, maris magno claudit nos obice pontus j Uid. 2t«.] Al. hS». T H 5: *9 T H 

POT IAIAAOS PAYHAIA, rj rPAMMA IT. 'rvoOeo-is Tr]g OMHPOT 'PutyuStug l\'. o n. & -PTQxXu S.viQivli *A^iX?i£u; tw Ixvth tzoLvttizT^ou) Iwfl^fiVei ava?vao£*i', »cj t<3; Mi/f^xiSiva; s^ot/Iif eV* tov woAe- 

um o* ^e, e|e;\0oV]:s eT£ei]/aii Ttnj T^wa;. riaV^KX©- <$s EapTmo^va Tof Aio? ava(|Er, tov OTa^ijo^ov "•jnro* tou 

*A%i^Xi'w; dvBtKovla, n^acor* tjttflct ol Hu.T^ok.7\ov ."Exlug avaigi*", 'm^yivrx <ojftTepo» tvTTo £i.'©o^&y, AwoAJW.lSfr- 
#$i\op,ivtj t*j? 'BsttenXwtv gcvtv. 

TlulgoKt.nx, 

'A^Xw^. 
nr, riaT^oxXo tTTiQw clpritQ* "Eitlogtfr xXyjxvi. LlB. _YVi, 

x* * <* _ > v _'"_ _"n ' _!'?)-,. _*MC hi quidem de navi bonis-tran- 

£ Ot p TZTSO* MfOff 6VOVS\paiO fiOiXOvlO' ^ ftris-iniWU p.gnabant : 

rr ' . T' ' a i "•" '_ ' \ _.~. Patroclus autem Achilli aftabat, pa- 

IIutdokXoc. Axi\r d t sruptg-u\o, voipevi Xuuv, ftori popuIoru _ f 

Lacrymas calidas fundens ; tanquam 

fons aquis-niger f 
Qui utique ab excclsa petra nigram 

fundit aqoam, 
Hunc autem intuens miferatus eft pe- 

dibus-celer nubilis Achilles, 
Et ipfam compellans verbis alatis al- 

locutus eit : 
" Curnam lacrymaris, Patrocle, tan- 

quam puella 
*' Parvula ? Quse cum matre currens, 

eam fe-irffceV/i-fufcipere flagitat, 
" Veftem apprehendens, &c properan- 

- tem detinet ; 
" Lacrymabunda aotem ipfam fuffi- 

cit, ut ulnis-fe-attollat : 
** Huic fimilis, Patrocle, rorantem la- 

crymam effundis. 
" Anne aliquid Myrmidonibus nun- 

cias, aut mihi ipfi ? 
" An aliquem nuncium ex Phthia au- 

divifli -folus ? 
'" Vivere fane adhuc aiunt Menitium, 

Actoris rllium ; 
" Vivit & yEacides Peleus inter Myr- 

midonas ; &ctxpvu Sepfiu X euv > u $~ e Kpv\vr\ fjceXuvvdp^, 
"Hte kut utytXnr^ ■srsTprjg ovocpepov ^eei voup. 
$ Tov Se tduv uxJEipe ■sroSoipKijg Stog' 'A%tXXevg, 
Koct fictv (puvyo-ug eireu Tsrjepoevju ■srpoo-rjvou' 

T'nf\e SeSuK^vcrui, Hu\poKXeig, v]vte xvgii 
N^7r/'r) ; y]ff ufiu ftrjTp) Betso-' uveXeo-Qut ccvuyei, 
ILiuvii u7f\oy.evr n xcct r ecrcrvfjcevv]v xcc]epvxe», 
lO AuKPVoecro-u-oe fuv ■•srojioepKejui, ocpp dveXrflcti' 
Tr iKeX^, HuTpoKXe, reoev xuju Sukovov e't£eig. 
'He ti Mvpfxiooveo-o-i sncpuvo-Keui, i) euol uvtu ; 
'tie tiv uyfeXirv Q>8tr l c: e^exXveg oiog ; 
'Luetv fjtuv eti tpuat MevoiTiov, ' Ak\oo©* viov, 
I 5 Xciet $' AtuKiSrjg n-rjXsuj [teju MvffiiSovEo-cri, 1'tr. 3. AaK^va Djj^a p^;ijv.] 

Multa gemcnr, largoque humeclat flumine vultum. 

Mn, I, 469" 
Vcr, 5. — arsJagitnr.] Vide fupra ad &, 58. 

Vtr. b,—"i-xia iFls^oEvla.] 

1 virbis Quas tuto tibi magna •vohnt. J£*. Xf, s8j|. Vcr. 9. Eiav5.] Vide fupra ad f, 178; & ad y, 385. 
' Vcr, 10. — ToliJijXSTaj.] Al, w«1(&£KETat. 
Vcr. 13. — oS.r; i;=>tXa:.-.] jil. ep$i v; \t l x \ m . Vcr. 9° O M H P O T Lib. XVI. 

Tuv xeud\ ducporepuv dmxoiptQet TtQvtiuTuv. " ££££ S,."* 1 * alterutf0 tri ' 

'Hs Cv y" Apleluv e\o<b\j peai, dg oXmovjon " A« »«6 t» A^vorum gratiS luge., 

NlJOfr}» cTT* yXtX.<pU0VI0-lV, V7rep£xcrir,g 'iw/.X Qfyrfi; " £*™ aa " v ". inj»lritiam P ro r t,r 

'E|«jc?«, pj xju0£ "iw, ha tthfA.tv aftfe. " »™ amoo "*"'' me " te; " fci " 

2D Tov ol jSxpvftvdxuv -nrpo(re$r\g, TldjpoxXeig »Wsh "-JJJ e ? te P ^f"|" itei ';, f " s l ' r ' iran3 3 " 0CJ " 

v n 'AtfXeSj nijxe®- ^% j4y« ^7«t* 'A^*»**» " pll^iSfeJS fili ' mult0 fortif " 

Mj) w^so-a' tmw y«g &xP* &Cfon 'Axpuvs. " $^^1*^* enim d " 

O/ u ydp $■» srdvTeg, ocroi Tsrdr>&> v,(rxv dpic-ct, " m . enim g". <»?>«. quicunque 

' ' S ' " S ' 5 J * ante erant fortiffimi, 

'£» vrjvcnv xed]xt fie&Xyuevot, xTdpevoi' rs* " v ,n ^ r vi ^ s jacent eminu£ c ° niimi( °. ue 

25 Be£\y}ou p. TvcieicJ^g xpdjepog Atourj^g- " l^Dicmtf™ ■**"*''' eftTj " 1 ' det 

OLrraroW tJ* OtWetJC dvpZ\VTCg, TjT ' AyXUiUVUV', " Cominus veroUiyfre.-hafl.-inclytus, 

5 * r F- attiue Agamcmnon : 

Be£\rf}ai Si x) E-JpV7rv\©*> xxld urxpov oic-u. " , v uineratus «iam ef. Eur yFy i,i« in 

" ~ S I r IC = . femore fagitta. [medica- 

TaV £t6» r' /rrool ■zro\v<pdpuxx.oi du&iirivovlxu. " AtQue hos °. uiu!em J medici multis - 

' S T ! r ' ' ' * ire is-utentes curando-occupati funt, 

"E\xe' dxetouevoi.' Qv S' d^xxvcc.tTrXev, 'A^AAstT- " uiilZ^AMiiT ' tUVe '° inexc "'*" 

30 Mrj eue ySv Stoc ye~\d£ot %<&©«, ov Qj Ct)v\do-creig, " .£' ^™f •"**■ ^ 8 utiaue ce P erIt 

AivxpeTri' tic Qev «AA©- ovri<re1xi oiLiyovog srep. «' in-maium fo,tis . Qmfnam i te a- 

5' '"-» '' T / ' t;> lius juvabitur pofihac, 

A'l'xe ur) ' ApleiOtCTIV deixecx. \01yOV du,VVY,g ; " Si . non A 'S ; ™ »«<'■.• «dignarn per- 

' ' l> ' ' ' niciem propulfivens ? 

NjjAfeV »>c «fi« ^o/ 7« ■sra,Tr)p r]v \-7nroToi. Yir>\evg, . " e I r m t rcl . I " cric . p ; non utic ) uetibi P at " 

y<rr. 16.— xm^o^iBn.'] AL £**yjiiia&a~- Vtr. 20. — RKt^tOr» j ^/. xxtidy.lv». 

Jhid. — TE9»ia!TW.] Vide fupra ad »', 46. ^f. 31. — ti? <riu axx©-.} Pronuntiabatur, -rt^ «u"x?,®', 

Ver. ji.— n „>.£©-.] y?/. TjuXfa-c, & n»?»?©-. Quf* omnia Ms - Barmfii unus, ti' «» «M©-: Quod & probat vir eru- 

ferri poflint. Vide fupia ad o, 489. ditus - Sed & 5d fententiam, miniis reflc ; & ad conftruftio- 

li:d. — -j.t, iJnya.\ Qua. ratione, w, Juc ulturjarn prooucat ; " r ' 

»ide fupraada, 51. y ' r ' 33- Wife 1 »a o s .-t , ^>,at..-« Ji mrUi &a')u»ff«u, 

.... , .« ,, - , iferoi t* i&i&tTto.l 

jD.a.—fAeya <p?j/aT A^aiar/.J -* 

~ - -n- — "^— "-• n ca \sai-.a; 

O D-naum fo.tiiTime gentis. ^S». I, ica. ,, -> ,«., , - _ , 

Mtt>l5/V sdr.Ao^, fff^SJ TS (tMV ET^=>f>E fjtarr.f. 

V<r. 22. M« rz/xitra.] Qui hoc de ;Vi Achillis adverfus Tieocrit 'ld<!l III 

Aeamemnonem ccercend? acceperuat, vim hujus vocabuli pror- „ ... „. 

. 6 . 1 , >,-.., . ,. , - wec tibi Diva P areas. gentns nec Dardanus auflor, 

sus ignorarunt. Longe aliud elt, u.n.w aliud, tiy.ia-ar. p„cj r j j • • t ^ 

. " ■« r , r . • Ferfide, ftd duns genuit te cautibus hcrrens 

videatur ldem lfle verficulus iupra, x, 145. it« r u. j - L • 

r TJ taucafus, .-lyrcanajque admoruct ubera tigres. 

7W, — BEfiitxtv • BEvt.NtTai. ■ Ofroc-ot,] Vide fjpra ^^ j^, g 

2d "'• ? 3 6 > * ad ". 37- Qjo de Ioco Bfaerothti " Plece Virgilius, «« Non fartionem 

reiix^ KJ 0»»; B S ; 'P, «/Vflo— . Vide fupra ad f, << (Vl am> f la - t il!e qJem fequebstur ; fed tducaticmm quoque 

433- " nulri.-at;iris, tanquam bellualem & afperam, criminatur, 

Ver. 25. — Aic/j.^?'— 'Otfy>rEu- , 'Afa.xE^vaV— Eu^yVj- " Addlt enim de fuo, llyrcanasue adn.o'unt ubcra tirrts, — 

x^.] ETroivErTfti Tr,; to^ejjj' T'"» fxh ya> Saa-iXia tit£ " Ad criminandos igitur mores, defuit Hc-mcrc, tjuod Virgilim 

«7-^u"o'tiei twv k>,?,jj^, jxv7r^£ »^ ^aiXrrVaf o 'Ap/(/>>EtfJ a/Jtf T? ' adjecit.'* Lib.V. cip. 11. Ka\ xar.tZ;' , Oy.r.fy; 'i^t, 1 ' yhau- 

Tri l^Sft? /UI^/XI -KTj&nTai TBV E:1'l'^JV. 'aXa' ejJ 1 E?%a],V TZBWt! ' "^ * £ *S TulE SroXc<rj-o," tBijef Tiv avn^uEjjJV E?,al fWMtVJCI 

•£©- ^..j ^ tfTt.', .Jx;i t/7 Ttf 6vi/*a','©. -rjjo^c^a vABulaia *Ei*t >3 ^«ikI.v. Piutarcb. dc Soitrtij Ar.imahu-r.. CXixiiv „' 130«- 

/J.-V1 >^ Uaih-ji uo-n, d.tawltrr orgoi; to fljTcj.v. 'Ctev fAZtra aurji ' r ltr'.a t £ tr' : fj.-r.,. TSei, ai>Tt7vTaj tjjj; tiTKp^ff-iafcjxEytf;, ^ i?flt- 

tiSnra tj.J.v, £, ,.<lx-j Tli» j»v^nv, jj a/ii\v\te, to /x,7er©-, jjro /"a^aTi.— AtvVo; j-e ftsv o 'a^ijS/vE,!?, v.ai Tfl-Ef; a ^/>uxiJi5i',«©- 

tj»v EKOTEgvjflEv, ji fxd?.t^a $id t«c a^ov fiv i Ja.•^I/^c^!'a(;• Cu j-a; wv tfj' ojav:'«f» ; &jv, a'xXa ^eivo; vjre,- — otosei^e tw rialfOvtXaJ iriarr;' 

-nToXXa'; Xe"eic £~i Tai £jtiXe"', Kofe ^ et: to7; oXXci;, E^avra- xa.iatjVfjiv auTj/ trroXXd TstauTa. " NjiXeeV tf, a"ja rii '■• 

vr,s-iv o'XXo <t:.ft>i; Stoic iTEJfOjaEV, " u'5'' 'Afa,«E',avti.'V," 'BralM';'* &e. 1,/. r/e Adulai. &. Amic. dtj. , U 
*>]•**>> Ihid.—jTTxiTa.] Vide fupr.ade, 375. I A I A A o i n. Lib. XVI. 9 l Ov$e Qeng ^ttjp' yXxvKy Se Qe TiKJe BxXacrcrx, 
3 C TIstqxi T -^Xt&xjoi, 'oti toi voog tg-iv U7TV[vr t g' 
E; <is tivx §Qe<ri Beo7TQ07rtr,v ccXeetvei;, 
K.xi Tivoi toi tstxq Zvjvog eTTecpQxde -sroTvtx fj.vrr^Q, " Nec Thetis mater ; caeruleum au- 

tem te peperit mare, 
" Excelfa?que petrae ; quoniam tibi 

mens eft fasva. 
u Quod fi aliquod mentibus tuis vati- 

cinium verer-s, 
" Et aliquod tibi a Jove dixit vene- 

randa mater ; 
" At me faltem mitte cit6, fimul cae- 'AAX' lf/.s ttsq srQoeg ux, a-fxx <T ccXXov Xxov 07rx<rcrov M.vou,tSovuv, vjv ■wa ti Qoug Axvxo7o~i yevufcxi. 
A.0 Aog oe f/,01 Ufjcouv toc crcc Tev%ex Buqtj^vjvxi, 
Aik Ifxe Qoi t<rKov\sg <x.7roo-/jj)v\xi ■uroXef.coto 
Taueg, xvx7Tvev<ruri 3' ccqvjioi Vieg A^xtuv 
TetQOuevo:' oXiyv\ oe r ccvcc7rvev<rtg ■zroXtfioio' 
'PsTx <]e k XKfcyreg KeKfiVjorxg ccvOQxg ccvta 
.45 "n<rxtfjcev -3rpoT< xg-v, vsuv xtto Kj kXktixuv. 

*nc <Pxto Xto-o-ofcevoc, fjclyx *£n&- ? yx~ e ^eXXev Si \^,^ ns ' ™ ld ' dem " Myrmidonum, & forte quid luminis 

Danai* liim. 
*' Da autem mihi humeris tua arnu 

ut jnduam ; 
" Si forte, me ob-fimilitudinem-eiTe- 

Te credentet, abilineant a pugna 
** Trojani, refpirentque Mavortii fitii 

Achivorum 
** ArHifti jam : exigua far.e refpiratio 

in bello, profuerif. 
" Faci^e veio integri defeiTos viros 

prselio 
" Repulerimus ad urbem» a navibus Cc 

tentoriis. Oi ocvrco Bocvoctov re kockov y^ wjpai XtTe&Qoct. Sibi ipfi mortemijuc malam, & faturr- 
rngaturus. To\ ?e f,'ey o^crxg ,p,,>, voSxg && 'A X iXXev;' ^X^JSX^r'' '.XI fiot, dicyeveg JJciJQCicXeic, ciov eenreg' 
■$0 Ovts 3eo7TQ07rivj; efjnrx?Ofjcxi, v\vtivx oidx, 

Ovre Tt fj.ot "wccq "Zyvog 'evrsipQXoe tsotvix ftyTyp' 

AXXx T00 XtVOV X^Q-> KQXdiVjV Xy JVfJCOV iKXVSl, 

'Ottttotb ovj tov of.:o~ov xvvjo e9eXv,o-iv olfA.eQ<rxt, 

K.xi yeQxg «vf/ xpeXecrSxi, 0, re KQxrei ■srQo£e£qK£t' 

5"5 Aivov «;/©j to fjcot eg-tv, e7Tei tjtxQov ccXyex Bvftco, 
-KxQqv, vjv ccqx fjcot yeQxg ejreXov vteg 'Ay^xtuv, 
Avq\ efxu KJexTnrcrx, nrdXtv evTei-^ex nregvxg, 
T'(\v xy bk "xJ-^QOjv eXejo kqsiuv ' 'Ayxfj.efA.vuv 
ATQHovjg, ucret tiv XTifiyjov fjce]xvxg->jv. 

60 AXXx tcc f£ TtTQojeTv^xt exo-ouev' fc<T ccqx ■wbq %v *' Hei mihi , nobilimme Patrocle, 

quod dixeris ; 
" Neque vaticinium ullum vereor, 

<juod audiverim ; 
u Neque ouidquam mihi a.Jove dixit 

veneranda mater : 
" Sed hic gravis dolor cor & animum 

occupat, 
'* Quando sequalem quis voluerit pri- 

vare-pcrtione fua, 
<( Et pra?mium rurfus aufcrre is, qui 

potentia antecellat : 
" Gravis dolor hic mihi eft, quando- 

quide ir.de paffus fum mcerores animo. 
'* Puellam, quam quidem mihi prse- 

mium elegerar.t filii Achivorum, 
" Hartaque mea quasfiveram, urbe be- 

ne-munita everja ; 
" Hane rurfus e manibjs eripuit rex 

Agamemnon 
" Atrides, tanquam ab aliquo hono- 

rum-exorte inquilino. 
" Sed ha;c quidem ame-afla-ejTe lina- 

mus ; neque enim fas erac Vcr. 34.—« rhlk-l ^ ! - ' ">*"■£■ Q^od Ieviculum eft. Vtr. J3. 'OirworE Jn'.] Vide fupra ad £' ', 433. 

Ver. 38. 'a\\' ijxi ■»[{ •rjite.j Codd. i Iba. Btnthi collatii y cr _ ,5 iia.1 Ut nolti . 

AXXa £lib C3vc£r. ., ( 

lbid.^ =|cXov.J fle \\aA^Bn tXa/xav. ScM. 

l'er. 43. — \\iyn Yi t'.] Vertit Barvffiui, aliique ; " ejrx- 

guujuejiot — ." Sententw non prorsus incommoda. Sed mi- * er ' 57' — otSmy sv-rei^sa nifpac,] QuS ratione, aikm, 

nus videbitur mvltAHa, multoque majns inerit ro-a'3©-, fi vertas : ^' c ultimam producat ; item •ai^, ■ver. 60 ; & Ji, trr, 67 ; ic 

11 Vd exiguum fjni rtfpirandi fpatium in btllo, non erit inu~ troXif, ver. 69 ; vide fupia ad a, 51. Caeterum Codices om- 

■" tite." Quod & Barntfium non fiigerat fupii, X', 8co. n " a Tlo. Bcr.tlcio collati, habent vioKa tiitl^im ■ai^o-af ut 

Vtr. 49.— r iT £,-] Al. hmac.. Ut fcepe. pronuntietur fcilicet EuVii^iv. Atque alibi femper adhicetfio- 

„ , • merus, ii-si.-xj-n. 

Vcr. 50. Ojte SsoTjOTii:; , OoTS Ti ^«01 tsa^ Zr/;.] 

Nempe, nihil imri, nihil quod ipfum ttrrcfaeeret, nihil quod ^' r - 6o - — ia*qm.] Inepte hic Barncfius. las-o-op.ii, Vide 

"on jam.hidum proli r.tfftt Patioclus. Nam alioqui fatum fuum '"F 1 * 2<i ! > ^ 2- 

fibi a Jove nuntiaverat Thetis, .', 410. Ut refle notavit Bar. Ibid. — ipt-tytf »] X «";« m; ti, 

n.-J.us. 

N 1 Ver. 5? OMHPO t Lib. XVI. AcrTrep-^st; ze%G\u<rGau iv: -cfijscrtr' ^tij icpvv ye 
Ov -srplv fJL.-rjvJjfcov xctjcc7rv<riuei-; dXX' ottg-tuv 2-i\ 
•Srctc iftctg dpix-Pjxt dvrri ts, ■ztJoXeu»; re. 
Tvvr; <T o-f.ouv fc eftset xXvruc -revyrees 2vQi, 

65 "A^%e 21 Mv^fci2ove<r<rt (ptXo7TJoXefcot<rt ^ct-^ecrSci^ 
Et Srj xvctvsov Tpduv j/e<£>©j ctp,<pt£e£qy.e~ 
TSyvcrtv eTTMpxTSuc' ol 2e 'p-.fjjt.7vi BxXdxrcrvg 
K.sxXictjetii x u ^ r i? oXiy/\v srt fcoipccv \-xpv\ec-, 
' Aoyt7ot' T.r.ucuv 21 sroXtg snrt ■srdcrxf^e^xe, 

70 &x?<ruv'&*' k yctp eua£ yjpv'j"&. Xevcrcnscri fjKTanrov 
'EfyvQi \ctfi7TOfcsvit)c.' Ta%a v.sv cpevyov\eg, hxvXzc.. 
TWycreictv vsxvuv, st ftot xpeiuv ' Ayxfceuvuv- 
Httik Sioetyf vvv- 2s c-pxTov dfcptux-xpv^ixt. 
Ov ycto Tv2et2eu Atofti]2e©-. lv ■urxXdu-ncrt 

75 Mcavtjett eFx,etr n Aofvctuv cctto Xoiyov dftvvcct' 
Ovos inru Arpst2cu orroq exXvoir uvSycretv}®^, 
Ey^^i ex KecpotXvjc ■ ctXX*' Ex]jp<&> dv2po<povoio y : 
Tpucrt xeXevovi®-., T^epixyvvjat ' cl-tY ctXctXyTu 
Tlxv ■ure2tov xctTe^acri, fid%y vtxuvjsc: 'A-%arJc. 

oO AXXct Ky ur., YlctTpoxXe, vsuv ofrro Xotyov duvvuv 
' EfiirtT sttiy.pxtsuc, firj- or\ nrvpoc cctSofcevo.o 
K'/}xg svnr^cruTi, (ptXov. 2 oltto vo~ov eXuvjcti. 
Tistdso 2', 'dq toi lyu fivSa tL\©l> h <ppe<rl Beitti, " Prpetuo iratum effj atvrno: A*" 

I a'uerjnrj fjne, 
" Nm priu. iram uie cohlbi .uran, 

qi im cilm jrm 
" Ad naves me3s oerveniflet clamor- 

que, pugnaque. 
u Tu tamen humeris quidem mea in- 

clyta arma indue, 
" Et Dux cfto Myimidcnibus bellicofi» 

ad pugnrm ; 
" Siquidcm nigra Trojanorum nube» - 

CT<um ! edit 
" Naves prievalidej at Iittore ma- 

ris 
" Conclufi fijnt, loci parvani deinceps 

portionem habent,^, 
*' Argvi : Trojanorum autem eivitas 

tota ingruit, 
" Fiduciie plena : Nun enim aicje ga. 

leac vident frontem 
" Pro;e fplendencis : Ci'b certe fugi- 

entes f.uras-campefii-es 
" ImplevitTent cadaveribus, fi in jre 

rex Agamemnnn 
5( Leni animo-fuilTet ; nunc verb exer- 

citum occlufum-oppugnaut. 
" Non enim Tydida; Dicaiedis in 

manibus 
" Furit haMa, i Dinais m»rtem ut- 

arcere polTit j 
"- Neque dum Atrida vocem aud.yj 

damantis, 
" Inimicoex capitej ftd Hectoris ho- 

niicids ij:x 
tl T/ojanis adhortantir, refcnat : illi 

autcm cum clamore 
*•' Totum carr.pum oblinent pralioi 

vincentes Achivos. 
" S.-d & fic, Patrocle, a navibus pe- 

flem pro| ulfans 

" Irrue fl enue ; r.e jam igne ardenti 

" Navcs inrendanr, dulcemque red^- 

tum pra-cidant. 
" P.<reio sutem, ficut tibi ego r ermo» 

n.s fummam in animo pofuero *. Vcw, 7IJ. — ^si.fwfec, rWiWc n^nVciar ve^u',».] Tyc. S , ia ?"£»« 
fscv/i? mSkftif, Ji~i'jii^af _na Ji tktb iFj-^xal-o-XELii^ir iDi,- 
>.!'C -rni' Tsa.a tS DJola/xS ffC}gtt t?c t> 7§ f. Scial. 
ftr. 77. 'Sx ti V'c -* xs^aXJc] 

irrfiaduincaput . JEn. IV, 613. 

liid. — "EjiIoj©. avJjofovmo.] KcmiiiJom H.florem dixit jVc- 
JEf. X, 377. ■"«"«j-Epoii 17. At vim grieccs vocis vix affecotus videtut ftr. 62. — '775'Tav Zt-~\ SZxctido d :r.vrr — . 

Ver. 66. Ei ii.] A'. T H, ti . ouc pJrte . 

lbid. — a/A^j»iCrjxs », x£x>..'aTai , j?£»nx£.] Vide rU 

yrsad/j 736 ; & ad o, 37. 

Per, 67.— oi Si lrS[X\i Sa\ac^<rn;.] 

Ecce, maris mcgno claudit nos obicepontus; 
Deeil jarij cerra fagar. • •• •• 

V,r. 70. e^™©-.] A 9-rfrcw,, Siyi^- cadem ana- " erm0 Romanu ^ V «- Mvreti Vor. htli. lii. J. of. i 9 .- 

logia, atque a |Ua 5 i£{o,<*t/,. /iajjji7;©- a.vifoj, v7^£To'f a xjiwo, ""■• 7^ — ■ErffiaTvuTai.] Vide fupra ad y, zJbo.- 

»■;!>. f fimiljque. innumera. In quibus nullus unquam ett_li- Vcri Z l. — /xi-lin.] IVs rcvcrZ—, Vide fupia ad £', 433. 

centiie locus. Vide fupra ad d, 3-j3". -r_ o„ r, >a v a a .- t. r 1 ■ r 

r 3i fcr. ■&■>. ]7£i9;o S ,] Ante hunc verficulum, infenut ex con- 

II i. — 4 ;--'-- 'ftSe ..'ft>3®. /\£*Voa« ^tottov.] 'A&xS|Utva jectura Earntfius alteri.m ifturo a i<i'e, fio in vita Diogeni: me.- 

rf tojx.luiv J.ooTai to Ji^n ti wsji ioijTa trfo,- Tac avvoj- moratum,. qui tarr;en hoe in loco haud fatis apte jtunveni', 

r o, t vV,- ( 'VT: e ; 'a x ,av,';, ;u«).;>i;ji'ii.T« &■'»«[ «?».-, T « ; £xjh,« i»^v«»J ^ "£«%©■ ;>x" x E ", a «- 

i f/.ST;ift>- ,,v, a = ,o-., " a" *£ tro3l ZEti; A»J-i ." v . , ,■ , '. ' ' 

... v, , , t , . , , , , „ Nemfe Ejav.v -070/6 a.TtM.v©- Dioicntt. ita ■u-t,, cjjv refpocd.J . 

•,v,itrj*.; 0; ajpj a;.cv ^ tt-o-> ? ax:j-9 = i:, £^;nc-i T«v /u£ja/V- fc *' 

«»;t«> T? 3g>5 " J ;a .- S ;j.r- «ojvfl©! ^vVs-^-c ^.tojtto» Ti: «^* £ S-''"''> «r» As':<1o c ^ iVptfO X f r f««- 

./:.. luc/iHiytiiat." a=xet=. -,a' f i aaffr.aii; fci]^S<ra ?* ni">''"6m »pud Laertitm iaiptiua qpartuit, r.on »'"£/-< f 

, ;, : naiiA»; ■-.--, tw f ..w<A 1 r C; ia., , PJxoreB. dc/ui luuic. iei * i * i °l&'' TAIAAOS U. 

'flc dv f.oi Tiftyy fA.syo.Xrfl ttj KUQ^Sh apoio 
%C ITcoj •srd.v\uv AavarLv drdo ol TSittKxXXix ttvpp 
*A\L/ d~ovaTTuT:v, ■srpoTt 6 dyXxct. Oupx ■nroauTiv. 
'Ek vrjuv Ixcctxc, levou •nroihw U ce tte» av »tt 
Auyj kv$©* cepetrdxt eptyiv-rO" ■sroTi; Hprfc^ 
M"<? Qj y ccvsuQev 'sfiiTo XiXxisT^ca. ■sroXtfti^etir 
GO Tp«<r» iQtXoTT\oXif*.cnTtv' aTtftoTspov St f.s •jrTitc. 
Mr>$' eirayaXXofJLiv^ ■uToXtpu jc, d;rtoTY;Ti,. 
Tpuxg lvxtp6fx.sv'&>, Tsrpvri "iXtcv vryepoiieu&m 
Mlf T'C clir OvXvflTOIO Biuv xtstyeveTuuv 
'Eu£vr>' ftxXa Ttsc ye cptXtt 'sKa;pFog A-rroXXuV 

(SC .'AXXd HTuXtV- TpUTTVtT^Xi, iT-t]V <£«@^ iV V/\iTTi 

&st;ic; T^Tc^e o' lav ■ursdtov Kci\xorjp,axT^xi. 
Atyctp, ZiV Ti ■uS-d.TSP, k) 'A&qvcttq, -Aj' ATTOXXcVy . 
Mtyrt tic "«» Tpuuv-Bavx\ov (pvyoi-, 'ottoi saTi-, 
Mr/Ti tic ApSsiuV vutv 6. sKcufisv cXsbzov* 

I 30 "O&p oki Tpotyc npct Kf.r,osfAVCt Xvoifitv. 

'\f2.r; ol "fi TOictZrK. ■urpcq-dXXvXvc aycptvov-.- 
Aictcr £' iv.er' efziuvsi jctdctTO ydp fitXttTTi ' 
AdfA.vafi.tv "Zrivcc re vo!5)->, ^-Tpuic tx.ya.voii 
BdxXovjsg' Ss.vvjv cis ■srept KpoJcupoiTi (pasivr;. 

TOC Uy;Xrr t fzaXXousvr; Kxvayr.v Ejgs" \3dxXt\o $' aln 
Kjx7r<paXxp iJ-7rcr<j(f ' o <T dpic~epov ufcov tKXftvty, Lib. XVT. 91 ** Quo-mihi honorem magium & glo- 

ri -m rcferas 
u Ab omnibus Danais ; & illi p rpi-.U 

chrsm putrlijm 
** Abduc"V*m reddant, infuperque ftJen- 

rlidfl faaa pr^beant. 
** A navibus ubi hofom-repuleris, re- 

WS tere : Qbod f) tibi 
*' DeJerit glonam confequi altitonan* 

maritus Juuoni 3, 

" Ne tu fu c. me fis-ctrpitJus psgnandi 

" Cum Trojanis bellicofis: iflhcioii- 
tiorem qu ppe me redfca; 

•* *feve exultans praslio & pugna, 

u Tiojanos occiden', ad Ii:um ufque 

/mj tr.ilitei ducas : 
e * Nequii ab Olympo deorum fempi- 

tern:r'jm adverfai te 
■* Dcfcendut : valde hos utiq^qe diligic 

ionge-jitujjns Apollo : 
* f "SeJ rtvettaris, poftquam faJutem 

iravietia * 
** D^denp, ilbfoue Sne per campum 

praelio-eertare. 
'* Utin^m enim, Jvipiterque pater, Sc 

lvfthbrMj Sc Arollo, 
Ct Ncu quis Trnj^norum mottem eftj- 

gtat, quam multi funt, 
*™ Neve quis Argivorum ; nobis vero 

duobus efiugere pernuicnrvenrY/ijd? ; 
u Utfoli Trojae facra mcenia dirui- 

mu?, 
Sic hi quidem. talia' inter fe lcqueban- 

tur. 
Aytx verfi non amplius permanebatj 

obruebatur enrrrr teHs : 
Do*nabat eum nempe |"owfque confili-*- 

um & Troizrii feruces, 
Jsculantes : terribilem autem circa 

tempora fulgtnr 
Calea percuiTa fonitum edebat : Percu- 

tiebitur quippe aflidue 
Ad cravos-eaiTirlJs arfabre-faf>os : Hle 

ver6 finiftroiiumero delaiTabatur, Fe?, S4. — ttgSto/J AL «giift*. 

Ver, 85. — 'UTi^inoi'k'>.ia t '\ In hujufmodi vocabulis omnibus 
analogiam-^fn/riT'/ femper fequitur Accufutivas j— -^y — =«. — 
i©- } — ix. VidefupTa.ad k, 365, U adv', 46. 

•V. 91.— i sfo> i i ( y.-M yJ/i;'e1^Ti.] Viic fbpra ad n, 232, 279. 

Ver. 94. 'EaC^n.] 'H^roV.j-n* intfrivQri co(. cciot'. inedita, 
m Cod. Hathaontn 

Vtr,^h\ ©£.'>;;, TifrJg i v latrj] ytf/.' 9ift?, TtrS^ t' sav. 

^^.79. Ai ^j — M»)T( Tt? u» 7g3t, ; art— , MqTS tjj 'A^towV.J 
Fuerunt, notante Euf,atbio y qui quatuop iiofce verficulos re- 
jicerent, -5ta tq dt-jneCln, j^ to t5 vOvs $&w$§6v* 55ed'iTequaqoom 
idonc* tee ratinncs. Nam, de ■ Moribus, femper exhibct He- 
roi ; m fnum tVuta, non qaalrs efle-debuerit, fed tiuajem fama 
accepilTet -. Vide fup:^ aJ 2 ', 2. Hypetbohn aulem quod ar- 
trr.&t j non prorsua. abiimi-Ie eft, quud -U Biomada alibi jacTU* 
bat : 

Qtyyiiiior rvt • nrtfi $&ifrv i; -cra7>ioa jj"bv. 
jNwiS 1 , lyaf 23:vsXo; ts ^ua^cre/xsS' siToitE rixfxwj 
*:X*a tlawfAM.' < • 1', 47» 
ifct-: tara infulfcs hle, quod voluerurrt- nonnclii, dep ; ngitu» 
j$riu,'la=f , ut, pofl-ouarn Athivv Tiojaniq-^e. ad taternecioae^ carfi fuerint omnes victonam fe ab bcrle tom, quum fupery 
fles ftt nullu?, reportaturum optet ; fed ut, in praelio & ob- 
fidione occilis utrirrque omnibu.«, ipfe unus, cum amico fuo Pa- 
trccfoy Troj<e everl>. fuperfit» 

Ver, oS.— ii.] Ezs oh cattfjs, quis ti5i memsravi ; , 

Ver t 99. — m«> J' ixis^cv»} Al, jwt ^* ex^i7/a6v ut fit con- 
traclum videlicet*ex IxtWMfcsyoi Notante Ej/fiatbfot 
Ver* 100. — fcuM/ttf»] ^/. M/'w)«fVl 

^.*j". 102." Aiac J' JxsV £ l *a^ i u^£ , @A££q ya^^,~\ Conj;irrc*ta ■ 
funt haec cum pr^cedentil/us in fuperiore hbro ; 0, 727 & 74r» 
Ergo nec clypeo juvenis futfiirere tantiimj- 
Neo djeztra valet : injeclis fic undique teli3 
Obruitur. Strepit afliduo cava tempora circum- 
Tjnnitu galci, £c faxis iblida -a?ia fJtifcun?>. 
Diftufreqne a.ba* capiti 4. nec fufficit uniba 
Iclibus: ingeminanthaflis & Tro"s, — , Jj£n, IX, 8e*3,- 

Ver. 105.— -xavtt^nv.] Vide fupw ad V, 455. 
ler, 106.- Ka7r^>a.Xag'.J KrXu. Ta <pa'>ia^a. Sic, e^f ^oV- « ■ 
?', 441. dfx^evciyanixwe, x', 2$%. xaije ? infra, x 1 *?/ , icj*&- 
,ia>.\d7r-<'g>:v, in rjjultis codicibus, ^447, 51^. 

- 94 O M H 1' O Y Lib. XVI. 

Firmiter ufque tenendo fcutum veifa. 

tile : ncque-tamen poterant 
Undique illum loco-movere, urgentcs 

t.l.s : 
Jjgiier autem gravi tenebatur anheli- 

tu ; tique fudor 
Undique ex membris multus dcfluebat, 

neque omnino poterat 
Rc-ipirare; cx omni-parte enim malo 

opprimebatur. 
"EtTTTijs VUV fJCOl, MStTUl, oXUfJLfftU SufAXT e%i!trut } Dlclte nunc mil,i > Mufe . CEleftes do- 

Quomodo primo ignis inciderit navibus 

Achivorum. 
Heflor Ajacis haftam fraxineam propc 

aftans 

I K nA-rjf OCCpl UtyuXu, CKiyUY}C 'UTUCU KXUXov hff.T^ev' Percuflit enfe m^pno, cufpidis ad com- 
J *__»'.* • ' = mifluram cum-ligno retro ; 

Pen'tufque amputavit: sk tum quidem 

TeUmonius Aj_x 
Vibrabat fiuflra in mar.u mutilum ha- 

ftile ; procul autem ab ipfo 

Cufpis _erea humi refonuit cadens. 

Agncvit vei6 Ajax animo egrcgio, ex- 
horruitque 

O^c.-a deorum ; quod penitus bellicon- 
filia pr__c.dat 

Jupirer altitonans; Trojanifque tum 
veilet viflori_m. 'Eftffeciov uTev ey^uv C a ' , '® J aio ^ ov ' *$£ SuvaTjo 
'Afctp' avru ■sreXefA.i^ui, loeicJovjeg (3eXetcrcri-j ' 
Atet <T dpTuXeu e%er ccirdfA.ocjr KuSSe ol Ifyuc 
1 1 TldTjodev Ix fjceXecov ■sroXuc eppeev, v$e ■sry] eT/ev 
Afjcffveua xt' ■sra.vTY} oe kukov kukco ec-tipiKJo. 'Off-ffctic oyj trpuTov nrvp efiffecre vyjvt}v 'A^aiuv. 
EkJuo Atuv]©* oopv fcetXtvov a\yn ■wupug m dg 120 'AvjiKpu cT dffdpa^e ' to ft TeXufxuvi l &> Atxc 
TlrjX uutuc ev %_w koXov coov TtjXe T dff uvrx 
Ai%f4,i) ^aXKety; ^jXfixdic (:of/,£ricre weTVTU. 
Vvcti d Arac ku\u Sufiov dft.ufA.ova, 'piyr\Tev rs 
Eplu ^ecov, 'o (>u ■ztruT-y j u fjcdy^g etrt ftr^eu xeipet 
Zeuc ufyiCgefcerrjC, T^uecrcrt Se pxXejo vtfajv, 

XxfeTO J" eK (2eXeuv' To) <T "u£uXov UKUUuloV TTUp Rt '«/ r " itaque extra tela: Illi veio 

„ r. ~ v,. •. i . ' . . injeceiunt indefelTum ignem 

NV. Bov' TV\C UtWU KUT W.Qec-r, Keyulo (bXoP. NaviveJoci: per hancautem fratim in. 

fl v ' ^ , : «, „ . v ,' - . ext,n rJ'bilis dirTufa eft flamma. 

£Lc TVV (A. ■ZrpUUVTlV srup XUtbeffl»' UVTUp AyiXXevc Slc 1" iil: ™ puppim ignis circumde- 

. ' J ' V. . dit : At Achilles 

-12 5 MlJPU •&XvirXfJC3v&> TIulpOKXyju TtTpOCreei-ffev' Femora percuticns, Patroclum allocu- 

Ogcreo, oioyevec Yld]poKXeic, IffTTOKeXeude tus eft : 
" Proper3, nibiliffime Patrode, e- 
ques : Ibid. — .n.a/tv...] __7. ibcaju^ev Minus refle. Vide fupra Vcr.wj. — x u i''l ^. X'e^i. 

adv '' 84 ' *V. 118 Si^n.J Vide fupta _d ¥, 4J; . 

Vcr. 107 _u_>....] Schol. Vulgg. mixixov. Minus refle' Vcr. 120. — 'i }*.~[ ShidfeiUat . 

Vide fupra ad $' ,816. jli , „ „ ... 

„ - ,. 1Me . _ - lHH.—xeigu S tf >.=1o.] Notandum quam eleganter h?c cen- 

•_1 U UnUS apl ' d B '""f'" m ■> ■<*>**"«, flet Tc^orum ratio. Et frmper fuo arbitrio confilia regit om- 

• nia, & jam tum hoc volebat, ut &c. turmis: Sicuti in n, 380. 

Ver . 109.— "tytif arSp&t, xk&Si 0: iJjto';.] 
■ tum creber anhelitus artus 
Aridaque ora quatit ; fudor rluit undique rivis ■ ' » tum toto corpore fudor 

Liquitur, *; piceum (nec refpirare poteftas; 
Flumen agit ; felfos quatit _eger anhelitus artus Ver. 122. Xaftl. _•' .] Vide infr^ ad vtr. 126. 

Ibid. — axe^uol.v.] Vide fupra ad i, 398. 

iEn.V, 499. _ ^ r - I2 3 — "S^* wtTir»_{Ti.] ^/. a r+' axalariicr,. Quod 
idem eft. _^/. a.^-a xaras-.T.- pcflime. 

/''tr. 125. Mn{_. OTXflf^sv©..] Notandushic primigenius & 
maxime proprius VocnMedia ufus : Sua /M percutitm fe- 
Mv. IX, 812. w.r^. Vide fupra ad /, 14.1. Cod. Harleian. 3 Tb. Bemlcit 
Ver. 110. — B.i -_■».] y_/. a.l nrt.. colhtus, habet ; ju.^a. 

Ver. iii. — x«ii xmi.] _4/. __:;._. xax.v. ''""■ !1 ^' "P_°I I0 « -.o>sv.; ntt7{o'c>.Eic — J Qua_ h.c, & in 

-'.r. 112.— "Ee-TrelE ri. /--c., Mearai.] Vide fupra ad 5', 4S4 & fc[ i u " n,ious » de Patncto ; quseque jam fupta, -.... 122,123, 
jg,. de y//<iir_ difla funt ; optime expreflit Ovidius : 

Ver. 1,3. «Dw,_, c «.] %,»/, »„>«__. Refertur nimirum ReppuHt Aa ° rldes - fub in "6 ine '"«" Achiili,, 

ad id quod pra.cefi.t, i, 7 ,8. Vide autem & fupii ad f , 433. Tr03s ab arfur,s cum Dffenfore " rinis - Metam. XW, z~ . . 

Per. "4.*Exl«{A.«,7©-.]ItaediditBar«^«exJWS. Re'fl_, Ub ' VU ' g ° '" ud ' " """ D 'f<"f° r '>" Tr.ium videlicet DeTen- 

t>t mihi quidem videtur. Vu/gg. "£x1^ _•' A.Vvl© _. r ° rern Hef}or ""> 'autiffime inttlligunt. Quod meri^o ,-iden: 

r> «4 !,-.-■ 1 1 ■. 1 ' Vir eruditiflimus Riilardus Btntlciut, fin Prtrfatitmc ed cdi. 

Quod hoc in loco languidulum eft. . , _.-. . . , . ' . , , J ., 

. ' r;_i7._. alteram Dtjjcrtattcr.it fua de Fbatandis cptftt,ltt;) ijvfe 

/_r. HJ. — acjipiyaV.] QuJ ratione, «o s ,, hic ultiman. iflud, " cum Defenfertf navium .idelicet D.fenforem inter- 

producatj-item, diUtf, v(r . 1,6 ; vide fupia ad i, 51. fnuiat Excrcitum Wcbiwrum uniTtrfum. Sentenli ncquaquam 

quidon iaiaaos rr. 

AivTtru Srj ■xrxpd vrjw) -srvpo; drjioto l^u^v' 
Mrj &) vifaj eXuTt, k) vxsti (pMxld ■uriXo:v]xi' 
AvT£OT£V%ex BaTTCv, eyu o"e xb Xaov ocyeipu. 

17 '^Qf (bdro' UktpoxX©* ohy.opvTTe]o v u potvi -)(x\Kc-y 
KvyiyXSotg p. -uTputx ■sreot v.vr^v.Ttv tatp&e.- 
KxXxc, dpFvpeotTcv a7TtT(pvoiOic dpxpv.xq' 
A£VT£pov csv, Suptptx ■srepi c-riSsTTtv eovve, 
TLoMtXovj dc-epoev]z, 7zro$uxe(&> AtxKiOxo ° 

135 'A[Mp) $' cto upoiTtv. fiaXejo £!&&> dpFvporiXov, 

XotX-teov' xvtxp £7r£irx Qctn^ peyx T£ c-t&etpov T£' 
KpxtI <T £7T Ipdlftu xvveyv ev'TV>t]ov edyzev, 
"Itttmpiv " Setvov Se Xocp&> xoiQuTrepQe-v evev-.v. 
E'iXe]o <T aXy,ifiot SQpot, ra ol ■srxXafj.riQtv ctprjpei? 

140 "E/%©-> <T »% eXer olov dp.vfiovfb* AluKiSxo,-- 

BpiQv, peyoi, c-iZxpov' to p a SvvoLt ccXX©* ' Ayxiuv 
HxXXetv, dXXx. ptv oioc eTiC-x]o ■zrrjXxt A^tXXeve' 
TlqXtxSx f*.eXi7]v, tm -urctjpt <piXo) ■wope Xetpuv 
Tlr^XiH e;t Kopv(P'/je, (povov efiftevxt rjpueTTiv.- 

145 "lT7mc <T AvfJtToifiovjot Bcuc- c^evyvvfj.£v. uvuye^ . Lib. XVI. 95 4t Video utique apud naves, ignis ha. 

0,1 s impttum : 
" Ne jam navts capiant, & non po(>- 

li-i-c Ktculus fugiendi fit ; 
** Indnere arma ocyos, ego autem co* 

f ras congregabo; 
Sic dixit : Patrcclus autem armabat fe- 

corufco rere ; 
Ocreas quidem prinum ciica tibias 

pi^fuit 
Pulchras, argenteis fibulis 'apte jun- 

clas ; 
D.inde thoracem circa pe&ora indue- 

bat, 
V^riijm, flellatum, .pedibus - velccb 

^acidas : 
Circa humecos autem fufpendit enfem 

argenteis-clavis-diftin&ut^v 
/Ereum, sc deinde fcutom magnum-' 

qiie Midumque : 
Capiti vero forti galeam afFabre-faftam 

impofuit, . 
Sctis- eqijinis-comantem ; horrendum- 

que crifta defuper nutabat. 
Sumpfit porio vdlidas haflas, quae ejufi 

manibus quaJrabant : 
Hailam vero non fumpfit unicam eximil 

^Eaeid??,: 
Gravem, magnam, validam 5 qujin- 

quidem nnn prstuit ahus Achivorum 
Vibrare j fcd ipfam folua norat vibrars 

Achilles j 
TJttq-ie Peliacam fraxinum, quam patii 

ejus dederat Chiron 
Pelii ex vertice ccejam^ caedem futuram 

heroVbu*. 
^Equos autem Automedontcm conftfijn 

jungete jufiit ; •quidem a^t inepta aut Inconcinna. Attamen *ex cre Ulyjjis 
aiverfus^fafiW perorantis, multo id falHus atque etiam acer- 
biiis diftum audiit j4j<jx\ naves videJicet, tf una cum 1'2 Be~ 
* c fenforr,'' jamjam aifuras. Id quod primus, qucd fciam, 
•bfcrvavit Vir acutilTimus Sam, Hcadleius, 

Fer, I27 & 128.' — Si\J Re-vera') omnir.l j prontiu 

Ver, 128. M« fXiw^] Pro eo, quo paclo interpungstur 

ferrtentia ;. conjungi p tefi hoj, vel cum fequeate Al-cteo, vel 
cum proecedente"0g5-£o. 

Ibid. — ^vxl*.'] Bamefiut edidit, A fcribendum contendlt, 73/'^.-— ■Ero^aoxedS^.J Vide fupra ad a } 58.- " 

Ver. 135.— ^aXsJa.] Vide fupra ad *ver+. 125. : 

ytr. 338. "ivmf^tV Sitvh 5"e X;'^©-.] 

^Ere caput fulgens, critfaque hirfutus equina, 

Mn, X, 8t> 

Ibld, — htvu.~\ Vide fupra ad >', ^4. 

Vi.r. 139. — aXxtfAa. Jy^a.] Ccd. Harlcian.aKm/ita. Jtros. 

validamhaftarp, 1 jEn. X, 40I, lbid,— «5^E(.] Vide fupra ad 5"', 492. - 
Ver, 143; Tltj\u&a. jUEXtijy.] Qua ratione, IT^Afa^a, h?c u3- 
$!vx\cL: Sel rationibus haud fatis idoneis. Vide fupia ad f f timam producat ; item 'Ajf^Xia, -ven. 1465 & &*£*, ier> Ver. f*i2g. A: r rt6-] Ita Bcmefiu: j Atque ita Cod. Harleia- 
vux j Recle. Vulgg. Avc-c^o. Vide fopraad >*, 241. 
^Vx. f 30. —wi^viT rtlo — KwijotTj^ac— — 3«j£rxa— ' ^*<f»c.j 

Cingitur ipfe furens certatim in praelia Turnus. 

Jamque adecV Rutulum thcraca indutus, ahen;3 

Horrebat fqnamis, furafque iccluferat auro ? 

. -— - — laterique accir.^erat enfcm. 

FuJgebatque a!ta decurrens aureus arce ; 

Exultatque animia, & fpe jam prscipit hdlem. 

^£,j. XT 3 436. 
Ji?"c?.— vce>QTTt xu\x?'] Vide fufM ad H' , 578. 
Vtr. 132. KaXac.] Vide rupra^d /3', 43. 
Vir f 334. — ac-^oEvla.] "Af^w hty.ora, Kaj^grgev* J, «Vfg*« 151 ; & dii, -cer. 169; vide fupia ad a', et. 

Ibid.-—-tl\> -aral^i ^iX^j *jro*E X£i'^»y.] ^,'» i3» h^etjv t^j ( t 

XEtVjtfV. j^/, TOV dal^i <J»iXw Ttt^£c XEtfWV. 

J^r. 145. — ^yJvJjWsv'.] 2x rlQvfAt, l'<riy-h ^»fM y ^£vJvufiit* 
fit TiSivat, i^ava-, StSSyai, ^uf^war,- Neque in h'\3 ullus un- 
^ran eft licentiae Jocus, ut litera v geminetur. Ex Ti6f/ct 
fit & Tiflf/ttEvai &Ti0*i/*swtf Unde fieri poteft, ut ex ^Evyyuvat., 
pari analoga, formetur tum c^:^y 1 u.cvai, tum- fiujvaiasya*. 
VLrar.tamen, quoniam ^lvyyvfAei/ai nufquam alibi occurnt, ntc 
ZzL,\ju{i&/e.t ufcjuam fcriptum reperiatur ; edidit hoc in loco 
Barnejiu: ^vyvv-AiVy taaquara contraftum ex fyvysvi{j.sv, quod 
eiit tx £&}w»ih 

J^/V. — .avxfe.] Non e:r prsterito (quod vocant) arxfe, ft<3 
ex Aorifto cowTffit Vidc fu^ra ad $-', 3^. 95 O M H P O T Tov fJbir 'A^iXXrjtx. prifcvivopu. t~s fictXic-ot ' 
Tltc-oc-txl©* St ot etnce [j.cty^ri tvi fAtivcii o'fton\v;v. 
TuSt Yy AvTOjJttSuv virotyt t^uyov uy.ectg JV/Ttfc;, 
Sctvdov y^ BctXtov, tu kfzct nrvoivio-i -nreTecr§r\v' 
IJO TisV eTEKS Zepvoco civtfjt.u' Adttsm YloSdpFri, 
BocrKOfJtevrj Xtifjtuvi nrctpct poov ux.exvoio. 
'Ev Se ■5rctpr)0Pivj<rtv dft.Vfx.ovcx. Ylrjocto-ov tst •9 . Lib. XVI. 

O^iem.poft Achillem hoftium-agmina- 

perrumpentem, honorabat maxime 1 
FidelifTnnus enim ei erat in pugna, ad 

(uftinendum hoftium-impeturr). 
Itaque Automedon junxit fub jugum 

veloces equos, 
Aanthum & Bdlium, qui curfu-ventis- 

a?quo volabant : 
Hos peperit Zephyro vento Harpyia 

Podarge, 
Pafcens in prato juxta fluentum oce- 

ani. 
Loro autem exteriore eximium Pedafum junxit, 
Tov pct SrOT . .HiTiUV©^ eXuv TrroXlV Viy-ty AyiXXeVC' Qa tn > quondam Eetionis capta urbe 
A v . \ ., , r, , abduxit Achilles; 

"Og vtj BvrjTog tuv, eired iirTroig ctQccvctTOicri. Qs) |f™« J '«t mortalis exiftens, fi. I_55 MupfjtiSovczg S' ctp £7roiypfA,t.v^> Bupr\^ev 'A^iXXeug, 
Hctvjctc ctvct y.Xicrtctg Quv Tevyeo-iv' ot Se. Xukoi uc 
.£lfio(pctyoi, Toicrtv T£ ■urept cppeo-tv cto-re]^ aXy.rj, 
' OlV tXotCpcv rttpxov [jteyctvvptcri Sr,u>crctv\tg 
ActTrjiso-iV ■wctcriv ot Tuotpv\iov ctifjtctli cpctvov' 
160 Koci T ctytXr\oov tcto-tv, ctTro x.pvjvr\g fieXctvvSpit 
Acti^ov\ec yXuo-o-rio-iv ctpctfricrtv fJteXctv vSup 
'' Attpov, eptvyofievoi (povov ctiftctl@->' ev Se ye Svftog 
1,Trfitcriv ctTpofjtcc tg-i, Tirtpic-evtjstt oe. te yctc-r\p ' 
Toioi MupfiiSovuv rjyrjTopeg, v\St fttSovjtg, 
l6c ' 'Afttp' ctyctQov Beoct7rovjx ■sroSuxt<&> AtotxtScto 

'Puovt ' ev S ctpct Tolcrtv dpv\iog tg-ctT ' AyiXXevg, 
^&Tpvvuv tTrrnsg Tt y}) olvepctg ctT7riStuTtx$. mul-ibat-cum equis immortalibus. 
Myrmidonas autem obiens armabat A- 

chilles, 
Omne«, per tentoria cum armis : Illi 

verb, lupi tanquam 
Carnivori, quibus in prarcordiis im- 

menfum robur, 
Qui cervum cornutum magnum ir. 

montibus interfeclum 
Laniantes-vorant; omnibufque maxills 

fanguine ft rubra ; 
Tumque gregatim vadunt, e fonte a- 

quis-nigro 
H^ufturi linguis tenuibus nigram •- 

quam 
SiHnmam, eruflanteiglutitum fangui- 

nem ; animus vero 
Peaonbus intrepidus ineft, diflenditur- 

que venter : 
Tales Myrmidonum duflores, atque 

principes, 
Circum ftrenuum famulum velocis SE- 

acidae 
Magnis-ibant-animis : inter eos autem 

Mavortius ftabat Achilles, 
Adhortationibus-urgcns equofque & vi- 

rcs clypeatos. Ver. 149.— i>« vnomn ortlio-iSii».] Ver. 157, 158. — T ,v;, T£ ( ^jl T '.J ^uitu fcilicet 

■ curfuque pedum prasvertere ventos. J£n. VII, S07. Qui utic/ue, 

anteirent curfibus auras. JBn. XU/8». Vt r. 15,. tJ&uim. *Sav-.} &&/. aMhw vSra-. 

Vtr. 151.— -aragtt f>dov donia.\a o.] Q^nod & auribus magis placet, 

.Oceani amnes . Veargic. IV, 223. Fa ; 160. - iy^ih Ue*, i™ x f ,V f«».«.>%» A^ l; .] 

Aln habent, w H * foov 'Hj.Jav.T.. Iditi recentiores, quos viderim, peflime interpunxerunt ; iCo.r.. 

Ver. 152. 'Ev H «-«5; .£.';»■»•]' Nempe ut Tertius effet a '&'.t i'a«v aVo x^-.r,; /xt*.mj$gu y AU^-axlt;. 

lattrc jundus, extta th \ umglia, extra binos t«s vmr,i { >K. BieV-^TsJu,^.] ri Js oWXnJ», Ihir&tXixv, ; r .j=r- ng*. 

Jtid. "«.] Vide fupra ad i, 24. A/Xat-.nov ya { 5 aunt faiov 5 B, xaTa X£ov7ac 5 ■B-ajJaXi.j, 

Krr.154— Svhtoc «flavoTOiTJ.] Ba»6«v *, Va>J«l riffivae, £^/>a'fsi fAtfd^ovla. Euftatb. 

l~?,*i, « /uev hfli[tLa', — hti.fc iuMa/Avur. tj Ziatix*i weys; Ver. 161. Aa-Joilt,- — "J»;{, "Aitfov J.st,y'^<vo. cfivov a^a13>..l 

o*3ava1^£<-6a.. 'O /*;vto. n<Ha^%., U;xl, Wltlpr.c-Bai, 5 t.d Scholiaftes apud Barmfium, legit AaJ-ovlo,- — .('fap, 'Ax/ovi,ti/vo- 

thto 9hit;c xij-tTai. 'Eujlaib. Obf--rvatione, ut mihi eu;dem juevo. ^>ovov ai/jal®-. Exponitque ; aVo ax { u tS t-iual®. letv 

videtur, fubtiliori & evanida. Simplicius dicas ; Tcdafum Svn- j.o' ( ttivci — . Melius Euftatbiut : "Axfov Js XaVlac-iv i'"fa>», Jidri, 

tsv, quippe paulb fbft irrterfeilum : alterOS a0avaTic, quia xa T a t»; ■WaXall';, «' xaffiao-l tijv yXiairav ti; TO SJai», «J; oi 

bello fuperrffenl. Cos; - bJ. : , »«t« t»; "»WMe, rl r./jLicru ir.c oJ/iov;' a'XXa t»7 

^r. 156. — -A ii, Xuxji £;.] JorioroX?; ;'Ja1©- o.VfO-.v, xviUt { f) iXii^ov. 

■ Inde, lupi ceu Ver. 162. — h Ji je.] Cod. HarUian. tv te ts. 

R-iptores, atra in nebuia, quos improba ventris y C r. 166. — aja.J Ut atjuum crat ; Utfolitu crat,~—. Exrgit crecos rabies, catuli^ue reliili 

Fauribi;; -xpeflam ficcis. . ^tT/i. XI, 355. *<r. I A I A A O £ n. 

Hev-yKOVT Tjtrxv vy\ec Bocu, %<rtv 'A^tWevc 
'Ec Tpcnji/ rjyeTro AiV <p!\®*' ev Se eKoc~n 

IJO HevT^KGVT ecrocv xvSpec errt k\vjTtiv Itcc7qoi' 

Ttevfs 6 xp' v\yey.ovccq ~rotr\~a\o, ro~ic e~e7rot9ei y 
Lyjfjcxtvetv' xvroc Se fjceyx xoxreuv y\vxcrtre. 
Tr,c ft tr\C ~t%ot; rtPX' Msve<r8t©*> xlo\oQupr\P. 
Ytoc Lrre^yetoio , diiirere©^ T-ojxftolo ' 

1*75 Tov rexe iTijA*;©^ BuyxTr,p, ku\y) no\uSupr\, 
'Lm^yetoj xxxft.xv\i, yvvr) Beu evvr\9e7crx ■ 
AvTccp e7rtK\yi<riv Bupu, IlejMjpE©-» u*Y, 
"O? xvxtpxvSov orrute, ~ropuv cc7repet<rtx edvoc. 
Tr\c S' erepvig EuSup©* xpY\toc y)yefj,oveue 

iSo Ilxp9evi©>, tov erixje %opu xx\y) s~\o\uf*.y\\r\, 
Q>u\xv\<&> SvtyxTYip ' ty\c Se koxtvc 'ApFei<povjr\g 
HpoccrocT , o<p9x\f/.o7<rtv tSuv, ftejx fie\7rof^evY\criv y 
Ev "xppu ApJefttS©* ■)(av~Y]\ocKccT\i, Ke\xSetvr\g ' 
Avtikx etc v7repoT ccvxZxg, ~rxpe\e^xjo \cc9pyj 

185 'Epftetxg xkxky\]x' sropev Se il xy\xov vlov Lib. XVI. 9^ 

Qiiinquaginta erant naves vcloccSj qi»i- 

bus Achilles 
Ad Trojam copias-dnxerat Jovi cha- 

rua : in fingulis autem 
Qiiinquiginta erant viri ad tranflr* 

focii : 
Qyinque autem duccs fecerat, quibus 

tonBfu^ eft, 
Qn pra;ellenc j ipfe vero fummam te- 

nens-poteftatem imperabat. 
Unius qu.dt-m agminis dux-erat Me- 

neflhius vario-thorace-ornatus, 
Filius Sperchii, a Jove-fluentis flu- 

vii; 
Quem peperit Pelei fiJia, pulchra Po- 

iyrora, 
Revera Snerchio indefeffb, mulier deo 

concubitu-mifla j 
Sed, nomine-tenus, Boro, Perieris 6- 

Qui palam eam uxorem-duxerat, datij 

immenfis fponfalibus. 
Agminis autem fccundi Eudorus Mavor- 

tius dux erat 
Clam-fufcptus, quem peperit choreis- 

ducend.s-inclyta Polymela, 
Phylantis fiha : Hanc ntmpi potens 

Argiclda 
Adamavit, oculis confpicatus, inter 

tripudiantes-cum-cantu, 
In choro Dianae aureo-arcu-infignis, 

tumultuum-venaticcrum-amantis : 
Statim vero in fuperiora-domus afcen- 

dens, concubuit cum ed clam 
Mercunus pacificus j peperitque ba?c ei 

llluftrem nlium Vtr, 169. — iv frs Exar».] AU h &' aj' i\dtrv. 
Vcr. 17 1 — T»~c Effft7roi'9si.] Si, mo~<ri mt-jroiQe, dixiiTet ; jam 
non conftitiffet Tcmporum ratio. Vide fupra ad v', 736 , ad t', 
(f92 ; & ad o, 37. 

Vcr, 172. — r.va<rjt.'] Obfervavlt Vir fumma? eruditionis, 
jRichardut Bcntleiut, vocabula ava^ & avaVa-Etv, quam frequcnter 
apud Homerum occurrunt, tamen haud fere ullis in locis ita 
pofita reperiri, quin agtecedat aut Vocalis, aut iftud »' parago- 
gicum in Nominum Verborumque fine fupervacaneum, quod 
ubique fine difpendio dcmpferis. Unde merito colligit, voca- 
bula ifta, in fermone JEolico, praefixo Digamma, pronuntiata 
fuiffe, wava^ & wavas-ff-Eiv. Quod fi venim eft, confequens 
erit ut voi nvao-« pronuntiatum fuerit Ewavaj-cc* ideoque, 
(quod notatu digniffimum eft,) Verficulum a voce r.vatro-iv vel 
r,;j.j:c, Uchoatura, apud Homerum nufquam reperias. 

Vcr, 173. — aloXofla;'^.] Schol. Vulgg. vrotxi\oy $«»' { -«xa 
t^aiv. At Porphyrio, " tboracem (corpui fuum thoracc in- 
" dutum) agilitcr motam," Quaift, Homeric. 3. Vide fupri 
ad 8, 816. 

Ver, 174. — JiiVeIe®-] Vocabulum hoc, ciim fit ex duobui 
compofitum, fecundam producit eadem fere ratione, ac in, 
vcr, 169 fupra. Similiter ut •oragEmaiv, & •aragEjTrtfo-a, t\', 62 
tf 337 i & »> 4<>4- 

Vcr. 175 & 1S0.— xati.] Vide fupra ad B', 4J, 
Ver. 176.— yvm §t? £y»^9eVa.] 

— — ■>— -quem Rhea facerdos 

Futtivum pattu fub luminis cdidic auras Mixta Deo mulier. — — . J£„, vil, 659. 

Ver. 177. — iwuttowm Bai^ii.] Refertur iftud, MiOamt, 
non ad lni(x l '?> ut nonnulli inepte exiflimarunt, fed ad texe. 
Non, JnE{ X EiJ, imxXr.cm Bai^- Sed ul» texe, xaT mUXvaiv, 
Boija;' revera, SsrEf^sii. Quod Sc eruditam Dominam Dacier noa 
fugit. 

Ver, 178.— aWEfEiVia E$va.] Al. aVijEiVi' EsJva. 

Vct. 182. 'HjaVal'.] Non ab ifSfttu, (tum enim fyllabaru 
mediam necefiari6 producere deberet, fed ab Ejaf^uai vel iea- 
f*ai. Vide fupra ad a', 67. 

Ver. 1S4. — i!7aj£XE*a1(i.] Vide fupra ad 8', 515. 

Ver, 185. 'EffAtia; dnanila.'] 'n? firi xaxuvm' Euftatb. "On 
xaxov ^iev atit >i •ara^ avTB toi^ii- Arijlid. Orat. 3. Alitef 
Paufanias ; 'a««k&— sreXi:— • 'AxaxrV.ov exIictev - 'awj TiyVa 
Je ts 'axoxb 5 "0/in 5 -©-, Xoj.su too 'AjxaJiv, lc 'E{f<nv Eoroiic»» 
Eiri'xXn<riv /(*. g. ffl^. 3. noX:; te »» 'AxaxnViov, 'Ej,ut7 te 'a- 
xaxno-ia XiOe/ tEfETroi^jUEVcv aVaX^a'— 1*£a<pnvat ti 'EffAny naQa 
avTcSt, *) "Axaxov tsv Atxa-.v®. j-EvVfial i>: TroQia, 'Attuiiu^ 
iriv t; aiVov Xoj,©-. lkid. cap, 36. Barneflut aliique de hoc 
vocabulo, inepte, «t in fimilibus, to " dndxnla," Vccativum 
pro Nominau-vo pofitum comrr.enti funi ; fed lc " fro Accufa- 
ti-vo" quooue, fi Diis placet, aliquando 1'ocati-vum poni : Quo 
nihil fingt poteft abfurdius. De Nominativo, vide fupra ad d, 
175. In Accufati-jo ficubi legatur axaxnla, formatum erit 
tanquam ab a'xa'xi,- : llmiliter fere, ac iuivcrwa. abVvVtJ, * 
jmXXifvvaix» i tuMKfTvftu^ veJ xaXXifi/mc. gS O M H P O T Eviugov, _-S£* pt Btitiv tx%vv, -}ie ptxy^i-T^v . 
Avtxo e-reioij tov yt ptoyog-ox.©^ EtXttSvix 
Efcxyxle ■srpocpcucroe, >c, 5j£Ai_ toev auyasj, 
TijV j£ 'E^sjcA^oj Kpoijepov ptev^ 'Axjootixo 
I90 'Hydys]o ~~rpo; iuptxT , E7ret ■zjrcae ptvpix eovoc' 

Tov yepuv <t>vXx; ev eT(>efisv, rji' ctTiTocWev, 
' ' Apt(pxyx7rxcpptsv'^, ucrsi B sov vtov eovjot. 
Ti;; is TpiTf\q Hstcrxvip^ otprjto; r^ytptovsve 
MxiptxXiir;;, 0; -~rxo~t y,tTS7rpS7rs Mvpptiiovecro-tv, 
I95 'E/%e*" ptxpvxadxi, fjts]cl TlrjXsiuv©* stx7oov. 
Tr t ; 6e TSTctpJ-js \x* ysouv \-nrr{hotTot Qofvifc' 
X\ept7r]r\; $' 'AXy.ijA.eouv, Axspks®* vlo; xptvptuv. 
Avtxp tireioyj -~rxv]x; ctpt riyeptovecrcriv 'A-^iXXev; 
Lt-tjctsv ev xpivx;, xpct]'(>ov §' tiri ptv$ov stsXXs' 
200 Mvppttiove;, ptr\Tt; jjtot ct-reiXciuv XsXx&scrdu, 
' A; siri vrpcrt Boyav ct-TtiXttTe Tpuecrcn, 
TlxvQ vtto ptr t vi8ftov ' itxi pt JTixxcrQe £>«„$-_- - 
TxtTXie, n?jA-_7- vls, %oAw oipx cr sTps<ps pfr]T--a % 
NrjXts;, 0; -zrxpx vrivcnv iytt; ctsxovjx; STxi^n; ' 
205 OiKxie Ttrsj) Qvv vr,vo~t vsuptsOx ~~rov]o7ropoicriv 

Avti;' hrei 'px toi uie xotxo; ;^oA ©- sptTrscrs Bvptu. 
Txvtoc pt olysipoptsvot Bxpt eZxCtTS' vvv ie ~~rt(pxv]xt 
4>uAo7t;<J©j pteyx epjov, er\; to ~~rpiv y epxxcr.Se' 
' Ev&x ti; otXv.ifA.ov r\Top -j_t-i> Tputcrcn ptx^tada. 
210 ' £1; tt-ruvy uTpvve ptev&> x^ Bvptov exc*--*' 
MxXXov ie ~~'f)(t; xpQsv, e~re\. fixo~tXrjo; ctKWetv.. 
'H; a oTt TOijtpv. civvjp tipcipr) -~rvxtvo7crt xiQotcrt Lie. XVI. 

Eudorum, egregiuin & cursus-celerita- 

te, 8c pugna. 
Porro, poftquam hunc partuum praefcs 

Ilithyia 
Eduxiffet in-Jucem, & folis vidit ju- 

bar; 
Iilam quidem Echeclei fortis vis A- 

ftoridae 
Duxit domum, quum dediffet innu- 

mera dana fponfalia 5 
Hunc autem fenex Phyias magna-cum» 

cura nutrivit 3c educavit, 
Vehementi-amore-profequens tanquam 

fuus ipftm filius foret. 
Tertii autem agmmis Pifander Mavor- 

tiut dux-erat 
Ma?tnalides, qui inter omnes excellebat 

Myrmidonas, 

Hafta pugnando, pofr Pelidas focium. 

Quarto autem praeerat fenex equum- 

agitator Phcenix : 
Quinto demum AJcimedon, Laercei fi- 

iius eximius. 
Tum poflquam omnes cum ducibi'» 

Achilles 
Coliocaffet bene ordinatos, acria utiqus 

mandata dedit : 
" Myrmidones, ne quis mihi minarum 

oblivifcatur, 
" QjJas in navibus velocibus minaba- 

minl Trojanis, 
" Toto tempore irse ; lc me accufaba- 

tis unufquifque, boc nicdo ; 
" Dure, Pelei fili, biii certe te nutri- 

vit mater ; 
" Immitis, qui apud naves tenes in- 

vitos focios : 
" Domum falterr cum navibus rever- 

tamur pontum tranfeuntibus, 
" Retro j fiquidem tibi adeo perhicio- 

fa ira incidit animo. 
" Haec mihi, congregati, frequenter 

dicebatis ; nunc vero apparet 
" Praelii-committendi magnum opus, 

cujus antea quidem cupidi eratis : 
" Ibi aliqnis, forte cor gerens, contra. 

Trojanos pugnet. 
Sic fatus, excitavit robur & animurn 

uniufcujufque : 
Magls itaque catervae addenfatae funt, 

ut regem audierunt. 
Ut verd quando parietem vir coagmeo» 
tet apti- junftis lapidibus Vcr. 189. •— l u£v&- 'a»1o,h'J«».] Vide fupra ad /, 758, Vcr, lol.— «ViiJit^T:.] Al. «VtiXislj. 

Ver. igo.—jAv;U ??«.] Al. /ui^i" hha. Wir. 207. TaZ-rd /u* aTtiji/usra.] AU T«W a/u' aTii^/tEni* 

Vcr. lgz. 'AiA<param~ifj.u<&; oiVe,',] Vide fupri ad d, 51. notante Hcnr. Stcphaxo. 

Ver. 194. g.j-1 lAiTtTTiim . /MtTa nnXEi'^©- ita~^u.~[ J^H- — ~~i^~irzi.] In numero firgulori, mifaftfxa,, [quod 

Notandum hjc Atnpl ficatienh genus id,.quod a SlmMrlitr.oiy- ~& videlicet ■mqavfxai, ficuti Ti-rvfifiat eftTKw/uai,] e»i^.ai.ira! J 

pellitum eft Incnmentum : Quod " cfi potintentifiium ; cim wi^pavrai, Sct. 

" magna midentur ctiam auce infiritra Junt. Per id veni- jr er , 209.-71}.] Suiffuis votrt' • , 

•• tur non rmdi adfummum, ftd interum quodanmadi fupra fum- y er _ z , ^^ ^^,.] V ide fupri ad »', 44» 

■ mum." Lib. g. cap. 4. Antecelluit omnibus Pifanitr. Pi- „ . . - _ , a - „ . „ , , . _. 

i.-j « v„,.„,i j , ■„ ; . , . Ver, iil,— ae"ii. 1 nap£)tini3iiirai. tn meo9u/jtta- Sccol. inedrra 

fandrc FairocLut, Acbtllc & :pfe minor. _ , _. f . J J. _,, _■ .. t * ' ~. ". . 

. , is Cod. Harletano, a Tb. Btntino communicata. Ac/iJc 

Vcr. 196.— .rrm\aTa. I Vide fupra ad i, I7ci ' • 0. > *■ ■ ... _ ■ > — — ___ 

j r *• » */i" tvr.gdr.crav, K, otov iKHtpiafJncay, -f urro OT/Ef-vi— Xflnlav ffc 

Vcr. 199. — xfJijJ, i\~ Acre utiaue—; Tum verl alrc—. v.r.Kvat auti «rf t» lif/KwJJiKra», mti ~8 •> df£," t) »,'/«»<«» 

fiarnefiui edidit ttpaneiti'- & " T J ae, (inquit) «ro^i^xsi". Eufiatb, 
^jiod _hiii eft. Vide tiipia ad i, 57 j ad y, 200 j & ad &', 160. r a i a a o e ri. 

Auftd]&> v^v;\o7o, piag dveuuv d\eetvuv' 

' £lg u&upov KopvQeg rs y2j dtnriSeg owpx\oeocrxi' 
Z 15 iKo-Kig uq ucrirto toitoe, Kopug Kopuv, uveou avrjp' 
fuuov $' 'wzonopoi KopuSeg \ufi7rpo?oi <pd\oiot 
Nevovfuv' ug ■stvkvo} e<p'e-uoav dWyXoicri. 
Ua.v]cav Oe ■sroo7rctpoiQs §v dvepe BupyooeoSov, 
Uc,T^OK\og Te k) AvTOfieSuv, em Svftov e^ovjeq, 

2 20 Ilfocrdev MvffttSovuv TZ-o\efM?eftEv' uutuo 'AvtWeug 
Biy £ \ftev eg KXio-tyv yr^x <J" cItto urufjt dveuye 
Ku\vjg, SuiSa\er,g, ryv ol Qertg dpfupoTrePu 
6r-K eir\ vyog dyeoSui, evTrX^cracrtx yiTuvuv, 
X\utvuuv r uvefJtooKerreuv, i\oov Te tcc-ttJtuv' 

•225 EvSu Se ol Xe-rct; eoKe Tejufftevov, il$e Tig u\\©« 
Ovt dvcJpuv -zriveo-Kev «V uutS uiSottu oTvov, 
Oure reu QrrevSeoKe Beuv, ore fiy Au -zrot]-{. 
To (ix tot eK xyj\o'io \xQuv eKuS^e Beetu 
TIpuTov, e-reiTat Se vfy uSx]®« Ku\y\ot poyjoi' 

230 Nfyd]o <T avTog %t7qag, dcp6ooct]o <T uTSottu oTvov 
EvxeT e-retTot g-dg fteou %0tii\ \elSe Se otvov, 
Ou^uvov elouvtSuv' Atu <T £ \dde Tep-rtKeoavvov' 
Zsu avx, Auo*uvu'.'s, Ue\uoyiK£, t-/\\oSi vxtuv, 
Auduvi-g fteSeuv ho-yetfj.e^' dfKpl XeZeWol 

2 35 -- 0i vx ^o-' v-rocpvjTut dvnfJo-ToSegy xufiaievvai, 
H fl Otj nroT lft,ov tV©- EJiAue? ev^aftevoto, Lib. XVI. 99 Vtr. 215. 'Aa-jri; ae' oW.T IjeiJt, ] Vide fupra ad v', 

330. 

Vcr. 217. — i<pl;-oirav.] Vide fupia ad //, ec. 

Vcr. 21S. — Ss.jtiVj-so-eov.] Al. Sncfocrmle. Quod & reftc 

~de fupra ad *', 566. 
Ver. 210,. — "m Svpn e^ovIec.] 

His amor unus etat, paiiteique in bella luebant. 

Mn. IX, iSa. 
Vcr. 221 — dnrW] Non ex Pratcriio, quod vocant, atUfe- 
hi ex Aoriflc, aneajnt. Ut refle Scholiaftef, dtfx^i». Vide 
tupra ad &', 322. 

Vtr. 222 & 229. Ka/JV] Vde fupra ad ff, 43. 

^ir. 226, 230.— aiima. o:'nv.] Vide fopra ad i, 462. 

•*%r7 228. To pV] Pronuntiabatur To^oa- quomedo & nonnulli 
Jcriffcrunt. Vide quoque infra. <p', 352; &*', 307. 

r<r. 2i9, 230 — y(-V— N^alo] Notandus hic maxime pro- 
prius & primigenius wci, media ufus, ' 'Ei.^t, lavit fcculum ; 
in'i[aio, /tfx-;r munuifibi iffc fuat, 

V.OL.JJ. Dmius alta;, impctus ventorum vi- 

taas ; 
S c Jnfic jiHicra-enm gslewiue & cly- 

pei umbonibus-iruuiti : 
Clypeus i.nni-e erypeum fulcicbit, ga- 
lea galeam, virum vir ; [uis- 

Seque-inv.cem contingebint fctis-equi- 

comantes gak-.e fpler.deutibus conis 
Nutantium : adeo denfi /labant inter 

fe. 
Omnes autem ante, duo viri armabaij- 

tur, 
Patrocluique Sc Automedon, unum i- 

nimum habentes, 
In-prin:a-acie Myrmidonum pugnare: 

Sed Achilles 
Perrexit ire in tentorium ; arcseque 0- 

perculum aperuit 
Pulchra, afrabre-fafts, quam eiThe. 

tis pedes-argentea 
Impofuit navi vehendam, quum beni- 

impleflet lunicis, 
Chlsnifque ventum-arcentibus, villo- 

fifque tapetibus : 
Inibi autem ei poculum eiat ebboiate- 

fadtum ; neque quis alius 
Neque virorum bibebat ex eo nigrum 

vinum, 
Neque cui libabat deorum, nifi Jovi 

patri. 
Hoc utique tunc ex arca fumptum pur- 

gavit fulphure 
Primum, poftea autem lavit aquae puro 

liquore ; 
Lavitque ipfe fibi manus, haulitque ni- 

grum vinum : 
Precabatur deinde ftans medio in fepto, 

libavitque vinum, 
Ca?lum fufpiciens ; Joveroque non la. 

tuit fulmine-gaudentem : 
" Jupiter rex, Dodonaee, Pelafgice, 

procul habitans. 
" Dudonae praefidens hyberno-frigore- 

jnfefts ; circiim autem Selli 
" Tui habitant vates, pedibus-illotis, 

humi cubantes. 
" Ceite quidem jjm olim nieum fer- 
monem exaudilti precantis ; 

Ver. 233,— TUtoteryiAi.- Al Tlihufyi*i, 

Ver. 234.— afMfl ii Iex>.«1 lo! taincr' vVoojnrtai dyivVmttg,, 

X<*,vi<»l£l7va.l,] 

Ma^liia ..'—^ 

"A TlOv 0(fM» H, XO|"<«I*OITOVV !J» 

l£X7vwv lcfiiXSoJv aX<ro<; E'e-£J^av^o^tijv 

ITjj; Tijf wo7{i'a[ £ CToAyfXiViririi ieuSs. 

SaphocK Hracbin. 1 172; 

Caeteiiim alii hk legunt, " £^X H «■" 'EJiXoi loi vo.W 

" r;7r<xf.i?TaI••• nfav, ■mtA <r, vaiWiv oi 'EMoi 01 aii ifjw^rVai, 
Qo», ad fententia? quidem conftruaionem, jeoue protsffciljj 
leftio ; neque omn.no (quod credidit harmjius) e* eo relutaiur, 
qu6d vox o-oi fequatur. nxsis; ii oi " UMtic" wo*w7«f.. 
Euftatb,. 

Vtr. 236. "H ^tiv K mT iftii iVoc] 'HdNr /uiv <aS' e>eu 
wo e oc— . £, 453. Caeteium qua ratione, ;>>, hic ultimam 
producat; item ipi, ver, 237; & pi,, ver. 251 ; vUcfupra. 
ad o, 51. O » Ver>. IOO O M H P O Y 

Tt'f/.VjCrocg p lul, [Jceyoc $' tycto Xctov ' Ayaiuv. 
'Hd' Iri Yj vvv fiot t63' iTTU^VOV EEA<L'£' 
AvTog p! yccp eyu fzeveu vv\uv ev ocyuvt, 

240 'AXX' erccpov -urefJCTru, ■moXe.Ttv ^e\oc MvpfiiSovecrcri, 
MccovcctOoci' tu Kud©~> otfjcct zrgoeg evcvoTrx Xev ' 
©ctpcrvvov ie ol vjtoo evt (ppetrtv, b(p^ct y^ ' Ek]cop 
Eiaejctt, V \oc y^ olog eirig-^oci sroXeftifyiv 
'HfieTep©- Bspct-ruv, v\ ol TOTe %e~,oe? ctct-rjot 

245 MctivovS', otvnoT eyu nrep tu fj,e\ct fiuXov A^v^. 
AvTccp eirei k ociro vctvtpt fJtccyjiv evoirvjv Te otvj\oct } 
' Ac-KViQyg ficoi eiretTct Boocg eirt vvjctg iv.oiro, 
Tev^ecrt tb £vv ■srctcri Kj ctf^efict^oig eToc^ot<rtv. 
'\Q? eQctT evxoftev©*' tS tT ey.Xve fx^riilct Xevg. 

250 Tu <T erepov j£ eSuxe ■srocTvjp, erepov ocvevevcre' 
Nquv f/av ol cc-rucroccrQoct nroXeftov re fiocyv\v tj 
Aukb' croov S' ctvevevcre ftocyy;g e^cttrcveeo-Qcti. 
^Htoi fi, Qtreic-ctg Te, x) ev'£ctfiev<&> Ait Tirccj^, 
*A\\> x.Xio-'tv\v eic-qXde, deirctg tV ct-TeQvjx' evt %i?X&!. 

255 T,tv] <5e ■srocpoA' eXQuv xXtcriv\g, eTt cf yQeXe Bvfjcu 
Etcrideetv Tpuuv j^ 'A%ouuv (pvXoirtv ccivvjv. 

O» afjtct TIccjpoKXu y*eyctXv)TOCt Bupv^/9evjeg 
' Eg-f/pv, o(p~\ ev T^ucrt fieyot cp^oveovjeg bpvcrotv. 
AvriKct Se Qpv\xecro-tv eotKoreg e^eyeovjo 

260 EtvoSioig, vg isrcuSeg 'epiSfiocivacriv t&cvjeg, 
Aiei xefjofieovjeg, oSu eirt olxi' ex°v}ccg, 
Nvj7rioc%ot' fcvvov y^ xctxbv -zroXeecro-i Tt9ei<rt. Lib. XVI. 

" Honorafti quidem me, valdeque Jac- 

Gfti pupulum Acliivorum. 
" Iiaque adhuc eiiam nunc mihi hoc 

perfice votum : 
" Ipfe quidem enim ego manebo na- 

vium in ccetu ; 
" Sed fccium milto, multis cum Myr- 

midoi.ibus, 
" Ad-pugnam: cnm hnc una viclori- 

am prajmitte, tate-fonans Jupiter s 
" Confirma autem ei cor in pr;ecor- 

dns ; ut 6c Hec-lor 
« ( Intelligat, num, etiam folus cumfit % 

fciat pugnaie 
" NofU-r famulus j an ei tunc tantum 

manus inviclae 
" Infanianr, quando ego Tero ad pu- 

gnam Martis. 
" Ac pofiquam a navibus praeliumcla- 

moremque repulerit, 
** Incolumis mihi poftea veloces ad 

naves redeat, 
* ( Armifque cum omnibus, & coniinus- 

pugnamibus fociis. 
Sic dixit precans: hunc autem audivit 

Jupiter ; 
Eique alterum quidem dedit pater, al- 

terum ver6 abnuit : 
A navibus quidem ei repellere prieli- 

umque pugnamque 
Dedit ■ falvum autem Patrochm abnuit 

e pugna reverti. 
Atqut hic quidem, ubi ita libatatque 

& fupplicaverat Jovi patri, 
Rursus tentorium lngreflus cft, pocu- 

Iumque repofuit in arca. 
Stetit autem egre/Tus pro tentorio : aJ- 

huc enim voluit ammo 
Speclare Trojanorum & Achivorum 

pugnam gravem» 
Illi vero cum Patroclo magnanimo ar- 

mati 
Ordine-ibant, donec in Trojanos ma- 

gnis cum-animis irruerent, 
Protinu^ autem vefpis fimiles erTunde- 

bantur 
In-via-habitantibus, quas pueri irritant 

de-more, 
Afiidue vexantes, in via domicilia ha- 

bentes, 
Infipienres ; commune autem malum 

multis taciunt. Vcr. 240.— ■sro^i^iv,'] Al. tuohscri, Quod & ferri potefr. 

Vtr. 141.— Iv^voT.a.'] Vide fupra ad «', 175. 

Ve r . 241. ©afcruvav.] De analogia vocabulorum, §a%<rvv<». 
&a,£Pvvo<;' fA.aglugcfj.ati fxdglvgo;' Vk<pEtv, vT^eIoc" & fimilium 
innume«orum, in quibus nullus unquam efl licentia locus ; vjde 
fupra ad «', 338 ; 8c ad £, 434. 

Ver. 243 .— lirhnrui •nroXe/wi^iv.] Al. i-riraflo ^oXE^t^Eiv. 

Vtr. 245 — i-r-ior' eyca tVEg.'] Quando ego dar.iim- • 

Ver. 249.— uflTtsla.] Vide fupra ad c' t 175. 

Ver. 2 ',0.— 1'te^ov f*h eSvxe ar«l>if, £te^ov 5 1 ' avEV£i/fl"£.] 
Audiir, & voti Phcebus fuccedere partem 
Mente dedit, partem volucres difperfit in auras. 
Sterneret ut fubiia turbatam morte Camillam, 
Annuit oranti ; reducem ut patria alta videret, Non dedit ; inque Notos vocem vertere procellx. 

Mn. XI, 794. 
' Ver. 251.« — tvohifxw te ^ta^v te.] Vide fupia ad n t 232, 
279. 

Ver. 252. — I|>7rcVEE<rSai.] AU \% a-rcviiaBai. Vide fupra 
ad a, 39 S. 

Vcr. 260. — ^(SyuaiWcnv.] Ita Codex Harleian. a Tbo. Bevticio 
collatus. Atque ita Eufiatliu- in Cvmmentarioy Sc hunc ad Jo- 
cum, & fupra ad t, 536. Quod & optime congruit cum fe- 
quente, TiOETri. Al. kgt$fj.atvxG-iv Quod & ipfum quoque ferri 
poflit. 

Ibid. — :3ov1ec.] 'e^ HQxg /3^a7^76v7Es•— -tw cuw&v vrgaTloyTt^ 
Eujlath. ad t f 536. 

Ver. 261.— -^ovla?.] AU E^ovlfif, 

Ver. i a i a a o s rr. 

Tac o 61 wep —ctpd ti'c te kiuv dvQpu7r<&> oStry; 
Kivrjcret deKuv, o* o otXKtfJtov vjtoo e%ov]ec 
€65 ripocrtrw •nraj wiTe]oti, k^ dfi.vvei olcrt Teaecrcrt. 
T uv tote MupfAiOoi/Jc K,potoiY[v y^ Bvuov e%ov]sc, 
'Ek vr t uv exeovjo ' Qovj <? «o-£ect©-' opupei. 
norrpoKX©^ o eTotppicriv eKSKXe]o, fjtctKpov dvcrotg' 
Mvpfithoveg, eTotpot TIr;XriidSeu ' A-xj.Xv\og, 
270 'At/£pe? £$-£, P>Xoi, fxvycrotcrde de BvpiS<&> dXKvjg' 
'Xlj ai/ nijXetd^f TifJtvicrofJtev, bg fiey dpic-©<, 
'Apyeiuv wetgct vvjvcn, y^ ctF^ef^ot^ot Bepd7rov]eg' 
Tvu Se x) 'AT^eidy\g, evpVKpeiuv ' Ayotfjteuvuv y 
Hi/ «T9ji/, ot ctpig-ov A-yotiuv adev ericrev. 
275 rt X2f iIttuv, wTpui/e |i4£!/©v ^ Sv/jtov SKctg-a' 
'Ev <5" eireo-ov Tpuecrcriv doXXeeg ' dfjccp)i Je vrjeg 
~LfiepootXeov KovotQricruv, dvcrdvjuv vtt A-yottuv. 
Tpwe? <T 3 ug etoovjo MevoiTta dXKtfJtov vlov, 
Avtov, Yj Bepcc7rov]ot, crvv evjecri fjtotpfjtotipov]otg, 
280 Tldcriv opivQvj dvfcog, eKivrfiev Se pdXotyfeg,. 
'EX7VOfjtevoi wotpd votvtpi wcSuKecc Tlv\Xeiuvoc. 
Mv\viQ(aov [i cl-Kop,'pixyoti, cpiXoTrfjx S' eXecrQcti ' 
JJci7r]yivev oe eKctc-©>, 'cnrvj cpvyoi outtvv oXeQpov. 
IIciT£0KX©^ oe wpuT©* ctKovJicre dapl cpoteivai 
285 AvJik^v Kotjct fjtecrcrov, o9i wXe~c-ot KXoveovjo, 
Nijt wapoc wpvfAVYi fAeyotSupv TIfiu]ecriXdii' 
Kou QuXe Tlvpotixuriv, oc Tlctiovctg \7r7roKopvc-dg 
"Ryotyev e£ 'Afjtvduv%>, aV 'AgtS evpv peov]©*' 
Tov fiotXe Sefctov upov' 6 $' V7f]i©~> ev Kovincrt 
29,0 KdTTTrecrev oltcu^otg' eTottpoi Se fjttv dfjtcpetpoSrQev 
Tlotioveg' ev yccp T\utookX<&> pLZov rJKev ct7rctcriv, 

Vtr. 263.— <lt h £ iic n xi«!v.] Scholiafleir, T S £ £,7c,inquit, Ver. 283.—?», <f.Jr i.J jit. i m «JR, & fwHc <t>^. 

«jnfiiiv Tij. Unde videtur is legifle, ■aaei -riq n Im. Cod. ,, „ , ,. , 

BirKa*. habet, *, H £ *t, x« xim. ' ***• ~ axn1 '"^ Vi & <V* *> «, H°- 

V.r. *6 3 , X64. TJ C f , ,| r.J Vide fupra ad JL s7 , V J' » 8 5"— »' r «' "^J 4?. W ^ £ r rol j i' f , r0I . 

idy', 200; & ad 9', 160. ^"' , l86 - N "' n s »1inXa'«.] Supri, .', 705. 

JVr. 264. KimVsi.] Al.Km'r<i. fw. 287 Hufa^flv.] 5rio/. nf OT iBTai -roZmfia rS-^a. 

.lhmam produca, , item d% H 0, vcr. »85 , v.de fu P "i ad I »j. * b MU "° »PP cU " u « e " "«. F««f«P 6 ,848. 

^r. 17S .-» n uvr ^ ,©-.] vide fuprS ad ,', 44, !*■<!— .™* H v<-*.] Vide fupra ad 0t, a 

»Vr. * 79 . —J, S «W1..1 Aitmtdon,,,, ver. »i 9 , ^' zSa ' ~ " ^ K «*« «'1 Vide fupri ad /, 50 g, 

Vcr, LlE. XVI. IOI 

Has porio fi alicjuis pr.iteiiens homo 

viaror 
Moverit infriens.ipfc continuo animo- 

fuin cor rnbentes, 
Ultri qujeque provoUt, & dcfL-ndit fuos 

fcetus. 
Hirum tunc Myrmidones cor 4 ini- 

mum habenres, 
Ex navibus fundebantur: chmor autem, 

iminenfus ortus cit. 
Patroclus ver6 focus hortabatur, aitum, 

claman9 : 
" Myrmidones, focii 1'elidie Aclnl- 

lis, 
" Viri eftote, amici ; recordamini \ue 

Itrenui fortitudinis ; 

Ut PeJidem hunoremus, qui lunge 

fortilTlmus cfl 

Argivorum apud naves, & cominus- 

pugxiantes famul.: 
" Cognofcat autem & Atrides late- 

dominans Agamemnon 
" Suam noxam, quod fortiflimum A- 

chivorum mihi honoravit. 
Sic fatus,^ excitavit robur & animum 

uniufcujufque : 
Irruerunt itaque in Trojanos confetti s 

Circum autem naves 
Terribiluer lefonabant, clamantibus ab 

Achivis, 
Trojani autem, uC viderunt Mencetii 

fortem filium, 
Ipfum, & famulum, cum armis co- 

rufcantes; 
Omnibus commotus efl animus, incli- 

nata-que funt Phalanges, 
Exiflimanies apud naves velocem Peli- 

dem 

Iram quidem atjeciffe, in gratiam ver6 

rediifle : 
Circumfpeflabat igitur unufquifque, 

quaeftugere-poflet gravem pernicie. 
Patroclus autem primus jaculatus tti 

hafla fulgeoti, 
Refla in medium, ubi plurimi tumul- 

tuabantur, 
N-ivis ad puppim magnanimi Prote- 

fiiai : 
Et perciulit Pyra;chmen, qui Pseonas 

equeflres-bellatoies 
Duxit ex Amydone, ab Axio late flu- 

ente: 
Hunc parcuflit dextrum humerum ; h 

autem fupinus in pujvere 
Concidit edito-gemitu ; focii autem 

circa ipfum in-fugam- conjefti.funr 
Psones : Patroclus enim terrorem im- 

miferat omnibus, 102 O M H P O Y 

'Hyiftbvct K\elvotg, o$ doicr-svsiTKS ftd-x,eo~8cti. 

'Ek vr,uv $' eXcterev, Kotjd <5" scrSsosv otldoftsvov Tirvp. 

'HuiSotvjs <T dpct vr,v; Xittst uvto8i to\ <T epo&r\8ev 

205 Tausg Serjrearlu bfjtot^u' Aocvoco} S' s7rs%vvJo 

Nyctt; dvd yXoapvpdg ' 'buoto©^ $' d.xictcr&> eTV%fir}. 
'■£1$ <T ot d<p' V'\i-/]Xrjg Kopyprjg bpe©* f/usyotXoio 
Htvr,o~si r srvnivr l v vepeXriv g-epo7rr\yepeTot 'Lsvq, 
' Ek t etpxvov •urctcrott Qkottioci Kj nrpuovsg ctKpoi, 

300 K.oci vd-rati, &pctvb8iv 8' cip V7rsp'pc%yrj dcr7re]<&> cti8rjfi' 
*Qc; Aotvxo) vrjuv j£ d-rucrdftevoi orjiov "srvo, 
Tvt9ov dveTrvtvcrotV •sroXepi: i ytveT spurj' 
Ou yotp wu ti Tpus; atorji(piXuv vtt Aypttuv 
TlpojpoTrci^v <po£eovjo psXotivctuv d-ro vr\uv, 

305 Aaa' eV otp dv9i~~ctv]o, vsuv <T vttosikov atvuXwQ. 
Ev9ot S' dvrjp sXsv otv^pct, KsSotcr8sio-yis vcrftivrig, 
'Hysfibvuv' ■ErpuT@o Se Msvoitih dXKift®* viog 
Avt{k otpot s-pe<p8ev]<&> 'A~-r}'iXvKcS (3dXt ur\pov 
' Ef)(sl' o^vofji, Sid wpo ce -^o.Xkov tXctcrcre' 

3IO 'Prj^ev <T og-eov eJjg©*' oe, --rpr\vr]q S7rt yottrjg 
Ka57r7T£cr'' otTotp MevtXotQh dprjiog irct ©ootvjcc, 
"Ltsqvov yvfitvu8sv]ot --rotp' dcrTrioot' Xvcre oe yvi». 
*t>vXeiSr;g S' " AucptKXov s<poaur]8sv]ct SoKSVirtKg, 
"Ep8n baefcdpev®* -TravfJtvbv QKeX©>, tv8ot ■srctx i S'^ J Lib. XVI. 

Duftore occifo, qui praftantiffimus e- 

rat in pugna. 
A navibus igitur «j repulit, extinxitque 

ardentem ignem : 
Semiulta autem navis relieta eft illic : 

In fugam vero verfi funt 
Trojani, immani cum tumuttu : Danai 

autem efFundebantur 
Naves per cavas : tumultufque vehe- 
f mer.s facrus etf. 
TJt vero, cum a fummo vertice montis 

magni 
Dimoverit denfam nubem fulgurator 

Jupiter, 
Continuoque apparent omnes fpeculx & 

cacumina prominentia, 
Et faltus, ccejitufque adaperitur im- 

' menfa aHhra : 
Sic Danai, j navibus quidem depulf» 

hoftili igne, 
Paululum refpirarunt ; pugnae tamen 

non erat ceffatio : 
Nondum enim prorsus Trojani bellico- 

fis ab Achivis 
Verfis-ubique-tergis fugabantur nigris 

a navibus ; 
Sed adhuc refiftebant, atque a navibua 

recedebant neceflitate. 
Tum vero vir interfecit Tirum, diffusa- 

late pugna, 
Ducum : Primus utique Mencetii-for- 

tis filius 
Statim averfi Areilyci percuffit fe- 

mur 

Hafta acutj, penitufque aes tranfcgit ; 

Fregit autem os hafta : Is vero, pronui 

in terram 
Decidit : Item Menelaus mavortius tuI- 

neravit Thoantem, 
Peclore nudatum juxta fcutum ; foN 

vitque membra. 
Phylides autem Amphiclum irruentem 

oblervans, 
Prior affecutus percuffit extrejnum 

crus, ubi crafliffinu ^r. 194.— aja] Proinic i . 

Ver. 198. KivkVei.] Al. Kmtrv. 

lb:d,— ^-Eg«r>;yEgETa.] Vide fupia ad <t, 175. 

Ver. 299.— iif-fliov ] Cod. Harleian. E<pa*sv, fer. 306, "EvSfl. V ciyrj fXEv «vj^flt, xiiaeBlio-ns oV/xivrc, f H. 
j/E^ovaiv OTgcyT©- tfE— .] Recle h:c Earnejiut ex Eujiatkic • 
"Ev9a rxv vyBfxkxv, «ir*g eXev av^a' £ riaTfoxX©* ftiv Wfii- 
t^ ■ Alii, male interpungendo, conjungunt iV/*iV>j? riyt* 

fxiv-jiv alii, nihiio minus inepte, nyi[x'A<nv t^^T©* ii» Ver. 300. — imffdya oWet©. aifl^.] Scbol. 'E%i\a/x^tv c^terum de tota fequenti narratione Eujiatbiut : "o ? a is ij 

•iSiif tkIeViv, «fwnnJ lysvilo. Similiter & Eiiftaiiiui. Non tf a „Q a mc \\;. v •anuuXlav towut» n; u'avTaSBa rS 'o- 

tamen videtur hoc de fulgurum mlJatiombu, didum, fed de ^j ^^ wcixiX l a ^^Vs-etai- 5 i /xinv 'xard ryc r t Snut 

Seremtate ucli poft disjeftas nubes. Vide fu| ia, &', 554 &<■ ,'£, BX ,rSv te ^ «7»^«™,, d\\d 5 nark ^driv t»v avrS rS 

Ver. 30:. "ilf Aavflol — av£7r;tDo-av.] Redle Hc Eujiatbiui : «• Banv." 'Avli yd^ ra ft/^flT®. tmt», l<fi' ixaVaiv aX!iaif ^ 

O firoinli);— sjoMa^tf t>j'v iv croXifx^ aVoTrvEtvo-iv, " Q&z" >.%• iWuc typdfct. Owy, 

*"•* ***g r °> Ver. 308. — a f a.] ConneSitur ifto vocabulo fententia hsc 

m Wti fSx; AflvaoVi yimjxai. vir. 33. tum e0 quod f^eceftt, „„. ,83. 

■ l/Tiiy (f-a^. ev vnE<ro-i 

€ieiVc. ■ ver. 95. Ver. 309.— JJmev?!.] Vide fupra ad i, 50. 

Ver. 310.— vai'»f,] Al. yain. 

Ver. 311— »Ta.] Vide fupra ad »', 192. Ver. 302.— I^iti».] Scbol. Ni7v, og/u»'. Efl V cte T»y avvyiav 
£, dvaTTavcai 'tuXoi'. Debuerat e contrario fcripfiffe j Ntvv, »Vu- 
Jt''a i, «vaTrauTif fc-i i' ote t»v if/nii» JuXor. Utti fequenti vtrfu *'"'• 3'3' *\i*»lac.\ Me£ei, Pbjlti fllilll. 
Iiquet ; Ou TA'P w, &c. Vcr, 


IAIAAOE n. 
315 Mvuv dv6pu7ris •srtXejai' "nrspl <T e/^s©o «<%jt4j 
"Nsvpa oiEcrxHrQy)' rov oe Qk6t©~> ocrcr sxdXvtye, 
Ns^opiSut S\ 6 f2 &tu<t 'Atv>a,viov 6^'e'i Szpl 
AvtiXo%(§~>, Xu7rdc,r ; g o'e StykoKTS ydXKsov 6;'%®-* 
HpnrE oe wpo7Tcepoi@e' Mdpig d' avTocr^eSd 6apl 
3 20 AvjtXo^u ETTopvo-E, Ku<rtyvr]Toio xoXu6slg, 

1,Tug rnrpocrOev vekvI^*' tS <T dvTtds©- QpacrvfjLY]tfy]g 
E<p$7i opE?uf/,sv©->, Tsrplv cSTucrut' id d<pufjt.ap\Ev, 
' £lf*.ov dcpuo' wpvfxiov cs (i^uyjovu cSxpog dituxv) 

ApVy U7T0 fCVUVUV, U7T0 o' 6g~Eov U%pl£ UpUpE ' 

325 A&tttjo-ev oe 7!rE<ruv, kcc\u §s Qk6t < &> ocrcr EKuXvipev. 

llg tu p, ooioicri Kxcrilvy]Tottrt tiausvJE 

*&y\T7]v s\g "E^s£®., ZapTrySov©* EcrQhol IruTpoi, 

Tisg uKov\ig-ui ' AfJt.tcruSdp^ ' 6g pu Xipuipuv 

©psij/si/ ufxatfUUKETyjv, ■nroXscriv kukqv dv6pu7T0tcriv. 
330 Atug <Te K.Xe6£xXov 'OiXiddvjg ETTopticrug 

2.UOV eXe, \3Xacp6sv\u kcC\u kXovov • aXXu ol uv6i 

Avcte fisv©*>, TsrXvj^ug ^(bst uvVevu KU7Ty]Svjt ' 

«-. ~ »A> e /i / /i s- / tr va^uiuin-uiaguuin-naDeme : 

n<a!!> 6 V7re6epuuvdy] pici©- uiuujt' tov 6s kut ocrcrE Totus autem incalult en " s fanguine; 

v . p / r\ / tlque ccu,os 

EAAab£ •SrOacpvpE^ Buvofi©^ yi. UoTpU Kpujuir. Occupavit purpurea mors, & fatum 

, J» y n '* „ violentum. 

335 liy]VEXsug ds, AVKUV TE, CvvEdpuUOV' EfyECrt U ydo Penelcus au t e m Lyconque concurre- 

"tr f> n ',, ', ' V» » >n >i ? runt; haflisen ™ 

tifl^OjOV aXXtjXuv, USXSOV O yjKOVICTUV UUCpW AberraVant a-fe-invicem, & incafsum 

' jaculati-erant ambo : Lib. XVI. 103 

Sura hominis eft; circumque halta; 

cufpide 
Nervi dilcfli-funt : eum veru tenebrat 

ocuios ctbperuerunt. 
Neftoridie autem, alter quidem vulne- 

ravit Atymnmm acuta bafta, 
Nempe Antilochus, perque iie trajecit 

seream haftain ; 
Cecidit igitur bic ei aJ pedes : Mari» 

autem cominus halta 
I i Amii»chum irruebat, ob fratrcm 

iratus, 
Stans ame cadaver ; eum vero deo-par 

Thr:.f) medes [Lchum 

Priur eil affequutus, antequam n Anti- 

vulneraret ; nec aberravit, [nus ; 
Sed tftlt.trwuu eum ad-humerum proti- 

extren.u autem brachiu h.^lt^: cuipi* 
Amputavit a mufculis, & os peniiiis 

abfcidit : 
Fragorem igitur edidit cadens, & ciligo 

ei oculn^ cobperuit. 
Sic illi quidera duo duobus X fratiibui 

domiti 
Iverunt ad Erebum, Sarpedonis for'es 

focii, 
Filii jaculatores Amifodari ; qui Chi- 

masram 
Nutrivit infuperabilem, multis perni- 

ciem hominibus. 
Ajjx veio Cleobulum OTliades impetu- 

/aSo 
Vivumcepit, impeditumin turba ; fed 

ei ibi-ftatim 
Solvit robur, percutien; enfe ccrvicem 

capulum-magnum-habente : Ver, 315. — ni^ft?,] Cod. Harleinn. axpii 
dem inedita, otcvrnlt. 

^ lr - 3»7» 3»*. — sths-'.] Vide fupra ad i, 140. 

Ver. yi.\ — nrtcj-Siv vfxu©-.] Cod. Harlcian. a Tb. Bertlleio 
collatus, ra- s -o7rafoie; veku©'. Quod & ferri poflit. Nam »1- 
xtiuc, utex Scriptoribus Tragicisliquet, pronuntiabatur interdum 
vlxtic. Vide & infra, rer. 5Z6. 

Vcr. 312 — ct^v iVaVai.] Qua ratione, tn^y, liic (etiam 
extra caeluram) producatur ; item a'v7ixgt> 1 , ver. 346 ; vide fu- 
pra ad a, 51. 

Ver. 324. — oVa i' ir-im *%£;; »5«Js.] Scbo/. ' X-aio-j(\cri 

■rvi IS-iptt iftl TB ir-5. EufljtblUl ; 'Awajafe Tl)r ^r, u; i-5; 

*X&'' At > * HaXalci, inquir, « ixi''> OVT ' T " iiShn, f<xo-i. 
Tumque os ipfum dicetur abfcilfum. 

Ver. 325. AuVicrsv.] Vide fupia ad v', 1S1, 

Ver. 328. — 'Afticracfaja' c"f f«.] Amijodari ; ejus, qui . 

Ejus •videlicet, qui.—. 

Ver. 329.— ctoXsViv.] Al. «rtXtVl' Quod & ferri poffit. Et Scbol. ibi- wajl^s, /t«6i'tfov« sjucpao-iv, cle BtLTrmBen®. Sro, tS faue, Sen 
Siyxa.Bhat. Dionyf. Halicarn. vre>l T» e 'o.a^B maSe-evc. § 7. 

it hafla Tago per tejnpus utrumque 

Stridens, trajeftoque ha?fit tepefia* cerebro. 

Ain. IX, 418. 
• ftomachoque infixa fub altum 

Pectus abit ; reddit fpecus atri vulneris undam 
Spumantem, & fixoferrum in puimone tepefcti, Ibid. 699. 
Vcr. 334. "EXX«?e oroj-cpjjs©. 9 a ' VST ®,.] Htsmero mcff^t^ 
S-awr©-, non eftpurfurea mors, qua ratione Virgilius dixit, de 
eo quifanguinem enfe trajeaus vomeret, " Purpuream vomtt ille 
" animam;" fed, ut refle interpretatur Scholiaftes, Atra 
mcrs. Sic infia, *ver. 350 ; 

-a:a.-ra ii f<£Xav iscp®. a'/^cp£Ka'Xi/Nff. 

Et f' 5S 1 > WOfcftlgiji vECf>sX;i tstmicrac-a iauTtiy. 

Porro qua analogiae lirjccp^siv deducatur «rofcpi/fs®., vide fu- 
pra ad i, 338 & 482, 

Ver. 335. — If^so-i.] Cod. Harleian. tyyii. 

Ver. 336. — /jiiUjy.] Vox, ftsAir©-, vim habet peculiarem. Ver. 333. ni-v »' jn»^ f.'p©. ai;« a 7,.] "Efi *j n "E/*- 5cio';^« ad Ariflopbanem exponit, ,«.'„.«>, afl>,®., fc™** 

faric' >i7rsj, Jt nVovsiac, IwiTairiv t» Xifoftsvu TO-aji-io-iv. ad iHum verfum ; 

O.v, «ni, V rfrtfac^Afa {.>©. a^a7.." Kai^aj sv r.V. 'AXX', ,T ,,s' ', l«>,», ; '»| -| x ^^iV. Nub .. 

VOL. II. , ' »> 

* liid, 104. O M H P O T 

T_> o' etVTtg £«£££<rcr/ Qvvsi^afiov ' 'evQtx Avkuv f£ 
'[irwoxoy.% k6pvQ<&> (paXov yXao-ev' df*.%\ cie kuvXov 
G}a<rFavcv epLaturQi) ' o d vir aaj^h av-^eva BsTve 

340 nr,vsXsug, •27«!' <T 61 cru sSv ^itpQ,, eo-^ede tT olov 
Aspfta' ■srapyipQy] oe Ka^, V7reXvfjo Je yvla. Lie. XVI. 

Hi igitur tursus enfibus concurrerunt : 

t»inc I.ycon cuid^m 
Sefs-equmii cr.fratte galea; conum per- 

cuflit ; & juxt» capulum 
Enfis fraccus eft : at ti fub aurc cervi- 

cem percuffit 
Psnelcus ; to.u!'que immeifus efl enfis : 

retinebat autem fola 
Cutis ; pendebAtque ab ca caput : fo- 

lutjque funt ejui membra. Mkc.-OIMC d' 'AKauavla, KfVeig -urOCn KapTraXiuOKTt Merione» autem tonmtt, aflecutus 

/m ,1 » / \ £ pcdibus veloeibus, 

N»J_", 'iTTTTUlV STTttor.lTOUevOV, KCija tiePlOV UUOV' Pereuffit, currum ccnfcendentem, ad 

* «. . . ' ^ r dextrum humerum : 345 Honre e£ d~/euv, xctja dcpSaXfiuv ks%vt dyXvg. c « ldit s ue <*\ « cuiru, oeuiifque of- 

'loOftSVSVg 6 'EpVt/.aPia XCtjd fdfta VTjXst %aXKU Idomeaeusautcm Erymantain osfaevo 
N-£e ' TO $' dvjiKPV SdpV ydXv.SCV e^eirepTO-e PertJuffJt : atque in adverfum hafta se- 

Nspfev uV eFy.e(pdXoiO' Keaccre <5" do' dg-ea Xsvy.d' Subtijs f u b cercbro; diffiditqoe offa 

Y.K OS Tivaydev dSovlsg' eveirXviO-bev OS 01 du<pU> Excuffi vero f-.mt dentes ; irr.pletique 

, ' funt ei ambo 

AlU.d)©o d$9aXu0t' TO O dvd g-dua k\ KOtJd 'p~vag Sangnine eeuji 5 qucm&- peros quequt 

1 ' • ' , -* = _ per r.ares 

■5 CO ITp9Jcre yavuv' Bavdm Ss USXaV VeQog dudSKciXVlbev. pffllvlt aperto-ore: Mortis auteiri ni- 
~ v . c ^ J" t T r <_ • gra nm nubes obtexit. 

Ouro; dp Tjyefioveg Aavauv eXov dvSpa ekcis'©*. 
'Hg Se Xvkoi dpveo-triv evs^aov, v\ scitpoio-t, 
T,tvjai, V7r' eK y.t\Xuv atoev[ievot, oht ev opeo-o-t 
Tloif^.ev'^ dppctSiytrt Sisrfiaysv" cl Se ISdvjsg, 
355 A/tJ/as ataPTrdlvo-tv dvdXuiSa Bvftdv e^ao-ag' 
' n<; Aavaot Tpuso-o-iv sirs^xftaov' ol os (pdCoto 
AvcKsXaois ftvTio-avjo, XaQovJo os Bxpto©* aXKr,g. 
A(«? fJtsyag aisv s(p ' EkJopi %aXK0K0 pvs"K 
' Ist aKovTto-crai' d oe topeiri sroXsfjtoio, 
360 'Ao"7t/c?* Tavpsiv\ KSKaXvftftsv©^ svpsag uftvg, 
fjy.S7r\sT dtg-uv te poi£ov j^ omttov aKOvjuv. 
'H "p. oy\ yiyvuo-y.s ftdxyg srspaXKsa v'tKt]V 

epi-i AXXa Ky ug avefiiftve, Qau d epirjpag STaipag. Ar^u.. h: quidcm ductorcs D^naorum, 

mterfecerunt virum fmguli. 
Ut ver6 lup: agnis vehementi-impetu- 

irruunt, vel hcedis, 
Exitiabiies, e gregibus furripientes, q,ur 

in montibus 
Pa/toris ftultitia difperfi funt ; hi autem 

confpicati, 
Statim difcerpunt imbellem animum 

habentes : 
Sic Danai Trojanis vehementi-impetu- 

irruebant ; Illi autem fugae 
Horrifon-e meminerunt, obliti^ue finc 

flrenuae foititudinis. 
Ajax vero ille magnus femper in He- 

dorem a?re-armatum 
Cupiebat jaculari ; is autem fcientia 

bellandi, 
Clypeo taurino ccopertus latos hume- 

ros, 
Obfervabat fagittariimque ftridorem, & 

fonitum jaculorum. 
Ac certe quidem jam videb^t pugnas 

alio-inclinatam vic>oriam : 
Sed & fic manebat, fervatatque charos 

focios. Uid—nn^icrav.] Vide fupra ad i, 140. «»!f, " a"*c j ' • f*i^S ." no>u yif ^tix^w n, A^aut 

Vtr. 338 xotAov.J Al. ««t/Xv. P-h*" Iv%»-»,— T?{ in7«e««« «W!. ( . Id. f 105. Confui'o 

Pir. J40— rtrvrfs l-^v.l Itaediditi?-rrr f >. ex SM. & C "t $* f " i P f ' t P »="» c "™ (»t refle annotavit Bamfiu,) 

MSS. Quocum facit Cod. Harkian. Al. U X , U .To,. f "' le ^ 1 "" P" 1 "" 1 ». A? ^ > «3 ^— 

v.r «.c •«• - i ,»; • rtr- 3 6l> ^»'^' »if"» te pa"'cj<iv, 5 M™ «x«i?«v.l Ktti 

*^rr. 346 — ifnrtfnrs, W/. E.irE7r£e):o-£. , . ., ,, ... J 

4 ofTol ts Jn jtaTnc-xsi/aJee-iv 0. roomla. — , ^l; yrXjJLa iiiiilif 

V<r. 351.-*.".'.] Conneftit fententiam ha-c vocul», cum eo „- mU £ j„^-, 1X! ; T -„ C„ nUh .i.m t« i»^, TO , idWMAwfc 

v .od pt*c«ffit, ^rr. 3 c6. Cod. floWe«r. a Tit,. £«//«» collatus, TaTa T -„ ^„^ a ' TM . „- ( -^ ^ „ j^^! ££ t£ 

habet «V. ExponuntqueScholia ibidem inedita, sv itixaitii. <t j«r»_ j SS—.. •„,"! . 71;.. r u r * *. 

1 ' 5 - poi<;ov x, oKEtv axcWaiv. DtonyJ, hahcarn. tsi^ cnr/Siatvs, 

Vtr 353.— aiT.J Suiutiaut § , 6 . Vide fupra ad 0", 210 ; & ad j/, 363. 

rvir. 358. Arajo-'. itiyaf.] Pronuntiabatur iwfas. Vide ^,r. 363. . _ avlftijuv;.] Mcdh fauMim rttreccde- 

fcipia id ver. 2i3, nois? Js g Wo^»r/i'a <ruiStcreac sv «roXWc ia/, norfi adveniis bcftem confiftebat ; vi fcilicet, non pra?po- 

t«srs3©.. Owri, •< A*«« y t t-tfec ." Demetr. Phaler. f.tionis folms, ut ait Eujtatbiui j fed & Temporis Imperfefli, 

««/i Ejfnwsij?, «j 43, ic.i ya> ia Ji/V^ovsv, •atXKa-^S iU^.titr Vide fupra ad 9', 87 ; & ad/, £4. 

A/V.. 
3 I A I A A O £ n. LiB. XVI. 105 

. <>,.,,,.„,/ /-.,» " 1 ' * "„,. Ut vero quando ab Olympo nubes va- 

\ft? d ot «7r OuXua-7ra vt<p@- £p%£/<*' *%°<-* ov £,<rw > «tintel», 

, «, „ v , / /Eiherem potr. ferenum, ciim Jupiter 

•?6? A*P£p©- £XJ <?*')'?> «T^ Te Z£U£ A«iXa7r« TE.fE* ' nimbos procellofos inducit : 

' Xl? Tai/ \k vvjuv yevejo lcx-xv T * ^oZ©^ T * ' 
Ovde kuJu fxoioxv tTrtpuov -srctXiv' ' EkJopu nriroi 
"Eztpepov uKViroleg Qvv Tev-^ecri' XeiTrt ot Xuov 
TfutKOv, $4 ueKOvJo-g opvkJtj t»^®" tpyKt. 
370 noAAoi $' ev Tcccpfu tpvcrupf&ujtg uKttg nr-rroi 

"A%a.VT tV WfUTU 'pVfZU XitTOV UffAUT UVUkJuv' 

TictTfOKX©* ^tirejo, QcpeSuvov Auvuoicri KtXeuuv, 

Tpwcr. kuku cpfoveuv' ol Se /«%'<) T£ Qo&u Te 

Tiucrocg •srXrjtrai/ oSvg, etre\ uo TjxdyeV vtyi oceXXu 
ijc LKiSva.9' v7roc\ vecpeuv tuvvov\o Se puvv/ec nriroi 

"Ailtoppov ■zzrpoT* afi/, veuv octto Kj kXictiuuv. 

TIutpokX©* d", y ■srXeicrov opivopevov -os Xuov, 

Ty p' e%' ofAOKXyo-ctc' vrro cT ufcocri <puTtg eimrjov 

TltiYiveeg £,? o-/euv, Sicppoi d uveKV^uXiucpv. 
380 'AvJikpv <T ccvcc Tuppov vttsoOopov uKeeg iiriroi, 

" AfdLfoJoi, vg TlrjX^i Beol Socruv ctyXuct ocZpu, 

Tifocrcru Yefjctvoi' tori S'"Ek\o^i KtKXeJo Supog' Sic horum, a navibus fugitntum, fa- 

Ctus eft clamorque fugaque : 
Ncque finefada-clade/o/jm tranlibant 

rurfus : Hecloiem autem equi 
EftVrebant veloces cum armis : defer 

uitque is populum 
Trojanum, quos invitos profunda foffa 

crercbat. 
Multi vero in fofsa trahentes-currum 

veluccs equi, 
Fraftos ad 1'ummum temonem lique- 

runt currus regum. 
Patroclus autem infequebatur, vehe- 

mentei" Danaos adiiortans, 

Trojanis mala cogitans : hi autem cla- 

moreque fugaque [p acl 

Omnes implebint vias, poftquam diffi- 

funt : In altu autem procella fulviri. 

Spargebatur fub nubes ; perniciterque 

currebant folidi-ungulis equi 
Retio ad uibem, a navibus & tento- 

riis. 
Patroclus verd, qua plurimum turba- 
tum videbac populum, [mans *. 

Ea utiq; dirigebat ttjuos, minaciter-da. 

Sub axibus autem viri cadebant 
Proni de curribus, currufque cum-fra- 

gore-evertebantur. 
E regione autem foffam tranfilierunC 

veloces equi, 
Immortaies, quos Peleo dii dederant 

prxdara dona, 
Prorfum pergere-cupientes ; in Heclo- 
rem autem inftigabat eum animus ; 
„ v r\ . f \ V " ' ' " n Cupiebat enim percutere : illum vero 

Ieto yctp fdocXeeiV tov 6 eKCpepov uKeeg nrtroi. e „uierunt vebces e,ui. 

«_ «0 . \ . * ~ . „ ., \ fOC/°-,ei- „,Cj,}„ Ut vero a nimbo-procellofo tota nigra 

£lg S V7T0 XoCiXctTTI srCtO-U XeXuiVn ^efep^tVe ^bUV obruta-gravatur terra 

Uid.—Tcx.] Barnefiui ex Etymohg. Mjgn. zix J' Ijfnga^ Ver. 371. "aJovt' Iv ■srjaiTai.] Numeroduali, binos in finguli 

£Tai'{»; - £f p^u, "'f, tJ c■oJ{lu• tjowi yivETiii craai" to ffl-aSn- curribus equos fuiffe indicatur. Vide fipri ad i, 566. 
Tiniv c-aotmf £3-aO|U>iv, so-s'»' 5 Tfoirji Aoijixn t?c a £'C x, i, Jf eTt jy^—^jfgj «j T,ua'y£v.] Vocula ifta, a"j nequaquam hlC 

rwa%x°r"'"'S *"■<''• ^ a '* ' ^ ecun ^ a en ' m P erl " ona minime hic fupenacanea eft ; fed »im habet in conncRenda fenter.tia cum 

cum fententia congruit. Melius Eujlatbius : T J ii cix irraiili- e0 q U0( j p rKC effit, -ver. 366 ; "r.c tJv mSt Ix yiiSo ia^i', &c. 
l2< aTr.xiWTa, U rS <ra«c:sv, .' £;-. i<r»&- r,a x«t« fU, t.v UiJ.—atXXa.] Ita refte ediditBarne/irr. Al. iiWn ; male : 

«W&1.V, «V-. ■»' XeJ.c- «»« Je T« .V«»««v «irt^Ta.. Nam ap(jd Homerum - na , ur J breviSj ut in ^So-a, «M», 

K<t. 365.— 6'te te.] Sgando ntique — . « £ X^a, & fimilibus, nunquam mutatur in »'. Vide fupri ad 

Jii^.—Ti».'.] Cod. Harleian. tiot. £', 314, & 633; &ad v, 192. 

rifr. 336. yivilo ia^ T£ <p;'6©. te.] D e ultima Vocis, yi- Vtr. 379. — avEX&yuCaXiatV.] Oi 5s roa^aio. ^acri, j) ct. T» 

veltf, htc, item Je, i>er. 273, produfla ; vide fupra ad S', 456. fiijoia So/XCiiht U, itAipar,» %x li T ">" f XST5 ' ""^" T ' »{|"»' T "' CM " 

Ker. 367. oa= xtTi f*«>» ro£ ? aav wa'x,v.] « xaTa' p^- -rpvnc. Euftatb. Vide fupra ad y, 563; &ad *', 455. 

rav ir/ijaov -nraX.v oi T^mec* rJuv anriit)iic k, &UQ-&ai[xw<»c ititci^oov Ver. 380. — ava.] ^4/. aga. 

Tnv T.>{0» <Je cpEi^ovTEc' «ri» exeiVo^- Etfn, u kt« xdeyuv '^j. — „Vi s 8o§m.] ^s!/. xtVitlofm. <)!Ei/j£3-c3ai. Tai/Ta ya 5 - a/<rir£{ ^o^a «, xoV^u®-, otoi x) to B 
xaTaj ^uoTfav, 5 to ti ««Tti xitr/xot. Euflatb. C<eterum qua ra- 
tione, >oti hic ultimam producat ; item Oj-mptvev, ver. 377 i 
tc 'a.t.xju, vcr. 330 ; vide fupra ad a, 51. 

Itid. — "ExTOfa J' IVrrro. "Ex<f£{ov oJxiiniti;.] Abfurde hic 

Sfondanui ; " Hcmere, uli tfl tuus nunc Jufiter, cujus au- 

" xilio freti Trcjani pauli anti triumfhabant ? An idcm auoquc 
" cum Trojanis aufugit ? aut ejus fotentia infrmata eft ?' 
Quafi fcilitct hoc ipfum non praedixiflet Jupiter, Vtr. 384. *ric b' utro XaiXaTl] 

Saepe etiam immenfum caelo venit agmen aquarum, 
Et fcedam glomerant tempeftatem imbnbus atris 
Collecta; ei alto nubes ; ruit arduusaether 
Et pluvia ingenti fata lasta, boumque labores. 
Diluit: implentur f ffe & cava flumina crefcunt 
Cum fonitu, fervetque fretis fpirantibus aequor. 

Gcargic. 1, 312. 

P Vtr, io6 O M H P o r 385 "HfiCiT OiTUOlVU, OTB XxSfOTxJov xeet vSuo 

Zevg, ore ^V 0' xvSoeo-o~t Y.o\to~o~a.piv < &* -^xXe-rvvri, 
Ot @>ly etv xyopn Qy.oXidg K^tvuo-t Beficitr-xg, 
'Ex. Se Sikyjv eXxcrucrt, Beuv o-riv Sx, xXeyov\eg' 
Tuv Se re -7rxv\eg p, \~-~o\xfjcoi --TXrjdiio-i peov\eg, 

390 HoXXocg Se KXtTvg tot x-ro^fjci-yistri ■^xpxSpxt, 
'£? <5" aXoc --Toptpvpeviv fjceyxXx g-evx-tfso-t petstTxi 
L£ ooeuv e-rt xxo fjctvvtjet oe re eyy xvBpu-ruv' 
' Qg t-nrot Tpuxi /xsyxXx <revx-\JCv\o Beacrxt. 
UxrocKXog 0, e-ret Sv -m^urxg 'e-rexepcre <pxXxyFxg, 

395 ' x Aip e-r\ vr\xg eeoFe i~-xXifjc-reTeg, tsSt -voXrj©* 
Eta. tey.evisg eiriCxivejxev, xXXoc fjcevr-yv 
Nrjuv jl. -wo\xfjcS yt) Te/%6<^> vxjhrjXoTo 
K.re7ve fjcPjxXo-cruv, izroXeuv 0" x-rertvvv\o -sroivqv. 
' EvQ ijTot Ylfovoov t--~iutov \3xXe Sisp) cpxetvu, 

jj.00 Trepvov yvfivu9ev\x wxp' cccr-rtdoc' Xvo~e Se yvTx. 
AaVijcrev Se -wecruv' Se ©eg-opct, "Hvoit&j vlov, 

A / e r. / / « -c\ »s-/ » \ \>/. 

Aevreoov opftvjtjetg' [0 /u. ev^eg-u evt dtCppu 

Hro ocXeig ' ex. yxo i~-Xriyr) <p~>evug, ex cf czpx xeipav Lib. XVI. 

Tempore autumnali, cum rapidiflirrium 

fundit imbrcm 
Jupiter j quandd utique hominibus ira- 

tus fa?vit, 
Qui vi in foro perverfa exercent ju- 

dicia, 
Juftitiamque expellunt, deorum ultio- 

nem nihil verentes ; 
Horumque omnes quidem fluvii inun- 

dant fluentes, 
Multafque montium-devexitates tunc 

abfcindunt torrentes, 
Et in mare purpureum valde ftrepunt 

fluentes 
Ex montibus in prxceps : corrumpun- 

turque opera hominum : 
Sic equie Trojana; valdj ingemifcebant 

currentes. 
Patrcclus autem, poftquam primas in- 

tercidilTet phalangas, 
Rurfus ad naves cocrcitos-egit retror- 

fum, neque ad urbem 
Sinebat cupientes afcendere, fed in- 

ter 

Naves & fluvium Sc mtsnia fublimia 

Occidebat rapire-infequens, multorum- 

que exigebat ultionem : 
Tunc quidem Pronoum primum per- 

cuflit hafta fulgenti, 
Pettore nudatum juxta clypeum : fol- 

vjtque membra. 
Fragorem vei6 li edidit cadens: Patro. 

c/us autem Theftorem,,Enopis filium, 
Iterum impetu-faelo, (qui quidem ele- 

ganter-polita in fella 
Sedebat contraflus ; perculfus enim 

erat animo, ex manibufque Ibid. — BiZti'--] Videfupraad i, 37; & ad S', 3'4- ■>*'• en™ «m reflc xxrri-V, quam ex xUxT/xai, deducitur xMtoc ; 6i?t v X' i ut '"f'* '• 2 ^4" 

Ver. 385 — iV«j»»;J Vide fupra ad s, 5. 

Jbid. ^iri vXwf Zeu; xo]£<rtf-a'«evoc— — crxoWc x^fraJS-i 

Sf^j-a-.J Tfl Si Xo.Tra T»)C Cra^aCoXiTc ix^ ; -a<T£l'5'l;'v T£ E%£t fAE- 
ya\H na-rxit>.lj[x~ : , k, alriav avrH )i9ix>iv, x, SiXaa- aliav el'9v$i. 
xi- ;• v> ivarrUv to, JkcAi»; k^iveiv 9i ( «i?-ttc' (TflXov £i "ti T£ o-£* ut \vfta, xJtoc, ex ?.voi, \\vfxai, &c. Vide fupra ad d, 314. 
Sic OJyff. i, 470 ; 

El ?£ X£V £C xXlliiv uvg-g; . 

Vtr. 391. — wojcf^Kv.] Vde fup-a ad i, 338, & 4^2. 

*"■• 394- — £vr£i i?v.] Efl $ x, !r1av8a tJ bv, <J-.t> t» ii. 
Iva c~n to, £7r e* uv, racrTon t~, liru^i' Eujlatb. Verum non 
hic fupervacuum ert iftud ~v. Eam e im feie vim habet £7r£i ,uvi.i ■srniTiec ai tiT; £;r>iftEV>ic ■ma^iXn; ivvcMf ro.aVTat yi% iv, ac fi latine d;cas : Peffui)*, ut d.xt ; vel Po/lauam, f 

al tw ftnyahtet k, ~tt-wv vr r afydT'jiv tx^ac-Eic >j al noixai vrat- mbdo <juo dixi, 

5-tirEic - K 6TJ s~x ?ro; oEtlTf), Tttio fxivov ~n>*j}c-at, wc a\ Tfcvixai Ibid,- — EflrixEfirt.] Al. aV'xe^O"E. 

IWtt-.i f5t* ae8fA.aiver*i rS avd.v .-. »{»>« tZ ix tZ hmxtz8at, y er _ ^^ * A ,j, | w ; „j af -^ m aXtf^reV(, «K otoXo®. e"» 

xa6a EV Ssivii KaTaxhvc^ tw lx S£o,un-.i«c, Xaja^ai ,u£yaXa ; l/x ' lva , 6 '7riGiV=|«£v.] Sfondjr.ul, & Euftitbilll, & Domilta De- 

riiax-<~' f£ o-ai. Er.Jljtb. c j er> j, xc j e Grarcis accipiunt ; quafi Parrcc/ut nimiriim par- 

Vtr. 386. — "te Ii' p" av^^o-fl-i.] j^/. ctij tin t aiSj£(rcri 4 tim, etli non plene, rhonitorum AchiJiis meminiiTet ; fuolque 

Cseterum de ifto Jtj, vide fupia ad 13', 158. proiRde, ne Trojaros ulteriu? in equeuntui, url-einque aggre- 

Vcr. 387, 338. — xfivojc-i— iXoVi»<ri.] Cod. Harician. npwtrt derentur, cohibuiiTet. Cum v,- 6 hji de hofllbiis ptopriiis di- . EAacrto-i. 

|Ver. 3S8. — &fa>¥ owiv ■/» aXi/ovllc- ] Deorum uhioncm. 
OdyjT. +', »8 i s;c — u~ ~~~iw wrw >J5 : o-oT . 

Et H.j'od 'E{y" .'j'ff( I. 185 } 

-jii it£sj. rr.v EijroTEe * 

Et Ttcogon vtr. 2J2 ; 

ne-v y afa t - ooj'*to-i xaxti/ "ttiv, "cic ufxa.ln. 

y ir , y Q . kXiIuj.] Al. >0\:"v-- Auftoi.bus non inido- 

nei» ; iJuod autem tiarmfius de Mrtio, nihili eii. Ex xAivo/ka' catur, vocefque ettexe^o-e ct IeTv» ad Trojattoi plane refpiciant, 
nec ulla hic Grtecorum fiat mi-ntio ; iftud, "a4/ ett. vna; "%Is, 
Scc ; de Tr.j.st.is potius a Paticcio, ne in urbem fe recipereLt, 
interclufis didum credidctim. 

Vcr. 398. — ^Asla/o-o-ajv.] Al. fj.(\a^\Xr l v . 

Ibid. — *7ri?iWro.] Vide fuprii ad y, 279. 

iWr. 403 — dr-lk.] Al. dMis. 

Ibid. — srXitf».] Vide fupia ad y , 31. 

IUJ, — i H 5' c'{a x."" cu, i ^dcvauc i manilur. 

ttii. I A I A A O 2 17. 

Hvta yXxJjytFciv' 6 o ) tfx il vu % s "arapac-ae 
405 Yva§f>.ov Se^iTepcv, Sid czuth -srefpev oSovjuv' 

EAks Se oapoc e\uv uVsp di^uy^' ug ore tic !Quq 
TleTpv £7TJ TircjoQ\'/jTi y.aJir\fx.ev' ? b-', tepov ty4uv 
'Ek stov\oio Bupac^e \tvu k), r\vo7ri %x\x.u ' 
ai? £iA>i etc onppoio Kex^vora, oapt (Dxeivu ' 
410 KaSo' «0 £7rt c-opC ecccre Tirecrovja Se fj.iv \t7re Bufioc. 
Aurap eireiT Epux\ov s7r:crcruf/,evov f^a\e nrerpu, 
Mecrcrriv KaKKe$a\r,v' y S' aiStxa •wdtra Kexo-drj 
'Ev Kopudt (2^ta.pyi • c> dpa 7s-ttr\v/\q nrt ya'tr\ 
KdirTrecTev ' dfjCp) Se f/.iv Sa.va]&> X uro ^Vf/.opa'i'~^g ' 
41 : Aurao erren EpUftavJa, Kj AfA,Qo]zpov, ^'ETTatfrjv, 
T\t]7ro\efjLov Te Aafia~optorjv, Exiov ts, Uupr,v re, 
'K^ex t , Euijnrov re, y^ Afyeaorjv TIo\ufcri\ov, 
Uxvjxc e7racrcruTepii: ~re\xcre p/^oc* ~rx\u&o]eipri. 
"Lap7rr]0uv uc Sv ta dfjurpoxtTuvac eraipag 
420 Xepcr U7T0 n.alpoK\oto MsvoitixSxo SafJt.ev]ac, 
KtK\er dp dvjtSeottrt Kx9cz7f]of/,evS)-' AuKtotcrtv' 

Atduc, u AuKtot, •zsrocre cpeuyeje; vvv $oo\ e~e' 
AvTrjcru yxp eyu t5S' dvep@", ocppa Saeiu, 
' 0~tc 'ooe Kpareet ' yc, orj KXKa t~o\\x eopfe 
425 Tpuac' e^ret ~ro\\uv re y^ ecrQ\uv yivaT e\u~ev. 

■s-tt « \ 'y » r /i\ / -5-,/i - tj 

ti pa, Xy eg o%euv (^uv Tevxecriv a\\o %a/.:«/s. Lib. XVI. 107 

Hibenre dcftiuerant; Patroclut autem 

eum) pemnlit cominus 
Malam liextram, perque ejus tranfegit 

dentes : [Orbiie ad- 

Traxlt aatem tum hafla levatum fuper 

fellam currus fixum j veluti ciim »ir 
Scopul-» in prominenti iedens, facrum 

pifcem 
Ex punco foras lino & fplendido 

are : 
Sic bunc traxit e cuiru hiantem Patro- 

clus hafla fulpenti ; 
Inque os dtmum excuflit : lapfumque 

ipfum liquit anima. 
Tvn* deinde Ervalum irruentem per- 

cuifit Patreefui faxo, 
Medio in capite ; illudque in duas- 

partes toium diirHlum eft 
Ii cifliJe vaiida : 13 itaque pronus iti 

terram 
D:cidit ; ipfumque mors circumfufa eft 

exitialie. 
Ac poilea Erymanta, & Amphoterum, 

& Epjltem, 
Tiepoleir-umque Damaftoridem, Echi- 

unique, Pyremque, 
Ipheaque, EnVppumque, & Argeadem 

Polymelum, 
Omnes aJium-fuper-alium dejecit in 

terram aimam. 
Sarpedon autem, poftquam vidit difcin- 

c"tus focios 
Manibus Patrocli Mencetiad* domi- 

t"s,i 
Adhnrtatus eft: eximios increpans Ly- 

cios : 
** Prcb pudor, o Lycii, quo fugitis ? 

nunc flienui eftote : 
" O^currjm enim huic viro, ut intel- 

Iigim, 
" Quifnam ifte viclor-gra(Tetur : uti- 

que jam malis multis affecit 
" Trojanos : quippe multorumque & 

fortium genua folvit. 
Dixlt, & de curru cum armia defUiit \n 

terram. Ver, 4.05.«— auV5.J Tva.QfxH bsfcAfpS. 

Ver. 407. — iEgov J^Wf.] Atyti $i U^lv I^9ot, k»t« rtvaf, 
uv 5 A^tcoIiXif, tov Ai0*'av, oTa ar,fj.a\itxlv Zv\a t« aBn^ov tTvat 
th'v $ci\a<r<rav i&Bi o-tu *Av8ia- t ixe" tx Efi Sr.pw 3-»XaVcrjov* w 
QTifJt-Usi ^aaS/xivoif nalatto\vfJ.QSia-iv eLXtus 0' g-TrofysT;' jl tov 

iyBtivf itia thto x»x«!nv itgiv. Euflatb, Sic*& Atbenaut t Lib, 
VII. cap. 7. 

Ver. 411. — *£gy»Xov.] Cod. Harleian. 'Egtlfetrh 

Ibtd.— STrSfff-ofAcvov.] Al. lireff-ff-tifAtv&'* 

lbid,—$aJ\t tntT^t Mtffffr.v xaji^E^a^rv.] 

— roediam ferro gemina inter tempora frontem 
Dividit, ■ ■ Mn* IX, 750. 

Ver. 416. — Tlvg bv te.] Cod. Harkian, rii'^v te. 

Ver. 418.— urE^a^E.] Vide fupra ad a, 140. 

Ver* 419. £af7rr,5"a;v 3"' «Jj «v.] Barnefiut hic ex uno MS 
edidit ±a.f7rn*iitjv wq Sv t omifsii vocula Ji, qux tamen hoc in loco, 
ad narrationem conneclendam, videtur necelTaria. 

lbid. — afxiT^oyirma f ETa*(?tfc. ] Vocem , afj.il^o , )^iraivaq t ita 
«tplkat Domina Dacier ; <( //« ^enj yW ontfuitt/ leur cuirajfe 
" pQur micux fuir." Mihi verdj noa de iis, qui arma ab- jererant, fed de gentis ifttus habitu fingulari dic^a videtur ; ut 
£XxEj-.7TE7rXt'c, X(wfl«g»f, ^c.— •dfxil^o)fjrma<; rou* roiumc 
**yu § v% oi( d(o'~uz xard tou; <argo «Atyajv EigwjutEva;' &£~?o1i 
ya^fxW^a ~~~{d rS woniljj «wXm; i. fa'vj]- oXi\J towc /x>) uVo- 
^«yw-xivtfc juiT^ae to*V ^W^, 5 ? r i T0 "c e-* s -afv, «W 2^« 
to» &o/g*x( cvnf-f*.hnv E-^o»7*e k, <ni» (j,l~^av t x) u ffVfjtQhr,Trv 
nard rowc woXXac. o»c-£ t3 » sv^arfla, i^ rlfiWV Wmtoi JrXav J.* 
to ^tn' yVofalvvuirSai j»wy«e, j «vri tw a^i" Ji Xa,«fa;jTa» 
^i» to o^*5 t^o Sijgixi cryv?jj7>)c-8ai aC~d\t;, Eujlatb. 

Ver. 422.— vuv S-ooi ic't>] Sententia h^c duplici modo accipi 
poteft : Vd, ut Lycios ad fortiter fe gcrendos adhortetur 
Sarpedon ; Jam acres e/lote : Vel, ut eorum ignaviam increpet f 
quod in pugna fegnes eflent, in fuga celeres ; Jam celeres eflis; 
Atque ita Euftatbius\ 'Owtf£« Je Xo>®-, toiJ; avo^i^ea-3»,, 
fxiv ^ao^sic, 5^ux*V)jTac 3 1 ? <J»si/yety« 

r^r. 423.— t» £* ave'^ "On; oJ( x^teei.] 

Unus homo -— - — 1 1— 

tantas ftrages impune per urbem 
Ediderit ? juvenum primos tot miferit Orco ? 

Vcr. 4x4. — 5 n -atid.] Vide fupu ad |', 433, 

p a V+4 Patroelus vero altera-ex parte, utvidit* 

defiliit de curru. 
Hi autem, ficut vultures duo, ungui- 

bus-aduncis, roftris-curvis, 
Petra fuper excelsa ingentem clango- 

lem-edentes pugnant : 
Sic ei, clamantes, alter \n alterum 

irruebant. 
Hos autem intuitus, mifertus eft Sa- 

turni filius verfuti, 
Junonemque tUocutui eft fororem uxo* 

remque : I0 8 o M H P O Y Lib. XVI. 

UotTfoxX&> <T erepudev, eire) iSev, exdope Sipptt. 

Oi <T «r ouywtuh yocfL^uvvx^t otfxvXoxetXat, 

Uerfv l<p' v^/rjX^ fteyecXoc xXcigovje ftotxov]ott ' 
430 "flc ol xexXyyovJec W clXXr\Xot<rtv opxtrctv. 

T»V $e l^uv eX«j« Kpovx -srouc ocFxvXo^Teu, 

"Hprjv <5e Ts-pocreenre xxtriyvrjTrjv, otXoxov re ■ 

*n f,ot lyuv, 'o\e fiot locpir^vot, <plX\<£\ov dvlpuv, IP&Z*^*****' 

MoTp v7ro UocjpoxXoio MevoiTiccScto Socftrjvoct. 
435 AixGcc cYe ftoi xpocVir\ f/epove, <ppe<r\v opftcttvovjt, 

"H piv "Quov eovjoc fiocx^ « 7ro Socxpvoeo-ar^g 

©eiu dvocpTrdt^otc Avxir\c ev) "uriovt Sr,f^u, 

'H r\Sr\ v-rro %epo"* MevoiTtdocto octfjtotcr<ru. 

Tov $' r)fjtei&eT \nrttr* Pouirtc; ■arontx ' Hp?j • 
440 AtvoTccje Kf.oviSr\, -nroTov tov ftvdov eetireg ; 

"AvSpct BvrjTov lovjoc, ■urdcXott ■sreTTpo> r tevov otttrn, 

*Ai|> eOeXeic Bctvdroto $v<rr\xzog e£ocvotXvcrui ; 

"EocY ' etTctp » Tot -Brdvjeg e-notiveoutev Seot ctXXot. 

"AXXo Se toi epeu, Qv S" ev) <Ppecr) \2dXXeo crrjcriv ' 
445 A'ixe (^uov sreyf\r\c 'Lctpirr l Sovx ovSe tiopovfe, 

<$>pd?eo, \x,r{rtc eiretTX Beuv e9eXy<rt x) «XX©* 

Ue\JC7tetv ov tyiXov vlov diro xpocjeprjc v<rftivr\g ' 

U0XX0) yctp srep) occ-v fteyx Uptdpoio fxdxov]ai 

Tteeg x9xvxtuv, roTcrtv xotov octvov \vr\o-eic. In fatis fit a Patroclo Mencetiade 

domari. 
" Bifariam «utem animus mihi fertur, 

in prascordiis verfanti, 
" Utrumne ipfum vivum pugna e li- 

crymosa 
" Ponam abreptum Ljrciae in opulen- 

to populo, 
" An jam fub manibus Mencetiadae 

domem. 
Huic autem refpondit deinde magnis- 

oculis veneranda Juno: 
" Importuniffime Saturnie, cjuale ver- 

bum dixifti ? 
" Virilmne mortalem, jam-olim de- 

ftinatum fato, 
" Iterum nunc vij j morte trift ilibe- 

rare ? 
" Fac : at non tibi omnes afTentie. 

mur dii caeteri. 
«' Aliud autem tibi dicam, tu vero 

animo reconde tuo ; 
«' Si vivum dimiferis Sarpedonem fuam 

ad domum, 
** Perpende, ne quis pofthac deorum 

velit Sc alius 
" Abducendum-curare fuum charum 

filium ex afpero praelio : 
" Multi enim circum urbem magnam 

Priami pugnant 
" Filii immortalium, quibus iram gra- 

vem injicies. Vtr. 4.18. — ilyvmt>: — &.4(n%] Duo fcilicet vulturet. Vide " a mnrtt contra fatum criperc mn fofet." Cic de Divinat. 

fupra ad -ver. 371 ; & ad a, 566. Nec aliter refte inftituta lib. t. At non hic jucrcntem inducit Jovem, qu6d filium a 

eflet comparatio. morte liberare nequeat ; fed dubitantem, an hoc ipfum facere 

Ver. 429.— ^«'xovTai.] Al. pttx*'™'- «portcat contra fatum. Ut refte obfervavit VtBoriut, Var. LcB, 

Vcr. 432. xao-tfviirvy a^op^ov T£.] 

-Jovis- Et foror & conjux. 
Vir. 433. "il juoi lym.] Vituperat hlc Platc, non locu- 
tionem Poeticam, fed Rem ipfam. — Jins->e8» ['0,«^»] /xrf 

Ti(MT ov {jlIU,-ov ra"v &£ccv ToX/Afl<rtti uraJO dvcpoiai; f*if*<n- 

cas-Bai, i'r-', — ^avai " AJ nt iyaiv, ot£ fxi, lafmtiva 

" A:XTa7;v avi-xv MoTfi* uVo rittljOxXoio Mffvoihaoao tafxiival lib. 34. cap. 24, 

Ver. 437.— avajirafnf.] Vocem hanc vettit Domina Dacitr 
JEn. I, 50. " '*"' ^ "" ««/*•" Minus refte. 

Ver. 439.— SoHori;.] Vide fupra ad a, 43, 58, & 551. 

Vcr. 440.— Uim;.] Al. h.nra;, 

Ver, 445. Aixs r^aj;v tri^Uy^.] Pronuntiabatur, ut opinor 
Jm. Atque ita etiam fcribendum conjicit Vir doctus Henricut 
Stefbanut (etfi abfque Exemplarium auftoritate nibil mutare eft De Retull. TiB, 3. Ubi notandum legiffe hlc Platoncm, Ai au f us ) e x i, 887. "Quidni," inquit, " hic ^v fcribamus, 

" non t^awv ; ut /<'. i, •ver. SS7. "H xiv t]w; c^weviivo,- ia ^aX- 
'* xo.o yvnno-i, fcriptum effe videmus ?'* Quin & eo verifimilhn 
eft, aut fcribendum aut faltem pronuntiandum £a?v, quod ia 
duobus MSS fcriptum repperit Barntfiut, aijcev £oAv vrifx^c. ai iyaiv . 

^irr. 436. "H fJ.iv ^ajov iovla fJa)(ric aoto tay.^uoirar; Qbioi 
a:a^-a^a;.] 

Hunc tegere, & dirae valeam fubducere pugnar. ^rr. X, 50* Porrci Eujiatbiui \n Commentario Jegit, AiVsv ^aJrra vifA^c, *• Hemcrus auirentem "Jovcm inducit, qu\d Sarfedomm ftlium ^ er . 44-9- — ala\aTx\.] Vide fupri tfd a, J98. Vtr, I A I A A o s n. 

450 'AXX* ei Tot <pix<& ig-», teoV S' oXoQvtfat rjrop, 
Htoi fiev fttv boktov ev\ Kfetjepvj vo-pivvi 
Xepcr V7T0 TletjfOKXoio MevotTioiScto Sctfivjvcti ' 
Aurctp £7T'(ji/ Svj Tovyz xiivn fyvxy ts k) ctluv, 
Hifiareiv fciv QavotTov te (pioetv, x) vrjSvfiov "Tttvov, 

455 Eio-oks Svj AvKtrjc evpiinig Sr,y.ov 1'kuv]xi ' 
Evtict £ Tap^uo-sin Kacriyvrfloi ts, ercti ts, 
Tvfi£u te, c~v\Xri te* to yctp, yeoctc ec-\ Bavovjuv. 

£lc e<pxT ' xS ct7ridrjo-e nraTr)p avSpuv t£ Beuv T£' 
Aiftctjoeo-crctc Se v/tadac KaTeyevev epctle, 

460 TlctiSct (piXov Tty.uv, tov ol nctTpoKX^ eueXXs 
&9tcreiv ev Tpo<>) epiQuXaKt, tv\Xq6i TS-aTprjc. 

Oi S 'oTe Sy Qx^Sov vjcrav eir aXXv]xoto-iv lovjec, 
EvV v\T0t TlctTpOKX®^ p. ctyctKXetTov &pacrvur\Xov } 
"O? p r}vc Beoot7ruiv ZctoTrvjSov©* r]ev civctK]©*, 

465 Tov fictXe veiatpav Kajd yctc-epct ' Xvcre Se yvia. 
'La^TrviSuv S' uvtS fi ct7ryy.£p6]e Sxp\ tpaeivu, 
Aevre^ opfA.vfielc ' Se TIr]Sctcrov iraosv 'iirirov 
E/%£« Se^tov Sfiov' 6 S ' eSpcty^s Svfjtov dioSuv'- 
KctSd eireo- ev y.oviricri y.ay.uv, diro S' e7r]d]o Bvuoc. 

470 Tw Se Stctc-YiTVjV, Kpiye Se £vyov, v)via Si Qcpi 
Xui%UT , eTreiSvj ksTto ■srxpv\op<Q> lv Kovincrt. 
T010 p. AvTOfieouv Sx/iikXvtoc evpe]o reKuup, LlB. XVI. 109 

" Sed fi bic t bi dileftus eft, tuumque 

vtczm tj-ji mifer^tur cor ; 
14 E-im qttidem finito in afpera pu- 

gna 
*' Manibus fub Patrocli Menatiadas 

djmati : 
" At poffquam jam eum reliquerit 

animaque & vita, 
" Mitte cum ut Mors ferar, & fuavii 

Somnus, 
" Donec Lycia; lata: ad populum per- 

venerint : 
" Ibi ei exequias-facient fratrefque, 

amicique, 
" Cum turruloque, cippoque : hic enim 

honor eft mortuorum. 
Sic dixit ; neque non-obfecutus-eft pa- 

ter hominumque deumque : 
Cruentas autem guttas demiGt inter- 

ram, 
Filium dileftum honorans, quem ei 

Patroclus erat 
Interempturus in Troja glebo;a, pro- 

cul a patr^a. 
Hi autem cuni jam prope erant alter- 

in-alterum irruentes, 
Tum Patroclus quidem inclytum Thri . 

fymelum, 
Qui ftrenuus famulus Sarpedonis era: 

regis, 
Hunc (ivquam) percuffit imum li. 

ventrem; folvjtque membra. 
Sarpedon ver6 a Patroclo quidem aber- 

ravit hafta fulgenti, 
Secundus impetum faciens ; at Peda- 

fum vulneravit equum 
Hafla dextrum in humerum ; is autem 

gemuit animam expirans ; 
Deciditque in pulvere ejulans, atola- 

vitque anima. 
Duo autem rclitjui cqui diffultabant ; 

crepuitque iugum, habenaeque ipfis 
Confundebantur, quoniam jacebat e- 

quus-exterioris lori in pulveribus. 
Jlc hujus-rei quidem Automedon hi- 

fia-inclytus invenit finem ; Vcr. 450. — 4>i\©- Jfi.] Al. fl'>tot ici. 
Ver. 451. — jWov.] Vide fipra ad J',42. 
Vcr, 453. At/Tttg innv Jn -rovrc.J 

Poft ego nube cava miferandie corpus & arma 
Infpoliata feram tumulo, patrixque reponam. 

j£n, XI, 593 
Vcr. 456.— Tag^yj-tfj-t.] rfl. Ta^Jtratff-f. 

Vtr. 459. A.^aToiVo-at H 4«tJac xaiijrivil £{«?£.] Porten- 
tum, plmit Jaiguima, ut fupra X', 53. Similiter apud He- 
Jiodum ; f"''" T ,""_ f **X-'" : * S ? ic " 't""''™ f|«wot>lVsiv IfAlWi T0T5 ffajCajoie^ 
Ityic $' riv i t5 mt' d^xnv ttflcv ia^jrnJov®. oXs9{®-, Ho-irl(s£ 
TSjaV'« tu^in raitT»; t?c &(*■?'& oTyEXTtKa, " At> aT .- 
" £JT«; ii ^x^ec xalj^.t/rv iia(i." t5t» N roy fcvitt c>- 
ffov, a\\v^molc s," S nxsv aifc';®- tuxfvtf &10C [xiv u, dxXrtvr®' 
y*(, ix te -rZv vTri^iim ■cma;, (tersjel ajnvoic ^Sjuif^uiW 
xalaffaylvT®- virS. Bcracld. Ponic. Carerum obfervandum, 
legiffe hic Hcracltdcn, *'; : " ; lutiy.t, Ka»J' aj' aV i(tt:id:v ■liifac Sa*Xsv a>a1oiVo-ae 
In/Aa TtBztc ico\£ ( «oio eJ /^sfaBaftri: <c7aio\'. Vcr. 460.— tov 0.'.] Qu£ ratione, rh, ultimim hic, etiam 
extra caefuram, producat ; item it), vcr. 475 ; & AjB^va 
•«■. 48S, & jutv, ver. 50Z ; vide fupra ad J, 51. ^/. T o» p' oi. 
^w. 461. «DfliVitv.] De hujus vocis profodia, vide fupri ad. 
'Atrir.c 'U(ax\. -vcr. 384. 6'> 43» & 833. 
TaTi ,u:v sir! lajjrnJ-.n Jaxjua, Xt/Vw juiv t/ xala^-iuJsTai Seb ^" 4°3 — e ; -ao-a'ui:\.v] Ita ex duobus MSS edidit Jar- 

c 5 traj' atietlmtc vln/xa. auVa Ji 0a>.OfA.!vo: t' a'x s -ifi; f £(v vav, *^ M ' At S u '''a in Commentario leglt Eujlothim. yll. @ ( a. 
imvoii-rai -rjfc® aXJitfojKUiv^- aXnSfiaj. noXXaxi; j^j i, Ta^ "'"H-^- At JVf/9orii filio nomen erat Tbrojjmeda, iupra i 
^«slafoXarc T i?v ^rftiXojv orfaf/ua-ra.v, ifojtrj-i T t{i,-,a T J gi^ 8l " Q£ 3 " ©{«tri>rXov videtur p; tior Lectto. 
«rflU^Ejio-flai CViia, mclapwv -ri 5 tirtKv va/xirm a^o^t/xTotc ^ r - 4 6 9'~ ' v x ivt'..=7-t .] Vide fupra ad v', 508. 

ffii^ao-iv Ix^wiv^mW ris-' eV W ts 5 a^», c ^aja».- Vcr. 470.— xj,',e.] Vide fupra ad ff, 314. 

i^ir. 471, — ««{n'o{®<.] Vide fupra ad vir. ijj. t.ac-i, oi roaXaui jurSol. Aoy®. f S^EI ►> xaTa rE^W» JsKaJac 
»i<re a i, ^ T10 -i xjxiiriv ETrixi^jato-iuEyac. 'Effii TslVuv li r/ila- /'.A 1 10 *V O M H P T 

ZTTxa-trccfJi.zvQ- Txvuyxes xop srxx^ "Btctfix [MIPIS, 
' 'Alfat; ecireKofye srxp^opov 80 'epxTri<re. 
Tw £' IQuvQyTYiv, ev $e 'pvrvjoo-t TxvvoSev ' 
Tu <T xuTts QvvIty]V epto^ srepl Svpo&opoto. 

"EvQ" av Lxp-n-qXuv p x7ryfj.£po]e $%pt (pxttvui, 
UxJpokXh <T v-rrep ujaov ccpifepov vj\v§ xkuikii 
*EJVe&»j aT ebaX' xvrov ' o <5" vg-epog upvvjo X x *-*r' 
480 TlxTpoKX©-' th <T £■£ aXiov fieX©- eKipvye %e^oj Lib. XVI. 

Edu&o nemfi longo enfe robuflo a fe- 

niore, 
Inf'Tgens atiTcidrt equum iftum extra- 

jagalem j neque frgniter-agebjt. 
I.aque bim eoui tttrum ap'e-ccmpofiti- 

ftibant, iiique rnbe.iis .liretfi-ermt : 
Patrcdui veio & S^pedo*: rurfus coa- 

grefli funt pugi.it m exiciosa. 
Tum Sarpedon qu-d-.m aberravit haft* 

fulgenti, 
Patroclique fupra humerum finiftrum 

abut cufpisj 
Hs^ic, neque percuiTit jpfum : pofte- 

lior autcm in uit aere 
Patroclu: : hujus «utem non irritum 

tcJ'im elTu^it manu, 

ubi uttque praecordia 'AXA e£«x\ evff ctgoc re cppeveg ipx*l°" a W *^ v ° v K ^S ^'tompTeStur 
§\ mq ore rtg <5| Hpt7re d , og ore rtq d^vg y(it7rev, q a%e^K, 
*He wirvg (3Xco6^ t ryv r ipetrt reKJoveg civS^eg 
*E%irctfA0v zreXeKercrt vevjjcecrij vyjtov stvut ■ 

485 *Xl£ wpio'6' i7T7rajv tc, Sitppx xeTro rctvvcr6e\g x 
BeCpvx^^y kovi@o ieSpctFftev©» oclfjcct\oecrcry}g. 
*Hvre rctvoov e7re(pve Xecov ctyeXyCpi f^ejeXvcov, 
A*l6covct y f,ieyct6vfjcov ev eiXt7rooecrtrt f-joeircrtVy 
'SlXero re ^ev<kx m u<7 ™ yctficpyXycn Xeovj^ ' 

-490 *£!$ V7T0 nctjpdxXco Avkicov ctyog ctC7rig-ctcov 

KretvoftevQo ftevective, cpiXov cT ovofjcnvev ercu^ov* 

AlxfMirvjv r Wfievou y y^ BctpcrctXeov 'sroXepticrqv * 
Nuj/ rot eeXVecr6co -sroXefJc^ Kcacog y el Boog e<ro~t. 
495 Hpwra jU orpuvw AvkIcov y\yy\rooctq ctvopctc;, 

Uctvjr] e7rOix^ev©-y ^L^ttt^ov^ ctf^pptctx^ctt' 
Avrctg eTretTGL y^ ctvrog eftev wept ptocpvcto ^aXjcw. 
Zol ycto eyco k^ e7retrct KocJyjpetTj y^ bveto©* 
^EccrofjLcti Y}fjcct]x wctvjct Sictfjc7re^eg } eiKe [t A%aiot Cecidit autem, ficut quando aliqua 

quercus cadit, vel populus, 
Vei pinus alta, quam in montibus fa- 

bri 
Exciderunt fecuribus recens exacutis, 

navale-lignum ut fit : 
Sic ille ante equos & currum jacebat 

porieclus, 
Dentibus-tiendens, pulvere manibua- 

piehtnfo fjngumolento. 
Veluti tauium interficit Jeo armento 

fupe rveniens, 
Fulvum, magnanimum inter flexipedet 

b )ves, 
Peritq le is gemens fub maxillis leo- 

nis : 
Sic a Patroclo Lyciorum duftor clype- 

atnrum 
Inteifeftus indlgnante-anima-gemebat, 

chaiumquc nomine vocabat focium : 
JJ** Glauce charilTjme, bellator inter 

viros, nunc te admodum opoitet 
<( Pugnacemque efTe, & audacem bel- 

Jatorem : 
" Nur.c tibi cordi-fit pugna gravis, fi 

praelio-impiger es. 
r * Prinmm quidcm adhortare Lyciorum 

dufrores viros, 
•' Quaquavcrsum obiens, pro Sarpedone 

pr^eliari : 
tf Qmn deinceps Sc ipfe fuper me pu- 

gnes *re. 
" Tibi enim cgo etiam poflhac pudor 

& opprobnum 
*' E10 dies omnes perpetuo, fi quidem 

mihi Achivi Ver, 473. "2rtctc-ea(Atv&:] Ita edidit Barnrjiut» f*ufgg* Iwa- 
ra/i*fv^*. Minus recle primam enim corripit. 

Ver* 474. 'A^ac aVfxo^f.] Vide fupra ad 5', 87. 
Ver. 478.— i*Xv9'.] Vide fupra ad 6, 454 ; & ad a, 37. 
Ver* 479. — «fn/iQ.j Vide fupri ad /, 260. 

Ver. 480.— t5 J' *x " x,ov J?^®*«] 

At non hoc telum, mea quod vi dextera verfat, 

EfTugies. Mn % IX, 747. 

V*r. 481. — Ux arat '1 KafifipfvyvTai. Euflatb. Nempe ab 
%>*$*>> non a ^ HX°f* at > deducitur i^arai j ut recle hic an- 
notavit Bamejiui. 

Ver. 481. "Hgnrt t\ «e Sti tj? — tvvrvc.] Vide fupra ad /, ^hfAt^, Sed 8c itetum occurrit Xlatin ivuxp r »»iG', infra vtr. Aut Ida in magn*, radicibus eruta pinus. jffn. V, 448. 

Ver % 483.— t«v t'.] Siuam /ci/icet . 

Ver. 485. ".Tif c— xeito TawtrBils, Ef^u^a 1 ;, xm& t JtJgfff- 
/*ev©- aifxalo£C-cn}t;.] 

cadit atque cruentam 
Mandit humum, morienfque fuo fe ia vulnere verfat. 

Mn.Xl, 669. 
Ver. 488-— cV fiXiTroJfCiri.] Al. £7r* slXwoo^Eff* - *. 
/^r. 491. KTftv-YAii©*.] SZuum mterJScerctur, 
Ver. 495. — orguvov.] Vide fupra ad >', 44. 
Ver. 496. ITavli) fVei^oft**©-.] Cod. Harlcian. Tld*.a$ ffroi- 389. Concidit j ut ^uondam cava concidit, aut Erymantho, 533' ***. iaiaaoj n. 

500 T&vxeot Qv\rj<ru<rt, veuv Iv dyuvt nre<rdv]a. 
A\\ e%£o xpa]eouc, orouve Se \adv d-rrav]a. 

flc aoa fttv enrov]ot reA©-. bavdroto xd\v$/ev, 
'0<p6a\ftiic, 'fivdc 3' ' Se \dg ev <rrjQe<ri fixivuv, 
Ex xpoos ^Kks Sdov, -srporl Se <Ppevec kvtu evrovjo 
505 Toto S' dfta ^vxV" re, k, ll^e®* e%eeu<r' alxf-rjv. 
MupfttSovec d avrx Qx^ov 'tTtTTKc <pv<riduv]ac 
lefievxg (po£eeo-9ai, eiret \i7r0v dpftaT dvdx]uv. 
T\avxu a.vov ax& yeve]o (p9oFyrjg aiov]i' 
Qptv9r\ Se 01 riTop, ot a ovvdjo ■nrpoo-aftvvat^ 
510 Xeipt e\uv errtece Qpaxiova ' reipe ydp atvuc 
"E\x©>, Sr\ fiiv Teu~xp1&> eire<r<ru'p.evov fiaXev lu, 
Te*%6®-> vUf/riXoTo dprjv erdponriv duvvuv. 
EuxofievQ* S apa elirev exrfcoXu 'AttoXXuvi' 
K\u9t, dva£, oc wa &uxv\c ev nriovt Sr\uu 
515 Elc, r\ evt Tpoir\' Svvacrai Se Qu ■urdvTQtr dxveiv 
Avept xvjSoftevu, uc. vuv efte xr]S<&> txdvei. 

' E\X&> U yao (V4I ToSe XafepOV, du(b\ Se UOI ye\o " Vulnus eni 'm h*° e o hoc grave, uo- 
, . , ,,, »,/.,, V V " A.-S dique autem mmi manu, 

(J^etYiC OOUvyjCTtV e\r;\alai, HOe ft.01 atua A ?"}" r do| onbus transfixa ert, neque 

TegTrjvau Svvdjat ' Q.apu9et Se ftot uifi<&, vir avrZ • 
520 "E/%©- <T b Suvaftai trxeTv eftireSov, vSe fidxttrQai 
'E\9uv Sv<rfcevee<r<rtV dvrjp S' uptc-@* d\u\e 
/ZapirrjSuv, Aioc uldc ' d S" vS' u waiS\ duuvet.. 

». .. \ r>\ ' y /o ' rt \ »/ mo qindem hiio opem-fert, 

A\\a l;j srep ftoi, ava^, rode. Kap]epov e\xoc axe<rcrai, " S(d tu fa,tem ml "i. '", huic gra 

vuJnerj rr.edere ; Lib. XVI. 1 , 1 

" Arma detrsxerint, in hoc ad nave» 

ce tamine interlefto. 
" Veriim capcfle pugnam ftrenue, ad- 

hortareque populum omnem. 

Sic ipfum locu:um finis mortis texit,, 

Ociilos, narefque ; Patroclui nempe, 

calce pecl.iribus impreflb, 
E cortce traxit hartam, prsecordiaque 

iplam udbterentia fequebantur; 
Ejiifrue fimul animaque, tc haflae e- 

vufit cufpidem. 
Myrmid.nes autem illic detinuerunt 

e/w equos anhelantes, 
Cupientes fugere, poflquam reliquifleht 

currus domnorum//»or*)« 
Glauco verd gri»is dolor ortus elt vo- 

cem amici audienti : 
Conimotum autem eft ei cor, quod non 

porTctopem ferre. [fib, bra- 

Manu autem prehendens tum ftringebat 

chium : affligebat enim eum gravitef 
Vulnus, quod jam ei Teucer iiruenti 

inflixerat fagitta, 
E muro excelfo maJum a fociis, propul- 

fans. 
Precans autem dixit longe-jaculanti 

Apollini : 
" Exaudi, rex, qui alicubi Lycias in 

opulento populo 
,, Es, vel in Troja : potes autem tu 

undecunque aufcultare 
" Viro dolenti, ficut nunc me dolor 
invadit. mihi fanguis 
" Siccari poteft ; gravatur autem mihi 

humerus per ipfum: 
" Haftam autem non poiTum fufiinetc 

fiinrter, neque pugnare 
" CongreiTus cum hoftibus : Vir au- 

tem fcrtiflimus periir, 
" Ssrpedon, Jr.vis filius : ille vero nc 

fuo quidem filio opem-fert, 

vi Vcr. 500,— ■/£»'» h iyZm tnehl .} Vituperat hlc Homcrum »&, y i ( wg j ; T - a»,',,,, 
TtrraJ/htiui. quod Sarp donim, etfi lonfe a navibus abfentem, y 
tamen midiai fe inter navtt otcidijfs dicentr-m introlucat. 
•I Les Commentateurs" (inquit) — cnt dit la delfus, que Sar- 
" pedon tevoit. etant a 1'article de la mort. — Ar.fi, Hoir ere 
" n'a point d'autre raifon pour faire dire 3 Satpedon qu'i 
" meurt au milieu des vaiiTeaux, quoiqu'il fut bien loin de la ; 
*• fi non que c'eft un vers tout fait, une formulc employee au ljeLivre, 111 fujet de Caletor tue efFecTivement au milieu 1"', 3S7 r. 50X» r£\©. 9 am ' T <iir) «a/u^ey '0<p5oA i uBr;.l 

Olli dura quies oculos & ferreus urget 

Somnus : in aeternam t clauduntur lumir.a noclem. 

Mn. XII, 309.. 

rer. 510. aiWf.j Al. avTov* 

fer. 511, — yjif pnTcunz®. tnaro-upmv $iut 15.] Supra, " des vaiiTeaux ; vioiy iv ayoi]i miroila. 0, 428." DiJ/crtat. 
fur 1'Iliade, Part, /''. C ap. 6. Verum, ut opinor, "naih >.ona. 
•» ciyxvt vrio-ivla" utn bique, non eft, " mednis intcr navei," 
fed "h artomine de navihui, Jiratum." Atque ita hi'c ac- 

cipit Domma Dacier ; " II me patclt que viiv h a y avi 

" pcut f.gnilier fort natuiellement, a V atti q. e dci vaijeaux." 
Alteram tamen explicandi rationem feqiitur Eu/!atiim, To 
}i, ■' nm tv iyaivi vtttrcvla," ptifj.rJiKwc tjtvcraf s^ai ij.iv yap 
iij t?c Tatyte iv Tn ttri&iaSt ^j'.tttii, k, uk iv tk aSgoiV^oli k) t? 
ayoft TUV veoiv. 'O oi r.tiri TflapaffAiv©' to rfrgoygrV, aJWojc Kiyif Vir. 513. — iartSi?Ko>'A7TMoivf] Ca<\. Harhian, ixnioXov 't\tr.\. y "- 5'S-— JwWni ii Qu.] Ita ex uno MS ed.dit Barne- 
fim. Al. ivvao-ai ti ts. 

fer. 518, 5x1. — iU,\aTai i.\ai\i.] Vide fupra ad *' 

1S6, tS7 ; & ad d, 37. 
Ver. 521 a\„f t' «ijir^.,] Cod. Harleian. avr) s t' oe 

Ver, 523. — £>«©-.] Cod. Harlcian. a>.yoc. 112 O M H P O Y Lib. XVI. Sopi autem dolores, prstique vire»} 
ut focios 

Adhoitjns Lycios excitem ad pu- 
gnandum ; Koifj.yicov J* oSvvxg, Sog Se Kpxr©> % o<pp eTx^otcri 
C2C KeK\6ftev©* AuKtoiriv l%d\pyvu nro^efiit^etv ' 

AUTOg V XU(p\ veKVt KCi\xTi6vetUTt fJCXyUfJlXt. " Ipfeque de cadaveremortuopugnetn. 

<\-r-. ».. • ' » / . " $' " \ rt. ~l°.~ ' A _.,'\ \ ..... Sic dixit prccant ; hunc autem exaudi- 

Xlj tCptx-T euxouevog ' rtt 6 eK\ve VotZog AiroXXuV vit phcebus Apoiio = 
AuTtKct •woaxr oouvxg, xtto S e\Ke©> dcpFx\eoto 
Atfjcx fjce\xv TeiJ0-Y\ve, fitev©> Se ol 'eft£x\e Bvftu. 
C70 T\xvk©> <T eyvu vjcrtv evt <Ppecrt, yy\0Y\crev t£, 
"OtJi o» uk ^KMcre fjceyxg Beog ev^xfievoio. 
TlpuTot p uTpvvev Avkiuv y\ytiTopxg ctvSpxg, 
T\dtv\v\ eTrot-xpfjcev©*, 'Zxp7ry]Sov©> ctfjc<pif*.xye<ruxi. 
AvTccp 'etretToc fiejct Tpuxg Kte, fJCXKpx fit&xcrOuv, 
535 Ylv\vSdcfjtocvT IttI IlotvdoiSyiv, Kj * Ayy\vo<^x STov' 
B5j Se fjcer Atveixv re, k)"Ek\o^x yx\KOKopvc-yiv, 
'A/^8 <T lc-difjcev©> errex ■sfjepoevjx srpocrvivSx ' 

"EkJoo, vvv Svj •HTxFyv \e\xo~ fjcev©> etc. e7riKespuv, 
Ot tredev etveKx, Tv)\e <pi\uv, k) ■srctjpiS©* xlrjg, 
540 Qvftov xiTOCpQivvdiicrt' Qu S' \sk lQe\eig eirxfLUvetv' 
Ke~tTxt ExpTryjSuv, AuKtuv ctyog xo-TTtc-xuVy 
*0<; AvKiqv e't'jvjo S'tKvi<ri Te yy crdevet u' 
Tov <T V7T0 YiccjpoK\u Socfjcxv eFyet yx\Keog ' Apvjg. 
y A\\x, <pi\ot, 73-xpc-yfje, vefJtecnrrfiyiTe Sl Bupu, 
tAC Mij dcrro reuye e\uv\xt, dietKi<ro-ucrt Se vev.pov 
MuaftiSoveg, Axvxuv Keyo\uftevoi, ocrcroi b\ovjo, 
T«V £71"» vv\uo-\ Boyicrtv e7re<pvofjcev eFyetv\o-tv. 

'\Q? e<px]o ' Tpuxg Se KccjxxpvjQev \x&e nrevS©> Statim fedavit duJores, a vulnere autem 

gravi 
Sanguinem atrum ficcavit, fortitudi- 

nemque immifit animo. 
Claucus autem agnovit fui mente, lae- 

tatuique eft, 
CJ^od fe ci'6 enudiverat magnus deus 

precatum. 
Primim quidem excitavit Lyciorum 

duclores viros, 
Qu^aquaversim obiens, uf fuper Sarpe- 

done praeliarentur. 
Deinde vero Troas accerfitum ibat f 

magnis-pafTibus gradiens, 
Polydamanta ad Panthtcdem & Ageno- 

ra nobilem : 
Accerfitum etiam ivit ^Jneamque & 

t Hectorem aere-armatum, 
Prope autem ftans verbis alatis allocu- 

tus eft : 
" Heflor, nunc jam omnino oblitus 

es fociorum, 
" Qui te pmpter, procul abamicis, & 

patria terta, 
'* Animam deperdunt : tu vero non 

vis malum propulfare. 
** Jacet Sarpedon, Lyciorum duftor 

clypeatorum, 
" Qui Lyciam tuebstur jufque-dicen- 

do & virtute fua : 
*' Hunc utique fub Patroclo domuit 

hafta a?reus Mars. 
" Sed, amici, adefte, indignaminique 

animo, 
" Ne arma abflulerint, indignifque 

mndis acceperint mortuum 
" Myrmidones, de Danais irati, quot- 

quot perierunt, 
" Quos apud naves veloces interfeci- 

mus haftis. 
Sic dixit : Trojanos veio prorsus oc- 
cupavit dolorj Vtr. 514.. Koijkiiccv.] Ita edidit Bamefiut ex £', 136. Al. 
KcliMFtr ut opinor, minus recle: Vide fupra ad i, 140. 
Caeterum Codex Harleianus hic legit Kciju.o-o-ov. 

Per. 5*6. — *(*<$) vsxui'.] Male hic Barntfius ; " Pes (in- ■fubitoque omnis de corpore fugit Quippe dolor, omnis ftetit imo vulnere fanguis. 

atque novje rediere in priftina vires. j£n. XII, 421. 

Ver. 534. — fAUK^i giCaVSw.] Vide fupra ad /, tx. 
quit) Prockufmuicui pro " Atmpnfio." Quafi fcilicet fyllabae JTer. 537.— Iraj""©' iirea.] Qua ratione, irof»£v©-> hic ul- 
dua; y.vi in unam facile coalefcere non poffent. Vide fupra timam producat ; item Arnvlj, ver. 556 ; & cJitoiv, -ver. 560 j 
ad ver. 32^. & 'A^iXXm, ver. 575 ; vide fupra ad i, 51. 

Ibid. — \ixm xal«1s9v£nu-ri.] Non effe hoc TatiloXoyov ex Scrip- Ver. 540. — «Vo^flivuStffi.] Vide fupra ad fl', 43. 
toribus Tragicis liquet, quorum locutio Sermoni propior eft : /fcrf.— iw«(i*o«iv.] Al. Itojuumi. 

06 ^{Ivtfo-H tuW b *Mmm n*vc. Scphocl. Amig. 525. Va ^ s _ y9 B W<.«w« . E ix.o-o-a,>0'.] Refle 

Jbid xalalsSvEiwTi.] Vide fupra ad i, 265 ; ad & , 818 ; ( ut opinor) cum duplici 0-. Vide fupra ad i, 140. 

** 4"4' yer. 548. — xalax^tev ] xalaxgijSsv, liftfv Kccrinpnct «e 

Ver. 527. "fijEVT eu X ^sv®- rS !>' JxXw ♦orji®. 'A7r«XX<.r.] a 'xxa X 5 xsrrai. i xalaxjJSev nr;o<Ti»iinrt>|ttEva>; «M2 t« |x«m 
Dixit : opemque Dei non caffa in |yoU vocavit. xipfa, k) Iv CnfxoTrii xaT«x;r7S£v, S i r i »«t« xif«X? ? X«f e 

JEn. XII, 780. «rfrfj©.. Euflatb. 
Vcr. 518. Ai'Tt'xa cvawo - ' oJyvaf.] 

Ver. I A I A A O 2 n. Lib. XVI. 113 

"A<r X (jov, ** '«nmfa \7rei Q<ptnv epf,ct -urlx^ ^S&^ST^ '' ^ 
550 "Ea-Ke, k) «AX00W0? -urep 'euv ' mXeeg ydp *>' «UTM ^ffiT""* cx;flcns: Mu ' tJ: 

Aocoi sttovt , ev iJ' uvtos dpig-eveo-Ke fAci%eo-9ui. 

Botv S i9us Actvotuv XeXtyifievor ?p%e S" dpct Qpiv 

Exjup, xuop.evos ZacpTryiSov©*' uvrdp ' Ayottis 

flpcre MevoiTiotSoto Ylctj poxXyjos Xucriov K*jp ' 
555 Atotvje -srpuTu wpoo-e<pij, fjtefjtuure v^ uvtu' 
Aiotvje, vvv Qpuiv dfjtvve<r9ui <piXov es~u, 

O»o» •srea ■zrotp<&> yre fter dvSpucrtv, y\ >£ dpeiiss. 

KeTrui dvr\p, os ■srpuT©* eo-y\Xd]o «»*£©* 'Ay^cuuv, 

T,otpir%Suv' dxx' el fjtiv deiKio-cru{ue9' eXovjes, 
560 Tevxect T ufioiiv d<peXo{fjte9u, Koti rtv erutpuv 

Avtx dpvvoftevuv SufJtucru{fjte9u, vtjXei' •xptXKu. 
XI? e<pu9 ' 0» Se Kj ctVTo) dXe^u<r9ut fjteveutvev. 

O» £7T6» df/.<poTe(>u9ev eKctpjvvxvjo (boiXctyFcts, 

Tfues k) Avkioi, k) MvpfJttSoves, k) 'Axutoi, 
565 "Lvfjt&ctXov dftcpi veKvi' Ku]ure9vetuTt f*.u%ecr9xi, 

Aewov dvcruv\es ' fteyu S 'e^otye Tev^ect (buTuv. 

Xevs S' ttn vvk]' oXoijv Tuvv<re KpcQepyt vtrfnivyi, 

Otppot <piXu irept ircttS) [zd^S oXoos Tsrov&> eiy\' 

Clcruv Se srpoTepoi Tpues Ix^kuttus *A-yttf&s ' 
570 BXyjto ydp i&Tt KUKtcr<& dvyjp pejd MvpftiSove<r<rtv, 

Tlos 'AyctKXyjos [Jteyct9v(iv y STos 'E7retyevs, 

' Os ev BaSeiu evvocioftevu ijvuo-cre 

ToTrp»»/ * utu(> Tore y \<r9Xov dve^/tov e£evup{£xs 

'Es rhjXjj* iKtTev<re, k) es Qertv dpIvpo7regctv' 
575 Q* ? "«**' AxtXXrji' 'oyj^yjvopt tsreft.irov e7re<r9ut "C Copia? feq leb intur, inter quas ipfe for- 

tiilimus erat in pugna. 
Ibmt autem recli in Danaos ardcntcs: 

prsiibarque ipfis 
Heflor, iratus de Sarpedone : At A- 

cbivos' 
Concitabat ad certamcn Menoetiad^ P«- 

trocli animofum cor : 
Ajaces primos allocutus eft, animis- 

incitatos etiam per fe : 
" Ajaces, jam vobis hoSes propulfare 

cordi fit, 
Quales quidem antea eratis inter viro?, 

vel U fortiores, 
" Jacet vir, qui primus infjliit in mu- 

rum hivorum, 
" Sirpcdon ; fed 6 fi ipfum contume- 

lia-afficere potuerimus ablatum, 
" Armaque ab humeris auferie, &ali- 

quem fociorum. 
" Ab eo nn propulfantium domare 

faevo a:re. 
Sic dixit : Hi ve'6 etiam per-fe hoflci 

arcere promptis-erant-animis. 
Poftquam autem utrinque firmarant 

phalangas, 
Trojani & Lycii, & Myrmidones ic 

Achivi ; 
Concurrerunt fuper cadavere mortuo 

pugnaturi, 
Horrendum clamantes : ingenti autem 

fragorc fonuerunt arma virorum. 
Jupiter vero noftem perniciofam exten- 

dit fuper afpera pugna, 
Ut dileclo de filio pugnas perniciofus 

labor eiTet. 
Moverunt autem Ioco priores Trojani 

nigros-oculis Achivos : 
Percuffus enim erat nequaquam igna- 

vifiimus vir inter Myrmidonas, 
Filius Agaclei magnanimi, nobilis Epi- 

geus, 
Qui in Budio bene-habitato impera. 

bat 
Antea : fed tunc ftrenuum confobrinum 

ctim occidiflet, 
Ad Peleum venit-fupplex, & ad Thetin 

argcnteis-pedibus-decoram : 
Hi autem una cum Achille hortium- 

agmina-perrumpente miferunt comitc Vtr. SS*-—*(X! *' »{«•] Praitatout, ut folilut eft, 

V'r. 55j,— ftf/uaiioTe.J Vide fupri ad »', 46. 

Vtr. 556. AuivIe, h7» r<p5,\—0Tt>i w({ waj©" Jti.J 

— nunc illas promite vires, 

Nunc animos, quibus in Gaetulis fyrtibus ufi. *iS, 818. 

Vtr, 566.-— ( u:Tit Y ^( a X l T£y 'x ert T^TatfV.J -& arma Horrendum fonuere. 1 JEn. IX, 731. 

Ca?teriim de voce, tfja^i, & fimilibus ; vide fupra ad &', 125, 

Mn. V, 191. & 455. 

Jwi 558. K|~Tal aV{, ocvrgaT©..] Ver. 570. BXito j-af <?ti xa'xifK&- aVrfj.] 'h aViipao-ic t!> 

— — Cadit ipfe Tolumnius augur xalaipoVti «roli ixs» to Tnt SVmTai, wols ti wxlov. Hcrtno- 

♦timus in aiverfos telum qui torferat hoftes. g">» trsfi /xtSiiu hmnl<&, cap. 37, Vide fupriado, 11 j 

jEi>. XII, 461. & ad a '» 33°- 
Vtr, 563.— ixajluVailo.] De hujus vocis profodia, vide fupra ^""' S7 1, ~~ 'Smytvc'] Cod. Harlcian. 'imysu;, 
ad *■', «15. y e r, 572. — r"Wo-£.] Vide fupra ad vcr. 172. 

Vtr. 565.— vixui' xalaWmiiTi.] Vide fupri sd ver. 516 ; & Ver. 575. oi t' a/*' 'AX'X\ni.J Videfupri :d v', 324. 

Q. Ver. ii4 O M H P O Y 
"IXiOv sls eviruXo», ivet Tpuetrtri pdxoiro. 

Tov \ot to8' drf\o\Jtevov »MU^ /3d\s pai%i^"EKJuo 
XecuaSiu Ksfot\vjv ' v] S' dvStyjx. -uratra KSa<ri ■*??• 'Ev kopv8i Pfioiov ' o <T apot ■zrcyvvjs iiii vskpu 
580 Kd-irire<rev, dufp\ $e pttv 3&W©- xvto Bvpooair 

"l8vtrtv Se <)id "ur^ofjtdx^v, tgnpu Ioikus 
'D.rSi, 05-' l<po&'/\<ri xoXoivs re, fyvjods rt' 
"XI? /<3uV Avxtuv, Ud]poK\ets linroKs\sv8e, 

5^5 "Eo-c-svo >£ TpJwi/' xex° Xu0 ~° ^ ^?' « Ta V" 0, 

Kal 'e Ketke Y.8svs\aov , 'l8ctip'eve®> (pi\ov vlov, 

hvyeva yspptaliu, 'oyfcsv <T «7ro TOib Tevovjas. 

Xupvjrav t¥ vvro re ■srpof/.ctx 01 *? <£«<%•'-©■' Eitjuo. 
"0<ro-<\ <T alyctv'er,s 'pn7v\ TavaoTo rerUKJat, 
rgo "Hv 'qot T dvv\p dpevi ■sretpuft.ev®* % ev ae8\u, 

'He k) ev •sro\efJtu, Sv\tuv uVo Buftopaissuv' 

Too-o-ov exdpv\crav Tpueg, u<rav\o $' Ay«iot. 

T\avK<&> cJe ts-put©^, AvKtuv dyos ao-irig-otuVy 

'ETpdirtT, SK]etvev <5e Ba8uK\ya peydSvpov, 
595 Xd\xuv<§* pi\ov vtov, cs'E\\d$t olxlot votiuv, 

"0\Qu T6 tz-\4tu ts (JtsTSTrpsTTS Mvpfii$ove(r<n. 

Tov JS ctoot r\avK<&>, 5-^^ peo-ov, ira<re Sapt, 

I,Tpe<p8iis e^ctvrivvis, ots fJttv Kareftap7r\e StuxuV 

A^ W ev ti -ureo-dv -srvxtvhv l dy^ eWaZ 'A X ««S, "ST„^ SJSft&?"- 
600 'ns titt? Mxis dvjo, fteya Se Tpues xe X doovlo' <^m*~*-^ + 

Zrdv f df,p ctVTOv 'tov%- do\\Us- »r «Y 'Axctto) St ™ ~? n ^ $Z$T* Lib. XVI. 

Ilium ad generolk-equis-foecundam, u( 

advcrfus Trojanos pugnaret. 
Hunc quidem tunc minum-injicientem 

cadaveri percuflit illuflris Heclor 
Saxo caput : illud vero in-duas partet 

totum diffilTum eft 
In calTjde val;da ; is iuque pronus fu- 

per cadavere 
Decidit, ipfiimque mors circumfufa eft 

exitialis. 
Patroclo autem dolor ortu» eft de inter- 

fecTto focio ; 
Recla vero prorupit per primos pugna- 

tores, accipitri froili) 
Veloci, qui fugatos-perfequitur gracu- 

Jofque, fturnofque : 

Sic reclii-iri Lycios, Patrocle equeftris, 

Ruifti & Troj.inos ; iratus nempe eras 

corde, de focio. 
Et precuflit Stlienelaum, Ithaemenis 

dile£lum filjuin, 
Cervicem fjxo, abrupitque ejus tendi- 

nes. 
CefTsrunt autem retro & primi pugna- 

tores & illuftns Hcclur. 

Quantus autem jaculi jaflus longi eir, 

Qucd quidem vir emiferit connixus vel 

in certamine-ludi, 
Vel etiam in pugna, hofles propter 

anmam-perdentes : 
Tantum recefferunt Trojani ; locoque 

moverunt eos Achivi. 
Glaucus autem primus, Lyciorum du- 

clor clypeatorum, 
Converfus eft, interfecitque Bathydem 

magnanimum, 
Chalconis dileftum filrum, qui in Hel- 

lade domos habitans, 
Opibufque divitiifque excellebat inter 

Myrmidonas. 
Hunc quidem Glaucus, peflore medio, 

vulneravit hafta, 
Converfus repente, quando ipfum jam- 

affequebatur infequens ; 'A\kv,s \^e\d8ov\o, pev&s %' I8vg (peocv ctUTuv. Fortitudinis obliti funt, fed vires refla 
ferebant in eos. Ver. 577. Tov fa.] Hunc, inquam . 

Vcr. 57S. — ij' & av$t%a vratrx HlacSij.J 

atque illi p3rtibus squis 

Huc capot atque illuc humero ex utroque pependit. 

• Mn. IX, 755. 

Vcr. 579, — ^5*«] c7r ex tali vulnere necejfe erat. " jucunditatem. Nam fi alterum in alterius loco ponas, u- 
" trumque feceris fonitu irrfuave." Gcll. lib. 13. caf. 19. 

Ver. 589.— tstkxtiii.] Vide fupra ad /, 736 ; & ad a, 37. 

Vcr. t$\, — Sy/xofai'c-£aJv.] Pronunciabatur Svfjiofalc-oSv. 

Ver. 591.— TfSic, «Jo-avTo.] Qua ratione T^xic, hic ultimam 
producat ; item Ba8ux\»a f w, 594 ; & aVro mer, 607 ; & Ver. 5?!. — £?Y4Si>tf.] De fyllaba ^>9i correpta, vide fupra ad te, vcr. 636 ; vide fupra ad d, 51. 

B', 43 ; & ad i, 309, & 314. Ver. 594. '£T{a7r£T'.] Obfervandus hic maxime proprius 

Vtr. 583 xc>oj»,- te intzac te.] *' IHud vero (fc. iierbo- voiii media Ufus: Convertit /e. Vide fupra ad d, 199; & 

" rum fonitttm jucurdiorem) cumprimis apud Homerum veteres sd •/, 141, 

" grammatici annotaverunt : qnod quum dixiiTet quodam in Ibii BafoxXna.] Vide fupra ad d, 265. 

" loco xor.o:ac « 4^-i; •,£, alio in loco ncn fyggi te fed fofjiv y er , cgy.—a-raat.] Vide fupra ad /, 192 ; & ad i, 140. 

" dixi. ; T«". »' iVe +»,». »£-?,©- i iX ^at ni xoxo»»- ( t ; 755 ;) ^ k^ri, H.] Vjde fupra ad »', 181. 

" feauutus nan communem, fed pr.ipriam in quoque vocis fitu ,, , ,, ,. , - „ , ,„ - 

^ * Vcr, 601. — s*£^ai9e»1o.] Al, txXaiOotlt. 

1 rer. I A I A A o s n. 

Evd xu Mrjpiovrig Tpuuv eXev xvSpx Kopv~r)v 
Axoyovov, B^xo~vv vlov 'Oj/ifro^©-, og Aiog loevg 
605 iSxUt ereTVKJo, Beog S" ug, tUto Sr)f/.u' 

Tov (3xX V7ro yvaSfjcoTo >y v<z]&>' ukx Se Bvpog 
&X ST xtto peXeuv, c-vyepog S' xpx yuv Qkot©^ eTxev. 
Atveixg S eirt Mvjpiovrj Sopv yocXzeov rjjcev' 
EAtts/ yxo Tev^ecrdxi VTrxcnriSix nrpoQ.i^uv\og ' 
6 10 AXX fi xvjx ISuv vjXeuoijo xxXKeov efx®"> 

YI^otctu yxp KxreKv^ie, to S? e^oTTidev Sopv uxKpov 
OvSei evnncifAtpOij, liri <T &afcv)$&» ■sreXepixGrj 
"EJ^e©.' hdx cf 'itreiT xpiei pevog oSatpt®* xpvjg' 
AiXpV * Atviiao X(>xSxivoftevri «ef}et yxir\g 
J 5 AZ vK ET > 67rBl P. xXiov <ri±xpvig xiro x s 'P°S opncrev. 
Atvetxg S xpx Bvpov exucrccjo, puvvjcrev Te' 

Mrjfnovri, tx^x zev Qe, k) opxWW ^P eovjx, 
E/^;©- euov KXTeirxvcre Six^irepeg, e'i cr e&xXov zrep. 
Tov S xv Mrjpiovrig SnpiKXvrog xvriov vjvSct' 
620 Aiveix, ^«X£7roV Qe k) fydtpov srep eov}x t 

Ilxvjuv xvfyuiruv <rQe<rcrxi pev©*, og x,e Qev oivjx 
EXdy xftvvoftev&i' Svrrrog Se vv k) Qv tbtv^xi. 
E* jc, eyu Qe fixXoipt tv^uv pecrov o£ei' xxXxu, 
A*i{/a \ce, xj xpctjepog sreo euv k) %ep<rt nreTrotQug, 
625 Eu%©. BfUU Surig, $vxr)v $' " A $' kXvJottuXu. 

O-g (pxTo' tov evevnfje Mevoiria aXxip©* vlog' 
Mrifiovri, ri Qv txvtx, yc) e<r9Xog euv, xyopeveig; 
£1 ■sreTtov, vti Tpueg oveiSeiotg eireecrcri 
Nexpa xpfawh vrxpQ* tivx yxTx KxQefcei ' Lib. XVI. u 5 

Tum vero Merinnes Trojanorum in- 

terfecit virum armir-acrem , 

Liogonum, audjcem filium Onetoris, 

qui Jovis facerdos 
Idai erat, (]euf>jue veluti, honorabatur 

a populo : 
Hunc perculFt fub mala ii aure : con- 

feflim vero anima 
Abiit e membris ; horrendsque illum 

tenebrae occujarunt. 
^Eneas autem in Merionem haftarn 

aream mifit ; 
Sperabat enim fs affecuturum fub cly- 

pei-tegmine progredientem : 
Sed ille quidem ex adverfo confpicatus 

evitavit Eream haflajn ; 
In anteriorem enim partem proclina- 

vit, a tergo autem haita longa 
Solo infixa elt, fuperaque pars pulterior 

quaffabatur 
Hartse ; tum deinde remifit impetum 

rapide-ailtum aes : 

Cufpis adeo^rieae vibrans io terram 

Abiit ; quippe incafsiim robufla e ma- 

nu exilierat. 
^Eneas autem animo iratus eft, dixit- 

que : 
" M rione, cit6 certe te, faltatorcm 

quaniumvis cgrcgium, 
u Hafta mea cornpefcuiffet in perpe- 

tuum, fi quidem te percufliflem. 
Illum vero Meriones haftainclytus vi- 

ciilim aftatus eft : 
" ^Enea, arduum ejl, te, fortis Jicet 

lis, 
" Omnium hominum extinguere ro- 

bur, quicunque te contra 
" Venerit propulfaturus ; mortaHs 

certe & tu es. 
" Si & ego te percuffero affecutus me- 

dium acuto aere, 
" Statim, ftrenuus licet fis & manlbus 

fretus, 
" Gloriam mihi dederrs, animam au- 

tem Plutoni equis-infigni. 
Sic dixit : Hunc autem objurgavit Me- 

ncetii fortis filius : 
" Merione, cur tu hasc, ftrenuus litet, 

concionaris ? 
" O amice, neutiquam Trojani contu- 

meliofis verbis 
*' A cadavere cedent, antequim ali- 

qucm terra tenebit : Ver. 607.— -uJejoc &' aj» /mm fxor©' tlxev.] 

Immolat, ingentique umbra tegit &11. X, 541. 

Ver, 610.— av7« iWy >i'/\EDa75.] Vide fupra ad v', 404, 

Ibid. — ^xeov If^©-.] Vide fupra ; ad y, 3S0. 

^irr. 613.— sVti ,icfv©-.] Vide fupra ad »', 444. 

Ver. 614, 615, Ai^wn— "a^ET'— .] Verfus hi duo, quos in 
ono MS deeffe annotat Barnefius, defunt etiam in Codice Har- 
Itiano. 

Ver.6is.— imi /.] fyippe, ut dielum ejl, « ver. 610. 

P*?/. 617. M»^io'vn, Tat^a x/y trs, ^ ^^r.c-»y Tr^ tivla.l 

Oftnq®. t»v Mnjiovjiv »'x aiV^uval Sa/VojuE'.©-, ^\ a xwpiitrcii, 

«(X*c-W ^crCm- 5 kto/j a\a IjrlVn^©- Jv j) ^yaji/iti©. iVic-iv 

itt! tj »»;jf.' , r"<?> «Vf «X « "i-Mwe. ftcvav toi7t» itrifaJk *r;£ uutS, d>,\* x) 01 T{«( auVoj, xhitoi ■S7o>.t' / aioi Bv7se. 'Eoj- 
f ' v >*( . 0?jUi»i, £ rnv h t* Gre>.e/xt'iy auVa KHfinla, £ lipiSfMitt 
"■" H r 'eX"'°' Ea '5 «ixlnJo. «to-i U tu im wii tuxc, " Mn^ivv, 
" Ta 'x a x*' «» 5 hx*?™ wsj scvTa, "EJJc©- l|«:v xi»j£7riii/e-£.'o 
Lucian. / s:t^t Ix^no-lxe. 

Ver. 622.— SvnTOf ii vu £ oru TiTUjai.] 
mortali urgemur ab hofte 
Mortales: totidem nobis animaequemanufqoe. JE.n. X,375. 
Vir. 625. — Wnc.] Al. Soinc. 

JV. 628. — !?ti Tfaisc.] Cod. Harleian. a toi TfaJec. ' 
Ibtd,— oveiJsiV; iorsryo-i.] Ita edidit Bantefiui: Quocum "fa- 
cit & Codex Harleianut. Al. «vfiSioi: EvriEo-o-i. Sed, ut opinor, 
minus reclc. Vide fupra ad {., jig. Il6 O M H P O Y Lib. XVI. 

630 'Ev yxp %£P(r* Te\@-> ■m-oXe.fiV, \7rtuv §', Iv) (ZvXvi ' 
Tu, vti %c^ ftvQov bcpeWetv, xWx y.oc^ecdoct. 

Qc et7rojv, f*. ypx , xft, ecrTrejo tcrooeoc (puc 
Tuv $' ucre dzvTOfiUv xvopuv bpVfA,xyoog bpupev 
Oup£©-> ev Q>-t\Tcryjc, 'exxQev Se Te yiver dx.vri' 
635 *\fl? tuv upvvjo $KTT<&> XTTO x® 0V °S evpvoSetric, 
Xx\xS Te, 'civis ts, (2ouv r evTToirflxuv, 
Nvcrcrou,evuv ^tcpeo-tv t£ y^ ef^ecriv dfjcpiyvotoriv. 
OvS' xv ert cpadSfJcuv TD-ep dvrjp T,x^7rr\oovx o~ov 
"EFvu, E7T£. /3e\eecrcri, tcj xifjcx\t, x^ xovtycriv, 
640 'Ek y.e<px\r\c et\v\o StxfjcTrepec ec ■urodxc xKpxc. 
O» ule) enr) vexpov bfitXeov, ug 'ore fjtvtxt 

Zrxfyu evt ^of/eucrt sreptyXxyexg Kd]d sreWxc, In n f u a 1 b a u ^ urmurant - af - e -P-"»- «1 
"flpri ev elccpivYi, 'ots t£ y\ocy&> ocyfecc Sevet' 
*Qg ccpcc to) srepi vetcpov ofjcixeov ' ttSe Tsroje 2,evg 
645 Tpetyev cc7ro K^x\eprjC vo-fAtvyc bo-cre cpccetvu, 

'AWx kxt ccvtvc cclev ogx, y), (Pgdgejo BufJtu 
TloWx fJtx\' olftip) (pbvu TLoc\^oK\\s y ftepftvjptguv, 
*H vjSri KXKeTvov m Kpx\epri VffJtivri 
AUTB £7t' UVTlSeU "Locp7TV$0Vi cpxiStfjJ^"E)C\u^ 
650 XxXku Svucrv, diro T coyuv Tevx* eXrflxi, 
*H Zti k\ TtrXeovecrcriv oCpeWetev zrovov octirvv. 
"*nSe cYe ol cppoveovjt, Sooctro-cc]o KepStov tivcti, 
"Otpp r}vc Be^ccTruv Tlri\r]idSeu 'A^tXtjOi 
'E^ocvTtg Tpudc te k,' EkJopx •xpcX^oy.opvcrr]» 
6c? "QcrxiTO •etcot) xc-v, T3-o\euv 0, oIttq Svfjcov e\ono. 
"Exjopi St ■srpuTic-u dvd\Kiox Sufjtov tvuptrtv 
'Ec Sicbpov tt dvxCdc QvyocS' tTpx7rt, Kex\e]o cT ccWac Cu 5'uq<K «confcenfo in-fugam vettit- 

> 5 , ~ N \« v/0 **• hortatufque eft ca-teros . 

TauctC <pevyefievCCt' yvu yxp AlOC t(>X Tx\XVjU. Trojanos fugerei agnovit enim Jo»it " In manibus enim finis pugnae, ?er- 

borum autem fimt in conciiio j 

" Quapropter haudquaquam oportct 

veioa multiplicare, fed pugnare. 
Sic fatus, htc quidem pra;ibat, ille ve- 

ro una fequcbatur deo-par vir. 
Horum autem veluti ligna-caedentium 

virorum fragor exoritur 
Montis in faltibus, longeque exaudl- 

tur : | 
Sic horum excitabatur ftiepitus a ten» 

late-patentc, 
iEieque, conoque, boumque-tergori- 

bus fcite-compofitis, 
Percuflorum enfibufque & haftis utrin- 

que acutis. 
Neque jam vel folers vir Sarpedona 

nobilem 
AgnolTet ; quippe telis & fanguine, k 

pulveribus, 
A vertice obvolutus erat ufque ad pe- 

dcs imos. 
Illi vero afliduc circa mortuum verfa- 

bantur, ut quum mufcae Tempore in verno, quando lac vafa 

rigat : 
Sic utique ii circa mortuum verfaban- 

tur : Nec unquam Jupiter 
Vertebat ab afpera pugna oculot ful- 

gentes, 
Sed in ipfos ufque afpiciebat, lc con- 

fultabat animo 
Multa admodum de csde Patrocii. 

anxie-dcliberans, 

An jam & illum in afpera pugna 

Illic fuper deo-parera Sarpedonem il- 

luftris Heftor 
^Ere caederet, deque humerii arma 

auferret ; 
An adhuc etiam pluribus augeret labo- 

rem gravem. 
Sic etiam ei cogitanti, vifum eft fatiui 

efle, 
Ut ftrenuus famulus Pelidx Achil- 

lis 
Retro Trojanoa Heftorem tc areis-ar- 

mis-acrem 
Repelieret ad urbem, rr.ultorumque 

animam eriperet. 
Heftori autem primoimbellem animum 

immifit : Vfr. 633. ■— ^*'{tv.] Vide fuprS ad $ , Sio. 

Vtr. 635. — vfn^o.l Vide fupra ad y, z6o. 

llii. — Jbtt'©-.] Vide fupii ad V, 455. 

y>r. 641. — /3(0fui>»s~!.} Cod. Harlcian. gp/xiuri. 

Ibii. — urE^ifXa^iac xaTa miKXaf ] TliWa, aiy{'ov TXtlptttVt, 
«ru9ju<>a £-^ov «rXa1uTfj«, ftc iy.txfn to ^aXa. "O^ttnf®*, 
41 mt 1'ti fiu'ai iTaflfxaJ iviS^Ojuiaio-iv iiTxayiac xaTa wiXXac. 
Jbhinteut, lib. XI, cap. 73. 

Vtr. 644.— ***•] t/f iiximut — rer. 64 1. 

Vtr. 647. /«S{/un-i>J«v.] 

— animum nunc huc cclcrem, nunc diridit illuc ; \n partefque rapit varias, perque omnia verfat. 

Mn. IV, »85. 
Ver. 65». r Slii ti m <p E ovlo.7. J-oaV<ra1o xi f h» ttva,.] 

Haec alternanti potior fententia vifa eft. iiii, 287. 

Vtr. 653 nnXnia'S---o A-^iX?©-.] Vide fupra ad «!, I. 

Ver. 654. — jfaXxoxoji/c-nv.] Vide fupra ad 0', j. 
Ver. 655 — nroXioiv.] Enuntiabatur, ac fi fcriptum fuiffet 
«roXo7v. Vide fupra ad 0', 811. 

Vtr. 6 56. — 714U» inojir-v.] Cod, Harkian, Svpm inTx». jil, 
^>y{av iinxcv. 

Ver, Lib. XVI. 1 17 

Tum vtro i efortesquidem Lycii fufti- 

nuerunt, ted in fug^m-verii-funt 
Omnes, regem enim vidciunt \u)ne- 

ratum corde, 
Jjcentem in cadaverum acervo : multi 

enim fuper ipfum 
Deciderant, quando certamen afperam 

intendebat Saturnius. 
llli vero ab humeris Sarpedonis arma 

abftukruntj 
^rea, corufcantia, qL-as quidem cavis 

ad naves 
Dedit ferenda fociis Mencetii fortisfili- 

us. 
Et tunc Apollinem allocutus eft nubes- 

cogens Jupiter : 1 a 1 a A O 2 n. 

"Hv9' iS' \<Qbipot Avx.101 fjcevov, xXX' tcpoSrjSev 
660 HxvJbs, trrei \3xo-tXr\x iSov @t£\ypivov rjrop, 

Keipevov ev vevAuv xyvpet' nroXeeg yxo e-ir xvtu 

Kcc7T7rt<rov, evr eptSx Koctjeoyv srxvvo-os Kpovtuv. 

O" 8* xp dii uucnv "Zxp7rriSov^> evre tXov]o, 

XocXksx, pMffteupoSfe rx fjctv KoiXxg \n\ vrjxq 
66 C Auks (peoeiv erxpotcrt Mevotrta xXKip<&> vtog. 

Ku) ror ' ' AttoXXuvx wpocrecpri vecpeXrryeperx ZeuV 

E'iS' xye vZv, QiXe QriGe, KtXxtveftc xffjcx kx9?pov " j* 

'EX9uv \k (2tXtuv l\.xo7rr)Sovx, Kxi fuv 'e-rretrx, 

TloXXov xtto i&potpepuv, Xtso~ov r sro\xfioto porjo-t, 
67O Xpiq-ov t xp&pocriri, -srept S' xft£>po\x tifjcx\x sq-tov' 

T\iu.7tt St utv •wouttoIq-iv xpx Kpxnrvofo-t <ptpta-9xt t 

"Y7rvu k) <dxva.ru SiSvfjcxocriv, o't 'px fjctv ukx 

&yo-iSo-tv AvKiyc; tvptirjs srtovt Si)fjcu ' 

"Ev9x t rxp-)(VQ-\s<rt Kxo-tyvrjjot re, erxt re, 
675 TvfjcQu re, ffiXrj re' ro yxo, yepxg ecrl Bxvov\uv. 

A D.q stpxr' *T xpx nrx\poq xvr)KVcrr)Q-ev 'A7roXXuv' s ^'^^^ tr[ "°n-fuit-dia - 

B« St KXT '\SxiuV OpeUV \$ <b\)X07TlV xlvVIV' Defcendit autem a'b Idsis montibu. ad 

' 5 " r ' pugnam gravem : 

AVTMX S' \k GeXeuV T,Xp7rr\SoVX S7ov Cteipxg, Statiinque e telorum-acervo Sarpedo- 

5 S " nem nobilem fublatum, 

TI0XXOV X7T0 ■WpOQ}epuV, Xio-tV ■Uro\xp.O~0 'pOVCri, Procu .' inde cff «=»s lavit fluminis flu- 

680 XftO-ev T Xp&pOQ-ir), ■urtp\ S' xpGpoJx e't'fJCCc\x &rer6 ' ^ 4 ^? . amb . rofr3 ' immortalibufque 

TIeU7re Se UIV ■SrOU7ro7a'tV XUX KpXnrvOlCTt @epe<r9xi, Dedocendum autem eum dedit dedu- 

I I / »« f «.» V ctorbus velocibusqui ferrent, 

* YtTVU K, &XVXTU 010VUX0Q- tV' Ot pX UIV UKX Somno & Mortj gemelliV: qui quidem 

•* ' eum celeriter 

Uepofuerunt in Lycise lata; opulento 

populo. 
Patrodusautem equos & Automedon- 

tem exhortatus, 
Trojanos & Lycios infequebatur, & 

magnum accepit malum, 
Demens : quod fi mandatum Pelidas 
obfervaffet, nguine purga 
u Profedtus e teIorum-acervo/j/i'i2ttt« 

Sarpedonem, Sc ipfum deinde, 
" Pwcul illino efferens, lava fluminis 

fluentis, 
*' Ungeque anibrrfa, immortalibufque 

veftibus induito. 
" Deducendum autem eum da dedu- 

ftoribus velocibus qui feranr, 
" Somno & Morti gemellis, qui qui- 

dem eum celeriter 
" Ponent Lycue lata: in opulento po- 

pulo : 
" Ibi ei exequias-facient frstrefque 

famiiiarefque, 
" Tumuloque cippoque : hic enim, 

honor eft mortuorum. Kxr8ea-xv ev AvKir\q evpeirjc. vriovt Sripu' 
TIoctpokX©* cT 'iTTTroto-t xj AvToyXSov\t KtXevQ-xq^ 
685 Tpuxq. rif AvKivc. (x,s\tKix9e, k, f/ty xoctr^r^ 
N^7r«©- * ei Se £7T®j TlriXriixSxo <pvXx£ev, "fX"' tr '""— t« y*( yif*; if', 5<t- V<r. 660.— e»«xSa.] Vide fupra ad i, i6j. »,'„ ; ut infra, vtr. 683. KirScc-av iv hmht 

Ibid.—SttKw'"» ""{.] Ita ex MSS edidit Birr.Jiui. Al. y tT . g 74> 67J> -^^ j „ W| T 

Bl£\*IAfA.in\i ?T0{. Codex Harlcianm legit, SiittiyfAmv ?toj, ytvlojv.] 

Vtr. 66z. — K{on'«v.] De profodia vocis K s -ovr»v, K{o»r«>®-, Interea focioi inhumataque corpora terra» 

Kfwr»»©-; tide fupra ad a, 397 & 165. Mandemus : qui folus honos Acheronte fub imo eft. 

^irr. 666. — — ve<piX>ifEgETa Ziu;.] Vide fupra ad a, J75. jEa.XI, 22, 

Vtr. 667. EiTa> £ .] Vide fupri ad t, 167. Vtr ' 68 *-~ f J -W'J«JP ««" 

Vtr. 668. , Exa a i» ix SeXeoiv ^miSyc.] Cod. Harltian. Vtr ' 68c —" " y8 "0 Vide fupri ad i, 116. 

*ix6t»v ex /luXe«t» JafirnJj'»», . Cxterum fcribendum hic *'"'• 686- M™®:] 

conjicit Tbo. Bint!eiui,"t\nxt i* StXim Za^ntJsva j ex vtr. Infelix ; qui ■ 1 .<£". II, 34;. 

678, 781, & {', 116. /4/</._ nvMiaSat «/KXafi».] Cod, Harteia». EhXsWJte» < : <fu'- 

«^itr. 673. Giirva-i» Auxwj.] Cod, Harhian, Qi<r*r iv Av- *■*£"• 

,-<W. u8 O M H P O Y Lib. XVI. Certe effugiffet fatum exitiale atra» 

mortis. 
Sed femper Jovis validius confilium, 

quam hominum j 
Qui & fortem virum in-fugam veitit, 

& aufcrt viftoriam 
Facile, etiam cum ipfe excitaverit ad 

pugnandum : 
Qui ei & tunc anirr.um in pecloribus 

extimulavit. 
Tum quem primum, quem Sc poftre- 

mum interfecifti, 
Patrocle, quando J3m te dii ad mor- 

tem vocarunt ? 
Adreftum quidem primum, & Autono- 

um, & Echeclum, v Ht' ctv vTrexcpvye x~/\px xxxyv y,e\xv©* Bxvxtoio. 

'AXX' alei ye Atog xpeicrcruv voog, v{e sreo dvlpuv, 

"Og-e x) d\xty.ov xvlpa cpo&et, x^ dcpei\ejo vixvfv 
6yo 'Pqitilag, ore <5" avrog e7ro]pyvricrt (Jta-xecrQxi - 

"Og ol ii) rore Bvfjtov evt g-yfiecrcriv dvvjxev. 

"Ev9a riva ts-oZtov, rivx o vg-x\ov efcevapifcag, 

HoP,pox\etg, ore <?ij Qe Seo\ Bxvxtovc)s xx\ecrcrxv ; 

"Aop-g-cv p, •arpwra, y^ Avtovoov, Xy E^-J-X-»', 
695 Kx) Ueptfjtov MeydSyv, *) 'Eirirop, £ Me\dvt7T7T0v : ^SSSff^ * ^ a0 " m ' 

Avrdp e7retr"E\ct(rov, ^ Mv\tov, tft Uv\d^v ' Vc '$£** Mum ' & Muliuro ' a "i ue 

Tisg a\ev ' ol .'' aWot §vyaV \fivuov\o exxs"©*. 

"Evdx xev v^t7Tv\ov Tpo/ijj/ e\ov Vieg Axoctuv, 

Tla.T^ox\is V7ro %£§<?"'> srep) •zzroo ydg 'eF^ei Suev 
700 E» fxr) 'AttoWuv <t>c7£&> ev§fu.i]TH \tt\ 'urvpF-a 

Es"?!, tu o\od Qpoveiov, T^uecrcri o dpy]yuv. 

Tp\g p. eir dyxuv©- /2y reix^ vi\j'ij\oTo 

YlxTpox\©>, Tpig $' avrov d7reg-vcpe\i^ev AttoWuv, 

Xeipecrtv ddxvdrvicrtv cpxetvriv dcrTTtox vvcrcruv' 
705 'AXX' ore Srj to Terxojov \7recrcrvj0, oxifjtovt icr^>, 

Aetvd S' ofj.ox\v\crxg nr^ocre^ri exxepFog A/ToWuV 
Xx£eo, Stoyeveg Ylx]pox\etg' _• vv toi oticrx 

Xu V7T0 dapi nro\iv ■srepQxt Tpuuv aye^u^uv, 

0.<_' vtt 'A%»XXi;o<;, 'ocnrep creo nroWov afietvuv. Hos interfecit : cseteri autem in-fu- 

gzrn-eundi m?mores fuere quifque. 
Tum certe altam-portis Trojam cepif- 

fent 6lii Achivorum, 
Patrocli fub manibu c , fupra-modum 

enim ante alios hada furebat; 
Nili Apollo Pheeaus bene-ftrufla fuper 

turri 
Stetiffet, illi exitialia cogitans, Troja- 

nifque auxilians. 
Ter quidem in cubitum fcandebat muri 

excelfi 
Patroclus, ter autem ipfum-afpere-ex- 

ceptum deturbavit Apollo, 
Manibus immortalibus fulgentem cly- 

peum feriens : 
Sed quando jam quarto irruebat deo 

par, 
Minaciter tum verb increpitans allocu- 

tus eft longe-jaculans Apollo : 
" Recede, nobiliflirae Patroclc : neque 

cnim fatum 
" Tua fub hafta urbem vaftatum iri 

Trojanonjm magnanimorum, 
" Neque fub Acbille, qui tamen te 

rnulto fortior. Ver. 6SS. 'a\\' uUi ys.] Ita ex uno MS edidit Barnefiui, 
'Quam leftionem & probat Henrieui Stefbanut ad 5', 176. 
AU 'axx' aUl te. 

ttict.—ni w£g ar?g«».] Cod. Ilarliian. ni wrg avSgic. At. 

allto^oio. 

Ver. 6S9, 690, "Ocrt ^ "rs 5"' oJtoc lircl{ijvr,c-i /wa^e- 
«■Sfll.] Al. ert $' aVTc; hireTfvVEt /xa^iratrdat. A-'. cte <^' au- 
rcc 'nccT^Cnt k, caeSysi. Henricus Stcphar.ut legendum cenfct, 
•te ^' avToc i7rol»6n\ fjta^rktrao-Batj ita.,ue explicat : " Sed 
" fcmper Jovis fenlentia /ufericr eji fntent. a bcntinum, quifpe 
* l qui jlrenuum etiam Tjirum terrer t adto ut ei •vtBoridm Jactle Ver. 69^. "Oj 01.] Vide fupra ad a, 51. 

Ibid.— anTxev.] Cod. HarUian. eWxsv. 

Ver. 691. "Evfla rlva Wf»Tov.] 

Quem telo primum, quem poftremum afpera Tirgo 
Dejicis ? ■ A!n. XI, 664. 

Ver. 694. — "e^ekXo».] Cod, Harleian. 'Oir.Vnv. 

Ver. 700.— ' .KtcoXKcct *oTJ©..] Vide fupra ad i, 43. 

Ver. 704. Xuettrw aSavaTrct.'} Ccd. Harleian. Xtirtcre-' otl*- 
yctTr.ci. 

Ibid.—aiasiTccrf"] Vide fupra ad »', 398. auferat ; altis vero ad fugnam accer.dit." Quod (ut & ipfe Ver. 706. Aeiva $■'.] Male hic edidit Barmftui AsivaJ'', con- 

annotat,) melius cum fequente, " "Oc 01 5 tote, &c." con- tenditque urajEXxEiv to Ae. Quod nullo modo fert linguae Gracae 

gruit: Itemque, ubi iteriim occurrunt iidem hi duo verfu', /'. ratio. Vide fupra ad e, 439; & ad o, 57. 
(', >77. 178; Codices omnes habent, imrguat ^X" r! " r6M > Ibtd.—mrcc-ifv ix«'t s -n&« 'a-toAX»/.] Al. JVta »-1( f o'ii7« 

nec ullus intelleflui ambiguo eft locus. CiEterum hos duos W pocnuia. 

verfus in quibufdam codicibus deeffe annotat Euflatbius: lc-ict . , „ - _ . _. , . , 

... - ,- - , x % m. 1 , V". 708.— WEjSai.] Cod. Harletan. vrttrat. 

tt oti ev Tlci t_v aviugaipiuv fxETa to, '* xpttccm V.OC MTTtg m 

•• iv^-v," i «EVvTa. „i iwTtTiafjcim tyFn, Wo ^v.^.xoi r.>, Ver ' 7 ° 9 ' "" ' A X M *®- ''^-l Qi!» »"' one 'W-*®-, "»« 

^ /_:»©. Eij i.T©., « -0{.i ■) tsIi 9k«J. M trtiunrt, «It.nnanr. producat ; item «xe^ev©-, «r. 711 5 & E.Va^Ev©, 

« _»nx«.'' *""• 7 l6 » & »«V-M» lUmf>\i ver. 71» j vide fuyra ad _, 51. 

Ffr. i longejaculantis Apolli- I A I A A O E n. Lib. XVI. 119 

i _ • ,. , _,/ . ™ » /ji') , , \ » / ' Sic di.tit : Patrodus autem recefli' 

710 &s <pKTO' UccTPOKXog avsx a (,-i° vroXXov 07rnr<rui, lor;i ttX , 0> 

Mijv.i' cc\svou,ev§-> eKccjrjQo\is AttoWuv 1 ^. 
"EkJuo cT \v 'Lx.octvtri •aruArr? tjz p.u\ vx<*S . 'ttttxo ' 

A~t?e yoco, v]e pccx ' 70 koc]x k\cvov ccvQig e\ccro-ocg, 

*H \ccxg eg Tei'%©* ofAOK\r\o-etev cc\vjvcci. 
JXC Tccvt ocpcc ol ppoveovji ivocptc-ccjo <&oT<*><&> AttoWuv, 

'Avepi eltrccpev©- octt^vju re, x.pcP t eou> rs, 

'Atrtu, og pviToaiQ viv"Ek]op<&> tTnro^ccpoto, 

AvTOKcccrlyvvU t &> 'E:ioc£yc, vlog Ss AvpccvjQ*, 

*Oc <S>puytviv voctstrKS 'pov.g eirt Tocyfccptoio' 
720 Tu fuv eeio-ocpev<&> -srpoo-epuvee <Po7&<&> AttoWuv' 
"EkJop, Tt7rje fj,ccx,v]g cciroirccvictt ; vYe ri Qe x^. 

AW otrov vjtrtruv etp), rotrov trso (peflep©* etvjv' 

Tu Ke rocx x crvyepug sroXe^ direouv\cr£tocc.. 

'A\\ ccye, UocJpok\u 'etpeire KPccJspuvvxoig rWsf, 
725 A'tKev tttuc piv eXyc, luv\ Se toi evx^ ' AttoWuv. 
rt Xl? eiTruv, p ccvTtg e&vj ©sog dfjcrrovov ccvopuv' 

Ke&piovy tT EKeXevtre Soctppovt pccto > if*.<&>' EkJup 

"lirirtig eg "nroXepov TrrenrXviyefJcsv' ocvtcco AttoXXuv 

AvtrsQ' opiXov luv sv Ss kXovov ApTetottrtv 
73O *Bj££ kcckov, Tpucrlv <5s kj"EkJopi kvS^ ottcc^sv. 

"EkJuq <? ccXXag p Accvoasg 'ecc, itT evccpigev 

Avtccp UccJpok\u> 'eirexs K^ccjepuwx^ 'nrnrxg. Heftor vcto in Sca?is pottis tenebat fo- 

lidos-ungulis equcs : 
Sccum enim arr.bigebat, an pugnmet 

in tuibam iterum actis equis, 
An copias ad murum clamote-impcra- 

ret congregari. 
Ha?c quidem ei cogitanti aftitit Phce- 

bus Apollo, 
Viro cum-le-affimulaffct juvenique, 

fortique, 
AGu, qui avunculus erat Hedtoris e- 

quum -domitoris, 
Frater-germanus Hecubat, filiufque 

Dymantis, 
Qm Phrygiam habitabat fiuenta ad 

Sangarii : 
Huic fe cum afTimiilafTet, allocutus efi 

Phcebus Apollo : 
•' He&or, cur a pugna ceffas ? neque 

enim omnino te decet. 
" Utinaro quanto deterior fum, tanto 

te fortior eliem : 
" Tum profeito ftatim tuo-malo a 

pugna recefiifTes. 
11 Sed age, in Patroclum impellito va- 

lidos-ungulis equos, 
" Si quji ipfum interficere potueris, de- 

deritque tibi gloriam Apollo. 
Sic fatus, rurfus quidem abiic Deus 

per laborem virorum : 
Cebrionem vero jufiit beilicofum illu- 

ftris Heftor 
Equos ad praelium|verberantem-agere: 

At Apollo 
Ingreffus eft medium-agmen profedtus ; 

perturbationem autem Argivis 
Immifit exitialem, Trojanifque & He- 

<5tori gloriam pra?buit. 
Heclor autem caeteros quidem Danaos 

omittebat, neque occidebat : 
Sed ille in Patroclum dirigebat valt- 
dos-ungulis equos. Vtr. 7TT.— aXtt/cfts»©'.] Al. aKiue!ij.eit(, ut fupia 1, 444. Ver, 710. r£ /xiv ieic-a/utvo;.J Vide fupra ad y , 589. 

Jbid,— ixalijSoAtt 'A7roX>i»v©'.] Videfupia ad », 75. Ibid,— -srfoff-e^aivsE <Jk£»c 'attoXXcw.] Al. erjdrE^n Aioc tv!oc. 

Ver, 712—719. — roiJXnc i"xs— po?! £7ri.] Cod. Harleian. 'A!ro'M.ojv. «puX^o* e^e— poiiir effi. 

Ver. 712— 704— 732.— ^oovu^a; "jrir»<;— xja1e 5 »!vf^ai; IVr- 

»■«{.] 

folido ungula cornu. V)'g. Ctorgic. III, 88. 

Ver. 713. AT{eyitf.] Vide fupra ad ver. 647. 
Ver. 716. 'Avifi eitra'i*Evti;.] 

— — fuima tum vertitur ori» 

Antiquum inButen— ' AZn. IX, 646. 

lbid, — eVa/ctEvoc;.] Vide fupra ad v, 45 j & ad y, 141. 
V.r, 717. — ior;rof<*n<oio.] Vide fup: a ad ff, 23. 
^irr. 71S. AvroKao-Svrloi; 'EneiCrf, ivio; H ^lVjUa^o,-.] Virgilio, 
non Dymantii, fed \OJfeT filia erat Hecuba. Ver, 725. — "Xic, S-A Je toi.] Al. eXoif, tUiYtru. 
Ver.yii, — ■minXnys/jm.] Vide fupra ad y , 31 ; Sc ad $', 
314. 

Ver. 719. c\uo-e6'.] Vide fupra aj B', 35 ; & ad i, 109. 
Vtr, 731. "Exlaij tV' «XXtii; fxh AavaHf ea.] AuVag ITi*» 

TP0U>\M, 

Ipfe neque averfos dignatur fiernere morti : 
Nec pece congreffos aequo, nec tela ferentes 
Infequitur : folum densa in caligine Turnum 
Veftigat laftrans, folum in ceitamina pofcit. 

Mn. XII, 4^4, 
/iiof.— iva^itfev] Cod. Harhian, lya^ey, Quo modo & inr Sc face praTgnans un0 MS fcriptum repperit Barnejiu:. 

Ci^VireginaPaiincreat,-^ — JEn, X, 704. Ver. 73».— iirixf.] Al. i<fsiit; ut fupiaw. 714, 

Vide fupta ad £', 299. Vtr. 120 O M H P O Y 

UxrooKX®^ S' erepudev u<p' 'itnruv urfo ■^oi^a.^i, 
Zkkiti e/%©- tx uv ' ^re^pt Se \u^e\o ■srer^ov 

735 Muefiapov, o\ptoev\u, rov oi i?ep) x^t? eKu\uyev. 
v Hfce S' epetcrctpev<&> ' iSs Sr)v x<*&\° <P UT ° C > 
OuS' dXtojtre (SeX©-" $oi\e S"'Ek\op®^ yvioxrjx 
KeZpiovyv, voQov uiov uyxK\rjoc Tl^xfiOiO, 
"Ittttuv 4«' exovjx, fterwrrtov oPei \ui' 

740 ' ' AfJt<por'epuc S' ocppuc Quve\ev \i6§>, iSe 0» ecrx a> 
'Qc-eov' ScpQxXpo) Se %apa< wecrov ev xovtricnv 
Auri ■zjpocrde sroSuv' S' cip', upveurrjpt eoixuc, 
KxirrreT xir euepyeo: Sippa ' \iire S' oc~ex Buja.oc, 
Tov S' erriKeploy.euiv ■arpotrecpvis, Tlu\poK\eic tTrireu ' 

745 *£l nro7rot, rj jtt«X* e\x<ppoc xvrjp, uc 'peix ku&i^x' 
E» ftj •zsr» k) wov\u ev ixSuoevjt yevotro, 
TloWtic ccv Kopecretev xvrjp oSe, rrjdex Stcpuv, 
Nrjoc uTroSpucrKuv, et k) SuT7re(Jc<pe\<& etr)' 
*flc vuv ev sreSiu e% 'iirrruv 'peTu ku^ic-u' 

7 ro V H lx k) ev Tpuecrart KU<Ztc-r\Tr]peq txTtv. 
rt Xlj etTruv, ev) KeCptovri rjpui' fie&rjKet, 
Otpx \.tov\©* tx uv -> '°'s" e r«fy***V Keputguv, 
"E£\rflo srpog r?S®*j e? te /*<i/ u\ecrev u\kvj ' 
*£lc eir) Ke&ptovy, Wu\poK\etq, u\to ft.eft.uuq. 

n.ec "Ek\up tf xuff erepuQev u<p> i-jrtruv utfo ^a^o^s. 
Tu irep) Ke&otovuo, \eov9' uc, Srjpiv8rjTr]v, 
"rir ope©~- Kopu<pr\Ttv srep) yc\xfn.evr\q e\u<poto, 
* ' Afipu nretvuov\e, f/eyx p>poveov\e fixx^oSov 
rt Xlc Tsrepi Ke&ptovuo Suu fjtrjc-upec xurr\c, 

760 UuTP0K\og te MevotTiccSrjg yc, <puiSifi©*"Etc\af t 
"Uvt x\\r\\uv TUf/eetv %po« vr\\i'i %aAx<w. 
"Ek\up p Ke<pu\yj<ptv \ire) \u£ev, v%t fA.eSiet' Lib. XVI. 

Patrodus autcm ex-altera-parte J° 

equis delihit in terram, 
SiuiAra hariam teaens : alteraque ar- 

ripuit faxum 
Candidum, afperum, quod ejus manus 

capiebat. 
Mifit veri connixus, neque diu aberat 

a viro, 
Neque fruftra mifit telum : percufTit 

enim Hectoris aurigam 
Cebrionem, nothum filium iJluMrif 

Priami v 
Equorum habenas tenentem, iir fron- 

tem acuto lapide : 
Ambo autem fupercilia confregit lapis, 

neque ejus reftitit 
Os ; oculi autem humi cecideruot in 

pulveres 
Ipfius ante pedes : Ipfe vero urinatori 

-Timilis, 
Decidit ab aftabre-fjfla fella ; liquitque 

offa anima. 
lllum autem afpere-derideni allocutui 

es, Patrocle eques : 
*• Papse, profefto perquam agilij vir, 

quum-ita facile urinatur s 
<* Sicubi fane & ponto in pifcofo ef- 

fet, 
" Muttoa fatiare pofTet vir hic, oftrea 

quzrens, 
*' Nave defiliens, etfi tempefluofus 

efTet : 
" Adto nunc in campo e curru facile 

urinatur : 
" Profefto & inter Trojanot urinito- 

res utique funt. 
Sic locutui, Cebrionem heroem invj- 
fit, 
Impetum leonii habent, qui ftabula 

vaftani, 
Vulneratur ad pe£lus, fuaque ipfum 

perdit virtus : 
Sic in Cebrionem, Patrocle, infiliifti 

ardens. 
Heclor vero ex-altera-.parte ab equii 

defiliit in-terram. 
Hi duo de Cebrione, leonei tanquam, 

pugnabant ; 
Qui m montii verticibus de interempia 

cerva, 
Ambo efurientes, magnis animis pu. 

gnant : 

Sic de Cebrione duo artificei pugna?, 

Patrodufque Menostiade» & iljuftrii 

Heclor, 
Cupiebant aker alteriui incldere cor- 

pus faevo a?re. 
Heflor quidem capite poftquam pre- 

hendit, non dimittebat j Vtr. 733.— «x1» x*!"**?'-] v>ie fu P ta ad f't z 9- 

Vcr. 735. — ox{imv1«.] Cod. Hatleian. i»(viv/\a. 

Ver. 736. — i{Si5-a';u£v©- - aii Jnv.] Qua ratione & IfSio-aftti®-, 
& «Ji, hic ultimam producantj item rr, <ver. 767; Sc aV», 
ver. 773 ; & ^s^juajia, ver. 774. ; vide fupra a«a, ji, 

Jbid..~ya^t\i ^an-of.] Al. a£tla <porT0C. 

Ver. 741.— -iv xoviWiv.J Vide fupra ad v', 508. 

Ver. 742. — ^' ae', a^nvrrip loixaJc.] Vide fupra ad /*', 
335- Ver. 743. — susfj-e©. W<p;».] Pronuntiabatur tutfySc, vel 
tvtfytvi;. Ut refle hic annotavit Bamefiut. Vide fupri ad 

r, n6. 

Pir. 745, — »'( fua xufira.] Cod. HarUian. '; ftta «tiSifS. 
^irr. 751. "sit siVaiv— gfWxti.] Si /SsSnw dixiflet, jam non 
conftitiflet Temporum ratio. Vide fupra ad a, 37. 
Ver. 755. — aXl» ^a/iajs.] Vide fupri ad y\ »9. 

Vtr. 757. "sir'.] ^ur ulique . Hui Jcilidt , 

Vir. 763,— -bV.! /msBiji.] Al. »x' fViiSf''i. Utrumque falva 

(profodia. LlB. XVI. 12 1 i a i a a o z rr. 

HarpmX^ 1'Wspukv syjv wo ^g- cl Se Srj cxXXot 
Tpueg y? Axvxo) Qvvxyov v.px\epy\v VG-y„'tvv{v. 
765 'Og <T EVfa re Not@- t sptSxivfjov uXXr,Xouv 
Oojs®- £!/ (Zfoirnc., (3aderjv ■srsXeptgpe» uX^, 

#^o'l/ T6, ^EA^t/ T£, ^mMotOU T£ KpdvetaV, 

N A*' te •srpoj aXX^Xxg 'eZxXov rxvviycexc 'ofv- 
H XC Vso-Treo-w, ■ura.Txy'^ _._ T s dyvvpevduv 
77° *&S T« ? ^ *A;_/_b.(._ £_-' aXXvjXotrt Baeovjeg 
Ayvv, ad erepot uvuovt oXooTo <pc£o:o. 
UoXXa Ss KeSptovvjv uy^ o^ex oSpx ■sre-zr-jyet, 
lot ts -cwjepoevTe; d-rro vevon^i SopoT t eg • 
TloXXd Ss xftfiuSm psydx oltririSag 'ec-v^eX^e 

JJS MapvotpivUV dpf XVTOV . 8" Iv C-po(pdXtyft KOvlr t q P ™i-~ eirca ipfum ; is au ._ 
"IT ** ' \ / - vortice pulveris 

js.e.to ^.syaj pceyxXuc-t, XeXxr^ev®-, tTrurocrvvduv. J»"*. 1 '"s^ ingenti-fpatio, oblie. 

>f /~\/k *w » ' ,*__■ ^ iv 3ur'gationis. 

U(ppx pc yeXl(& pea-OV VpxVOV Xp$tge£yZU, Quamdiu quidem ful medium ccelu 

— p '■» '•**»____ ' r\' 5 r_ /n sfcendebat, 

lo<p ? « ^atX xuprepuv B-eXe rnf]ero- srirfe os Xaog • T " md:u «'«« «««..« tela _tti n£ 
H/.^ _ ^A;©^ uesveto-G-slo GvXvTovoe, _» - r, _,, 

/OU t_a. T0T£ .77 £ _7T£0 aiCTCi. A^a;0t IpefjepOt %<rcCV ' Lt tum ? uide, n F^ter htam Achivi 

V_ J? „-_/" ' /0 . ' " * fupenores ersnt : 

JLK .14 t^S^ptOVYjV I^SXSUV Tfpua epV!T<rxv Ccbrionem q.idem e telorum acervo 

her.cm extraxerunt, 

profodi5. Nam vox ,_...'=, mtJUm naturi producit : J. r _,, _ • j- • k ., . , , „ 

»f __. ■ . _ ' ' °" Ji r_o. ">.iyfi _ 

W £ 0C©' ««»«•■"'. «WftsfliSI. *', 72 

Vtr. 776. Ke. T . ,«i._; (nsr-Aar..] Patroclus autem ex-altera parte tene- 

bat p_de : Et jam cneteri 
Trcjani & Danai committebint 2cre 

pr_.lium. 
Ut veio Euruf.ue Notuf^ue certant 

inter-fe 
Montis in faltibus, prof.indam co::cu- 

tere fylvam, 
Fagumquc, fr..xir.umqu?, cortir' -_ - 

que cornuro, 
<^u e altera alteii afSigunt exten: 

Ijngum ramos 
S no immcnfo, fiajor autcm t* 

inter frangendum : 
S. : c Troj.ni & Acbivi mutuis affulti- 

bus 
Ca.deb?nr, ncutri vero memir.erant 

perniciufa. fugoe. 
Mults autem Cebrionem ciica acut.e 

liaftae defixa. funt, 

Sagittaeque alatae _ nervis f_lientes : 

Muka _c faxa ingentia clypeo» contu- 
c.re 

tem in 
pu' 
ng; 
aurgationis. 
Quamdiu quidem fol medium ctelum 
"fcendebat. Qu.d autem eadem haec vox nonnullis in Iocis media correpta 
occurrat ; ut, 

n.\>._fxi ya* fttSitt; ■ 

'A>.\a Ktdiy j_.e_._ij _____ 

& alibi; pofitioni hoc foli debetur. Vide fupra ad «' 10. .' 
& ad ., 24. \ 

Vtr. 765. •__• r e! s S 9 rt VtCr&- t' I s .J_uW_» «WX.K»— 

"C. Tja..,-.] 

Ac velut annofo validum cum robore quercum 
Alpini Boreae, nunc hinc, nunc flatibus illinc 
Eruere inter fe certant ; it itridor, & alte 
Confternunt terram concuflo ftipite frondes— — 

Haud fecus . ^„_ lv> ^ u 

Adverfi rupto ceu quondam turbine venti 
Coofligunt Zephyrufque Notufque, & laetus Eois 

Eurus equis : ftridunt fylvae M .. jf. 4 , 6< 

Macrobius hunc locum inter eos citat, in quibus Hrgilias 
Homirici carminis majeftatem non aequat. Lib. 5, ._•«. 15. 

Vsr. 766.— «.__.,_.£,_.., Sx,».] Al. mtofu&paSlw. 

lbU.—S\r.y.] Vide fupra ad y, 157. 

Ver. 769— *Jv_j_!s._.ot.] Vide fupr_ad /, 260. 

/V. y^j.—JJ.-a x.Trr, -.,.] CoiSHarleia». Kf i_._T.j-s,. mgentem, atque irgenti vulnere viclum. 

"*".X, S42. 
Porro, de rfl.ufmodi verborum fono, rem ipfam aptiilirr.e de- 
| pmgente, vide fupra ad /, 363 ; & a d J', 455. 
^ir. 777. "Ofz* fttt »_X,®..] 

medios cum Sol accenderit aeftus. C« rg. IV, 401. 

— — — n-.edium Sol igneus orbem 

Hauferat — - 7 , •, , 

■ lbid. 426. 

Sol medium celi confcenderat igneus orbem. 

•&*. VIII, 97. 

/*«_, — _V_fiCift,'x_,.] Vide fupri ad _.', 37; & ad .', 492 . 

». 778. To.ja f,_x' dfMfHspa _.|>. £ ';Vt£.:. orW_ J. >,- c - { .] 
Jam gravis aequabat luflus __ mutua mavors 
Funera: caedebant pariter, panterque ruebant. 

>"«•. 779- >_«>. .' _,>,0, fuTmu-„% e^"hf 7SS ' 

aratra jugo referunt fufpenfa juvenci, 

Et fol crefcentes decedens duplicat umbras. Ec'og. II, 6-.- 
lb\d — fiiltvtls-c-ila.] Al. fulettern%. 
^ Vtr.-,li.—~ H „e„.] i ta Barnef::,,, ex MSS. Re_... .4/. 

£;t.- v ; Quod penultimam corripit : Vy _©. Sfis.o-' a.'v«. 

fupra w.r. 505, '' ™ ' R «r. Troj.inorum c tumultu, & humcris ar- 

ma ademerunt. 
Patrodus vcro Trojanis infefto animo 

irruit : 
Ter quidem deinde irruit, veloci par 

rVlarti, 
H.jrrcndum clamans; ter autem nove- 

nos vircs interfecit : 
Sed cum j.im quartum impetnm-face- 

ret, de » pir, 
Tum veTo tibi, Patrocle, manifeftus- 

imminebat vita> finis : 
Occurrebat enim tibi Hhixbus in afpera 

pugna 
Terribilis : Hit quidem illum euntem 

per turbam non vidit \ 
Caligine enim multa tectus obvius-ve- 

niebat : 
Stetit autem a-tergo, percuflitque in- 

terfcapiltum, Iatijfque humeros, 
M;inu prona: vertigrne autem correpti- 

funt ei oculi. 'H OS KVXlVOOfLtVr] KCtva%VIV £%£ ZT»CrcriV V$ I7T7TUV 

795 AuXurrtg TfUipctXiiu' ft,iuv8r\cruv $t tdsiput J22 O M H P o r Lib. XVI. 

Tpuuv t% lyoirrts, k) oiit ufwv tsu%s' sXovjo. 

TlccTcioy.\'&' oi Tpuiri kocku cp^ovtuv svopMOS ' 

Tp)? ft sireiT stto^cts, Sou utuXuvJ©^' Aor\i, 
78 C HusaSuXsu IdyjuV Tptg ;T tvveu (^uTug tTTtCpvtv' 

\\XX' OTS ti'/j TO TSTUpjoV STTSTCrvjo, SutflOVI »Y©J, 

'Ev9' upu toi, HutookXs, (puvr\ fztOTOio TsXsurrj ' 
"HvtsJo yup toi 4>f>r£©o svi y.pci\tp-A vjfttvv 
Astvog' "fl tov tovju Kctjct kXovov &k svorosv' 
7Q0 'Hspi yocp ■sroXXy KSy.uXvftjjLSv®^ uvTsQoXr\os ' 

Zt'/j d" ottiQs, •srXijgsv os fisrurpptvov, tvptt t uftu 

Xtip) xcijctrrpTjvtT' c-pecpecjivrfiev $e ol oartrs. 

Ta tT utto u KpxToc y.vvsYiv j3uXs Oo;"e©o 'A ttoXXuv' Hl '.J' JS ™,° * "P! te <j!' idem s aIeam de " 

1 t 3 ' ' jecit Phcebus Apollo : 

Vnluta autem tinnitum dabat pedibus 

fub equorum 
Oblonga galea ; fccdatxque funt ju- 
bae 

Atftctji k) Kovtvtrt ' ■srctp©* ys p 8 Bsfttg r\ev, ^fSlftl •« f m"t* ' Antciiquidem 

'ItTTTOKOUOV -urr.XriKU UlUIVicrQui KOVtVCTtV • Setisequinis.comantem caffidem ftedari 

I ' l » pulverrbus j 

'AXX' uvdpog Bsioto Kupv, %«,o/e<v Ti utTuirov ^ontL* 1 *™ " pU '' venu(Umq - ue 

'PVST 'AyiXXr,OC' TOTS 3s ZsVc"Ek]ooi l&KSV Tuebatur Achillis : tum vsrd Jupiter 

/w ' * ' i Hectorl dedit 

800 r H' KicpuXri (popssiv' QxeSodsv Se ol rjev oXeQp®*' 
Huv os 01 sv ■)(Stpso~crtv uyrj ooXt-vocnciav e/^S^, 

Bp(5J, USyu, --l&UpOV, KSK0pu9uSV0V ' UVTUO UTt' UUUV Cr - w,s > ""g na > val 'da, a?«-praemuni 
11 » » ' ' ' ta ; & ab humeris 

' Ao-7riq Qvv TsXupuvi -\s-i[/,ui -~Tt--e Ttpuioscro-u ' 
AuTe oe ol Bupr,KU uvu'£, Atog vloc, 'AttoXXuv. 
§05 Tov 3' uTrj (ppsvuc siXs, XuQsv $' vtto cpxiSiuu yv~W 
Y.Tr\ cls Tufiuv ' b-rt9-=v oe fJLt]ct<ppsvov o£si Svp) 
' Llf/.uv uscrcrrjyv o-x^sclodev [3uXe AupSuv@~- uvrjp, 
nuv9oTor,c. Ei>cpop&©^, og r\XiKir,v sv.sxucro 

' E/^Ei' .9 , l7T7r0CTU!iri TS, TiToSeo-CTt TS Kup-TuXlflOIO-l' 

fiO Kut yup cr\ tirojs cpuTug ssikocti (or\osv clcp) 'itt-tuv, 
TlpuT sXGuv Quv o-xscrcpi, SiSuo-Kofisv^ 7<roXsfioto. 
' Og toi tst-ut©^ epTjKe fceXog, Iiu\poKXstg i7T7rev, Sno capite ferendam : prope enim ei 

erat exitium. 
Tuta vero ei in manibus traifla eflprs- 

longa hafta, Clypeus cum loro in humum cecidit 

talaris : 
Solvit porro ci thoracem rex, Jovis fi- 

lius, Apollo. 
Illi vero flupor animum occupavit, fo- 

luiaque funtpdlchra membra : 
Stetit itaque attonitus : a-tergo autem 

interfcapilium acuia hafla 
Humeros intcr ex-propinquo percuffit 

Dardanus vir, 
Panthoides Euphorbus, qui fupraa?qua- 

les ornatus erat 
Haftaque aurigandique-peritia, pedi- 

bufque velocibus : 
Etenim j.im olim viros viginti detur- 

baverat de curribus, 
Cum primum venit curru-vetflus, di- 

fcens pra?liari. 
Qiri tibi primus immifit telum, Patro- 

cle eques, Ver. 784. — KTa^avT©-.] Vide fupra ad S', 627. 
^11.785. Ipis^nXsa ia^iiv.] Vide fupra ad> $', 456. 
Ver, 7S6. — liriz-a-vio.- Vide fupra ad v', 260. 

l\r. 787. "E:"' a^a rti <piv« Siotoio teXeutu'.] 

Hic tibi mortis erant inetK. JEn. XII, ^46, 

?'rr. -92, — fjE^jJ/vnSev.] Cod, Harlcian, rftqetlwK. Ver. 794 — xan^ijv] Vide fupra ad V, 455. 
Vir. 798.— f*;™7rov.] Al. wpnnrm 
Ver, 8c6. Zt» Si Tacp&iv. 

obmutuit amens. ,/£», IV, 279« 

lbid. — ){e'i iufi.] Cod. Har/eian. o|si' ^aXx». 
Ver, So8,— Exixac-o.] Vide fupri ad i, 153 ; le ad }', 492. «r. I A I A A o s n. 

Kjvoe oafixo-<r o fjc awi^ aveopafiS, fiiXjO o ofitXu, 
Ek xpoog x-ttxPx- Sopu ftsiXivov' iS' u-reueive 
815 TIxrpoKXov, yuftvov weo eovr, ev S-/]ioTr l Tt. 

TJxrpoKX^ Se 3eS wXvyyt ti) Sapl SxfixoSe);, 
*Ai|/ erdpuv elg eQy@* e%age}o, nyo' aXeeivuv. 
Ex\u- 6 , ug eidev T\a\poKXr\a fiteyd.9ufjt.ov 
'Aif/ ccvx^/a^oiytevov, \3e&Xywevov o££< ^aXXu, 
20 A\~yJftoXov pd ol r,x9e kx\u g-i-^ccq, utx Se oz-l 
Neid\ov eg Keveuvx' Std ■wgo Se yjzky.ov eXx<r<re * 
Au-tj-osv Se wetruv, fieya Vjica-^e Xaov 'A-^aiuv. 
Qg S 'ot£ Quv xKXfzavju Xeuv e&tr,o-u\o -^cipuv, 
Ta t ope^ Kopvtpiio-i fteya (ppoveovje -td-^eoSov, 
025 TltSax©^ dfjttp' oXiyr,g' \9sXmo~i Se wieftsv dfJL<pu' 
TloXXx oe r do-9fJt,aiovJa Xeuv eSdftxcro-£ \3iy(Div' 
Qq woX£ug w£<pv-y\u MevotTta uXKifiov ulov 
' EkJup T\-iuftiSv}g QytSov eF-sei' Bvf/.ov d-Triuga' 
K«< ot £-T£vxpfjcev<&' eireu w\epdevr dyopeue ' 
830 ndrpoKX', yj-tx ecprjtrda woXiv Ke-xi^ettev dftr]v, 
TputxSag Se yvvutKug, eXevQeocv rty.xp dirvpaq, 
' A^eiv ev vy£<ro-t <piXriv eg wu\piSu yaiuv, 
Ny-rte ' rduv Se w-o<r9' "EkJoo©* UKSsg 'i-r-rot 
Tloo-tTiv opupe~<a\ai woXefti^eiv' eFyei ' S' xvrdg 
835 Tpuo-i {ptXo-floXeftoiiri ftelx-T-e-Tu, 0- Q<piv dfivvu 
'Hfixp dvafxaiov ' o~£ Sl r evddSe yvrrsg eSovJxt. 
A SeiX , iSe toi, eo~9xdg euv, ■xj-xio~fjLr\o~ev ' h-x}XXe\)q. 
Og wv Tot fjtxXx woXXu fjcevuv e-reTeXXer lovji, 
\Tr\ fi.01 wptv tevat, T\d~\ qokXu- l-T-T0K£Xev9e, Lib. XVI. 123 

iVeq :e dornuit : I-- quidem vetro recur- 
rit, inimiffuYque efl turba?, 

E corpnre abrepU hafla fraxinia ; ne- 
que fuflinuit 

Patrocium, n::dnm licet, in pugnx. 

Patrocfus autem Dci plagi Sc hada Jo- 

mitus 
Ketio fociorum in agmen rercdebar, 

morttm evitans. 
Hv-ctor ver6, ut vjdit Patrocium mi- 

gmnimum 
Retro cedentem, vulneratum acuto 

xre, 
Proj e eum venit per ordines, co::.i- 

nufque percufiit halia 
Imum ad lie : penitus autem a*s ade- 

git: 
Fragoiem veio ri edidit cadens, magmj- 

que affecit dolore popuiu Achivo-Q. 
Ut autem ciim aprum viribus-ingen- 

tem leo urget pugna, 
Hique montis m verticibus magnis ani- 

mis decertant, 
Fonte de exiguo; volunt quippe bibere 

ambo : 
Mnlium autem anhelantem aprum leo 

domat vi : 
S-c multos occidenti ftkncetii forti fi- 

lio 
Heflor Priamides cominus hafla ani- 

mum abflulit : 
Et fuper eum glorians verba alata di- 

xit : 
" Patrocle, credidifii utique urbem te 

vaftaturum noftram, 
" Trojanafque mulieres, libero die e- 

repto, 
" Abduflurum efle in navibus dile- 

^tam in patriam terram. 
" Dcmens I pro his enim Hefloris ve. 

loces equi 
" Pedibus contendunt pugnatum : ha- 

fia vero ipfe 
" Inter Trojanos bellicofos exccllo, 

qui ab iplis arceo 
" Diem ferviiem : te autem hic vul- 

tures comedent. 
" Infeli», nequetibi, fortis licit, au- 

xilio fuit Achilies, 
" Qui n r mirum tibi admodum multis 

remanens mandavit proficifcenti, 
" Ne mihi ante revertere, Patrocle 
cqueftris, Cnifjism naTgoxXov.] 

fugit ante omnes exterritus Aruns 

'■nec jatn amplius hafta 
Credere, nec teli» occurrere virginis audet. JEr,. XI, So6. 

ex oculis fe— abAulit Aruns, 

Contentufque fuga mediis fe immifcuit armis. Ibid. 814' 
Vtr. 818. — rialgoxXiia fxifaiivfjicv,- Qua ratione vox, n«- 
T(o»Xoa, hic ultimam natura brevem producat; itemque 
cirtfx»/-"»©'». ->'-. 829 ; & ot.iv, fc. S59 ; & ^iv, -vcr. 855 ; 
vide fupra ad a, 51. Castemm, qu:e vocis, eW<Xia, formam 
fequuntur ; ea? ultimam natura femper producutit. Vide fupra 
ad o, 265. 

Ver. 810,— BTa.J Vide fupri ad v', 191. Ver. 822. AaVno-sv iL~ Vide fupra ad J-', 435 ; & ad v', iSl. 
Vcr. 824. Tu t o" s r©-.] Cod. Harlcian. , m' c"^*)-. 
Ver. 825. — TO-is^r.J yjl. G71v.1j.Ey. Utrumque ferri ptffit. 
Vide fupra ad ver. 762. 

Ver. S28 — njia/M.'»,*.] Vide fupra ad a, 31,8. 

Ver. 829 — i«a mhtii"' Jyip.e.' Al. ima ■m\ii~a mjo- 
on6$a. 

Ver. 830.— i.;xi\.~ Cod. Harteian. cfj,/xlv. 

Ver. 834 — ojai^s^aTai.] Vide fupra ad v', 736 ; & ad d, 37, 

~cr. 836.— «a-^ Js r IvldZi yvrn- eJoVTai-J 

Alitibus linquere feris. j~~ n . X, 550. 

Vcr. 838.— iirilixXsT i;i1i.] A!. IseteXXsv !e'»ii. R 2 Vcr. 124- O M H P O Y 

840 Nija; dvd yXapvoxg, irpiv y"E}c]op<&> dvSgotpovow 
A\uacToev\ct viTuva -rept g-rficcrcri c)oc't^at ' 
"i\- st-J Qe "srfocre^, Qo\ oe cpoivag cifioovi zrfiSs. 

Tov y oXtyoSf.aveuv -urpocrep^g, Vlaj^ozXeig tir-rev' 
"l\Sr\ vuv,"E:C;op, ueydx evyjo' Qo\ ydp eSuxe 

845 Yliv.vy Zeug K<^,vtov,g y^ 'AttoXXuv, oi p eSd^uxcrcrav 
'PtjiStu'' czvto\ ydo «V upuv Tev/e eXovjo. 
ToiStoi eT et-Trep uoi leizocriv dvJe£o\"crav, 
Yiavjeg av auroh oXovjo, euu uiro onpt da^evjig. 
'AXXu ue uoip oXclj, y2, A-^rSg ez]avsv vlog, 

S50 ^AvSpuv cT Ev(pop&<&>' Qv Se pe TftTog efcevapiget;. 
"AXXo S; Tot epec-j, Qu 0" ev\ <pfeo~t /3aXXeo crycriv, 
Ov B'.]v sjo avrog ctypov (oe-zi, aXXa toi ^0.7 
"AT%i zraoe-g-yixev Bavxj©-> y2, uo~qx xoajaiy, 
~Kspcr\ octuevT A^iXr^og atJLVf/,ov^ AtaziSxo. Lib. XVI. j^ *£lg dpx utv e]irov\x reX©- Bxvxtoio zxXvtyt. 
Tu%vj S' ez psQeuv -flxuevvi diSocrSe f3eQ~xei, 
*Ov wotuov yooucra, Xiiricr dvSpoT'/\Ta y^ 'y\Zr\v. " Nayes ad cavas, quam Hettoris ho- 

micidae 
" S.inguinolentem loricam circa pe- 

clora dtfcideris : 
" Sic nimiium te allocutus eft, tibTq- er 

animum vecordi perfuafit. 
Illum vcib languens allocutus es, Pa- 

trocle etiues : 
" Jam nunc, Heftor, magnis-verbi; 

glorbtor; tbi enim dedit 
" Vittoiiam Jupiter Saturnius & A- 

P'Ho, qui me domuerunt 
" Facile: ipfi enim ab humeris arma 

detraxerunt, 
" Tales vri6 etiam fi mihi viginti oc- 

curriflent, 
" Omnes hic periilTent, mca bafta 

domiti. 
" Scd me fatum perniciofum & Lato- 

nre interfecit filtus, 
" Eque mortalibus Euphorbus : tu vt- 

to me tertius interfectum fpolias. 
" Aliud autem tibi dicam, tu vero in 

animo reconde tuo, 
" Haud lane r.e tu quidem ipfe oio 

in-vit.i f rogred eris, fed tibi jam 
" Prope aflat mors & fatum violen- 

tum, 
" Manibus domando Achillis esiimii 

//Eacidae. 
Sic illum quidem locutum finis mortis 

obtexit. 
Anima autem e membris volans ad 

orcum defcendir, 
Suam fortem lngens, relifto robore- 
vir.li & juvenia. l r .r. 840. Kra; «va ^Xtt^t;-'tt;.] A\. N^aJ t^ri yha^v^as. 

Ibid. — a;^o<po'voio.] Vide fupta ad <utr . 77. 

?'er. S42. — 70I o^l *p;Evac.] Cod. Harleian. <roi F u ^ivai;. 

Ver, 847. ToraTor 5"' t.itig fJ.11 Isixoinv avlECoXrc-av.] 'Avrt^ 
it;o Tliytc ^iXXo^EV©', iavfiv s'c o^flov Ka0rc-ac k, avTiVaXov, 
izvJn; oVi>c e'c p^E^ac, £x t5 Ta-TrEiva i£ olxlftf Tn ^iEfaXay-^l* 
.j.Ca^mv e; to yav^sv k, u'\|.ttXov, hjc t^ra^Qr; ^Je $gao-v; t 
a\\a /A. : fi; £r.'ai Toke? >^ anrir.r^.. "n; gju *, TiV naTjOJtJov 

..; /XET-IOV ^ a'vt7r.'vp9cVOV EV T>J iUtloaBSv, tV OE TW TEXELllaf 

jUEiaXv/^ogey V7nriin*t xi^ovTa" " Tot«Toi ^' cVe^ /.toi hixotr.v 
«YJiCoXno-av." Plutarcb de fui haudi. 

Ver. 84.8. na'v?:c av «Jto'9' cXovlo.] Al. Tldvl;; x «u'to& 
'l.y.li. 

Ver. 851. — j-v 5' evi ^>jeo-I rSaXXso o-ro-iv.] 
Ka. Tafr* ETriV 1 », ^ j/ja'>J)tf ^EVio'v Erar. 

Sophccl. Pbilotlet. vcr, 131S. 
Senfibus h«ec im : s, res elt non parva, reponas. 

Virg. Echg. III, 54. 
Accipite ergo animis, atque haec mea figite di£ta. 

JEn. III, 150. 
» -Tu condita mentc teneto, lbid. 3S8. 

■ Simul ha?c animo hauri. jEh, XII, 26. 

Ver. 852. oJ J»>jv t(J' «'yTOC oNijov J?E^.J 

non me, quicunque es, inulto, 

VicTtor, nec Jongum laetabere ; te quoque fata 
Profpeflant pana, atque eader.i mox arva tenebis. 

•&"• x > 739> 0,uem Iocum Macrobiui inter eos recenfet, in quibus Poetarum, 
" far per.e ffltndor amborum ejt." Lib.V, cap. 12. 
Vcr. 856. Vuy_n J' eic (SeSeoji.] 

Vitaque cum gemitu fugit indignata fub umbras. 

yffn. XI, 831 ; XII, 952. 
Ibid,— gjjrlxsi.] Similiterque ver. 864; AtWxa — /SeCnnii.] 
Vide fupra ad wr, 751. 

''"'• S57. "Ov tiroTjjcov yooWa.] Vituperat hunc locum Plato. 
Ae; Jrr (cuc ecixev) ri^cac eorira7E7v r^ TirEgi t«tojv tojv fx,uQvv tq~S 
i~'yjl>Stri Xifeiv, j Jeifflai /^ri XoiJojeiv aVXoJC btcv ri ev aia. 
a - XXcc /uaXXov e7raive~v, cvc 3*' a^nflrj" Xefovlac, ht' a ; ^;Xi,ua to"; 

/JceXXocri •fA.ayffM; io-e-8-t. 'EfaXei^oJjuev a<;a mavla t£ 

ToiaiJTct — , \" Vuxfi t' ix flBiwv ■alafA.ivn aiSoVJe BeSnxti, "Ov 
" -rirfiov yoixtra, hnritr dvfyolnra k) %Sr,v." TavTa k) rd 

TOtavTa -tdvla, -Ta i adr l trofA.e8a°0^iv te k) tou; dxX» t TO-ol^ar; 
l"" X^^WaivElv, av haf(dfcvfj.ir i^ 01; u -roivltxd k) iliia ToT; 
«rcXXoic ajcaeiv aXX , co-w —rolnlixdiTega, TectfToj ?t7ov dxnriov 
waio-i k) avJjaViv, S; Jei* eXeuSeftrc, E?vai, JuXeiav &avaV« fiotxXov 

«recfjoCr/aevHc /De Refuhl. lib. 3. Similiter & P/utarcbus : "Oco. 
— tov Sdvdlov tu; «IxJgov, vi Trjv aVacpiav &j'c Seivov oXoiJjutoacevo! rt 

JeiSioTe?, cpava'c ejevmo^ao-i, — " tvjrn i' ix feQitev -rlapivn 

" diio-i' efE^iixEi, "Ov -btot/xov yooojo-a, "kiTru-' dieoTnTa k\ 

«»1» r /i*.\* 

rjtrjv. ■ arvTai wtorov0OTa>v E10-1 k, TZrfOe-eaXojxoVaJV yVo ^rjr; 

k) aVaVrjc. AjJ /xitXXov d~loVTat x) itdlapdrltt-iv n'f*d; r dvamf*.- 
—\a/x.ivtc tS Tjjdouc x) Tn; do-QevEtae, d<p' nc XefevTai. /?e c7tt- 
dicnd, Poetis, 

Ibid.—dvi^ClnTa.l Al, difilnTa, Quo modo & legit jP/cj- 
tarcbus, loco fupra citato. 

£5i* iaiaaoz n. 

Tov Hy tsBvsiutx srootryivSx <Pxi§iiu,<&,"Ex}ud' 
Uxjcox\eig, rt vv poi iJtctv}evexi xIttvv oXedpov ; 
860 Tfg cT eJT etV 'A X i\evc, QbtJ©* -srxig jvxopoto, 

Q>Uv\ epar vtto Stso) Twreiiq xtto Svpov h\e<r<rxi ;. 
D.g xox <puvr]crxc Soov X x\xeov e£ urei\y\q 

El'ov<re, \»l -srootrUc' tov F vt/Jiov utr' xtro Saooc. 

AvtIxx Ss |w ho) per Avto^ov^x flefyxst, 
865 'AvTt'Ssov Bsooiirov]x sroSuxs©* AtxxtSxo' 

Isto yoto @a\eeiv- tov <j' extpeoov uxeec 'tTtirot 

ApGoolot, aV Uijkijt $eo) Sotruv, dy\xx Suox. Lib. XVI. 12 Hunc & mortuum allocutus eft illu- 

flris He&or : 
" Patrocle, cur mihi vaticinaris grave 

exitium ? 
" Quis verd fcir, an Achilles Thetid:a 

fihus comas-pulchra?, 
" Prior-mea haila percuflus animam 

perdident ? 
Sic far.e locutus haftam asream e vul- 

nere 
Traxit, calce impreflb ; illum vero 

fupinum repulit ab hafta. 
Statim autem cum hafla in Autome- 

dontem ibat, 
Deo parem famulum velocis Aiiti- 

dae ; 
Cupiebat enim percutere : Illum vero 

extulerunt veloces equi 
Immortales, quos Peleo dii dederant, 

iplendida dona. Vcr. 858 nBntSra.] Vide fupri ad ff, 81&. 

Vcr. 861, *fl,-„.] ^/. tfah. Vcr. 862. "fflf «"{» $m W V«c Wgu fcoXM» s£ tmt&c Eljlwe.J 
— — Hoc dicens eduxit corpore telum. JEn. X, 744. 
T H 5 126 T H S OMHPOT IAIAAOX PAYOAIA, n tpamma p. 'rvodnris 1%S OMHPOT 'PeetyuMxs ?'• 

nE^i t« Tlxl^ozXti o-J[Aal®* it^xli^x ovvWxiut fjLuy^ri, xub viv rc) Et-^c^c^ /*e» ava.igsfrai viro MEJsXas' 
"Ejclw^ c^s T/iv A%iX^e'wc EvoysTat i u7xvo7rhiatv 9 tcj civ^.-rxTxt roT; £>AijG-i». Ot c?e tctvi Meve/Voov 'A»7iAop£C.> 
«A* rift?ro»Tat Tirpoc AyjXKix, rov Wxl^oJdKti Savalot txy/sXV.ila. YTrovtnTsc = «J a£«'ft.si*t To cwfta Tetf tctAct.;, 
ixpjjtcj Tije f*a';£>jj' 01 0£ Aiasls,-, ccofia;£Ho-i % ixmiglnai T«s fjo^SfiiB;. 

ETTij/fia^ai. 

A^trtia Msvs^atf. 

"A/\Xi'c. 
"Pw, Aaraoi, T^iJs'; Ts, ve'xu» fxrEfi, X"i a > £fti5\o». 

"AX^i;. 
*Pii, Aavaoi, T^e'; te fffEgi »e'*w aftpEftaxoiV AXX». 'Pa>, «fals^r! sp; w 5 ~ro, ME»otTia'($ao taa-ofT^ Lie. XVII. '/"^VTA' eAaS' 'Arps©- vlov, ctpytip tXov MeveXotov, 

^S FlaTpojcX©^ Tpueiro-t Sctp.els ev ^toTrjTt. 
B'/? oe otct ■jrpo^t.ct^uv x.ex.opv8 ) u.ev'&> cttSoTTt yotXxu ' 
Afityt d' otp ctvru fictlv', us Tts nrepi ■sropjcait [4.viT-yjP, 
5 rjpujoTox'!^., Ktvvoy, v •jzrpli/ elfivTot tokow ' 
' Qs "wept UoijaoKXu f3ct'.ve £otv9os MeveXct&>' 
npooSe ae ol dopv r ejye y^ oto-7TtSct ■wctv}o<r e.crrjv, 

1-r.vo' \ tt •■»»/«'« t\ 

1 ov yt\oi.^evott /xeuctus, og-'S tx y ctvTios eXaot. 
Oud ctpct YlctvQx vios ev/AfieXtrjs ctfA,eXrjo-e 
IO riotlpoiiXoto T3-eo~ov]os ctfiVfjLOV©*' CtF^i Ctp UVTX 
£5-5?, y$ "wpoo-eenrev ctovjiXptXov MeveXctov ' 
ATfu/Js; MeveXae, <2io]pe(pes> °PX' x r ie ^ a ® v > NEque latuit Atrei filium, belli- 
cofum, Mcnelaum, 
Patrodus a Trojanis domitus in prae. 

lio : 
ProceiTit autem per primos-pugnatores 

armatus corufco arre, 
Iplumque circumiens protegebat, tan- 

quam ahqua circum vitulum mater, 
Tum primum enixa, querula, non an- 

te experta partum : 
Ita circa Patroclum ibat flavus Mene- 

laus : 
Prartendit autem ipfi haflamque & cly- 

peum undique aequale, 
Illum interficere paratus, quicunque 

fibi adversum veniret. 
Neque vero Panthi filius hafla-pra;- 

itans neglexit 
Patroclum ftratum eximium : propc 

autem ipfum 
Stetit, Sc aliocutus eft bellicofum Me- 

nelaum : 
" Atride Menelae, Jovis-alumne, dui 

populomm, Pir. 1. 'Ovi' EXafl' 'at{& uii».] Cod. Harkian. Ou'o' , producat ; item, SS, ver. 17 ; &aJn'{tT®-, ver. 41; U 'a'Uk.l : , 
"atjeoj,- v.iv. Quod & ferri potTit. Vide fupra ad B', 811. ver. 49 ; & i'xic, ver. 54 ; Vide fupra ad i, 51. 

t'er. 4. — ij'.] Ut far erai, Ver. 10.— tif'.] Pnitide. 

Ver. 5. — £ ttrji» ilJwa.] Qui ratione, «tji», hxc ultiman» 

Ver. I A I A A O S P. LlB. XVII. 127 Xafyo, XeTrre Se vexpdv, ea <5" evapa /SpoToevja ' 
Ov yao rtg ivpoTepQ*. Tpuuv xXetruv t e-ntxipuv 
1 $ Ylar^oxXov (laXs oaoi xd~\ac xp<x]epr]v v<ruivr;v' 
Tco (M ea xXeog etrSXov evl Tf>ue<rcriv dpecrOai, 
My 0- fictXu, cItto Se fieXtrSex Bvfcdv eXuftai. 

Tov Se [//ey dyS-r-crag ■srpoo-e(pri £av9dg MeveXaog 
Z«y -urctTep, « p xaXov VTrepQtov evye]da<rdat. 
20 Out Sv wopSaXt^ TOtro-ov fievog, ire Xeovj©*, 
Ovre Quog xdirp'<s aXootyovog, S re fieyic-t&, 
©vfcog evi c-r\§e<r<ri -Brepi crdevei /SXefceaivet, 
' Otr<rov riccvSa vieg evftpeXtcti (ppovevtriv. 
OCSe f£ xSe 0irj 'Yirepqvop®* InriroSd^oto 
2 5 *Hs y^S ctirovrfi , ore fo uvctjo, xcti p vireu.uvi' 
Kcti ft, eCpccT ev i\ccvccot<riv eXe.yjgrov TvoXeutc-fiv 
Eu.fcevcct ' aSe e (prjfci 7srdSe<r<ri ye oTiri xiovtcc, 
Evtppyvcci aXoyov re <piXr,v, xeSvisg re Toxr]ctg. 
"£lg Byv x) Qdv eyo) Xvtru ftevQ>, eixe fjcev dv\a 
30 "Lrmg' ccXXcc <r eyuv avayup-/\crav\a xsXevu 
Eg nrXribvv levcct ' fi-/]S ctvTiog 'ic-acr efcetb, 
ITpii/ ti xctxov ■sraSestv ■ psySsv Ss Te yjjVi©-. eyvu. 

llg cVccto, tov 6 a vrswev' austQousvog Se ■srpotrvvoa' sic dah: lHi vt '° non perfuafit; 

•kt~ «V « ; ', H ^ f > , vicMfimaffatuseft: 

ISvv fi ov, MsvsXae Oto\ps(psg, v uaXa Ttcrstg " Nunc er g° j«n', Menehe jovis 

\ » \ v v , ! lumne, omnino certe ulrionem-dj 

35 Tvutov efiov, tov emcpveg, eirevypftsv^ 6 ayopeveig- 

Xrjpucrag Se yvvalxa fivyu BaXauoto veoto, 

AprjTov Se roxevcri ydov y^ -zrevS©* eSyxag. 

H xe Qtpiv SstXoTcri yoa xa\aTravf».a yevoiur]v r 

Etxev eyu xscpaXr^v ts rer]v x) revye eveixag, 
40 TlccvQu ev yeipecro-i QccXu x) <t>pdvTiSi Siy. " Recede, & Iinquc mortuum, finito- 

que fpolia crucnta : 
" Non enim quifquam prior Trojano- 

rum inclytotumquc (ucn ruci 
" Patroclum percullit hafla in afpeia 

pugna : 
" Quare me fine floriam magnam in- 

tf-r Trojanos repoitare, 
'* Ne te percutrani/ dukcmque ani- 

mam eripiam. 
Uium vcro graviter indignans ailocutus 

efl flavus Menela-.is : 
** Jupirer patei, haud fane decorum 

fuperbe gloriari. 
" Nec vero pantheras tanti fpiritus^ 

ncque leonis, 
" Neque (uis apri infefti, (cujus tamcn 

maximus 
" Animus in peiftoribiis fupra-modum 

robore truculentus eftertur) 
" Quantam Panthi filii haft.-e-perit ; a- 

infignes feiociam- fairanr. 
" Atqui neque vis Hvperenorisequum- 
domitoris fme- 

" Sua; juventutis fruflu- perccpit, ciim 

probns-incelfit, & n,e expecTavit : 
M Et me dicebat inter D.uuos igna- 

vifiimum bellatorem 
" ElTe : Ncque ipfum autumo pedibus 

fuis reverfum, 
" Obleflaffe uxoiemquedileclam, ve- 

nerandofque parcntes. 
" Sic certe & tuum ego folvam ro- 

bur, fi me contra 
" Steteris : Sed te ego recedenrem 

hortor 
" In turbam abire ; neque adverfus 

confittas mihi, 
" Antequam aliquod malum paffus fu- 
ens : Fa<3um vero & llultus agnovit. 
; fed- -dabis- 

Fratri meo, quem intcrfecifti ; & 

jaclabunrjus praedicas : 
" Viduafti autem uxorem in condavi 

thalami recentis, 
" Immenfiimque parentibus ledlum S: 

mcerorcm fecifti. 
" Ipfis cquidem miferis luclus finis 

efiem, 
" Si quidcm ego caputque ti.um &- 

arma reportata, 
" Pantho in manus dedcro & Phron- 

tidi ncbili Vtr. 14. — x>.siT>iv.] Cod. Harkiaa. «XaloT», 
^r. 19.— xaXor.J Vide fupra ad £', 43, 
Ver. so,— OTiijJaM©-.] Al. ■aa.^a.Uo;. 
Vtr. 22.— artfi crflsvji'.] AU fiiya sBivlt. 
Ver. 23. — iigouiyo-iv.] Al. ^e^tfo-iv. 
Ver. 14. — 0ln 'Tir£{i'»o s -<i,-.] Vide fupia ad v', 
Ibtd.— .iirTroWjUoio.] Vide fupra ad S', 23, 
^irr. 3. ■. — ,,,.,;•, ava^aijiVavJtt.] Cod. Harliian, iytiy Jmx_w 
fticavla. 

Ver. 23. — fsxfliv U T! vr.Vf©' eiMh] 
Sic Hejiodui ; —nr«fi*v oi ts v.;Vir; eJmv. -&' 'j 'H/Wf. I', 2jC. 
k (U-,, KaT« th'v maptftluT) 758. Atque hinc Plato; EuXaUBw 

aio-7T£^ V17ri9v, Ci7a9ov7a yvui-jai. 

Gairvivium, haud longe a fine, 

Ver. 34 tiVsic.] Vide fupratad.i, 50S. 

Vtr. 35 — t.v astEfuc.] Cod. llarleian. h "iTrsfH;. 

Ver. 37. lAfrth.] Al. "A t vW/. Quo mcdo legit X- Ccdr : 
Harleiar.ul. 

li.J, — TwtsSo-i.] yawxri, Codd. a Tb, Bcr.tltio cclUti. 

Vtt>, 128 O M H P O Y 'AXX' i fjtdv eri faoov «.7T£^vi}t& srov^ eg-at, 

OuSe t cc^'p;T©-, bt uXkyis, ire §q&o.o. 

"XI; U7TUV, «T'iJ(T£ JiaT dcnriSa wd-?\ocre \crv\v' 

OvS' epp^ev %*A>co:/, dvefvdpcpOvi Se ol utxp'1 
45 ':\a-',7tdi ev Koajeo^ " o <5e <Jeu't££©* J§vJ]o %«Xjcm 

''ATpeiSvjs MeveXu©*, e7revPdpev&> Aii -nra?,oi' 
'"Avjv <J' «ya^«.^Oj«.6i/o<o jco]« -oyAxcto ^e\y,et!Xu 

Nu'|', £7r) <T auVo<; 6££<o-e, (Zuoeivi %ziqi T-i^crocs' 

'Av\ikov S' u7ruXo7o Si au%£v©- *?Au0 dx.tex.vi. 
CO AvTTycrev ct wecruv, uou^vjcre oe t£u%£ £?r auriw. 

kl\JMTt ol Sevovjo KOfiui, XocoiTecrcriv opoTxi, 

Hhoxpot $t , o't X? vo ~w T£ >^ doyvou \o-(p'/\KUv\o. 
. O7ov Ss T['e<pei epv©* dv/jo epiSrjXes eXoiivjs 

Xupu ev oIottcXu, ioQ' uXts dm&e<Zpyyjv vSuo, 
^5 KuXov, TrjXeSdov, to Se T£ wvoial coveatrt 

Tlufjoiuv dvepuv, Kui T£ /?pu£< uvoei XevKu ' 

'ExQav S' e£oc7rtvvis uvep<&, Qvv XaiXuTri sroXXvi, 

Bodoa t ePe-$ev\>e k) e^ejdvvcrcr \tt\ yuiy ' 

To7ov ndvdz vlov evpf/AXirjv Ei) cpop&cv 
60 'AroeiSvis MeveXuQ,, eTrel KJdve, Tt»%i ecrvXcz. 

'£ls S' ots t'is T£ Xeuv opecr'tTDo(p<^; dXKt sreTroidus, 

Boo-KOf/evvtS dyeXys £5v doTrdtrv, tjtis dpis"»! ' 

Tr,s S" e£ c.vxev eupj, Xu<Zuv %pu]eoo7criv odacri, 

x-r ~ " S' Q.' v x ',T..~fl~ ^riSTlnt t. rti rhn rr rr c t Prirr.um, deinde vero fanguinemque & 

UpuTOV, iTreiTd. be % aifjtx k, tlKaju wuvju Xetcpvcrcrei ^ vi( ^ omnia haurit 
65 Ayuv, dftttfii Se tov ye Kvves r dvSoes T£ vofi.v\es Lib. XVII. 

•* Sed non quidem jam diutius inten- 

tatus labor erit, 
* ( Nequc certaminis-expers, neque vir- 

tutis, neque terrnris. 
Sic fatiis, feriit clypeum undique *e- 

quale : 
Neque perrupit Eef, recurvata autem efl 

ti cufjjis 
Scu o in valido : Secundus vet6 impe- 

tum-fecit aere 
Atrides Menelaus, prccatus Jovem pi- 

tretn. 
Pedem auttm retrahentis gulam i- 

mam 
Percuflit, & ipfe connixu6-irnprimeb^t, 

robufla manu fretiu : 
E regione autem moilem per cervicem 

abit cufpts. 
Fiagorem vero edidit cadens, fonltum- 

que ded.'ie arma fuper ipfu.m. 
Sanguine ei rjgabantur coma?, Gratiis 

fimiles, 
Cincinnique, qui auroqu* &: argento 

conftricTti erant. 
Qualem vei'6 nutrit plantam vir Iate- 

fron lenteai oliva? 
Loco in folitario, ubi abunde fcaturit 

a ■ 3, 
Pukhram, germinantem, quam flatut 

motant 
Omnium ventorum, Se pullulat ea flore 

albo j 
Veniens autem repente ventus cum 

tnrbine multo, 
Fofsaque evertit, & extendit fuper ter- 

ram : 
Talem Panthi filium haitse-peritia-tn- 

fignem Euphorbum 
Atrides MeneUus, poflquam interfece- 

rat, armis fpnliabat. 
Ut vero quando quis leo in-montibus- 

nutritus, robore fretus. 
Pafcentis armenti bovem rapuerit, qua 

rptima : 
Hujus autem cervicem frangit, corre- 

pr»m validis dentibus, Dilanians ; circum autem hunc canef- 
que virique paftores Vir. 42. Ovti t 1 a^iT©', ht' a'Xx«f, «te <fofo(o.] Cod. .V &C. 1 ' Porphyriut de vita Pytbagor*. Eadem & Jam. ilarleian. OJS"' et" ainefloSt v^ et^x*i; «3*1 tyiCotQ, 
Ibid. — xfti£iT&'.] Al. M$u\@h. 

Ver. 45, 44 — d~r-i ax\' atnttla — OuT EppB^e» x aXii ^'] 
— - raucoquod protinus aere repulfum, 
Et fummo clypei nequicquam umbone pependit. 

Mn. 11, 545' 
Jbid.— tf rrrs.] Vide fupra ad V, 260. 

t '-',■. 44. OvT Ip/u^6» X a ^ x: ' v '] ^' ®v$ sp?r,t;iV ^tt^KOC. 
Per. 45, 'Aj-tt.?; ev x^oie^H.] ^/. 'As-TTiJ' eu KfalEfjf. 
Ji6/V. — vgvufo.] Vide fupra ad y 9 z6o. 
/'.'■. 49.— i)X«S'.] Vide fupra ad 0, 484; Sc ad a, 37. 
,^jr. 50. Atf7r»!F£v— fljft?>!«.] Vide fupra ad v', 181. bltcbut de 'vitd Pytbagara', cap t XIV j nifi qubd pro atri- 
~-Efjt,--zv t legatur av.-^wEXTTE. 

Ver. 53. orev tl t^£^>£( e^v®'.] Eugoie J* (?v j^ "o^flgof, tov 

fXtfaV WOir,TKV t £Ke'\a Tft ESTQj " OlOV 3*: TjE^Ei EgV©^»»)^ IfifinXEC 
M £Xa»JC," >£ Ttt E^lf, KflTft XE^tV jU£l£VJJV0^0Ta ~Ta^ 'Of^EOJC 

ex Ttf AjovuVh d<pavt-fx5, Chmeni Ahxandrtnus , Strom. 6. 

^>r. 54. — avaCeogy^ev.] Vide fupra ad v', 736 ; & ad a', 37, 
^r. 5S. — E^£7*vt/0v\] Ita refte ex uno MS edidit Barrie- 

fiut. AU iZeldvvtT. Quod penultimam corripit : vuxFokonf 

vdwa-z H^altfp uVjuivij, fupra *&', 567. 

Vtr, 61. — a'Xxi.] Vide fupra ad e, 2-99. 

Ver. Sz^-dzTraa-r).] Vide fupra ad v', J92 ; & ad d, 140. 7'*tfr. 51. Atjwali 0; SeCsvlo xo'/xa(.] TaJv *0/t*»i e 'iKwv ^X m " £lVtf ? ^ r » 64.— a^a y^ zfy.a7a ivd\la Xa<f>iVff-£i.J Vide fopra ad X', 
;AaXi-a e-u;xvej [3 nu9a^5^ac,] k] juet» Xfj^ac l{xy.i'Ki-a~a a7ii- I76. 
! - :». *' Aijweti* d! JfiJoylQ j/.o/Aai x a s l ' T£ff " c " (V «/(*«***,» nXop^wc/ 

3 ^r. I A I A A O £ P. 

TloXXa |WaX iv^acriv UTroTrpoQev, icT eSeXvo-tv 
'Avriov eXdeuevar puXu ydp ^Xupov Seog ulpet' 
'Xlj ruv k tivi Bvuog ev) g-y\Qeo-<riv eroX^x 
'Avriov IxQeuevui MeveXua x.v$ct\iuoto, 

yo ' EvQu Ke peia (pepoi xXvjd rev-yjeu YlavSottlxo 

'ATfoeiSrjg, el ur\ ol dydcro-cc\o <t>ot&©<> 'AttoXXuv, 
Ug oa o. Lk/o^ eiru^cre, jou uruXuv\ov Apr\i, 
Avept eKTUfAev@-> Ktxovuv yyqropt Mevr-/\ ' 
YLut utv (puvtjcrug 'e-neu nf\epoevTu T&pocrrjvdu ' 
J§ ' Exjop, vvv Qv f£ uSe Seetg, dxi^ifju S.uxuv 
"\7r7rMg AiuxiSuo Suitppov^ ' ol §' uXeyeivo) 
Avogxo-i ye Bvrfloitri duuyuevxt, r,ci' o-xeeo-Qxi, 
AXXu y , r) A-j/iXrjt, tov uQuvuryj rexe uyTrjp. 
Totppa Je toi MeveXu^, d^r\'iog ' Arpeog vlog, 
oO Uaj^oxXu nrepi&ag, Tpuuv rov uptg-cv eirecpve, 
riuvQoiSriv Evtpop&ov, eiruvre Se BxpiS@- aXxyjg. 

' £lg enruv, o [2 uvdtg eQyj Beoc. uuttovov dvo^uv 
' Exlopu S' atvov ay©o ■srvxacre 0pevug duct) u-Xaivac' H "°°" ver ° 8«vis doior eircumteiut 

S /v -' "i * I I 3 menlem profundam : 

Hu7p,y]vev <T eip' 'erretTa xdju g-iyug' avrixu o'' eyvu c '"™™(?e<ubit autem deinde P er or- 

• 3 ' yw * dinc-s ; uatirn veio anirr.advertit 

8 5 Tov p. UTrutvvuevov xXvjd rev-^eu, rov tf eir) yairi 

Kf >/ >t K> V 5a / s / 

etfxevov' eppei o utpx r.ur tsruuevriv uretXr t v. 

Br; Oe OIU nraouuyuv, xexopvduev©* Ut'9o7rt yuXxu. ProceiTn autem per primos-pugnatores, 
. . armatns corufco a;re, 

Acutfjm clamans, flammae fimilis Vul- 

cani 
Inextingu ; bili ; neque filium latuit A- 

trei acutum vociferans : 
Ingemifcens vero is dixit ad fuum ma- 

gnum animum : 
" Hei mihi ; fi quiJem dereliquero ar- 

ma pulchra, Lib. XVII. 129 

Crebro adm dum clamant e 1 ngin- 

quo, neque animus fert 
Contri Ire ; valde ewm pallidus timOT 

occupat : 
Sic horum nemini animus in peclori- 

bus audebac 

Contra ire Menelaum gloria-uiblimem. 

Tunc quidem facile abfluliffet indyt» 

arma Panthoidaj 
Atndes, n.fi ipfi invidiffet Phcbui 

Apollo, 
Qui in eum Heclorem inci^avit veloci 

p^-cm Nfsrti, 
Viro fe-cum-sfiimulaffet Ciconum du- 

clon Menta? : 
Et ipfum edita-voce verbis alatis allo- 

cutns eft : 
** Hec"lor, nunc tu quidem fic" curris, 

quf s-non-aifi- erii perfequens 
" Equos /EacidA' bcllicufi : illi veti 

dirficilea 
*' Viris quidem mortalibus domitu, & 

equitatu, 
" Alii faitem, quam Achiili, quem 

immortalis peperit r-at.r. 
" Interim autem t'bi Mcnelaus, Ma- 

vortius Atrei fiiiu?, 
" Patroclum protcgens, Trr.janorum 

fortiiiirr.um oc.icit 
*' P.m*hoidem Euphorbum, finemque 

impofuit impetuofie foititudini, 
Sic falus, rurfus quidem abiit deus 

per laborem virorum : Hunc quidem autenntem inclyta arma, 

illum autem in tctra 
Jacentem : Fl icbatvero fanguis per ir.- 

fliftum vulnus. 0|eai xexXrjyug, @Xoy\ e'ix.eX<&> 'HOuig-oto 
A<r&eg-u ' io' vlov Xudev 'Arpeog o'£u $or\crag' 
90 O^Srjcrug upa eiTre ■srpog ov p.eyuXr\TOPU Bvpov' 
-Q [xoi eyuv, ei ficev xe Xnru xdja rev/eu xuXa, yer.66. — VJfo-i».] Vide fupraad y, 363 ; & ad S', 455. 

V*r. 72. — aTaXavlt».] Vide fupri ad/3', 627. 

Ver. 73. — £! 5 -o'^£»©'.] Vide fupra ad »'. 45 ; & ad y, 141. 

Vtr. 78. "AXX-u y n '\^iX?i'.] Vide fupri ad »', 324. 

Ibid. — aSavam.] Vide fupra ad ti, 39S, 

Vtr.%i -!7i,<-irE.] Vide iupra ad a ', 140. 

Uid.—$°imq £p$ ^uEXaivaf.J " Fallitur [Hadriatms 

" Jumu:] quod *g£vac /"EXatvae, five nigra pracordia, pro^ra- 
" «jVuri'.* argumento haberi opinatur, ubi Homerus eas Hedrori 
'* tribuit, //. /, ver. S3 : ciim fortitudinis fint potiiis; neque 
" enim illa, fed ifta efl Heftoris laus." Cataker. in Antoninum, 
lib. 4. (j iS. Vide & fupra ad i, 103. 

Ver. 85. — a'-sraiw'a£»o».] Vide fupri ad y', 260. 

Ver.iS. — u\*y.im •Jt;iXd'».] Al. arafx.m; teTlilv-. Ca»- 
terim non eft hoc T«uT-Xs7ir, f c d vulnut aminus inJliBum de- 
notat. "aJ^ J' tZvxx.B-frr 1 ™"' »*T-t (TOfjt.i-.yjA 
Nuf, 67ri S' aliTo; E§£lc-£ &a '^usSXa 
«t-', ,J X-'s' tB&fo-a.e. 

Supra ver. 47. 
Oi »£ai'T= s -oi m "sid-i T-i» rha-fufU» i» " UTaVai" ^ " gaXsa." 
O r tvg&. rre <* aTa-rai" ^ti» t5 E-t Xrijsc k, i -c t« (jAiCyvc 
Tfiua-ai, " gaXE~>" Si t5 «roff-oSE». Scbol. ad Eurifid. Hifpe- 
Ift. 6S4. Vide & fupra ad ?, 540. 

Vcr. S3. '0|la xExXnr-0,-.] Vide fupra ad $', 222, & 3^4. 
Ibid. — ekeX©..] Ita ex uno MS edid:t Bair.efsus. Al. 
TxiX®- Minus refle. Vide fupra ad 1', 53. 

Vtr. 89. 'a-t£ec--3- aT ulni Xa'9£» 'At-£©-.] Edidit Barnefius ex 
conjefluta, 'Acrf ic-x • aT ura Xa9' 'At-e©-. Dubitari tamen 
poteft, annon mcdia vocis " 'A<rS£--m" hoc in loco conipiatur. 
Vide fupra ad ff, 537. 

Ver. 9«.— xaXa.] Vide fupra ad /5/, 43. 

S Vtr, 130 O M H P O Y LlB. XVII. 

YluTpoKXov 2r, og keTtsci e^g evsx ev9d.Se rt^g, 
Msf Tig (jco\ Axvuuv vepecrrio-ejui, bg x.ev t$>]jxi' 
El $e Kev"Ex]opt fxSv^ euv Jt, Tp&rr* jjcuyufjcxt 
95 AloecrSel;, fjajvTug [A.e ■ureptg-Etuo- evoc ■aoXXot,' 

Tpuxg $' ev9cc$e srdvjug uyet Kopv9uioXQ^"Ey^up. 
'AXXu Tt'/; fcot tccutoc <pix&> $ieXe£ujo Svf.cog ; 
Ottttot dvrip e9eXet ■arpoj outficvu (puTt uu%ecr9ui, 
Ov xe Bsog Tifjcu, tu-^jx ol fjcsyu ■aryjfjcu y.vXicr9r}. 
100 Tu {/. %Ttg Accvxuv vefjcecrr.crelut, bg xev tSyjxt 
' ''Ercjoot ■^upj-/jo'uvT, IvTit \k BeoQtv ■uroXept^et. 
E» $e ■wa AtxvTog ye /3o'r]v dyu9oTo wv9oif.cr>v, 
AjaQu k xvTtg tovjeg eirifjcvi]0-uifie9u ^jx^fjcrig, 
Ka* -srpoj $utfcovx nrep, et -srug epvcrxiue9x vetcpov 
305 TlrjXeicvj 'Ay/tXra ' kxkuv oe Ke ^eajepov etv\. 

' Eug tuv9" Lpjjcxtve ku\x (^pevx yy ku]x Bvuov, 
ToQcx $' Itu Tpuuv g-iyeg r\Xv9ov ' rjpye $' xp "EkIuo. Imerfi ,'i"roum or ' l:n « fupervenetunt ; 

T l I *- ' < /u 5 ' d ptanbat atitcm Hetftor. 

Avtcco oy e%07Ti<ru dveyJcls]o, XeTire $e vexgov ic ver ° «^(cctiit, rdjquitqae mor- 

'Eflpo7ruXi?ofjcev©* ■ ug~e XTg y'jyevet<&>, 
3 10 "Ov px KVi/eg T£ k) ecv$$eg diro g-x9fJCoTo $iuv\xt 

' Epyecrt >^ (pcuvv ' tQ $ ev (p^ecrtv uXKtfJCOv ijTop 

TluyvSTXt, dezuv $s t eSt} diro fjcstrcruvXoto' 

",Q? diro IIxJookXoio kU £xv9og MeveXu®->. 

Zt?7 $e fjcejxg-petp^eig, eirec iksto e9vQ^> etuiouu, 
I I C Y\u-r\utvuv Aixvtx fceyuv, TeXxjjcuviov vtov' 

Tov ce fjc 'x' aul/ tt/ojjcrs fcuyrig eir d^tg-eod iTSX0-r]g, 

&xp(rvvov9 ETuovg, ytj ETTQTpvvovTx fjcu-/e<r9ui ' " Patroclumque, qui jacet meum pro. 

pter hic honorem ; 
" Vtrenr, re quis mihi Danaorum fttc- 

cenfeat, qui viderit : 
" Si vet6 cum Heclore folus & Tro- 

janis pugnem 
" Prie-verecundia-yi^je, mituo ne qua 

me circumveniant unum multi : 
" Trojanos enim huc omnes adducic 

pugnam expedite-ciens Heflor. 
" Sed cur mihi hasc meus fecum-dif- 

erit animus ? 
" Quandvicunqtie llomo velit advcrsus 

deum cum viro pugnatc, 
*' Qu^ern deus iionorat, ftatim in eum 

magna clades devolvitut : 
11 Idc6 mihi nemo Danaoium fuccen- 

(ebit, qui vidcrit 
U Heclott ccdentem, quoniam-dco- 

jubente pugnat. 
" Sicubi veto Ajacem pt^Iio ftrenuura 

audite-potueto, 
" Ambo tum teverft reminifceremur 

pugn*, 
" Etiam adversus deum j fi quo modo 

eripere poterimus mortuum 
" In gratiam Pelidie Achillis : inter 

ma!a farie melius elTet. 
Dum is haic verfabat in mente & in 
animo, tuum 
Sub:nCe-fe-convertens ; ut leo bene-- 

barbatus, 
Quem canefque & viti e ftabulo abi- 

gunt 
Cuntis & clamore : ejus autem in prs- 

cordiis forte cor 
Cohorrefcit, invitufque is abit a cau- 

la : 
Sic a Patroclo difceflit flavus Mene- 

iaus. 
Conftitit autem converfus, poflquam 

venit ad agmen fuciorum, 
Circumfpeclando-qua?rens Ajacem ma- 

gnum Telamonium filium : 
Hunc autem perquam releriter adver- 

tit pugna; ad Ijevam totius, 
Conrirtnantem focics, & concitantem 
ad pugnam : Vir. 05. — |t*>iVa>e f« <mtgKt\MT ha ■srtWu' T^uf $' h8ih Vtr. 106. "£»; o'.] Prcnuntiabatur iVa, vel £<rv. Vide 
ttnlvTa; ayn.] Her.ricui Stepbanus legendum conjicit ; — tj.*)7rt»t fupra ad s, 539. [j.1 Grigtc-itojj-' eva -croXXoi T^&jtjc 5' £v9a'^£ luavra; ayn' Ut fci- 
Jitet vox " ayn" ad ^ttiVuic refcratur. 

Ioid.~— Kr£^rc"£ta)o-'.J dl. ws^gri^uia-'. 

Vr. 96. — xojuOatoX©'.] Vide fupri ad B' , 816. 

Vir. 98. — I6i\u.~\ Al. iSi>n. 

Vir. 99. "Ov xs S-ecc Ti/4'X] Poft hunc verfum inferit Bar- 
rufius, nulla fatis idonea auftoritate ; 

ZsuC ya^ oi v c .fxia"ria' t"c a/xtivou tpatTt fJ.d^oili. 
Vide fupta. ad X', 541, 

Ver. m, — go«f afttfloro.] Vide fupra ad B' , 408. 

Ver. 104 wi^, si'.] Qua ratione, iirff, htc producatur ; 

;t<:m ultimae vocum, 'cvT 5 -o7raXitJo',<xEv©- & He-c, mer, 109, & 
«jajic-ajUtwc ver, IJ9 ; videfupta ad i, 51« Ibid. XOCTit tyiVa «] KtiTtt SvfACV.'] 

— mentem animumque. j£ n . VI, n 

JV. 107. T«pj« J'.] Vide fupra ad i, 540. Male Bar- 
r.rfiis, To<p{a'y. 

I&id.—ag'.] Ut Jo.ilus efi, . 

Ver. 110. "Ov pa.] Slutm fcilicit 

Vrr. III. — - T» i' iv tpjEeriv a>xi/xsv ?T0(> ria^nvTai.] Sic 

apud Hejiedum ; ' ' ETTa^VWlVEV (piAoV tJTO/t. 

"Ef y. $ 'H/xig. ver. 357. 
Ver. 117. ©aj-ru'vtivS'.J Vide fupii ad v', 823; & ad d, 338. 
<K;t/,~l5T»l»;!vt)vIa.J Vide fupra ad >', 44, 

for. IAIAAOI P. Lib. XVII. i 3 r 120 ®e<rire<rtov ydp Qp tv q>o£o v spiCuXs <&o?£<&, 'AttoXXuv 
Br, oe Bseiv, si9up de 7-rupig-dpisv©^ e-rog yvXu ' 

Aiuv, oevpo, -irerrov, -zrep) HurpoxXoio Buvovt®* 
z.7reu<roy,ev, u t xe vexuv irrep A^XXrji --rpopepupev 
Tupvov' drup Tolye TEU%e eynt xopu9uioX@~"Ex]up. 

£lg etyxr ' Atuvrt Se §uip-,ovi Svpov opivf 
B17 de §id ■srpopexxcov, u/xu Se %uv9og MeveXu®*. 
125 Exjup p TldrpoxXov, eirel xXvrd Teu%t d-rr,vpu, 
EXx , iv drr ufcoiiv xepuXijv rdfjcoi o£ei %uXxu, 
Tov Se vexvv Tpuvtnv e~ivtr<rdtjcev©* xvtr) Soiy ' 
Atug $' efyv9ev yX9s, <pepuv Qdx©*, yvre --rvpFov. 
Exjup d\]i 6f opttXov luv dv-%dgeB' eruipuv ' 
I30 Eq dippov cT dvopatre' $i$z 0* oye rev^eu xuXu 

Tpucri (f)epeiv -srpor) dg-v, pieyoc xXeoc ey.psvui uuru. 
Alocc $ dptp) Mevomdfo Qax©* eupv xuXu^ug, 
Etc-yxei, ug ng re Xeuv wep) oTcrt rexeo-triv ' 
i.1, pu vrjTTi uyovji lvvuvTVj<rov\u t ev vXr\ 
I35 "AvSpsc e-ruxlypec, Ye re <r9eve'i fiXepeuivei, 

Uuv §e r errio-xvviov xdru eXxejai, otrcre xuXutiJuv' 
ilc Atuc -srepi YlujpoxXu rjpui' fieSyxei. 
'ArpeiSyg tf erepuSev, dprfipiXog MeveXu<&>, 
Etc-rjxei, pceya --rsv9&> sv) cr^9s<r<riv dsPuv. 
140 rXuvx&i , l7T7roXa%oio •sruig, Auxiuv dyog dvSpuv Gla . ucus ver °» Hi PP oiochi fiiius, Ly 

t/_ n » r /y » r> v ~ > / , S ' ciorum duftor virorum, 

txjop u-Todpa tduv ^uXsttu r\vttrurrs y.v9u ' 
' Exjop, etS^> upig-e, fidyrig dpu -sroXXov sSevso ' 
*H tr uurug xXsog str9Xov e^i, cpu^rjXiv eovja. 
<$>pd?eo, vvv, o-TTirug xe sroXiv x) dg-v Quutrng 
I45 Oiog Quv Xuo"o-i, to) 'ixiu eyieyduo-iv ' 

Ov ydp Tig Avxiuv ye -iuxw° pev©* AavuoTcriv Divinitiis enim iis terrorcm immiferat 

Phabus Apollo : 
Perretitaule-n currere, & flalim aftan» 

verbum dixit : 
*' Ajar, huc, amice, de Patroclo mor. 

tuo pugnaturi 
" Fcllinemui, fi cadaver faltem Achil- 

li referre pollinius 
• r Ntidum : arma 3utem habet expe- 

dii£ pugnam-ciens Hedlor. 
Sic d xit ; Ajaci ver6 beliicofo animum 

comm ^vit : 
Procefiit autem per primos-pugnatores, 

fimulque fl.HVus Menelaue. 
He&or quidem Patrodum, poftquam 

inclytis srmis exuerat, 
Trahebat, ut ab humeris caput abfcin- 

deiet acuto aere, 
Ec cadaver Trojmis raptatum canibu» 

daret : 
Ajax autem prope venit, geftans fcu- 

tuni, tanquam turrim. 
Hccl.ii v-io rt-t 16 m turbam abiens re- 

cedebat fociorum ; 
In currum autem concito-nifu-afcen'- 

dit : ded tque ille arma pulchra 
TruJ3nis ferenda ad urbem, magna glo- 

ria ut eiTent ipfi. 
Ajix vei6 Mencetiadae fcuto Jato ob- 

tento, 
Conftitit, tanquam Jeo circumeundo- 

defenfans fur s natos : 
Cui fcymnos ducenti occurreiint in 

fylva 
Viri venatores, hic autem prae rcbore 

truces-oculos volvit, 
Totumque fupercilium deotfum triliit, 

oculos tegens : 
Sic Ajax Patroclum heroem circumi- 

ens-protegebat. 
Atrides autem ex-alterj- p arte, bclli- 

cofus Menelaus, 
Stabat magnum luflum in P ecloribus 
augens. Heflorem torve intuitus gravi objurga- 

vit fermone: 
" Heclor, forma praeftantifiime, a 

bellica fane virtute longe abes: 
" Certe te fine causa fama bona tenet, 

fugax cum-fu. 
" Confidera nunc, quomodo civitatem 

& urbem fcrvare-pofiis 
" Solus cum populis, qui in Ilio nati 

funt : 
" Non enim quifquam Lyciorum (il- 

tem pugnaturus cum Danais 

Vtr. 12^.— -a.j.I. Ji.] QuJ latlone, Awli, hic ultimam n«v Jt ti 'me-xtlncv k£tx l\xirai, ca-rs xaXuirlaiv, 

producat ; item imdiTp;, ver . 13; ; & "ekt 0£ , -uer. 142 ; & Tp "X «>»">': Wi »«»»/»&« ■ttrjJc vw\ ximyi, CvatirSci «r« f ? 

wVxet, mr ic»i & Ttiif&ti, vtr. 159; & p,,, vcr. 161 > ™» texvot ; x«0i*» yi> n' w s l, rd iyTna * 1 Xo r o f vi' a , ti tx 

vide fupia ad a. cr. .. ^k.^^ - , t.s/-,^.* 

3 t ToA^D^a JliXa woiei, «, .fiXoirom Ta fiSuftx, &c. Pktarcb. d: 

Ver, 130. — V.ta t' o"vt.] Vide fupri ad y, 409. jlmtre prtlii, 

Vtr. 133— 137—139. BWwi— Mfat—Blrfxv.} Viie fu- Ver. 134.— f>« v 7»W«i.] Al. (>«v1nWTa„ 

' X - -- y t +34. 49*i & -i i, 37. lbid.-Z^ Vide fupri ad /, ,5,. 

_.,„-* rk « WW, - 1{ i fo t ,&,«,,] '0 „ 'O^le Ver. ,j 7r --, { l H.Vx* ? .] Cod. Harleicn. M 7T«7 e ,'xX». 

r.l'AV cv 0« Tt v . , " 

,' J rn .. y,r ' H~- — iSti/so.] Pronuntiabatur ihvu, vtl itfjw 'cao, 

n»»i« texv» «r»„ ,„„7 B<rWTB , j, jf^ modo & rcribi fofte v co , ptum efti ^ 

"Altpt swaxliijtc, ti rBfrti gMptami, S 3 Vtr. Lib. XVII. 

" Ibit pro urbe; quoniam nulla uti- 

que IT. ti:( fuit 

" Pugnare hoftibus cum viris indtfi- 

nenter ufque. 
*' QuorrWo lu deteriorem virum fer- 

vaveris in turba, 
*' Improbe ; cum Sarpedonem (in-ul 

hofpitem & locium 
" Relquifti Argivis cjpturjm & prse- 

dam fieri : 
" Qui magno commodo firit utbique 

& ipfi tibi, 
" Vivus exiftens: nunc ve:6 non ab 

eo arcere canes fuftinuifti ? 
" Itaque nunc fi quis mihi Lyciorum 

obfequetur virorum, 
" Suadee, domum ire : Troja? vei6 

manitefta-aderit gr.ivis pernicies. 
" Si enim nunc Trojanis vis animofa 

ineflet 
" Intrepida, qualis virosfubit, qui pro 

patria 
" Adversus hoftes laborem et certa- 

men fufcipiunt ; 
" Statim Patroclum traheremus in 

Iiium. 
" Q^od fi ille ad urbem magnam Pri- 

ami regis 
" Afcend.ffet mortuus, & ipfum tra- 

x fft-mus e pugna ; 
" Illko ccrte Argivi Sarpedonis arma 

pukhra 
" Hoc pretio-redderent, & ipfum du- 

ceremus in Ilium : 
" Ejus enim famuIuS interfeftus eft 

viri, qui longe fortiflimus 
" Argivorum apnd naves, Sc cominus- 

pugnantes fimuli. 
" Sed tu Ajacem magnanimum non 

fuftinuifti 
" Stare contra, oculos intuitus hofti- 

um in pugna, 
" Nequeex-adverfo pugnarc : te nem- 

pe fortior eft. 

Tov cTciV VTToSpa. ISuv izrpocreCSr, xoovSxtoX@~>"Ex\up' Hunc autem „ '"^ '"'"""= aliocutus 

"> 5 , ', „ " e e *P ed,, > : pugnam-ciens Heflor : 

'170 TXxvxe, ri/\ t5s Cv toToc euv virip^-rXov eetrreg ; " G, ? uc . e > '-■"■"" 'u talis exiiiens fu- 

/ ' ' *» * perbe locutus es ? 

''.Q nre-rov, yj etpdfjtriv Qe izreo) cppevctg 'efifjtivxi otXXuv " f e *™i c fc D r utabam e q"'den. tepru- 

Ver, J47.— ml>ii&' sttei.] Edidit Barmfmi, ■aii/Mx;' Itt'.!. Ver. 15?. — JSTfiv KevIo.] JiVjiv e^bo-iv MS. Cantab. 3 Bar- 

Sed nihil opus. Vide fupia ad a, 51. mfio, ilem MSS. Vatican. & Harlcian a 1i. Bentlcio collati. 

Ibid, — ittii hx a^a iic XH l * * iv Magvao-9ai.] Quippe baud Vcr. 164. — wEipaT.] Poflulat Temporum ratio, ut vosr 

t\ gratia fuerit tributa, oui pugnaverit, &c. " trEdjaT " hoc in loco non mi^dlo fed Tr/E^arai intelligatur • 

Ver. 151,— •AjfiiWni eXojj.] Cod. Harlean. oiWe-i tXatj. elifo nemi e " ai," ut U. /*', 68 j 

Vcr. 157. — o?ov t" avJja; tTSft-jTai, 0: tTjEfi tuii^r.c.'] 'H —————— aAaora^Ei 

(UEV yd% m^al^icnc EC-t» TH «r^illxa i-ifc aVjpaXsiac Ix»i«sv», 13 ? EUS " 'r''Z'f t *'~ r ''i TjiiEtrtri Js BtsMr dgSyin^ 

qiijftsffa. to Ta^axlixov T»c xtviic 5"<;£>jt; x, /xavtxtv, oJ: Efgi|.Ti*>' ^^ 1 , ^35 > 

tS hxev toi JiaflEo-El ffWB/ua x, " ,uevoc ir/oXii8ajo-:c itirca "atjo- — — — ZS115 Eo-tr£T afaiyo'{. 

" /ioy, olo'v T* avS^gae £7rJ^3Tat, t)? «7Eji waTgnc 'AvJgaVl Slo-- ^ r ' 2 ' » 

" /i!VEEo-cri" ^ ■crjaf/tao-i Juo-x^oi; >J :<ai£oij aVjEJEiJsirl 5 Jia- F<to-e/ , ettei— — — . 

/J.a X ,vrau Plutarch. niAil. frapLfyt)^ Sic inf '3 *"'■ 68 9- hu J us J ibr! > 

xr :n . ■ - tp-EdbaTat 5' apic-^ 'Avaiojv. 

Non ille pro charis amicis, 

Aut patria timidus perire. 

Hcrat. Carm. Lib. 4. Od. g, ver. 51. 
«•.. . . -, . , „, . , , . , , Ver. 170 & 173, — sWec.] Al. itnra;, Quod perinde cft. 

Ibtd,— io-E^ETtu.J Apud Plularebm, loco jam citato, tVEf- * ^- r v "" us »"• 

jtnat, r ,r t *7'i ,fl WWWj «*/| wojtoi, 1312 O M H P O Y 

E»'<r, "srepi "sfjoXi©* ' eiret Vx. kox rtg %a^tg r t ev 
M.otpvcio~()!Xt Sritotcrt ^er civdpotort vtoXejjteg ottet. 
Yluc y.e Qv yelpovct (purot Qctuo~etoLC jtt£t9 'o<uXov, 

ICO "LyerXi ' e-tre\ 'Zotpnijoov ot^ot ^eTvov y^ erctToov 
KxXXnrec ^Aofeioicriv eXup tcj x.vp[A,ct yevecrQoti ' 
'Og rot -aroXX cfpeX©- yevejo i-r)oXei re vi) otvru, 
Zoiog euv vvv o a ot ctXctXrtif.t-.vcct •tvvotq erX'/]g ; 
Tu vvv elrtg eu.ot Avaiuv eTrnretcrelcti clvopuv, 

TCC Oixxo tf/.sv, Tpoiy 06 ■sri(pr,cre']cti utrrvg oXe9p©>. 
E» yctp vvv Tfuecrcri fjtev©~> tiroXvGciocreg evni" 

>/, fl t •! v «/<-l " \ / 

Arpofiov, otov r avo^ug ere^elctt, ot isrepi iz-otrpr,g 
Avopucrt ovcrfteveecrcri srovov lij or,ptv eQefjo ' 
Aitjia :te T\drr.oxXov epvo~ottfjte^ot'lXtov etcru. 

160 E< vtoc i~rr>oTt otg~v fjteyct W^iUfJtoto otvotKJ©> 
' EXdot reGveiug, Kctt fjtiv eovcrcttfjteSct yrx^fir\g, 
h\'\i ttev ' \fiFe7ot "ZupTrrioovQh evject xctXct 
Av-eicv, xut yj uvtov olyoifjteSx' iXiov etcru' 
Tota yctp Bepxirvv •metpxr uvepog, og ftey upic~©> 

165 A^Fituv -~rapu vr t vcrt, x^ cV-yefJtxyot §epxirov\eg. 
AXXx Qvy Atxvj^, fteyxXrirop'^ 'Jx erxXxcrcrag 
Xrr,fjtivxi ctvjx, xur ocrcre tiuv oriiuv ev xvtv, 
OJtT ISvg ftx-^ecrurSxr enru creo (pipje^og ec~i. Videfupraad B', 137; & ad d, 37. Caeterum Codex Vati- 
cantii hic legit wejjveT, ov I A I A A O 2 P. 

Ttol/, OCITOk AVKiVJV ept&uXuKU VUteTUHTi ' 

Nuv oe Qev avotrdfjtvjv wdlyv (p^evxg, otov eeimg 
' Og ts fte cpyg Atavja weXuptov iy V7rofjte7vat. 

175 Ovtoi eyuv epptyu ftuyyv, ice k\vttov tTTiruv' 
AAA «ie« ye i\iog Kpeto-cruv voW~> xtytoyoto, 
' Og-e y^ xXKtftov uvdpu <po£>e"i, y^ dcpetXtJo v'ikv\v 
Pijid<Wff * oTe 0' uvTog \7ro\pvvi1 fixyecrao-dxi. 
AAA a^s oevpo, Txreirov, •wup eft ig-ao-o, y^ toe cplc 

IoO He •Hsr««j i «.£pi©-> yay.og eo-p-ofiui, ug dyopevug, 
' H TJi/as j^ Aai/aswy, «A^i7? fj.eya Ttrea fiefjtuuTx, 
Eyvjo-u duvveftevui •z-rept TIuJpokXoio Buviv\®~>. 

' Qg 6i7Ttoy, Tpwea-<r<i/ eneKXejo ft.ay.qov dva-xg' 
Tyueg, Yy Avkioi, Tti) Aupouvot d[yifjtxyv\[ui, 

185 'Avepeg eg-e $1X01, fivvjtruo-Qe Se Bvpto > @-> uXKvjg ' 
' 0<pp xv eyuv AytXvjog dfxvfjtovQ- evTea $vu, 
KxXx, tx llujpOKXoio [itv\v evdfi^u KUTuyjug. 

' XI? dpx <Quvr\o-ac. direQ>v\ Kcpv9xtoX©-"EKJup 
Avj\\i ete. "uroXeftoto ' jeuv eKiyavev erxtpag 

190 ' Qku ftuX , V7TU Tv]Xe, ■srco-t Kpunrvotcri ftejuo-7ruv } 
O* srpoTt ag-v (pepov kXvtx Tevyea TlrjXetSuo. 
Ztojj 6 d-rruvevQe fJtuyvjg ■sroXv^uKpVTH, evTe duet£ev 
Htoi j£ tx x SuKe, <p'epeiv •srpoTt "lXiov tovjv, 
Tpuo-t <QtXoTf\oXeft,oto-tv' 6 cV dfA,£p6]u Ttvye eclvve 

I95 UvjXetSeu 'AytXyog, d ct Seo\ ipuvtuveg 

Hujpt <ptXu etropcv dpa u sraiSl oTrao-ce 
Tvjpug' xXX ay vtog ev 'evTtcri ■srujpog eyv\pu. Lib. XVII. *33 i1 Eos, quotquot Lyciam gltbofam ha- 

bitsnt : 
" Nunc veio tuam repreher.tlo omnino 

mentem, cum ita dixifii j 
" Q^ii me ais Ajiccm ingentem non 

fultinuiOe, 
" Nequnquam e^o horrui pugnam, ne- 

que firepitum equorum ; 
te Sed fcmpev Jovis validius confilium 

^Egiochi, 
** Qui & fortem viium in-fugam-ver- 

tit, & aufert viitoriam 
'* Faciie : alias & ipfe excltat ad pu- 

grtam. 
ft Sed age huc adlis, amice, prope me 

fla, & afpice opus : 

11 An tota-die ignavus ero, ut dicis ; 

'* An aliquem etiam Dmaorum, bcl- 

lica licet virtute ptomptifiinmm, 
" Reprimam a defenfione Patrocli 

niortui. 
Sic locutus, Trojanos hortabatur at- 

tum clamans : 
" Trc^ani, & Lycii, & Dardani-cr-mi- 

nus-pugnantef, 
li Vjri eMotf, amici, recordaminiquc 

impetuofae fortitudinis : 
*' Dom ego Achiliis eximii arma in- 

d u a m , 
u Pulchra, quibus Patrocium fortem 

fpoliavi interfectum. 
Sic quidem locutus abiit pugnam-exps- 

dite-ciens Hcflor 
Ardent; e pra?Ho : currens autem affe- 

cutus eft focios 
Cito admodum, necdum longo-imer- 

vallo, pedibus velocibus infequutus, 
Qvi ad urbem poitabant incKta arma 

Pelidae. 
Stans vcro feorsum a pr^lio lacrymofo, 

arma mutabst : 
Ille quidem fua dedit, ferenda ad Ilium 

facram, 
Trojanis bellicofis ; ipfe veio immor- 

talia arma induebat 
Pelidae Achillis, quse ejus dii cceli- 

tes 
Patri charo dederant : Is autem fuo 

filio praburt 
Jam fenex j led nnn filius in armis pa- 

tris ad-fened^utem pervenit. lb:d. SX sriiTiVf r,T l^a<u>iv,J Mfl ToTff dfxcLgldvtto-t a-Cv Ipyn 
$ w € i< rjfCgif imtyvSfAiw, aXX', tS;"0/An^, nQntxTE£ov, 

ii. txri-nav, W tydfxw ff t wtfl ^iva; i/xfxivai a\Xm. 

Plutarcb, luoX.7iXa •ma^a-yhhfx, 

Ver. 175. oJtci eyaey i$tfa. fxd^r.v *A*\* alri yi Aio;.] 

Cod. HarUian. Ovn lym 'i t 'hf:t. -non me tua fervida terrent Difta, ferox ; Dii me terrent, Sc Jupiter hoftis. 

JZn. XII, 894, 
Uid. — IffiTail Vide fupra ad &, 3^4. 

Ver. 176. 'axx' aiti ye.] Ita Barnefiut; Quam Jeclionem 
& probat Henrkui Stepbanus. Vide fupra ad 71', 6S8. Al t 
'AAX* ahi t£. iW(/,-a*yX«».] 4tt ni vn$ Jvfyw, AU ne W£f *>£go?« Ver, 178.— .t2 5" ai*Toj lirol^vvu fx.a%tffar£xr] Vide fupia 
ad w\ 689, 690, 

Ver. iSl.- — (A.ifa.] Cod. ffarltiair. ^uoXa. 
Ibid. — (AffAawTa.] Vide fupia ad v, 46. 
Ver. 186. 'Off h lyoiv 'A^iX«©-.] 

Quo nunc Turnus ovat fpolio, gaudetque potitus. 

Mn. X, joot 
Ver t l87.—n«7goxXoio 0iw.] Vlde fupra ad v', 758. 

Ver. 191.— TlrMtiao.] AU T\r i \iUv<&. 

Vy. \^z.—fxa)rr,q VToXv^ay^uTZ.] 

— — lacrymabile beJIum. JEn. VII, 604. 

Ver* 196.— evo^ y £^a w.] Qua ratione, & Ivopv, & 
af* hic uhtmam producant; item cttoi^ev^-, ve r. 215 • 
& te w, 117 ; & Aravl©*, Wi »35 J vide fupra ad d, 51. *^7. '34 O M H P O Y Lib. XVII. Tov S' UC 81/ cl~rdvSU§SV 'iSsv VS<bsXv\yspSTX ZsVC Illum vero ut feorsum Tidit nubes-co 

i '' s ■ gens Jupiter 

Teu^scri n^Xstixo Kopvtrtrofisvov Bsioio, 
2CO Kivqtrac ca xxcrj •srpoT; bv ftvdrjcrctjo Bufiov' 

' A SsTX , iSs Tt toi Bxvx\©<> xx]x9u t uioc sg-tv, 
Oc Sq toi Qxsaov s~t' trv S' afsc^o]x Tsuyscx. Svvsic 
Avdfoc doic-r l oc, tov ts TooyAxcrt yt, ccX>.ot ' Tn c'f[ stxT^ov sirsQvsc svr^sx ts, kdoc]scov ts ' 2 0J Teu^/ea S v kx]x v.oo-fscov drro Kparoc ts x), uuuv 

EtXsv' ciTtxp toi vvv ys fisya KpxT©~> syfvxXi^u, 

Tuv -uro.vr\v, TOt XTt fscxyr\c SKvo~r\crxv]i 

AsPfjxi 'Avfyofidxvi xXvrd tsux sx HijXs/wv®<. 
Mj y~) xvxvsr.cnv sir otppucrt vsucrs Kpovtuv. 
2IO' EkJop-i §' ypfiocrs Teti^e' stt) xpor Su Ss fiuv "Aprjc 

Asivoc svuxXi^' -srXrjtrdsv cY ocpoc ol f/sXs svtoc 

AXk^c Kj <r6svs<&> • fscsjoi Sl kXsitxc sirtKcipyc 

B17 ox fcsyx tax^v ' lvSxXXs]o Ss Qtpicri -rxtrt, 

Tsux^t Xxft.7r0fx.sv©* fisyaQufi-d UrjXsiuv©-. 
215 Orpwsv Ss ixx~ov STroixofcsv©- sTrsstrcri, 

MstrdX^V TS, rXxUKOV TS, MsSovlx TS, QsptrtXoyov re Mefthlemque, Glaucumque, 
, , , . A , , .' ** ' que, Therfilochumque, 

Ac-soo7rxtov ts, Asitrrjvopx $ , IttttoVoov re, 
QopKuy ts, Xpcfciov ts, x) "Evvofscov otuvtg-rjV' 
T&s oy s7ro]puvuv, 'sttsx ~f]sposv]x 7~po~r\uSx' 

2 20 KsxXujS, fLUpix tpuXx T~SpiKJtOVUV STTtXeSpUV, 

Ov yxp syu nrXrfiuv Stgrifcsv©-, vSs x<zt'£uv, 

EvtiaS x<p ufiSTSpuv nroXiuv v\ystpx ixacrov ' 

AXX ivx fcot Tpuuv aXoxvc >£ vr\nria tskvx 
TlfioQpovsus jsuoarSs (piXo7f]oXsfscuv uif ' Axaiuv ' Armis Pelida; armari divini, 

QualTans utique caput ad fuum locutui 

eft animum : 
" Ah mifer, haudquaquam tlbi mors 

in animo eft, 
" Quae jam te prope eft : tu vero im- 

murtalia arma induis 
" Viri fortillimi, quem tremunt & 

alii : 
*■ Hujus jam ftcium interfecifli mi- 

temque, fortemque ; 
" Arma autem contumeliose a cap te- 

que & humeris, 
" Abftulifli : veruntamen tibi nunc 

faltem ingentem vjctoriam dabo, 
" Ejus ctmpenfationem, quod tibi 

haudquaquam e pugna reverfo, 
" Excipiet Andromache inclyta arma 

Pelida. 
Dixit, & nigris fuperciliis annuit Si- 

turnius. 
Heclori autem apta erant arma & cor- 

pus ; fubiit vero eum Mars 
Hurrendus bellicus j impletaque funt ei 

membra in'us 
Vigoris & roboris : Ad inclytos autem 

focios 
Ivit magno clamore : Acbilli Tero fimi- 

lis-videbatur ipfis omnibus, 

Armis refplendens magnanimi Pelida;. 

Hortabatur autem unumquemque obiens 
verbis, Medonta- Afteropa?umque, Difenoraque, Hippo- 

thcumque, 
Phorcynque, Chromiu.nque, & Enno- 

mum augurem : 
Hos ille incitans, verbis alatis allocu- 

tus eft : 
" Audite, innumera; copiae circum- 

circa-habitantium fociorum ; 
" Non enim ego multitudinem quae- 

rens, neque egens ea t 
" Huc e veftris urbibus excivi quem- 

que; 
" Sed ut mihi Trojanorum uxares & 

infanu-s liberos 
*' Promptis-animis defenderetis belli- 

cofis ab Achivis: Vcr. 198. — J-/] Utdiaumeji, — ver. 192. 
Jbid. — diranuSsv.] Vide fupra ad «', 340. 
Ibid. — ■.sfiXrSifiTtt.'] Vide fupra ad a, 175. 
Ver, 2C0. K(VJ?5-ae ptt xa^.1 

Ille caput quaiTans JEn. XII, 89. 

Vjr. 206. E"asi/.] Al. JErXs;. 

Ver. 209. — KimMua-iv Iw' o^uVi.] Vide fupra ad d, 528. Atque hoc modo accipit Eujiatbiui in Comment. ad ver. 142. 

"E«V r V« riyxi* hrl Xi ot, th?s',-i ar e o<m f /i.wfln«-«v 

Aliter tamen explicare videntur Scholia inedita, in Cod. Har- 
lnano, a Tbo. Bentieio communicata ; Tov A.'a dx.ac:Uii dp/nirat 

™ &X " T r 5 'AX' XX =~ ["E*V>J a ' T« «rX« avyaatta-ai' u yie 
' A^iWiX o"£x1s)j In/xifiSnc. 

Ver, 213. B? }a nita ld%m.] Vide fupra ad $', 456. 

Ver.zi 5 —zi 9 . "iiTjuvsv 8 t«c Zy' imlrvmv.] Vide 

fupra ad v', 44, lbid. — KfWtov.] Vide fupra ad d, 397 

tcr. 210. "£x7o f r <V rtyun Tft/^E'.] Heaori autem apta trant Ver 116 —r\*r, r \ *. «'JVT'.. r, ', • i 

zrma. Sic fupra y', 7,1 . * ' ' 2,t ' """""' "' "■ i " la T «' ®H"**X» ts.J 

; rtj T ~ Glaucumque, Medontaque, Therfilochumque. 

Item infra t'. 335 ; , >C». VJ, 4S3. 

„,,, ja v - . - , . ..^ , *<"*• — ©Sftri^oyov te.] Al. 'Oe~i\ov'v Tl. 

nsifnt?» $ to avTv sv fvrro-i Jr©- 'A^Xhtvc, ,, 

" , - !; {-;fi-'-i-rrr. 1 ' r- 2, 7-~ biimviid &'.] Jta n Etymohg. Mjgn. edidit 

Barmfius, Al. &eie-',vo(d S. IAIA AOI P. Lib. XVII. *35 " H>c in-animo-habens, donis-prx- 

bendis exluurio & commeatu 
" Populos, vefiiu.T.que cujufque ani- 

mum recreo. 
" Idcir.6 aliquis nunc recla conver- 

fus, aut pereat, 
" Aut falvus fic : hoc enim belli com- 

n-.ercium. 
" QJcunque ver6 Patroclum, mor- 

tuum licet, tamen 
" Trojanos ad equOm-domitores per- 

traxerir, ccffeiitque ei Ajax ; 
" //// dimidium exuviarum tnbuam, 

dimidium ver6 ipfe 
" Habebo ego : gloria autem ei erit, 

quanta vel mihi. 
Sic dixit : Illi vcro refla in Danaos 

magna-rriole ferebantur, 2 2_5 T« tyoviCOV, OCO^OlCTt KOijoCTOU^Cd y^ E<5«tK) 

Aaag, v r iTipov cs ixxg-is Bvfiov di£co. 
Tco Ttg vvv I6ug Ti\oa r yciv'&>, v) «VoAecrf/tv, 
He Qaco&rjTW vj yxo ■woXi^a oapig-ug. 
'Og oe Ke TIxTpoxXcv, y^ TiQvncoTa trrip, 'ijWTrvjg 
230 Tpcoag £? 'nrnrodx^ug icvcrei, ii^a Si ol Aiag, 

' HuKTV TCOV iVKptcV Ot-TOCa.G-O-OtAO.I, VjjJLlO-V 0' XUTOg 

h,£U £ y u to di oi KAti^ tcrcrijat, oo-q-ov CUOt Wip 
' Qg i(poc9 ' ol iGug Aavacov f3f>icrxv]eg i&ycrctv, 

/ » , / / t\/ /-* V — /-. . uwgoa-UIUlt III EUdlj.UI , 

AeSPXT OCva.0-ypU.iV 01' UxXx Ot (jpiO-IV tXirt\0 JVUOg Haftis elevatis ; admodum autem ipf.s 
\ « » v « » / /»> fperabat animus 

235 "Nskoov V7T A(«i//®-> ipvav TtXa/ACoviaoxo ' 

N-J77T.O. • ijte •mo\io-criv eir aiiTco Bvfiov aTrviupa. 
Ka. tot ocp Aixg e.Ve /covjv dyaQov MeveXaov' 

'fl 'WiTTOV, CO MiViXai dlojpOptg, XKiTI VUt 

EXiro r xt avTco mrep vog-v;cre r ev ex •wcXtuoto. 

240 OvTl T0(T0V ViKU<&> TSipi titha TIccjpOKXoiO, 

' Og kb Ta-xjx- Tpuov Kopecrei Kuvag, v)S' olcovxg, 
' Ocrcrov tuv Ke(paXv\ isrepi oaota, r vjTt •ardQvio-i, 

K«; 0~1) ' eTTH 'UroXiUOtO ve£>& •uripl ■aravla KaXvlflei, " Et tuo i ?'='» enim nubes omnia 

' * ~ ' » ; contegit, 

'Ek]cop' f)bUV 01 aVT dva(paive\ai Olirvg oXeQal^.-. " Heflor: nob : s vero manifeftus-im- 

,,„,,„ ~ / ./ , / minet gravis ir.teritus. 

245 -AXA ay , OCpig-V\ag Aavacov KccXu, VJVTig aKVary. *' Sed age, f„rtiiTimos Danaorum voca, 

.\/, » » »»:■»; « n \ •. /,(■ ,1'/'"^ fl quis audierit. 

llg t(pXT ' MO aTTlbriO-e fZOVjV ayabog MiViXa®*' Sl<fdmtj neque non-obfecutus-eft f u- 

„ .. m r, , __ t gna ftrenuus Menelaus : 

HUTBV oe OiairpV07lOV AavaoTcri yiyuivug " V..c:feratus autem eft alta-voce Danats 

■5- / » r/ ' ' ' ■'/ »M /^ inciamans : 

"JTI (C.Ao;, AplHCOV vyyjTOpeg, VjOe Ueoovjig, " O amici, Argivorum duftorer, at- 

»-." ' ' a 'S> ' » > \ W- ' q " <! P rinci P er > 

U.T£ TcTap ATpeiOVJ AyxUiUVOVI X* MiViXaCO. " Qui juxta Atridem Agamerr.nor.cm Mortuum ab Ajace abllrahere Telamo- 

nio : 
Stulti ; certe multis fuper ipfo animam 

abftulit. 
Et tunc Ajax allocutus eft pugna fire- 

nuum Menelaum : 
'»■ O amice, 6 Menelae, Jovis-aluir.ne, 

haud jam nos 

" Spero vel ipfos redituros e pra?lio. 

" Haujquaquam tantum de cadavere 

timeo Patrocli, 
" Q_ii mox utique Trcjanorum fatu- 

rabit canes atque alites, 
*' Quantum meo capiii mctuo, ne quid 

graiius patiatur, Vtr. 227.—') oVoXeVSw, *He 5-aA»3»fT«;.] 

aut cita mois venit, aut viftoria Iseta. 

Horat. Sermttn. lib. I, Eclog. I, S. 

ftr. 229,— T£fJ»eiaiT«.] Vide fuprii ad v', 46. 

Ver. 230. — Ipfaw, ei|£i Ji oi.] Al. iii<rr, tlfy Jt t \, 

Vir. 233. — Sfio-avlEc.] Vide fupra ad if, 343. 

Vir. 234. — /xa\ct <f£ C'P"'' V l^wel».] Cod. Harhian, /xaXa Je 
{Tf:v i>.7rdc. Unde fortaffe legendum, f*<iJ.a 5s r^{>iv ieAsrc?» 

K/r. 237—246. Bmv oTafiw iSoiiv afaSsc.] Vide fupra 

ad 5", 408. 

Ver. 240, & 242. — hiJia.] Vide fupia ad v', 481 ; & ad s, 

9ffc 

Vcr. 241. — Ta^a T^afiuv xojjVei x</'»ac, jj' oiaonjf.] 
Heu ! terra ignota, canibu3 data prsda Latinis, 
Alitibufque jaces ! ^ ^ 4 g s> 

ibtd,— X0j£O-£l.] ^f/, X0{£1T>), 

6 -£T£i ICOXrjUo.O V£<t) •arayja xa AyTjli., •] Ver. 243. 
"£x"ia.f. ] 

MmIi» Oix^Eitfav wo^coio V£ip©-. 

Pindar. Netnccr. Od. X, l6> 
' obiutus undique telis 
/Eneas, ^m ic///, dum detonet, omnem 
Suftinet . jg v x g0<Ji 

v.r. 248, 249, 2 5 o. T i2 <(.;>.,._o;t£ aiftta ' v { ntti 

Toifa^ ccoXu^u^AclttTav 
Fc-iav oix£~c , 

TlirZl.., t', aiiai» -77' a'x1aV 

'AXijmvov nnAia tcM.tt. Eurip. jilcejl. ver. «88. 

^Eri Si .«iiafatr,; «{OtrooVa aVS fct-ltfOa £ ic tj/tov- ofo» B.f' 
"O^tjo,, «"ii «f.-Ao,, „j g-aj- ' ATf£ .' J . ai . j,.;^ „&„•,.„,,»* A4|[ y 
ii/a 1 . 

^cr. 249. — OT a s ' 'AT f £i'J ? 'Ara/xifxm, M£V£Aa'a.] Cod. ffijr- 
/<M». waj' 'ATjEio^ 'Aya^n» WoJ/x£ ' vl Aa( ; Vi q^ £ & ba 

Leftio. ~ 

»^r. 136 O M H P O Y 

250 Aypiei ■srfvntrtv, >t) Qn^ctfvwiv eKctg-®> 

Acto7g ' \k Sl Atog Tiptv) y^ kv$&> OTTVjSeT. 
'x\ayctXeov de ptoi £<r* SixtrK07TtctcrQcti eKctg-ov 
'Hyeuovuv ' Totrtrvi yctp 'eptg 7troXefA.oto deoriev. ■ 
'AXXci Ttg ctVTog 1'tu, veiA.ecri?eo-()u $ \v\ Bvfiu, 

1 • c HoctpokKov Tpuyo-i avtrtv pceXirrfi^ct yevetrQcti. 

A Hg epctT ' o£v S' txKVcrev 'OiXvjog Ta,%\jg Afctg ' 
ITpwT©^ cf clvTtog vjxQs, Beuv ctvct SvjtOTriTX. 
Tov Ss pter 'ihptevevg k) orrctuv 'iSofj.evvjog 
Mriptovyg, ciTctXavjQ- 'EvvaXfu ctvS^ettpovTvj. 

260 Tuv <T ctXXuv t/j av vjtriv evt tppeinv Hyoftar et7rot, 
''Oo-croi Svj [/ATOTTio-Qe fJ.cf/v}v vjyet^av Ay^aiuv; 
Tpueg <is ttrparuij/ai/ doXXesg' ?p%s ap "EkJuij. 

'Hg cT ot eir\ wfo^ovcri StiirsTSog cirojapcoTo 
Be£pu%£i/ ueyct KVfJcx •zjtot» doov, ctpc<pi oe r av.pai 

265 'Hioveg jcooutriv, epevyopevr/g ctXog e£u ' 

Too-trvj ctpct Tpuuv \ayv\ yevsr ' avrxp Ayaio) 
"Eg-cto-ctv ctpcpl MevotTictSv, eva Bvpcov e-/pv\eg, 
^px^devjeg QaKSo-tv ^xXK^pecriv' dfJt.(pi S' dpx Qptv 
A%fjcnpr\cri Kopvdscnri Kpoviuv vjepx -uroXXriv Lie. XVII. 

" Publice.praebitum-w',™»; bibunt, 8c 

imperant finguli 
" Copiis ; a Jove autem honor & glo- 

ria fequitur. 
" Difficile vero mihi eft defpicere u- 

numquemque 
" Ducum : tantum enim certrmen 

pugnas ardet. 
" Sed aliquis fponte prodeat, indigne- 

tuique animo, 
" Patroclum Trojanis canibus ludibri- 

um fieri. 
Sic u\xit : confeftim autem exaudiit 

0\\z\ jil'ui velox Ajax ; 
Piiir.iifque obvius piodiit, currens pcr 

prarlium. 
Hunc ver6 poft Idomeneus Sc armiger 

Idomenei 

Mericnes, par Marti homicida;. 

Cxteiorum vero quifnam fia mente 

nomina dicere pnffet, 
Quotquot jam poftea pugnam inftaura- 

runt Achivorum ? [fecerunt 

Trojani vero priores in eos impetum- 

conferti; prajibat autem Heflor. 
Vt autem cum in oftiis a-Jove fluentis 

fiuvii 
Fremit ingens fluftus advcrsus ejus flu- 

entum, circumque extrema 
Littora clamant, erucTiato mari e» 

tra : 
Tantus utique Trojanorum clamor or- 

tus eft : at Achivi 
Stabant circum Mencetiadem, unum 

animum habentes, 

Septi fcutis a?ratis i illis autem 

Splendidis galeis Saturnius caliginem 
multam Vir. 150. — £, £>i/*aiWi'.< Exsr©'-] Cod. Hartcian. x, Qir 1 "'- 

jyj-iv ixatra.. 

Vtr. 25I.— ix & Ai;; Ti/x».] 

Tifea »' sx Aiic ic-t Uhi. 8', 197. 

Vcr. 252. — txac-ov.'] Cod. Har!e:an. Sc kic legit 'ixac-a, ex- 
ponuntque Schcha ibidem inedita txac-a atioJfAula. 
Ver. 253. — Je^-sv.] Vide fupra ad y', 736. 
Ver.259. — aVa^avT©- 'Ema>.ix a^JjSKpMn.] Vide fupra ad 
ff, 627, & 651. 

Ver. 260. Twv 5' aXXwv itc av ^fj-iv hl tyeo-lv tfvo/xaT' £^7^01.] 
Ita ex conjeflura cdidit Barntjius. Al. T»v V SMjmn ti'« j«v 
^sri <pj£triv tjV/xaT 1 lilffl. Codex unus haluus legit Taiv J' aXXa> v 
ti; y' no-iy tvl <pg£j-!v uv:y.aT twv, Quse fortafle eft vera leclio. 
Quod autcm habent Vulgati, " T<wv aXXa.v tic av yo-s <pg£iriv 
avoftaT' Ei'iroi," vix (ut opinor) ferri poteft. 
^.t. 262. — i'{'.] Ul folitus efl. 

Ver. 263. 'iic <V iV liri •aeoymo-i."\ Porphyrius in Scholiis 
" MSS ad Iliada, olim pencs dodtiflimum If. Voflium, obfervat 
" Solonem, qui in reliquis omnibus Homeri poema fuerat a;mu- 
" latus ; ciim ad hunc verfum perveniflet, illius ad duorum 
«« fequentium, quibus de hifce Nili oftiis a Poeta agitur, ad- 
♦* miratione motum, combufliffe fua Poemata. Idem quoque 
" feciffe Platonem. Id vero haud praetereundum videbatur, 
«< qu6d alibi haud putem legi." Exscb. Spanbem. Nota in 
Nubei Arifiopb, ad ver, 271, lbid, — rhtVEli^.] Vide fupra ad <ar', 174. 

Ver, 264. BeC{u^£v.] Vide fupra ad a, 37. 

lbid.—moT\ poov.] T<7oTip/o'ov Cod. a Tb. Bentleio collati. 

Ibid. — up.fi U T ax^ai 'HiovEC <3»<Wiv, l^iuUjAinc a'Xo; 
e|<v.] Al. afxfl Jl t' axfai *Hiov<SV /3ooooa-iv, 
— & fcopulis illifa relamant 

^iquora— — . Georg. \\\, 261. 

Non affecutus eft, hoc in loco, Homeri artem Virgilius. Nam, 
ut ait Euftatbius, To ii, " 'Mov.c $oitco-iv," mim f» ipao-iv •! 
naXaioi fj.iixrili-A.hv Eivar Ttf kbtb SaXae-crav ri^tj ar>,iov t£v kX- 
\oiv. Similiter & Dionyfius Halicarnajfenfis; O.' pra^ic-aroi 
HTCir.Taiv Ta fxiv uvnl te xaTao-x£lva'ifi(o-iv ov^ala, C", u - 

7TXe"(ov1e<; £7ri1>:jEiiBc; a/UijXoic Ta yfdfj.fj.ala- 5 Tac CVxXaCac 
Je o'xe.'&JC, oTc av <3tfXtxVTai Tjrjagff r>Tcrai -CTaflEiTl, >srolXi/\a'c cJ>iXo7e- 
p^vacriv, ojc tjtoiei' tjjoWuKtg "Ofj.Kg'®'. 'rTri fxiv tnfOCmEfjcuv aivia- 
Xfiyv tij wa^Exiao-fi ri'v /^uXXaScwv t3v aVauf-ov E/tipaiveiv jSaXoixvE- 
Iroj %x° r " 'HiovEC (3oioJO-iv, l^wtofjivnc d\ic i£at." ri!ji r^iA- 
iSeo-ewc. § 15- Quod fiquis pro 'Hiovec SoSWiv, 'Hio'vsc xpa'{tfo-iv, 
vel aliud iftiufmodi quicquam fubftituerit, tij de/jQTlov lo-ov Jia- 
<pEf;£i E7ri Taiv £7rojy ^eajgEiVS&j.— to ,u£v <pa.'v£Tai xaXov, to its 
euteXec. Ut re6e obfervavit Anfioteles, Poitic. caf. 22. 

Ver. 266. loo-trn a^a Tgwoov i'a^>i -jyEVET*.] ToVfi-n dea Tfojlf 
laycn itxav* Cod. Cantab. Sc Oxon. a Barnefio, item Cadd. Va- 
tican. a Tbo. Bentleio, collati, 

Ver. 267. "Etr*«-av.] Vide fupra ad fj, 55, 

r, r . I A I A A O £ P. 

2'70 Xeu' £7TEt aJs MevoiTfxSniv ijyS-iipe T~ao^> y e j 
"Ocppoc, "Cjaoc euv, Be^d.Truv yv Ataxtoao' 
Mtcrrirev cf «pos f.iv orfiuv x.ucrt Ku^fcoc yevecrvxi 
Tpojntni/* tw jc«; o; afj.vvep.ev upcrev eratpjn;. 
^Qcrccv <5e ■srpoVe^o; Tpwe-; eA;>r.c<.7ra-r Ayafag ' 
27 C NefcpoV -3e ~rpoXnrov}eg UTreTpecrav, ide rtv ocvtuv 
Tpwe-; VTTepQvfiot eXov e^ecrtv, tef/.evot ~reo' 
'AXXa vexvv epvovjo' fitiuvGa <5e y^ t5 ' Ayjy.tot 
MeAAov aTrecrcrecrQai' fcaXa ydp Qpeccc ux. eXeXtPev 
klotg, h\ ~rep\ p, eT$<i%>, ~rep) <T epjoc TeTvtcjo 
280 Tuv aXXuv Aavocuv, fter aftufiova YlyXeiwoc' 
"iQucrev cie Std -rpofjcccyuv, Qui encsA©^ aXxriv 
Kavrp/w, og- ev opecrcri xvvag jaXep-ag r atcjfftg 
'PijiSiug exeSacrcrtv, ' eXt^dfj.ev©" otd fir]-crag ' 
*\Qj vlog T eXccfx,uv©-> ccyccva (patdtfc©^ Atac, 
285 'Peix fceje.crdfcev^ Tpuuv ex.eSacrcre (pdXccyfocg , 
Ot ~rep) HccjpoxXu fSe&cccrccv, (ppoveov oe ficcXtc-ot, 
" Aqrv —rori QcpeTepov epve:v, y^ x,uo'&> apecrdcct. 
^Htoi tov, AvjQoio TleXacryS ^atdtf/.®^ vtog, 
'lTnroQo^ ~roSog eiXxe x,d]a x.pd]eprjv v-fctvrjv, 
2QO Ar;crdfAev'&> TeXafcuvt ~rapd Qcpvpov dfc<pl Tevov]ag, 
"Ex]opt Yj Tfuecrcrt yapiCj,ij,ev'^> ' Taya o avTco 
''HA$e xaxov, to ot XTtg eovx.ay.ev tefievuv ~rep. 
Tov vlog TeXa[j,uv©~-, eiraii^ag ot outXis, 
TlXri^ avTocryj-otriv , xvverjg oid, yaXKOTaprie! ' 
295 "Hptxe <T t7rTToSoc-eia x,opvg ~rep\ Sapog dxux.r\, 
TlXrjyeicr efyei ts fieyxXu jc, yetpi ~rayeir\ ' 
'EfxeCpaX®^ ie, -rocp^ auXov, dve&oapev e% UTeiXrjg, 
AlfjcaToetq, tS av§t Xvdri fcevQ*' ex, S' dpa yeipuv Lib. XVII. 1 r Cireumfudit : Neque enim Mentctia--^ 

dem oderat vel antfii, 
Dum, vivus exiflens, fjmulus erat /E- 

OJiolum au'em habebat ut : que illum 

hoftiuin cinibus praedam tieri 
Trojanis ; iri:6que eum ut-defenderent 

excitavit focios. 
Moverunt autem loco priores Trojani 

nigrisoculis Athivos: 
Mortuo ver& illi dereii<fto trepidi-fuge- 

runt, neminem tamen eorum 
Trbjani n.agnanimi interfecerunt haftis, 

cupidi iicet , 
Scd c.idaver trahebant ; haud diu vero 

ab illo ntque Achivi 
Abfuturi erant : admodum enim illos 

celeriter convertit 
Ajvx, qui fuperabat quidem forma, 

"fuperabat & faiftis 
Ceteros Danaos, poft cximium Peli- 

dem. 
Reclii autem pevrupit per-primos pu- 

gnatores, fui fimilis vi 
A; ro, qui in montibus canes florentiif- 

que-aetate juvenes 
Faciie diffipat, fe fubito-impetu con- 

vertens per fruticeta : 
Sic filius Telamonis prasclari illufliis 

Ajsx, 
Facile aggreffus Troum diffipavit phi- 

langas, 
Qui Patroclum circundederant, fpera- 

baotque maxime 
Urbem ad fuam trahere, & gloriam 

reportare. 
Illum quidem, Lethi Pelafgi illuftris 

filius, 
Hippothous pcde trahebat per acrem 

pngnam, 
Ligatum loro ad malleolum circa ten- 

dines, 
Heflori & Trojanis gratificans; Re- 

pente autem ipfi 
Venit malum, quod ab eo nemo arcuit 

cupicntium licet. 
Illum utique fihus Telamonis, impetu- 

faclo per turbam, 
Percuffit ccminus, galeam per aencis- 

munitam-malis : 
Sciffa eft autem equinis-fetis-denfa ga- 

lea transfixa haftae cufpide, 
Percufla haftaque magiu & manu ro- 

bufia : 
Cerebrum vero, ubi haflile-fpiculo-in- 

duitur, proflliebat ex vulnere, 
Cruentum ; ejusautem ibidem lolutum 
eft rubur : e manibus ver6 it Vtr. 273. — tm K-ti oi.] Al. t» niv ji. Ver. 292. — 'sftivxv <5j£j.] Al. Se/uiya -orsj. Uti in Vulgatis 

Ver. 274..— Tj-Js; XiVojTra;.] Qua ratione, Tfiite, hicultimim fcriptum eft fupra o, 452. 

producat ; item vixt/v, «r. 277 ; & /Xh, vir. 279; & C^f'-- Vtr. 296. nJwysT-r'.] Vide fupra ad y', 31. 

tejov, ver. 287 ; vide fupra ad i, 51. - a! j T£ ^-r^-,,,-) Qu^ ratione, te, hlc producatur ; item 

Ver. 278. — iftl*; »*'.] Pronuntiabatur C^ac Nam C-pia; -37.S\», ver. 299; Se fiiyaBvf*cy, etiam extra cnfuram, t/fr. 

ultimam producit. 306 ; & oe,ver. 324 ; & trSivv, ver. 319 ; vide fupra ad i, 51. 

Ver. 281. — iir.t*®..] Vide fupra ad ver. 88. Al. ikeX^.. Ver. 297. 'Ejxs-pctX©* Js, viuc an'X;v, a\£tytL[jt& l| ureAnc, 

Ver. 2S3, 285.— iM^./xi;®— ^ti-ra^Ev©..] Vide fupra ad Aiftolotif.] 

-3>', 594; & ad v, 90, & 168. Offaque difpergit cerebro perm xta crucnto. Aln. X, 416. 

Ver. 290.— x/Afl Tt-.ivlac.] Al, ajUr' te»5>7£, Vir. 29S.— s* $' «5* X ; 'S° ,V '] ddsique i maniliui — — . 

T Vtr. i 3 8 O M H P O T n<z]poK\oio nrooa fceyaXr/Top©» v\Ke ■^afidce 

T , .. /) t M >/f > > / \ > \ 

K tirrHrii' n A rj \ *, * wii-r^wn '77rc/T*e .7^-^.4, ima,- fhti i 300 K=i"ir5flw' o o a/%' ccvtoTo srecre ■wprjvyc \iii v(.Kpu y 
T'»jX' «7ro Aapjrro*^ e^tQuXaK^' xSe Toaevcrt 
©ptV/pa (piXoic direduKe, fcivvv9dcJt@~> cJe ol ccldv 
"E7rXe9\ uV Atavj<&> ft,eya9vfia dapl Safcev\i. 
'Ek]uo <¥ ccVT Atav\©^> ccxov}io*t Sapi (baetvu' 

305 'AXX' p! dvja iScov r]Xevdjo ^aXKSov sJj£©« 

Tvt9ov ' de Z^eoYoi/, fceyd9vfcov 'lcpirv vlov, 
<$}uKr\uv 0% ccots-ov, bc ev KXeiru Havo7rv)'i 
Otxtoc vcctfjcccccrxe, -ziroXecrcr' ccvo > pecrcriv dvdo~o~uv ' 
Tov foaX V7ro KXvjioa fcecrjv' Stct 0' dfjCTrepec axpyj 

310 Atxfcr] ■x j aXv.etr i ■urap^a veidjov ufcov dveo-^e' 

An7rv;crev oe ■srecuv, dpaQ>r\cre Se Tev%e' eir avru. 
Aiac 6 ocv <J>ocKwa occtcppova, ®uivo7r©> vlov, 
l7T7ro9au ■wep&av\a, fjce&r)v Kajd yac-epa Tvtye' 
'Prj^e Se Buovjk^ yvaXov, did $' evjeoa ^aA^oV 

315 Hcpvcr ' d ev Kovtricrt •arecruv eXe yaiav dyoc-u. 
Xupyjcrav S' v-rro re ■nrpofjca-xpt k) <paidtfi@~>"EKJup' 
'Ap/c/~o. oe fieyu tu%ov, epvcravjo $e veKpxc, 
<vookvv 3', '\7r7r0Q00v T£ ' Xvovjo <5e Tev-ye utt uuuv. 
'Ev9a ksv ccvre Tpueg, dpyitylXuv vtt 'A-^uiuv, 

^ 20 'IXtov elcruve&ricrav, dvaXKeiricrt $txfjcev]ec' 

Ap/e~o. oe Ke kvS^ eXov, x) V7rep A/oV alcrav, 
Kupjet tif trSevei QcpeTepu' dxx' uvtoc 'A-roXXuv 
Atveiav UTpvve, Sefiug He^icpuvjt eoiKug, 
Kr;DVKi R-rvTtovi, og ol ■srupd ■srdjp] yepovji 

325 Kr/ovcro-uv yr]oucrKe, cpiXa <Ppe<r) fjcv^eu elctcoc' 

Tco fitv eeicrufcev©* ■srpocrecpri Atcg vloc ' A7roXXuv' 

Ver. 302.— s/'SI rexiva-i ©f£Tr7^a <f>iXo/? aV^ftjjee.] Sic apud 
Jhficdum : -*/£e /uev o"yl "E(J/'g'H/«j. I, 185. 
V'r. 302. GfEVIfn.] Al. ©fiVIa. 

Ver. 304 — aV.i7io-£.] Vide fupta ad d, 140, 309, 314. 
Ver. 305. — piv ivle, IJaiv ijXEuafc.] Vide fupra ad v, 404. 
Ver. 306 !—(tiUBvtu».] AL fuUBilfxu. 

lbid '1411'TH vlv.~\ Vide fupra ad &', 518. 

V„. 30S. — o-vJjjo-o-.v.] Ita « uho MSS edidit Barmfiui, 
quocum facit Cod. Hailtian, Al, ivt^irtn. Lib. XVII. 

Patrocli pedem magnanimi remifit !n 

terram 
Jacere ; prope autem ipfum cecidit 

cernuus fuper mortuum, 
Longe a Larifsa glebosa ; neque pa- 

rentibus 
Nuiritia charis reddidit ; brevi9 autem 

ei a?tas 
Fuit, Ajacis magnanimi hafta domi- 

to. 
Heclor veio irr Ajacem jaculatuf eft 

hafla fulgenti : 
Sed is quidem ex-adverfo confpicatus 

evitavit arream haftam 
Paululum : ille autem Schedium, ma- 

gnanimum Iphiti filium, 
Phocenfium longe fortiflimum, qui in 

inclyto Panopeo 
Domos habitabat, multis viris impe- 

rans : 
Hunc percuffit fub jugulum medium ; 

penitus autem extrema 
Cufpis aerea prope fummum hume- 

um evafit : 
Fragorem vero edidit cadens, fonitum» 

que-dedere arma fuper ipfo. 
Ajax autem Phorcyna bellicofum, Phoe. 

nopis filium, 
Hippothoum defendentem, medium ad 

ventrem percuffit ; 
Rupitque thoracis cavitatem, inteftiaa 

autem aes 
Penetrans-haufit : ille vero in pulve- 
rem lapfus, prehendit terram palma. 
Cefferunt autem retro primique pugna- 

tores & illufliis Heclor : 
Argivi autem altum clamarunt, traxe- 

runtque mortuos, 
Phorcynque, Hippothoumque ; folve- 

bantque arma ab humeris. 
Tum vero prorsus Trojani, bellicofis 

afli ab Achivis, 
In Ilium afcendiffent, pra; ignavia fui 

domiti ; 
Argivi autem gloriam vetuliffent, etiam 

pra;ter Jovis fatum, 
Fortitudme & robore proprio : verum 

ipfe Apollo 
/Eneam inftigavit, corpore Periphanti 

fimilis, 
Praeconi Epytidae, qui ei apud patrem 

fenem 
Pra?conem-agens confenuerat, benevo» 

Iis mentem cnnfiliis imtruclus : 
Huic fe-cum-aflimulaffet, ipfum allo- 
cutus eft Jovis filius Apollo : 

Ver. 311. AbWct ti—i i iZwi.'] Vide fupra ad /, 181. 
Ver. 315. — srwwi,] Vide fupra ad v', jog. 
lbid. — iKi yaZav afor».] Vide fupra ad A', 425. 
Ver. 317. 'A{>.E r oi Ji fxtf* \ayov, ttfnyl, H vsxjaf.] Ita 
refle edidit Barmfut. Vide fupia ad Y, 506. Al. 'hniit 

5"£ fAzy ta%w, l.pjo-avlo $i VEH^yr. 

Ver. 323 — ntfifavli hixie.] jVide fupra ad f, J36, 
Ver. 324. Ktigvxi 'HjruliJo.] Ita Codd. omnes. Pronun- 
tiabatur, ut opinor, Kn' 4 ux' "Hw»!i»)i, quo modo & edidit 
Bamefiuit Nam Kifjvm mediam femper producit. 

Vtr, 326, Tji pn «lo-Bftsv©..] Vide fupra ad y, 389. 

Vtr. IAI A AOS P. Lib. XVII. 139 Aivua, wug ctv >€, uirifi Beov elputruttTVi 
"iXtov a'i7retvr]v ; ug Srj tSov dveoag aXXag 
Kdpjet re oSevet re we7rot8orug, yvooey re, 
330 TlXriOeiTe Qpereau, yt) UTrepSea Sr)pov ixovjag' 
'Hp~v Se Zeug fi woXu fiisXeJut, vj AavuoTcrt, 
N;';cijV dxx' auro) t^Tt u<nre\ov, xSe fudx^s. 
*\Q? 'efoctT ' Atveiug $' eKu\vfc>oXov ' 'AttoXXuvu 
"Eyvu e<rdvja iSciv' f/eya §'"E:c]ooa eure Povjcrag ' 
335 "EkJoo t, yS' ctXXot Tpuuv dyo), r]S' eTTiKa^uv, 
AiSug p. vvv '/\Se y dorjttyiXuv vtt ' ' A^atuv 
"iXtov ei<ruvu&r]vat, dvaXKeir,<rt Suy-ev}ug. 
'AXX' en ydo Ttg <pv]<r) Beuv, Ipo) «'/%< weptcrdg, 
ZijV vttu\ov y.r^cruou [/-u^rig i7Tiru'o^oQov etvat' 
3<LO Tu 'p iOvg Aavuuv 'iopev, pv\d oi ye eKVjXot 
HutqokXov vrjvriv weXatTuiujo reOveiuru. 

"ag (Pdro ■ Kui \awoXu w ? oj*d X uv %&/**? W- 5 ^,^^"™ ^ 
O* S' eheXix^o-av, k^ evxvriot es~uv 'A^utuv. 
"EvS uut Alveiug AeiOKotrov irutre Svo), 
345 Tiov ' ' Apicr&uv}©», AuxofAVjSe©* e<r8Xov eruTqov. 
Tov Se "wetrovT eXivjcriv dpri't(ptX<&> Au%op.r}Sv\g ' 
Y>rr\ Se udx ifyug tuv, yij dx.ovji<re Sxpt (pxsivu, 
Ku) fzaXev '\7TirutTtSr\v Attktuovu, wotfAivu Xauv, 
^Httup vttq wouTriSuV iiQuo S' uVo yxvur iXvcnv' 
31JO "Oj p Ik Xlatovir\g ioi&uXun.<&> itXyXxSii, 

Ka) Se uer ' ' Ag-eaoTTuTov dotg-iVidKe fxu X e<rdat. 
Tov S\ ■srarovT iXirj<Tiv aor\iog AcripoTTuTog, 
"lQvcnv Si >£) w^otppuv AavuoTtrt •td X S(r8ai ' 
*AXX' VTTug ert ii X e * QaKicro-t yd^ ipxujo wdvjrj 11 ^nea, qao paifto etiam invito deo 

fervare poffetis 
" Ilium excelfam ? ut jam vidi viros 

alios 
** Fortitudineque roboreque confjfos, 

virtuteque, 
** Multitudineque fua, & immotas- 

pavore copias habentes : 
" Nobis vero Jupiter quidem pot;us 

annuit, quam Danais, 
" Vicloriam : fed ipfi fugitis-territi 

admodum, neque pugnatis. 
Sic dixit ; ^Eneas autem longe-jacu- 

lantem Apollin m 
Agnovit coram intritus : magna autem 

voce Hectorem allocutus eft clamans: 
" Heftorque, & ca-teri Trojanorun: 

dudtores atque fociorum, 
" Dedecus quidem nunc hoc eji nos 

beliicolis dtfoj-ab Achivis 
" In Ilmm afcendere per ignaviam 

domitos. 
" Verum enim & jam aliquis ait deo- 

rum, mihi prope aftans, 
" Jovem fumm^m confiliarium in pu- 

gna auxiliatorem effe : 
" Ideo redta in Danaos eamus, neque 

illi quieti faltem 
" Patroclum navibus admoverint mor- 
tuum. Illi vet6 converfi funt, & adverfi fte- 

terunt Achivis. 
Tum vcro ^Eneas Leocritum vulnera- 

vit hatta, 
Filium Arifbantis, Lycomedis fortem 

fociuna. 
Hunc autem lapfum miferatus eft bel- 

licofus Lycomedes : 
Stetitque admodum prope ciim-accef- 

ferat, & jaculatus ell hafta fulgenti, 
Et percuflit Hippafidem Apifaonera, 

paftorem populcrum, 
Hepar fubter prxcordia ; ftatimque ge- 

nua folvit : 

Qui utique a Paeonia glebosa ventrat, 

Et poft Afteropaum fortiffime-fe-gere- 

bat in pugna. 
Hunc autem lapfum miferatus eft Ma- 

vortius AfteropaeuSj 
Rectaque prorupit & hicpromptus cum 

Danais pugnare : 
Sed haudquaquam jam poterat ; fcutis 

enim obfepti erant undique, y e r. 3^3. — IkoJ»i€oXov 'A7roM<wva.J V:de fupra ad a, 75. 
Ver. 334— e7(T£ (3on'(ra<;-J Cod. Harlet,.n. 6.7TE vra£ac-ac. 
Vtr. 340. — jwrj' oi' yt ekiXsi.] Cod. Harleian. fj.n AV yt 

SKTlXoi. 

Ver. 341. — WEXaa-aiolo.] Vide fupra add, 140. 
Ibid. — TESvEiaiTa.] Vide fupra ad v', 46. 
Ver, 342, 343« ' '&c 4>a'To.»».^Oi ^' EXEX.^Qnirav kJ £Vav1i'oi 
i,-«v. j 

T^libus accenli firmantur, & agmiiie denfo 

Confiftunt /En, IX, 788. 

■ denfi cuncis fe quifque coiclis Agglomerant JEn. XII, 457, 

Ibid. — rVav 'A^aiaiv.] Vide fupra ad a', 535. 

Ver, 344— 347.— 8TWE— a'Kov7io-E,] Vide fupri ad v', 191 ; 
ie ad a, 140. 

Ver. 348.— *A7riira'ova.] Al. 'Afj.v8uova. 

Ver. 340. *H<jT2g ltts WfaTrio^aiv.] Cod. Harleian. a Th. Bent- 
leio collatus, r Hwa{ inri «TfairiViv. C<eterum deeft totus hic 
verfus in Codd, Italic. ab eodem collatis. 

Ver. 350. — naioviuc.] Cod. HarUian. Tlaiwir.c. 

Ibid.—ilXnXiiSn.] Vide fupia ad X', 430. 

Ver. 354. — £JX"'»'J Vide '"P 1 * ad w'> 481. 

T % Ver. 14° O M H P O T 

355 'Eg~aoreg •sreei ndlpcxXu, wpo c\ dJpctr' \-/pv\o' 
Alag ydp [jcaXa srav]ag e7ru/e\o, -uroXXd KeXevuV 
Ovre rtv eroTricno ve;if2 ^a^ea-Qcn dvuyei, 
Ovre nva ■uToo^M^icGai 'A^aiuv e?c%ov aXXuv, 360 ' flg Atag eirereXXe weXupt^' cti[tci\t oe x^uv 
Aevsjo wopipVQeu. rot ct^vjg-lvot e7Tnf\ov 
Nftfpot 0[/m T^uuv Y3 V7reo[xeveiov e7TtKapuv, 
Kat Aavauv' £0 ci ydp d,vatftif\ei y eu.d-^ovjo' 
JJavporepot Se sroXv pdivv9ov' [aS[avvjv\o ydp alel 

365 AXXvjXotg av 'optXov dXe^eftevat ■wovov octnrvv. 

' €lg o\ f£ fiapvafjo Seftag ■mvpog' ts$e y.e ^aivjg 
Ovre wor vjeXtov croov eftf,evai, ire QeXqvvjv' 
Hept yap Kare-/pv\o fta-xyig e7Tt, otra-ot dptg-oi 
Eg-ao-av dfttpt M.evotrid§v) Kccjaredvetcori. 

370 Ot <5" aXXoi Tpueg re j^ evKvvjficieg 'A^ato), 

EvkvjXoi •uroXe[u.tc > ov vtt' cuQepi ' •meiflaro S' ctvyv) 
HeXta c^eict, vefiQ* <T & paive\o ■ard(rv}g 
Vatyg, »d opeuv [x,e\anravo[jtevot cJe [Jcd-/pv\o, 
AXXvjXuv aXeetvovjeg fieXea g~ovoev\a, 

375 YloXXov dpeg-qtoreg' rot $' ev fjcecru, aXye eVatr^ov 
Hegt jty nroXepu' reipovjo Se vv\Xe'i -^aXKu, 
Ocro-ot ctptg-01 ea-ctV ovo <T ivru (bure ■sre7rva'8vjv, 
Avepe KVoaXiftu, Opacrvfc/jcJvig, ' ' AvriXoypg re, 
T\o\^okXoio Bavovj^ d[A,V[iov©o, aXX' ef 'e<I)av\o 

30O Zuov evt ■srpuru Ofjcdtiu T^uecrci pcd/eo-Qat. 
Tu 6 eTrtoararofievu Bdvoijov y^ pZ?av eraipuv, Lib. XVII. 

Qui flabant circa Patrodum, haflaY- 

que prjetendebant : 
Ajax enim valde omnes obibat, multis 

adhortans"} 
Nec quenquam vel retro-a mortuo ce- 

dere finebat, 
Nec quenquam procurrere-ad. pugnan- 

dum Achivos antc alins, 

' AXXa udx 'du(b avru Be£du.£v, Cye^ev Se udyearSat. Sed , rtrcnu * ipfum ci «ume»nt«-<aefea. 

' ' A> dere, cominufque pugnare. 

Sic Ajax pr;ecipiebat ingens : fanguine 

autem terra 
Rigabatur purpureo ; illi vero alii-fu- 

per-alios cadebant 
Mortui fimul Tiojanorum, & animo- 

forum fociorum, 
Et Danaorum : Neque enim vel illi fine 

fanguine pagnabant ; 
Pauck-res tamen multo peribant : re- 

cordabantur enim perpetuo 
A fe mutuo per turbam arcere labo- 

rem gravem. 
Sic hi quidem pugnabant inflar ignis ; 

neque prorsiis dixifles 
Aut fulem omnino falvum efle, aut 

Junam : 
Caligine enim occupabantur in prrelio, 

quotquot fortiflimi 

Stabant circa Mencetiadem mortuum. 

Alii ver6 Trojanique & bene-ocreati 

Achivi, 
Liberi pugn3bant fub aere-fereno : ex- 

panlus autem erat fplendor 
Solis acutus, nubefque non exurgebat 

a toto 
Campo, neque montibus : interquie- 

fcentes autem pugnabant, 

Soa-invicem evitantes tela lucluofa, 

Longe difllti : Hi vero in medio dolo- 

res patiebantur 
Caligme & pugna; affligebanturque 

fafvo ^re, 
Qdntquot fortiflimi erant : Duo vero 

nnndum viri audierant, 
Viii glonofi, Thrafymedes, Antilo- 

chiifque, 
De Patroclo mortuo eximio, fed adhuc 

putabant 
Vivum in primo Jtumultu cum Troja- 

nis pugnare. 
Hi autem intuentes ca;dem & trepida- tionem fociorum. Ver. 359. — Cx 1 ^" J -' l*zx tT & au ] Coi - HarUian. c-^eKSs» 
T- fxd%Eir3xi. 

Ver. 361. — <nrfl£<pi;g£iij.] Vide fupra ad a, 33S, & 482. 

Ver. 363. — tiV ol ye.% avaifAtola y £^cap^ov%.J 
— Sc Trtjanis cum multo gloria venit 
Sanguine, funt illis fua funera, parque per omnes Vcr. 366. — U/Aa; ■Eru s -o'c.3 Vide fupra ad v', 673. 

Ver. 36S. 'Hi^( ydg xali^ovio /*a^»i? ETt.J 

fundunt fimul undique tela 

Ciebra nivis ritu ; ccelumque obtexitur umbra. 

J£n. XI, 610. 

Ibid. — fActxys sorr, ocrtror a§tc-oi.] Cod. Harleian. fj^a.yn; Tempeftas: Mn. XI, 411. \ m y ;: ra . oy i tKn . exphcantque Scholia ibidem inedita, Icp.' 

lb:d. — avaijuiialfi.] Ita edidit Barntjiui ex OJyJf. u, 531. 'o-c-o» to7tov. 
Ah »""r» JK - Ver. 369. "lEeww.] Vide fupra ad ,«', 55. 

Vtr. 364.— ^.',„90».] Vide fupra ad ff, 43. l bld . _ X a1a1 £ e«w T i.] Vide fupra ad i, 265; & ad 0, 818. 

Ver. 365. 'W>ji»«! «V f/*.V» r&uj^/*™. -abm «;«!►.] Cod. Ver. 37 o.—Te«is tl 5 ivxriMlfc 'Ayaioi.] ^ir*. T £ «f £ h-r.n- 

fxioe; Ajt;«i«. Jlarlcian, "MXriAtic »«9' SjttiA» ihttinivm cfoyo» uljrw. Vcr. 3?5 Lib. XVII. 141 

Seorfum pugnabant, quoniam fic juf- 

ferat Neftor, 
Hortatibus-impellens ad pugnam ni- 

gris a navibus. 
His autem per-totum diem contentio- 

nis m nurrj tirr.en ortum erat 
Giav ■■ : defatigatione autem & fudore 

ind finc it< r .flidie 
Genua le, tibieqne, pedefque fubtus 

un u ujnfque, 
Manulque, oculique, foedabantur pu- 

gna^ti m, 
Circa ftrenuum famulum ped.bus-velo- 

cis JE-icidse. 
Vt verb cum vir tauri bo is magni 

pellcm 
Populis dederit diftendefldjm, eiriam 

pin^uedine ; 
Accepum a item hi feorfum-dlp.fiti 

e^tendunt 
I rben , llatimque humorexiit, fubit- 

'I ie adeps, 
Multis trahentibus, tendif . autem to- 

ta undique : 
Sic hi huc & llluc cadaver parvo in 

fpnio I A I A A O S I'. 

NoVpc» Eyu\zvutrbr\v, Ittu ug lirzrsWeJo Necrcop, 

(JTPVVUV -&0\EUQVCE y,E\UiVUUV WTTO V1JUV. 

To7g Se Tsruvviueoioig eptS©<. ueyu ve7K^ doupet 

Apfoc\ey<g' kuuutu Se yt) ISpu vu\eueg u'te\ 
r^vctja. re, Kv7 t pxi Te, sroSec: 2r urreve^ev Iku-z, 
Xe.peg t, o<p9u\uot re, ■wu\dcrcr-]o uxpvuue.vo.iv, 

Aup uyuQdv Bepd,7ro{]u -aroSuKe©^ AtuKtSao. 

Cl~ 6 ot uv/jp tuvooio /3odg yeyi\oto /coeirjv 
390 Aoco7o~tv Sdr; ruvvetv, ueSvntruv ccXoicprf 

Ae^uuevot 6 upa roiye Stag-dvjeg Txvvacrt- 
Kvy.Xocr , upup Se re tKuug e£rj, Svvei Se t d\ot<pr) } 
HoWuv e\Kov}uv, rdvvjut Se ts srucru Siocttoo ' 
i.Lg oty e-.ijci Ky evvcc veKvv o\ty/i evt %upri 

39 f El\Keov UUpOTepOl' ud\u yccp CcniCTtV ri\7relo SvUQC Trahel «nt utrique: admcium eni 
%'<*»/ > ,/ , , iplis fperabat animus, 

TauCTIV U, epveiv 7TC0TI 1\<0V, UVTUp 'Ayxio7c Trojanis quidenr, trahere ad Ilium, at 

^ 3 ' u ' Achivis, 

Naves ad ^vas : de ipfo autem tumul- 

tus nrtu' erat 
Atrox, neque omnino Mars copiarum- 

concitator, neque Minerva 
Hunc confpicata vitupciaiTet, nequi- 

dem fi maxime ipfam ira cepifTet : 
Tjlem Jupiter f.per Patroclo virorum- 

que & equorum 
Die illo intend t exitialem laborem. 

Nec dum ouxquam 
SciebatPatrocIum mortuum nobilis A- 

chilles ; 
Longe enim feorfum-a navibus pugna- 

bant veiocibus, 
Muro lub Troj^norum : quare illum 

nunquam exifiimabat animo 
Mortuum elTe ; fed vivum, ubi accef- 

hlTet ad portas, 
Reverlurum : neque enim hoc credebrt 

omnmo, 
Everfurum urbem fine fe, fed neaue 

fecum. 
S»pe enim hoc ex matre didicerat, fe- 

orfum au.iiens, 
Qua; ei referebat Jovis rr>3gni fcnten- 
tiam. Nijas? e-rt y\cc<pvpccg ' srEp\ S' ocvTii /jcc2\^- opupEt 
Aypil^- v6e k" 'Aprjc \aocro-oog , vae k ' A§r]vy\ 
Tov ye tdScr' jvocrociT, v$' e't y.cc\cc piv ^oA©- Ikoi 
400 To7ov 7.Evg ett\ Hoc\pok\u ctvSpuv ts k) 'itt-tuv 

Hyaji tu ETinvvcrcre kockov -urovov ' ad' ccpcc sru ti 
Hdse Ila.TpoK\ov Tedvr t orcc $7og 'A-yiWeug ' 
HoWov yccp ccTrccvevSe veuv yocpvccvjo Boccuv, 
Tei-^et vtro Tpuuv ' to utv iiro\e vJ^tteJo Bvuu 
405 Tebvuyev, uWct t^o.ov evt-xptycpOetfct ■a-vXncriv, 
'A^ a-rovocriiicretv ' 'eirei ill to \\ire\o ■mdurrav, 
EK7repcreiv -uf\o\itS\zov dvev edev, vSe Qvv uvtu. 
TloWaKt yup Toye [t-^pog 'errev^o, vocrptv ukvuv, 

^rj e ' r ' \ ' 

t\ 01 UTTUlyeWtQ-s.E Atog yEya\oto vcrjua. Vcr. 382— 403.^.:— aViWtuJi.] Videfupri ad =,349. V'r . 395. _ ^a y£ t Cfrnu] Cod. Harldan. fU\» Ji 

Ver, 384 ojmjei.] Similitcrque infra mr. 397 ; »ide Cl>"-">- 

fupraad^, 8ro. Fir. 401 jVaW«.] Refle cum duplici r. Vide fupta 

Vtr. 387. — f*0{»a^iviB- B ] /1/. iMQapbmnt, ad '""'• 5 8 - 

Vcr. 3 9 r.— a ; -a.] Proinde —. Ver - 4 oz — ^nS-x.] Similire'rque infia vcr. 435, ^iSni- 

Vcr. 3 95 ._ T ^Ta..] Vide fupra ad ■/, 260. ^ '' "'^ fup " '* "' a6 5 • & ad «'> S.S. 

V tr . 394._ VSZI ,, V Jx,T,.] QuJ rat ione vIkuv, h?c ultimam ^ 4?l—y*« -_»»&:] Cod. HarUUn. y'% ? „W« u 8 e . 

producat ; item ph, w. 3 9 b ; & yj {l ver , 403 ; & t< c , V " x 4°4— "'Wnlo.] Al. eXwelo. 

■vcr. 414, & 413; & Qfiltgn, -ver. 419; vide fupra ad Vlr - 4o?>— «7«i>'x*e»-i<s.] Rcvumiare foliia erat. Ita 

^> 5'' optime conftat Temporum ratio. Vide fupia ad ff, 221 ; Sc 

ad i., 37. 

Vir. H2 O M H P O T 

4. 10 A-/J totb y v ct titire kukov rocrov, 'oo-crov eTV-Av\, 
M>;rijp, orji pd ol -zroXv (ptX^ocj^ u\e§ eTa?p&>. 

O* d' atet trept vexoov uKxyjfJcevu capxT e-^cvjeg, 
NuXefieg ef-^-t ! U7 H ovto, yi) xXXvjXisg evdpilov' 
£l)e de Tig ei7reo~K.iv Ayatuv -Y\xXKO-/ i tTuvuv' 

4. [ j 'XI (ptXoi, a [.cxv vifjctv ev.cXeeg ocwoveerrGxi 
N'/]ug eTTt yXupvpug, dxx' uvr\s yuTu fieXxtvx 
TIxo-i yocvot ' to xev yj&tv xcpxa -zroXv KepStov eirj, 
'H txtov T^ueccrt fjLe^Yjo-OfJtev \-T7roSdfJtoio-iv 
' Ag-v --TOTt QpeTepov epvcrxt, y^ kv$@» dpecrdxi. 

420 Qoe ae Tig T~uuv f/teyu^vfjcuv xvorjCrxcrKev ' 

'XI <ptXoi, et ycj fjto7px -zruo dvept rucJe Sxftyvat 
Tlavjxg ofcug, [M}7Ttd Tig eputtTU -zroXefioto. 

' D.g dpa Ttg et7reo-Ke, pev<&> $' opcruo-Kev eTuipn. 
' rig 01 [2 ftupvuvjo ' G-iOYipei©* cf opvuuydog 

425 XxXkbov uqxvov tKB, 01 atQep@o drpvyeToio. 
"\7nr01 <T AtaKtoao, f-d-(Yig dirdvevQev eavjeg, 
TCXuTov, e-reioyj -ztputx -zTvaeo-§Y\v Yjvioyoio 
Ev koviy\o-i -zreo-ovT®* vtp" EkJop©* dvSpocpovoto. 
'H -tdv AvTOf.teSuv, Aiupeog u\Kiy.@* vtog, 

430 TloXXa fit ocp fjtag-tyi Soy e-refjtuiejo Beivuv, 

TloXXa oe fLeiXtyioio-t -zt^oo-y\vSx, -zroXXu <T dpeiy ' 
Tu vt dy emt vijxg eirt zztXxtvv 'EXX-jtttovJov 
HSeXeTt-v ievui, nr eg -zroXefjtov fjcer 'A-^xnig' 
AXX cog-e s-yjXyi fjtevet 'efJcireSov, 'y\t e-ri TVfU.Su 

43 J Avep©- etg-YjKei tsGvyjot©*, -)e yvvxoKog' 

' Hg fxevov acrcpuXeug -zreptKuXXex cJicppov 'iyovjeg, Lie. XVII. 

Tum tamen non ei dixerat mslum ta n . 

tum, quantum accider.it, 
Maiei', ouod fcilicet ei niuho charifli- 

mu< periilf. t focius, 
Ilij veio dflnUie circa mortuum acutae 

haftas tenentes, 
Indelinenter concutrebant, & alii alios 

interficiebant : 
Sic autem alnjuis dicebat Achivorum 

a?re-loricatorum : 
** O amici, non fane nobis honeflum 

efl redire 
M Navcs ad cavas, ("ed h{c terra ni- 

gra 
" Omnibus dehifcar : hoc prorsus-no- 

bis continuo multo fatius edet, 
** Qua i fi hunc Tiojanis permittamus 

equum-d jmitoribus 
" Urbem ad fuam trahere, & gloriam 

referre. 
Sic autem aliquis Trojanorum magna- 

nimorum dicebat ; 
*' O amici, etiam f- fatale juxta virum 

hunc domari 
(i Omnes fimul, nunquam aliquis re- 

cedat a pugna. 
Sic utique aliquis dicebat, animofque 

excitabat focii. 
Sic hi quidem pugnabant ; ferreus au- 

tem ftrepitus 
i^ireum ad coelum ibat, peraerem in- 

fructunfum. 
Equi autem ^Eacidae, a pugna feorfum 

ftantes, 
Flebant, ut primum fenferunt auri- 

gam 
In pulvere proftratum Hecloris vi ho- 

micida?. 
Et Automedon quidem, Dioris fortis 

rlJtus, 
Saspe & fcutica arguta urgebat verbe- 

rans, 
Saepe & blandis verbi* alloquebatur, 

faepe & minis : 
Illi ver6 reque retr6 ad naves latum 

versus Hcllefpontum 
Voleb.nt ire, neque in pugram ad 

Achivos : 
Scd veluti cippu» manet firmiter, qui 
fuper tumulo 

Viri ftat mortui, aut mulieris; 

Sic manebant immote perpulchro cur- 
rui juncli, Ver % 410. An tote y ti 0; ht-rt xa«ov T&reiv, cWov iTi/ySn.] 
Nec vates Helenus, cum multa horrenda moneret, 
Hos mihi praedixit leftus ; jSn. III, 712. 

Ver. 41 1,— »5tfi pa.J Vide fupra ad a, 56. 

Ver, 415, 476.— a7roi-H<r0a(— a'SavaTajv.J Vide fupra ad «', 

393. 

J^. 416.— aXX* adru ya"a juEXaiva Ua<ri ^avot.J 
Sed mihi vel tellus optem prius ima dehifcat. 

JEit. XV, 24. 

O qua fatis ima dehifcat 

Terra mihi je^ X II, 883. 

Ver. 418. "h totov.] Cod. Harltian. e! tbtov. 
Vcr, 419, — EjuVai.J Cod. Harleian, iguna, 
7 Ver. 420. T nJ- U ti; T(im.- °Sis ii rif oi; Tjikmv Cod. 
llalic a Tho. BentUio colbtus. 

Ver 4»j iraif» ] /U, ixaV». 

Ver. 424.— ^iJojEi©- V lcunayYat XaXxlov tijavov «£.] 
it toto turbida ccelo 
Tempeftas telorum, ac ferreus ingruit imber. 

j£n. XII, 23}. 
Ver. 425. — '«.] Al.nxt. 
Uid.—ar^vyimo.- Vide fuprj ad 0, 27. 
Ver. 428— iv koviVcti «r£o-ovli&.. ] Vide fupri ad v', 508. 
Ibid,— aV^ocfovoio.J Vide fupia ad w, 77. 
Vtr, 432, — iff^aliiv ' EMvo-mvlw.] Vide fupra ad u', 86. 

Vir. IAIAAOr P. 

Ovdet evKTKrj^jxvje Kxpv\x\x' Sxkovx Se Qtptv 
Qepfix Kctjx /3Xe<pcij>uv ^xfixSic jiee fjtvpofjtevot&iv, 
'Hvio%oio ■srodu ' SxXeprj <$l fjt:aive\o %a.Vij, 
440 ZeuyXyc e^ept7rStrx wxpx ^uyov xfjttpoTepottTt. 
Mupofievu S' xpx tu ye ISuv eXerjO-e Kpoviuv, 
Kivrjcrxc oe Kxpr\, ■srpoT) ov fjtu§-i]<Ta\o 3uu,ov ' 

'A oetXu, ti Qtpui oifjtev Y\r}Xr]i uvxkJi 
©vrjTto ; Vf*,eic eg-ov dyrjpu t, xQxvxtu Te' 
445 ^ IVX ovc-rivotcri fjteT dvop^dtriv cixfe e%rj]ov ; 
v /x yap t< sns ec~tv oicvpuTecov avopoc 
Tlavjuv, 'ocro-a te yxixv eTrnrvetet Te ty epiret' 
AXX & fjtav vftiiv ye j^ dpfjtxo-i SxtSxXeoiTiv 
'Ek]up TIpioifAidrjc evo^Tejai' & yctp Ixtru. 
450 H %% otXig, tlc k) Tivxe e^et, y^ \-rrev-xe]ai avruc j 
Y,<Puiv 6 ev yxvottrtrt {3aXu f/ev©^, */<T ev\ Svuu, 
Ofipa yij AvTOfieSovJot Qxutre]ov ex ■sroXepoto 
Nyetc eirt yXxcpvpxc ' eTi ydp Qpttri kvS®- ope^u, 
KTeiveiv, eio-OKe vr\otc evo-treXfjt\sc dp'tKuv]xt, 
445 ^ U V T y e Xi<&>, ytj eirt Kvttpag lepov eXdrj. 

£1$ enruv, nr7roto-iv eveirvevcrev fjtev^> r}v' 
Tu d airo xxitxuv Kovirjv SSdoSe (3aXov]e, 
Pifitp' \<peaov Sroov xpfna. fjte]a Tpuxc >c, 'Ayxi4t;. 
Toitri hr AvTOfieduv fid^eT, d-^yvfjtevoq nrep eraipa, H ' b i a ? ut d err ' '"f 7 " 5 Automedon p u s" 

460 "iTTTCOlC x'io-0-UV, UC-' XtyUTTlOg ftejx %yvac, Curru ruens » tanquam vultur in anfe- 

Vr. 437. OffJtl ln<ritt,'4avl£ xagrfala- idx^va ii o-fiv Qtffti a'J.a<r8ai x) anlictiai £ itntitrtuQai 5 TjrEjiXa&tV, n ra ^„V £ „ Lib. XVII. 143 

Solo admotis capitibus : lacrymas au- 

tem illis * 

Calidae de palpebris in-terram fluebant 

piorantibus, 
Aurigx defideiio ; fl.ridaque ffedabatux 

juba, 
Circulo profufa juxta jugum ambo- 

bus. 
Plorantes autem illos confpicatus, mi- 

feratus eit Saturnius, 
Motoque captte, ad fuum dixit ani- 

mum : 
" Ah miferi, cur vos dedimus Peleo 

regi 
" M< rtali ? vos autem eftis fenii ex- 

perte^, immortalefque : 
" An ut aerumnofos inter homines do- 

lores tuberetis ? 
" Non emm quicquam alicubi eft ca- 

lamitifius h- mine 
" Omnium, quntquot fuper terram 

fpirantque &: mnventur. 
tf At non farie vobis tamen & curribui 

artificiose-fdclis 
" Heclor Priamides vehetur : haud 

enim permittam. 
" Annon fatis, qu6d & arma habet, 

& gloriatur temeie 1 
u Vobis autem in genua mittam ro- 

bur & in animum. 
'* Ut & Automedontem falvum eve- 

hatis <* pugna 
" Naves ad c3vas : Adhuc enim iftis, 

[Trojanis ] gloriam praebebo, 
" Ut ca;dem-edant, ufq;-dum ad naves 

bonis.tranftns-inrtruclas pervenerint, 
" Occideritque Sol, & tenebra: facra: 

fupervenerint. 
Sic locutus, equis infpiravit robur va- 

lidum : 
Hli ver6 a jubis pulvere in-fo!um ex- 

cuffo, 
Velociter ferebant citum currum inter 

Trojanos & Achivos. •«« SXs<pa'fav ;£a|UaS<5 pie.] Al. Ol/Jsi IvKrxia^avls. 

Poft bellator equuj pofitis infignibus /'Ethon 
It lacrymans, guttifque humeflat grandibus ora. 

Mn. XI, 89. 

Ver, 439.~tjrct1«i.] Al. wiffi. 

Ver, 440. — afXipol^oia-l. ] Al. a/x^oV^9sv. 

Vcr, 441.— a{o.] Vl jam di&um tf—. 

Ver. 412. KtvnVac; Se xafn.] Vide fupra ad ver. 200, 

Vcr. 444— 449.— aBavatoi— njia^iJnt;.] Vide fupra ad a, 
398. 

Vcr. 446. Ov fx.'.v j-af TI «r» Ifiv oi^OJTEfOV aVJjoc <pi)vi3vT©-, Plutarcb. de Amore prolis. "O/xvfl&.piv im&ij-ac t« 
S-rnla roiv Jioaiv y,n 5 wji{ iMr,\a Qjfcpvac xara. tQ; &'.ac ^ 
Ta; JiallnVsif, ftEcfoovncrsv <o'c li^v Iriv oitJt/ftuTEfOv a'v?{0C, " n«- 
" loov oVc-a te ya~av STrlOTEfsi T£ 5 f{or£i." vr(ai\t~iv u* ji/'tu^! c , 
ti; Kaxiiv liOTfo^iiv aVoJ.Wc rS o'vr3f<o'?ri>. ld. Airminc an 
Corfiorii affe&ionet Jint pejores ; ip^o inirio. Citat porro hunc 
Homeri locum Dio Cbryf.fi, Oral. 23, Jub initio, 

Vcr. 447. — sVijrWu te x) ejTrsi.] Codd. Italic. a Tbc. Bcnt- 
telo collati, l7ri7rv£i'fi j<J i'^7r£i. 

Ver. 449. — eoVcVi ] Vide fupra ad V , 42. 

Ver. 450. 'h ux oXi;.] Pronuntiabatur rTi^' aM;. Vide 
fupra ad »', 18 ; & ad i, 349. 

Ibid, — aiiTif.] Cod. Harlcian. iXKxc. Tlavrm, "To-a te yarav itrimwin te x, £f7T£i.] 
TtfTo u ^.lCSnat \ifav £7ri vr7rt't< 5 a^llytvuc' ttjlv ya^ ic-fj wTaic 

«V£\i;. eH aVo;ov, uii yu/u.w, uii afxotfov, bJS ^iajov »'« Vtr ' 455- A»ji t AXifti] Deeft hic vetfus in uno ex MSS 

«VOfaiTr©- Iv yova"'<; i^^v&- 0) fxiv* Cx^'" ^ 5 ' xala^av IJuxEV l' al ' c '' » r *- Bentlcio collats. 

iic <paic oJJv n tfuo-tf tt >x' ai/t4«7i ■nr£<pi/{ l <*£v®-, 5 Atiflja tjiEfi'- /•'tr, 459, — a'x'f'i«fv©-.] Vide fupra ad /, 260. 
«AEivc, 15 ^oviuo.MEv»,) fAaKhm n ymoiptiw ioixoic, vfcvi; ifa 

Per> nim Sc refugiebat e Trckjanoruxn 

tumuku, 
. li le & irruebat confertam per tur- 

bam perfequens, 
Sed non interficiebat viros, cum Jmpe- 

tum lumebat ad perfequendum : 
Haudqiuquam enim licuit, folus cura 

elVet facra in fella, 
Haftj impetum-facere, & inhibere ve- 

loces equos. 
Tandem vero illum focius vir vidit 

OCLlllS 

Alcimedon, filius Laercei AZmou\6x : 

Stetjt autem poft cdituid, & Autome- 

dontem allocutus eft : 
i( Automedon, quifnam tibi deorum 

inutile confilium 
" Pefloribus iniidit, & abftulit men- 

tem fanam ? 
*' Quod ita in Troi.inos pngnas piima 

in turba 144 O M H P O Y LlB. XVII. 

'Peu u yxp (ptvyicrycev vir e« Tpciav opV[xuy§S, 

'?e7u §' E77z't~/x<ncs ■zroXuv ku8' cpiXov ovd£uv, 

'AXX' «% vipei (puTac, ot ItrirevoiiTo Stuaeiv ' 

Ou yuo srug yv, olov lovQ Upu evi 01'pou, 
465 "El%e< e(popfcxo-dui, y^ £7T»V%£<i/ uzexg \7r7rxc.. 

'0']/e §e §■»} utv eTottp©* olvrip i§ev o(p9uXfio7cnv 

'AXfctusSuv, vlog Auepxe<& Atuovi§xo ' 

XtvJ §' 07Tidsv §ipooio, y^ AuToue§ov]u ■Ztrpoo-quoct ' 
Auri[/e§ov, t/j toi vv Beuv vvpcepoetx (2vXv\v 
47D 'Ei> s"!iQi<r<riv l9y]Ki k) \\eXe\o (ppivuc. icr9Xug ; 

Oiov "sroog Tpwa? f/,u%eui ■wpuTu iv ofttXu 

MM ' cItkp toi 'iTcupo^ «*i$*TO ' Tiv^eoc n&fl^ " ^i.* £°* d 

AvTog e%uv ufAOiQ-iv oiyy,XXe]xi Aiutttoxo. 

Tov §' oiVT AvTOfie§uv ■srpoo-iipvt, Aiupi^ vicc' 
47 c 'AXKiueoov, t»V yc-9 toi'A%chuv uXX<&> Sf/oTog, 

"l-TTTOlV U7XVUTUV i%ift,iV §[iV}tTlV Ti UiV^ TS, 
Ej fAVJ n*TpO^X©-, BiipiV fAVjS"UP UTuXufj©^, 

Zuog euv ; vvv §' uv Suvx]©- s^ f/.o7pu Kixeaet ' 

'AXXu q-v p. fjuac-iya y^ v,viu criyuXoiv]u 
4S0 AePxi, eyu §' 'iiriruv U7ro&vjo-ouai, o(ppu f/x%ufcxi. 
*Qg e<puT' ' AXx.ifjci§uv §e fioyQoov upfjc iirooio-aq, 

ILoLpprcOJLftuq uug-iyu k, v\vlu Xuge]o x £ {" riv ' 

AvToue§uv §' uvrop-dQ-i' vovjQ-i §e (pui§t[*&>"Eic]up, 

Avtiku §' Aivelzv -&poo-e(puviiv ifyvc iov]w 
4S5 Alviiu, Tpuuv fixXvjtpope xaXy.oxiTuvuv, 

"\nrtru tu§ evovjo-u ■sroouy.e©- Aiukiouo 

'Ec ■aroXif/ov wpo(po:vev]e Qvv ^vio-^pnri xuKp"<n ' 

Tu %ev ieXiroiysqv a\pv\Q-efjav, el Qv yi Bv>/.u 

Y,u idiXat; iTTii vx uv l(popfi.vfiev]i ye vulv 
490 TXutiv lvuvTi£iov s~dv]eg fiu%iQ-UQ-tiui upv\'t. " Ipfe gerens humeris exnltat JEi- 

cid^e. 
IHurn vero Atitomedon .illocutus eft, 

Diotts filius : 
" Alcimedon, quifnam tibi Achivo- 

cjum alius fimilis, 
" Equortim nnniortalium qui teneat 

domituramque animulque, 

" Nift Patroclus, diis artifex par, 

" Dnm viveret? Nunc vero mors & 

fatum eccpat. 
" Quin tu fcuticam tc habenas miro- 

artificio-factas 
" Accipe, ego ver6 de cquis decedam, 

ut pugnem. 
S'c dixi': Alcimedon autem celerem- 

prreljo currum ut-confcendit, 
Statim fcuticam & habenas cepit ma- 

nibus ; 
Automedon ver6 defiliit : Animadvertit 

autem illuiirls He£lor, 
Statimque /Eneam allocutus eft prope 

aftantcm : 
" /En-a, Trojanorum princeps aere- 

loricatorum, 
" Equo5 hos animadverti' velocis /Ea- 

cid.-e 
" In pugnam progreffos, cum aurigis 

imbellibus : 
" Idc6 fperaverim me capturum, fi 

modo tu animo. 
" Tuo velis; neque enim inuentes 

utique nos 
" Suiiinuerint contu flantes pugnare 

Marte. Vcr. 461. 'Psa fith >*!£.] Ita ex duobus MSS edidit Sar- 
r:f:us. Al. 'pe'« /x a.-. Pronuntiabatur, ut opinor, 'Pa 
fAtv ya% — . Vide fupia ad i, 5. Sic apud liefiodum : 

'PsTa (J.h yx% $£ia£i . ' Ef y. k, 'H^ue^. 5. 

Vtr. &C>-,. — i<rtrEutti1o.] Ita MS. Cantab. a Barmflo & MSS 
Italic. a Tbo. Bcmleio collati. Al. ic-c-iuiio. Quod nullo modo 
ferri potelt. 

Vtr, 471. — tjitSrf h OjOtX».] Codd, i Tbo. BentUio col- 

I*ti, V. ; >{A.i\-Jl ifftTOJ, Ver. 475.— Ti'c 3-«'; Tti.l Cod. Uarleian. Ti'f t" af tsi. 
Vir. 476. — a't9-iaTif/.] Vide fupra ad a, 398. 
Ver.^li. — a'ra»an®-.] Vide fupra ad S', 627. 
Ver. 478.— m J' aS SaietT©-.] Al, \ui al SaVaT©-, 
Jbid. — Jti^a'v£i.] Al. xd>>v-].i]/. 

Ver. 4S0. — ly» $' ittTtm aVoJtjiro^afli.] Vide fupra ad ej 
"7- 

/"irr. 4.S6. — otoWxei^-.] Videfup, ad d, 58. 

VCT. IAIAAOS P. 

A r\ " » ' r ' ' ''A '\- '•■ ' ■ r ' 

il; e^xt ad oi7rt&j;o-£v auj tjc.'.; A\yj,<rao. 
Tu $ tSv; /3r t Tv;v, jcosr,; eI\v.'.svu uuts£ 
Avrcri, -sgE-i\o~t' -nro\v; d' Eirs\'/\\oF\o yx\y.o;. 
To~ti cY d[ix Xpoptog te, tc, " Ac%\1^ Bscs:<J'/i;, 
495 "Hicrxv d[x<porsoot' [xd\a Ss Q(p triv rj\7rfjo Bviao; 
Avtu te yFjsvsstv, s\dxv t sgtavyevx; 'iiriru;. 
'Nr.TTtot, io dd ejxeWov dvxtijcoFl^i ys veeoSxt 
Avti; ccit Avroue^ofl,©*' o J", su^dusvo; Atl ■srccfgi, 
'A\xr\; yi) BivsQ^ ■sr\r i ro §cevx; d[iyt[j,s}<xii<z; ' 
500 Avri/.a 0' A\K.ttxeoov]x ■wgocrrJSx, ■zrtr-ov etcc'oov' 

A\Kt[jcstov, jj.'/i c/j y,ot a7ro7rpo9sv tTysv.sv Ittttk;, 
AWct jj.x\ e[jctveiov\e [j.e^xQpevW £ ydg eyuFs 
"E',c]o(ioc TlztccyJcriV ySvs^ QyJjGScrdxi otu, 
Ylptv y eir Ayj\\r t o; KaWtTDtye /Srfisvai 'irnru, 
505 Nw; KoFjayFjstvav\x, (po£y;Tat $e 5"iya; dvlouv 
AcFstuv' r] k aVToq evi ■urpdiTOtartv d\uq. 

1 Q; st-rruv, Atav\s Kc.\ET<ra\o, y^ Msvs\aov' 
A.avr , A^ystuv r\yy\rogE, k) Msis\as, 
'Htoi [a, tov vskocv ETrtTgarreb^ ottoi agig-ot, 
5 10 'Autp' ccvtoj fLs^dysv, y^ dccvvso-Qxt riya; dvccuv' 
riutv oe l^uotTiv x[u.vvi[E vr\\ss; r\uxo. 
Trjos yccQ eS^itxv •sro\s[iov kcFJx cJaKgvosvJa 
' Ek\u£, Aivstcc; 3 , oi Tpuuv eltriv dgtr-ot. 
AXX' r,TOt J2 ravra Beuv ev yivaTt KStTCU. 
515 Htu yap yj syu' ra cs kev Au -urxvia [jcs\;]Tsi. 
H ox, Ky ay,irE7ra\uv ■wpotei cJo\tyoT)ctov eJV©*, 
K«t (~a\sv ' A<y/\Toto KaT d<T7riSa ■stxvJot' EtT'/\v' 
'H 6 tJx eFy^ epvjo, Sid -urgo cl sio-ctfo ya\Ko;, 
^itaigr] <T sv yag-g) Std ^ur-y)^ e\acrcrev. Lib. XVIT. H5 - 

Sic dixft : neqi!- nr.n-aLrecutus eft for* 

tis filius Anch 1>. 
Hi air.em refta ibant, tergoribus boum 

tecti hnmerr^ 
Arid f, folidis: mu!tip!ex vero fuper- 

induclum erat aes. 
Cum his au'em Chrom : u'"que, S: Are- 

tus divii:a-f\"rma-pr£Boitus, 
Ibant ambo : admodum vero ifs fpera- 

b^t Bn.mus 
Ipfofque inteificere, abigsrcque arduos» 

cervicibus ecuos. 
Stjfti, necjue enim erant fine-fangulne 

u*iqne reverfuri 
Retio ab Automcdonte : ii!e autem, 

precalus J vem patrem, 
Fcrtitodin- &: rob< le repletus eft pra?- 

cordia crcumfufa calpine : 
Stat m vero Altirr.edontem afi*atus eft 

fidum focium : 
" Alcimedon, ne jam a me longe tene 

equoa, 
,: Sed proxin e infpirantes in tergum: 

hiud enim ego 
<c Hriflorirm Piiimidem a. robore tem- 

peraturum putr, 
•' Ant<quam Achillis pulchre jubatos 

con^ccnderlt equos, 
«* Nobis intfrfeclis j fugav; ritque or- 

nes virorum 
" Argwomm : vel ipfe inter piimos 

caprus fuer»t. 
Sic fatus, Ajaces vocavit, & Menela- 

um : 
" Ajace?, Argivorum tlu^orcs, & Me- 

nelae, 
*' Moitui quidem curam committite 

iif f quotquot fortiffimi, 
" Ut t-um circumeuntes dcfen-^ant, & 

pr«pu!fent rrdines virorum ; 
*' A n.bis vero vivis propulfate crude- 

Icm diem. 
" Hic enim ingruunt pugnam per la- 

crymofam 
c< H ftor, ^neafijue, qui Troj.no- 

rum, funt fortuTimi, 
" Sed hsc qijidem Dcorum in genibus 

pofita funt : 
J^culabor enim & ego : hasc autem 

Jovi omnia curas erunt. 
Ditit, Sc vibratam emifit praslongam 

hallam, 
Et intorfit Areti in clypeum undique 

sequalem : 
Is veit> non haftam inhibuit, penitus 

autem tranfiit as, 
Imumque in veutrem per balteum 

trajecit. Vor, 494 — &na:tnip.] Vide fupra ad. £\ 623. 

/V. 495. — hXirilo.'] Al.sXnfio. 

Vir. 497. — dvetty.x r Ui] Vide fupra ad ver, 363. A'. a\.£. >".'. 

Vkr. 499 — <f>§£va?; ay.ytfAsXatva;.] Vjde fupu ad ver, S3, 

Ver, 501.— ('irfftff.J Cod. Hjrleian. Xnitx* 

Vtr, 503 — TJfitifulw.] Vide fupia ad *, 398, Ver, ej2. — Vftrav.2 Vide fupra ad ,tt', 359. 
Ver. 513. "tjflatfjj Ahtlag &', ot T^oSary eiVIv a 5 i{-oi»] 

H ftoris ^fEnesque manu vitftona Graium 

Hx/it j Ambo animis, ambo in/lgnes praflantibus armis. 

JEn. XI, 2*9. 
Ver, 5 14. \\\\* ?T3( fASt ravTa. Swy h yvyaa-t xE"Vii.J Sic 
Ver. 505 tyi&.cat Xi triya^ «Vji».] Al. fotfrai ti r^C apud Euripidem, 

5 * A\>. i-; &etfe v^" ravr dvsSlijs-avr s^Eff. 

/^r, 506. — x?.ooj].J Cod. Uarleian. duU* Pbeenijf, ver. 712» 

/Vr. 509, — VtTtt b ; ;-oi J ^4/. Qtiri^ d^<rot. Ver. 51S.— ijyro.] V.de fupra ad ■/, 555, 

u r«. x 46 O M H P O T 

520 £1; crav orvv f%uv ~re\exuv uifyjto; «i/s/7, 
Kotyotg e^omQsv Kepauv fzos; dycuvkcio, 
\va txu.t, ota ~rucrav, oe ~raoQonuv epi7?yo~iv' 
' Qg up 'oye t~oo9oquv ~re~ev v-rji®*' Iv 6s ol e/V©j 
i\r,oviotcrt p.u\ orv Kaaoaivousvov Xvs yv.u. 
52^ "¥.:C]up & AuTOfjt,i.6ovj©-> txxovjitre $up) (pastvu' 
AAA [2 dvja iouv yXevajo -vd\KSov eT%<&*' 
Up0G~G~u yup kutsku^js ' ~o S" e^o-ridev ciopv puKpov 
Ovhsi evic-Ki<x<p8'/i, eir\ tT »fi/a%©j ~re\efZi-x8-ij 
E/VsG^ ev6a§ eiteir dcptei fjcevo; o&ptfjc<§k cipr,;. 
Kai vu kb ovj £* 

E* jttij faw Alafje dteKpivav fispuuTS, 
Oj 'p y\6ov r.av 'ofJLiXov, eraicM xixXvjxofl©*. 
T»5 d v~o r \y.{JL--Tuv\e<; e-vuQv,trav ~rd\tv uvti; 
Exjup, Atveia; t, vjde Xoopctt^ BeoeiStjs ' 
A->;-jcv oe kcct uuQi \ittov, hscuiyyfevov vjtoq, 
Keifitvov' AuTOfs/sSuv $1, Bom drdXavj©^"Apyj~, 
evyea t erevaotye, jc, evyouevQ- e-~&* -voa. 
H orj fidv oXiyov ye MsvotTidiao Suvofj^ 
Kv)q aye^ fieQev]Ku, ^sosioud ~rep koJuttsQvuv. 
ri; snruv, e; otcppov eXuv evuoa faoTcevjx L'ib. XVII. .j PfA'/]\);]T't]-J , $15 54° Ut verrj cOm acutam tenens fccurimv 

juveois vir, 
Iftu incuffu poft cor.-iua bovis a»re- 

ftis, 
Nervum r.itifctri J it totujtl ; hic autem 

fallu djto ca I : 
Sic utique & il| ■ faltu dato cecidit lu- 

pinus : ei , ,. 
In vifceribus psrquam acutavibrata M. 

v,c membra. 
Hectoj veto in ' itoi | ■ im jacu- 

iatus cft hafla fu g n' 
Sed is <|uidem ex adverib confj 

evi! ivit sre ,.• halt.im ; 
In anteriorem en^m paitcm proclin ivit : 

a tergo ve:o hafla longl 
Solo infia elt, fupraque pars pofierior 

quaffabiti:r 
Haflie: tum veio deindt* rerr.ifit impe- 

tnni //,.'.;« vahJa h :|1.t. 
1: ,, nino tunc enfibus cominus con» 

1 'ii riirent, 
Si non ipf. s Ajtces diremifie.it ar- 

dente^ 
Qui adveniebant p;r turbam, focio . ,- 

cante. 
Kos autem fubveriti ccfTerunt ruisCis 

retio 
Heftor,^ ^5ne.if;i|., atque Chromius 

divina-forma-praedims ; 
Aretum vero ibidem dcreliquerunt, la- 

ceratum rorde, 
Jacentem : Automedon autem, vcloci 

par Matti, 
Armifque fpuliavit, & glorians verbum 

dtxit : 
" Pr.if.-fl6 jam paululum fjjtem de 

Mentetiade mortuo 
" C,r dnlore levavi, drteriorern licet 

interfccerim. 
Sic fafis, in cvrrum fumptas cxuvias 
crucntas 

C",-:;', uv $' UVTO; e£utVS, ~rocu; yl ysTpa; V~Sr.QtV Pc '"<< ipsenue-confcendebat, pedes & 

^ su 1, ^ manus fuperne 

Sanguinolentus, tanquam leo taurrm 

depaftus. 
Rurtus autem fuper Patroclo inte.lde- 

batur alpera pugna, 
Gravis, lacrym fa : excitabat nen.e 
certamen Minerva, 

] Vide fupia ad 1', 40+. Li.i.cutosi;, u; ti; ts Xeuv Kocjd tuvdov eSvjrJu;. 
'Aip eirt VIxIqokXu tstoJo KQtxle-Yyj VTfiiv,-, 
AQfaXe"/], T~o\vuUKQv;' 'eysipe %t vsTkQ- 'AOyv-, ViT. 510, l Sl; J 1 ' orav ei|uv I^wj 'mihinvf.'] 
Q^ales mugitus, fugit cum faucius ararn 
Taurus, & incertam excufiit cervice fecurim. 

j~n. II, 223. 
Q110 in loco Vi'g\lium tlomero longe fupcriorem exiflimat Scali- 
ger ; Pocic. Ub . 5. taf. 3. Sed non refla inftituta eft com- 
p.iatio. Virgiliui enim Taurum d-picgit, qui, pr:is quam 
inter£c:atur, ab zxl fe proripuerit, maximofque edens mu- 
gitus, aufugiat; Kascus Tiurum, oui lethali iflu percufius 
faltu dato moribundus humi decidat, Ceteium qui rat one, 
■, hic ultimam producat ; item inor. 'y.iv©< t ver. 537 ; 
vidt luprit ad d, 51. 

i'cr. 512. "ita Tajttj tia crayav.] K«! h Tj r ; Hn? tl cVa 
" . " - •- '/ cTav oguv ~yjM vriMxw «»{, gmeiva T<t'/tt>i iii 

GTM-atl,'' otvli ra iuSipy Tiil Tw (pariv 0.' «raTiugi oti t;/' t?. 
.axoj.i //E/xi^BTai Tti ytvoy,ivo!/. Eujiatb, in Comment. 

ii '., 1, 

]'.r. 514. KttuMTi.'] AK NijWcie-i, 526. — 1 {j.vj aV?« I6id.— x di M «i Ur^®..] Vidc fujia ad y, 3S0. 
Ver. 529— a>.a fiii©..] Vide fupra ad ,', 444; & ai m - 
613. 

Ver. 531. — J.ixjivav.] De hujus vocis profod:.*, vide fu- 
pra ad d, 309. 

lb:d. — ,us,uaiTS.] Vide fup a ad >', 46. 

?' t T. 533. T«; y uVflagftfmvV] ^/. Tu; i/V.7a f e,Var1 = f. 

y«r, 53+ — &eftjfef e .] V,de fupra aJ 0', 623. 
r.r. 5 ;S. — &«:•.?©•.] Cod. Harleian. tafU,T@: 

Vtr. 542.— i,- T^c TS \im «.a-d tk" s «: iJi.Ji,,-.] Ka J T j « J { 

"^Tir n-Xam tta T a Ta^tv e^iW { ," «i™xo).Btri [oi ore>ai«'-] 

t- jy*S e,xgCT <fa<ri t^c >>siro;, tos tic «roXTia SWjtcitii v.v 
TSUfol wajisTio-iv. rtl j.«j tJ |UET{w, .;,.-.•,, ,Va/i«f E : 
tiirsTi, Irsi' ot» bi ^ btoj >-ja<f.ai, '< ?,£4iv TsiTotv «c7.?> : ; . 
Eiijl.itb. in Comtnent. adg, j. 

AVr.. IMA AOI P. 
?4-5 Ovoavodsv Kxja.Ca.o-ci' -urpoviZt yao sv^vona Zevg 
'Opvvptvat Aavavg' <5\; ydp vo^- srpxrrsr avTd. 
'Hvre nroo^vptv^v iptv 9 , v-/fjo~crt ravvcrc-A 
2.svg e% upavovsv, rtpag tf^ftevai ij rrroXiy.OiO, 
*H ^ yttyuv^ SvrQxXrrt'^' o$ \d n epiuv 
550 'AvQ^uonsg dvsravrsv trr\ yQcv\, y.-.^Xc: h -r/jost' 
x ~Tlg v\, Tzropcpvpevi vtQtXvi irrvx.ao-a.o-a e avrr,v, 
Avosr ' Ayatuv 'lQv®>, eyetoe cl QuTot sxc.rov. 
Udutov <T 'ATpeS^ vlov srro]pyvao-a "arpoo-vjvciot, 
"lcp9tfiov MsvsXxov, 6 ydp \d cl efyv9ev vjiV, 
frr El<rafAvvj OotWi dsfiag xj drstosa tyuvrp' 
to\ JS Svj, MsvsXxs, KoZ\n<puvi k) ovetd©* 
"Eo-<rs]at, s't ic 'AytXyog dyavv wtg-tiv eratpoV 
Tsiyst vrro Tpuuv rayssg xvveg eXxvcrucriv ' 
AXX tyso Kpajspug, orpvve oe Xaov u.rrxv\a. 
c6o Tiji/ <T aure wpoo-ettrre (sovjv uyxoog MsvsXalOh ' 
<Do<V<£, «tJos, yepate nra.Xatysvsg, ei yap Avvjvi] 
Ao/.j Jt«p7®^> £/.ioi, (2sXsuv l' drrsrUY.oi epuvjV ' 
'{'Z xzv tyuy sSsXo:ftt rxra.otg-ay.evat Xy auvvi v 
HctjcozXu' ftaXa ydp ye Bavuv scrsftxrcraio ^iVfiov' 
r6 C 'AXX'"Ek}up nrvpog alvov tyst ysv^, ao" drroX;]yst 
XaXxu ovjtouv ' rto ydp Zevg xvfr&> orrd(j.i. 

*Qg (pdro' y/\9v\jtv oe Bed yXavzurrtg AQqvq, 
"O-fjt \d ol ■srfcpTrpuja Btuv yorfo-ctfd ■sravjtov" Lib. XVII. 147 

E-cce.o delapfa ; miferat enim h*c-- 

fonanS Jjpiter 
Ut concitaret Danaos : jam enim ar.i- 

mus converfns erat ejua. 
Velnti cum purpuieain i:in mortalibui 

extendit 
J.;-.f coilitus, quffl portendat vel 

pugnam, 
Vel etiam tempeftatcm frigtdam ^ n ae 

continud ab opcribus 
Hornines cclTjre-facit fuper-terrair, 

pecudefque conlriflat : 
S.c hajc csrulea nube quum conte 

rat fc, 
IttgrefTa ert Acl-.ivcrum gentem, exci- 

tal atqua virum 
Prin j:ti v^.6 Atrei filium incitans >U 

locuta e(>, 
Foitem Menclaum, hic cnim eam pro- 

pe erat, 
Poftquam-femet-airimulaverat Pl 1 i 

cotporc &: indefefia voce : 
<( Tibi certe - , [ 

oppr bi ium 
*' Eiit, fi quiJem Achillis iilufliis fi- 

djm focium 
e< Muro fub Tn jsnorum velaces cane* 

difcerpferint : 
«' Sed capeile pugvam ftrenue, adhcr- 

tarec Je populum cmnem. 
H^nc 3ute.Ti vicifiim aftatus el^ fp 

(lrenuus Menelr.us : 
* ( Phcehix, pater, fenex olim nate, u- 

tinam Minerva 
" Daret robur mihi, teiorumque aver- 

tevet impetum : 
*' Ita ecjuiJem vellem adelTe Sc auxili- 

um ferre 
tc Patrorlo: gnviter enim milii mor- 

tuus defidcrio-percufiit jniir.um. 
* l Sed Heftor ignls horrendam hibet 

vim, neque ceilat 
*' JEve c^cm-edere: ei enim Jflpi- 

ttr gloriam pr.ebet. 
Sic dixit : Gavifa eir autem oculos- 

caefia Mineiva, 
(V I fe ante deos precatus eiTet 0- 
mnes : Vcr* 54.5. — swgcara ZEilff.] Vide fupra ad a, 175. 

Vcr. 546. 'OgTOfWBVat.] Vide fupra ad /, 260. 

Jbid. — vi& IxgttwT etuTaf.] Vide fupra ad /', 45. 

^er. 547 — 551. — »wog T wgsw — "BJOgtpugEji.] Vi.le fuprS ad a, 

4S2. 

^rr. 549.— 5'? j5« ts.] ^w^ /rr/i«f . 

Ver. 551.— "Otrog^ypi»: v£«peXji wuxaVacra EauTiJv.] Vidc fu- 
pra ad i*r', 334. 

Ibid,— TEryxaVa 3-.t . ] Vide fupra ad a, 140. 

K/rf, s «utiJ».] Ita ex uno MS cdidit Barne/lus: 'Eain>i\', 

^ jr.tiXXov ^aX£Xi;^£Vftj; e avT-iv a.'? 'Ofdfg* ^a^..v rthnsfl ■ 
Eufiatb. 

Ver. 552. Auflrti 1 .] Vide fupra ad £, 35 ; & ad e, 109. 

/V. 553. — STTolguvaer».] /?/. istfgifrtftroii 

/Vr. 555. Ei<ra^£:_>i «OiViW XifAa? ^ drsi^ <pi;".».'v.] Vide lu- 
pri ad v', 45. 

A' t -r. eeSt — j^xyVxsriv] ^/. li\XU^tfo-(, BXfclVtfcrij & i\" ^irr. 560.- — {Jojjv c-^a^c;.] Vide fupia ad $', 408. 

f?r» 561. «omf.] Videfupraad ^', 267. 

7i t/. — wcXn (^svec'.] -^/. J.elgSy^Ec;. 

Vcr. 564. — lT;y.d<rtr-jt?iti.] liarr.efiut ex unc MS edldit V.-- 
ficfirerfi/o, atquc ita omnino lci.nendum conteru ' ; iL .- ? .;rcjaa t 
'* enim." iuquit, ** ftftrit EfAa£a% in tfarifio primb Medio, non 
Ey.acrs-ix/o." Atqui vox hxc iu^pe apud Homerum in Futuro Sc 
Aorijlo primo occutrit : 

"V.hv.€> 0"' ftflwg ivty.aa-!TSTai t <n$? In-iSncref. 7^/d(/, S 1 ', 190, 
' ^T./.^crrsiiUT-.S^^— ^V^ *j 3° 3 « 

Tct* l.vvt" .-_.:;' - ; ?art l»l X e £*"' (WcVttcrfltti. 

/_>/j7. jft.', 5^0, 

— a. 5= crwoy/oart t-it ^;:,- 

ITaVctc ttjM^tjtiCttVttp-fo* ■ ■ 7i/V. J, T^z, 

Vide & infra ad u, 425. 

/'<fr. 565. — cfivov.] «!**• MSi /;.7:Vr. a Tbo.B.*t:r/<rh col- 
latus. f^r. 567. — ;\^:v. :-'>::; 'a9t/I].] Vidc fupta ad a, 206, Pir. 1 4 8 O M H P O T 

»r-- *W /"1 ' >' \ ' ' "^ 

E'/ 6& /;<^v uy.oin k? cv yccvxcutv tOwe, 

570 K«/ o» jU,L/*V BdjT^ ^* £-rj9tcrtra> ev^xsv, 
"Hre yc, IqFousvi] ud\x ireo Xfoog dvciQOLieoto, 
'lcryjf.tda Say.snv, \ctoov rt 01 aifA a.v9pa>7ns' 
Tcta y.tv Bdoosvg ■sr\r](rev (pQevag afi<pi t ue\aivug. 
BiJ <T ewi Ho\qox\u, r^ dxovTtcre dXQt (pae.vu, 

C7 c "Ecrxe <T ev) Tciuetrcrt FloJijf, vlog 'HeriuvQk, 

' Atyveiog t, dyaSog re' fjcd\tc-a li [a.v tUv"Ek]uq 
Avliv, ETret 0* ETasTo©* evjv <pi\<&- Et\x7rtvxc-r\g' 
Tov qu Kct]d (^wc-ypa flaXe £av9og Msvs\uQ->, 
'Ai^ctvja (po&ovSt ' iStd -wqo Te ■%x'hx.ov e\xcro-e ' 

580 AeS7rrj0-ev oe srecruv' drdp 'ArcietcJrjg MeiieXis®' 
"NexQOv vtt ex T^uuv ecvtrev Litjd £#!/©-> trxtQuv. 
"Ex}oqo& y eFyvQev lc-dpev©* utqvvev 'AttoWuv, 
Qxtvo7Tt Acrtaoy evu\iyxi<&>, bg ot dTrxvjuv 
Sttvuv <pt\7xT©* tcrKSv, 'AEv£o9i otxtu vxiuv ' 

cS C Tu Lt, v eetcr.-Lic-vQ» trr^ocn(pyi ixat.pFo: ArroWuv' 
"Ex]oq, tIc xe cr et «AX©» 'Ayxtuv TapQvjcretev 
Oiov 3'rj MeveXaov V/TeTQtcrag, 0: ro •ZtrapCX> nrSQ 
Ma\Sazoc atyLi^Tjg, vvv <T o'iyJ] at oloc detQag 
NeKQOv V7T ex T^uuv' Qov cY tx]ave uric-ov etxiqov, 

tJ(yO 'EoSaov, ev) TtTQoy.dyotcrt, Tio^v, vlov 'Hertuv^. 

*Qc pdro' rov $' uxeQ> vs(ps\rj ex.d\v^ie Lte\xiva' 
Bv) cVs Std TtTpoudyuv xexoqv5usv<^> at'Qo7Ti xu^zu. 

T - \ ' ' " rr /J> '/, > » /* Q / 

Kat tot aQX K.povidvjC. e\er utytda jvcro-avoto-crav, 
Mxpy.aocvjv, ' lovv oe Kotjx vtcpstrcri Ku\v\]jev' 
cgr Ac-pxyxc ce, jjlx\x Lisyx\ tZ[VTre Trjv d eTivx^t' Lib. XVII. 

Vim autfm humcris & ten.bus Fndi- 

dit, 
Et ei mufca: audachm peftoribus im- 

mifit, 
Qurc licct abafta crebro a corpore hu- 

mano, 
Appetit mordere, dulcifque illi fart(,u s 

hominis ejl : 
Tali eom audacia replevit prascordia 

circumfufa- caigit e, 
Acceflit vtio ad Pa r mck;m, & jacula- 

Cul eft hafta fulgenti. 
Erat autem iri Tnjinis Podts, filius 

Eeiioni?, 
Divcf.me, fortifque; maxirre vcioeum 

honor.ibat He&or 
Inier popubres, fibi enim fodalis erat 

charus conviva : 
Hunc ad baltcum percuiTit flavus Mc- 

neiaus, 
Rinntem in-fugam ; penitiilque ses ad- 

i-git : 
Fragorem vero eddit cadens : at Atri- 

des Menelaus 
Mortuum a Trojanis fubtrahebat ad 

agmen fociorum. 
Hdtorem autem propj ftans hortans- 

excitabat Apollo, 
Phi-nopi AfiaJ^ fimilis, qui illi o- 

mnium 
Ho^pitum cba-ifilmts erat, in Abjdo 

a?des habitans : 
Hurc leCt cum sl7imu'.* l Tct, irfum af- 

fams eft longe-jaculans Apnllo : 
" Heclor, quii onmino te ampljus alius 

Achivorum formidaverlt ? 
" Cum ita nunc Menelaum territus 

fugis, qui tamen anterac 
" M.dlis bellator, nunc vcio abit folus 

fublatum auferens 
*' Mortuum e Trojanis : tuum autem 

interfecit fidum fucium, 
" Strenuum, inter pr mos-pugnatoies, 

Pod?n, filium Eetioni9. 
Sic dixit : lllum vero doloris nubes 

obtcxit nigra : 
Procefiit autem per primos-pugnatores 

armatus corufco a?re, 
Tum veio Satuinius fumpfit xg dtrn 

fin. bi iatam, 
Splendentem, Idamque nubibus coope- 

ruit : 
Fulguribus etiam emifiis, admodum 

grande intonuit ; eamque conculfit : V.r. 570. — s'i"kev.] AK efliwf». ultimam producst ; item ',-, v.r. 583 ; & xhtcl, vir. 594 ; & 

Ver. 571. — ■giijusni.] Al. el^cfUni. y.Jha, vcr. 595; vide fupra ad £, <;i. 

Ver. 573. — Sajwuc.] Ita ex MSS & Scbel. edidit Bjr. r ' r - 5%S- TS./tu l.-itrajuEv©-.] Vide fupra ad y', 3S9. 

scfiui. Al. &ajo-Bc. lb.d,— =ita'ef>-©',] Vide fupia ad d, 43, & 58. 

lbid. — ip s tva; a^^utXaivaf.] Vide fupra ad ver. 83. Vcr. 591. — rh &' a^=®' n<pi\<i Ixa^i/^E ^£'.ana.] Vide in- 

Ver, 575. "Ec-xe S' tvi TjaWo-i.] Cod. Harleiait. *"Hv H fl * xi ""'• 22 - 

tic iv T^arc-i. Ver. 593. Ka! toV a 5 a Kgcn'o>ic.] 

Vcr. c,tj. — ; w a' 0! ETaTf©. eijv ^©- E'xa7rivac-n';.] t'v ya, " J ovem : c "m f*pe nigrantem 

iv EiXaw.m fUcv itfr.xa, tov tv too iennCr Jio 5 htoiei* uutov jiigida concuteiet dextia ; nimbofque cieret, 

uVJ M£VE>.ai tiIjOic-kc^uevov, KaTa T>i'v j.a{-£ja. Atberaus, llb. VI. ^"- VIII, 353. 

'"?• 8. Ibid.—^vTtraiUescrav.] Ita edidit Barmfius, ex s, 75S, & i, 

Vcr. 578. Tov pa,] Hu/tc utiqt.e , Hurc ij>guam . 22 9' ^' Svo-avo'£o-c-av ut opinor, minus recie ; nam SyVav©* 

V,r. 5 Si-;ra>Ev©. »t s -wev.] Qu5 ratione i r «>£,©-, hU P"ntam cortipit : '««» Sro-«'». 4 - ipgSs,, fupra f, 1S1. 

Ver. IAIAAOI P. 
N«mjv os Tpuecro-i StSa, etpoQv\rt S' 'AyxrJg. 

rTp&T'©-» Yl7\vsXsug BoiutiQj VPZ e $°£° 10 ' 
BXyjTO yxq cifcov ovqi, ~zrqoo-u Tt']q-?fiu,sv&> atn, 
' Axpov smtXiyS:;v' yqx-^sv Ss ol ocreov xyqig 

600 Aiyf.y TlaXvSxtiav}^- yxp q sCxXs QyjSov sX^ v. 
Avjitov c-cuij' ' EkJwo QyeSov xtxgs ytTq' s-.\ Kxq-ru, 
Ttov AXtK]qvovQh fz'yx8ufiV •urxuos Se yd-ft:;-' 
Tpsrirs 6e -Trx-rj^vxg, srrel iv.srt v\X-ts]o Svftu 
Efy©^ syvv sv ystqt uotyv\o-'0'9on Tpuso-o-tv. 

605 ''EkIoox 0" lSof.svsug uejot Av;itov o-y.v\9efjx 
Be£>Xv\y.ei Baqvpsot xxjot fTj3©u 7-rxpx ux?ov ' 
Ev y.avXu 6 exy/\ coXiyov Soqv' ro) 6' s^otjtxv 
T^oieg " S iSousvyo- xKov\s.cre AsvKocXtSoco 
A«ppw s^sg-ctOT^' tQ uev q xtto tvt&ov xfj.xqjev' 

6lO Avtcco Mv\piovxo o-rxovx B\ r)vioyov rs, 

Koiqxvov, o- q' sk Avxjn evzjifiey,]- irrer' xvtu ' 
Tlsco; yxq tx -zrpcjTX, Xt-ruv vexg Xf/.OieXto-crxg, 
'HXu8e, kxi y.evT-ucri usyx Kqatr@* eyAjxXt^tv, 
E» fiv\ Koiqav^ ukx -zroduKexg v)Xxtsv iTT-rag' 

6/5 Ka< tu ft <£«©* v)x6sv, xuvve os vv\Xeeg r.uxq' 
AvTog S toXeo-e Bvuov v<p"'EK]oqQ> xvSqo/povoto. 
Tcv (2xX vtto yvx9uo~o y^ xctj©^, Ik S' xq oSoC\xg 
CLts Soqv -zrqvuvov, Stx Ss yXuo~o~xv rxue ueirmp/-' 
H017TS s£ oyeuv, Kajx vpux yevsv eqocce' 

620 Kxt Txys M-/\qtovv\g eXx£ev yetqeTcri (ptXv\o-i 
Kuipaj tK ■DTlSioio, k) 'lSouevv;x srqocrrjvSx ' 
Mx<g-ts vvv, stug ks Boctg l-ri vvjxg m-jeu' 

r> \\ \ » V r/ » t / I na r > 

wumt&s °e Xj xVTog, ot hksti Kxq r Q> Ayxiuv. 

Qg tfyXT ' Idouevev- S' tftxosv KxXXtrptyxg 't-nr\s~ 

625 N-fjxg e-ri yXatpvqxg' Sv) yxq §e<&> efjcirso-s Bvua. Lie. XVII. 149 Vi^oriam autem Trojanis dedit, m- 

qne-fugam-vertit Achivos. 
Piimus PeneJaus Bceotius fuir-dux fu- 

$x : [f.5, 

PercufTus enim ftierat in humerum ha- 

cum facie in-hoftem-efiet ufq} ver:a, 
Summum ievittr j peillrinxit nempe ei 

ad os ufqt;e 
Curpis Pol\d?rriantis : is enim percuf- 

fcrjt pro^e acceJcm, 
Leitum demr.e Hettor com^nus percuf- 

fit in manum ad carpum, 
Filium Aiectryonis maonanimi j ceflare 

autem fecit a pugr.a: 
Tre^idus autem fugit circumfpeclans ; 

haud enim amplius fperabat animo 
HaRair) ten ntem manuye pugnatu.um 

rum Tr<j-n:s. 

Hedorem veT Uomeneus in LeVtum. 
irruentem 

Peicuflit thoracem ad peclus juxta pa- 

Liliim : 
Ad cufpidia auttm junfluram fratfta eft 

Jonga h.ifta ; & cJ^mavernnt 
Tiojahi : Hic autem in Idomeneumja- 

culatus eft DcucaJidem 
In curru ftmtem: ab eo quidem pau- 

lulum aberravit ; 
Ca?*eium hic Merionis armigerumque 

aurigam^ue, 
Ccersnum, qui e Lydto ter e-habitata 

c • ,'abatur eum : 
Pedrs enitn pnmo, reliftis navibus u- 

ti.iici.ic remis-actis. 
Vene:at, & omnino Trojanis magnam 

vict. ijam prEebuiflet; 
Niii Cu.Tmus aonfeflim celeres addu- 

x iTet equos : 
Et huic q< idem falus venit, arcultque 

farvum diem ; 
Ip.e autem perdidit animam He^oiis 

vi homicidfe. 
Hunc percuiTit fub malam & aurem ; 

dentes autem 
ExcufTit hafta extrema, Imguamque p?r- 

fcidit mediam: 
Cecidit antem e currru, habenafque ef- 

fud.t in-terram : 

Et Ulas Merioncs cepit manifus fui» 

Inclinar.s fe a folo, & Homeneum aj- 

locutus eft : 
" Urge nunc fcutica fpios, ufque dum 

veloces ad naves perverer* ■ 
(< Sentis enim & ipie, q (0 d non arr- 

pi us vicloria e/i Acfaivorum. 
Six dixit : Idomeneua autetn fcutica 

impell bat pulchr- s jub s equos 
Naves veisiis cavas; jam enim timcr 

inciceiat animo. V er - 597- "~ ~ n £% £ ^oCow.] Ccd. Harhiatj» n^ye ^t-to. 
Vir. 599. — s7riA(V5r,v.j Vide fupra ad w', 174. 
Ver. 600. — ydf p E&aXi.] Cod. Harltian. % yae £»_>.(, 
Vtr. 601, — tfTaff-e.J Vide fupra ad */, 192. 
Ver. 603. — ni\7ri%.] Al. iX«rs7e« 
Ver, 604. 'ifx t -^'X m -] ^/- "iiXx©* sx**« 
Ver. 606. BsCXiixfii.] Vidc fupra ad £', 4C2. 
Vtr. 6oy.' — Tol 3 1 ' ECotjo-d.*.] to! 5"' l<j)o'Cn3sv* MS. Cantab, a 
BamefiOy Sc MS. llar/etan.k Tbo t Btntlcio coJlatus, Vtr. 6og «x^im &euK*K&a*.] Cod. Harhian. aV>rin 

Ver;6jj. — '- f,] Qui utiqtu £}ui videlicet . 

Ver. 61 \. "HXt/fle.] Vide fapra ad b, 4^4 ; Sc ad «', 37. 
Ver. 616, £c 638. — wo"g«|i/w».] Vide A:pra ad m\ 77. 
Vcr. 617.— ix? a-' 5iVy7afl.] Cod. Harhian, h h' ~. .... 
Dtntium afcquos, 

Vtr. 624. — ifjtacEv.] Vide fupia ad «', 140, 1-CO o i\i n p o r 

OJo' tAa5' Aidvja fisyxX^TOsa tu MeveXaov 
«csof, ore c.] I paeTTi o;oa ErsoKXjcEa wkijv ' 
To;<r/ oe [.>.-, • fjteyag T tXafJtuvt©* A'iag ■ 

il ■sroirct, ',;:;; ftev ys Kj oq f.iaXu vtnPtog i~t, 
630 Vvoiiji 'oti Tfue<r<ri ttut^d Z,evg kvo©* ctu^si. 
Tuv fi yap ■sravjiiv (deXe ujf^Txi, og-tg dpeiy, 
"H x.«Kog, : /\ ayocGog' Zsuff o' ef/UTf%g "srdyf :)f en' 

i'v o osGr6;£ ztc&tiv ercoTia ■wirfjzi epa£&. 
AXX dyef, uvroi ■vrzo (p^uCuf/te&a yfrjiv dpisryv, 
'635 'H ■(iav orrug rov vztzpov epVTTQfJtev, jj$e y^ uvto) 
Xupfia (ptXoig stupoiti yevdfie8a v.-rruf-;' 
( -otk osuo opouvfeg u;c,}-yeoaT , ad en Cxtiv 
' ■: :flop(§k uvopctpovoio fjtfev®* y^ yeftpxg aa-tf\\sg 
'Ly/]TeTb , uXX ev WjVTt fJteXuivnriv •sreg-eBT&at. 
640 Etrj 'ocrtg stuT^"^ dirayyeiXete jdytg-a 

TlyXEio-ri ' eiret s$ fitv oiofcat xoe ■nrsTrvT^x.i 
Avypyg uy[eXtr,g, on cl (pix^ uXeff erah&>. 
'AXX vir-i) dvvufiat loeetv toiStov 'Ayatuv' 
Hepi yxp Kureyovjai dfjtug uvroi tb yu 't-jrirot. 
■645 Zsu ivuTep, uXXa Qv 'cvtui vif yep<&> vtag'AyaiUV' 
TloitjTov S aitQpyv, oog d<pQu\uotVfV ISst9ui ' 
Ev oe <paet x-, oXbttov, eirei vv tos evuSev v&tuq. 

' rig CpXTo' tov oe sruTyjp oXocpvpcfjo %uKpvyj.ov\u'- 
Avtiku qepu p) QvfedxTev, k) UTruTev df.tiy>.r j v ' 
650 HeXtog eireXu^e, fjtdyq <X eir) sruTu <padv9^' 
Ku) tot up Aiag el-rre fio-/jv dyaSdv MeveXaov ' 
'Zrfeifieo vvv } MeveXue Std]pe<peg t aUev 'id-qxt Lie. XVII. N'tque lati it Ajac^tn niacnanin-.um it 

Mfi>e)a<!B) 
J' '"'■■ , tjuun, jam Troj.inis dabat al- 

te n ntcm v.dtoriam : 
H fcc autem ffrmonem orfus eft ma- 

gnus Telamonlus Ajax : 
'• Bbeu, jani cjuidem etiam qui ad- 

: . Ilultused, 
" S.-nl 1 t, qu6d Trojanis pater ' Jif-i- 

ter j Kiriam pitbet. 
" litorum er.im omnum tela afie- 

quur.tur, «juicunquc emittat, 
" Sc-u imbeliis, feu ilrenuus ; Jupi^er 

' i! e omnino oiTinia d.rigit: 
' Nobis »cio incalTum ornnibus irrita 

cadunt in tenam. 
" SeJ ag le, |ier nos tamen excogite- 

tnus cuiiiilium outimum, 
" Qiio pacTio tc mortuum extrahamus, 

& ipfi 
" Ciaudio dilctfiis fcciis fimus rever- 

'■ Qui huc utique refpicientes triflan- 

tt 1 , ni que jam put^nt 
" H.clors h micid;c robur & m?nus 

inv clas 
" Sutienturos boj, fcd in navibus nioris 

c;furos elie. 
" Utinam veio effet focius, qui nun- 

cinet citiii :itic 
" Peida; : non enim illum opinor r.e 

audiiil^ quidem 
" Triliem nuncium, qubd fibi charus 

petiit iocius. 
" Atqui ni.nclum poiTum confp ciri ta- 

lem tntcr Achivos : 
" Calgine cnim occupati funt fimul 

ipfique & equi. 
*« Jupiter pat-r, quin tu libera a caii- 

gme filios Achivorum j 
" F.icque feienitatem, daque oculis 

vjdevc : 
" In luce vero vel perde ; quandoqui- 

di m tibi piacuit ita. 
Sicdixit: Eum autem pater miferr.tus 

eft lacrymantem ; 
Statim autem caliginem quidem diffi. 

pavit, Sc amoylt nebulam : 
Sol ve:6 aiTulfit, acicfque totailluftrs- 

ta eft: 
Et tunc Ajax allocutus eft pugna ftre- 

nu im Meneljum : 
" Circumfrice nunc, Menelae Jovis- 
alumne, fi quo modo videre poffis Ver. 6z6.— «ATavIa ^ccsfaXtiVjfa.] Vide fuptii ad a, ct, 

Vcr. 630. — 7.1-jc kcTJ®. liti.\u.-\ Zft'c av-.ic iiifce Cod. Har- 
leian. item Cod. Cantai. tc Oxm. a Barnrfio collati. 

Vtr. 631. — xfsin.] Al i<?Ut. Qua: fortafle eft verior leflio. 
Vide fupra ad >m' , 762. 
'^irr. 636. — yivxy.eSa.'] Al. yevctfuBa.. 

I'cr. 637. Ci^i-.] Cod. Harlciar. *'n <aa. 

Tuid. — imyiin-r .~\ Vide fupra ad wr, 1 C4, 

Ver. 641 rasOTirflai.] Cod. Harleian. «s-uSie-flai. 

Vcr. 643. — L-m.] Al. aitee. 

Vcr. 64.5. 7.(5 wc-r.-f, d\\a s-c! fierai— 'iiv cr" ipasi :j "Xiccm.l 
'Ec-;* ct; dhvSSt 10 ■weiO-3), AM®-' u j-cJj {011 tv^lral, (J> j. a ' f t" ar T «,«B rS ;; s c,?-. Tcc-rsivi-r.-rov) et\x' Iwilii h i.Tt t ix\* c-xi. 
T £i tuV sVJjia» si; Sth ■ymeucy s.^s HtttBletoi iJ tccot" dfavee- 
xtw, «ti fiot tijv ,x.dxiv dtfu, cf5{ Sti T«^i r « alrsTVai, *t 
memxt in; dfilic eugnVm if»» indyiov, «;» avr'i zedc aVi 1 - 
TaTil3T.il. Lor.ginui, § o. 

Vcr. (,i,-j siiaJs».] Vide fupra ad d, 37. 

Ver, 64S. — 3Xcicpuja7o.J Vide fupra ad «', 338. 

/'er. 64.9. — Qy.iiaca.'] Vidj fup.a ad d, 140. 

/.-/-. 651. Ka; tjt' ciy.] i:f ncw eieir.ccj s 

Vcr. 651—656— 665.— £s>i» aTauci /?<,>"» a>a3c';.] Vide fu- 

pu ad 5', ^oS. I A I A A O L P. Lib.. XVII. *5* Tstoov BT *AvtiXoxov 9 fieydQv^ov Nfirof®- wjoi/' 

"Otqvvov cT 'A%;A?j;' Scctypovt Soto-aGv tovjot 
6CC EiVfiiV 9 07"7< p^ o* 2woAu tpitfczjQh coXeQ €toc7o@o. 

*n<; ecpccT* acT ocTrtQvicB (2or)v ccyocQog MeveXcc®*. 

B>? <T jeva**, &>£ t;£ Te Xecov otTro pcetrcrccvXoiOy 

Or £tt £ * a c? xsxotfAyin Kvvctq t ccvo^ccq t ecevi^wv, 

OItb fJttv xk elcoari fiocov ex wtctg eXeo^Qcct, 
660 Wdvwxot lypyawovjes* de> Kpetcov egctTtQtov, 

*l9vet, dW* vti 'srpqo-irEt* Sotfteeg ycco cc>tov\eq 

*AvTiQt octccvcrt SpcccSiCtvv cciro xeiocov^ 

Kuto^evut T£ Se]ccij Tccq Te tou eccv^evog 'sreo* 

'HcoQev <T ccttqvocQiv e&q TeTtyjoTt Bvfjccp* 
665 *«fl£ cc7ro TlcclpoKXoto fiovjv ctyctQog MeveXcc®* 

'Hte tcqXTC cceyttcv •sreot yccp <5Ye, [tvj f&tv ^A^cxto) 

'ApFccXeis 'srgo (po&oto eXcoo ovitotct Xt7rot$v. 

TloXXcc Se Mvjptovv} tz x) Atccvjecct KeXevev* 
aIccvt, 'Apyetcov 7}yvjTope y Mqoiovy] Te, 
670 Nui/ Ttg svvjetyjg UccjcozXvjog oetXoTo 

MvvjccccQct)' 'srocav yccp eirtg-ot]o f^etXiyv^ etvcct 

*Zcoog ecov* vvv S* ccv Bctvofj©* x^ ptoTpcc tct-^ctvet. 
*\Q£ ocpcc cpcovqcccg cc7reQ>y\ ^otvQog MeveXcc^ y 

Hccvjoce r srcc7r\ccivcov> cog- ccterog, ov occ ts (pccctv 
675 'O^VTctJov SepitecQcct vmsQocvttav 'srejevjvtov 

"Ov tb x) vifyoQ* eovjct 'sroSotg Tcc^vg ix, eXccQe , srjcoP y 

©f e » » M l n / ■ **%'■!*" ^Arbufto 

otfjtvco vir ctfACpiKOfio) jcotjotKetf^evog ccXXcc t ett ccvtoj m ip( -, " Vivuni adhuc Anti'ochum, magna- 

nimum Nefloria filiam : 
*' Hortare verd, ut AchiH; bellkofo 

ocyus proteflus 
'* Nuncict, quoH qtiidem ei multo 

charifiimus periit i c.us. 
Sic dixlt : Neque ron-obfecutus-eft 

pugna ftrenuus Menelaus. 
Perrexit autem ire, tanquam leo a 

caula, 
Qui poHquam fatigatus utjque fuerit 

canefque virofque lacefTens, 
Qui ipfum non iinunt boam pinguedi- 

nem eripere, 
Totam-nodem vigilantes ; ille autem 

carnium cupidus, 
Recla-irruit, fed nihil proficit j crebra 

emm jacula 

Adverfa volant audacibus a manibus, 

Incenfseque faces, quas quidem hcr- 

rens-recedit incjtatus licet ; 
Mane autem feorsum difcedit mcefio 

animo : 
Sic a Patroclo pugna ftrenuus Mene- 

laus 
Abibat perquam invitus : admodum 

enim timebat, ne ipfum Achivi 
Gravi pras metu capturam hodibus 

reiinquerent. 
Multis autcm Merionlque Sc Ajacibuc 

mandabat ; 
** Ajaces, Argivorum duclores, Meri- 

oneque, 
" Nunc aiiquis manfuetudinis Patrocli 

miferi 
** Recordetur; omnibus enim norat 

mitis elTe 
" Dum viveret ; nunc vero mors Ss 

fatum ocupat. 

Sic fatus abiit flavus Menelaus, 

Quaquaversum circumfpeclanf, veluti 

squila, quam aiunt 
AcutilTime cernere inter aerias volu- 

cres ; 
Q^iam licet in-alto exiflentem pedibus 

velox non latct lepus, 
Arbufto fub late-comanti jacens ; fed 
"um ea Ver, 6^3. — (JtfyaQvfAW,] Al. fx,eyaQvfA.if. 

Ver. 655. E-7TErv, ott(.] Vide fupra ad o, 537. 

Vtr. 657.-0!; Tt'? T£ Xswv aTro (UEffirai/^sio.] Vide fupra ad 

*'> 547- 

Ver. 659. Oi"t£.] £%ui fci'ich ■. 

Ver. 66 r. *i6u'ei.] A\. *t8vvet. Quod nullo rrrndo ferri poteft : 
Nam vox IQvvia mediam femper producit. Quin & ipfum l$ve t 
mediam natura habere longam, pofttione tantum corripere cre- 
diderim. N=m in vocibus, iSuVer, iQvo-iv, IQvo-av, ubi duaVaca- 
/» non concurrunt, femper producitur tou' 

"OiTTfn T IQvfftiy Tn t //, fx' t 48 : 

*bi Nonnulli Iegunt, "OTrirn 9 IQvei. 

"\QvffiV S*£ Jia •ar^ofxa^v— — - • «r', 5^2, f', aSl. 

"iflucrav J-£, xvveffffiv loixoTg;— ' ■ — g', 725, 

Vide fupra ad v', 103. 
Ibid. — orgro-ff-Ei.] Vide fupra ad v' t 192. 
Vol. U. Ver. 662 'Av7i'ji diffffvci J Al. *Av1tov a'ffffvs-t\ 

Ver. 663. Katifxevat re MlaL'] Ai Qvvh^fxevat JSJfef- Schoi. 

inedita in Cod. Harkiano. Porro impetum Leonis fubito re- 

preiTum, curfuque in medio identidem impeditum, pulchr» 

depingunt numeri ifti quodammodo impediti, t*cte Tjsric-ff-i^e- 

Vdr. 663,— \\d\lcffsrt H£\£VBV.'j Al, Ala^lo-ff evItcXXe*. 

Ver. 672. — vvi V av §dvdl<&'.~\ Al. vvv av SwaT^. 

Vcr. 674. — 'v /*' te.] ^uam fcdicet — . 

Vir. 676. — ttx \\aQi wlaj^.] Sic apud Virglium^ 

f;epe exiguus mus. Georgic. I, 181, 

Quem ad locum ^uintiUanui ; " At VirgHii (inquit) miramur 
*• illud, Sape exiguut tnut. Kam Epitheton, exiguui. aptum 
" proprium elTecit ne plus expeclaremus, & cafus fingularis 
ft magis decuit, 3c claufula ipfa unius fyllatae non ufitata addit 
gratiam, 1 * Lib. Vill. cap. 3. I 5 2 O M H P o r Lie. XVII. "Eavujo, Koci re utv uxct XctZwv lPei\(\o Svpov. ^ZtS™^* "*"*?' raf "° 

*£ls ron Qo\, Mev'e\ae Sto^peplq, ocrre Detetvu "'oSnJSb "**** Jovis - slumne> 

6So Udv"\ocre Siveio-Qr,v, vro\'euv xdjd IQv^ etaW, ^1*"!™*™ «rffeftDT, muito.un, 

' ' ' ' 5 ' P« r agmen fociorum, 

El* 7.T8 NeVw0> UIW fc r«0J»7a !%»; -iejbKNeftnr», fihum adhuc viventem 

ToV c5' £ u«V «ul/ et/oVs, u«Vw V dpiq-epd •srotcrvs, Iilum '^ 1 » 8 *"* «njtodwrtit, pu . 

r T ' J r •'j " S S * gn* aa finiftram tolius, Confirmaiitem focios, Sc concitan'etn 

ad-pngnandum. 
Proye ver6 afkns allocutus eft flavus 

Mcnetaus ; 
" Antilocbe, eja age huc-ades, Jovis- 

alumne, ut audias 
" Trifiem nuncium, qui non dehuit 

fuifle. 
n Jam quidem te quoque ipfum opinor 

Jnfpicientem 
" Sentire, qudd cladem Dcns Danaft 

advolvit, 
** Vctoria autem Trojanorum : occi- 

fus-elt nempj fortifiimus Achivorum 
" Patrnclus, magnfimque defiderium 

Danais contigit. 
" Scd tu cito Achilli, currens ad na- 

ves Achivotum, [daver 

" Nuntia ; fi quo modo celerrime ca- 

ad navem integrum-auferre-potuerit QapcrvvovQ erapaq, k)j e7ro\pvvov\a fjcocyecrQa 

'aF%S <5" le-dftev©* Tz-ooo-etpyi ^avQoq M;v'e\a@~>' 
68_J 'AvrtXo^Q , etcT dye Sevpo, Sio\fspe;, oppxitrvQyeti 

Avyfrjq dyFe\tr\q, y\ fjtv) u^eWe yevetrQai. 

Horj ftev Qe y^ ccvrov otoftctt ettrop6wv\a 

TivwcrKetv, oti -unijAcc Beoq AavaoTcrt Kv\ivSet, 

"NtKTj oe TtiuuV "mepcc\oci tT upt$-&> 'A^ocuv 
69O WoctookX®*, fjceya\v\ Se ■gtoQyj AavaoTcri TeTvxjctt. 

'A\\a Qv y cuv/ 'A%(X>7<', Beuv \irt vvjaq ' A%atuv, 
tnreiv, atxe roc-^tg-oc veKvv enrt, vr,oc (^aucrri 

TvfxvoV oItoco t« ye rev^e' 'e%et KopyQaio\oq"Y.K\uo. " ^^Zfitua^" * UB "" n - 

*{lq ecpXT- 'AvriXoyoq Se XCCTervFe, LtvQoV dKiScraC' Sicdixit: Antilochus autem horrore 
• T /l> ' " » r ^tvi^ corrcptus-eft, fermone audito : 

6g$ Atjv Se fuv djU,poco-tvi eireuv Xcc&e' rco Se ol oo-cre 

Auxcvoptv vr\y\o-Qev, BocXepyj Se 0» 'io"xf\o puvij. 

A\\' 80 uq Meve\da epYjfJCOcrvvr,; ocf/e\Y\tTe' 

Br/ de Beetv, roc Sl rev^e' ccfjcvfjcovt Suxev eTccipu 

AocoSoku, 'oq ol Q-j/eSov eg-pepe uuvv^S tTr-jrnq. 
700 Tov fi, OaKpyxeov\a sroSeq p'ecov Ik ■sro\e[*ow, 

HrjXetov Axi\Yji KccKov 'eir^> ocyFe\'eov\oc. 

OJr5" «^a Qo\, MeV£A«£ Sto\fepeg, v]Qe\e Bvpoq 

Tetpouevotq eTocpotcnv ctjjcvvefjcev, evQev ociTY)\Qev 

Ai/t/ac;^©-, fxeyci\rj Se ■ziroQyj Tlv\toio-tv erv^Qij' 
yo c 'A\\ oye toTctiv ft Qpccc-VftYjdeoc oTov d,vv\Kev, 

AvToq ocvt £77"; TIctjpoK\u Yjput j3e^rjKet' 

2t^ oe Tzrocp Atocv\ecro-t kiuv, etQctp oe Ttrpoo-Yjvdci' Vtr. 681.— »««.] Al »»i7i>. 

Ver. 683. ©a{«ri;'vovS'.] Vide fupra ad /, 823; & a<! i, 338. 

Vcr. fig 5 ._=:i' «•>£.] Videfupraai .', 167. 

^r. 6S8. Ttwcriuuf, cti.J Vide fupra ad «', 537. Diii veid eum inopia vocis tenuit j ei- 

que oculi 
Lacrymis impleti funt ; iiquidaque ei 

ha?fit vox. 
Sed ne fic quidem Menelai mandatum 

neglexit : 
Perrexit autem currere, irmaque exi- 

mio dedit focio 
Laodoco, qui eum prope fleftebat foli- 

dos-ungulis equos. 
Hunc qu dem, lacrymas-fundentem pe- 

des ferebant e praeho, 
Pelida; Achilli triftem nuntium nun- 

tiaturum. 
Neque tibi, Menelae Jovis-alumne, 

voluit animus 
Laborantibus fociis auxiliari, unde dif- 

cefierat 
Antilochus ; m.ignum autem defiderium 

Pyliis faftumerat : 
Sed ille his ut-auxilijrttur Thrafyme- 

dem nobilem excitavit ; 
Ipfe vero run.us ad Patroclumheroe.n 

profedtus eft : 
Conftitit autem ut ad Ajaces venit, lc 

iiitim aliocutus eft ; 

Ver. 696.— ?«>.£{>? ii c\ ic-xito fm>i.] 

- & vox faucibushafit. . j&n. IV, 180. V.r. 699. — -t oi.] Ah l'i f t>\. 

Vcr. 706, — iirJ Uaf^ixXji 05*1!'.] Cod. Barltian. kirl Ttd-recfkn 
Vtr. C89, 6go. — ojj^sTai— TiTu«Ta».] Vide fupra ad w, '{««. 
164; & ad «, 37. ttid.—B&r.xit.] Vide fupra ad ta ', 751. 

Vcr. 691. — ukuv £>;.] Qoa ratione, vIxkv, hfc ultimam pio- Ver. 707. Zto ti or«{" Aiavliirc-i.] Ita ex tribus MSS edidit 
ducat ; item cc, etiam extra ciefuram, w. 699; & Kanlv, Barmftus, quocum facit &s Codex liarltidnui: Al. ItjT t' 
vtr. 701 ; vide fupra ad i, 51. „y i v ' AUtlitrri. 

l'er. 693— <o^fiai»K©-.] Vide fupri ad £', S16. Uid. — xia».] Cod. Harlcian, Ztnv, 

frr. Lie. XVII. I A I A A o r P. 

KeTvov fi orj vrjucriv eTT.7r^oer t Kx 3or,<rtv, 
E\9eTv £.? A^iXyjx "srooxg tx-/uv ' vo% fx. v o'iu 
7IO Nui/ itvxi, [x.x\x wep Ktyj,\o<fx.svov"E-K[opi StW 
Ol/ yxp nrug ctv yvfx.vog suv Tputcrcri fx,cc-/ j oiTO' 
HfcsTg otuTot srtp tppx?ufx,e§x fx.r\Tiv clpig-'i\v, 
Hiaiv ottug rov vexpov lpucrcrofx.ev, r]Se y^ xuto) 
Tpuuv e/r evoirr\g Sxvctjov y^ Krjpx (puyoifx.tv. 
715 Toi> r)fx,ei&tT eiretTx fteyxg Te\xfx.uvi<&> A'ixg 
Hccvjcc, kcct x.crxv eenreg, ccyxK\ttg 01 MeveXcte • 
AXA« Qj (-1, vc, M'/}piovv<g, U7roSuv]e fx.d\' ukcc, 
'NeKpov xeipxvjeg (pepeT eK •movv xutxo o-nicrcTta 
Nwi' fxxyrpofieQx Tpuciv ts >c) "Exjopi diu, 
720 v I<rov Bufcov sypv\eg cfx.uvufj.oi, o'i to ■zrxp'§> ■srep 
Mlfx.vofx.ev ofcuv xpr\x srocp' x\\r\\oi<ri fxevovjeg. 

Qg scpxQ • ol 8' xpx vsk^ov xira ySovog xFkx^ovJo 
"Tvji fx.x\x fx.eyoc\ug' etr) <T *'«%£ \xog ottktQs 
> TpuiKog, ug eidovjo veKW xipovjxg ' Ayxtig' 

725 'iQua-xv de, Kuve<r<riv eoiKOTeg, oiV \ir\ kxttcico 
B\rjfx.evco xiPu<rt -srpo kvouv §mrfrr]puv' 
' Eug fx, yxp te Bencn, dtxqpxTcrxi fx.efx.xuTeg' 
'A\\ ote Sr) p" ev ToTtriv s\iPs]xt, x\k) -srsTrotQug, 

*.l • • / ? / . „ „ „ „ ' oorerretus, 

Alj/ T XVS-XUpr\<TXV, OlX T ETpETXV x\\UO:g x\\©«. Continuo retrd ccduntque, diffugiunt 
_.,„ *n T> " " <■•> * s *\ >\ V ' f\ _ qu_e, trepidi ali6 alius : 

.730 i.lg Lpusg, siug fx. ofx.t\xdov xisv sttov]o, 

NvTtrovJeg ^ipscriv ts tc) sfyscrtv xfx.ptyuotcriv' 
A\\ ote drj p AixvJe fx,s']xg-^epdevTt kxt xUTtsg 
Ztxiyio-xv, Tuvcie Tpivrejo ypug, vSe Tig eT\rj 
TIfo<r<ru cii^xg, srtpi veKpQ Sr t ptxx<rQxi. 
735 ^ °* y epptpotuTe vekuv <pepov lx nro\efjcoio 153 

" Illvim quidem jam ad naves mifi ce- 

leres 
*• Ut-eat ad Achillem pedibus velo- 

ccm : neque tamen illum puto 
" Nunc venturum, vchemejiter licet 

iratum Hectori nobili ; 
" Nullo enim moda inermis cum Tro- 

janis pugnaverit : 
" Nos autem etiam per-nos cxcogite- 

rnus contrlium optimum, 
" Qjo pafto & mortuum extrahamu?, 

& ipfi 
" Trojanorum e clamore mortem & 

fatum effugiamus, 
Huic aLtem rcfpondit deinde ingens 

T- lamonius Ajax : 
" Omnia retle dixifti, admodum-in- 

clyte o Menebe : 
" Sed tu quidem, Sc Meriones, fube- 

untes valde cito, 
" Mortuum fublatum ferte e pralio : 

a tergo autem 
" Nos pugnabmus cum Trojanifque & 

Heclore nobifi, 
" I'arem animum habentes cognomi- 

nes, qui & antea 
" Suitinebamus acrem Martem propj 

invicem manentes. 
Sic dixic : Illi vero mortuum a teria 

ulnis fuftuJerunt 
Alte admodum (Irenue : acclamavic au- 

tem populus retro 
Trojanus, ut viderunt cadaver tollentes 

Achivos : 
Recla vero irruerunt, canibus fimile?, 

qui in aprum 
Percuffum impetum-faciunt ante juve- 

nes venatores : 
Aliquantifper etenim currunt, dilace- 

rare cupidi ; 
Sed cum jam in illos convertitur, ro- 

bore fretus, Sic Trojani, aliquantifper quidem ca- 

tervatim affidue fequebantur, 
Ferientes enfibufque & hafiis utrinque- 

acutis ; 
At ubi jam Ajaces converfi eontra 

ipfns 
Conftitiffent, eorum mutabatur color, 

neque quis fuffinebat 
Impetu in adverfum faflo, de.mortuo 

pugnare. 
Sic hi utique alacres cadaver efferebant 

ex prcelio Ver. 714.— }iu'fos/u£v.] Al. ^uT^xtST. 

Vtr. 716. — ?£i7rrc.] Al. ££ura f . Quod idem. 

Ver. 718. — amtrffv.'] Al. cTris-Ssv ut infra, vcr. 723, 

Ver. 722.— ajtt.] OV praceperat Ajax — . ver. 717. 

Ver, ■ji^.~/xa\a ftEftt^aif.] Qua ratione, /j.£).a, hk ultimam 
producat ; item naur, ver. 724; tc Tjȣc, ver. 730; .t 
rsXm, ver. 739 ; & Scjtv, vcr, 744 ; & £SiK:, ver, 751 ; vide 
' fupra ad a, 51. 

Vcr. 724 — z^tilac..] Cod. Harleiun. al^avlat. 
Ver. -jzi, "Exc fiiv >-of-] Enuntiabatur, ac fi fcriptum fu- 
iffet, ^SlcjAiv yae. Vide fupra idw, 106. JhJ — /xipaxTi;.] Vide fupraad •/, 46. 
Vtri 728, Sc 732. *a>.\' ;.'t* J r ;.] Vide fupra ad f, 433. 
Ver. 728. — :UlsTat.] Vide fupra ad w, 283 ; & ad ct', 
S94- 

Ibid. — a>»;.] Vide fuprii ad c, 599. 

Vtr. 733. — xiv Si TfiTrfto.] Al. -rav &' t T=ait{l<>. 

Vcr, 7iJ.,—S H ,aaeBit<.] Al. fcrjwvwrflai. 

Vtr - 73 c » 746. "-°-; »° •/' iw,-f<«TE.] Refle fe habet iffa 
f>ntaxis. Vide fupii ad d, 566 ; & ad i, 77S. 

Ihd. — iftixsftaiTi.] Similiterquc infia vtr. 746: Vide 
fupri ad ■/, 46, r<r. Jj4 O M H P O f Lib. XVII. 

Nija? £7T* ^Aacpi^a? * £7T. a£ •gr\Vhtfi9* t«t«to CP'" bat ipfis 

v . m '7. * / » » / . V. J ? ?*. Acrox, velut ivnis qui incruens ur- 

A?-,*.©-, tjuw wuf , to, t e7re<r<rvptvov, vroXtv ocvdpuv bem hominum ' s E uen! ' 

w^. >>- / /•>%,» i/J ',Q^,~-. $)■ *7„~. Impetucitato-latus ex-impr»vifo in- 

Opf/.evov e^osKpv^s QXeyeVet, fUVtWSin de oikoi r cnih< pcreuntque a<Je / 

In rlanirra magna $ eamque fremebun- 

da agitat vis venti : 
Sic quidem hos equoruroque & vir«rum 

bellicrforum 
Horrifonus tumultus rafequebatur abe- 

untes. 
IUi sero tanquam muli, validum robur 

inauti, 

Trahunt ex monte per afpenm viam, 

Vel trabim, vel ligntim ingens navale, 
in ipfti ver6 & antmus 

Affligitur fimul laboreque & fudore 
magnopere-contendcntibus : 

Sic illi alacres cadaver ferebant : at ii 
tergo 

Ajaces arcebant Trtjaim, (icut agger 

aicet aqum 

Svlvrfus campum per «otum porre- 

eflus ; 
Qui vel rapidorum fluminiun violent. 3 

cuifus 
Reprjmit, & continna omnibus fluen- 

tum in campum dirigit 
Repellens, haudquaquam enim eum vi 

pcrrumpunt fluentes : 
Sic ufque Ajaces acieia ceprimebant 

retio 
Troj«nor»m : clli twnen fimul fcque- 

bantur, duoque in iis maxin-e, 
.EnHifque Anchifiades, & jMuftrie Hc= 

ftor. 
Vx ve>6 ficut «turnorum nubej aufugir, 

vel graculorum 
Acutum vociferantium, cSm vident in- 

gruentem 
Circum, qui psrvis c-edem infert avi- 

bus : 
flic uuque afti vi /'Eneaecue & Hefto- 

ris rilii Achivorum 
Acutum vociferantes abibut, oblivifce- 

bantiirque pugna?. 'Ei/ treXcti' fjceyocXu ' ro <Y g7r*€jfijte« \g ccvefAOto ' 
740 *£lg fi to~$ 'tirnruv ts >c, ocvo^puv octy j fA.y\[d.uv 

'Afyixvs opvfA.xySdg eiryiev epyofA.evoitnv. 

O. <5" totrS' vif/.iovci, xoajenov ^ev©-. ctfA,rpiCocXov\eg, 
"EXkuct e£ oae@o kcc\oc ■srctnrccXoetrtrxv oLtu.pttov, 

'H ookov, r]e cdgv fjceycc vr\tov' ev oe Te Bvftog 
74 r 'Teigeff o.ftAS Ka.fA.txTu te >c, tt>pu Qmvcov^etrtriv ' 

'^Xlf o't y lfA.fxefAxuTe veKitv c^epov ctVTap oTrtcQev- 

. v ' > / '/ \ ' / '/f 

Aiccvr iO-yjzveTYfl/, ucnrep ■urquv itryjx.vei viup 

*TXr'e;?, wtatoio Stccirpvcrtov ttyvfflimt) ' 

"Og"£ k^ tcpdtftuv •wcjctfAuv ctheyetvot pee-dpoc 
y CO "lcr%£i', oc^.otg $e re Txoctrt gdov TrreVtovde Tt^rjcrt 

TJXccr^ojv, ide t/ fjctv crQevet gyyvvo-t (tesvjes' 

' £1$ cttet Atocv\e fjt,ccyi\v ccveegFov OTrttrtru 

T^uuv • ot cifz eirov\o, Svu $' iv Tottrt fJLccXt^ot^ 

Atveiccg r 'AFy/trtccoyt:, ^ tpcaoifA©*' Ek]up. 
7CC Tuv cT cog- e \])ocguv ve(p©» e^yejctt, r]e KoXotuv, 

OiiXov y.eKXvjyovjeg, OTe ■wpotoutrtv tovjcc 

KUkov, o, T£ QfA.tK^y\<rt <povov tpepet dgvtQetrtrtv ' 
Llg ota U7T Atvetcc re y^ EK\ogt kvpoi Aycctuv y 

OvXov KeKXr\yov\tq ttrctv, Xnidovjo oe yctpfA.y\q. . 
ibo ffeX*3. ft T£u' %£ « *«X« N Veo-ov vret>l r «>^/ T£ tcL^ov, ^**** ^ « dd "^ 

■Qi\iyii\m;bM»auv ' vroXefA,* ST a yiver equj. ^Sn^^aSof" ! m °* au " m 

.■Kr, 738.— 4|iipv»{.] Ah Ifairi'»». t r er. 755. T»v & «ure «J.a^io» *»'.}>©. ej>^6t«i.] Vide fupra «<J 

Vir, 747.— itrjrij or £i>)/.] AL »5r« v^Sv. •'1 5*3 # 

frr. 748. *TX.i'f(f.] Vide fupra ad •/, 151., ^' 756. & 759-— MxlnTmlss.] Vide fopri ad /3', 314 & 

Krr. 754. Asnioc VAr^inaSi?, 5 ^l^^&j^fltVj.] Vide a ^» 3 1, 

'fcp» M i«r. 513. **■' 7 58 i«'.] Ut d,9um ,ft 

Vtr, 76o.—xitXa.] Vide fupra ad 8', 43. T H Z T H 2 

OMHPOT IAIAAOX 

PAYHAIA, n TPAMMA 2. 
Tirofow tk OMHPOT 'PxtyuSias £. 

AXiA*\ey; ro» n^o^Xtf Sa»*7o» eViJ»a; ody^eTai' a»iX&ao-a «e ij O/rie e* r>t,- SaAao-erv;;, wa^lofer avrov, £ 
eragawsi' a-rexfcr&ai Tti OToAefxtf, ew; a* avTco oir^a. Ko-^cn taa^a th Hpaira* xtXeuo-aVr; cS ^Hcafi 
«oirX®- ot^o7£"s8«» eVi t»i» TOtpfo», iTnipaUtrat Tci"; «roA=|U.ioi;, o* j^ airro» eXTrAaye/res Ipiviaa' kJ xaTa t»!» tpi/yi;» 
croMoi oiapdei^oiTai/ ro tfe Ttf nal^oKXtf ffupct o\x?w?av\n w Mv££woV»£< /\ytfc T i»' "Hpair©- cVe A^iAX^r *r *»07rA'.«v 
Kalanrxtia^Ei. 

'ETttypx^iat. 

O?r/\o7roia. 

AA/\i>e. 

Zifpa, ©eTi; "A^iX?i craj 'Hfairs @£££» c"7r/\«. 

"AMn. 
"Ei/JmxIi, Tep'^eoJ Tsu|e xa/*ia» "Hifair®- 'Ax'"^ 5 ''- LtB. XVn. 

* /^V E ot j2 fidovuvjo Sifiets nvpos uldofievoio ' S^dem!" f™ pugnabant M " ''^ 
>I L 'AvTt'Xo X os r 'A %t X^.^e l gT^h4y!k^S^Se. f ^^, Achl "' ^' •*• 

ToV tT eoos wooTrdpoide ««j/ opOoKoxioduv, D1 ^ autern j nvenit " tc n " e " puppi " 

Ta (poovtovr dvd Bvfiov, x 0*9 TejeXe<rfiSvx 3jev ' ^&XT^ "T' '" ' } ™ perfe " 

5 '0^,V« f -T o>« »V -arooV oV fayaX^a Bufitv **§*J*4g* f cebat ad fuun ' 

Tn, ^o, *V*\ t/ t «> 4, xaenKoptufc '&%&} " ^M* * qUo ° '"^ 

Niju-rw eirixXoveovlat, drv&uevoi sreStoto ; " Ad n " es / u E Jti -»s u n'" r » t"rbati per 

M j J„' ^Ol «AiWl &0* KcW *,'&„ 5^, " fe,)ici t ^e mi a hi i f;t Ce ' int " 

"XI? wot6 fiot fcyryo le^oale, xai fio, «W, " "iVte™.™" mat " ° , ' r,vit ' k 

10 MopptToVwi/ TOl/ «O/roi', eTI tyov)®* epeTo, « Mjjmiiernm foruOmum, adhuc 

^HP^ tiW Todav Xetyetv <pdos ieXt'0,0. " EE^ktZ^ot° tum ** 

*H fiaXa ^ TeQvtpts Mevoiria dXxift^ vlos, " ^ChTvlT ^ """ 3 e " Me " 

Z X eTX& • ?t 'exeXevov dnu<rdf».evov ^ov wvo, "jg&fijig* J uffe "™ •* 

^V. i, "flc oi ^e» ^»j»a»1o "fe/ia; «ru£'t,] Vide /upra ad v, K:r. 5.— *(».] p -r-'rn" 

^cr. 6.— xafJixo^oWa;.] Vide fupra ad ,', 310. 

r,r. 4. T« jpj»«F .« 9^',, i M WlfX^fc. Sa.J r , r . 9 ._fc llri t pd,.] vide fupri ad /r, 314, & ad ?', «eo. 

AenoviC longe gemitum pfsfaga mal^atBs. * V J / p, 314, « aa t , jooo 

^Vr. i 2 . u /u.»» J«.] Vjde fupri ad £', 433, & 460. 

**"' *' 8 * 3 ' /W— reSmxf.] Vide fupri ad .', 37. 

X 3 ». 356 O M H P O T 

*A»J/ eir) vr]ug tpev, [4.v\S"Ek]opi Tcpi puyjrQou. 
1 5 "Eug o t«W «pp-we 3««?« <PP" a ^ " a 7 a %""> 

Aukpvu 3ef,jMX yjw, $uio _" «V-XiV dxeyew^v. 
*X2, [4.oi, UtjXeog ms Suippov<&, r\ [4.uXu Xvypv\g 
Tleicreui ctyfeXir\g, vj [4,v\ ucpeXXe yzveo-Qui. 

20 Kerrxi ^aT£oxA<^o• vskv©* oe Svj uy.<piyAyov\ui 
FviivS' utuo tu ye revyj \%ei xoovQuioXoc. EkJup. 

"Hg <pd.T0' tov S' ctyjog vstpeXr, iKuXv^e peXuivW 
'A[4.(po]eM<ri $e yep<r)v eXuv koviv ui$uXoe<r<ruv, 
Xevccjo kuk Ke<puXv\g, yupiev S' v<ryvve sr^otruTTaV 

25 T^eKJupeu Se yiTuvi pekcuv u[4,<pi?uve Te$pv\. 
Avrog S' ev kov'iv\ti [4-eyug fteyuXuc-i TuvvcrQeic 
Ke~TO, cpiXycri Se ye^cri ko[4vjv r\<ryvve Su\(uv. 
A[4.uu\ S' , ug 'AyiXevg Xr\'io-<ru\o, UuTPoy.Xog T£, 
Qvuov a.KVjye[4.evui [xeyuX' luyov, eK Se Bvpuce 

30 " E$f u[4.ov u[4.<p" AyiXyu Su'i'<ppovW yeo<r) Se sruo-ut 
2>ij0ea ■m-eirXr\yov\o, Xvffev S' uVo yv~u eKuc-r\g. 
'AvTiXoy©* S' eTeoudev oSvpe^o, Sukpvu Xei&uv, 
XeTgug eyuv 'AyiXv\og ' cT eg-evt kvSuXi[4.ov kv)p- 
AeiSie yuo pvj Xui[4,ov u.7ro\[4.r\%eie criSv^u. 

35 T,[4.epSuXeov §' upufcev' oixaire Se stotviu [4.v\Tvrp, 
'H[4tvv\ ev f-evQeiro-iv uXog, ■nrupu srujp) yepovji, 
KuKvcrev t up' "e-neiTW Seu) S'e fuv u[4<puy'eoov\o 
Uuo-ui, ocrui k£\u fievd®* uXog Nijpijf&ff r\o-uv. 
"EvF uf lr\v TXuvKri te QuXeiu ts, Kv[4.oSokv\ ts, Lib. XVIII. 

" Ad naves redire, neque cum Hefl- 

tve magno-animo pugnare, 
Dum is hjtc verfabat in mente & in 

animo, 
Interra ad eum prope ncceiTit illuftrii 

Neftons filius, 
Lacrymas calidas fundens, dixitq;ue 

nuncium grsvem : 
" Hei mihi, Pelei fili bellicofi, pro- ' 

fe<lto perquam triflem 
*' Audies nuncium, qui non debuit 

ftiHTe. 
** Jicet Patroclus ; de cadavere aufem 

jtm pugnant 
" Nud : ;rraa enim habet pugnam- 

expcdiie-ciens He^tor. 
Sic d-ixit : lllum vei6 doloris nubes ob- 

texit nigra : 
Ambabus autem manibus fublatos ci- 

nert-s, 
Fudit fuper caput, venuflamque detur- 

pabat faciem : 
Divina? porro tunicae nlger undjque- 

adhasGr cinis. 
Ipfe vero in pulveribus ingens ingenti- 

fpatiu porreftus 
Jaceb^t, fuilque manibus comam de- 

turpabat Uindens. 
Ancillae autem qua» AchiUes in-prsda- 

ceperat, Patroclufque, 
Animo triilat^e alium ejulabant, ic 

foras 
Procurrebant circa Achillem belJico- 

fum ; manibus veto omnes 
Peftora plangebant, refolutaque funt 

membra cojulque. 
Antilochiis autem ex altera-parte iu- 

gebar, lacrymas fundens, 
Manus tenens Achillis : Ille autem fu- 

fpirabat g£nerofo corde : 
Timebat enim, ne jugulum difcinderet 

ferro. 
Horrendum ver6 ejulabat : audivit au- 

tem veneranda mater, 
Sedens m fundo maris, apud patrem 

fenem ; 
Tum protinus ululavit : Deae autero 

circa ipfam congregabantur 
Omnes, quotquot in fundo maris Ne- 

reides erant. 
lilic quidem erat Glauceque, Thalia- 
que, Cymodoceque, Vtr. 14. *a4- §*2 vnac fulP.] Al Nntff W l\ liw XiJtl ° *"* «4»*^1 

V<r. ,5/r^o.] Pronuntubatur^, telte. Vide fupri C.nitiem immundo deformat pulvere, & ambas 

ad ? ', ,06 ; & ad fj 539. Ad Cffilum ^\ P»l™-— ^ ^"- X, 844* 

,_ t „ , -*, .< *, (i -b, „ r - tt •-„_ Vtr, 26. aJtoc S 1 ' I» novi a-i /xiyag usfa.hwr-i raws-Buc KiT- 

ler. 1%. il /uoi, n>jX£@~' v.i ff«[«pf:v^, Kr.rai TTaToo- r* r r~ » 

itXO'.] " Narrare vero quis faevibi (potelt,) quam qui mor- to.] Vide fupra ad w', 776. 

«* tem nunciat Patrocli ?" QuintiUan. Lib. X, caf>. 1. Ver. 31. l-rv&e* mtvKf.Ma.'] Sirn.literque infia vcr. 51 j. 

Vcr. 2*» "_-; «p_Jtb- tov V «x E ®* «t , < x " EKaX»«f-i /it£Xaiv«.] vide fupra ad 0, 397. 

Oiyt wg£erxsv bv juoi — i *Ifg»vi/jw®- iv oJf a tyr.tri ytvouivr,; aXXtt ^. 32- — SWgilo, S*a*-u* Xei.wv.] 

^r.m-jtxEviK ^ tf^c a^fljis-iv ojy«c -*»« ^* T ° Tfl^. Oi>£v Multa g:-mens, largoque humeftat flumine vultum. 

yxg KTflj Taiv ^raBcvv (^v>Myoutvov % haK.vufjLlvov efci T>?v yi\t7p j&n. l t 4699 

fjt*'4>-vfl ^ tu* au^wo-tv «wc _S) j^ "o^cn^©" ./utwjij*? Ji^aVxfi, Xu- ^-f, 3 5.-— 2Kijfl-£ 5*e -nroTVia /eojTwf, 'H^^vn ,v BivQtas-iv «Xoc.] 

snidWfa ft*e» fwfluc .£ai'$ni; "nrei-jv tov 'A^iXX.a, tw X:frf w^ocr- At mater fonitum thalamo fub fluminis alti 

fftscvlt^, [tv ok XEfEi, •« n _i- <paTo' tov J' a^E©- vgpix- ixa'- SenGt: —— -Gcorg. IV. 333. 

^_|e (LtsXaiva-* ) &u^h/xe>ov S*i (3ga^._j? tov 'Afa/XEjuvova, £ £-,__ 3? _ k-jkuit.v.] ■" Troducit h^-c vox mediam, quippe es 

hd Xoy*v woXXiv .»Utaio>Evov. Plutarcb. de ha cobibenda. *_,*-« dedufta j c^Jem analogia ac ur.vlrac ex J-WVM. Vidc lu- 7'er, 23, 24. 'AfA-polifrot $i XH™ ' ?Wt ' 1 ' ^^ «^«^Ewaw pra ad 1, 416 j & infia ad t', »84» 

7 r*. I A I A A O I Z. 

40 N?j<~«(-ij, Lmiu ts, Qoy\ 3'', 'Axivj ts [3ou7rtc, 
Kvjj.o9cyi ts, vif AKjutr\, x^ Afivapstu, 
Kut MbXityj, yc, ' luipoc,, y^ 'AjttifxSo^, y^ ' Ayccvr,, 
A«Ta ts, n^uiTu Ti, (bsevo-oc ts, Avvufj.svr\ ts, 
As?u[j,svyi ti, x) ' 'Afj,<ptvofj.Yi, k) KuXXtuvstou, 

45 Auglc, Y3 Uxvotty], k) uyxxXs.rr] TuXuTetu, 
sS^fj.efjr]; ts, k) ' A-<\nvlr]c, x) KuXXtuvuo-o-W 
' EvGu oe y)v KXvy.evr\, 'luveipu ts, tc, 'luvxo-cru, 
M.u7ou, jc, 'QpstSvix, evTrXox.ufA.og t 'Afj,xSstx' 
AXXxt $', a* Kxju fiev(l&> ccXoc : ~Nripr,'ioe; yJcxv. 

50 Tuv h y!) xoyvtpeov ssXy\to Qrreo;' al 0' xfj.x srxcrxi 
T,TYiQsu •srSTrXriyoP l o ' Ostic 8 s^r\pys yooto' 

KXvts, Kxcriyvr^ut NijpTjV^W, e<pp' sv ■aru<rut 
Etosr uKViSo-ut, or sfj.u evt Kr]8eu Bvuu. 
rif/.oi syu oetXr\, ufj.01 ov<rupic-oToxetx, 

55 H T STTSt OCO TSK0V VtOV UfJ.VfJ.OVU TS, KfOcjepOV TS, 

' Ejroxov r)ouuv, <T uvefyufj.iv epvsi icr@^, 

Tov "jj. eyu S$eyu<ru, (pVTO» uc yavu xXur\;, 
Njjutnf S7mr^osr\Kx Kopuvi<rtv"lXtov s'i<ru, 

TpwtTi fJ.u-xYio-ofj.svov ' tov <T i-x, V7roSs^ofj,xt uvtic 
60 OikuSs voc-r]<ruv]x, Sofjov I\yXr]iov sitru. 
' 0<P(>u ds fj.01 tuei x) oox <pu®~> r]sXioto, 
" A-xyv\ut, £Ye t/ ol Svvxfjxt x^^^Wat ISo-u. 

AXX' sifjc, otpou 'icJu ts (piXov tsk©^, 57T 'sTrxyAtru, 
'O, TJt fj.iv 'Iks\o srsv8<&, utto zfjoXsfj,oto fj.svovjx. 
65 *Hc uox (puvno-xorx xi-rre Qirs^- ui Je Qvv xvty] 

AuK£Voso-<rut 'io-uv, srso) Ss Q(pt<rt y.vfjcx 3xXxr<rr\; lib. xviir. '57 N-Cea, Spoiue, Th ajue, Ha a ;ue 

bubuiis-oculjs d -c<-ra, 
Cymothoeque, tc Actsea, & Limno- 

Et Melita, & Ittra, & Amphiii: e.', & 

Aga\e, 
Do'.6^ue, Proloque, Pbuuflque, D;- 

namenequej 
D «ameneqiw, & Amphiname, !~ Gal- 

lianira, 

D ris, & Panope, & inclyta Cahtt-a, 

Nemertelque, & Apfcudes, & Caliia- 

naiTa : 
lilic erat & Clymene, Faniraque, & 

IanaiTa, 
Mii-ra, 4 Oriihyia, Sc comas-pulchra 

Amathea j 
Alisqm, qu.e in fund > maris N-. ■: ;id^'s 

erant. 
Iftis vero fplend:dus implebatur ipecus : 

hse autem fimul omnes 
Peclora plangebant ; Thetis veri exor- 

fa eft luflum : 
" Audite, forores Nereides, ut bei.fe 

omnes 
*' Sciatis audirntes, quanti meo infint 

dolores animo. 
" Hei mihi mifera;, hei mihi infeli- 

citer- fo.-tifhmum en.xa?, 
" Qu2_ poltquam pepereram filium' 

eiimiumque fortimque, 
" Pr*flantiflimum heroum, ifque fuc- 

creverat plantae fimilis j 
" Hunc qiudem crgo educatum, tan- 

quam plantam in fcecundo-loco agj-i, 
" Navibus mifi recurvis ad Ilium, 
" Contra Trojanos pugmturum : hunc 

autem non receptura fum rurfus 
" Domum reverfum,. intra a;des Pe- 

leias. 
" Sed Sc quamdiu mihi vivit & videt 

lumen folis, 
" Triftatur, r.eque qu.d eifoffum au- 

xiliari pn fecla. 
" Sed^ proficifcar, nt vifamque clle- 

clum fiJium, & audiam, 
" Qumam ipfum invaferit luflus, fe- 

oilum a purtna manentem. 
Sic locuta rehquit fpecum :• ilUe veiri' 

cum ipsa 
Lacnmabundie ibant ; circum ipfis 

autem unda mans Vtr. 40. — t?oao7TiC.] Vide fupria ad a, ccr. 

Vtr. 43—45. Amlai TS, Jt] iUxtefa r«>\a'T£ll.] 

' qualis Nercia Doto 

Et GaUtca fecant fpumantem peftore pontum. 

Mr.. IX, 102. 
Vcr. 46. Nnjxifliic.] Cod. HarUian. *jjr/tifl*e. 
Vcr. 47. "Eiea Zi 5».] Cod. Jta'ic. unus, '£vt5aT siffi 
Vcr. 48. — 'Apa^ia.] Al. 'ApiQmct. 
Ver. rz KAijTS, jtao-iTvilTii,] 

Chmat : Io matres, audite ubi quaeque, Latina. 

Ain. VII, 4 oo. 

Vcr. 54. ".Omoi ife ffiX».] Vituperat hunc lcum P/aio; 

Jir.ffijxsfla ['o^»'j«J ^riToi 9ft/j j, t «cif7v iturifta/ec £ 

3 ^o-a^i-OTiXEia." D?- Re~- Mfinlat, •<■ "n/xm. ifii fiA», 
fubl. lib. 3. 

^ Ibld. — Juo-ajiroTtxsia.] "£ori xaxi» TSxfra tJv api r ov, a^ifov^ 
f) JV,-ivov Schol. inedita in Codice Harleiano. 

Vhr. 55—^-] Ut nSfii, 

Vtr. 57.— ^wiv i,-.] Vide fupra ad d, 51; 

Ver. 61.-5«;«.] &*' Cudd. Ita./ic. & llarleian. 

Ver. 62, 67. 'Ajpurai~'s>iyml,.2 Vide fupra ad j,', 260. 

Ver. 61 -:<p e a iJoj te.J i^a .Joi^u,- Cod ces fe-e univeifj.. 

Vcr. 66 rnji 5-i Q$,„ «5^ a ^a^Vcriic •pn'jT„To.] 

* -~~ — — — — at illum 

Curvata in montis faciem circumftetit unda. 

Virg. Gctrg. IV, jSgb 
Ver.. Scindebatur : Hae aotem ubi jam ai 

Trojam glebofam venerant, 
Littus confcenderunt ordine, ubi fre- 

quentes 
Myrmidonum fubdufta-erant navesve- 

locem circum Achillem. 
Huic autem graviter-fufpiranti aftitit 

veneranda roater, 
Acuto autem edito-ululatu caput pre- 

hendit filii fui : 

Et lu jens, verbis alatis allocutus ett : 158 O M H P O Y Lib. XVIII. 

'Pyyvvlo' rou $"ote 3y Tpc/iji/ e^tQuXev ixevjo, 

'Axjr]v eltruve&atvov e7rt<r X epu, evQa Bafteiut 

Mupfxtlovuv e'tpuv\o veeg tu X uv dft<p' 'A X tXr]ct. 
70 Tu Se fiupvc-evd X ov\t w«f»V**/f ■sroTVitx, pcvjTHg, 

'OrJ Se xioxvcrucra Kaprj XaZe ■urutoog eo7o ' 

Ka/ p' oXotpvpofievr;, ETteot Ts\epoev\a, srpo(ri"vooc' 

Texvov, TtxXaUtg; rlle Qe fyevag 'U(\o wivfa. ; "Q ^ !>*$*"» tuam M " 

'E^avSa, tf xe~v6e' toc V Xv H toi reVeXeg-ut " ^\J^t^ IUa ^ im 

7.5 'Ex &*, dg dpoc 2r) w?t'v y ev X eo, X e7pug dvu<r X d>v, " £&££iS, '"'" Pre " ,US - e '' 

Ihivjas tm wfV[*vv<rtv dxjpevut utag 'A x atuv, " ° m , n « * puppes c ° gi ^ 05 AAi * 

E«5 Ivthvofjuvvg, sruQeeiv t dexr\Xta IpTct. " £f «**»**. P »tioue indiBna, 

T*\ Se fiupvg-evd X uv 7r ? o<re<p V ™Ug M '*&-&?. «£ S^irM^,' W 

M5« ? p& t« x jg «> p» 'OX^tt;©, sgersXw.rur • " fp^tlj? t *- mihi °' 

80 'AXXd t/ koi tuv ?«$©-, mi (©/a©- «Aefi' st*7o&., " s f-? am mi * ex h '*">'«l"", '«» 

r J ' T 5 * cnarus pernt locius, 

I\uTpoxX<&> ; tov eyu ■zveot ■srav\uv t7ov eTu7p@* t 

^lo~ov Ifiri xe(puXr\, Tov diruXeo-W reu X eu Exjup 

Ar t ucrag d-reovo-e nreXuptu, Bavf.tu toeaSou, 

KaXa ' tu f2 TlyXrii' Beot So<rav, dyXad dupa, 
85 "H{x.u]t tu, otb Qe fiporS ■dvep©* eft&uXov evvtj. 

'£1- btbeXec. Qv fl ctudt jjcet dSavarrig dXtyct 

Natetv, TlviXeug Se BvrjTrjv dyuyeoSat dxotTiv. 

NuV 0' \va x), Qo\ -srevQ©* evt fipecrf ftvpiov etrj, 

Tluioog d7ro<pQt-fj,evoio' tov i X V7rooe%eut uutic 
go Olxocoe ioc-rjo-avT' e%et \sd' lfA.1 Bufxog dvuye 

.Zuetv, ;X0 uvopeo-Q-i fieTeftfievui, aixe firj' Exjup 

'ITpwr®^ efjtu utto oep) TUite\g diro Bupov oXe<rcrn, " Patroclus ? Quem ego fupra omnei 

honorabam focros, 
" yEque ac meum caput, hunc perdi- 

di : arma vero Heclor, 
" Poftquam-trucidaverat, exuitingen- 

tia, mirabilia vifu,| 
" Pulchra ; qoa: quidem Peleo dii de- 

derunt, fplendida dona, 
*' Die illo, quando te mortalis viri col- 

locarunt in cubili. 
*' Utinam tu quidem ibidem inter im- 

mortales marinas 
" Habitaires, Peleufque mortalem du- 

xiftet uxorem. 
" Nunc vero morisli «Bpfi/li, ut & tibi 

luftus in animo immenfus effet, 
" De filio interfefto j quem non reci. 

pies rursus 
" Domom reverfnm : Neque enim me 

animus jubet 
" Vivere, neque hominibus intereffe, 

nifi Heftor 
" Primus mea hafla percuffus ininttm 

perdideiit. iVcr. 69.— ■'.\^iX«.] Vide fupra ad d, 165. 
>Vtr. 71. ^— xaiHjj-acra.] Vide fupra ad vtr. 37. 
V*r. 73. Texhov, ti' xXa:'Eir ; ti ^t (\ ^swae rx=Io wi^<\% j] 
Nate, quis indumitas tantus dolor txcitatiras? 

jEn. II, 504. Ver. 86. — iflavariic.] Vide fupra ad o, 398. 
Ver. 89.— iVo^Si/xsvoio.] De fyllaba $9i correptS, vide fu- 
pra ad 6', 43 ; & ad d, 309, & 314. 
Ibid. — d-n:^.fj.i\Mf tov u%.] MS unus Itilicut legit oV«- 
ijusvoio- t« i' »)(.. Unde fortalfe legendum, ex eonjeiflura Vcr. 74,— T-1:>!rT*i.] Vije fupra ad v', 736 ; 4: ad d, 37. 1ht>. Bentleii, aTro^Si/ufvu- tovJ' a^. Vcr. 75. — Je r-£2.] Codex unus hahcui lcgit w dga. 
Ver. 78. Tii-' Ss 3'^^vc-i^d^v «rgo^c^»!.] 
■ Qua'renti talibus ille 

Sufpiranr, imoque trahens a peclore vncem. 

j€n. I/374. 
Ver. jg.—rrd fxip] i{.] Illa auiJim, ut tijeift i 11, ver, 74« 
Vtr. Si — Tioi.] Vide fupra ad v', 103 ; & ad 1, 24. 
ftr. 84. KaX«.] ViJe fupri ad /?', 43. Ver. 90. — vsrnVa>T'» e?rsi.] Codex unuj Italicm, vtc-ra-dtli- 
n--.. ., 

Ibid.~)m\ u$' i/xi 5uf/.o; avojfi Zatsiv.j 

Nunc vivo, neque adhuc homines lucemque relinquo. 

Sed linquam JE n , X, 855. 

•— — viurn mofor invifam, Pallante perempto. 

/C«. XI, 175. 
Uid,— iwft,] jll, amlii. I A I A A O Z Z. Lib. XVIII. 159 

TlajpOxXOlO tXupX MiVOlTlOCOiU CC7rCTl<ril " Patrotluinqueob-interfeaum-pa:ni.s 

'I S . Mencetiadem dederit. 

Tov eT xvre ■srpoo-Unre Qetic xxlxSccxLViViroc' Ill l im l ,sJ , ! c '' rirn afrjta e(l Theti * 

' ' 5 '" .atnryrnas runclenr : 

QC 'flKVUOpl^ Sw UOl, TEK<&>, StRreau, oV xycOiVHC' " C'to-moriturui certe mihi, fili, es, 

y J ' » ' ' ' S cum ita dicis : 

Avtikcc yocp toi i-miTcc uid"'Exlopx sroTuoc etoTuoc. " ,llic0 enim tioi den = P ofl fleOo- 
-* > ' '5 F- ■ " ■ rem fatum imminet. 

Tr]s; de m*V ovQtjtrxg iraoreqw irocixc uxvc 'AyiXXevc- Illam ve '° 6ravh * r ,' n s emi, ' cer " »»<>'» 

1 ' 'V 1 7- ' a * A, ' tus eft pedlbus vdoi Achilies : 

AxiTiKcc Te8vxir,v, eirel £k cca ifteXXov trxipu " lllico mo,iar . <urn in ■**** non *"•** 

KTe/VOUSiVcV tirccuVVCYl' U UCCXCC T*}Xc.9t SrxTprc " Do m--interficcretur auxiliari : Ilio 

' ' ' ' ' 5 '* qmdem valde procul a patna 

IOO "EcPl5/t' • EueTo H Sro-ev xpriC xXxliipX yevtoScCi. " Intenit; me vero d.fideravit, mj. 

T I . 5 * ' 'S r lum i,«i prrpulfarem. 

NJv • e7Tt/ * VECUCCi ye (blXr.V tC •sralpiScc ycCtCCV, " Nunc aulem > S uoniam non revertjr. 

, ' r ^ *> ' ut que cfcuram in patriam terram, 

Ovoe ti TIxIqokXu yevour.v 2W®». »d" iTocpcicri " Ne<)ue ullam '' atrocl ° at:u1 ' Wb- 

' «v » . ' «i ,em ' ne S ue fociis 

T«*~f ccXXoc, 0. dn isroXeec c\scu,ev''Ex]oot Siu ' " Ca " twi! > Qui j' ,7n ">»•" ^miti fur.t. 

.■■,>*' ? » ' S > ilH «flore nobili : 

AXX vjpceci 'srccpoc vrjvcriv etuitiov cc^6^ xp'Jp,yjc " Sed < edeo . a P ud ■"•«« inutilejondus 

IO C To7oc euv, ci&c VTig ' Ayxtuv yccXxoyiTuvuv " T " li! £ " rn f,m ^ uaIis nullus Aibl * 

J „ ^, . Torom ierc loricatorum 

Eil TSoXtUit) • CcyOQYl St T ccuelvovic el(Tl n\ CcXXot ' " / n P u 6 ni ; condone autiyn meliotes 

v w ' «.'./>, ' unt * al " ! 

Xlt; tpt< IX. T4 3 , £W1', £J6 t' dvQaUTTUV CCTTOXOITO. " Ut;nam contentio a Diis, & ab ho- 

„\/ ,/»>/■ / mtmbus pereat ; 

K«* ■YCXOC, OC T i&EYiy.t ■WQ\U<bp0VCC ■Srtp yxXe-n%VXX.i' " Et Ira « ^ * ,nl P ell Jt etiam admo- 

t/ v , , " ■ ' •Jum-piucentem facvire : 

'O^ T€ ■ZroAU yXWK/Jt!!/ f^eXtT^ XCcjxXeiCouivCiO ■ " Q .''? .'" multo 4ulcior melle flil. ■ 

II O AvcpM EV <-Yl8t<r<riV CtePilxi, qVTt XOCTTVOq' " H °rninum in pectoribus augefcit, , 
\ m \ ~ *»' ' 1 1/ ~ tanqtum fumus : 

'Xlf tUtVVV iVOXuCeV XVXp OCV$p<^v , Ay.XU£UVUV.. " Adeo nw nunc 'rafci-fecit ra. viro- - 
' ^ » ■ ' 1 I rum AgBmcmnon. 

/^r. 93,— -Mivoi7(a'Ss<u «V«!/«r # >i.] Pronuntiabatur Memiltatx. ■ ■ En q uo dTcordia civra .. 

Vide fupri ad „', 1. Perduxit mtferos ! j J7rj . JS^. I, 7». 

»;</.— «sVilirf.] Vide fupii ad .',.508; Itam inf,aad z ', "Hj^n© «r,?,,^,. «,.'>.£«*<» J«P,«^=. •&. $ Bao-aU 

*9' S »"'{'•» "WK"»" 5 tcv ^;v "Ojurjov, Eu'x3,utio» !H TI SiWV f" f „ 

Vtr. 97. Tbv "Te ,rx'y' "j.lj'3a-af flT-foa-t^n «riJaf « ; xu; 'a^iKXei'c] '* T «'^«'rw aVs^Ea-flai, Xa«£aK.v ipnir; t» <t/«vtc»» ytti^.^ 

JRfcbinti, Orat, inTimarcbum, verfum hunc hoc modo citat : 1&*ppii* 'x ^X"' 5 avliiraBsiV f t»'v -,'v£<ri» ijrSflm. Plu- 

Tiiv $■' «Jte ■nrr.oTtf.iTre wivJaVitfj "f.©. 'A^iXXeiic. ' ,a '•'• i • ^* ■'-A^' «^ O/r ;iJ>. 

«Wr. 100. — ./is','o Jfj J>T«v aj?; aXxlnja j.£»'rr5au] Vide r ^ r " '°8.— '<; * icpirixE «roXi/fjova otej ^aXtiJiai.] pJxo» 

fupra ad J* , 4S5.. OlTx tri T« l"r>icriiv, aTro t« JEtr/m?' titV afnc, au ' T ''* [•{>*» 5 "P^"* 5 «roflcv, &C.] «'"foviT, ^i-a"; tOtfeo/j.;, 

miUjx&- Vi7v, n &«(■ a'XXa to ,U£v so-^tre, .xaTa" ./^cfxoijriv t« "fX""" 5 ' ^''/xtBa. uVorxi^vnVx.Eo-Sai, to " — Jf-' i<f£nx£," to « 

iJtncrf trt<;iir7rac-iov its to a'fnc, iV » (SXaSiiC' 'J!,ui7 ya» &»/""s 5 Ta"f ojfarc, to " v akufpvi mt( ^aXEyfval, 

iiintre, j) Xi flx > "'^Xh T "' ^iflv 601"'» i^tiv. Porfbyr. " "Ocre tiroXu ^Xi/xioiv /xiXiT®- jr^.X^spiwii..!* 'j?/ a /« 1» ■ 

Sluaft. Homtric. 18. Pbilcbc. 

Ver. I04.~iV»Icrio» i^fir©. a'<;»f»;.] Ita Oifv^". t', 379. "''• ' 9- *Of e ttroXt! j/>t.xiojv juiXiJ©- xaTaXtMfc^imo.] Ka! 

i 1 «XX' airai,- a-^l©. iei^rtf. ** »fyi<Je«4al, coV- <Sr»rE> »3 "O/unf®. tTol'»»! «re s i t> ?i/|U», 

*<'</.— aj^c.] Vide fupri ad J" 14*- g6 **0 , r«' tajliu -A^^/^rdttu^s^ 

rV. ,o S . Tor®- W,, „r® «-Tif.i E.! WTc Wf o<pav<V, «rXto- '^'eli^L -5 ^ ^ ° fy? " ^ "" ^.T* 

.*V-.v,a,£^ W Taia„ J vi W a,v£r,.i9® y a S Torc W aX<<,r ; J^IZlT J^^f'- ««** T - ^,,rxi,,v 

UarUiano. xa/aXs.Co^lTO», AvJf», fv <-^ l a£»-<rlv< t ;-|£Tal.• , icoXaflir y*\ j_ 

rer »n« _ T S > , no-ovrf tic Jia T£ t5t«, jJ S, ' t . WfiCtwui Jv «tji TiM« 4 ir<rt1a s 

. : Y***+m h T ^(fWfc ».V, g ixXo,.] Ej « ;J Tj5-,a,o.'a. IJ. Rbt,*ic i tii.n..„p. , 

• «rom/ixvt A x ,XXaJ f , vvtmlt, " To~(&. <<v'v, 0^©- «V,c "AvaiaTv ,y . v - . 

« -"^-.w," i^ £ fx £ „'< -h, _»5 ,J ? >//r; y IH ^'''°- S*^fe3 a/ «-*»^-o*"-^ ■ 

««•»*..„ ^axxo,. Pk»r**riSir*, t !m Mt . ' m -"**'}^:>*********4*. 

V$r, 107. ■fletV.-.l '''• "** n( ''" ** 'X»*»«»J 'Hjifi* uVif «irt* a!»»!!».. 

J , T/»'*™. Schol. inCo«rfl<ir<V#» r . 

6l - *,,. i6o O M H P O Y AXXu tcc p. TvojeTu^xi eutroftev, u^vvitsvoi "srip, 
Qvftov sv) c-r\9scrcri tyi\ov §uijcdrav]sg dvdy-Kn. 
Nui/ tV slp, oppa (pix-/\g KSpuXyg oXsrijpu KS-^eiu 

I 15 "Ek]opW ktjpu <T eyu tots riePofiui, oimoTS ksv cJrj 
Zst); e9'eXr\ TsXetrai, ijT d9dva]ot Sso\ uXXoi. 
Ouds ydp iscle fiirj 'HpuKXyog Qvys Kyoct, 
' Otnrsp pix']uT<&- 'ecTKS A.i Kpoviuvi uvuk]i ' 
AXXu s fto7pu dufiacrtrs y^ dpFaXsog ■XpX<&>"Har ! g. 

120 ' D.g Yj syuv, si drj fjcoi Ofjcoir] fL0~ipu tstvk]ui, 

Ksttroft , s-KSi ks Buvw vZv Se KXeoc ecrdXov dpoiuvv, 
Kcti Tivct Tpuidciuv k) ActpSctviSuv (2u9v:coX7ruv, 
AfUpoTSpycriv xspcri ivupeiuuv uttuXuuv 
Acckpv o[Acp£ctfj.evrjV, dSivov c-ovu^trui \peij\v ' 

I2J Tvo7ev , cog drj $r\pov eyco tiroXefJCOio ■6Te7rctvu.cn. 

MrjSe fji! epvKS fidxig, (piXeatrd -zrep ' isSs fjcs srsitrsig. 
Tov cV r]p.eigeT 'sttsitu Bect Qenc ct^vpoirelct ' 

N\ J\ ~ / r , / , , , 

ai orj txto ye, reKvov, eTrrrvuov' a kukov sc~i 

Tsipoftsvotg srapoicriv ctft.vvefJt.ev uitvvv oXs9pov' 

130 AXXa Toi evjeu KuXa y,erd Tpuetrcriv 's-xpv\ui, 

XaXKsa, ftupftuipov]w rd j£ KopvOuioX^^EKJup 

Avrog s^/uv uftoitriv uyuXXs]ui' u§s s cprui 

Arjpov s7ruyXuis~cr9ai, e-rrei <pov©-> dFyv9ev uutu. 

AXXu tru ft fjcr]7ru Ku]uSvtrso fJtuXov *Apr\©*, Lib. XVIII. 

" Sed hn?c quidem ante-aaa-effe fina- 

mus, dulentes licet, 
" Animo inpectuiibus noftrod m.to 

neceflitate, 
" Nunc ve.6 ibo, ut chari capitis per- 

ditorem inveniam 
" Heftorem: mortem outem ego Mnc 

ac. iniam, qujndocunque demum 
*' Juoiter voiucrit perficere, 3t quc im- 

mortales dii crtcn. 
" Neque enim ne visquidem Herculis 

efiugit moitem, 
" Qui tamen chariflimus erat Jovi 

Saturnio regi : 
" Sed eum fatum domuit lc gravisira 

Junonis. 
" Ita Sc ego, fi jam mihi fimile fatum 

efr, 
" Jacebo, ubi mortuus fuero: nunc 

autem glorhm bonam auferam ; 
" Etaliquam Tr..adum & Dardamdum 

profundos-finus- habentium, 
'* Ambabus manibus genis a tene- 

ris 
" Lacrymas abftergentem, crebro fu- 

fpirare cogam : 
" Sentiant autem, qu6d jamdiu ego a 

pugna ceffavi. 
" Neque me prohibc a praelio, diligens 
licet; neque enim mihi perfuadebis, 
Huic autem refpondit deindedea Thetis 

pedes-argentea : 
" Sane jam hoc, fili, verum ; non 

malum eft, 
" Laborantibus fociii arcere gravera 

perniciem : 
" Sed tibi armapulchra interTrojanot 

detinentur, 
" vErea, corufcantia : illa quidem 

pugnam-expeditc-ciens Heftor 
" Ipfe ferens humeris exuitat : neque 

tamen ipfum puto 
" Diu exultaturum effe ; ca?des enim 

prope eum. 
" Sed tuquidem neutiquamingredere 
pugnam Martis, >Ver. IT2, — TB${\uy%a\^\ ioxSvla <ru£Oylym'uta.t* Schol. ibid, 
aXXa TaZta. fxiy MeS^jUEV - jEfcbylut Prometb. Vinfl. ver. 261. 
Ubi Scbotiajles hunc v°rfum Homeri citat. 

Ibid. — lcia-ofj.lv.'] Vide fupra ad i' , 42. 

Ibid. — a^vy/xEvoi.] Vide fupra ad y', 260. 

Ver. 115. — .'«rTiVs x» Jii.] De explementorum iflorum, 
»«v ii, expeflationem hngam aptuTime depingentium, venu- 
itate, vide fupra ad £', 504. 

■ Ver. II 6,— aSavalo:.] Vide fupri ad a, 398. 

Ver. 117. O-Jii yaf uil f?l'i| 'H^axX?^ ^vyi X«^a, "Oamt 

^MaT®- fc-XE Ait.] Vide infra ad <;>', 107. 
qnin occidit una 
Sarpedon mea prog^nies : JEn. X, 470. 

Occidit Sc Pelopis genitor conviva Deorum. 

lior. Carm. Ub. I. Od. xxviii. ver. 7, 
Ibid. — Si'n 'Hfaxxji^..] Vide fupra ad v', 758. 
Ver. 11 3.— K{o».'«iw.] De hujus vocis profodia, vide fuprj ad 
«1 397- Ver. ng. — ^a idf.ac-0-s.] ^toTf 'MfAaa-<rr Cod. Oxen. 
a Barneji,, item Codd. Harleian. & Italic. a Tbo. Bcnileio col- 
lati. 

Ibid. — a \ra\i®. x i\®..] Difficili bile lumet jecur. Ihrat. 
Carm. lib. I. Od xiii. ver. 4. 

Ver. »0 — riTOXTxi.] Vide fupri ad i, 37. 

Ver. 123. 'A^olifw-j. x s !tI] Codd. Ita/ic. 'A^rjro-, XH ^. 

Ver. 124. iMf»' ZfcogafAimt.] Codd. Italic. & Harhian. 

£}aAtu ofxo^afxivr.v. 

Ver. 125. rvoriv.] Codd. Italie. fvow. 

Ibid. — miTravftai.] Cod. Harkian. <mnravfji.iv. Qiiomodo 
Sc in uno MS fcriptum repperit Bamefiuu 

Ver. 126. — .piXia<ra.] Vide fupri ad i, 338: ad i, 2S0 j 
& infra ad 6, 304. 

ifer. 12S,— thto' yt.~\ Codices fere univerfi taCri yi, 
Ibid. — a xaxc'vfc-i.1 Vide fupra ad v , 34^; Sc i, II. 
Ver, 131.— xo 5 -u0ai'oMS)-.J Vide fupra ad £', 816, 
Vcr. 134,— xa1aJu'o-£o.] Vide fupra ad i, log, 

Ver. Lib. XVIIT. i6r 

" Anttquam me huc proJcctam ocuh» 
viderr. 

" Ma r e enim revertar, firnul ac fol 
ortus e*-it, 

" Arma pulchra ferens a Vulcano re~ 
ge. 

Sic fata, retro fe vertit a filio fuo : 

Et converfa, inter marinas foroies 

rJixit : 
" Vos quidem nunc fubite maris. latum 

fin-im, 
" Vifurai-que fenem m2rinum & *ede* 

pstris, 
" H* ei omnia dicite : ego veto ad ex- 

c( Ifu m Ol ympnrn 
" Vado ad Vulcanum arte-fabrih- 

cUrum, fi velit 
*' Filio rreo dare inclyta arma ccl- 

145 a Xl? epuff- ul cf vtto KVfjcu SuXdo-<rr,c «r/r/* sSvtrxv. *,** i$£jF** "^ """" 

Ad Olympum veto dea Thetis pedes- 

argentea 
Abiit, uc dileflo filio inclyti arma 

arTerret. 
Illam quidem ad Olympum pede* fe- 

reb.mt : at Achivi 
immenfo cum fremitu afti vi Hefloris 

homicida? 
Fugi ntes, ad navefque <ft Hellefpon- 

tum venerant. 
Nec tamen Patroclum. bcr.c-ocreati A- 

chivi 
Extra tela extraxerant mortuum, fa- 

mulum Ach'l!i? ; 
Rursus enim jam illum alTecutifueraJit 

peditefque & currus, 
Hectorque, Priami filius, rlammae fi- 

milis vi ■ I A I A A O £ E. 

13^ Ilp/y y efj.l Sevd IxSScruv ev 6cp9uXfjo~<riv iSyou. 
HuSev ydp vevfjcat, dfjc yeXtu dvtovjt, 
Tevyeu kuXu pepticra ■srup 'Hputc-oto uvuk\&>. 
' Qc upx puvrjcrxcru, wuXtv Tpuire^ vtoc eoto ' 
K.ut c-ce<p(je~cr , aXtwt y.ucrtfvriTyTt fjceTr t vvSa' 
140 'Tfieis p vvv Svre BuXuro-rjq evpea koXttov, 
Q-\oft.evut re yepoi-Q aXiov y^ oufictju ■srdjpac, 
YLui 01 ■stujt dyopevcruT '• eyu S' eg fJcuKpov" QXvfJcirov 
E* ( w< -srup ' Hpuic-ov KXvjoTeyyqv, uik e8eXvi<riv 
Tte7 efjcM Sofjcevui KXvrd revyeu ■srufjc<pavouv\u. 'H S' a\>T QvXvfjcrrlvSe Bed Qertg dp[vpoTre?a 

'Htev, btppa cptXu ■srutSl kXvtu revye evetKot. 

Trjv fc dp' OvXvfJCTrovSe sroSec <p'eoov' avrdp ' ' Ayuto\ 

Oe<r7re<riu uXuXryru vP'"Ek\oo©-> dvSpocpovoio 
I JO <£>euyovieg, vr t ac Tt v^ EXXrjTrovjov tKOvjo. 

Ovoe ks TldTpoKXov -nreo evKvr\fx.t<)\q *A%a«o* 

'Ek j3eXeuv epv<ravjo veKW, ^z^airovT 'AytXr]og ' 

Avtk; ydp Sr) tov yt Kfyov Xaoq tb Kj 'iTTTrot, 

' Ek]o>p ts npiafx.010 Ttrats, tpXoyt etKeX®* aXKr\v' 
155 Tpt? ycev fjctv fjciTOTrto-Qe -sroddv Xage ^'^^''E^u^^J^^}^^^^ 

'EXKejxevat fj.efj.au?, f/eya Se T$ue<r<rtv ofjLOKXa • A T r " h ? e n re s inX^batT 6 " 3 ' 1 " ' ^" 

Tpij Se Sv" Aiavleq, SSptV eTrtetuevOt aXKrjv, Ter. auttn^ duo. Ajaco, impetuofam 

r J ' ' . 5 1 ' ' induti firtitudmem, 

N«« » dmg-vPeXtPav • 6 <5" epnreSov aXKt -arz-rrcnbuc, A r rtuo 7i : repu : ,erunt : ilie veri con " 

5 = 1 *> I »J ftantcr robore frctus, 

"AXXOT l-TTtxiPuCTKt Kuld Uoffov, uXXole <T UUTS Interdum impetum-f.ciebat pcr tumul. 

^ ' * * ' tum, interd«m vero 

J60 Ztuo-kb ueyu Idyuv' orricru <Y K ■vdFiTO ■srduiruv. Confiftebat aitS-Toce chmitans ; ret.S 

r ' ^- ^ b ~ autcm non cedcbat ommno. 

'ilc diro Qufjcocl^ £ti XeovT uiQuva Svvuvjui 
Hotpcevec uypuvXot fjceyu -aretvxov\u SiecrQat ' 
' ilc pu tov kk eavvuvjo ovu Atuvje Kopvc-d Vl ver6 a corpore haudquaquam leonem 

fervidum poffunt 
Pa tores in agro-pernodlantes valdc efu- 

rientem fummovere : 
Sic utique nun poteranc duo Ajaces ar- 

mis acies Vtr. 138. — W*iv T{«V£6'.] Avtrtit fe. Vide fupra ad *', "xeX®.. 

594 i & ad y, Mi- Ver. 157. T t !c H JiT Amv^;.] Ccd. Harltian. T e ! t il in 

7i;t/.— •EreXy^goVtt lirEj.] jQl, 'Bro\u$?ova, t£. a"ov7ej. 

Vtr. 144.— -rtvxfa wafi.}a*iwla.] Ibid.—iS^v EWtfl/Mvol.] Qua ratione 5J e iv, hjc ultimam prn- 
fulgentiaque arma. JEn. VI, 490. XI, 6. ducat ; item xati, ver. 159 ; & tixuc, -utr. 180 ; vidc fup i 

Vtr. 147. — Jv=ixoi.] Al. Ivrixai, Al. eveix». ad a, 51. 

Ver. 148. — a^'.] Ut jdm ditlum eji vtr. 146, Ver. 15S. — a*Xxi.] Vide fupra sd e, 299. 

Ver. 149. — i-.^o^).v:io.] Vide fupra ad vr' , 77. Ver. 160. EtbVxe ^uifx ia^*v.] Vide fupra ad Y, 456. 

Ver. 154. — EixcX©..] Ita ex uno MS edidit Barntflus. Ver. j6l. — iitr6al.] tiv, ilxy.ai, aTr> rS Hvftf irK; :> 

Reflc, ut opinorj vide fupra ad $, 88 j & ad •/, 53. Al. r&trBai airi rS riBnfxi. Schol. in Cod, Hjriciani. 

Y Vtr. Lib. XVIII. 

Heftcrem Priamidem a mortuo abfier- ,62 O M H P O Y 

"Ek\ocu tlptufAihv %iro vexp.* SetStPaaQut. 
i5: Kat vu tiev t'l.uc-o-iv n, y) ota-rre\ov r\pa\o kvi©*, 

E* uv) flijXs/ww ■sroSr l v£fL&> uttea Tcic 

"AyfeX^ yX&e Se-ja-' utt ^OXufnrx Bupv\aaeaQai, 

KzuZda Atoc, ctXXuv Tt Beuv -srpo ydp v\x.e ftiv' Hpvj 

'Ai%a d' lc-ctfJCivri e-rrea Tf\epoev\u -srpocrrjVclu ' 
1 yo "Opo-t.o, HriXeiSvj, -srctvjuv hciruyXoTUT uvSpuv ' 

UctjpOKXu tTTUfiUVOV, £ ZlVcKCt ^uXOTTag UtVVj 

''Ec-tjkb zrpo veuv ' ol uXXr^Xicc oXev.Maiv, 
Ol ft, dftuvoftevoi ve/cv^ ■srtpt re9vtiuT®>, 
Ol Se, Ipuo-craa-Qoci ■sroTi. "iXiov rjveftoeaaav 
17 c Tpwe? rtr$uv6-i' ftuXic-u St <puiStft^"E>t\up, 
'EXxeftsvxi fttfjcovev ' tte<puXr]v le e Bvftoc dvuyet 
Hvjp^ut ccvcc Qy.oXaire<TO-t, rufiovo' u7TuXr\c utto Seipvjc. 

».._»»«' ^* »/ M 'P _ 5C P~ Q....~.. ',..',&,. u Sed luree, nec amplius iaceto : pu 

AXX ocvoc, pjd eri Y.et<ro aeZuc oe £,£ Sufiov txetiu, d6rC[ue f uum 3nim l m ta J ng , t> ' 
YIutpokXov TpuYicri %ua\v fi'eX7rrj9pu yeveaQut' 
iSo lZo\ Xu&yj, cttttev rt vt%u; ya-xuftftev®* tXori. 

Tvjv S' Y}ftet&eT e-rretTx TsroSdp%r,g Sioc' A^.XXeu; ' 
*'Ipt Bed, Ttg yccp Qe Beuv Iftot ctyfeXov v\%e ; 

Tov S' ccuTe urpo<reetTTe •sroSr\vtpc@~> u%eu Totc ' 
"Hpr\ fte ■srpoevjy.e, Atoc %uSpvj •srctpccY.ontc' 
l8c OuS' oTSe KfiOviSvjc vfygvy&>, iSt tic uXX<B- 

'AQuvutuv, o't"OXuft7Tov dyuvvtpov uft<pivtf.ov\ui. 
Tr]v yjiraiit&pepoc irpoa^r, ttoSuc uxdc 'A X tXXe6r ^^fi^falSata : a "° CUtUS * Et jam pvonus abftraxifl"etque, & im- 
menfam retulifJfet glorijm, 

Nifi Pelida? pedibus- ventofa velox Iris 

Nuncia veniiTet currtns ab Olympo ut- 

prodiret-in-pugn?.m, 
Clam Jove, aliifque diis[; miferat enim 

eam Juno : 
Prope autem frans veibis alatis allocu- 

ta eft : 
t( Surge, Pelide, omnium terribiliiti- 

mc virorum : 
* ( Patroclo auxiliare, cujus gratia cer- 

tameo grave 
" Stat ante naves : IiJi veto fc-invicem 

perdunt, 
*' Hi quidem, pugnantes cadayere pio 

mortun, 
w Ut autem trahant ad Ilium vento- 

fam 
*' Trojani recla-irruunt : maxirr.e vcro 

illurtris Hec~tor, 
tL Abflrahere cupit ; caput sutem i- 

pfum animus jubet 
'* Infigere palo, abfciffum tenera a " Patroclum Trojanis canibus ludibri- 

um fieri : 
(( Tibi contumelia, fi quid cadaver in- 

digne-acceptum venerit. 
Huic autem refpondit deinde pedibus- 

celer nobilis AchiJIes : 
'* Iri dea, quifnam te deorum mihi 

nunciam mifit ? 
Illum vero viciffim allocuta eft pedi- 

bus-ventofa veiox Iris : 
** Juno me mifit, Jovis gloriofa con- 

J ux: 
" Neque fcit Saturnius in-alto-fedens, 

neque quis ahus 

*' Immortalium, qui Olympum valde 

nivofum habitant. Vtr. 164. — ngrtf/xftwj Vide fupra ad *, 398. Ver. 180. — ^X v ( A , u ^^'l C«dd. a 72>o. Btntkio collati, 

Ver. 166. TlrXtiain woJwvs^^ <uaia. 7 Ifij 'AyfEA©' «Xfie S-Eatr* »^X«/«V® i « arr' fodfAWB «r^i y*§ nxs /-civ*Hfr.] 

Irlm de ccelo mifit Satarnia Juno 
Jijacam ad clafiem- 

Illa viam celerans 

Nulli vifa cito decurrit tramite virgo. /En. V, 606, 600», 
Ver. 172. "Er»;>iE.] Vide fupra ad 5 1 ', 434. 
y er , I73 . — d/j.uvofjt.mi.'} Cod. Vatican a Tbo. Bentkio col- 

UtUE, dfAUVtfJlSVCU* 

/■■/. — nxv& Vfioi te6ve(c?t@>'.] Vide fupra ad -ar', 526. 

Iwd. — lEgvEWT®-.] Vide fupra ad v', 46, 

V<r, 1-4. — i^v-rcraffQat.'] Ita ex uno MS edidit Barnfiut, 
Vulgg* l^Sa-atr&ai, Minus retle j fecundam enim corripi:. Vide 
fupra ad m' t 781. 

Vtr. 176 — KE$aX>)V 5e i &i/jt*Sc dyvyu.'] Cod. Karhian, 

Vtr t 178..— J6to»y eti.J Cod, Harhian. pwn. 

7 _ Jbid. — t\&r,'\ Al. ex6«(. 
Ver t 181 — 1S7. — «ro^a.-xrc 5 , f^>* 'A^iXXelc— OToJetc wxwc 
'A^tXXEy?.] Vide fupra ad «', 58. 

Vtr. 182. "^lgi ^Ea, Ti'; yde ct S-ewv e/acI «^AXc» ?xe ; ^f/. 
Tt'c t' ag a~£ ^Eajv, 

Iri, decus coeli, quis te mihi nubibus ac~tam 

Detulit in terras ? JEn. IX, 18. 

Ibid.—Tic ydg $-e.] Vide fupra ad o, 201. 

^r. 184. "H^ fA£ VT£0£Y1X£.] 

Hsc adeo tibi - ■■■ ■ ■ Jpfa palam fari omnipotens Saturnia jufllt. JEn, VII, 427. 
Vcr. XS5.— u^wj^.] 

— ■ - " ■■ ETTt ^yfoif 

KaSE^iT* ag£vc ' EaripitL PkteniJT. ver, 74. 

^ct. 1S6. *A9a*.«T(W5.] Vidc fupra ad a, 398. IAIAAOI £. 
n&)j t ao iw /*;/« f/cuXov ; £%ko"< oe ted^e txeivoi 
IMrjTrjo <T » jWE (p/Xij -srpiv y etoc Bupri<r<ricrQa.i, 

I QO rip/l/ y' OCVTYjV \xQi<TOCV BV OCpdctXfiOlcriV iOUfJtOCi' 

2~tvjto yoco 'H<p«.(j-ojo ■sjocq Oicrtfntv tvjeoc xocXoc. 

*AXXiS (T K ,J}jjl/ 0»<5a, T£L/ CCV xXvjct TtVytX C>VU, 

E» fjtv) AiotvTog ye Qocx^ T eXocfJCuvtotSoca . 

'AXXot xj ocvrog oy , tXnrofjt , evt ■srpuTotcri o'utXe~, 

I95 Ej^ei $ty'6uv ■srtpi \~lot] pixXoio Bccvov}^. 

Tov & ocvre ■srpocrtenre ■sroorjvefi 1 ^ uxtct ^lpig ' 
"Ev vv y^ yueig iSfxev, 'oti xXvtoc Ttv/e typv\oa ' 
AXX ccurug £7rt Tcctypov tuv, Tpuetrcri (pocv/fiiy 
Atxe <r V7roooeitrotvjeg ctTroo-%uv]oii •sroXefJtoio 

200 Tyutg, olvocrrvtvcucrt S otpr\toi vieg ' hyoctuv 
Tetpofjtevoi' oXtyn Se t ctvctTrvevtrig -sroxifjco.o 

t\ fJt ocp ug etTWo- acTrev,y\ srodocg uxtoc Iptg. 
Avtccc 'A^/iXXevg ugjo Au cptX©*- dfjc<p\ <T ' A^r\vr\ 
' £lfjtotg tcpbtfjtoitrt QotX cttytdot Bvo~trccvot<ro*ctv ' 

205 'A/xcpl Se ol xscpotXri vetp^- ig-eCpe S7ct Seatuv 

XfVtreov, ex ocvtS ooc7e cpXoyot ■srufjtcpotvouo-ocv. 
'Qg 6 ore xotrcvog tuv f£ ccg-t©<> otldip \xr\]oci 
TrjXo9tv ex vr\cns, rrjv Sr]t'oi ctfjtcptuci^ov]cti, 
Otre ■srotvrtfjtepioi s~vyepu xctvov]oct otpr\'i 

210 AjtsQi ex QpiTe^i' ocfjcct cf r]eXiu xoc]oclvvTt 

Ylupo-ot rt <pXeyedao-iv eirr\Tptfjcoi, vijocre <J" ccvyr) Lib. XVIII. 163 

" Etquomodo ire pofTum ad pugnam ? 

Habcnt emm armi ifti : 
" Materautem me ihara piius vetuit 

armari, 
tc Qii^am ipfam reverfam ocuiis vide- 

rem : 
u Pollicita enim eft a Vulcano allatu- 

ram je arma pulchra. 
" Alteriu» autcm non ulliofl fcio. cu- 

ju£ inclyta arma induere pofl^m, 
" Nifi Ajacis utique fcutum TeUmo- 

nii : 
" Sed & ipfe hic, fpero, inter primos 

verfatur, 
«« Hafla ciedem-edens Patrodi gratla 

mortui. 
Illum vertj vicuTim allocuta-efl pedibus- 

ventofa velnx Iris : 
** Bene quidem & iws fcimus, qi.6i 

inclyta arma detinentur : 
<* Sed fic ad folTam profeclus, Trcjanis 

da-te-in-confptc,tum, 

'* Si forte te veriti abflinuerint pugr.a 

tl Trojani, refpiravciintque Mavorti» 

filii Achivorum 
" Afflicli jatn : Exigua autem & re- 

fpiratio a praelio. 
Iili quidem fic locuta abiit pedibus 

velox Iris, 
At Achil.es furrexit Jovi chaius : Mi- 

nerva verd 
Humeris validis circumpcfuit a?gida 

fimbriatam : 
Caput autem ei r.ube clnclum-ornavit 

auguftiftima dearum 
Aurea, eque ipsi accendit flammam 

collucentem. 
Vt ver6 cum fumus afcendenfi ex urbc 

ad xtherem aiTurgit 
Longe ex inlula, quam hofie: oppu- 

gnant, 
Qui, toto die, horrendj decernunt 

Marte 
Urbe ptocurrentet ex foa ; ut vero fol 

occident, 
Continuo Sc faces-in-fpeculis ardent 

denfee, inque altum fpiendor Ver t iSS. n<io; t* ag'.] Et tjuomodo igitur- wforyiov, ver. 238 ; vide fupva ad d, 51. Vet. 189. MijTtv V u fxi ^ji w^i'v y tio.S-w;iiV«c-r3ai, IIg(V Ver. 204. — hvc-er-a^nc-o-av.^ Ita edidit Barnefiut. Reclc, •y clvtkv EXSarav.] 

Hoc fignum cecinit miiTuram Diva creatrix, 

Si bellum ingrueret ; Vulcaniaque arma per aura6 

Laturam auxilio ■ yEr. VJII, 534, 

Ibid.^wpv y iia • ■ iTg/v.y' auVwv.] Vide fupra ad 6,287. 

Ver. 192. "a^v y £ Sw. ofta,] Ita ex uno MS edidit 
Barr.ejiut. Al. "AXXa J - * u -rtu oi^a, 

Ver. 194. — i\. WfWToiariV i{Mte'i'.] Al> h\ TgaWxt* c/4(X(u 

Ver. 197.— ;t*.] AU tsu ut opinor: Vide- fupra ad g', 593, 

Ver* 205.— d?jL$l $i ol xtpakji ri<p<& tfapt S^a 9-ja'ajv XfyVi:V, 
tx $ avrS $a.e <p\i)>a waaifiatiwyav.J 

— — galea alta chimaeram. 

Suftinet, ^tnsos efBantem faucibus ignw. 

Mn. VII, 785. 
Ardet apex capiti, criflifque a vertice flamma 

Funditur, . j£ n% X} 270 . 

Csterum de totius hujusloci venuftate, quo AchiHet ad pugnam 
redituriF^^^ atque E XPE C7ATI0 fumrao cum ver- 
Ver. tons-dvf, J £ r. Mmtvris **&•».] Vid* fupraad borum fplandore & magmncentia depingttur ; vide fupra ad 
•'» 43- I, 4. 

JRtt«-Mmiw.] a Cod.^ Harkian. a\dn*vw. C^terum Ver. 209.— K f W*i.] De fyllaba Kf, produfla, vide f..pr a ad 
totus hic verfus oeeft in Codice Vaticaao. £ 309, & 314. 

r*r. »03;.— Ait 44'X^.] Qua ratione, A»t, hic uitimam T^um « ^*y a g t*v«»7o jtfnfi. 

prodtvcat; jtem a. 6 v, ^rr. 2225 & rgwiov, w, 224; & ' Htjirf, Thc&r,. w . $$1. 

y * Vr. 164 O M H P O Y Lib. XVIII. 

Emicat, finitimi ut-videant j 

Si forte cum navibus Martis propulfa- 

tores venire velim : 
Sic ab Achillis capite fplendor ad s- 

thera pervemebat. 
Stetit aulem ad fuffam profectus extr» 

murum, nec tamen Achivis 
Milcebatur : matris inm piudens re- 

verebalur prseceptum. 
Ibi flans clamavit ; feorfum autem, 

Palias Minerva 
Vociferata eft ; & inter Trojanos im- 

menfum excitavit tumultum. 
Ut vei6 ciim adrr.odum-luculenta vox. 

ft, quando clangit tuba 
Urbtm cingentes hoftes propter exi- 

tiales ; 
Si tunc admodum-luculenta vox erat 

Ilh vero ut audiverunt vocem a?ream 

./riacida?, 
O.nnibus commotus-eft animus : pul- 

chri autem jubis equi 
Retid currus vertebant : prtefagiebant 

enim clades animo. 
Aurigse autem perculfi funt, ubi vide- 

runt indefefium ignem 
Horrendum fuper caput magnanimi 

Helid* 
Ardentem : ilhim nempe accendebat 

dea oculis-caefia Minerva. 
Ter quidcm fuper fuflam magna-voce 

clamavit nobilis Achilles : 
Ter vero turbati funt Trojani indyti. 

que focii. 
Ibidem autem etiam tunc perierunt 

duodecim viri fortiflimi 
Impediti & confixi fuis curribus Sc ha- 

ftis : At Achivi 
Alacriter Patroclum extra tela extra- 

dtum, 
Depofuerunt in Jeflis : cbari autem 

circumftabant focii 
Lugentes ; atque eos pedibus-velox fe- 

quebatur Achilles, 
Lacrymas cahdas fundens, poftquam 
afpexit fidum focium 

Ver. 112. riTvETat.] Al. vivtTai. Quod perinde eft. Nam Mv^ia i?.v tv^Tv wap* avTu ['O/UKPi'] tfS:pu.iva ele #-«- 

yin/xat primam producit. X"'^"' 5 t«j c ©' 5 CiroiWv, 5 ™ tA-oij SpoytvZ' tlc i X u 

Ver. 213. — Qvy vaw» osEaic JtoflHflr. ixroVTtti.] Ita legit H. Tavri.— " 'HvioyjiL i' EXTrXnj-rv, Ejre! rjov dxdfAzlov otb ».''._ 

Stepbanus ; atqueitaexMS edldit Bamefiul. Qua; fi verafit £■?' m [JVXSTttl] — li tv; ilavoia; exWic, 5 to T» ilipal®* 

leclio, pronuntiandum erit ttgMC. AI. o"p=©-, & 'a\iv;. Vide fu- dor^oaiUtHov otoiei' ii [t<?to] 11 tojv £VxXo.Cojv ts 5 y^aft,y.aTtav Ttyvfjxt ociccrvcrec, sreptxjiovecrcrtv toecrQcti, 
Alx.iv -wug Qjv vyucriv otosug ot\y.\y]peg ixuv\cti ' 
A 0,g otTT 'Ayr-iXX^og xscpxXr\g creXxg cndto ix.xve. 
2IC Sr^ <T \tt\ rdpfiov tuv ociro ret^e^' xS eg 'A%ai8j 
Mtcryfjo' f&vflpog ycca ■zrvx.tvyv uttIcst sp>Pjj-cy\v. 
'"EvQct g-ctg vjucr ' cc7rocrep9e oe YlxXXxg 'Adyivrj 
<S>6ey£xT ' utccp Tpuscrcrtv sv xct7ts]ov upcrs xuSotfiov. 

•/-> V» '/ > » 9/, -, \ <•/ » 1 /-1 /, y 

llg ot ocptc^/iK-i] (puvrj, otb r tocye iocXjrty^ 

2 20 Afu , arept7rXopievuv oriiuv utto 3u[/,opoct's'euv ' 
' £lq tot dpic^riXyj <puvr) yeveT AtocKtdoco. 
Oj S ug iv cciov orrot xxXxeov AtocKtSoco, 
Tloccrtv opiv6yj 3u[A.og' ocrocp accXKtT^f^eg j7T7T0< 
'AiJ/ o^ect TfiOTreov' oo~crov\o yocp ocXyeoc Buuu. 

225 'Hvto^ot 6 etar\y]yev , eiret tlov d>icifA,c{jov ■srcip 
Asivov UTTsp xscpocXyjg fisyctOufcx nyXstuv®* 
Acxtofjtsvov' to tootis Beot yXctux.u7Ttg 'Adrjvy]. 
Tpjf ytt uttsp Tot(ppa fjceyccX' toc^/e Stog 'AxtXXsug' 
Tpjj eKUxrfiyjcrocv Tpaet; KXstTol t e7Ttx,npot. 

230 Evdoc oe Ky tot 'oXovjo SuuSskoc cpuTeg ocptg-ot 

Apcpt Qcpo~g o-^eecrcrt ^ ef-^ecrtV ctVTctp 'A^aiot 
AcnTotcrcug TIctTpoxXov v-rr ex. /SeXeuv spucrxvjeg, 
KctTdecrotv ev Xe^escrcrf <p,\ot <T ctft<peg-eiv eTctipot 
Mur}OfU.evot ' ftsjct Se Qcpt sToSuxrig eiireT ' A-^tXXsug, 

235 Aoutpvct Bepftci xsuv, eire) stcriSe tvis-ov stccIpov pra ad {', +85. 

^er. 217. — aVaTSgSc.] Vide fupta ad a, 349. 

JV. 21S. — Tjaiss-iriv iv nirjrslov.] Cod. Harleian. T^iucn 

av x." r. . . 

Ver. 2.1.0.^131^11} ofii.vtv ] Cod. Harleian. nrsj mXofiivvv. 
Ibid. — Svijtcipa.c-im.] Pronuntiabatur ^jfAC-a.^MV. Vide fu- 
■ pra ad v', C44.. 

^iri-. 222. — a ; '«v.] Vide fupra ad 0, 253. 

/iPllf. :7Ttt ^a^XSiv] 

Ferrea vox JEn, VI, 626. 

Ver. 224. " \\ t^Ea T^iirtcv.] Al. "aJ/ °yla T ; -wV«ov. Quse 
fi vera fit leflio, pronuntiandum erit TgaiVaivj ut refle h-K 
annotavit BarnejHui. 

Ver. 225. 'lliii^Ji i' in7i>.iytv, htsl iJov an.af/.altiv «aj.] frailwffi;. Dionyf. Hahcarn. «rsji £i/v9E<rswc. § 15. 

Ibid. — iWXn^sv.] Vide fupra ad y, 31. 

Ibid. — axaiAalov.'] Vide fnpra ad a, 308. 

^irr. 227.— ^XauxftjTNj 'Aorivi;.] Vide fupra ad «, 206. 

Ver, 229. — xXeitoi T £7r.'xajoi-] ^4/. xXiitoi t ETrixepot, 

/v^r. 232. 'Ao-Trtto-iojf.] Similiterque infra ver. 270 ; Vide 
fupra ad d, 140. 

Ver. 233.— ttft.pirav ETarpoi.] Vide fupra ad a, 535. 

Ver. 235. Aa'x^u« §£%(xd %iav, Ittei sViJt crri-ov STaigov Kei- 

^tSVOV £V 4>£f£Tfi.'.] 

-— — feretro Pallante repofto 

Procumbit fuper, atque hajrtt lachrymanfque gemenfque. 

Az-n. XI, 14^. 
Ver. I A I A A O 2 Z. Lib. XVIII. 165 Keiptevov ev cpspsrpu, §B§uiTptsvov oVsi' -xptXxu' 
Tov rjfot p. hrtpin <rvv nriruaif >c) oxscr(piv 
Eg ■uroXeptov, KcT dZrig e§e£ot)o vog-rjcruvju. 
HeXtov 0? tzxdf*oiv)a QouTTtg ■uoTv.u"Upr\ 
240 Uept^sv btt 'ay.Bot.vo7o \odg dexov)a vsscrduf 
'HsXtQ* p, bSu, ■sronitruvjo §s §7ot 'A%ouo] 
®vXo7ri§&, xod)sorjg x), opiotia sroXeftoio. 
Tpueg §' uvff erepuSev, diro x^ct)snr\g vcrptivrjg 
Xupr]0-uv)sg, sXvcruv v<p' u<pptu<riv uxsug Xirirvq. 
245 Eg 2" dyopr)v dyspov)o, srdp^ §opiroto pte§e<rdxt' 
'Opduv §' ss-ctoTuv dyopr) yever', £§'s rtg stX^ 
"Egeo-dctt ■ wdi)ug ydp lys rpopt©,, Uvex 'A X tXXsvg 
E^stpdvri, Srjoov §e ftoi^rjg Wsituvt dXeyetvrjg. 
Totcrt c)s UnXvSuptug ■srSTrvvfA.sv©* rjpx dyopsvetv 
250 UotvQoifyg- i yotp olog opct ■ S rpo<r<ru £ oV«r<r« • 
"Exjopi §' rjev btuTp^, ly, §' \ v vu ./]] y \ v0 ^ • 
AXX ofi ctp ptv9ot<rtv, §' sTxsi' -btoXXov svixot' 
O? Q(ptv svcppovsiov dyopr)<rtx)o x) ptBTSSivTSv ' 

'Aptcp] ptdXu <ppdgs<r9s, cpiXof xsXofjtut ydp syuTe 

Z S5 " A S-v2e VVV Ysvotl, yttjj ptiptVBtV VjU §7uv 

'C, —.,5" V / >• \ *> ■ > , . , auroram pulchram 

iLV TS-EotU ■mctpct vrjVO-tV SKOtg § U7T0 T£.V£©o EiptSV. " ln "™f° P'°pe naves; procul e 

"r\/r\ ■" * /« ' v ' « / / in/ n ' m * muro fumus. 

U(ppx U. XT<&, CiVYip AyCijA.efA.VOVI ptrjVlB §iu, " Quamdiu quidem hic vir Agame 

T H, nr7 1 ' P f •'■ ' 'J 1 ' mnoni irafcebatur rtobili, 

1 O + pOi OB P'i]ITSpot ■WOXepnQsiV rjCTOiV AvoSiO». " Tamdraminus-graves in-pugna e 

Xuipscrxov ydp eyuTe Boyg \ir\ vrjv<r)v ictvuv, 
260 EXtto ftsv^ vr)ug y ul^crspteu dptcptsXicrcrug ■ Jacentem in feretro, laceratum acuto 

a?re : 
Quem quidem miferat cum equis Sc 

• curribus 
In praelium, neque rursiis recepit re- 

verfum. 
SoKm autem indetVifum oculis-bubulis 

decora veneranda Jhbo 
Mifit ad Oceani fluenta invitum re- 

dire : 
Sol quidem occidit, finemque fecerunt 

nobiles Achivi 
Ce/taminis afperi St omnibus-aequc- 

gravis pugnae. 
Trojani vero ex-altera-parte, ex afpero 

praelio 
Ut excefTerant, folveruatque a curribu3 

veloces equos. 
Ad concionem autem congregabantur, 

antequam ccenam curarent j 
Erecris autem ftantibus concio habita 

eft, neque quis fuftinuit 
Sedere : omnes enim tenebat tremor, 

eo quod Achilles 
In-confpeflum-fe dederat ; diu enjm 

pugna abftinuerat tiifti. 
Uli autem PoJydamas prudens ccepic 

concionari 
PanthKdes ; hic enim folus videbat fti- 

tura & praterita : 
Heftori autem erat fodalis, eademque 

nofte nati erant ; 
Sed hic quidem verbis, ille ver6 hafli 

multum fuperabat : 
Qui inter eos fapiens concionatus eft 

& dixit : 
" In-utramquepartcm diligenter deli- 

berate amici : hortor enim ego 
" In-urbem nunc ire, neque expeflare 

auroram pulchram rant Achivi, 
*' Gaudebam enim ego veloces juxu 

naves pernoclans 
" Sperans nos naves utique capturos 

utrinque- remis- adlas : Vcr. 236.— fsjETfM.] Al. fifcx. 

V„. 237. Tov ?.] S)u em frlitit . ^ Mj „ fupri 

diElum ejl , 1J7', 12 r, 

Vtr. 238. "£( OT0 'X E|UW) a 'J'.] Ma jj hic Barvefiul; " At" 
" inquit) « Jegi etiam poteft, 'ec mi^l,t\ ut tS, H, 
" wofsx,» vel, t», •£;." Quod PoHtJ omnini effet ind.gnum.' 
Vide fupra ad V, 83 j & ad i, 540. 

Ver. 239.— SiittK ■SriTna."n i „.] Vide fupia ad a, 551. 

^ir.240. ni^J-sv.] Coi.HarUian.niumy. 
Ver. 241.— «r«iV«»7».] Vide fupra ad y' , 141 Ver. 250.—:^« tsr^5o-o-a> ^ liric-o-ai, 

novit namque omnia vates, 

Qua: fint, qua: fuerint, qu» mox ventura trahantur. 

Virgil. CeorgiclV, 391. 
Ver. 251. "Ea7o e i J' nev i-nu^, K J' i, mXT ; y i m %. 

— Paridifque Mimanta 

-rTSqualem comitemque ; una quam nofle Theano 
In lucem genitori Amyco dedit ; & face pra-gnans 

Cifleis regina pjrin creat' -., jEn. X 702. 

Videfupri ad J', 299 ; & ad ot', 71S. 

Ver. 255 ^ ftiitKit iS Jiar.] Longinquam aurora? ex- 

fe in quinto pede. 
&c. bchol. ad J, 31 e 

Vcr. 248 — Iwlwoir/J' rf. i v i V avi V "' * 57 — /*■">"«•] Promintiabatur, ut opinor, /x™. Nam 

V<r. 249 _ Z5 8. T.V, «-_T^« «.] Vide fup,a ad V T 7 T '"""^ pl0dU " t • ^ ^ ^ "' + M ' ***' 
lCo; & ad«', 57 . '//■»• ^rr. 142.— SftuU.] W i„ fr, inm i^ mayl - T > . ,. a *"■ »S5-— r"' !«'.««•» »« »«».] Longi 

iVm^»^,.^ ^»',,_S«»«7 0V .«,.,« P e " a, ,'°« m OP"" 16 depingit i>W,e 0I ipf 

&c. Scbol. ad »', 315. ' Videfupra AS,', 561. j66 o m h p o r Nuc $' xlvuq hltJomct TsroSuxsx WrfAEiuvx ' 
Oloq exelvv Svpoq uVef-<_S ix iOs\v}<rei 
Miuveiv iv -ursSiu, 081 -nrs^ Tpuf& vl, ' Ayjx.io\ 
'Ev fxecru ocpipoTegoi fjtev^ "Aovj'&> SxtsovJou, 
265 'AXaos vspt srjoXiog te ptuxwejxi, j$ yvvxixuv. 
'AXX' 'lofjtev •arpoT» ctgrv, nriQecrOe poi, uoe yx^ eg-xi' 
Nui/ jS w£ u.iceivccvo-E vroSuxex nvjXetuvx 
■ 'AfA&ooo-ivi ' el S' ctfjtfjte Kiyjiicrelxi ivQxS eov\xq 
Avgiov 6pfMiQs\g Qvv TEvyeviv, eu vv Ttg olvtov 
270 Yvucre\xi ' ct<T7rx<rtug yx^ xpt^ejxt IXiov ipyv, 
"Oq Ke (puyy -nroWig Se xvveg yc, yvTreg \Sovjxt 
Tauuv • xt yotp Sv\ fjtoi xir ixi^- uoe yevoiro. 
Et eT «1/ ej^off 'etteeo-o-l ■sr 16 ufjteS», xvjdofuevot iweo, 
Nux^a j£ 6«» xyopv\ oSev^ etofjtev, ctg-v Se T-rupFot, 
275 'T^Xcti Te -arvXxi, QxviSeg t sV* tvJc. xpx~u~xt 
Mxxpott, eufceg-ot, i^evF^tevxi e\py<r-ov\xi. 
rip&jt" <T uV r]oht Qvv TEV~ss<ri Buov}x^ev<-g 
LTfi<r6f4,e6' tXj_-Wpf_£' tw <T xXytov, xtx. eSaXwni/., 
'E\9uv ex. vvjuv ■sreft T£*%£@» ctfj,fj.i fj.x-/e<r^xi. 
280 A Ai{/ •araX;i> 6*V eV» vr,xg, iiret x epixuxevxg .W_? 
Ylxvjoin SpOLUS cto~v uVo . -srjoXiv v)\x<rxx£uv. 
EiVw S' & \tiv dvfjtoq etyopptvidvjvxi excrei, 
OvSe ttot ixirepcrei' wpiv fjtiv xuveq ctgfot eSovjxi Lib. XVIII. 

u Nunc vero graviter timeo velocem 

Pelldem: ; 

u QujI.s illius animus violentus, non 

volet 
•• Manere in campo, rn-qu- Trojani 

& Achivi 
r * In medio utrique vim Martis com* 

munem-experiuntur ; 
u Sed de urbeque pugnabit, atque uxo- 

ribus. 
*< Itaque eamus a_ urbem, obfequimi- 

ni mihij lic emm erit : 
u Nuncquidem nox abilinere-fecit ve- 

loc?m Pclidem 
u Dulcis : fi autem nos otTenderit hic 

manentes 
* ( Cras progreflus cum armis, probe 

tunc aliquis illum 
< ( Agnofcet : libenter enim pervenerit 

ad Ilium facram, 
*' Quicunque effugerit : multos vero 

cancs Se vultures comedent 
'* Trojanorum: Utinam fane mihi o- 

mnino inauditum taJc quid fit : 
il Si vei6 meis verbis obfecuti fucri- 

nnis. ttiftes ln.et, 
" Per nodtem quidem in concione nos- 

muniemus, urbem autem turrcs 
'* Excelfa^quc portie, tabulxque ad has 

aptatx 
" Long^c, bene-politre, coagmentatie 

tutabuntur. 
*' Mane autem fub aurora armis in- 

ftrucli 
** Stabimus fuper turribus : huic au- 

tem gravius_/«^r;>, fi voluerit, 
*' Profeclus a navibus, circa murum 

nobifcum pugnare. 
" Rerr6 ilerum ibit ad naves, poft- 

quam arduos cervicibus equos 
Vario curfu fatiarit fub urbcm va- 

gans. 
u Intus ver6 nec ipfum fua magnani- 

mitas irruere finet, 
*' Nec unquam vaftabit : prius ipfum 
canes veloces edent- _\ m >/ * c '/« tfT\ ^.Ca a jA*tiA M /*\ *S f V ,f},,*~ " IUum vero torve intuitus allocutus- 

Tov d x% UTroSpx iSm ■srpo<re<pr t xoputixioXoq Exjto^ eft pugMm . exf , edit j. ( . i „ s He aor : 5 T\v\udxfA,x, o-v fjt xx et Efj.oi <pi\x txut ayootvstg, m jhV^uW<fi«£ 

»\/-» /- o v " '% ' . , .'_ - 'Jl.O~. * " Qui hortaris in urbcm noi cogi re. 

O? xe\exi xcijx xgrv x\r\fjcevxi xuTiq iov\xq. 
^H &iru xexcprjcrOe ie\fJtEvoi svdoQi wupluv; verfos. 

" An nondum fatiati-eftis claufi-mi- 
nendo intra turree ? V:r. s6i. — JsiSoina.] Timeo ; non litnui, Vide fupra ad rSfttB' afimffn;. Vide fupra ad S', 530. 
a, 37 ; & ad £', 3x2. y t -r. 278. — dix7ru^e;.~ Ita edidit Barnejiul, quocum facit 

Ver', 264. — ,uiv®-"Aj>:®".] Cod. WarUian. jua»©- »{£®.. Un- & Cudex Hariiianus. Sic, d(*Gx,uo7c-i, fupra 5', 441 ; dfx^itn, de furlai e iegendum a^w^oTEgot yi ^usv®. "a^e®.. 
Ver, z68. — 'i","'.] Vide fupra ad a, 59. 
Vir. 271.—^'^.] Al. (puTor. 
Ibid. — TroWy; 5"e xuvec ^ yuTti; t^evTai.J Vjde fupra ad t', 

2+1. 

/'fr. 272.- — dn' aaT®..] Al. aV~t7:v. 

lbid.— )-E'.oi1c.] Al. yiroifa. 

Vcr.tii — ■wiWjuiSa. ] Cod. Narleian. «ri3:/,«£5s. 

J^zr. 276. — Ei^-us-ovTai.] Cod. Ujrleian. tle<j?o-ovT*i, 

Ver. 277. — £Vv teu^eo-i &»{>i^9<v1rf iTr.ffi^efl' a/uTrufflc.] x', 29S ; a'/uor:vov, 5', 82 ; _fc. Vulgati htc legunt, a> 
nrugfyc. 

Krr. 2S2 — 296. — iaVrEi iaVto,] Vide fuprS ad J', 42. 

Mali: Barnefiui — ia--o-Ei iaVon». 

Ver. 284 — zofuSaioX®.] Vide fupra ad B', $16.] 

Vtr. 285.— a et' i^o: fila.'] Indlcat vocula irta, eti, gta- 
tum fuifie Hcclori, quod antea dare folebat confilium Poly- 
damas, fupra ^*', 60, 80 ; v', 725, 748. 

Ver, 287. ^H "ttk KE-oena-Bi EEXjuivoi iiSoSi aruffiuv;] 
Non pudet obfidione iterum valloque teneri 

& morti pra?tendere muros ? Ain. IX, 59J. Refertur iftud ^uv nijeari nun ad _«~ z S»7ia fed ad 1™- md.—h>.fA.im.~ Al. h^ita. Vcr. I A I A A o s r. Lib. XVIII. 167 ITp!> p. yxp Ylfixpcio zrc\iv psfwirsc uvdpuTrot 

Uu-jjsg fcvdstrxovjp ■src\u^ucrov t ■urc\uyu\Kov ' 
290 Nw oe c-/} \%u7ro\o:\s Sopuv Kstpfatu KuYvb' 

TicWu Ss oTj Qpvyiyiv k) Myqviiiv spujstv^v 

Kr^uujx Ws§vdfisv Mtiy s-rrsl psyac uovrujo Zevc. 
Nvv <T ats ts'sp poi tSuxe Kpo'1/8 waTc i^sXof^rea 
K£y©o ^sV.Sr' \rr\ vtivtrl, Bu\u<r<rn t eXoxu 'A%z<$c, 
295 Nf/rts, fetpceri tuvtu vcr,i<.u[u <£>«,V ' svi B%fu?' 
Ov yup T;g Tpuuv srriTrstcrsjui ' £ yup sdtcru. 

A\\ uys9 t uq uv syuv sliru, ■zreiQup.eOu •srotvjsc. 
Nvv p cJo^TTov sXstrh, Kctjot c-purov sv TsXsscrcri, 
Kui tpv\uxr t c uv,]G-x<r6s t y2, sy^yopis exuc-©*' 
300 Tpuuv og KJeotteo-crtv VTSp^tuXug uvtuPst, 
ZvWsfxc, \a.o~.rt ootu xxJxSyuo&opyJG-ut, 
Tuv tivu fSsrfs^ov sc-tv \7ruupspev, vjirep 'A-^xtxc. 
Tlput S U7T r]otot Qvv TcU-^stri Bup^6ev]sc t 
Nr,ucrtv errt yXu^vpncriv eyitpopev o£uv upyju, 
305 Ej <T stsov -wuou vuuQiv ohsc-t) Stoc 'A^iWsuc, 
A\ytov, utx \6i\r<rt, tu s<rcrs]xt ' &r ^tv syuFs 
Osvgoput sx woXspoto Suc-rjyjQ.,, d\\u uu\' uvlyv 

v / » , , , ' ' mn| n° contra 

^TrjO-Opxi ' Y) XS tpspvcrt USyx XOUT&,, y XS OepotUVV ' " Stab °' feu " { " n ""gnam viflori 

SUVOC bvUx\l&>, XUl TS XJXVSOVJU XXTSxlu. " C ™ m,nli Mars, & Occiforem fe- 

« m «r> ' E- n » / • • » V m ~ ,{, pe occdit. 

310 i.lg i^xiup uyopev ' e-rt oe Tausg xs\udr.cruv s,c Hea ° r «ncicnatos eft : T.ojjn' 

■KT ' . ' ' n » ' »/ n . a,;tcm acc,jr f'a'unt, 
N-^TT/C/ £5« ^ ^tol/ «GSI/fl!? £(A£7o XluWuc * A6wvi. Vect " d «i «rum enim msntes eripu- 

'/■p ^ -M \ > / v , _ ' c "t Rillas Minerva ; 

ILKjOOt l*. yup S7rr,V'/\0-UV XXXU urjTlOUVJl, Hcftori enim afTenli funt perniciof., 

tt i ^ ' n V* ".» •/ c\ » /. s , „ confilia-danti, 

llXMlUpxvll d U£ XTtC, Oq S<r6\rjV Ppu/sTO /3a\rv. P<%°am3nti ver5 nullus, qui bonum 

A / _ " A' ", 1 n \ 1 , . , piotuknt confilium. 

aopTTOV S7rSlti St\c:l0 Ku\u C-pu^OV ' UUTUp AyutOl Ccenam dcincc lumpferunt per exerci- 

5 ^ tum; AtAchivi 

ccmriffe, Temporcm ratio. V.de fupri ad,', ,86, ,8 7 8 & ad «*M, ft T 3 L^^-I'^ ^.f^ W^ 

0^.,! s -ix'.v — to ii®-, 

" Surfe IwrfAi»^, y»; -ri iflarfafc xa ; E ,l a> " 

-4£u " Antea enim Prbmi urbem articu- 

late-ioquentes homines 
" Omnes prsdicabant divitemauri, di- 

vitem-a?ris j 
" Nunc vero jam perierunt ex scdibus 

pretiofae-res-reconditae pulchrs; 
" Multic autem j,m in Phryg 

Masoniam amabilem 
" Opes venum-aveftae abiere, p',fle 

quiim magnus iratus fuit Jup-ter. 
" Nunc vero cum mihi dedit Saturni 

filius verfuti 
" Gioriam retuIifTe apud naves, mari- 
que concluf.ffe Achivos, 
" Stulte, ne jam hsc confilia oftende 

inter cives ; 
" Non enim quis Trojanorum obtem- 

perabit ; neque enim finam. 
" Sed agite, licut ego dbtero, parea- 

mus cmnes. 
" Nunc qufdem crjnam fumite per 

exercitum turnutim, 
" Et excubiirum memento, & vigi- 

Jate quifque ■ 
" Troum ver6 'quicunque de-obibus 
flriditantihui admodum folicitus eft, 
■* Colleclas-in- unum copiis det publicc 

abfumenda?, 
Qiiorum aliquem melius eft, tllis frui, 

quam Achivos. 
" Mani ver6 fub auro.a armis in- 

ftru-iti, 
" Naves juxta cavas excitemus acre 

pra?lium. 
" Sin revera apud naves furrexit-ad- 

certamen nobil-s Achilles, 
" Gravius, ii voluerit, ei erit ; non 

illum ego fane 
" Fug.am e pugna horrifona, fed 0- 
mnino contra • 37 

Vtr. 292. — ,"«£!.] Al. Hxu. 

Vtr. 293. — drxvr.:fA«rtK.] Pronur.tiabatur aTxt&ofCSTa».] 
Vjde fupra .".d a, 1. 

Ver. 294. — SaMmi -r' iKtrtu \\y_~w;.~} Al. S-iXaVcr» t' 

Ver. 300. — JTTSjf.aXa'?.] Coi. Harleian. V7rt..<t.iti\e:e. 
Vcr. 303 — £uV ■reu^jsq-i &^^; : fe.' £ ,-_:r i . ; j^ !z ,;e u - v „", nap j 
Vide fupra ad ver. 277: & ad i', 530. | 
Vtr. 309. BuvSj 'EiwfAi©',] X^VJa, MJ,r^TO~{ rt 1 ,^. " tVmmtwi yag fyr. t M^rr-.i; a^e." 

Clemens Atexancirin. Strom, VI. 
Similiter apud LiWb,», "Communis Mars, & incertus belli 
eventus." Et apud Clctrcmm ; << Omnis belli Mars com- 
" munis." Ef,fl. ad Fam.Uaes, LTS. VI, Ef. 4. 
Vtr.fu, — ix ;.a' f ^psnry.j Prcnuntiabatur /^jjv. l68 O M H P O T 

3 l 5 Yluvvvyiot YIutuok\ov uvec- sv u-yov\o youvje;, 
To'.cri $s YlyjXBiSyg uoivi sPr^ys yooio, 
XsTpuc stt uvSpoCpcvisc Jiucv^ c-r^scrcriv sTutpa, 
YIvkvu fj.u\u c-evayuv' ucrTTsp Xvnj rjuyevst^, 

' fl, 'cu 3'' U7T0 QkU flVeSC e\u$iq£o\&> olpTTOiO-A CC.Vjp 

320 "T\r,c bk ■srvxtv^g' l ds t u%vu\ui ucspd^ \\9uv' 
YloWu <$s t ulks' S7T^\8b [abt uvsplSh \yvi 'soevvuv, 
Y.nroQev sfcsvooi' fiu\u yuo 6pifjt,vg ^t>X©-> ulosT. 
' £lc (Luovc-svuyuv fj.ejscpuvss MupfitSovscrcriv < 

'Q wottoi, r\ 0' u\iov E7T©-> bk£u\ov y]p.x]i kbivu, 

325 Qupcrvvuv ypciiu AIsvoitiov ev fjLSyupoicri ' 

Ojji/ Se ol «5 'OttobvJu ■srspiK\vTov vlov d-ru"£eiv, 
l\tov sK7rspcruv\u, \uypv\u te \r,'t'o@-> utcruv. 
' A\>C 8 Zeuj uvopscrcri vovjfioiju •sruvju tb\svtu ' 
Af/,(pu yxp ■vrsTTpu\ui ofjtotrrv yuiuv spsvcui 

33° A'Jr8 sv\ Tpoir,' sttbi £$s fis voc-^cruv\u 

As£s]ui ev [^syocpoicri yspuv nnry\\uTu Ylr}\svc, 
Ovde Qbtic [^rjTTjp, d\\ uvtS yuTu ku&b^si. viri veli 
Sicnbi Lib. XVIII. 

TotS-nofte Patmclum edebant gemi- 

tus lugentes. 
1 1 s autem Pelidesdenfumfufpiriisex- 

orfus eil luctum, 
M.nibus homicidis impofuis peftori- 

bus ludalis, 
Crebros admodum edem-gemitus : G. 

cut leo bene-barbatus, 
Cuj ncmpe catuios venaticus furripuer.t 

v r 
Sylva ex den a ; ille ver6 triftjtur feio 

cum advenerit: 
Multasautem continuo convalles obit 
indagans, 
invi-mat : perquam enim acris 

ira corripit. 
Sic is graviter-fufnirans dixit inter 

Myrmidones : 
" Pap;e ! irritum prorsu. verbum effudi 

die illo, 

Bono- animo - effe - ju jent heroem 

Mencetium in asdibus : 
*' Dicebam enim ei in Opunta incly- 

tum filium reduifturum, 
*' Ilium ut evaftarat, nadufque erat 

prieda? portionem. 
" Sed non Jupiter hjminibus cogitata 

omnia pcrficit: 
" Ambos enim fato-ratum eft eandem 

terram rubefaituros 
" Hfc in Troja : neque enim me re- 

verfum 
" Excipiet in aedibus fenex equum- 

agitator Peleus, 
" Neque Thetis mater, fed hic terra 

tenebit. NVV <T t7T£< HV, YluTpOK\S, QsV 05-6,805 StfJL V7T0 yxTuv," ,^ U "' v "° "J^ndoquiderr,, Patroclc, Oii Qs nrotv kJboiu, arpjj/ y'"EKJoo©*> ivQutf IvsTkui 
335 Tsvxsx x), xs(pu\r)v fxeyuQvpx QsTo tpovvjoc' 

AudBKX cs •8rpo7rupot8s "srvpr;c ct7roSsipo]o/xycru 
Tfuuv uy\uu tskvu, crsQsv >C\ufji.evoio yo\u9stc. 
1 oppu os fioi Tiruou vr,vo-t Kopuvto-i ksiosui uutuc' 
Aptpl ds Qs Tpwal yc, AetfttttviSte \3u9uko\7TOi 
34.O K\uvcrofjtxi, vuk\uc tb Kj r/fiu]u SuKfVysao-ui' 

Tug aVTOt y.uyJf*.scr()u, QirKpt tb Sxpt te y,uKou, poilenor fubeo terram, 
" Non tibi ante jufta-faciam, quam 

Hccloris huc attuiero 
" Arma & caput magnanimi tui in- 

terfeiftons. 
" Duo^iecim autem ante rogum cer- 

vices-abfcindam 
" Tnjanorum prsdaris filiis, de te 

interfedto iratus. 
" Interea ve-o mihi apud naves recur. 

vas jacebis fic : 
" Circumque te Trojana; & Dardani- 

des profniijo-.finus-habentes 
«' Plorabunt, noflefque & dies lacry- 

mas-fundenres : 
" Quas ipfi-labore-acquifivimus, vique 

hartaque Jonga, rioXXa & avdp&n l'tr. 318. — «io-ffEj XV;.] Al. nors >.Tc. Qu.od & ferri poteft. 
Vide fupra ad d, e'I. 

Ver. 319. 'cj fi S - .] Cr/i Jcilicit—. Cod. HarUian. Ovfi. 

Ibid. — a.£Tra.fr,,] Vide fupra ad a, 140. 

Ver, 320. "rXn; ] Vide fupra ad y , 151. 

Ibid. — a^vyTai ] Vide fupra ad y t 260. 

Vir. 3ZI. — imiT <»>££©-.] Cod. Harleian. flcl' aupl. 

Ver. 314. — £\m ett®..] QuS ratione, i'x, v, hic ultimam C ' tat °' legit ' AXX ' **" h > ♦<* , .»»»7p . 

producat 5 item tjiVAi ver. 344 , vide fupra ad o, 51. »"<r. 334.— |yj"xi«t.] Al. inixai. 

Ver. 325. Siafo-uvojv.] Vide fupra ad m, 70; & ad a, 33S, VtT - 335 — £•'»■] Cai. Uarleian. £X . 

Ver. 328, 'a^x' b Ztur a-.lflrren vciftxla vjivla TS^si/li.J V "' 33 S - To> 5 a H.] Male hlc edidit Barnrfius, Tc>fa'ff, 

Oi"ti /xix' ivSfiim,; x*1a8i'/A,a vrcLna nte^rzi. contenditque «ra f HXxtiv to, «« t-." Quod nihili eft. 

Tbcogn. Gnom. ver, 617. 

Vir. Ojiumi; »«j« y/cv/xav wt-riv, 

Pindar. Oljmf. Ode XII, ver. 14. 
Vtr. 359.— arijrjOjTa,,.] Vide fupraad d, 37. 
^ Ibid—yaTav IjsuVai.] MJchines, Orat. in Tmarcbum, !e- 
git, ya~ai ifEiWsiv. Cod. Harleian. ya~av s^uVsi». 
Ver. 331 — V7r»XaTa.] Vide fupr.i ad a, 175. 
Ver. 333. N5v r iKCc S,, naVjoxXs.] MJcbinet, loco fupri Lib. XVIII. 169 I A I A A O £ 2. 

JLsspaj ~~ts-8ovt& nroXsiq fis^onruv uvQpu-ruv. 

' £1- sioruv, STx~oto~iv ixexXsjo Stoc AytWsvc, 
Ajwcpj "sri^; g-rpou Tpi-roSx fAyxv, 'dcpcx Tayj^x 
345 T\xt~\ox\ov Xnttrsixv x-ro f-^orov xlfixToevju. 

Oj 0£ XoeT^OyjJOV TpiTToS' 'iq-XCTXV SV ~~TVpi Xr{KSU, 

Ev uo vSup eyexv ' viro Se ^vXx Sxlov eXovreg ' 
Yu.--~.ry f* Tfn~T0O§* ~~rvp dfiCe-rs, SepfteTO S"vSup' 
Avrup sTStdrj "Qecrcrsv vSup iv\ tjvotti yaXxu, 
3 £0 Kul tots Sy x5o~uv T£, tc) r\Xei<\ixv Xiir' iXuica' 

Ev S uTeiXuq -zrXrprxv xX'i(px}@~> ivvsupoio ' 
'Ev Xsysscro-i as Bevreq, savu Xit\ xuXvijuv 

'Eq ~ZToSxq ix XSpxXr.q ' XuGvTTSpd' Ss, 0XPSI KSVXU . AA pcdes ~ ca P i,e " defuper auterr. 
f v i ' T S palia candioa. 

Tlxvvvyioi p. e-reiTx_--roSxq rxyvv dftcp' ' AytXr\x 
355 MvpfiiSoveg TlxrpoxXov dve-svuyov]o youv\eq. 

Zevq Hfrjv ~-rpoo~eei~rs xatFPyviiTip/, aXoypv ts ' 

E-rpr^xg tc, eorenx, (2ou7riq, ~~roTViu"H^ri, 
Avq-»]~~xcr AyiXr\x -sroSxq rxyvv' y\ px vv crstb 
££ xVT'i)q eyevovTO xx~>""xofiouvTSq Ayxtoi. 
360 Tov S' rjpsi&sT s-renx /2ou~rig ~7roTvix"lifi'-' 
Aivotuts K~oviSr;, -~ro~ov rov favdov 'sstrrsq ; 
Kxi p. drj -~th rtq fisXXei (oporoq xvSpl rsXscrcrxi, 
'Ocr-rsp Bvy-Tog t egrt, Xj i rocrx ftqfeat oJSs' 
Tluq d'/j syuy , y Orjfu Bsxuv SfA.fi.ev dpi^-i-, 
365 'AfctpoTepov, yever\ Te, xj xvsxx cn? ~~Txpxxomq 

KsxXtjftxi, o~v Ss ~~ruo~i fiST ddxvxToariv dvdcra-siq, 
Ovx ocpsXov Tfuscro-i xorscrcrxf-evri xxxx 'px\\xi j " Opulentas cvaftantes civitatcs atti^i ■ 
la*e loquentiurn-tVirninum, 

Sic fatus, focios juffit nobilis Aci.i!. 

les 
Igne eircundare p fitum tripodem mag- 

num, ut ceierrime 
A Patrcdo abjucrent tabum cruea 

tum. 
]!Ii vei6 aptum-ad-lavacra tripodem 

frUuerunt in ign'cm ardentem ; 
Aquam autfm infuderant t fubtufljtte 

ligna accenderunt allata. 
Ventrem Cjui'!em trp>d , s ignis ambi- 

bat, calcfiebatqne aqua : 
Uc vet6 fervefacTra eft aqua in frr.oro 

a?re, 
Tum ft.itim lavetur,*que f & unxcrunt 

pingui oten : 
Vutncra autem repleverunt unguento 

novenni : 
In leclis VLi6 pofitum, tenui iintect 

texerunt Tota-nocle qnidem deinde pedibus ce- 

le. eni circa Achiliem 
Myrmidones Patroclum gemitus-cde- 

bant lugcntcs. 
J.jpiter auti m Junonem allocutus eft 

fororem, conjugemque : 
'* Et perfecifti opus tandem, bubulis- 

oculis-decnra veneranda Juno, 
" Excitato feilich Achilie pedibus e- 

leri : te nimirum " Ex ip4 nati funt comantes Achivi. 

Ei vero refpondit deinde bubulis-oculis- 

decora veneranda Juno : 
" Importuniflime Saturnie, qualem 0- 

rationem habuifti ? 
" Vel jam aliquis homo homini per- 

fecerit, 
" Qui tamen mortalifque eft, neque 

tot confilia novit : 
" Quomodo ergo ego, qua? aio, dei- 

rum me effe praeltantiflimam, 
" Utrumque, genereque, & quod tua 

uxor 
" Vocor, tu vero omnibus immortali- 

bus imperas , 
" Non dcbui Trojanis ira-accenfa ma- 

la machinata-eile ? 

V«. 345. na'Te«Xov \iriM.- Cod. HarUian. nalj.xXa \i- MJ.—UvZ MtJ.] Non fefh fubtili, (nam U,k Peflum me- 
'~"~ V ' «iiam femper apud Homerum corripit) fed tcnui hntei. Vide fu- 

Ver, 34.6.— xr,y :.,-.] Pronuntiabatur mXS, pra ad y, 385, 

Ver. 34.7. 'Ev J' '(' W» { E^cav \jm.~ Edidit Barnejiul Ver, 356. Zsu'c V "Hf»v Tff^o^iisiTrE,] «c conjeSura, '£v J' <i{' s^su»v «JWf. Sed nihil opus. Vide 
fupra ad i, 51. 

Jbid. — ~{.~ Deincefs , 

Ver. 349, AuTaj t7rs. ; So iJsVff-EV i?J»{ Iv! ijvosri ^a^x», Ka! 
TOTi o*fj v Xi7e-av te >^ iiXEi4av.] 

Pars calidos latices & ahena undantia flammis 
Expediunt ; corpufque lavant fngentis & ungunt. Junonem interea compellat Jupiter ultro. JEn. X, 606- 
/o/a,— xao-ifvrjTitv aXo-^ov te,] 
Jovifque 
Et foror & conjux je„, \ t ;o . Ver. 357 & 360 — BcSmc] Vide fupii ad v', 551. 
Ver. 359. — xa^xo/xoojvlE?.] Vide fupri ad «', 31G. 
Ver. 364, 367. na; Jn iyx-y, n* 4>r|«; 5s tt 't»v 1/vtjUEv' a\!c-r,,~ 
A~n. VI, zlg. 0'* c-pEXov Tfiinm.'] 

Ver. 352. B» ^.Wt H 9ev1ec, i*,2 x,t! x«Xu T «v.] Ail ego, quse DivGm incedo regina 

— tum membra toro defleta reponunt, — uni cum gente tot annos 

Purpureafque fuper veiles, velamina nota, Bella gero ! — — /e„. i, ca . 

Conjiciunt J£„, V I, 220. Ver. 366, & 370,— a'3«v«T,i,r-v.] Videfupra ad i, 398. 

- V*. Lib. XVIII. 

Sic illi quidem talia inter fe loque- 

bantur. 
Vulcani autem peivenit ad domum 

Thetis r-edes-argentea 
Immortaicm, ftellatam, infignem inter 

immortales, 
./Eream, ■quam quidem ipfe fecerat 

Chudus. 
IUum vero invenit fudantem, verfan- 

tem fe circa foJies, 
Studiose-agentem : tripodas enim >i- 

ginti omncs fabrjcabar.nr, 
Qui-ftarent ad parictem bene fundata; 

domGs. 
Aureas autesn ipfis rotas unicuique 

fundo fubdiderat, 
Ut ei fponte-fua divinum ingrederentur 

ccetum, 
Ac rursus domum redirent, mirabiJe 

vifu. 
Ilii autem in tantum quidem perfe&i- 

erant, aures vero nondum 170 O M H P O T 

'\Qj ol j£ roixurx •srpoV uXXyXtsg xyooevov. 

'YMbxtsv d"ixxve diftov Qertg xpFvpoTreZx 
370 "aCjitov, clc-epoevja, [ae] ct7T p£7re' xQxvxtoicti, 

XxXxeov, ov p xvrog Ttror/jccijo KvXXoTrodtuiv. 

Tov <T tuo \'6quov\x, eXtcrcrofiEvov ■zrepi (pvcrxg, 

T.7reuo > ov]x' T^i7rcSxg yxp eeixocrt "srxvjxg erevyj.v, 

'Eg-xftevxi srepi roTy^ov evg-xSe©* fteyxpoio. 
375 Xpuo~Ex Je Qp utto kvkXx exxc-u srvdftevi Bvjxev, 

"OOox ol xvrofzxjot BeTov SvcrxixT dyuvx, 

'Hd' xvrig -zrfoc oap veoixjo, Bxvfix idecrSxi. 

Ot r/Toi too-o~ov [4. eyov T£A©->, tsxjx tSTTU 

AxtSxXex ^ocrexetro, rd f jprve, *ij, Se lecr^g. A-^-HJ^j-j*. 
380 "Ocpp oye txvt bvovbito Ihiytri ■nrpuwfietro-i, p^»tacco»fieietatp«ai B pr«or- 

Interea ad eum prope acceflit dea 

Thetis pedes-argentea. 
Illam autem vidit progreffa Charis vit- 

tis-elegantibus nitida 
Pulchra, quam uxoremduxerat incly. 

tus Vulcanus ; 
Inque ejus hasfit manu, verbaque fecit, 

dixitque: 
" Quam-ob-rem, Theti finuofo-peplc. 

induta, venis ad noftram domum, 
" Venerandaque dileftaque ? Antei 

quidem nequaquam fa?pe-veniebas : 
" Sed fequere ulterius ; ut tibi hofpi- 

tales-epulas apponam. 
Sic Jocuta, ulterius ducebat auguftiffi- 

ma dearum, 
Hanc quidem deinde federe-fecit in fede 

argenteis-clavis-diftinfla, 
P.uJchra, vario-aitificio-fafla ; fcabcl- 

lum vero pedibus fuberat : 
Vocavit autem Vulcanum inclytum. 

artificem, dixitque fermonem : 
" Vulcane, prodi huc, Thetis aliqua 

utique in re tui indiget. 
Huic veri refpondit deinde indytus 

Vulcanus : 
" Profeflo mihi omnino colendaque & 
veneranda dea intus, Tofipx 01 eFyvdev rjxde Bex Qeng xpFvpo7TEQx. 
Tijv cJe iSe ■arpofooXQo-x Xxpig Xi7rxpoKpyoeft.v&> 
KxXvj, ryv unrvte ■m-epixXvrog 'AfiCpiyvyjeig, 

3/t-. ' '/ « A~ * W O* * W >* > V » » / 9 . 

Ev T XpX 01 <pv Xeipi, £7T©J T e(f)XT , EK T OVO[A,X(e 

3 85 TiTrje, &en rxvvTreTrXe, iKxveig yfterepov ou, 
AlSoiy re <piXy re ; srxp<&> ye /£ kt< Bxfii^eig ' 
'AXX' eyreo •srporepu ' l'vx roi nrxp ^eivix Beiu. 
'^rig xpx (poivyo-xcrx, nrpoo-u xye otx Bexuv. 
Trjv y. iTreirx KxSeTcev btt\ Bpovts xpFvpo%Xts, 
3OO KxXS, ixtSxXEis' vtto §e Sprjvvg ttTOCTiv ijev ' 

KbkXb^o $"'H<pxtc-ov xXvjorexvyjv, etVe re fiu8ov' 

"Hcpxic-e, nrpofA.oX' uSe, ©erig vv ri Qeh ^xri^et. 
Tr]v $' yftei&er eTretrx ■ureptKXvrog ' AfA,ptyv7\eig ' 
'H gx vv fA.01 Seui-q re k^ aiioiiq Beog evoov, Ver, 370,"A<p3i1ov.] De hujus vocij profgdia, vidc fupra ad v\ Vtr. 380.— Ivomro ISvUa-t wga?ri$ttr<n.] Al. ejr%frV' i'.iuutrt 

l'tr. 371.— "► p",] Sluam Jcilith . Ver. 383 — 390—408. Ka\n— KaX<7 KaXa.] Vide fupra 

lbid. — woi«Va%.] Vide fupra ad v', 168; k ad y' t T4.1. ad tf , 43. 

Ver. 373.— TfivroJa; yaj seiWi vdilae iri»p.] Nonfau- Ver - 3*5- — ©eti.] Barnefiu! ex duobus MSS edidit © £ 'ti;. 

eicres jttam vigixti. Male igitur Scholiaftes, ntjwe-iv (inquit) Sed, ut opinor, nihil opus. Vide fupra ad i, 51. 

to mdilac' Namin ifta voce Vis omnis fententia: confiflit ; tri- Ver. 386.— StxtA.i^tt;.'] Al. &«',«ifsf. 

fodat uno Himaue temfore nm minit viginti fairicaiatttr. Ver , 38S . » nf -^ ^i„ rit , vt^ dyc.J Ah "a ; d s a dw- 

Vide fupm ad ,', 161 ; item infia ad ver. 470; & ad t', 247. „'„»■■ Wa-alo. 

v «- 373. 379 — l«»xn— »j1w, »'w?l 51.] Vide fupra ad v', Ver. 392. "Hfairs, ^gtf^ShtJ Tla^iin nryri tlvi t.v®. 

**' fft^ptf, ttausafl®. oixs7a mrotnfAala. o-o>ps ; inuvt^., nv tvi ,; 

Vcr. 375. Xgiia-ta Js cr^>'.] Barmftut fcgendum contendit, piUitXWd-rm, *\ ; vtoivlmny, tpao-.V, igpno-ac k, vextfooy, xdli- 

XfJo-ia U 0-4.'. Sed minus retfle. lTt;ntr£v d Ifea^iv, ei ; 'O/jtr.eu ,'rlii,Mva na-rd ■aroXt. Eujiatb 

Vcr. 376. — ; trcial'.] Al. SiW/Tai,' & tiVovTa 1. Vidc fupra ad f', 263. 

V,r. I A I A A O £ £. Lib. XVIII. r/i " Quc me fervavi», quando me doJjr 

occupavit prolapfjm longe, 
" Matris mea? propter confilium im- 

pudentis, quse me volebac 
i* Occulta.ie, claudus cum efTenn : tum 

fane paflus f >rem doloics animo, 
" Nili m; Eurynorr.cq'ie, Thetif^ue 

excepifiel linu ; 

" Eurynome, fiiia reflui Oceani. 

" Has apvid per novcnnium fabricavi 
artificmfa multa, 

fi- 395 H fi scraucr , ots ft xXy^ a(ptxBjo rr;Xs nrscrov\x, 

M.rjf.o; sftyjg iottiti kvvuttiS^, tJ ft s9bXsctks 

Kouif/a; ^uXov \ov\x' tot xv srxdov aXysx Bvfiu, 

E< fii ft Evpvvofir; ts, Qsrtg B V7rsde£d]o kqXttu, 

Evpvvofivi BvyxTrjc dyoppoii HkbxvoIo. 
4OO Tr,o~t irrxp' stvdsrsg ^ccXkbvov 6xiaaXx tctoXXx, 

Uoprrag re, yvxuTrldg B' eXncxg, KxXvKdg tb, yl opuvg, " J i fc#fo u * t..n'i!efque arm.iia,, 

S''l' ' ' » T ' ltulalque, & torque», 

'Ev QtTv]i yXtXtpVDU) ' TS-Bpi Ts \o!&> 'jD.KBCX.V07o " } n fpecu^concavS; circum au' 

'A^pw uoDftvpuv peev cctnrsl©*' ads Tig ecXXQ^ 

"hSsev, irs Bbuv, XTE BvrjTUV dvO^U7TUV, 
405 'AXXa Qsrtg T£, Kj Ev^vvofirj ecrav, ctt ft strautrxv. 

' X H vvv r)ftsTepov Softov r}X.st ' tu fts uctXcz %pcw 

Uavjx Qsti 7cciXXnrXoyc.ix.fAc,) c^uxyoia rivttv. 

'AXXcc Qv fiiv vvv ol nrx^dOsg ^sivrita kolXx, 

"0(pp c%v syu Cpijcrccg XTXoOetoftxi, OTrXa ts tstxvJx. 
4'iO H, Kf drr xxftoOsTOio wsXuo atyjTov avecrrj 

H.uXbuuv, vtto es ttvriftat puovjo apaiat. 

Qvcrag ft p* cc7ravsv9s TtOst Tsrvoog, 'ottXx ts tstxvJx 

Actpvxit ig daFvosfiv QvXXs^xjo, ToYg sttovs~to' 

ZTTOyfu <T dfiCp) T!r^(TU7ra, K, dfitpU XSlc*, dTTOfiOpJvV, Spon^i 'aujem^undiquaque ora & ambas 
415 Av\sva TE ^lQa^V, *) trrfiBX Xaxvyevjx' Cervicefque validas & peftora hirfu- 

Av $s ytTuv • eXe Ss Cy^Tflpov -^ayv ' £y Ss Bvpxfs Induit veri > < ank3 ™ s ! ! cce P | T 

X'u)\iVC4V* V7T0 $* dutpiTTOXOi }>C00v\o UVOCKjt, 

Xfvo^etact, £wwn veyvtcnv eloiuvTut. 
Tvjg ev fc voQ> efl f&erx <p^zv\v y Iv Sl j^ aJJ^, 
420 Kotl <rQsv&> 3 dduvdrcev £e Becov cx.tto egfot iq-czctiv. 

A* j£, VTTUt^Xi GCVCCKJ&> eTTOlTTVVOV* CCVTCCp £pQCr)V y 

TlXijo-iOVy evSoc Qertg rreoy ein ^poi/» i£e (pcxeivSy fluentiim Oceani 
" Spuma murmurans fluebat iinmen- 

fumj: neque quis aJius 
" Norat nequc Deorum, neque mor- 

talittm hummum, 
*' Sed Thetifque & Eurynome adeianr, 

qtift me fenarunt. 
" H«c nunc noftram ajj) d-imum ve- 

nit : id(6 me admo^um decec 
" Omnia Thetidi conus-pulchras prae- 

mia-falutjs fujvere. 
" Sed tu quidem nunc ei apponito e- 

pulas hofpitalcs Iautas t 
l * Dum ego fulles rcponam, inftru- 

menta.^jue omnia. 
D.xit, & ab incutiis-fripite vaftus ardufts 

Jeui furrexit 
Claudicans, fubtus autem ttbi^ multo- 

molimine-ferebantur iir.becilJas. 
Folies quidtm fepofuit ab igne, inflru- 

mentaque omnia 
Arcam in argenteam collecla-colloca- 

vit, quibus opus-faciebat : ue (ce- 

Claudicans ; ancil!<£ vero val^dia-ibant- 
paflibus fuftentantes regem, 

Aur«s, vivis adolefcentulis fimiles. 

Quibus quidem menj> ineft in preecor- 

diis, ineft & vox, 
Et vis, ab immortalibus autem diis 

opera dodlx-funt. 
H^ quidem, a Jatere regls fedulo i- 

bant: ilJe vero aegre-gradiens, 
Prope, ubi Thetis, in throno confedit 

fuJgido, Ver, 396.— 4$i\tTxt.] AK ifltXtWCi Quo modo & Jegit Co- fupra ad x', 43. Cud. Harhian, Jegit *r> /xs fxdha. jrsn. dex Harhianui, Vtr* 398.— •t : »*^|^o.] Sibi rtceptjfet* Vide fupra ad v', ri&Efiu Vkf, 407 — TiVeiv.] Vide fupu ad /, 279 ; tk ad Q ', 43. Ah 16S. 

l r er t 400.— waX^ttJ Ah njaAa, 

Ver* 402.. — ->i f=c©-.] Qua ratione, $t, hic producatur; 
rtem Ivi, ver. 435 ; & tywrli, vor, 43S ; Si $l t iier, 44S j &c 
x«xa, ver, 455 ; vide fupra ad a, 51. 

Ver.^o^. — fxo^y.v^y.l Vide fupra ad i t ^rg, 

Ver. 405, — srav.] Cod, Harleian, itrav, 

Ver, 406. — i'z£(.] Al. ixei, 

Sbi4,—TUfAi (j.^ha. Xi'^2 Pronuatiabalur y^. Vide & Vcr. 408. — ?(ivnVa.] Cod, Harhian. ^wn'a. 
Ver, 4I2. ^C<ra- yttsv f a.7ia\£v&t rifai -5ryg&-, fV^a T£ tvayia.'} 
ToIIite cundla, inqujr, ccptofque auferte J.tborei. 

J£n. VUi 432. 

Ibid, — p'.] Ut dixerat ver. 409. 

Vcr. 414.— w^oVa-Tra, £ a^pj,/,] ^/. «r^oV-uTCVj ;j' afj.%*. 

Ibid. — dTTQfj.lfov,] Al. a.TttfA.i^iv, 

Ver. 420, — a&tvora,.] Vide fupra .td «', 398, I72 O M H P O T 

>/„ . >/ « -~ \ " 'V » * » » / 5 

£l/ T «pa OJ X>U %£'P*, ETTOJ T £(J>aT , £« T 0V0fAX(e 

Tt7f\e, 0sn tosi/JttsttXe, m.oc.vn<; TjfjceTepov ou, 
425 Al lloiTi t£, <p/A?7 T£ j wa^©j ^/£ j£ Sn Sxfit^etc;. 
AvSx, 0, rt (£>poveetg' reXecrut Se fice Bvfio; uvuyev, 
Ei Svvxftxi reXecrui ye, >i) et rejeXecrfcevov e<z~'t. 

Tov ijfAei'Zer tTretru ©eri; KxjxdxKpvyeao-x ' 
' H<pxtg- , 7] uox 07] rtq, ocrxt &eut etT tv 'OXviA7ru, 
430 Too-<ruo f ' ev\ <p^eo-\v ri<riv uveo-^ejo KTjSex Xvypx, 

' Ocro- efJco\ eK nruo-euv Kpov/oijf Zsu? uXye iduKev; 
E)i fiev jtt uXXxuv xXtxuv xvopt dxfi.xo-Q~ev, 
AixKidri nTjXyjt, ic, erXrjv ccvep©* ivvt)v, 
YloXXx fiuX xk e8eX%<ru ' 6 p. §7) yypxt Xvypu 
43 5 KsiYaj ei-j fieyxpoi; xpyftev®*' uXXu Se fiot vvv. 
'Ttov eiret fjcot SuKe yeveoSxt re, rpxpeuev re, 
' F.Po%ov 7\puuv, xveoaxuev epvet jV@u. 
Tov p. lyco Spe-yxcru, <pvrov u; yavu ccXur};, 
"N^vcriv eTWT^oe7\KX Kopuvto-tv' lXtov eicu. 
440 Tpaa-j [i.x-xyo-oy.evov ' rov S' kk virote^opxt uvn; 
OtKocoe vog-7\o-xv\x, Sofiov ITjXjjjsi/ etcru. 
' 0<ppx oe fjcot Z^uet ti^ oppc <pu©<> vjtXloto, 
A-yyvjXi, aoe ri ci ovvxfjcui %pajo" ■u-tjo 'xt mo-u. 
K.ap7jv t)v xax ot yepx; efceXov vie; Aycctuv, 
445 Tyv cc'y eK yetpuv eXejo Kpetuv ' AyxfjcefJcvuy. 

'Hrot tt\; uyjuv, (ppeva; eCpStev' xvrup ' 'Ayccfag 
T^ue; £7T* ■wpvfivTio-.v eetXeov, ude BvpuFe 

iuv efctevxt rov oe Xto-<rovjo yepovfe; 
Apyetuv, y^ woXXx -zrepiKXvrx oup ovojjcxcov. 
450 Ev9 uvrog p, eTretr ^vrivxjo Xoiyov uftvvxt ' 

Avrup YlurpoKXov nrept f*. ru u revyeu eo-<re, Lib. xvm. 

Inque ejus haefit manu, verbaque feck, 

dixitque : 
" Quam-ob-rem, Theti finuofo-indu- 

ta-pepio, venis noftram ad domum, 
u Venerandaqup, diletlaque ? Antea 

quidem haudquaquam fepe veniebaa. 
u Eloquere» quod habcs-in animo j 

perficere autem me animus jubet, 
" Si poiTum utique ptrficere, & fi 

perfict poteft. 
Huic autem refpondit deinde Thetis la- 

crymas-defundens : 
" Vulcane, an omninb jam ulla, quot- 

quot dete funt 'n Olympo, 
" Tot mente fua pertulit mcerores 

graves, 
w Q^ot mihi prae omnibus Saturniua 

Jupicer dolores dedit ? 
** Unam quidem me ex aliis marinia 

homini conjugem-fubjecit, 
" ^Eacidae PeJeo, & fultinui viri 

cu' ile, 
** Admodum invita: is qu dem jam- 

fenio gravi 
** Jacet in tedibus confecTtua: aliosve- 

ro mihi nunc dolorei dedit Jupiter. 
(( F'lium poftqt-am mihi dedit peperif- 

fejue, enutriifleque, 
" J?i2e(Hntiflimum heroum, is autem 

fuccreverat planta? fimilis ; 
" Eum quidem ego educatum, tan- 

quam plantam in-fcecundo-loco agri, 

u Navibus mifi recuxvis ad Uium, 

*' Contra Trojanos pugnaturum : hunc 
autem non-recipiam ru.fus 

'* Domum reverfum, in ffdes PeleVas. 

** Sed Sc quamdiu mihi vivit & videt" 

lumen foJis, 
*' Triftatur, neque quid ei poftum 

auxiliari profec^a. 
'* Puellam quam quidem ei praemium- 

eleclum-dederant fil i Achivorum, 
u Hanc rursus e manibus abftulit rex 

Agamemnon. 
•* Is fane hujus gratia marens, prae- 

cordiis tabefcebat : at Achivos 
u Trojani ad puppes aclos-conclufe- 

runt, neque foras 
*' Sinebant exire : hunc autem preca- 

ti-funt primores 
** Argivomm, & multa ioclyta dona 

recenfita-pollicebantur, 
'* Ibi ipfe quidem deinceps abnuit exi- 

tium arcere: 
** Sed ille Patroclum fuis armis in- 

duit, Vtr % 4.13. — «£«.] Ut foler.t amici obvihm fac7i y . 

. Ver. 424. — 0£T* Tavt ; 7rs7rXE.] Vide fupra ad vcr. 385. 
Ver. 425. — &ljbJ£Eie.] Al. Sapifa. 

Vcr. 426. \v$x o, ti (f^ovEEic* TsXicrat S"£ yt«E Sufxoc; avajytv, 
— — Tuus, o regina, quid optes, 
Explorare labor ; mihi julTa capelTere fas eft. 

^' JEtt, I, So. 

Tide fupra ad f , 195. 

tli ^J,— dwyiv. ] Al. avwyu% Vtr.^t, — 'Gracrtvv.'} Pronuntiabatur, 'araecvv. Nam prima- 
neceflario producitur. 

Vtr. 440.— avnc.] A!. avBtc. 

Ver. 44.3. — ajryvTat ] Vide fupra ad y' t 260, 

Vir. 444. — aga.] Ut r:6Hi . 

Ver. 448 — tm Ji X;V«v7o.] Al. tov 3 1 * {Khirffti\lo> 
Ver, 4jC»r— wriwle.J AU waivtlt. IAIAAOI 2. Lib. XVIII. 173 Xlefjfrre Se fttv woXey-ovSe, woXvv S' 'df/.x Xxov oitxcrcre, 

Ylxv S' rjuxo ftxpyx.v]o wept \Z>cxir,crt wvXrjcri ' 

Ka/ vv xev xvttjcixo woXtv e7rcjxQov, et ft.r] ArroXXuv, 
455 YloXXx xxxd 'pe^av\x, MevotTitt ctXy.tft.ov vlov, 

"Ex\xv ev\ wpoftd^otcri, tv, "Ettjoot xv6(&> eduxe. 

Tivexx vvv Tct Qd yiva§ Ixxvof/.at, a'ix eQeXr,o-(Lx 

*Y»* Iftu ur.Vf4.opu oofiev ctcnrioa. yc, TpvpxXeixv, 

Kx\ xxXxg xvr\ftiSxg, e7Ti<r<pvoiotc dpxpytxg, 
460 Kat Buorf^' ydp r]v ol, XTruXecre wtc-og eTxTo^, 

Tpucn Sxftelc' 6 Se xeTrxt enl yQovt Bvftov d%evuv. 
Trjv S" rifietZeT 'e-rretTX. wegixXvTog Aftpiyvrfitg ' 

Qxprei, f/tr, toi tccvtx ftejd (ppecrt sHJ<rt fteXovjuv. 

At yxp ft.tv BxvxToto dW^e©^ uoe Svvatftr\v 
465 Nocrtpiv XTroxpv^xt, ots ff.iv fiop^ xtvog txxvot' 

"Xlj- ol Tiv-)(ix xaXx wapecrcrejai, otx tic xvts 

x Av$pw7ruv woXeuv §avf*,acrcre\at, og xev tSr\\at. 

^celrrdv, Tr]v j£ xiivev xvtS, (2$ ? \tt\ <p6crxg ' ^^ffig** ****** 

Tdc S' eg wv ? hpfy^ xeXevcre re 'epyd&dxt. ^^^™ ^™ "* 

470 Qvcrxt 0' ev yoxvotcriv eeixocri watrxi e(pvcruv, 

TTxvjoirjv evTrprjc-ov dvTfiyjv e£xvie7crxt, 

"AXXcfje ft QirevSov\i wapeft.ft.evat, aXXoJe avTe, 

' OTrjrug ' Htpxic-oc t edeXot Kj eoTov xvono. 

XxXkov S' 'ev wvp\ fidxXev dretpex, xacrcriTepSv tz, ** au ? m in iE " e P ofuit indom »™. 

5 ' S ' 5 * nannurnqite, 

475 Ka* ^vcov Tif^yjvrXy h^ ctpfvgov' ctUTozp £7TStTcc 
QyjKBv sv ccxftodeTO) peyuv ctKfjtova* yevTO oe 
*Pa/£~ijg« Kpu\sQov y BTBMtpi os yevTO wvguy^yj: 

Ver. 473. — *H<J-««-oc t" 161*01.] Cod. Hsrleiar.o* *H$ai<ro " Mifitque eum in pugnam, multiira- 

que uia populum preebuit. 
<( Toto veib dic pugnarunt ad Scaeas 

portas : 
'* Et cmnino eo iplo die urbem ex- 

pugnaflentj n:f» Apollo, 
" Magnam cladem cim-jam-fecerat, 

Mena?tii fortem filium 
'* OccidiiTtt inttr primos pugnatores, 

& H clori gloriam de^.lTct. 
** Hujus gratia nunc ad tua genua ac- 

cedo, li volueris 
" F;lio meo brevi-moiituro dare cly- 

peum & galeam, 
" Et pulchras ocreas fibulis apte-jun- 

clas, 
*' Et thoracem : qulcquid enim ei erat 

armurum peididit fidus f)dalis, 
u A Trojanis domitus : hic verd ja- 

cet-fupt^r terram animo dulens. 
Huic veri rtfpondit deinde mclytus 

Vulcanus : 
" Bcno-fis animo, ne tibi ha?c menti 

tus folicitudim-fint. 
** TJtmim enira ipfura a morte horri- 

fona fic pufTem 
" Seorfum dbicondere, quando eum 

ratum grave adierit j 
" Ut ei arma pulchra aderunt, qualia 

quihbet certe 
,( Hominum mult^rum admirabitur, 

qui quidem vident. Foiles autem in fornacibus viginti o- 

mnes fpirabant, 
Omnigerum facilem-inflatu fpiritum 

emittentes, 
Nunc quidem properanti qualh infer- 

vitet, nunc vero contra, 
Q^emadmcdum Vukanufjue vellet Sc 

opus perfici-poffet. Et aurum pretiofum, Sc argentum : de- 
intie ver6 QrJKev ev dxftoQeTu fteyxv dv.ft.ovx' yevTO oe yjtp) Pof . uit L n fti P :te ma & nam incudem i ??• fumpfit^ue m^nu 
Mallcum gravem, alteraque fumpfit 
forcipem. Ver. 452.— ?reXuv $' a/x* ?aiv C7r^ra-E.] Codex Harhiar.ui 
Jegit, -Brihuv 5 1 cyt \zfo l^aatn ; atque ita etiam in uno MS y :-J£?5;. 
fcriptum repperit Barnefiui. Qh5 de fynta»i, vide fupra ad y', UiAr-lv&i.] Al. imro. 
400. 

Ver. 454. — ?n-{a9oi'.] Vide fupra ad £', 314. 
Ver. 457. TavExtt vuv t* cra ytivaQ' iKavc/x^l.] 

Ergo cidem fupplex venio, & fanc"lum mihi numen 

Arma rego, gtnitrixn.no. JEn. VIII, 381 

Ver. 459 — 466. — xa*a; — *aXa.] Vide fupra ad $', 43. 
Ver. 465. — hutmiM Al. \xavtt, Ver, 474. XaXxov 5' Iv «rufi SaKXzv a.ru>ia, xars-iTEpCv TE, 

• fluit a?s rivis, aurique metallum ; 

Vulni6cufque chalybs vafta fornace 1 quefcit. 

Mn. VIII,. 445. 
Ou?£ — Tov^H^aic* ""^^^^' ev T«"' a\> vir; vjnr^Uy.iv EirtJaxLyys-.ov 
Tov f(t*7r£^tav, «XXo- te^v.thv fxr.' cVfiol ELT:jnC-£V E7TI TO thc Ver. 470. ODVai »' EV ^oa»oio-iv Ie;Wi icam, eV«-»v.] «»-f'*®* »5 r "» »*« ** "k"* *'" '?'«'■ ! ';i »• *mi ya t Srci. 
M-\e hoc Ant'ce Tettlt Barnefius, " Tiveniy pa,r o/Be/lmu " ^aXxJv V iv rou^i SaXXsv &c." Dio, Orai. XII, fub ftne. 
in all ;" qauni f licet vei : <--dum effet, i( 'Tiueniy pair of Ver, 476 — lv aVjUoflET».'.] AL ett' dtfj.&i-roi. 
Bttloiui at once." Follei non rr nu - igiilti omncsfimul fftraijnt, Vtr, 476, Sc 477. — j.=vto.J Vide fupra ad v', i^r. 
Vide fupra ad vcr. 373 j Sc ad n', 161, 

V:r. »74 O M H P O T Lie. XVIII. n^7«n fe&w, «-^ *■ <*?«?« /3«xx £ 0» <u *, u t«S;^:^r 

480 1>Wk«, fM^fw, e* ^ «pyJ ? f 0V r£X«;x^«. ^^^r* *» b «* W ' 

mV/e a' ag' aiVs eVai/ £aW^ ^u^ff auVaf » ccuTu^^^Jf^ " aDt fcuti P 11 " 

EJo/et SxidxXx woXXot tCutv\o-t ■sr^oiTTiaeo-criv. 

'Ey ( u ^«?av ereufc , ev 8 upctvov, ev oe BxXxo-q-kv, 

bhXiov t UKufixv]x, QeXvjvyv T6 T&Xyfiucr xv ' 
4^5 ^ v ° £ Ta - "rsipea "srxvjx, TOi t i^xv&g es~etpxvu\xi, 

TlXyi'»sccg. B\ 'Yx^xc re, to re o-9ev©* '£lptuv<&>, 

Afxjov <j , 'v\v Yy xfjtx^xv ewiKXiiirtv KxXevcriv, 

' H t otVTts crpecpelxt, xoti t 'Hptuvx ooKeuet ' 

Qty m i u[aoq6c ec-i Xoe^ouv ' SXytexvolo. 
490 Ev oe ouu zFoirjre TfoXetq y.epo-rruv dvQpu7ruv 

KaAa? ev tji [cev px ■yxfj.ot t eo-otv, etXxTrtvxt re 

'Nvfitpoic <5" Ik SxXxpuv, SetfSuv u7roXocp7ropevctuv, S ^* B X™ ex thahm,i > tiedi, ad Fecit artificiofa multa perkis praecor- 

diig. 
In eo quidera terram finxit & ccelum, 

finxit & mare, 
Solemque indefefTurn, lunamque ple- 

nam. 
Finxit & fidera omnia, quibus ccelum 

redimitum-ornatur, 
Pleiadafque, Hyadafque, roburque O- 

rionis, 
Urfamque, [quam & Plaufirum vulgw 

vocant, 
Quas ibidem vertitur, Orionem obfer- 

vat ; 
SoJa autem exors eft lavacrcrum Oce- 

ani. 
Fecit in eo & duas urbes artkulate- 

loquentium hominum 
Pulchras : in un^ quidem nnptiaeque 

eran conviviaque-folennia : Ver, 478. ncist Si tjrrirtt-a trdxfo* {*■'*¥* Tl ftCagcf T2.J 
Ingentem clypeum inn rmant— — . ALn. VIII, 4*5.7» 

e* Ckpeum Achillis ante alia fpecio:e oppugnare Home- 

c * romafliges (olent, cum rifu quxrentes, quibus f^atiis tot ac 
<* tanta conrineri potuerint. Magnos illo tempore clypeos in 
tx uf« (vjJfe pafiim ex. Horr.ero patet. Dat jam clypeo 
" Ai-hillis quatuor pedes in diametrum : &, qu6d fic exprimi 
" omnia p^tuerini, ingeoiofus piftor fpeciminis loco in mul- 
** t6 minori tabula exhibuit.*' st&a Leipf. 1716. fag> 

is s . 

Ifer. 43l. ■— a\JTCL% h auTs.] AU avra^ Ijt* o,\jtS, 

Vtr. ^Sz. — wo\Xa livintTi -nr^aTriJjff-tf-iV.J sli. woAX* ilbvlrct 

4E£a.7r.va0Q-tV. 

i'er. 4S4 — 486. 'HiX.iJy t' dn.a.(Aa.'j\a y > . -nXqiaS^c p\ 'Yadac 

"Ev $1 (xic-y Ha^iiXafxrrB Qc.nu 

<t>ai$WJ x-uxX 1 ^ diXioio. ■■— 

"ACg»'/ T* a 6fftc» p^ 5 ?o ( » 

IlXs.aoej, 'Yttftkf, £uripid» Eletl. ver, 464, 

/^r. 484. — ^sXvvqv te iirXn'Sfc.'irav, *Ev Se TE('f£a uraMa.J 
Lucentemque glotum Luna;, Titaniaque Aftra. 

jE». VI, 725. 
^lrr. 4S5. *Ev H Ta T£%Ed cavlfl— ITXma$ac &*J ^f-J Hinc 
Qvidms j 

— — neque enim clypei ctrhmina norit 
Oceanum d: terras, cumque alto fidera ccelo, 
PltiJdafque, Hyjdafque, immunemque aquoris Ai»5lon, 
Diverfafque urbes. nitidumque Ori» nis enfem. 

Mitamcrpb. Lib, XIII, 20,1* 
Piirto apud jlcbiUem Tjfium legitur, *Lv Ji te te^e* «rai7a, 
Qitomodo habet 3c Codex Har/eianus, 

itW.— -£s"£4>a'vaiTai.J Vtde fupia ad /, 736 ; & ad «', 37- 
7 / r «r. 4S6. rUuiaSa; &', 'Yfl^c tb, **A£kT« 5\ 

Pleudas, Hyadas, claramque Lycaonis Arclon. 

^'^- I. '37- 

V*r* 4S7 — x^ta|av.J Vide infra ad <J, 711 & 782. 

^irr, 48 8. "H t* clvtS c-$i<p£Tat t xai' t' *S2^o>va ttoxsuei,'] Liaea 
nempe per corpus & caput Urfa dutfta, in Orionem incidit, 
BXi5T£( j/a^ ji /wej-a^n " A£i&\®* *orplc to tS 'j^fiav©- affoy. Scbol^ 
Unde plane nihiji eft, quod ait Terrajfonus j " — qu*entend-il 
** par J'Ourfe qui obferve toujours P Orion ? en comparant une 
*' conftellation de P equinoclial, comme 1* Orion, avec nne 
*' conftellation voifine du pole, comme V Our (c : cela ne de- 
" vroit eftre dit que d'une conftellation qui fe ttouveroit dans Je 
" meme cercle de deelinaifon que 1'autre. 1 * Differtot, Jur 
l*JKadt f Part. IV, tap. 1. 

Vtr. 4S9. OU 5"' atxfxcr:; icrt >^il^cuv "nxsavc*a.J 

Ar£los Oceani metuentes aequore tingi. Ccorgic. I, 246, 
" Hunc [polumj circiim a^x7oi dus feruntur nunquam occiden- 
tes." Cicero dc Natura Decrum, Lib. II, § 41, 

Pon6 & hic reprehendit Homerum TtrraJJunus^ loco jam ci- 

tato ; *' Voici,** inquit, nne [obje£ionJ qui convainc ce 

" Peete d'une erreur enoncee en propofition formelle. Ceft 
** d'avo'ir dit que POurfe ou Ie Chariot eft Ia feule Conftel- 
" lation qui ne fe baigne jamais dan? ies flots de 1' Ocean.'* 
Ariputtles vero, To, ** 0'.n 3"' a,u^iOt^*** (' n( l u it,) xaTa fxda- 
" *o^aV' to ydg y/xo-tfAMTalQv fxovov. Pcetic. Lib. I, cap . 25. 
Strabo autem per '* ajxl©-.** Qrtulum ArBicum videtur intel- 
lexiiTe : Aia fxh yd% ttTc a^xlt?, h) ir*jfc dfj.d£r.c, r-v d^xlixov fo- 
*\di* «' yd% av TCTaTa,'V dc:i^v h tx ai/T.-j 'srt^i^ofj.ivxv tw 
altl *f<ave^w, oijjv afdfxo^ov uttw taefaay *iix£avo~o. Ceograpk, hib. 
I. Sed quomodo O.rculus AiHicus Orionem fpeftat ? Fortaf^epex 
** On» *i* dfxptceie J<-i, &c." intelligendum eft j non folam elfc 1 
Artlon exomnibus Conftellationibus quse nunquam occidat, fed 
lblam ex ConAeliationibus hic enumeratis. 

Vtr. IAIA AOS E. 

'Hyivsov ccvx xcrv' "woXvg S Jyt*£j/aji©-- opucu. 

Kapot o opxxg-riQzt; toivtov, ev 6 aoa toict.v 
40 C AuXot, cpopfitFys; Ti /2ov)v iyov' ccl Ss yvvocTzt; 

'ig-dfjctvat Bavf/,x?ov vtti ■srpoOvpoio-tv tTixg-rj. 

Axol S' e«y dyop/i serav ddpoot ' tvSct ot vtiktHk 

'n^uptt' ovo dv6ps; svstKtov tivmx ■bto.vvj; 

'AvSpo; clTTiO^i.iviS' p, tu^tro, ■srdvT diro^vat, 
COO Arjfjcu ■&ipxvo-nuv ' <T dvx(ve]o, fir\6tv sXtoSoci. 

"A[A(pu S' ttcrOyv tnr\ 'i~oot -Tttpap^ tXtrdat. 

Aaoi S' a.y.<poTipo«Ttv 'srrrjTrvov, dffptc xpuyot ' 

K.v]pv>ct; <T dpa. Xxov spvyrvov ' ct ot ytoovjtg 

Eixt eiri ^e~o~crt Xtdotg, tepco tvt xvxXu ' 
CO C "Ly.y\Tf]pa. Se kvjovkuv ev %tncr ej(pv vfioo^uvuv. 

ToTtrtv 'tTtUT v]icr~ov, dftot&vjS); tot\cxCov. 

KeTto S' do tv f~t~crotcri 6vo y^VToio TaXxvja, 

_~ti/ >\ n \ ~ w '/] / O " 

Tu dopev, 0; fiija. TOio-t oikvjv ttivvTajx enrvi. 
Tv)v S' trep-v -roXtv df~<p) Svo c-pa]ot tiofjo Xxuv, 
5 I O T£U%E(T( XafA.irofA.tvoi ' Siyjx St Qptcrtv yvcJizvt (ztsX-, 
'He StocTTpxSsuv' v) dvStyx -rdvjcc Sx~a~9xi, 
Ktv]~iv, otrriv ~f]oXts6pov t7rr,pcf]ov svto; sspftt. 
O; <5" iiroi ~reiSof]o, \o%u ^" V7Ttduo~~~ov]o. 

TiiX©" t C ' V i K ^°X ' TB piXxt, Yj WlTTtO. TtKVCt, Lib. XVIII. 175 

Dufcbanr per urbcm, crebiooue hyme- 

na?us excitabatur-damore. 
Ad >iefcentes autem faltatores in i r- 

bem-agebant-fe, inter^ue eos 
Tibi^e, eitbarxque fonum cdebant : 

mulTres vero 
Stantcs aimirabantur in veflibulis una- 

qu;eque. 
Popnli autem in foro erant frequentes; 

ibi nenipe rontentio 
Ortacrat : du> enrtn viri contendebant 

gratia mulftce, 
Propter vinim interfetfrum : alter qut- 

dem affirmabat, omnia reddidifl , 
Populo declarans ; atter vero negabat, 

quirquam accepific. 
Ambo itaque cupiebant teftibus-datis 

lttem ad ex:tum perduccre. 
Cives autem utnfque acclamabanf, 

hinc-inde fautores : 
Prascones vcio populum fedabant : At 

feniores 
Sedebant fuper politos lapides, facro 

in circulo : 
Sceptra vero pra?conum in mnmbus ha- 

bebant vocibus-aerem-ieplentium j 
Cum his deinde exurgebjnt, Sc alter- 

natim fententias-fer-bant. 
Jacebant autem in medio duo auii 

talenta, 
Ei danda qui inter hos fententum re- 

dliifime diceret. 
Alteram rero urbem duo exercitus ob- 

fidebant copiarum, 
Armis fulgentei : bifariam autem ipfis 

placebat confijium. 
Aut evertere, auc in-duas-partes o- 

mnia dividere, 
Opes fcilicet, quantas oppidum amce- 

num intus continet. 
Illi vero nondum parebant, ad infidias 

autem clam-armabantur, 
Murum quidem conjugcfq-je dileclx Sz 

parvi liberi, Ver. 493. 'H; ivscv.] Pronurtiabatur *Hyi:uv vel 'H^iveuv' Ut 
recle hic annotavit Bamefius, Producitur enim antepenultima : 

'Ewnjtca? f*h TOiyi ayivsw — V. cc, 7S4. 

jwfocy dyinT. Qfyff* %', 105. 

*■ — vrdgoiQev dyivziTKiv viot a.J^r- {'» tt 94» 

Vide fupra ad f, 116. 

Vtr, 493, — 49S.— — ^a. : ;£t *^fa'j£(.] Vide fupia ad £', 

810. 

Vcr, 494.— »§*■] Ut fieri jQlet——* 

Ver. 4,97.— sivEKa WQtvr!$ VvJgoc aVo^>9(/U6Vtf.] TToiv^c av *!- 
yu Tilj KaKafjdvv^ l ora£x to"j *A.1;«iV;, a.T^iyia, a eJ£$Wa>> to~c 

• x£(3(? tojv av>i£Vifrho& ol av£Xtv7£f. HcboL 

_Ver. 499.— a7rc-f9(juevtf.] Vide fupra ad ^', 43 j & ad a', 309, 
314. 

^/'. 500. — aWvilo.] ^/. aV'va?o. Sed, ut 0[ inor, mitius 
re&e. Vide fupia ad v', 84. 

^Vr. 501. "A^cf ao 3"' itV^ijv ett( i'$-0£f wt^af fXic^aj,] To; ^a^ 
T« rc-o^a? ivlaufla xa^8~ n«j]1rc TOt/f ^Ot'*'" av^ac, Jt] J=iV¥f 
^ Ti: 1 ; rotnSlE -crga^Ciuv »£ t;v waS^v m etr)^«vvM0V eE^uova; xj 
fi,u7TE^er, ^ t«c t5 <f-p:vnVfi( «arvKu twv «M»v ^a^fjo^a;, ^- 
r//7pr, (/e Rrpubl, Lib. 9, /£/</. — i^Eo-flav.] Al. fW0ar. 

/^r, 503.— a^a.] Vt par erat ■• 

Ktr. 506. - — a^cot^jjj;;.] Ccd. llarkian, afAA&nXSvk 

Vcr. 508. — E??r»,] Al. BiVQji. 

Ver. 509. TjjV £' £T£f«y otoAiv a^ tVo g-^cr I.] 'aA£|c-,'.. 

^XEV Ko7l«SU$ «TtU <pHC-('. Ayo Q0.7o( OT-E^te^.aS/J^d T«V 

otoXe^io;, >j wogflsiv d^iSvli^ aurtiv, n Ta ii/*V', X -i'U>h; aViEvac 
oi 3' ev5"jv ov7ec fcfK ISi^svlo t^v '0^5'.'x? l »^c^(v , q. Sv' jxrsJiEUfMj <p>irt\, 
IvE^av T(va' £Wcm'j"av7o tmv tsoifj.'.ixy 3 £ tajv QtmiXm, [f FtafTe 
f^tiXoXiwv] a rv itfnfAaia tms ev tij 'sroAet. &c. Po>pbyr, Quafi, 
Ihmeru S. Ubi totu; hic locus fute explicatur. 

I^r. 510. — Xajtw^EVOi.J Cod. Barleian. t\a(A07r[x£ioo. Quod 
a?que ferri poteft. Vide fupra ad d, 566, 

/^cr, 512. — £7ri'^a7ov.] Deduftum hoc vocabulum, non ex 
eautAai, (penultimam enrm tum neceflaiiu produceret ; fed ex 
e ; a/-eai. Vide fupra ad «, 67, 

//»/«'.— Ifgfei.] -^/. FF^EV. 

^i-r. 514. T£r^©' pEV p' «Xo^/te <f>(Xai.] Kai nooi?);,- |y T ? 
doyxi^oiTOiia. Ciriftu raura hscrdynat. 'aueX» t»;v ywatXEtay 
U$v [xixi 1 ^"^ ^ rf*6qw«irtfe ^J&i? Syiioujun SrBs^er, . 
j-ag t«v E7ra'X^£a;v 5 te^v Kvrafl ^cet* rWdvv ^ yefoyJwr xaftitjn, 

woi^>* i-6 o m ii r o r 

5 [ ; 'Tjxt\ lp: b ~xcreg, fjt,t]d S' dv'~eg, is; v/e yvi"ug. 

Ot r)" i<rotV ; ^px- ? ^' ^; a Q<P iV ' --$% '^ n*XX«ff 'A^jjmj, 
* Atcpu yj.vcreiu, xpvotix 6e etfta]x eroqv, 
Kx\u >c, ueyaXu Quv Ttvytcrtv, ta' Tt Seu -tre^, 
'Aucfilg dptc^r\'u' \uot d v~ro\tCoveg r.crxv. 

C20 O» $' 'ore Srj h atavov, oQt Qcpicrtv tlxt Xoy/]rat, 
'Ev ~-ro]uf/,o), o9t r olplfAO- l~\v •Erufjeircri (3o]o7triv, 
' EvQ' xpx toi y t?ovT , etXvfievot xtQo-rt ~/u\ku. 
ToTcrt cf e-reiT d~ravtvQe Suu Qtto~rot etcxjo \uuv t 
AtFutvot, OTTTTOTe fir t Xa toot-tjo Yy eXtttxg /3ag. 

~2~ Ot Se Tctyx -~rpoytvov]o, ouu o uf/t e~rov]o vofi.r\eg t 
'Tep-roftivot cvpty^t' ooXov o tSTt Tsrpovorjo-av. 
Ol u Tct -aruotSof]eg e~reSpufi0v, ux.x S elrttTa 
'Txjavovt dy.pt j2ouv xyeXxg x^ irrutx kxXx 
'AaFtvvuv otuv ' xjeTvov S tir\ u.-~XoQoT--px- . 

~"lO O» cY ug iiv l~rvQov]o sroXvv y.eXuSov -zrxpx Qtscrtv, 
'ipduv -ir~i0-Tap~iQe y.uQr^tvot, xvrtx. e<p t-riruv 
Bcivjeg depcrt-roSuv fxfjtxtxQsv' uiyu tnov]o, 
"LrriirdfJttvot S' 'e[xu%ov]o ficty-v -vo]oifAo7o -~ruo' o-yQxg, 
BxXXov <5" d.\\r\\\ig ■x/x\xr,ptcrtv eFyetwtv. 

~~~ 'Ev cT 'E~tg, ev Se KvSotfAog of/.tXeov, ev S' o\o~) K~)p, 
AWov (£uov t-svo-x vexTxjov, xWov darov, Lib. XVIIT. Cuilcdiebant fupra-ftantes, inierque v> 

ri, qu s tenebat feneflus. 
Ipn vero prolefl. fu-it : dux-?rat autem 

is Mars U Pall.s Mir.crva, 
Am 10 aurei, aurcafque vefles induti 

erant, 
Pulchri & magni cum armis, ficut dii 

fctlite', 
Utrin n ue perinfignes: pnpuli autem 

humtliotes erant. 
Il autem cu\n jam pervencrant, ubi il- 

lis videbatur infr uari, 
Apud fluvium, ubi & aquatio erat o- 

mni pecori, 

Iii hi confederunt, ttfli corufco -ere, 

His vero deinde feorsum duo fpecula- 

tores L-debant a copiis, 
Oofervantes, fiquando oves viderent Sc 

camuros boves. 
Ilii veio ftatimprogrediebantur, duoque 

una fequebantur paftores, 
Ob'eflantes-fe firtulis: infidias enim 

neuticuim prstcnferant. 
Ii quidem his profpeflis incurrerunt, & 

continuo 
Prasdantes abducebant boum armenU 

& freges pulchros 
Candidarum ovium ; interficiebant au- 

tem infuper paftnres. 
I31i veio ut audierunt rnagnum tumul- 

tum apud boves, 
Pro concione fcdentes, confeftim c- 

quos 
C.rnlcendentes pedes-in-altum -attollen- 

tesinfecuti funtj monq; pervenerunt. 
Confiftentes ver6 pugnabant pugnam 

fluvii proptcr ripas, 

Feriebantqu invicem fe aeratis haftis. 

Inter eos autem Difcordia, & Tumul- 
tus verfabantur, & exitiale Fatum, 

Alium vivum tenens recens-vulnera- 
tum, alium illaefum; -' al' £<p£faiT(f, /wela J' av':£Z; hc lyt yngag." Slrijlot. de Republ. 
Lib. IX. 

Ver. 5 19. — uVrAr^ovec.] Qua analogia ex /urTa- deducitur 
f«ifj»jv, eadem ex l\ly~$* fit 'yS~m. Unde fortafse legendum 

vir" oXicfovEe r.Txt. Quo modo legitur apud Porpbyrium, 

~\uaji. Homertc. 7. 

Vcr. 520.— "ti h\.~\ Vide fupra ad *', 433. 

Ibid. — '"c9i Cficriv.] Cod. Harleian. ofli Cj>iv. 

Ver. 523.— Jii<u ^noTroi.J Ita ex uno Mj edidit Barnejias. 
Al. Juo (^HOTroi. 

Ver. 524, 515 — /M\a— ve/^Hi;.'] Suggerunt mihi ha;c 
verba, verfum iftum, X', 696 ; 

EiXslo, KglVa/XEV-C ke Tginxotri' «Je vofx~Tac. 
ejuem ita conjeflura pulcherrirr.a & certiflima, ex Odyjf. $', 
18, 79, envndavit Vir fummae emditionis Ricbardus Benilcius ; 

Eftilo, xgfvttf fxi)\a TgmjcoVr rj'5i VOjM^ac. 
Vide ad locum. 

^rr. 530, — iJv.] Noo hic v«at iflud " £v," tti vim 1' habet in conneflenda fententia cum eo quod praeceflit, iier. 
527 ; Oi jUEv Ttt tvtzillvllc Ini-fafAov, &c. 

1bid.-~ixa£a j9tj-iv.] Al. WEgi Batriv. 

Ver. 531. 'ifaojv.] Cod. Harleiati. ii^ixv. Quo modo Sc ia 
uno MS fcriptum repperit Barne/tus, 

Vcr. 533. iTno-a^iEioi.] Vide fupra ad ta , 595 ; tc ad y, 141,- 

Ver. 535. 'Ev »' "E{|{, ev Je KuSoljUo; ifiiMov, iv &' iXoo Kijf.J 
'£v i' "Fjic, EV H KuSNlJjUric Ec3lJ>£E . 

Hejiod. 'Ao-mc 'HjaxX. ver. 156. 
— faevit medio in certamine Mavors 
Cielatus ferro, triftefque ex jethere Dirae, 
Et fcifla gaudens vadit Difcordia palla. Ain. VIII, 700. 
Vcr. 536, 537. "A/\/\oviJaoov — aXhov anrov, *AXXov TEflvElooTa.J 
A0T1©. Je, £cjvcW/Uoo|i ErjaifEfiEvloov, iiro/\Xaxic E/uoraflEfEfav k, 
xivnllltwiEgav \y}t Wva/^iv ooc ToitrTt&*, " "AXXov fooov E^tfo"» 
" VEtrTalov, a\\ov atfTov, "AXXov TEflvEicwTa «OTa /uoflev eXxe tro- 
" ioiiv," Plutarcb. QuaJI. P/atcnicx, fub finem. 

Ver, 536.— v£UTa7ov.J Vox haec non ex ryToai, fed ex yrafa 
deduflaell. Videfupia ad i, 140 j ad 0, 515 ; lc ad v , 192. 

y<r. IAIAAOE 2. 
"AXXov TtOvituTot Kocjcc [loQov tXKt ~~roSo?iv. 
ETucc ti? £%' ctu<p' u'[x.oto~i Sxtpoiveov xi[tcc\t Qutuv' 
'D.uiXtvv S', u~-t ^uo) fifofoi, yS' t[^oc/pv\o, 
ciO Ne«ps*V T etW~~\m tovov KotjxTtOveiuTxs. 

'Ev S' eTldit VitOV [AxXxKVjV, TSietpXV XOY^XV, 
Euoe<«I/, Tpt7ToX0V' ~~TOXXot XpOT1~peS SV XVT~~ 

Xtvytx Stviuovjig t\xc--<tov ivQct Kj tvdx. 

Oi <T oTTOTi S"an\ietvjss \koix\q ti\c~ov x^npyjs, 
CAC ToTcrt tT 67T6IT' av %£^<t) Si~rxs ue\ti-Si'&> oivx 

AocrKtv ccvr]p e~Tiuv' to\ Se s~^t\\ix-~K0v clv oF[cMs, 

'liuevot vaoTo Qx§eii\s Ti\Tov iKtcrdoci. 

'H Se ueXutviT OTTi<r9ev t xp~-pou'evf\ St euKii, 

Xavareiy ■srep litrcx. ' to Srj •arep\ Sxvu' ereTVKJo. 
cro 'Ev S' eTiQei Teuev(&> /3x6v\vi'iov' ev$ot S iptQot 

"Huuv, o^eixs IptirotvotQ 'tv ;£So<r v u/ 'ix ov ~l iC ' 
AaxFux\x S' ct\\x utT oFuov i-r^Tptux -~rnr\ov epocci, 

"A\\x <T ctuxWoStT^pts iv tWiSxvoTcri Stov\o. 
Tpei? S' otp ccua.XXoSiTripes i<ptg-xtrxv' xvrxp oiricr^e 
555 HxlSts SpxFutvov}es, ev xFKx\iSeo~cri (pepovjes, 

' AcrTrtaxec ~~Toipexov ' @cto~tXev$ S' ev to~o~i o~tu7r-n 
TK^7r]pov e%uv icryKit i~r oFua y-~Qoo~vv<&> Kr\o. 
KrjPVKts S' x~Tccvev9ev vtto Spv\ SxTtx •srevovjo ' 
Ba* S' lepevcrctvjes [ikyotv, ccjJtipt-Tov' ctl Sl yvvx~Kis Lib. XVIII. Alium interfeclum per pralium trade- 

bat pedibus. [admo- 

Veflem autem habebat circnm hunruros 

dum-cruentaram fanguine humano : 

Vertabamur vero, tanquam vivi homi- 

nes, atque pugnabant, 
Cadaveiaque fuorum-invicem trahebant 

inrerempta. 
Pofuit in eo & navale molle, pingue 

arvnm, 
Larum, tertiatum : rxulti autcm aia- 

tores in ipfo 
Juga convertentes agebant huc 4: il 

luc. 
Ii autem quoties reverfi pervtnirent ad 

fiiiem arvi, 
Ii6 tunc in manus poculum prardultis 

vini 
t>ab»t v!r obiens : illi autem converte- 

bant fe ad fuoa quifque fulcos, 
CupiJi novalis profundi ad terminum 

perveniendi. 
Ipfum autem noiiale nigricabat a-ter^r, 

verfoqur-aratris fimiie-erat, 
Aureum Jtcet elTet : hoc fane ingen» 

miraculum iffiftum erat. 
Pofuit in fo & feparatum agrum pro- 

funda? fegetia ; m quo operarii 
Metebant, acutai falcea in manibut 

tenentes : 
Manipuli autem alii recta ferie denfl 

cadebant in-terram, 
Alios vero manipulorum-Iigatores vin- 

culis conftnngebant. 
Tres autem manipulorum-Iigatores fe- 

quentes inftabant : at ponc 
Pueri manipulos-colligentes in ulnis fe- 

rentes, 
Ufque porrigebant : Rex ver6 inter hog 

filentio 
Sceptrum tenens ftabat fuper manipu- 

lorum-ferie laetus corde. 
Pr^conei autem feorsum fub quercu 

convivium apparabant \ 
Bovem nempe maclatum magnum hinc 
inde curabant : Mulieres autem y e r* 537, 540.— Ti9vi(WTa— KaWtOvi-iaJTac.] Vide fupra ad 
V, 46. 

Ibid.—xari fiiSau] Vide fupri ad i, 51. CaEterum hic legit 
ihraclidti Ponticui, kst. ^9ovj'f. 

Ver. 539. 'il/^tXiuv.] Cod. Harhian. 'n[xttetiv. Quod eodem 
modo pronuntiandum ; antepeniiltima enim necetTario produci- 
tur. Vide fupra ad ver. 533, & 493. 

Ver. 540. Ni»(«; — »a?a)i8vii«Tac.] Vide fupra ad m, 511. 

Ver. 54K *Ev f' iTtSil viicv /*aXax>iv.] n^twT©- Toivuv 
"Ojunf©' Ta to*c woXtliiac o^iitXiv. '£v yaf Tn 'Ao-tti^i ifA- 

•rMi^iiniia,- ioroino-l &uo 'aiMi;, th'v /uiv iv iljnvji j ti/^foinJvi 
hayntrxv, riv H iv tr/oXljuq ^oXa^tfo-aV 5 «xagaSlie Ta' ia.a\iaa. W£offtpo£a, waftctffiv oti /*£V W0X1I11 Ql&*, Ji C*{a1i»- Tixdc. Ou ma^itit ii t*&i tov retrot rlv ylaltfwv a'XXa *, tw tov 
«o*£i£iv, iva^fiiav a/*a i^ xaXX©- Wififlli; to"; X0T01C. Dimyjiitt 
Haliearn. «r!gi Tn'v 'O/uifgtr wotna-ioi;, § ir. 

Ver. 541, 544,— afHgav — *£»{"«•] Vide fupia ad f, 142, 
^irr. 541. — T{i'oroX«v.] T{i> ictafxfAVm, ' »(il(Mt*i*itw* 
Stbol. 
Vet. 544, 545, 548. o; J'— To"»-i ''—'» »i.] Vid« fupri ads, 56 ; 4 ad 9', 160. Milc Barnejiui, OiT— ToiiriJ'— "HS. ; . 

Ver. 544. — t:p.\av~it.'\ Cod. Harieian. Tji^av?£{. 

^cr. 546.— Toi J"i rji T ao-xov.] Cod. Harleian. oi ii rci^ao-noi. 

Ver. 549.— ~^avfA iTETuido.] Si 3au/ta TlTuicTai diiinit, 
jam non conftitilTet Temporum ratio. Vide fupta ad i, 37. 

^irr. 551. 'H/Aav, l'iia; Jfliravac i» ^ijiriv i^ovlic] Tivs? 
ivlauaa, (Ui!a To, " 'Hfxoiv, iftiae iitlrava; iv X'~<~'' tX."'^ 1 '''' 
w>0fff^d^afftv cix w ~~Btc9" '' Ka§7rdv 'EXiuo-ijinc AnjAr'rte&' 
afXaoJaifti." Eujlatb. in Comment. ad ver. 509. 

Ver. J53 — aiuaXXoIilSfic] Oi ri teiyftala Qnhff^itvrt;, 
ic"l T0l'C auXtfc T*iv ac-a^lioiv. ScboL 

Ver, 554. — i^ie-ac-av.] Vide fupri id f*', 55. 
Vtr. 557, ~c 563 — ifiixii ] Vide fupri ad F, 434, 492 ; ~z 
ad i, 37. 

Vtr. 558.— aVoviuSiv.] Vide fupri ad a, 349. 
Vtr, 559. — ai ~i yuva7tit; AiiTrvcv i{i'6oinv.] 
Theftylis & rapido feflis mefforibui seftu 
AUia ferpyllumque hetbas contundit olentei. 

Virg. Eclog. U, 10. 

A» *'«. jyS O M H P O T 

360 As7~tvov spi8oi-iv, Xsvk ctXcptTct -roXXct ~rctXuvov. 
'Ev <T sti9si -ctcpvXr\o~i ficsyct fiptSvtruv ctXurjv, 

KctXrjv, %fuo~uiiv' fxsXctvsg <T ctvct fQ.0Tpvsg y-otv' 

'TL~r\Kst <$s y.ctftccgi di-tfjtTTSpsg ctpFvpS"~tv. 

*Ajx<p) St, Kvctvtr\v ■cct7rs\ov, ~—tpl §' epj«§- 'sXcto~o~% 
565 Koco~o~tTS^ii ' fttct & otr\ ctTctp-riTog r)sv t~T ctVTr]v, 

Tri vt~~ov\o (popritg, ots Tpvyoutv ctXurjv. 

TlctpQtvtKcti os Yj ytOsoi, txTctXct (Pfovsov\sg, 

TlXtiiJoTg sv Ttx\txpot~tv (pspov fJttXtr]otot Kctp~ov. 

ToTcrtv sv fit~crot~t ~~rtxig (po-\fJuFyt Xtyttr/ 

$JO 'IpSCOSV Kl&CtplPf XtVOV V7T0 KCtXoV CXSlOt 

Atir}tx\tri <p-cvr\' to) cit pr\o~(rov\tg ofiapTrj 
MoX-tyi t tuyftu Tt, ~~ro<rt (\tctipov\tg S7rov\o. 
'Ei/ S txysXrjv ~rotr\o~s Q,ouv opOoKpcttptxuy ' 
Aj Ss @osg xpvcroTo tstsv-^ccJo, Kxo~o~tTtp-i ts, 

57 " MUKrjQfXU tf d-TO KOTTpH t~TS~~SVOv\o VOfJCOvSt 

Tltxp ~ro\ufiov KtXctdov\ot, ~~rtpt pooctvov oovtxKrjX. 
Xfvo~ttot Ss voftrjtg txfjc \-~fXpuv\o /3os~~i 
Tttrtrctptg, tvvttx o't Qpt Kuvtg ~~ro§ctg ctpFo) 'iirov\o' 
"LftspotxXtu ot Xtov\t ov sv ~-rpur-/)~t (3oto~cri 
580 Tctupov tpvyfjtrjXov sxsrrjv ' Ss, fJtctKpct fxtfiuKU' 
"EXks\o ' TOV St KVVtC fis\sKtctQcv, r]$' ctl£-oi. 
Tu p ctvctpprj^txvjs @ooc fj-syctXoio (2osir]v, 
"EFkix\x -tj fitXctv cttfitx Xct(pvo~-s}ov' ol os vofjtrjtg Lib. XVIII. 

Ccenam operariis, atbas farinas multas 

immifcebant. 
Pofuit tn « & uvis admodum gravatam 

vineam, 
Pulchram, auream ; nigri autem per 

eam racemi erant : 
Stabac autem inmxa-palis-ex-ordinear- 

genteis. 
Circuin autem, cyaneam foffam, cir. 

cum Sc feptum duxit 
Stanni : una autem f#Ja fcmjta erat ad> 

eam, 
Qua ibant bajuli, quando vindemiareat) 

vineam. 
Virguncula? autem &adolefcentuli, te- 

neris animis, 
Textilibus in qualis portabant praedul- 

cem froctom. 
His ver6 in mediis puer cithara ar- 

guta 
Suavitcr pcifonjb.it; chordaque ele- 

ganter fuccinebat 
Tendla voce : hi autem ferientes-rf/- 

ram fimul 
Cum cantuque fibiioque, pedibus trrpu- 

diantes fequebantur. 
In eo 3c armentum fecit boum capita- 

a]te-ferentium : 
Boves autem ex auro efticlx' erant, /fan- 

noque, 
Cumque mugitu e ftabulo ruebant ad- 

pafcua 
Prieter fluvium refonantem, admodum 

rapidum cannis-abundantem. 
Aurei autem paftores una ibant cum 

bobus 
QuJtuor, novemque illos canes pedibus 

celeres fequebantur. 
Terribiles vei6 leones duo inter primas 

boves 
Taurum graves-gemitus-edentem tene- 

bant : is autem, alte mugiens 
Trahebatur j eumque canes recepturi- 

fequebantur & juvenes. 
Illi quidem difcerpta bovis magni pel- 

Wj 
Vifcera & nigrum fanguinem haurie- 

bant : paftorcs vercV Fcr. 560. — »«XtM.] Vide fupri ad i, 309,338. Zcrpit 'EXXnwjv o» imra/xiv®. r 5 ai'v» ra ■ttraOrpale., }„! r S 

Ver. 561. — 6{8bs-<iv.] Ue hujus vocis profodia, vide fupra 'a^iXXedc i"f» ?i acrirt&t aXXa te 'eyacrarBat t«v "H<fatc-oy k) 
ad ix, 359. xiBafMv vraTSa abmla l; Aivot* '* TsTcrtv i' h /xicrcroirt mak 

l'er. c-l.—(jt(\avic »'.«,] Al. psXavt; V £ ( a. " 4kl*W' fcj*»? "!/«{&» xiflafitje, Aivcv *" vm xaxSv jiliM' 

Ver. 563. — xa/xa^i.] IltokotCf ot sla-t £C\a o ( 9d, vra ( a. 
¥-7cr,}oTa toic a7-c7rEXoie. Scbol. 

Ibid. — afTuftWn.] AU d ( fu ( ioira. 

Ver. 564.. — xuavtnv.~\ Vide fupra ad a, 398. Paufaniar, Lib. IX, caf. 29. Scd quomodo in fcuto depingi 
potult, quem caneret Citharifta ? 

fer. 571. — Toi ie pnWevlee.] Qua ratione, H hfc produ- 
catur ; item nrsfi, -ver. 476 ; & i ( iyfex>.n, tier. 580; & xa7n- 
-iftac, mr. 589 ; & IxsXov, «ir, 591 ; vide fupra ad a, e\. Ver. 566 — »ieWIo.] Al. nurrwi*. Atque ita Iegit Codex Cateium Codex Barleianus hic legit toi Js ta ( i. ovltt Harkianur. 

Ver. 569. T0V1V £' tv fj.iertroiaiJ~ 0~~h Ss a rTollToe ^ Tnv 
«Tjjoc oJJiiv Og^no-iv x} ev Tn oirKo-jroua H trrat&oc xiflafieJovTi^., 

«xxoi £' ifia ( Tp fifl.m ts l ( x<n~f*£ ts fo-xaifo». Atbenaui, Lib. 
1, tef. 13. 

■tv ^' aca jU£e-0~ai "jftt ( Uv xi9a'fi(£ ti AuTtre 5 A10; u!3e 

Xjncfiy fS ( fiiyrt . Hejiod. 'Ao-rcic 'HjaxX. -ver. 101 

Pir. 570.— — >MHV t' ilro xaXov atiti.} Ofmffrmm— -3rt *'> ''^* Ver. 576. Tld ( «r;7a^oov— WEfi 'oi>av'v Jovax^a.] 

Hic viridis tenera prastexit arundine ripas 

Mincius— — . Virg. Eclog. VII, mv 

Ibtd. crtfi foo^arov.] Al% tsa ( a\ 'oiavov. 

Ver. 580. — I^JItiiv.] Cod. Harltiart. i%tTov. 
Ibtd. — fttftmwr-.-' Vide fupia ad @', 314. 
ftr, 583. "Eyxdla 5 fieXav aXfta \afirri\01.'] Vide fupra ad V~. Lib. XVIII. 179 iaiaaoi r. 

Avrug evd.srrxv, rxxexg xvvxg OTpvvoi]eg. 
585 O» S' r)rot Sxxeeiv p! dire\pU7ruuro Xsov]uv, 

'lc-x^evot Se y,dx' eFyvg vXoixjeov, ex r dXeov]o. 
Ev Se vopov "WOirjrre •ureptxXvTog ' Ay.fityvr/etg , 
Ev KotXvf prjrtff, fxeyxv oluv dpFevvxuv, 
2,Ta.9pvc re, xXtcrtxg re, xoc]rjpe<pexg ISe Qr\x4g. 
590 'Ev Se %opov ■srcixXXe sreptxXvTog 'Afy,(piyvr]etg, 
a ixsXov, otov -aQT evt K.vuo~o-u evpstr) 
AxtSx\<& r,o-K.Y l crev xxXXnrXoxdfjtu 'AptdSvv. 
EvQx /£ r/Vdtot rij nrxpSevot d\(pe<rt&otxt 
flpXevvT , xXXyXuv eirt xxpiru %e?pxc 'eypv\ec ' 
595 Tuv S xl p tegrjdf oQovxc e%ov, ol Se ynTuvxg 
Etxjo evvrjTvg, rjxx c-iX&ovjxc eXotlu ' 
Kat p xt p xxXxg crecpdvxg 'ey(pv, ol Ss fitxxotipxg 
^X ov Xr WiMC *£ xpFvpeuv reXxfjtuvuv. 
O* S ore [& fjperxtrxov 'eirtc-xfi.evoto-t xa-oSsco-t 
600 PeTx pxX , uc 'oTe Ttg rpoxov dpftevov ev ■srxXxfincriv 
'E^optev®- xepxfjtevg i7reipr]cre]xi, otlxe Bericriv' 
AXXo/e xv Bpe^xcrxov str\ c-i-^xg xXXrjXonrt. 
TloXXog tfzeposvjx x°(>° v ~~-spnc-xG' ofttX©* 
TepTropevoi' Sotu Se xv&ic-r\Tr]pe xxt xvTilg 
605 MoX-rrrjg s£dpxov]eg sSivsvov xxjx fjtstrcnsg. 

Ev S eriQst ■srojxftow fieyx o-Qsv©» 'ilxeotvoTo, 

Ver. 584. — JrpWIff.] Vide fupra ad v', 44. ^ M oX,™ \tj w ,%- iJ.Vi.ov xM /u^«. 

^ Ver. 591. T« ixeXov, offir mcr iv! Kvwo-J (v ( ,h t\a!taX®. 'O f 'A^aex®, S ^W i,'c t. rS UmXaa ffWr.or ?,_.„-_. 

~~~"~"-~} 1*»Ss srgo<r?xe e-i x ac, $r~; AatoSrmmatttia; aXXoTjiov .«..w.- 

Hic labor ille domus, & inextricabilis error. _i *W ™ Sanlixi; O^i^i-nf «XXa j rS KfnlmS %o e S rbxilv 

/E". VI, I7_ •«"Xev, imlifix7 T« vmi/xtila rit TjoVov rSro,- " TJoWi; J' 

Ver. 596. Eiklo euwtb;.] Ah Emlai tvri-rtif. Quod hic " 'i u£ s" v '''' XH iv «•s s 'V»e' '«.X©. Tijiqri^ 

•ri non poteft. Vide fupra ad £, 37. ^/. Eiar' iir.irac. Al. " . T ^ £ _ «•** "WW MoX»?e if«f^»7ef i)l Pruftia infequebantur, veloces can e s 

hortatibus incitantes. 
IJIi enim mordere quidem rccufant a- 

verfi a iconibus, 
Stantes autem admcdum prop, iatra - 

bant, 8t evitabant. 
Fecit in eo & pafcuum inclytus VlIcj- 

nus, 
Amanv in faltu, magnum ovium can- 

djdarum, 
Stabulique, tuguriaque, teflaque cvi- 

lia. 
In eo & chorum vario-efKnxit-artifino 

inclyt-is Vu':anus, 
Ei fimik-m, qualem olim in Cr.GlTo 

lata 
D^dalus oncinnavit comas-fukhia. 

Ariadne. 
Ibi quidem adolefcentes, & virgines 

formofx 
Tripudi-banr, alter-alterius ad carpum 

manui tenentes : 
Horum autem illasquidem tenueslinir. 
as-veftcs habebant, iili ve-6 tuntcas 
Induti erant beoe-teitas, leniter ni- 

tentes oleo : 
Et ha- quidem pulchras coronas gere- 

bant, 1II1 ver6 gladios 
Habebant aureos pendentes ab argen- 

teis balteis. 
Hi autem quandoque quidem in orbem 

difcurrebant dociis pedibus 
Leviter admodum, veiuti cum aliquis 
rotam aptatam manibas 

Sedens figulus tenuverit, fi curra. : 

Quandoque antem rursiis difcurrebanc 

per ordines invicem. 
Multa vero pulchram choream circum- 

ftabat turba 
Obleflantes-fe: Duo autem faltantot» 

in-caput inter ipfoe 
Cantum exordientcs agebant-fe per me- 

dios. 
Pofuit in m ie ftuvii magnnm robut 

Oceani, -■tveu#F x.ira /aec-o-tff. 
'flf ' aVaTov y»«o-t.«i wavrdlratr, t. 'Efa^ov7ec, fj.rtr.in Jwa- 

Ver. S97.-.I N „a X a !s ac E^.v.] K,V,„r, aCrS [yi^ £?* 1? ^" ''«f* W"°>" <"*"■*•»> ^. IV , 

i^lH.ftevtS5", iva onXov n^iiv ti70imrsiev oti n T-7» aiiiroir x.'v-6-if fern 

E.'-^ov euvniTtff, apptvtvr x.vte-lf 

iv.TrXio; i?v, t«-- \iytf •• Kai ? ai ^ev xaXac {-e<pava; e-j/ov, 
" oi ii ^a X «l' £ af EJjr;ov xpmUc e* «'{f.jeaiv TeXa^ojva;v." 
Dionyf. Haltcarn. Antitj. Rom. Lit. VII. 

Ver. 601. — aix. cVe"„_-, v . Cod. Harleian, »_»' ifliXnriT. 

^er. 604. TlfV^UMi- Joia,' Je x.Cir„7fjs xa T ' «irftre.l Sie 

"__f oi juiv taivuvl. ,a_' J-f.egtif.if /uif.; t^fitt 
rtiT_ve{ n'Je eTai MeveXa'» x.JaXi^uoio, 
Trfiro^evw ^ce7a Ji fTp,v e>.X7re7o 9i?©. a'o..,V, 
♦•ffUiY»»' S-ol-o' ii xi>Ci(-n1?jt ««»' auV»; r.r. 605.— eJivewv.] Ita edidit Barnefiut tx EuftatbU ; at- 
que ita legit Atbtnaus, loco jam citato : Sic etiam icgitur, 
Odyf. f, 19. At. i.ireor. Quod, ut opinor, nullo modo ferri 
poteft. 

Ver. 606. 'Ev i' iriSei flro7a;uo~o /uiefa _...'>©. ■flxl«vou..l 
H-ec inter tumidi late maris ibat im3go 
Aurea, fed fluflu fpumabant ceeruia cano. 

Virg. AEn. VIII, 6,,, 

'A/*$l i' "tuv }itr 'a*tarl: _7Xi-'fov7i eoixa-f. 
n«t ti Q m ~X l C'' ll ©• IffXt/JaiJaXot— . 

Htjisi. 'ArnU '««««>>. «r, 314, ,8o O M H P O T Lib. XVIII. 

"Avjvyx ■srxp zrvfJcxT^v QxKe<& stvkx ■EroirjjoTo. 

Avroco eiretSr) Tevfce Qxk@* fteyet te g-&xoov re 
Tev% xpx ol Bupyikx cpoceivoTeoov -srvoog avyr)g • 
6lO Tev£e Se ol kopvQk (3fixar]v, Koojx(potg xoxovTxv, 
K*\r)v, SxtSxXertV Itt) Se xpv°~eov XoQov r\Ke' 
TevPe S'e ol Kvr\^lSxg eocvi x.xo~criTeooio. 

. » \ » \ / />» '/ .. ' . ..\.,-,^. * A ../».. is.nJe//- At poftquam omnia arma elaborarat 

Avtxo eirei -urxvb o-rrXa Kx-ce KXvTog Ap(piyvr)eig, in ^ lyt ; s V uicanus, 
MyTpog 'A^fXX^o? SyKt iv-poTrxpo&tv detoag. 
615 *H cT, 'lorjr ug, cttfo kxt OvXvlc-th vitpoev}©-, 
Tev%ex [ix^xloov]x -srxg 'Htpx^ow <pepyo~x, 

V cr . 609, &c. TtZ? a> oi 9nfe"** *"»««e« *">t-t «"tfe neceffario produeitur. Vide fupra ad,', 513. Orbem propter extremum fcuti affabre 

fafti. 
At poftquam fabricatus erat Scutum 

magnumque folidumque, 
Fecit ei Thoracem fulgentiorem ignis 

fplendore : 
Fecit ei & Cafiidem validam, tempori- 

bus quadrantem, 
Pulchram, mulco exornatam-artificio ;. 
aurcamque Criftam fupenmpofuit : 

Fecit ei & Ocreas e duftili ftanno. Coram matre Acbillis pofuit fublata. 

Illa vero, accipitec tanquam, defiliit ab 
Olympo nivofo, 

Arma corufcantia i Vulcano ferens. TeSfi ii oi uieuQa B{WpaV,— «Tttfl *i o! xninr&f ia«S »a«-- 

^/Ir^oio.] 

Terribilem criftis galeam flammafque vomentem, 
Fatiferumque enfem, loricam ex aere rigentem, 
Sanguineam, ingentem : qualis cum caerula nube» 
Solis inardefcit radiis, longeque refulget. 
Tum leves ocreas eleflro auroque recofto. 

Virg. Me. VII, 6»o. lbid.—aea.~ Deinetfs '. 

Vtr. 610. — ni(vSa r3{i<tjnv.] A!. «wn» gjiajii». 

Vcr. 611. — ^juVem.] Ptoountiibatur xjiwSy. Nam prinu fup.ta, vcr. 137. Ver. 612.— iavS.] Vide fupra ad -ver. 352 ; & ad y , 3SJ. 
Ver. 615. *H $', "pri£ «C. oXto x«t' Oi/Xl^ttw.] 
At Venu9 aethereos inter Dea candida nimbos 
Dona ferens aderat JEn. VIII, 608. 

7/'i'J — - *en$,.~\ AntfTiWTtfl /*ev Ie{*£, 4-iXBTai JS Ivuxvc 

" "£"£•" EvflMb' Sic J/iai/ <p', 494 j n^y i/tt' Tfrit©' . 

Ibid. — w^eit©'.] De hujus vocis profodia, vide fupra ad 
f»', aSo. 

i^irr. 616. Tlu^ia jwaflwaigovTa tr/af* 'HipaiVoio fijtfc-a»] Cod^ 
Harhxan. Tiy^ia KaXa ^ie" "* * r- ? 1 'H^>aiVoio «faKT^*. Uf 
t h r i8i 

T H 2 

OMHPOT IAIAAOS 

PAYOAIA, n TPAMMA T. 

I 

'Tire..-.. t~_ OMHPOT *Pafyffime T". 

_. -.!._>• *»<_i.__ r,.; A%tM.tT Ta oVAa _•«£_ 'Hfaira, QmttTa.yat tU ___-i<ria» T-c"_X>.r,._. 5 *J«_ WWggUW* 
^^ «.oiiiTai tik i-wJ 1 ©-, jcj X_|_-a»si T_ Jaija, cwrst; atiTw 'Afaft-aKdi -u<7in oVsVj/sto. Tfo<pr,i tfs «>s- 
fttwi ixiiv-v, a.To; atriT©- _ia/*siva. 07rXi£sTai, kJ . falslav eIoTei eVi toi __\sf*oi. 'O <U .s.f <_>- T_» is_-_» 
»'.- __«-_>• T)]i s. cf-.'v ,v a_.w avaiji_-i» xalaftavls.sTar _ xj tVior/Nr.TliU 'E7n_.pat£>-_.. 

Ta_ _' aVs.\r„_ ^(feio, xj i„_.(_i <>t_- 'A;r_iW--<;. LlB. XIX. A Uroraqoidem croceo-peplo-indut* 
_£\ ab Oceani fluentis Exoriebatur, ut immortalibus Jucem 
*"»■ ferret & mortaiibus. Hfl S jt* >_f0/-.07. E7. A©- __..' '_'_>_e_.j'0~- OOOtUV 
-TlpvvQ', ».' uQotvetTOio~i tyous <p'epoi, y§. (3'ojoTc 

*H <T e. ,~___- ..__.,_, BeS -wdox Supct Qqwei ■ "feS,*,? """ P "" enit ' de ° :<,0M 

JLZp% U^UXu jnpKfat* ov <pixo> vlo\ "SjL-aSSf CirCUmfufum 

5 KXotlovjet Xtyeuq • ■wokees $' ctpip' civtov heuj-m ^«^fctS&cH ' mul " * Ut<:m ''" 

Mvfnvff' ij ef ev Tot&i ■nra.pl^o S7oc Beccuv, **IT%^LJS£ hos v "° aftitit 

W E. t a,oa o» <pD ___£.£», .7.©- T e<pctT, ex. t ovopxge • "■»"■ . e J us haefit m " nu ' "****■• fce»-, 

T.Jtvci/ .jttoV, t«t.i» j£ lottropev, ctxvvpevot srep, " ^^^ 00 ' ,uidem finamus ' do ' 

K-Srfe,. 'e-ret^ -^Src- ____., »'0'.,.., ^«Vft, • "^iifffi^, 4 '-^ 

IO Tu..; T 'HQettroto -arcipoc xXvtcc Tev x ex ^.°> "aTma^ci . Vul " n ° """* '"''^ 

KctXoi pl\\ oV ffo. T* «'.,.£ ,5/W. ^fl- " S£? h u teV is q g U efti a v l t.° ndUm 

Vtr. I, I. ■H«ff*sV KfcxoVsirM&^oV 'i2x£aK."o poa'o«"ii,;vufl'.] fupra ad o-', 615. 

Oceanum ioterea furgens Aurora relinquit. k. , r, "i , > 1 n ■ .• . . - 1 1- , • 

1 »^«r. 5. KAaioWa Xiys«.{.] Qui ratione, KXmoiia hic ultimam 

" - . I*9- producat ; item KdTa 1 , i/cr. 39 ; <V syov, i/cr. 4.5 :& >iIf> t/tr. 

, rc eum Imquen, Aurora cubJe. ,hd. 584. 49 , vide fupra ad «', 51. *' - 

Yide fupra ad », 477, _ J 

„.. , ,, , _ , ,, , . , ,, ftr. J. — -,«■] Ut fitri ftltt . 

lbid.-a.it f.KSxvoio. I Cod. Harleinrt. itt iijteaywo. 

_■ •„ o- , .»-- / v j . ^ ^' r> 8 — '««f«v.] Vide fupra ad J", 42. 

l-r. 1. i2 C n,9 j Vide fupra ad y , 260. , 

,... ,. -,--.> . ,. Ibtd.—m avvt,'uim.] Vide fupri ad >', 260. 

_o/_. — a8a,sToi5-!.] SimiJittrque infr» _<r. 1», _t?ava'T«». v , 

Vid. fupi, a.) a', 398. ' ,0, Tu "' * ■*♦»-«• «a { a x^uTa" -r».;y_£_ Jsfo.] 

n__ -- 1 r. j 1/ 1 • s En perfe£ta mei promifsa conjngij art« 

/-,-.-^,-0.. j Cud. Harlt,an. <,,,,,. MuncrJ _ ^ ___^ ^ 

Jr.r. 3, 'H <V i( wac i"»a«, J E _ _- B ' sa J_ £a tpijn.a.] Vi,, 

Kr, l82 O M H P O Y LlB. XIX. 

fl; OtoX (pU'JY t rTK<rct &ECt KCt]x TEW)(E tQljKi Sle farx; locuta Dea armi depofuit 

HpoV&v 'Av.XX?of t« _" aYe.pays oetilctXet veiSI*. A ww h i llem /- fi ilu ! e '° < onit <""- eo >- 

r /_ ' * r /_ ' dere ratta-artificio:e omnia. 

MuppJovaff _' «Y« 7Jr«f7«f _X6 TpspS-, »06 _W _***} My n ^°^ s ^SST " pit t,en,or ' 

15 " AvTY\V EKTiSeEIV, aXX' ETeEtTOtV CtUTCtP AyiXXfi.f Co^fp.cere, fed territi-diffugerunt : 

'.Q; 6»T, __■ «<v uxXXov eSu yoX<&>' _v Je _i _Vo_ Utv r d,t ' »»*a.»_*s»____ f-bi.tira, 

* ' « 1 y\t intus autem ei ocuh 

__._j_.v uttS PXetpdpuv, «V«. cteXxc, l£s$clctv6ev ' *$££&££*» ^*"» 

_%_.. -" h X eips<r<r,v \ %m &_. dyXctct _%. "£££££? ^" ^" 

Aurdp etteI <pp<r)v fo iTd^o, SctiSotXx Xei<r<ru h "gSfcS." ^*" 1 " "' 

20 AvVwm j__..t_ ? __ ._■ _*__. ^osvjet ■srpoo^uSa' ^ZZZJT™ fuam verbis alat " 

Myree Irf, tc> p bVx* Beic vrSpsv, oT IvrisiKec " %%%%£ < uidem " mi deus 

%y ^^» «<.«v«'t_. v, p^ poT _ , «' V S PX rsXs<r<rxi ■ " _&5___5____5_? "™° r " 

N_. <T ?T0< £ 6 ? *} 3*^«. • «AX« V ^«V «.._.. " ^pe C r q V utl° a ^er ern ™ "^" ' 

Au?«, /__* ^o; To>p« MevoiTjK ctXKtpov ulov " 1^'mL""^' '""'* Mmat " 

25 M.i«. KetSSufTCU KcZ\ct yaXxOT-Vs.. UTElXctC " M^ufca. ingreir_.per.tre-in._ia_ vul- 

Eu'X«V eyFeivuvjeu. deiKi<r<ru<rt Sl vSKpov • " Verm " intus - en « ent . °<turp_nt. 

* ' ' 5 _jue cadaver ; 

'E* «T «72. ^^«7«', *«7« ^ W 0'« Wv7« £««,>. ^^pore^PXnt:" ^ 

ToY * iueiCer everret Ssd Qeric dpFupoirs?ct ' Ei autem ' ef P onoit oeinoe °« Theti» 

' '553 pedes-argentea:l 

T.j. vov, ^t »7 to< TauTa usjd T&oer) Qtrt ueXovjuv ' " ^ 1 '' . ne tIbi nax in anim0 ^ 00 fint - 

30 Tu U eyu -weipiirru a'XaXxsTv CtypiCt 0UXX " . Abhoc q«' d em ego conabor arcere 

J '/./.^ »ST improba examina 

Mu<«f, al £«' T£ CpuTCtC CtpyicpciTXC KCtTeSvtTlV. " Mufcas, quae fane virot pugna-inter- 

Hv ■zjt£^ ^aj xETTa* ye TeXe<r(popov eic evictUTov t " EtG enim J aceat Tel infeerum i n 

At£< tuS? ec-cu ypuc euire$®> B $ k\ ctpeiuv. " ufque . d er;t C0 T ns incorruptnm, 

, v '„ / , , , ? ^* 1 ' ctlarn melius. 

AXXst Qj y ElC ctyoprjv KCtXe<rctC Yipuctc 'A^CU^C, " ( ^ u ; m tu ' d »ncic.--n vocatis he- 

Vcr. ia.— anri -rii^i i8rM.] Cod. Hnrleiav. xMti tsi/'^' Ille dea donit & tanto Iatus hcnore 

«flnxi. Quo modo & in uno MS fcriptum repperit Barntfirn. Expleri nequit, atque ocult s per lingula volvit • 

Vtr. 13. n^irfifv 'ax'^»©-.] Al. Aut» nrjoVfle ct?»;». Miraturque, interque manus Sc brachia verfat 

ML~dlKe*W-3 De hujufmodi ov.^To^/., vide fupra Terribilem cri«isgaleam, ^«-.. VIII, 6r 7 . 

ad ,.', 363; 4 ad r, 125, & 455. Talu, per clypeum Vulcani, o>na parentii 

Miratur. au ... 

' J „ ^ /* Qa°r«m priore .n loco V,r e him Hcmir, fuperiorem «iflimat 

Vcr. r6. nt£^,(»C|Uiv.] Sic apud Vtrgihum : Sealiger, Pctiic. Lii.V, caf.%. 

Ut vidi, ut perii, ut me malus abftulit error ! «■_ .„ ^. ■ 2 • , -, -, ^ . .. . . 

fitfte VIII 4t »9-— <t«"» *"' «Trf-,,?..] Ccd. Jbvftnm* fe ,„V ;„ 

ItemapudTW/r B ».- ' rfap«A. 4 #*^Mi*&, #^^r"i^_k 

•x» t Sov, a!,- i/^vnv, «Jf ^t£u otejJ S^Je ; a >Bii. r ' r " 23- "~ 5»e»i°r>*'-] Notandus h?c maiimj proprius vo- 

Idyll. II, 82- C1S Me , d,ar riuS< M ' '^ arm " ia - Vid* fupra ad ,', 168 j 

'sic li;v, aic ijuoivn, o? f le fl a Si?» »*>upr' Jjo»1 a . * ad )., 141. 

/o>//. 1», 41. Ver ' l6 --- «""'wn ] ReflJ, ut opinor, cum duplitir. 

r,r. r 7 ._uVJ (to,^.».] ^. ftS ex,^.,„ At(!Ue ita Ville fu P' a ad •'• '4o. 

legit Codex Harlcianus. Vtr. *] — iri<p a T«i.j Vide fupri ad i, 37 ; & ad f ', 164, 

lbid. — l|ioja a v8».] Ita ex duobus MSS edidit Barmftui. **'<'•— fjawiin.] -4/. _a»»7. 

_P. if.<p« a »fl,. Utrumque, ut opinor, ferri poteft. Vide fu- Pw. 31.— a."?a ti.] ^uafci/ich 

pri ad v', 43 c, & 617. m. 

«rJ 32. Hv _•£,;. ]Cod. Harleian. t; vt(. 
Ver. 18. Tipnl» J' _ ^iifsc-^v } xm S,J «>)_; »_ fa .] r<~. 33 r_S'.j ^/A T_y. Ver. I A I A A O £ T. LlB. XIX. 1*3 

3 5 Mqviv dircemuv ' Ayxpepvovt, nroipevt Xxuv, " J* J n ru nti " 13 A 8 ameranoni « P aftor » 

AT&x udx' lc ■sroXeuov BuMccreo, Svcreo dx K rv. " ^fjfj^ ad f' Enam armi " 

T ' i 5 *■ J ' tor, mduequc xortttudiriem. 

*£l; dpx cpuvrjcracrx, pevQ- srcXvSapcrec evr\Ke. ^rS? **' anJm ° £ au "" tilT ' m0S 

Uo]pokXu ¥ etVT d\Jt^pocrir\v k) vex]ao epvSpov ^brum" Ve '° arabror,arn & neftar ru " 

I,Txh KXiX QlVUV, 'iVX Oi YfWC tUVt$&» etv. Inftiliavit per nares, ut ei corpus in- 

^ ' b ' **T I .' corruptum ellet. 

40 Avrdp (3r\ -arxpd Blvoc BaXacrcr^g Stoc 'A%iXXevc, lb "' a h ut . era Dra:ter littus raaris nobili » 

'LuepOxXea IxyccV, Upcrev <T T.pUXC 'AyXiiSC' Horrendum vociferans, excitaba^que 

1 5- ^ /« ' 5 *5 ' « * heroas Achivos : 

Kas; p onrep to •srxp^ ye veuv ev dyuvi uevecncov. Et a . uicun i ue ctiam ante » «avium in 

* > ^ ' j r f ' ccetu folebant manere, 

Oi T£ KV&epvr\TXl, yl eyov OtT.ia V/iUV, Quique gubernatores, & tenebant cla- 

' "^ ^* t vos navium, 

Kai Tautai srapa vr\vcrtv ecrav, criroio SoTrpec ' El P rom '- <:or ' a ' a pud na« s erint, cibi- 

.,,,,, , » difpenfatores : 

4.C Kat uiji/ 0. TOTe y etg ayopr\v tcrav, vvex,' 'AytXXevc Ec hl tunc fdne ad c <">cionem lbant, 

,„<- / sx v », / . / , , „ quoJ Arh.lles 

Erecpavr\, or\pov oe uxyr\g eTreirxuT xXeyeivrsg. In c ° n| > cc W,-fe-drHerat ; diu enim 

\ *\ *■' r> ' 9 1 n ' " r, I pugna abftinuerat trifti. 

Tw flt= flUiVJ [kx^OVjS f3xTr\V Ape©*> jepxTTOvle Ac duo «^"dicantes ibant Martis fa- 

r* 's t « > mul ' - 

TuflE.O^C T£ ueve7floXeu<&>, k\ 6~0C 'O^VcrcreVC-. Tyd.dufque bellicofus, & nobilis u- 

, ivlfes, 

' Efyet epeiOOUevU ' eTt ydp eyov eXKea Xvypd " HalU innitentes ; adhuc enim habe- 

,„„ ff V ' • - s/fl "1 bant vulnera gravia : 

CO tLxOOe \*-z\a srpUTr) ayopri tC0V\0 KlOVJeg. *" P rirn a autem ccncione confederunr 

AUTfliO 0£UT«]® J l^flfil 1 aVa,? XvSpUV 'AyxueuvUV At ultimu6 ve nit Rex virorum Aga- 

r/ >/ \ \ v . v ~ . ' niemnon, 

EXlC®» e")(UV' X- yap TOV evt Kpdjepri VCruivri Vulnus habens : etenim illum in afpe- 

OUTOS Koiav AvTrjVOptOyC ■yaXx.rjpei Sapi. Vulneraverat Coon Antenorides aerataV 

AvTap e7reior\ T^avjeg doXXl(rdricrav ' AyaiOt Veriim poftquam omnes congregati func 

•«.,"''/ , ,- /v> > Achivi, 

55 To(~o*< avic-auev©- uere(pr\ -srodag uKvg 'AyiXXevc lnt " eos exur s ens '"^utus eft pedibu» 

i-, /* * y /« « / ., celer Achilles j 

ATge.fJlJ, C7 a(3 T< T0d aptpoTEpOUTtV aptlOV « Atride, omoino hoc utique utilius 

"c->1 p\\> /./ - .. , , '■-._, 

XLTTAejo, lot Ky e\cot • ore vut srep, ayvvuevu Krip Foret > " bi & mihi > qwndo noa 

G. f" » $ / ./ / *' quidem dolentes corde, 

V)V\CO<oO(iU eptOt \Cevir\vauev, etveKX KVOrig. " Animum rodente contentione irati. 

* ' fuimus, gratia puellfB. 

_ Vtr. 35. Mfm> Amur^ Nulla ex analogiS produci p9 «e(l Bnd. ph» Efa^»»^] S ut>ra X" «, 
iftud ). Pronuntiabatur foitdffe aVa£i7ri.'v, vel apowti/ton. Vide i" /:. . ~. r.jsj. 

fupraad «', 342. v*/. ai-oKimSr. Ita infra 4,',»Si: ,„"' 5 AT *«^> >i «f ti.] Swrfft» Ji L*0/«i£in] »"»« 

»„ h r' X^^ 3 [SrT m x & *"""*) «< ™* ^™ M * <- 

Et W . 3 z 9 eju-^dem libri : Si^W*^ * ^' ™< Q "'^ "«*''-. " '*- 

ur. P iv «V. PMtt - e ! ' ," " s T ' T ' J «/"«'•'••{«"v » s s,ov '41W .„ 5 i|«ri,v 

J^er. 36 -W«..] Vide fupra »d I, , J. U rje «,', lS3 . /%„ J^- ™ « a<rlX i. S i ' "TtT 

Vtr. 39, 40. irafs Av-rag.] Codex i%r/«' fl) , w i 0tCT hos J«C 5 EfwS" J.x.r M c, »,»„>„„, «J^. J v J ■„ J fnor / 

duosverfusinfent: - ""^"J^".' * «" ^««^J '^Jl^ttJL 

/V ( r. 4 >. S^ s Sate* Uxpt.} Vidc fupra ad r, 456. ^» j£ 't>"v«< t« E^C KaW „ e lVfffj &{a<r| . ^ ^^ 

Ver. 4». — Mivs,™»,.] Mantr e JtUbant . Ita optimt conftat """'^ '? e e°r-"v ? i> «ra { «, n r».<W «^t,-; qf*r«i/Sr?,- Jm^H, <J a . 

Tempotum ratio. Vide fupra ad v',8 4 ; &ad«, 37. "' X "" ,v ^" ^KrWS ^S"» W f fx f «1.- f j w?a - w . Ta{ j m _ 

Ter. 43 -oU:a.] Cod. //<rr/« OB . .',',«. •V««i»i & c - >/'<<». /»/,»•«. Or«r. II • f ub ,>,„„ 

y>r. 4 «.—I«»««-'] Ita Cod. Harkian. Al. J#mvn\ ^ '~ ? " f T ' T '' J ' -;I AL J ** Tcy. 

<Vrr. 49.— i' X „« x m ±.) Al. « X ft« ki^ /* r ' 57— 65- — «^voMi-iu «xv^Mrr.i.] Vide fupri ad /, i*«r. 53, OiTTa.] Vid* fupra ad v', ,91, Vtr. 58. ©vm^ ?,,y,.] Cod. //<*-/,,„. ^ eC ; {8 r jlf ©.. 
* Vtr,. 65 7 o Lib. XIX. 

" Hanc debuit in navibus occidiffe 

Diana fagitta, 
" Die illo, quo ego cepi Lytneffum 

pnpulatus : 
" Tum fane non tot Achivi mordicus 

prehendiflent immenfum folum, 
" Holiium manibus-rtrati, me ir»m- 

fovente, 
" Hcftori quidem &Tiojanis hoc uti. 

lius : at Achivos 
•' Diu meae & tuie contentionit mr- 

mires-fore puto. 
«* Sed ea quiiem .ante-aaa-effe fine- 

mus, dolentes lice% 
*' Ammo in pe&onbus noflro domito 

neccffitate. 
" Nunc vero ego far.i impono-finem 

irae, neque omnino me par eft 
" Pertinaciter ufque irafci : fcd agr 

oeyiis 
" Horutibus-concita ad prxliun co- 

mintes Achivos, 
*' Ut adhuc etiam Troum periculum- 

faciam obvius profeclus, 
" Num vclint apud naves pernoctare ; 

fed aliquem puto 
" Libenter ipforumgenu flexurum cffe, 

qui quidem efrugerit 
" Ardenti e prselio fugaiui vi haftse 

noftrae. 
Sic dixit : Latati autem funt hene- 

ocreati Achivi, 
Irae cum renunciSflet magnanimus Pe- 

lides. 
Inter hos autem locutus eft tc rex »i- 

rorum Agamemnon, 
E«-eo ipfo-Ioco, a fede neque in me- 

dios prodiens ftabat : 
" O amici, heroes Danai, fainuli 

Martis, 
*' Stantem quidem decet vii audirr, 

neque convenit 
" Interpellarc : grave enim, peritu» 

licet quia fit. 
" Virorum autem in magno tumultu 

quomodo quis audire poilit, 

^ Vtr.^ 59. Tnv J<psX' h risrn x«7ax7o>»sv "Af7s/uic.] "Ots H 'Acwacl>i;Sv, <pn»-i, **6iiiWai rft cptvyivlwv tic J* t» fnXiur 
»j ai>n'frio. 9a'»a7o. t£v yitatxSv 'Atrifiiii sjoxu» aWsVeai, «Jc »C <■) aWaiVsi iaurlv, $ ra £xeXii, i* rS C"™» rii; ^vy'; 
»i tjvv avc\<uv ri 'A»ro'XXajn, «roXXai/* liyli i noltiTiif. Euftatb. J"f i/us zaBica;. Quaft, Homeric. 2.1. 

VtT. 6o.— Ai/fHKrtrcv.J nVXif tJc 'TswXojuk 6p(€bc rr.; KiXi- Vtr. 77. — sv /uiVe-eio-lv avac-a;.' Al. il fiiccoici «■afa ( -a'c. 

*"*" Ch ° ' _ '». 79- 'Hra.T^- /ui» xaXov a'xss>E».] EiWf '^a^ifxvm, 

Vtr.i>\. — ijaf e'Xo» aV7rs7ov Jjac.] Vide fupri ad 0', 418. Sri ,usXXei SofvCsVflai, aV a"Ti<&- ys/onic f^ffac t5 'EXXwi»5 

Vtr. 61.— aVifUtwVavl©-.] Vide fupra ad i, 416. CfaTia, nVi^iav iavrtL mtoxalacKivd'a, \iyxv tvcxoMv sija. 

Vtr. 65. — Wfflflujr^Sai,] L\onm\a vj^iynivat. Scbol. inedita " «reXXi 9ojuS«; o\aXsyEi^6'al• iwoi ii KaSsfo^usra tov 'Afa/ws/u- 
,n Codice Harltiano, ad or', 112. 

Itid —ianfav.] Vide fupra ad J', 42. 

JV. 67. Nii» J" Iitoi.] Cod. Harlcian. Kuv sni toi. 

•"«r. 69. "OTfuvov sroXs/uciis.] Vide fupra ad »', 44, 

Ibid.— xa^xnuoVvlac.] Vide fupri ad v', 3 10. 

i^rr. 70.— ivTi®. i>floi». J jfl. ivriov sXSaiv. 184. O M H P O Y 

Trjv o<p£X' ev vyzvtri y.a\a.y]a^v ' A^E/*'? «w, 
60 "Hpaji tu, ot eyuv e\o{x.rjv Avpvrjtr<rov oXtoTot; ' 
Tw k £ Tocrvoi ' Kya.io\ oSd^ e\ov a.a-n(\ov Sdoc; y 
AxxrfjLtvewv vtto yepav, epsu cL-nopiplQ-a.v]®-. 

*/ r. o -G\ \ ™. \\/v> >\ \ 

hx.lopi fi Xy 1 pwtTi to xeoaiov avTocp .s-youaq 
Aypov efJLT}i; >£, o-rjg eotS®^ f^v^treirdxi etu. 
AXXx tu p, iwDOjiTV)(^a.i ea.a-ojjt.iv, d%vvpevoi "wep, 
©ujwoi/ evi c^yjQecro^ <p.'\ov SafA.cctravjei; avdixy. 
Nvv ijTot p, lyu Tsavu ^oXov, £ti rl fjce ^psj 
A(rx.eXtwc aiet fAeveaivepev ' ccXX' dye Bao-<rov 
Otovvov woXefJcovoe xapyiY,ofjcouv\ac 'A^ai^g, 
0(^0 eri Y3 Tpcvuv ivsijjrjo-oftat dvTioc eXduv^ 
Aix eveXua- eiii w t vo-\v laveiv' aXXa tiv olu 
Ao-rrao~,uc avruv yovv Kaft^/etv, oc xe (pvyricri 
A>?i'ef ex. TsroXefjcoto vtt eF%s&> yfterepoio. 

' £lc eq>x6 ' ol o e^doricrav evxvy)fjci§ec 'A^a;o;, 
■75 Mrjvtv oc7renrovj©* fjcsyxOvfiv nrjXetvv^. 

To7o-t ds Xj fJceTeenrev etvetfc dvSouv ' Ayxf/efjcvuv^ 
AvtoUsv ££ sdDYig, xo ev fjceo-a-oto-iv avag-xc ' 

XI <piXoi, ripuec Aavxot, SeoaTrovjec "Apij©», 
Es~xot<&> [x. xaXov axnsfiev, is$e eotxev 
80 YGGxXXetV yocXe-nov yap, e-rtc-dfjcevov -~rep sovja. 
Avoouv ev iwoXXu Ofjcdou ivuc xev tic dxio-xty v»va liirsvc-Wav inimXtfiit. Scbol. MS apud Barntfium. "a»i- 
ra "X l &' '^- ■WfaiToe-i» ~X l " rh Xitiv 4 w;, Sia ri rtlpolrSai, 
T<7 'Afa^tiivo»©- Q^X"^ a'JisvT©', s *.a~iy.lv&- Xs^ol" xai, 
<f>a»i, iia rSre aviSnU To, " "aJto'8sv st; i&enc, iT i» tiio-treijiv 
avac-ae." "AT07T©- ii ' wa?alrnfi;* u yi? rlv vCia rirearai, 
o'XXa' tov X'~C' " Tx ' W TlT^oiTai, o?f-s flixjov Cftftv, avrl? 
iiwTQarlu riv xajrfcv. "Ea» Vforxii/u.EV&> ii 6 rOt® 1 ?» to, 
''"■. 7*. 'Acirao-ia;.] Vide fupri ad i, 140. " * U ' T °Q'* H ^f"C." atuc-ifii~a t* rS rvv 'A/ic-imc-vvtitiu- £c-' 

lb,d.—yivv xomIs.».] Recentiorum nonnulros hane phrafin iy '"'""' W« xifi.v ««'«> j a'x i» ^iV* r£ wX„'8si. Porpbjr. 
r\e Ubmijpont & fvpplicationc accepilTe teftatur Eujtothiut. -vH 1 - Homtric. 13. Ti»e { t»5 sc-aoT«. f sMs.Wi to» X»>.bo-«». 
Mire autem Barntfiui: '< Ubcnttr in genua fe fubmijurum, & «"'>>f»* XaCo'»7sc airi, icaoT» f i,ar) ri iv'r*~i; j iiW^«r 
Cre ^r«.«J ageitem, auid tvaftrit." Melius Porpbyriui ; Oi "* *"* * T1 hr '** r * ■ V "X'''f *'•'>'■'>• Euftct». 
p.-vyot!t;, rillftivn ij(KCi t{ yivv oi $l xa9n'ul»ol, mxa/u^iro», 

Kcr. I A I A A O S T. 

'H siVo; ; /3xd£e]xt os, Xtyug ■srsp euv dyop-/\Tr t g. 

_ r*. <-\ > \ > y ry ■> \ ' ■■' . 

H-/\XstOr\ [t. syuv svasi£0<jiaf ccutccq 01 aXXot 
I,vv8ecr& , 'Apieioi, [avQov r sv yvuTS 'sy.xg-<&>. 
8_J HoXXxki l-/\ [tot tStov 'A%«<o< [mQov ssiirov, 
Kcti ts [ts vsiksisctkov' syu (T %k alrtog elut, 
AAaqs "Zsvg, Y3 MoTpoc, jt, r\spocpoTTig 'Eptvvug, 
O* rs pot stv ayop-/\ <Ppecrji> 's^ccXov ccyp-.ov d,T/\v, 
Hf/,cc\t tu, ot A-^tXXr^og yepxg auTog ctTrrjVpuv. 
90 AXXcc Tt xsv ps^aipi ; Beog Sicc ■srxv\x tsXsutcc. 
H^ecr&a Aiog BvyccTqp' Atvi, r\ -sravjag cccctcci, 
OvXo[a,sv/\, Tr\g [tsv B' cc7TccXo) ■srofisg ' ts yccp sir tscJst 
YltXvccjcct, aXX' ccpcc r\ys kcct dvfyuv xpccccjcc j3ccivsi, 
BXa7r\iScr av9pu7risg ' xccjcc 0' iv stsoov ys ■srsdr\crs. 
<pc Ka» yccp or\ vv •srojs Z.r\v dcrcrd\o, tovstso dptg-ov 
'Avopuv r\oe Bsuv (pcccr s[i[A,svxt ' aXX' ccpcc x) tov 
' Hpr\, Sr\Xvg sScrcc, ooXocppocruvrig d-7rdTr\crev, 
"Hyccc\i ru, ot speXXe \2ir\v 'H^xKX-/\sir\v 
'AXk[*v\V7i ts^sctQxi eug-ecpdvu sv) 05J&7. 
IOO 'Htoi oy ev^o^ev®^ [*.eTepr\ ■srxvjecrcri 3so7crt' 

KskXuts pev, ■srxv\sg ts Beot, srxc r ai re Bextvxi, 
"Ocpf etiru, tx [as Su[Aog sv\ g-rjQecrcriv dvuyst ' 
~Lr\[LSpov oivdpx (poucrSs [icyog-OK®~> EtXstQvtx 
'Ey,cpavs7, bg ■sravjscrcri ■srsptK^iovscrcriv dvdPsi, 
10 C Tuv avopuv ysvsr\g, ot 3' ai[s.d\<&> e£ s[t.su etcri. 
Tov os ooXocppovsxcra ■sr^ocrrjuSa ■sroTvia"Hpr\' Lie. XIX. 185 

* c Vel dicere? Impeditur autem, ca- 

norus Jicet concionator. 
*' Ad Peiidem quidem ego oraticnc-m> 

dirigam : fed vos ca-teri 
** InteJiigite, Argivi, fenronemque di- 

ligenter cognolcite quifque. 
" Sspe jam mihi hunc Achivi fer- 

monem dixerunt, 
" Et mihi convitiari-foliti-funt : eg* 

autem non in-cima Tum, 
" Sed Jupiter, Sc Fatum, & per-tcne- 

br^s-Vcgins Erinnys, 
" Qji mibi in o;ncione mcnti injece- 

runt fevam ncxam, 
" Die illo, quo Achiiiis prsmiumipfc 

abftuli. 
" Sed quid facerem ? Deus omnia 

pe:ficir. 
" Vcneianda mmpe Jovis filia Ate, 

\N:xa,] qua omnes noxa-afficit. 
*' Perniciofa : hujus quidem mollel 

pedes ; non enim ad folum 
rt Appropinquat, enimvero iHa per vi- 

rorum capita mcedit, 
tl l.iedens homines : alterumenim fal- 

tem conccrtantium malo-irretit. 
" Erenim jam olim Jovem Jsfit, quem 

tamen potentiflimum 
*' Hominum & deorum dicunt eflc : 

fed fane etiam hunc 
" Juno, fcemina licet, dolis dece- 

pit, 
* ( Die illo, quo eraf vim Herculi- 

am 
<( Alcmena paritura pulchris-cincl* 

muris in Thebe. 
" Iile fane glorians dixerat inter omnec 

deos j 
" Aufcultate mihi, omnefque dii, «- 

mnefque des, 
*' Ut dicam, quas me animus in pe- 

£toribus jubet : 
* ( Hodie virum in-Iucem partuum-do- 

loris-pr^fes Ilithyia 
" Edet, qui omnibus finitimis impera- 

bit, 
" Eorum hominum ex generCj ^ui 

fangune ex meo funt. 
Hunc vero doloi-medkans allocuta eft 

ver.eranda Juno : Per. 85.— Sn'.] Vide fupra ad *', 433. 

Ver. 86. — Ktxuirxoy.] Vide fupra ad vcr. 41 ; & ad 3', 221. 
Ibid. — IfaJ ^* «k aWtfc £'/«(, 'AXXa ZeJc-1 
Non tibi Tyndaridis fdcies invifa Lacasnse 
Culpatufve Paris ; verum inclementia Divum 
Has evertit opes,— . Mn. II, 601. 

Fati ifta culpa eft— — Scnec, OEdip. vcr. 10:9. 

Per. 91 & 129. — m™,] Vide fupra ad t, 116. 

Vir. 92 T?c fiih ,y itffaXoi wohf.] "Onttj®. "atct &£o'v 

TE <pB3-i» t7rai »J cLiraXw. -tu; ySv irro'Jac auVJ; aTa\ac thxi 
t\eTm. " — t*; fj.ii b' aVttXtt ■&&=;• u yi; Itt hhi Ttt\»cmi, 
" aXX' aja HyB xot' aVJfOOV X ? a'a7a gatvEt." KaX.i' av /j.11 tnsT 
T8lt//«J(M tov aVaXoTnla am,fai;iiv, m ux. Ittl o-xXiijt: fiait.t, 
«XX' etti («aXSaxtt. PlaCo in Comjivio. 

liid.—Tvc |UEV.] Cod. Harlehn. -rn fi.it, Atque Itl in UDO 
MS ftriptum repperit Barr.cfnn, Ver, 93. — a'xx' a>a STf.] De hujufmodi fjntaxeos elegantii 
& venuftate, vide fupii ad y , 4.C9. 

Vtr. 94 X a T a J' g, - iTl ^- v ys arsfns-E.] *Evi ySt tivi f- 

fXa^I-Ev, Sri /xi iroXX»;. Scltt. Male. V^x enim mpet hoc 
fenfu accipi nullo modo poteft. Eufiatbius refle exponit, to?v 

E;»f:i.i'V TSV ETEJOV. 

Vcr. 9;. Kat ydg SSi vu «role ZiTv' aVtra7o.] Al. Ka! ydg Zn vv 
■mCii 7.W aVa7o. Al. Kat ydi V, «toIe zW ddcrtra.1t. Legendum 
fortaffe Kat ydg W ■arils 7iV aaValo. Vide fupri ad X', 340. 

Ver. 98.— giw 'HjaxX^Ettv.] Vide fupra ad t , 758. 

Vcr. 99. — \xric ) d;y \t. enfi).] Kdlaleruxurfiih, ftelafa. 
j.zif, Ztl to v-rti 'A/j.fin®' 5 Z>i3tt auTsvTElEi^-iV8/i SeLol. 

Vcr. jo2. — Evi cM8wm iroifit.] Al. it\ c-rSn-s-t keXeJe,. 

V,r. 105.— oi' S'.] Siui fcilcel . 

Ver. 106. Tov 8S JoXo^fw-to-a izrmvXa.] 

fimuhua mcnte locutam. . J£n, IV ro; 

2 b iS6 O M H P O T Lib. XIX. Mentieris, neque finem tandem fer- 
moni imponcs. fevg-Vjcreig, Kd" aurs tsA©-» uv8u E7T<^Vs/f. 

E< b' dye, |iW /_.<}< outxrtrov', '0\VU7Tli, xailepcv OpXCV, " E J a a . ut<; ni a .<-> nunc mihi iura, O. 
' ' ' ' 1)' 5 5 ' lympie, firmum jusjurandum, 

'H ur,v tcv -zrdvlicrcri TzeotxliovecrcTiv dvdPetv, " Revc ' a cum omnibus fmitimis i m - 

' ' s ' ^» ' peraturum, 

'V\ * ' * ~ ri • ri \ \ \ 

1 10 (jq xiv E7T fjfioiTt Tuce ■zwetT'/) [/.ija zrocrcrt yvvaixog 

Tuv otvopuy, oi crvjg ef atiiarog etn yeve6\v;g , 
TL; epdjo' Zsuj o" _fr< So\o^focrvv"/]v evov]crev, 

A\\ ouocnv piyctv opxov, emitrot Se •sroWov dacrdv; 
'Hpt; o ...£_._-__ \i7rev piov Ov\vf.t7voio, 
1 I 5 KajTTaAj^ix; d i^Er' "Apfs? 'A%euiiCQV t ev6' doa ^Svj 

\§§iu.%v u\o%ev Y,6evi\is Ylepcryidoao ' 

H <* s>_us. (pt\ov vtov, o d e<c,oou ( &> et-yjxet tuetg' 

'Ex o dyuFe -zrpo (piutrSe, x) r\\tTou'/]vov eovjot ' 

'A\x[*,,]vv]g S' s.7rs7T_.u<rs toxov, Qyje6e S' Et\et9viag. 
1 20 Autjj <3 clyFiXtvcra, Ata Kpovtuvu ■wpocrvivSa' " Quifquis die hoc cecident intra pe- 

des mulieris 
" Errum hominum, qtii tui ex fan- 

guine funt generis 
" Sic d.xit : Jupiter autem neutiquam 

frudcm fenfit, 
" Sed juravit mag-ium juramentum, 

de nd . vcio magnum malum-accepit. 
" Juno autem impetu-fadlo reliqu.t 

verticem Olympi, 
" Statimque pervenit Argos Achai- 

cum, ubi utique norat 
" Generofam uxorem Stheneli Per- 

feid.e. 
" Ea vero geflabat-utero-charum fiii- 

um, feptmo ineunte menfe : 
" Eduxit autem in-liir_, nondum liret 

aflecutum juHu-menlium-numeiu : 
" Alcmena: vc-ro inhibuit partum, re- 

preffitque Ilitlv, iai : fvem 

" Ipfaautem renunciatura_/a_7__., J . 

Saturnium allocuta eft : r. _ ( 

Zsu ■zrdrep, dpyixepavve, sVec ri toi ev cJ5p__-_ Br>o-w " J u P lter _««? »«.ili.fu|minis-__i_: 

?/..,_».__. Iem quanda tibi ln mentem ponam : 

" Jamjam vir natus eft nobilis, qui 

Argivis imperabit, 
" Euryflheus, Stheneli filius Perfei- 

dae, 
" Tuum genus : non ei indignum eji 

imperare Argivis. tla'/] avYja yeyov icrvXog, og Apietotcrtv avarn, 
Evpvrdevg, ZQiviXoio •uraig Tlepcrv]id$ao , 
~Zov yiv^ ' a o< aeixeg dvacrcrefJtiv ApFeioicriv. 
1 2 C '^Xlj cpdro' tov S' ' dyog oVv xctjd 0peva tuUs Ga6e"av' "- Slc *_"'.' ? um J'''° Aol °' acmu. 

J T /v- ? r_jj-/ T' in mente ferut profunda : 

Av\ixa <.'' s<a' ' At-/;i/ xe(paXv]g XtirapoiTXoxdfA.oio, 
Xcoouiv<&> (pficrtv rirt, >y liy.ocre xap^ipov 'opxov, 
M'<]7T0T eg Ov\V[j.7Tov Te ic, vpavov dg-epoev\a 
Avrtg eXevcreirvat ATtif, v) "sravjag darat. 
330 llg itTTuv ep^tyev air upavz ag-epoevj®», 

Xetpl ttrepicrpiyag ' Ta%a txe]o ipy dv6pdiruv. 
I r t v atn g-ivaxecrx ■> ox) eov (ptXov vtov couto, 
EpFov detxeg t%ov]a, vn' EvovcrQvjog deSXuv. 
*D,g x) lyuv, oTe S' avre ueyag xopv8aic\&-"Ex]up " s,c & e &°> i"3ndo nem P _ ingens 

•* * ' ' . - S ' 5 pugnam expedite-ciens Hedor :pn 
" Illico autem cotripuit Aten capite 

nitentibus-capillii-ornato, 
" Iratus animo fuo, & juiavit firmum 

juramentum, 
" Nunquam in Olympumque & c<e- 

lum ftellatum 
" Ridituram Aten, quae omnibus no- 

xam-infert. 

" Sic fatus, projecit a ctelo ftellato, 

" Manu circumrotatam : flatim autem 
pervenit ea ad opera hom-num. 

" Hujus opera femper ingcmifcebat h, 
quando fuum charum filium videret, 

" Opus indignum fuftinentem, fub 
Euryfthei laboribus. Ver. 108. £1 o' a.y..'\ Sin ita revetajlatuifii, age, Sfc. Vide Vtr^ 126. — Xi7rafo7rX.a«'/uci..J Al, XiTraj.x^J.jut.a. 
jupra ad l, 167. Vtr. 118—130. — u s *vh <_,-£{o'.v1i ugatS «Vej.Ev?©-.] 

Vtr. 113. — aaV.u.] Similiterque infra t/er, 136, a'aV..v. Vide fupra ad ., 371. 
Vide fupra adi, ji6. Ver. i 3 t. — _rej(r_HJi«; r ] Cod. Harleiar. <mtenei\n>:. 

Ver. 114. "H £ . J' ifytur* mVev f.'ov O.Xu>w»i..] Vide fupra F.r. 132— 135. — reva^Eff^'— cXeeo-xev.] Vide fupra ad ver, 

zi ?> ""'• Az; & ad v , 84. 

Ver. 115.— .._•_.{«.] Ubividelicet — ^. r . I33 . - E ^ ro B Vii«. I X ,»J«, .*' Ei/ji/s-. .©. «•_...»._ 

i^lr. 117. — eif.xEi.] Vide fupra ad .', 4 3 4,4g2j & ad. ut duros m lle labores «. .7- 

f.r. 120. — K§on'_iva.] De hujus vocJ3 profodia, vide fupra 

jd a, 265 & 397. 

<^lr. ut.—)lfo»',2 Vide fupia ad i, 37. Rege fub Euryftheo, fatis Junonis iniquse, 

Pertulerit . _£_. VIII, 191. 

Ibld.—~ y_-'Ec'gi/5*_S'©'.] ^/. crjff EuV.cr.rT.f. 

^r. .34,— .x3{u.ai'oX©-.] Vide fupii ad /_', 816. I A I A A O S T. LlB. XIX. 187 

1 . f / ». / » \ / / " Argivcs perdebat ad puppes ni- 

\\t Apietvs oXeecniev e-irt •zzrpi^cmtr; veecrcriv, vium j „ y r\ / . - /\/ /v» »/ ^ ~ > / /1 *• Non poteram obfiviici noxa?, qu» 

Ou dvvufiijv XtXufJecru ut-/is, :j utputov uut<j',;v. fcmel f_, fus fueram 

».._'' \ » / / .. ' '?"''■, 1 ry v " At poftqiiam noxam-accepi, & me- 

AAX erret oiao-aprtv, zat fiev ^evas e£eXe\o Zevs, am mentem eripuit Japitcl) 

■a « 1 >ri'. » ' ^' / » s / > •' *« 1 erum volo placare. dareque infi- 

Av/ eoeXw izoeo-ai, ccf.evut t uTregetcri otiroivu. n .ta dona. 

> a -, 1 ■' H '-, ' y \ "-. •* * /) . ' . " At exuree ad pugnam & caete.-a. 

AXX opcrev ■GroXepovde, y^ aXXxg oovvtji Xang exciu co ° ias . rB 

• ~ y » \ -/y ' n -. ■/ ' _ /i ^ " Dona autem ego ipfe omnia pra.be- 

140 Au^a 6 eywv ode -uruv\u zruputrxetv, o<r<ra toj eXOwv bo> quTCuniue tibi prof^tus 

X0.&V m kX^Ut.v V7reT X ijo fag 'Ohrcevs. " S?Sgfc. Q tcnt ° r " S rromifit "°~ 

e; «r aatxitf, «»1/m«wi' 1 HWfyW-; «»? <?**©•■ " «'rVmir pcaa ' feft:nans liiat 3d 

A«> &' Tt» Bt^ov^es, lf*~q -urugd vy,o\ eXoVfa, " B ^ a fl "rhf." tibi miniftri ' m " " 

OiW', otppos .'oV/, rot iA.evoeiy.ea c)wcrw. " ^^H^*' , » u6ita,ianin "~ n - 

1 45 ToY 0" d-rrupe&opevos v^otri^ vcUs ««fe 'A^XX.uV "pedib^ortt" : aIlocutu8 eft 
'Ar»f?«fe> *^'S" 6 . ™*l™k™, 'Aydfiepvox, " £gZ$£ sam * r " "*• 

A^« jS aiV 'eQeXytrOx ■srupuo'x{^, u$ 'eirteMes, " ^fljf™ fi visDriebere > ut *- 

"Ht S^W, V <rf« C« * * * flV«H« SflW " llirSolSem " ffl* f ' 

Arj/« a«V • « -yao v?V ^oloyrevetv ivQuS* livlug, " s " ,im , P rorsus i non . enim d ; cct 

t ™ * b /^r * ' ' '> veibis-tempus-terere l.ic manenter, 

I CO OiJTe Siulo&eiV' hl yao uiyu eofov UOSkJoV " Nequemoras-trahere: Adhuc enim 

J 'S * 5 r * S ^ ' magnum opus lnfecturr. : 

"XI? »«£ Tiq uvt 'Kx'Xyx uelu vrcuTOKnv 1'SriTai " Ut aliau,s ut T e rQrs{is Achillem 

'^ ' r ' 5 ' inter pnmos videat 

"JEijgsi" ^o-Xks/w Tpwai/ o\'ey.ov]a <puXuyFug. " H h ^™* Tro J ai,orum P^ntem- 

"'Xij rJe r^ o^s/w* pepvr.fiev®* dvSg) puxeoSu. " * e m ™? & ug a ^ quis veiirum mernor 

Toi/ rJ' UTTupe&opevog Tpocre(pvi iroXviAiflis^OSvtro-evs' ^Ji^^]^^^^ 01 eft 

155 MqiV isTus, dyuUs srep luv, BeoeUeX' 'AxtXXev, '' ^u^Achk'''^''' 1 '^'^' d '°' 

Nfcius oTpvve "BTpoT. "IAjoi/ 1/?«/; 'Axuiuv " {% u n ru 8 m impelle ad Ilium filiosA - 

TpWO-) aaySO-0-OaeV£f;• \ire\ ix. oXtyOV ypOVOV erai " Cum Trojanis pugnatores : quianoa 

» ' '° ' ' ^r rw extguum tenipus ent 

QvXOTTlS, eVT UV TVPWTOV OUiXwO-WCri (buXuy\~eS " Certamen, podquim primum ccn- 

' S l ' T * r greii^-ruerint phaianges 

'Avlgwv, ev Se Seos -mvevo-v M£e©~ dutpoTepotcrtv' " Virorur "> D^fq"« ini>I»verit ani- 

S * • 1 ' T S mos utnfque. 

160 'AXXu srdo-ua-Qui avwyQt Bo~is £7ri vr:vcr)v 'Ayxivc " Sed «fci jube velocibus in navibut 

*v . ' Aj » Achivos 

S<TK y2j ol'vOlO' TO ydg, jt*£l/©o Jg-« y^ ciXKy ' " Cibo * vino > hoc enim, robur eft 

Kcr. I 3 J. — «>uW».] Cod. Har/flj,. Cxewj-k.v. Pir. 148. 'hV lyf^v», wi f a £<'■] Al. ETr' i x if*tv, v^i 

Vtr. 137. *AX>.' E7r?i uatra(xY.v t xai fxiv ^iyac IPihile ZEyc.] C ou Qi?° modo iegit 5. Codex Harlaatiut. 

Poft hunc verfum, alium ex Enf.atbiti inferit Barntfiui-, rr_ T .„ • • . r - r - -1 i »„ > - „ 

• : 'H OflW /keSJiv n ^" IJXa^av 5eo! ai?T3i'." T{:'x\tr TaipJc XsfEi, n tJ, t5"Ekto{©. a'vai f E«»e. &/60/. Reflius 

qui tamen hoc in loco non fatis apte cohsret. Vide fupra ad autem hoc in oniverfum de bello nondum confefto dicium in- 

i, 119. telligas. 

Ver. 138. "A^p i3i\u ifEirai, ii/xiyai v aV; 5 EiVi' iVsr.a.] y er- 153. " fi c Jj T lc.] Af Hii rt;. 

7 r c Il.-irr i x t2>« T/iv a\%a*'p£a-i» £ic tijv 'Atmv avarf-ijftjv 'Afa,ui/xvKV. ,. - , . n ..... . r . . _. - 

,,.. 1 mi. . ». • . . ,, . ""••»5 5- — 9-i»sixE> .] Vide fupra ad B, 6-3. 

oj;xiC A^ eoeXe* a^icrai, ..ptE-.ai T aTrE.Eitfi a7r;.v-i. Kai ^ J 

j,af T. tsij-ai, Tt7 fjii xa1tiC(V. t7vl©' |ft' ij Ta~i.'.:; Javlic 0' ^"' '57' — u-ajr%C7^u.i\dc.'\ Al. fxa)frc-'.ft.iinq. Al.fi.ayn- 

a'J.y.rj-sc, eXi/itE Tiiv Tvic oXir-ijia; Jo^av. Phtarcb. f_rEji ao^rFiae. <rofxi'.-<&.. 

Vcr. 139. — Jgwfl».] Vide fupriad y, 260. ;7r. 159.— -TVii/Vo.] Al. ■sns.Vs*. 

^r. 14C,— woja; ..'ivcc A^iJ./iii/;.] Vide fupri 1 1 .!, 43 & 58. 

E b 2 r.r. i«8 O M H P O Y Lib. XIX. 

" Neque enim vir totum diem ufque 

ad foiem occidentem 
" Expers cibi poterit contra bofttm pu- 

gnare. 
" Licet etenim animo utique prorrnt?. 

fit ad pu^njndum, 
" Tamen fimul fenfim menibia gu 

vantur, tt occupant eum 
" S tifque & fames, noximque trahunt 

gemia eunti. 

" Qui vero vir vini fatur & cibi, 

" Cum viris hoftibus totam diem pu- 

gnat, 
" Audens omnino ei animus In prz- 

cordiis, neque quicquam membra 
" F*f ius defarigantur, quam oinnes re- 

cedant 3 pugna. 
" Sed age, populum quidem dimittr. 

Sc jentaculum iube 
" Inftrui : dona autem rex virorum 

Agamemnon 
" Ferat in mediam concionem, ut o- 

mnes Achivi 
" Oculis videanf, liique animo'tuo lae- 

teris. 
" Juret autem tibi jusjurandum, inter 

Argivos furgrns, 
" Nunquam hujus cubile afcendiffe _/"<■, 

vel mirtum-fuifle, 
" Qua mos eft, Rex, & virorum & 

mulieium. 
" Quin Si tibi ipfi animus in praecor- 

diis placidus fit. 
" Ac deinde te convivio in tentoriis 

conciliet 
" Lauto, ut ne quid juris mutilum ha- 

beas. 
" Atride, tu ver6 deinde asquior & in 

alium 
" Eris: Haudquaquam enim indigne- 

ferendura, regem 
" Virum placare, quando quis prior 
T^ S" * * t ' J- ~ >a injuriam.fecerit. 

1 01/ UVTE •uTpOTSSlTTSV XVX? XVOPUV, AyxUSUVUV ">» m ver ° viciflim allocutus efl rer 
O //-><- n'V ' ■ ~r\ ? I virorum, Agamemnon : 

ibC 'XxtpU (SV, AxSpllXOY], TOV UvQoV CtKVCXg ' " Gaudeo tuo, Laertiade, hoc fermone 

, . '. ^, , audito : 

Ev UOipn yocp ■ura.il K CttKSO k\ KXTtXs^xg' " Reae en > m & ordine omriia obiifti 

~ y ' V »/i' , , \, v & enumerafti. 

TxVTX O syuv tQsXu CUOG^Ul, KSXslui OS UE Bvuog, " HaEC fane e g° v °'o jurare, jubetque 

, , ' ' ,, meanimus, 

Ovi ETTiOpK'fj(rU, -uTPOg Sut[4,0V<&>' UVTUP 'A^tXXevg " Ne 1 ue P e J e rabo, per deum : Sed A- OJ yxp uvtjp ■urpoTrav rjfixp e; r]eXtov xct]udvv]x 

AKp,i]v©o o~Itcio evvyc-fjxt otvja, [/.x^earQxi. 

EtTrsp yxg 3v[iu yi [xevoivxx •uroXefnilsiv, 
10 C 'AXXx Tt XxUorj yvTx (cxpvvsjxt, r.is ki^uvsi 

At>\ix te Yy Xt[*.o;, (2Xa£i]ott oe ts yivxT Hvti. 
'Og ot k dv/jp otvoto KopEO-o-d[tev&> >^ eSuer,c , 

AvopaTi ovcrfievezo-o-t ■uravyyApi©» ■sroXefit^ei, 

QxcTxXtov vv a : i]Top £it <pai(r)v, v$e ti yvTa 
170 Tlpiv Kxftv-i, ■urpiv ■uTa.v]a<; eptcTJcat ■acXepoio. 

AXX aye, Xaov [2 QKedacrov, y^ 3e77Tvov dvu^Qi 

OirXeo-vai ' Ta oe oupx avaP dvcpuv Ayaueuvuv 
OnreTu eq [Ato-o-yv ayopyv, tva ■urd-vjec 'A%~<o* 

0(pQaXy.o7o-iv iou<rt, Qo Se (ppeiri o-yktiv lav9r,c. 
1J$ 0[A.vv'eTu Se toi opxov, iv ' ' Aphioia-tv dvag-dg, 
M.rj7Tc]e TTjc evv*\c eiti^/i^evxi, y$e [xiyqvxi, 

Hi JS1/.1Q tg-tv, uva^, tjt avopuv tjts yvvatxuv. 
Kat hs Qp\ avTu ,%[xog evt QpsTtv 'tXa©* eg-w 
AvTap STTSiTa Qs oxtTi sv) KXtct^g dpetrdo-Qu 
loO riistpri, tvct [/.y\ ti StKTjg eiriSsvsg e^TiorQa. 

'ATotto'*], Qv o snrsiTa ctKaioTSp^ yc, stt xXXu 

Eo-crsai ' a [/. yxp ti vs[*.sa-o-y\Tov, fixa-iXyjx 
' Avop UTTxpeo-o-xo-Qxi, ots Tig •uTdotep©» ^xXsTTyivri. Vcr. 165. — Sa i h;rai.'] Vitlorius,Var. LeH. Lib. XXXVIII, Ver. iSo,— "«t iii ti J/xnc tmSsvic i^xtrdr.'] "l»a uvih 

cap. %\, ait, ex vetere Scholiafle, hoc vocabuium unum efle eo- IaXiVi twi< i^u^wluw wgoc Ci iixaixc Tz?a.yziiwi. Scbol. 
rum, qu* Clf*"<^' »H^*™ * %w, ^ppellantur S». Vt r. xi%.—£ H .h yi^ n n/Mrn ^ t> g a „ A?a 'AvV«V«l<r- 

(AixxJ* ; quibus, omm contentione adhibita, melius mh.l ap- „„8«,.] 'a.oc^C.x.v, U Wv *W<alu™- i r , ti i \ir<& m,\ tS 

tiufque excogitari poffit. 0ac-.\i^- «,' «jWrtrJ», tl gacfriic =\5> $U^s S «« atKxiac 

Ver. 167. — xojjoW/uev©-.] Suum ]e iffe faluraverit. Vide ■ar^Trd^ac, d7ra^tTnrai avrir iq-i ii to diracio-acrfjat , t» tJc 

fupra ad ver. 23. & ad y, 141, a;~C inaeai, btoi tov SAatiic d v a*\dcat, 5 i%t\dcrai-6ai. Por- 

Ver. 171,— Cnt&tew.] Vide fupia ad d, 140. Cffiterum Ph r ' ^."^J 1 - Bmerit.\ 19. Ubi Editiones quidem Porfbyrii, 

Codex Harieianus hic legit xsJWov. " Ba.a-t\m, habent ; ipfe autem, " /3airiAi?a,'* legifle videtur. 

Vcr. 174 — C" ^ te Eir ' C? r >* 'avfl»,-.] Ita ex Euflatbio edidit Ver ' l8 3' — dita^ie-aaaSai.] Barnefius legendum conjicit sVa. 

JSarntfius. Al. $ Si .pjsc-iv iio-iv iaMs. {Siyae-flal. 

Ver. J77. 'H, 9£f«{ [;-;»,] Dceft hic verfus in Codice //«•- *'"'• 18S, — o- £ oc S«' r *«©'.J ^4V, «rjo,- Sa^owc. 
biaro, 

Firr. I A I A A O E T. . 

MtfiveTu avQi Teug ys, eTreiyof/.svog sre^ ucyl^--, 
I90 Mifivsrs S' uXXot -srdv\es doXXtes, otppx ks dugu 
'Ek KXicnr\g eXVucri, k, 'ookiu ■uris~u TufAUftev. 
Xot S' uvtu toT eyuv eirtreXXo^ut, y)ae KeX6U«, 
Koivu[asv&> Kxpiflas apts-ijas iruvu-^uiuv, 
Augu efiys i-rugu vijog evsiKefcev, ocrcr A%<Ai}< 

TQ5 XQt£ov V7reg-r;fiev Sucrttv, uyeftev ts yvvu~Kug. 

TuXQv£i%- l'e [Act uku v,u\u g-puTov evavv 'A^utuv 
Kuttcov eroiuucruru TUf/.eeiv Aii t , HeXiu rs. 

Tov S' u7ruftstQ,6f/.evog 7rpocre<prj TroSug UKvg A^/tXXevg' 
'ATBStSri, Kvdtg-e, uvuP uvSguv, ' Ayufiefjcvov, 

200 "AXXots ■zrsg >t) f/.u/.Xov 6$eX\e]e tcwtu ■srevecrSut, 
'OirTroTe Ttg f/.e]u7ruvcTuXr\ ■nroXefjcoio yevrjjui, 
Kui uev<&> x toctov rcriv evt s"^scrcrtv eftoTcrt ' 
Nui> S' ol fi Keujut oeSutyf/.evot, kg eSufiucrcrsv 
"TlxJuq TlpiafAtSyg, ore ol Zevg Jcuo©^ eSuKev ' 

20 C 'TftsTg S' \g /3puTVv 6tdvvs]ov' r\T uv eyuFe 
Nuv p dvuyoiui r uf]oXsfti^eiv vtug A%atuv 
Nijr'«? 5 uKfir\vas ' ufiu S" r\eXtu ku]uSvvti 
Tsv^scrdui fxeyu S6p7rov, eirr.v TtcruifteQu XuQqv. 
Hflv S' ivug uv efioiye <ptXov ku]u Xutftov tefij 

210 OJ •nrocrtg, iSe fipucrig, erutoa TedvetuT®^, 
"Og fA.01 evl kXictU SeSut'yy,ev'3h 6£et -^uXkcZ 
Ke~Tat, dvu ■srpoOvaov Te]pufA,f/.ev<&>' dfccpt stuTooi 
Mvgov\ut ' to fiot vrt ft,e]u (ppecrt tuvtu fiSfAyXsv, 
~A\\u cp6v®" ts, yij uXficu, y^ ugFuXeog s~ov@-> avdg^uv. Lib. XIX. i? 9 

" Mineat hic eouTque faltem, fcflinan 1 

Jicet ad certamtn j 
t{ Manete & alii emnes conrvegati, Jo-, 

nec dona 
" E tentoriis venetint, & fcedera fida 

ferierimus. 
( * Tibi vero ipfi hoa ego prxcipb, <fc 

jubeo, Ulyjfn, 
** Deleclia juvenibus primoribus uai- 

verforum-Achivorum, 
** Dona mea it nave alierto, quct A- 

chiUi 
** Heri polliciti-fumus nos daturos efle, 

adduciioque muheres. 
u Talthjbus zutem mihi ocyus p:-r 

caftra lata Achivorum 
" Aprum quiefitum-apparet maclan- 

dum Jovique, Solique. 
Hunc autem refpondens allocutus cit 

pedibus velox Achilles : 
" Atride, glorioftfiime, res virorum, 

Agamemnon, 
u Alias certe potius debetis hsc pro- 

curare. 
u Quando aliqua poft-cellaao a p igniv 

fuerit, 
** Et martius ardor DOU tantus f.t in 

peftcribus meis : 
" Nunc vero i!Ii quidem jacent con- 

foffi, quos domuit 
M Hecl:or Priamides, quando ei Jnplter 

gloriam praebuit ; 
" Vos autem ad cibum urgete : Egj 

fane ommno 
*' Nunc quidem hortarer pugnsrr.-ir.ire 

filios Achivorum 
u Jejunos, impaitos ; ut vcr6 fuj oc- 

ciderit, 
" Parare magnam co?nam, poflquam 

ulti eflemus contiimeJiam. 
" Ante verb nequaouam mihi quidem 

mfum per gutcur dtmictetur 
« Nec potus, neque Cibus, fodale mor- 

tuo, 
" Qui mihi in tentcria confoITusacuto 

" Jacct, in veftihulum fedibus co.i^ 

verfis 5 circum autem focii 
*' Lugent : Ideo mihi neutiquam :n 

mcnte h^ec cura; funt, 
" Sed casdefque, & fanguis> & gravk 

gemitus virorum. Ftr. 190.— ':<p$a ke o"a)'ga.] ^4/, tlcrSxs 5«ga. 
Ver* 191.— 'ixQvcr..] AU 'i\Q'<ri, 

Vet.iyi. Kgivajwsv®*.] Vide fupra ad «', 309, 314, 338 ; 
& ad £', 434» 

Ibid.—Kve^zt; ag(^rTas.J Kai "O/xrjp^ ^e rug vgy^ c*ga1iWTac 
£Ky§nTa?]^'5Tgo^■y)yog£tJ0■E• tf KfivajUEv^ Ky^rag d^ttrnas tvav- 
** a^-aajv - '- ■■ ■** Kai tsxhiy [infa ver, 248,] " ■ — SoJga <J)£gov 
*vfirt; > '\'^a^afv. , ' Strabo» Geogragb. Lib. X. 

Ver. 194. Awg4 tfA.ni; vaga vw$ hti.Kt(xtv.'\ Strabo^ Joco jam 
citatp, Jegit ; AaJfa ^on; -craga vnu; lytFnnv, AU £jwnc wa^a. mc 

WtyKtfAtV, 

Ver t 197.— eroifxacraTtv.] Vide fupra ad d, 140, 

Ver, 100.— Tatvra.J Al.mdfia* 

Ver, 20Z — ?o-tv.] Cod. Hatleian, flTc-m 

Vcr, ZQfa—npaftibie.} Vide fupra ad d, 39S, Ver. 205. — fyulvv otjuveTov. Qua ratione, ££«tuv, hiC v.Hl— 
mam producat; item uls, wr.216; vide fupra ad r', 51. 

Ver. 208. TtvfyeBai.] AL Tsu^acOat. 

Jbsd. — TiTaifAiQa.] Vide fupra. ad 0, 116 ; Sc ad 1', 339. 

Ver % 2io. — TESvetoJT©-.] Videfupra ad •/, 46, 

Ver. 212.— dvd -BTgcOyg&v.J Ah dvz ^cQv^ots-t. 

Ver, 213.— to fxoi tfTi.J Bamejius ~\n uno IvlS fcriptum rep- 
perit, t« fMt -?T£.J Vide furra ad f/j 9. 

Ver. 213 — 224.— fAtfxnte* — T^TvXTai.] Si fAtfxnKti^TtTVxJa 
dixifTetj jam non conftitilTet Temporam ratio. Vide fupia. 
adi, 37. 

Ver. 214 $lv%* T£, k) a7f*a 7 £ e^faAt©- c-6y®*,] Vide- 

tnfra ad d, 548. 

Ibid,— ^o'v^.J Cod. Harkiatt, nCv^» Kr* O M H P O T , «_, , „ , r i q »,>.y ' , Illum veio refpondens allocutus 

21 ? Tw U7rXUit!e0U.£V0S7rZ0<rt<pil 7rOMy.y[lS UOVWTtUg bundans-confiliis UlylTes : 

J -, , ' , r. / - / o > ' a ~ " ° Achille, Pelei fili, longe i 

D. A"t\ev, Ur^eug vte, peyx cpeojxr A^xiuv, me Achivomm, Lib. XIX. 

/ , llhim vcio refpondens allocutus eft 

fortifii- Kps/o-o-w» ug If/eQiv k) <peoleo&> ix oXtyov •zzref 
"E/vgi, eyu o'e v.e Qe~o vor^xri Kev •ErpoSaXoi^ijt' 
IloXXcV £7T£t ra-ptfT£g®j yevopr\v, k) ■srXetovx oidx' 

2 20 Tw roi eirirhrju Koxlir\ pvQoto-tv euo~'mv. 

a7\['x re <puXt57r/C@o 'sreXejxt xoo©* xv^puirotartv, 
*Hg-e -urXeig-i/jv p kxXx^v %tW xxXxog e^euev • 
"Ay,{j3- $' iklyis&t enW x\ivr\Ti txXxvJx 
Zevg, og r xvQourruv rx[y.i'/\g ■sro\e>*cio Tervxjxi. 

2.2$ Txg-eot $' iirug \g-\ vexvv srev^o-xt A%a'K? ' 
AiV yxo TsroX\o\ k) 'eTrr\rpty.oi : r\\ix\x srxvjx 
Y\iif\\iTt ' ■arore xev ng xvxirvevo-ete r=rovoto ; 
'AXXa %p'<_ rov _& xxJxQxrfJetv, og Ke Bxvrxrt, 
"NrjXex Bvpov "eyjjv\xg, etr r\px\t Sxxpvo-xvjxg. 

230 "Oo-<rot $' xv TSTCKep,oto ■sreot g-vyeooTo \firuv\xt, 
Meuvr\crOxi ■zrocrt < &> k) eiJjjtJ©-, o<pf eri fxxWov 
, Av$pxcri ho-jAeveecrcri ^xyu^x vuXepeg ociet, 
'Eo-trxpevot %po»' ^/«X^oy xretoex ' [*r\c>e ng x\\r,v '* Pra-flantior es me Sc furtior non 

p.irtim quidem 
" Hafta, ego vero te prudentia utique 

fupcravevo 
" Multum ; prior etenim natus fum, 

& plura |cognovi : 
" Itaque tibi acquiefcat animus verbi» 

meis. 
" Statim prorsus pugna? fic fatietai 

hominibus, 
" Cujus plurimam quidem fiiputam in 

terram £es fundit 5 
" Meffis autem perexigua, poftquam 

inciinet lances 
" Jupiter, qui hominumarbiter pugnas 

eft. 
" Ventre vei6 haudquaquam licetmor- 

tuum higere Achivos: 
" Admodiim enim multi & crebri 

diebus omnibus 
" Cadunt : quando igitur quis refpi- 

rare poterit a dolore ? 
" Sed oportet eum quidem fepelire, 

quicunque mortuus fit, 
" Patientem animum habentes, diem 

unam defietum. 
" Quotquot ver6 pugnae horrendte fu- 

perfuerint, 
" Memimfie potus & cibi, ut adhuc 

acrius magis 
" Viris cum hoftibus pugnemus inde- 

finenter ufque, 
" Induti corpus aere indomito : neque 

quis alia liniea, & i/'S; alibi priore correpta occurra 
"fxlo^- l-'e npiauw ■ Vtr. 116. ■•« 'AX ,Xs ''> nnX8«« ^i.] Pronuntiabatur TTr.lZ!;. Ver. 221. lJ\i n <?v\imS®-.] Al a!\u xe, & A?>|.« ii. 

Banttfim, edidit n»**»; »'e. Nec malc ; cum nrjKf®. fit vox "o $ a «'« «V«6«e 5 i\vimc ilriTv otsji rm h wtipx T f7e- 

^S-TwiCOTWV Tirf&Elgr/xJV^., aC TiTSf I 'BTU< CuV £uf)t<ifi*l$yv VTClUTO. I T5F 

11. n, 47. "^iyov, y.kfa.v '* A^vl-a' te ^i^oTri^Of fcpuXVi^^-J «r£>,ETai xp^^M 

. niKc, v\oc ■hi)/»v®'. {', S75- " «^""ViMe-i», "Hc ts roXsiVnv ^sv u.a.\i l xm x 8ovi x «XitS.- 

V.de fiipra ad ■/, 10; , & ad i, 14. Cajterum in uno MS Ipf_e«v "a^1®. i' 5xi'j.ir©-." Arijlid. SluimUian. de Mn/ua, 

fcriptum reperit B.inejius, rinXf'®. t/Is. Quod & ipfum ferri i/A. II. 

poffct, t-ronuntiando fcilicet nuXwf. Ver. 222. r Hc"£ trrXsiV»!*.] Heraclides Ponticus Iegit '.T2; &t£ 

/'r. 117. K^siirrxv s~c I/uI8ev.] "O;» to «"f/«i_a« Ta fl«- «rXsVnv. 

?.euTi, r] tJ» s«utS «ai'(i3V 5 «vE(U.Ea-ii1« iiraivov. Euflatb. Eiri- /^ — ■n\ i i 1 - m ^iv xa\*yir,v -^ovl -jjaXxcc s^susv.] 'AMutfigl» 

Tiy.i.n; s,-i roi/.J« ■n7 s J; t:v 'a-j_iXXe«, x) S» ttmfpsTm Xlwd«« _,-, J v __ a x«'_xnv vlTv xskX^xs Ta ^ualajTiSv «'vrji^Eva-v. icis/. 

o-ajaiiss-.c- Ai» t«to i§ «rgoa/^iov «wTfti paxgov Eri" ' Kf.io-- ( ( Quotiens multam necem fignificare vult, mejjem hominum 

ipnev i"V i.useiv j " ^iejIej©- k'x oXiTov arej "Ffxs'' Efs) Js xE f a ft am c fie dicit." Macrob. Saturnal. Lib. V, ca_5. 15. 

vo^«1.' yi w_oSaXoi>rv nsXXov I»e1 w S :'te 4 .©- _,sk>>iv y 223 ,_ xX ; V;;r ,.-| V ide fupia ad «', 309, & 338. tj ro-XEiom :.:'a." AUTO Ti ■jTjOcYi.o» Tti _7x"V a '' c ' '!""' "SX"» Tl "' 
criyy Saff ii t>i «vJj-Eia T>i Qavru- il ti /uii, EXsy_^si; aiVi-.v 
to fj.niiv i vai- «XX' «xaE l!7aj' a.^c; EjuotsiVb 5 £Vir\u:i©- 
tii qyEigae wgaf/vwcTW. 'gytlo^ij TOWf t«ut« arix^a ic-i» ^ 

i-.^iy.ic-.v e_^:i, e'xov® j •ErajnCoXij [t/er. 22«, &?f.] to tr/ixgiv 
^■ii; i^r.//i;"Ew; art.iii.XE; I noiinrsv, DtonyJ. Hahcarn, Lib. aui 
itifc ibirur T£_/. r , '^ 9. in Jine. 

Tibi dextera bello 

Utilis ; ingenium eft, quod eget moderamine noftri Vtr. 226. Ainv yi^ iiroXXei.] 

Namque nunia multos, atque omni luce cadentes 
Cemimus ; ut nemo pofiit mcerore v.care. 
Quo magis eit Eequum tumulis mandare peremptos 
FirffiO animo, & luftum lacrjnvs finire diurnis. 

C.c. Tufc. Dijputat Lib. 3. 
Ver. 229. — J"ax£yVav1«c.] /"•• Jax^u^Eovlaf. 
Ver. 233. 'Ero-ajuEVol xgoi _v;aXxov.] Cum tiofmet ipji crma. 

uiac 07ra'c- Ovid. Meiam, Lib. XIII, ver. 361. verimui. Similiterque infia ver. 238, Nico, 

,, .0 > r -1 r> j jf 1 .„_ , ■ ',■ a.„... e-«1o" Ntjiorisjilios Jili itjc cotr.iies ajciuit. Vide fupra ad icr, 

Vcr. 21S. — i;i l "/a;i xev.J Cod. tiarleian. vor.fj.ati ys. Atque / J ■/ * J J ' 

«a legit Dioti)fius Ualuarnajfenjii loca jam citato. Qua; ic 23; &adv, it)j. 
nroba i-citio. Vcr. I A I A A O S T. 

Axuv OTpvvTW wojweypEv©" lcryjxvadcrQu. 
235 "hSe ydp orpvvTvg kxkov 'o~o-e]ai, cg v.e \t7r1flcu 

Nijucti/ err ApFetuv ' d\\' drpoot op^Qevjes 

Tpucrtv ecp' tWiFotixfiounv eycioofiev oPvv dorjx. 
H, v^ Neg-op^ vtag orrdcrcrxjo KV$u\iuoio, 

(pvXeiSvjv re Meyflx, Qsxfjd re, Mwovyv te, 
240 Ka) Kpetov]id$ii'y Avkoulv^ex, tu M.sXcLwmrov ' 

Baii/ 6 ip-v e; K\nrti;v 'Ayctfteuvov®* ' ' AtdsiSxo. 

AvTtK E7TE:8 dfJLX [M)8&> S1V, TETE\S~-0 Sz SpFcV ' 

'EtP^x p. ek K\tcrti;g Tptrrodxg cpepov, h; ol v-Teg-y, 

AtSuvxg l\ \s£rF]xg eeiKocri, Suoskx d' imrisg ' 

245 'Ek $' dyov at^x yvvxixxg dfiVfiovxg, epy e't2v'.:.;, 

' Erf] , arxp oyooaT-.jv, BpttrijtcJx KxWnrdmcv. 

XpvcrS cJs g-ijTxg 'OcJvcrevg Svkx zrdvjx tx\xvJx, 

Hp%, xfix otWot Supx Cpepov Kyjpr]}sg ' Ayottuv. 

Kxt tx ft ev y.ecrcrr) dyop-/\ Becrxv ' dv cT'Ayxft,Euvuv 
250 ' I^x]o ' Tx\8v£t©" Se, Bsu evx\iFki'&> avSr]v, 

Kxirpov e^uv ev x eo<ri y ^otptg-d]o •srciy.evt \auv. 

'ATpetoil- be spv<r<rdysv<^> xt l ' oe <rcri ydxxtoxv, 

'H 01 -zrxp £/(££©-. ueyx Kct\S0V Xtev XOplo. QtLJ ei J' :xta enGs magnam vaginam 

f » \ / lempfr pcndebat, 

Kx-rpa xrro Tpt-ya- dp?duev<&>, Au ys~pxg dvxcryuv Apri let " p ,' u P ri ««itiis abfciffis, lovi 

„ 1 v \. ,1 , »»»/'» /Vi > manibus fublatis, 

2CC EUYEjO * TOt 6 dpx ■~rdv]eg err' aVTOCplV e't'x]o criyri Ptecabatur: li veio omnes ibidem fe- 

dcbant taci:i> 
Argivi, ut par crar, aufcultantrs re- 

E'- 
Conceptis autem prccibus dixit, fufpi- 

ciens in ctelum latum : 
" Tcftis-lit nunc Jupiter primum, d:- 
ctum fummus & optimus, Liu. XiX. 191 

" Cophrum cobortatione eitecl.i'.i 
fubfiftat. 

" I1I1 tnim cohortat : o m.-.'e :i ccdet, 

quicunque relicVus fuerie 
" Apud natesAigivorums fed^omncs- 

fimul eafim.e^i- iTi 
" It Truj^nos cquum domitores exci- 

tfmus acre pracliurn. 
Dixt, & Neltons filios lioi ccmites de- 

lcgit gli'f a-fublimis, 
PhylidemqueMegeta,Thoantaque, Me. 

n iicm^ue, 
Et Creonti.idem Lycomedsm, & Me- 

lanippum : 
Pertex;ru,-,t autem i-e ad tentoriunr 

onia Atr:c- j . 
Statim deinde fnnul veibum fuit, & 

ptrftcl"m eli optls : 
Stpt»m qi.iden e tentorio tripodas fe- 

tehant, quos ; . r . nf> 

Splend.d6fi,ue lebetas v.jinti, duoiie- 

cimque equos : 
Eduxeruat con/eftim & mul : eres fcr- 

ma-egi 
Scptem ; at ofiavam, BrifeVda genas- 

pulchram. 
Auri autem aptena Ulyfies deccm 

omoia talenta, 
Pia: hn feren: ; fn (Jlque alii dona fe- 

rebant juvenes Arhivorum. 
Et ea quidem in med;a concione p. fu- 

erunt : at Agami ri rw n 
Surrexit : Taltijrbius autem.deo fimi- 

lis voce, 
Aprum tenens manibuf, adftabat pa- 

fiori populorum. 
Atrides autem, extrailo manibus cul- 

tto, Affetoi ko]x fio'ipav xK^ov]eg $xcri\r\Qg. Ev^ayEv^ t5" 1 px et-rev, idtov ug apxvav evpW l"~u vvv Zevg -zrguTx, Beuv v-rx](&- v^ dpig-(&> } fcr. 136. Nrfj-iv iti 'Azt-lm.- AU Niji/yi craj' 'Aetiiatl. 
Quo modo legit & Codex Harleiarmi. 

Ver. 242.— a,u3 ia~S<& h,t, Tiis^srf & Ijliv.] Sic apud 
Virgilium : 

Sic ait, & diBo citiit: tumida arquora placat. 

Mn. I, 146. 
Item apud Ttrenliam ; 

m diclum fatfum huc abiit . 

Htauioriimsr. AEi. V; Sc. I, 31. 

Ibid. — TileXsc-o.] Vide fupii ad J, 4,^2 ; & ad a, 37. 

Ver. 245. — aiA.ijjj.tnc, Ejy* fiJuiac.] At. a^tii.uoi a ify tliuiae. 

Ver. 247. Xji/o-a ii crfrac 'oivcsv; iixa lirivla rala-ila.] 

Deeem iffa talcntj, vel talenta nem mir.it decem. Male i<"itur 

vir eruditiffimus Dionyfiu: Halicarnafftnfn, W££ > T "i,- 'Ofxr.ea 

mirio-:»;, § 8 ; Taj» Ji ^/«'m t* ^usv xa-ra n\m*Tp& 

weiti 1 in'oTS f*h iii t« (ustjov «J? iy tktjj- " x^j-a U " crtitrac 'Oiva-id; iUa trc-.ia -ra\u"%." To j-s f tni<\a" 
t*.r,ih (~vili\g v IfxiiTai. Vide fupra ad 5-', 373, & 470. 

Iiid. — rw«:.] Aia Z-jya r»Vae- b't»i j.aj « o| n'^»:' i T J 
•)QpilA*la ic-3."/j.i£w. Scbol, Vide infia ad ai, 232, 

Ver. 248. — xaj»ls;V.^a(o»v.] StruL, Gtograpa. hb. X, legit 
•AU^rnll 'A^aioi. 

Ver. 253.-40^0.] Al. aa-;1o. 

Ver. 254.— ^s^a; a'vaa- x »'v, Et>s7-, 

■ dupliccs tendens ad fidera palruas. JEn. I 6~. 
oculos ad fidera laetus 
Extuhr, Sc ccelo palmas cum vcce tetendit. Mn. II, 6S-, 
Et duplices cum voce manus ad fidera tendit. 

Mn. X, 667. 
»"«•. 25S. "Ict» \Z;—Tn te »J Vili^.,] 
Elio nunc fol teftis, & hsc mihi terra precanti. 

Mti, XII, i 7 6. K» • " Terraque, & Sol, £c Furije, quy fu» 

terram 
<* Homines puniunt, quicunque pcrji»- 

rium jurarit : 
u Nequaquam ego puell«e BrifeTdi 

manum intuli, 
* ( Neque concubitus cauja indigens ij>ta $ 

neque alicujus alterius ra ; 
-• Sed manfit intacla in tentoriia 

meis. 
" Si ver6 quid horum perjurium ejf, 

mihi dii doJore? denc 192 O M H P O T Lib. XIX. 

Tr] T£, Kj 'HeXt&>, k) 'Eftvvveq, cti B' vtfo yaiuv 
260 'Av6pU7r%S Ttvvvjou, orig x sirtopxov oy.o<ro-n' 

.'. I ; ft lyu xvpy BfKTiftci x £ ~f \7rsvsTxu, 

Out' EVVI)? ■~7PC<paO~iV XEXflpWSk, &TE TSV ttXXV. 

'AXX' s[A,e/ cL7rcsTipciS m '&' svt y.Xi<ri:jo-iv E l u%<riv. 
E* Ss ti tuvS' E7riox?ov, sj/,ot Bsot aXysu ooTsv 

, \ ', ' " V 5>~ •/ /"-.' S ' 1„ ' ./__..- " Multos admodum, quot dant «', qui 

265 UoXXu puX , oo-o-o!, didutriv, jig 1$ uXiTr\jai opotro-ag. j n eos P «ca.it jurando. 
~H, Yj drro g-ojjtuxov KaTrp'6 Totpe vr,Xei x.xXxu' 
Tov fi T«X0o'£<'©j nroXtvjs dXog sq peyu XuTrfJta 
'PuJ/ \7r1S1vi\0-ag, /Sotriv lx6vo~iv ' uvtup Ax^XXevg 
'Avq-dg 'ApFeioicrt <piXo7r]oXey.oic-i fj.ejr,vSu ' 
270 Zsv ■zvtt.Tsp, r\ fisydXag ctTctg uvopeo-q-i SiooTo-uW 
Ovx uv Sr]7ro]s Bvfcov svi g-r\§s<r<rtv sfJtoTo-tv 
'ATpsiSr\g uptvs oitt,/A,7rspsg, iSs xs xaor\v 
r 'Hysv, \u.sv dsxov]&>, dfjtr\xav&>' ctXXct txroOi Xsvg 
"h3sX' ' AxaioTmv Buvot]ov -ttoXeeo-o-i yeveo~But. 
27C Nui/ S Ep%£0"fl' ett) SeTttvov, 1'vtt. ^vvuyufjtsv otprjot. 
*£lg dg \<puvr}<rsv ' Xvcev ayoprjv utyr\pr]v. 
Oi p otp so-y.iova.vlo siqv etti vr\a eku'~@->. 
Aupa Ss MvppiSovsg fjteyuXr\TOPEg dfjt,<ps7rsvov]o t 
Buv S' sttI vr\a (pspovjsg ' A-)/tXXrjog Bsioio ' 
2S0 Kul toX p. sv KXi<ri>i<ri Betuv, xctdio-av os yvvaTKag' 
"\——\ig S' sig ctyeXvjv sXao-av Bspu7rov]sg dyavoi. 
Bpic-ytg <T dp E7rsiT, IksXvj xf VIT V 'A-ppoSiTy, 
'£lg 'iSs ndrpoKXcv SsSuiyf^Evov ofcsi ;/aAjcw, 

'Afj.p uvToZ x v r-- V7 l> ^'V £ ' ii:<,/ ' £U£ > X 1 ^ ° ttf^vo-os 
28.C "LTrjQsd, t, r]d d.7ruXr\v Seiprjv, tSs xuXu •mpoo-uTra ' Dixit, & jugulum a P ri abfcidit fsevo 

ser e : 
Hunc quidem Talthybiu S cani maris in 

magnum aequor 
Prcjecit circumrotatum, efcam P ifci- 

bus : At Achilles 
AiTurgens inter Argiv 0S bellictjfos lo- 

cutus eft : 
" Ju P iter P ater, magnas calamitates 

omnino mortalibus infcrs: 
u Neque enim unquam animum in pe- 

ftoribus meis 
'* Atrides commoviflet P rorsus,' neque 

P ueliam utique 
** Abduxiflet, me invito, mala-itru- 

ens ; at nimiriim Jupiter 
" Voluit Achivis mortem multis con- 

tingere. 
" Nunc ver6 abite ad jentaculum, ut 

committamus praelium. 
Sic dixit : folvit autem concionem ce- 

lerem. 
Illi quidem difpergebantur fuam ad na- 

vem quifque 
Dona ver6 Myrmidones magnanJmi 

procurabant, 
Iverunt autem ad navem ferentes A- 

chiilis divini ; 
Et ea quidem in tertoriis P ofuerunt, 

collocaveruntq;-in-fedibusmu]ieres; 
Equos vero ad armentum egerunt fi- 

muli P raeclari. 
Tum vero Brifels, funilis aurex Ve- 

neri, 
Ut vidit Patroclum laceratum acuto 

a?re, 
Ipfi circumfufa, ftridulum edidit-ulu 

latum, manibufque laniabat 
Pectoraque, & teneram ceivicem, at- 

que pulchra ora : &£-. 260.— TivyiTa., c-n- x' £7r.'ofKsv opoVcnj.J Eujlatbio edidit Barmjiui. Al. "Hyfv, iy.iv a='xov?^-' aMJiyavO- 

ipgj-iv 'Ef.wivae a^u^jlTroXEyeiv iWa., 

'Ojxov Tinv/xiva;, T» "Ef.c T«c£ cr^' IffiOfXolj. Htftod. y er _ 27?- — ^ Jj, j u fl, rat ActiUss -vtr, 275. 

•rly.fU, ver. 39. ^ jg2 ^^ ^^ Ju ^^ £arl:f j us . ^ -^^ 

w 0^xov ^*, oc ij nr/.u?ov im%9Mtj-s a;^(u.fxuo lni\ri. 

nrpni-w, ?« xi, T, f iul, Irkp» ipiov*. Uid.— X(ul -~.' Edidit Barmfiu* ygvo-b. Quod eodem mod. 

cC & ' ' 3 * pronuntiandum ; primam enim neceflario producit. Vide fy- 

Ibid, — T.vi^Tai,] Vide fupra ad &, 43 ; & ad y , 279. dl* p r a ad /, 523- 

Ver. 2^4. AfAty avTv yvfxivn Xty ixuKve.J 

Vcr. 266. — .-i7ro trouax», xoV^tf Ta^s.] Id elt Ki-rji/ e*o/**X w Wnguibus ora foror fceJans & pedtora pugnis, 

«Trira^E. p er me dios ruit ac morientem noniine clamat. 

Ver,%lo. Tiu ostTEt;.] Vide fupra ad 0, 372. yffn. IV, 673. 

fV. 273. " ? H.«iy J l/xgr mtxQyl&* f d^uv^ay^" aXXa.] Ita ex Ibid, — liufxtfB.] Pronuntiabatur, ut opinor, tx&xf. Vide 

fnpja ad 0-', 37 j & ad a, 4S8. Bvfiu, I A I A A O 2 T. 

E«7rs o ctoct xXctiVirx yvvr), etKvTct Bertcri ' 

TlocTpcKXe, ftoi SetXri TsrXeTg-ov Aeyotpt<ru.eve 
Zuov ftev Qe eXenrov eyu, KXtcrirjQev licrct, 
"Nvv oe Qe reQvttuTct Kf/a.voft.cy.t, op^a^s Xctuv, 

290 'AtJ/ ctvtScr ' eg fjcot Se^ejctt kockov Ik kxkQ ctiei. 
Avdpct p,, u eSo<rciv fte -uTctTrjp k) ■aroTvict fcyrrjo, 
JLtoov ■sroo ■sfjoXt®* SeScttTftevov 6£et -^aXxcZ ' 
Tp;<j ts Koco-iyvyiTHc, nsg ftot fttct yeivctjo firjrrjp, 
Krjoetag, 01 srxvjeg oXeQpiov yucto errerTrov' 

295 OvSe p. 5j<T eft 'ecto-Keg, ot ctvSp' Ificov uKvg 'A%tXXevg 
EKJeivev, nrepcrev Se -moXiv Beioio Mvvrj]@h, 
KXxteiv, ctXX' efi ecpxcrKeg 'A-^iXXrJog Seioio 
KaptSirjv a.Xc-xpv Brjcreiv, ctgetv r ev\ vyv<r\v 
Eg <S>9tr<v, Sxicreiv $6 yctftov fie]x MvffitSovecrtri, 

300 Tu <r ctfiojov KXctthi TeQvvjorx, f/.eiXty^ov cttet. 

0,g etpctjo xXctincr ' eir\ Se g-evx-yovjo yvvctTxeg, 
UxtookXov TS-pofioLo-iv, Qtpuv <T xvtuv xrJSe' eKctg-yj. 
Avtov S' ctfj.<p\ yeoovjeg 'A-^xtuv v)yepeQov}o, 
Aicrcroftevoi OenrvrJcrxi ' 6 tf rJpveTro g-evoc)A?uv ' 

305 Ato-o-oficti, e'i rtg epoiye tpiXuv eTwreiQeQ' erxisuv, Lib. XIX. 193 

Dixit autem flens mulicr, fimilis dea- 

bus ; 
" Patrocle, mihi miferae chariffime 

animo, 
" Vivum quidem te reliqui eg", e 

tmtorio abien 1 , 
" Nunc vero te mortuum invenio, 

princeps populorum, 
" Reverfa : Ut me excipit malum e 

malo femper ! 
" Virum quidem, cui collocurant mc 

piter Sc veneranda mater, 
'* Vidi ante urbem confoTum acuto 

are ; 
" Tiefque fratres, quos n-.ihi eadem 

pepent mater, 
" Cunjuncliflimo?, qui omnes exitia- 

lem diem obierunt: 
" Haudqujqujm tamen me finebas, 

qumdo v rum meum velox Achille» ( 
" lnt-rfecit, evertitque urbem d.vini 

Mynetis, 
" Fleie ; fed m_- dicebas Achiilis di- 

vini 
" Primam uxorem te faflurum efle, 

abdu^luiumque in navibus 
" In Phthhm, inftruifhirumque epu- 

las-nuptiales inter Myrmidonas. 
" Ideo te inexpic.um fleo mortuum, 

animo femper manfueium. 
S.c dixit flens : adgeir.ebant autem fte^ 

mina?, 
l^e Patroclo, fpecie ; de fuis autem rt. 

ver& iptaium malis fingui;e. 
Ipfum vtro circum Achillent feniores 

Achivorum congregabantur, 
Precantes, ut jenracnlum fumeret : Is 

vero recufabat gemebundus ; 
" Obfecro, fiquis omnino mihi charo- 

rum obfequitur fociorum, Kr. 287. n^TjwX^, ,uc. teitf ^«i^fi^b cV'~-] t 'v A^v^iv, XeTot, « «,«'»., Srti. a.' - av Jt/va- W Cugrapb. Lib. XIII. Recte ; U« liquet ex lliad. ff, 68 9 ; GiTlc-lv a\\a ilax.iiu.iva- IttiI 5 i rn; Bfnrai!©. Xof©- 
fiUric-l^; S't£ u"xbcte ina^ Ta 'Avn^ifc»©., $caa-<raf*in tov 
n»r{i>«/>« xtfisvat imirmlet rS £»«1', 5 »{»«" naVjrt^oir. 
Kai oisrai M^ic cti riaTfoxIvov S 5 -nvEi"' IvJeixvuthi H i 
woKlit fj^istv ywaixl; h ax/x? xai s S a-nai\^nc rag rn; ywatxic 
uVoo-^eite.;' x) Jia tSto 9-jn'va tUnv -Kifeirnc to-jS; "A^iivJvEa. 
nar i (.x\i, fM JbX? isXsrov KE^aficr/aEVE SufAX, Ztvov, &c. 
Diortyf. Halicarn. Lib. qui tnjcribilur TIvth,, caf. q. 

Vtr. 2S9— 300. — ti8»eiiTt«— TESwoVa.] Vide fupu ad v', 
46. 

Ver. 490 Je^etoi Kaxov |» »ax« a^E.'.] 

ET£{a c^' ac(>' ETEPCUV 

Kaxa xa«a7v xujEr. £««>|V. Uccuba, -vcr. 688. 

— Evri J' aXfEcriv aXfEa XE^Tai. - ld. Trcades, ner. 591. 
" aiiud ex alio malum. 

Tertnt. Eunucb, Atl.V , Scen.V, 17. 

Ver. 194 sorEcr?rov.] Cod. Harlcian. initrirw. 

Ver. 295. QvVi ftiv «*'.] Singularem habet vim duplex ifla 
negatio, qus fermone Romano exprimi non poteft. 

Ver. 295— 197. — E -ao-xE v - l^acrxtc.] Vide fupra ad ver. 

42 ; & ad v, 84. **:*'• X»-r*«®' B{icr,.5©, aVxofto», 
Tnv ix Ai/{Vircr--B e^e(Xe1o croXXa fcov^Va,-, 
Aujhktb», JiaTO f 8rfo-a f «; Tj^sa S.ff, r , 
Kac^Ji rvXumr 1 ICaXEV— — — _ 

Caeterum Codex Bttrleumu hic legit, ix *' e^Xe criXiv. 
^er. 298. KwiKnv aXo^ov.] Vide fupri ad i, 114. 
Ibid. — hl Muo-iv.] Al. in\ mvciv. 

Ver. 299.— Ja.V E .v Vi yifuv pird Mttffuilrm-i.} Ita apud 
Euripidcm ; 

EiC Tc.c aXXa; ai^a; v«{ *>] 

ITa.Jo; JaiVojUEv CfAlvaUc. Jpbig. in Aul ver. 122. 

'EvIaiTS' E"Jaicrav nnXEco; ya>ov 9eo.'. Jbid. mr. 707. 

Ver. 302. n.'r { oxXov ■B i : .<S,a<rtv, ftw J' auVoTv x» Je' Exci,-i.] 
" Seion mon pm't ni..;..!;.. — -:ia ._ -^_i. . . mon gout paiticulicr, voila le trait le plus fin qui fuit 
«« dans toure Plliade : rien n'eft plus naturel que Pimage que 
" le Poete nous prefente de nos pauvres filles, qui f e trou- 
" vant depuis aflez iongtemps entre les mains d'un vain- 
" queur, renouvellent Parmes a Poccafion des nouveaux ob- 
'« jets de triftefTe qui les environnent, quoiqu-eiles y priffent 
" peu de part." Terrajfcn. Dtjfertat. fur Clliade, Part. IV 
Ver. 296.— aTE{«v ti aroA., &,,'„„ m u 'v«®..] 't^aivit yi ? eap. 4. ' ' ' ' 

CC V,r.. Lib. XIX. 

" Ne me ante cibo jubete, neque 

potu, 
-- Satiarc meurn animum j dolor enim 

me gravis invadit : 
u Ad occidentem autern folem expe- 

c^abo, Sc perferam prorfus. 

Sic fatus, alios quidem dimifit reges : 

Duo autem Atridae manebant & nobilis 

UJyfTes, 
Nefh.r, Idomeneufque, fencxq; equum- 

agftatbr Phoenix, 
ObJeflantes aflidue tri/rem : neqae 

quicquam animo 
Obleclabatur, antequam pra?lii aciem 

fubhet fanguinolenti. 
Recordatus vero crebros ex-imo-pe&o- 

re-trahebat-^em;.'jvj, dixjtque : 
11 Certe mihi oJim Sc tu, infelix, 194 o m h p o r 

Myj fie -Ztrpii/ triroio KeXeve\e, fii-Se ■sroryjr^ 

"AircwOoa (piXov vjto~, erret -C d~s<§- uivov tKuvet ' 

Aufju S* eg ysXiiov -ceveco, Kj rXriO-of-at efjcw-g. 
' v X2j e Ttcov, dXXng p d-recrKeoao-ev fcuo-tX-jug' 
3 10 Aotco ci"Arpe7dcti fteveryjv, -t) 67og 'Oouo~o~eug, 

Ne~~wp, 'l^ofteveug re, yepcov 3' i-r-ryiXdru <£>o7vi£, 
ep-rovfeg -zrvKivcog u%a~yy\u,evov xoi rt juuw 

TepTrejo, nrptv -TroXetm ~-ofA,ot SvfJtevut ulfiUToevj®^. 

Myjjo"i'jt*£v©- d ddtvwg dvevetKofjo, (pcovtjtrev re ' 
315 ''H \u m y.01 wore >t) crv, 2u<rotpfioos, pix^juff 'erai-cov, " ctoiffime^dai^n,,' 

Avrog evt vXio~t'" Xugov -zruod Se7'-rvov edtjKug 

Aii^as yc) orpuXewg, oTrore Qrre~-)(piar 'A~/uto\ 

Tpcotrtv e<p' i~T7roSdf"Otcri Qepeiv TzroXvSuKguv dpyju. 

"Nuv oe o~v ft Ke7o~ut deduiT-tev.'^' uvrdp l"tov xqp 
320 ' AKf/.-'vov -Troo-t^ >t\ eoyjTV@~>, evSov eovjcov, 

Zvj nro^yj' « -l yup rt KUKoorepov uXXo -zrdQotut' 

OuT ei -tev tQ -~rd~\pog ct7ro(p9iy.evoio -~rv9oifj.yjv, 
"Qg -zrv vvv <t>9iyi<pi repev kuJu Sukouov eiZet, 

XvjTei rotSo uiog ' 6 aXXoda-rco evi Syuu 
325 'EtveKot ptyeouv-g 'EXevvjg Tpcoo~tv -zroXeuiioo ' 

He rov, og Ekupm "koi evtrpepejut <pix@* uiog, 

E*' •stk ert t^coei ye, Neo7r]oX£f/.<^ SeoetSyjg, 

Tlplv jw yup u.01 BvfA.og evt g-Y\Qeo~o-tv eojX~ret, 

Olov e-ie cpSio-etrOut d-r Ajs/I©i l-r-roQoroio, 
330 Aut» evl Tpoi--, o~e oe re ^?&ii"vcJe veeo~8ut, 

'Qg dv fjcot tov -zra7rJu Soyi Qvv v-'i fieXuivn '* Iple in tentorio lantum jentacuKmi 

apponebas 
" Propere & diligenter, quandd fefti- 

narent Achivi 
** Trojanis cjuumdomitoribus inferre 

lacrymofum Martem. 
" Nunc ver6 tu quidem jaces confof- 

fus ; fed meum cor 
" Expers potus & cibi, intus licet 

Cnt, 
" Tui deflderio : Neque enim quic- 

quam pejus aliud paterer : 
" Ne quidem fi vei patrem mcrtuum 

audirem, 
" (jiji fortaffe nunc in Phthia molles 

l T crymas efrundit, 
" DeliJerio talis fiiii : ipfe ver6 alie- 

nigeno in populo 
" Propter invifam Helenam contra 

Trojanos bellum-gero: 
" Ve) lilum, qui in Scyro mihi nutri- 

tur charus rilius, 
" Si quidem adhuc vivit, Neoptolemus 

divina-forma-pra?ditus. 
" Nam antea quidem mihi animus in 

pecloribus fpcrabat, 
" Solum me monturum efie, longe ab 

Argo apto-equis, 
" Hfc in Troja; te vero ad Phthiam 

rediturum elfe," 
" Ut mihi tiiium veloci cum nave 

nigra ^irr. 307. "ArarSni.] Vide fupia ad ver. 167 ; & ad y, 141. -lacrymabile bellum. JEn, VII, 604.. Ver. 309.— aVrrx^aer-EV.] Vide fupra ad a, 140. 
Vtr. 310. — 'AT{-£i?ai.] Cod. Harltian. 'ATjsVJa. 
Ver. 311. Nsr»;, 'l54|WSVtJj. te.] Cod. Hnrltian. 
V 'iJo^Evtr'; te. 

Ib:d. — IwmXaTa.] Vide fupra ad e, 175. 
Jbid. tmrt'.] Vide fupra ad S', 265. Ver. 32».. — aV:f9:,«£vo:o.] Similittrque infrii ■vtr. 337; 
Vide fupra ad '', 43. 

NiYaj Ver ' -'&• 'Hs tov, c'c J*u'e?j] Ti Ji « 'HetJv," b Qvii'^ 
t~-X~l / -"'~ i S'" t i a.KKd. ti ■nracrf^XXaKTaf wv fjtev yd% r5 tl^fxS, 

Ti S.TTiiV, OfJ' EIXEV Tili aral^oc fzruSoijwr.v, v£ t5, lifav TaTb', 

t c Ixiifii fj.u lvu;(ipErai. 'a^i^Xei/; Jf, «Jf olcr IxXaS^Ev©- 0V0 
TrrEvSt; tJc i"ijxu (~[mi"ix',, e^jii to, " 'He tov." Eujlatb. 
"'** f*V ConrultuCert e '<■" fcripfit Poeta, cum reque facile fcribere po- ^irr. 3 !4.— .a'^r;oj j a'vEvEi'ita1j.] 'Atrgoa;? ^ eXeeivwc 

'': °°] z ' *■"-"<"> g -ri*& vifb.fl vnt~na. Scbol. laiffetj «• H j T jf; ! ( /™" &Ct 

A'. H&mc a ve; ifKctlo. , „ _ 

, , 1 , V»d. — Xkujk.J Zxue®*, vno-©. fxta iSt KvxKdbm. Scbol. 

rer. 31G. evi xXlcrii Xa^v.] j4l. EVI xXlo-lVo-l Xagov. ,J W -.- 

Miniis recte; nam t.apv priorim producit. Vide fupu ii p, .. ,, ., n .... .■.,„, 

' 5 ' Vcr. 327.— &£5Si^;.] Vide fupra ad P, 623. 

Vcr. 329. — cfSw-fe-Sai.J Vide fupra ad ff, 83J. 57*' 

Vfr. 318.— «roXo^axjw a"ji:a.] Ptr* Lib. XIX. 195 

" E Scyro educeres, & ei ofiendercs 

fingula, 
" Poflcflione meam, fervofque, & a!- 

tum-teclu habentem m_gn_ don .5. 
" Nunc enim Peleum utique puro vel 

prorsus 
" Inteiiifft-, vel a?gre adhuc viventem 

triftari, 
" Senioque invifo, & de me expe_Un- 

tem femper 
" Triftcm nuncium, quando interfe- 

cl'im audiat. 
Sic djxitflens ; adgemebant autem pri- 

mores, 
RecarHati qua; quifque in aedibus reli- 

querant. 
Lug_ntc-_ vcro lios intuitus miferatus 

eft Saturnius, 
Ctnfeftiroque Mincrvam verbis alatis 

aliocutus eft : 
" Filia mea, jam prorfus deferis virum 

bonum : I A I A A o s r. 

XkvpoQbv efcuyctyoig, kuI ol Sei^etug 'eKtxfu, 
Ktvjctiv eu,v)v, ofiuug t_, j^ vyepecptg f/eyu SuftA. 
' Hovj yup YlvjXviu y oiofiui y ku]u wdifitTVuv 
33 C TeQvuftev, vj tstm tvt9ov ert (^ucvt otKu-^crQui, 
Tv]put ts cr-vyepu, y^ efivjv sroTiSef/xsvcv u'te\ 
Avypijv uyfeXiyv, cr ct7TO<pQii/.evoto ■btuQoito. 

' flg e<pu\o kXuiuv _7r. Se g-evu'/pv}o yepovjeg, 
Mvvj<ru t uevoi tu ey.ug-©* evt fjteyupoi<riv 'eXenrov. 
340 Mvooftevvg o ocpu T-Jg ye ISuv l?/evj<re Kpovtuv, 
Atifyu cV AQvjvutvjv erreu Tzrjepoevju wpocrvjvSu' 

TeKvov efKOv, mj wdftTTuv ct7roi-)(eui ctvSpog ev\og' 
*H vv toi ineri srxFvv yteiu (tpecrt ueugXeT 'AyiXX&ug;" - An " ( ' v " tioi i 13 " 1 . t, m omn ' no » 

^ I ' "5 r r A. '»"■•«_ > man1mocur3_-eftAchil.es? 

KeTv@~> oye T&poTrupoiQe veuv opQoKDuipuuv, 
34.5 ^Hg-ui oovoof*,ev<&> erupov cptXov' ol Se Sv) uXXoi 

Q"fXpv\ut fte]u Se~nrvov, o $' UKftvjv^ y^ ctTrug-^. 
AAX iQt, ot veKJuo re y^ cI{a.&po<t 'tvjv epujeivvjv 

Y.tu\\ov lv\ £-v)Qe<r<r', 1'vu ftv) fjtiv Xtftog tKvJjui. 
'£2? enruv, wTpvve srup©^ y.euuvTuv 'AQvjvtjV 
350 'H S', upTTv) etKvTu TuvV7j]eovyi, Xtyvpdvu, 

OvpuvS eKKureiTu??[o, 31 utQec©*' uvtup 'A^uiol 

AvrtKU Bupvjcrcrovjo kocJu g-purov ' v) o 'AviXvji 

sSe>i]up evt g-v]Qe<r<ri y^ ctftCpocrivjv epocjeivyv 

Z,tu£', \vu ftv\ fttv Xifiog uTep7rr)g y-JvccQ' tKvJjui. 
2§5 Avtv) oe urpog TiruTpog epi<r9eve&> tsvkivov Sco 

' £2,%e7° ' TOi ^ ctTTuvevQe veuv l^eovjo Bouuv. 

'llg 'ore Tup(f)eiu) vi<puSeg Atog eK7TOTeovjui, " En ! ille ante naves puppibus ex- 

celf.is.j 
" Sedet plorans fodalem charum : alii 

vei6 jam 
" Abierunt ad jentaculum, is vero je- 

junus & impaftus e/1. 
" Q.uin abi, ei neflarque & ambro- 

fiam amabrlem 
" Ir.ftilh in pedlora, ut ne ipfum fa- 

mes occupct. 
Sic locutus, impulic antea paratam-a- 

nimo Minervam : 
Illa vero, harpae fimilis alas-patuir-, 

vocem-argutae, 
E ccelo dciiiiit, per asthera : At A- 

chivi 
Jam tum armabantur per caflra : Jlla 

vero Achilli 
Neflar in peclora &. ambrcftam ama- 

bilem 
Inftillavit, ut ne eum fames peraccrba 

genua occuparet, 
Ipfa vero ad patris pra?potentis folidam 

domum 
Abiit ; illi autem feorsum a navibus 

fundebantur velocibus. 
Ut ver6 cum denfae nives a Jove devo- 

lant, Ver. 332— l&ylhu;.] Al. l&yihc. Ver. 349.— ^Tfws.] Vide fupra ad /, 44. 

Ver. 334. — naXSW.] Vide fupra ad 4, 265. Ver. 350— i'jOT.] £»©. Sjwb- Tm - C 1^3,» K „ Xa V, v> e "«j 0( 

Ver. 336.— wolio|j]«fvov.] Barnefiui edidit ■a-joIiJsfftsvov. Quod &* ipjrfw hihrai U 5 to ^twavov. Scbol. 
perinde eft. Jb,-j m _ Tawwligvb, JufiijpeSF».] Hinc liquet Vocalem ijram 

^rr. 337.— nrufSoilo.] Al. <aiMu. Quo modo legit & Codex " ' n vocibus, Kiyvc, Xi^u^ojv©-, Brevetn eiTe. Male igitur 

Harleianus. Pbil. Laibeus j " Vocales hnga (inquit) cirripi fofum in 

Ver. 338. "sic s<pa1o nXaiVv.J ' " carm '"'> fer folam S<jjhlam <urumque Lictxtiam ; cum falim 

Sicfaturlacrvmans Atn. VI, 1. " ®" «>^ rt *«i« hreoiatur ;titjitund» m UjyutfSej,^;." Di. 

,r ■ - / -. r. - ,,,-,. ale ^- Linguae Grasce, cap. IX, § 2. Utique. Licentia ifta 

Vtr. 339.— :n peydioitm.] Qua ratione, svi, luc ultimam r , , „„• . -n- . ■ ^ r ,. „ , 1 -"- c,; " a ,1Ia 

fiqua eftet, pernffet omnis Profodia. Quod autem " XtyCpSey- 

vide fupra ad a, 51. , , - - — nuua ciiec, perimei 

producat ; item oJi-j-oftsvoj, ver. 345 ; & -rau/Trligufi, vcr. ico ; ,, «... 1- 
..:j. /•....- .1 _' . i:> ' " y®-' ftcundam nonnunquam pioducar, id veio fofiticr.i Ibid. — "Xsirrov.] Al. sXsiorev. Cod. Harltian. sXsis-i, 
Ver. 340. — liga.] Eo modo quo dtxt—. 
Ibid,— KfoviV..] Vide fupu ad «, »65, &.- 397. ftli debetur. Vide furira ad 8', 537. 

Ver. 356.— aVo.'vEt.r)s.] Vide fupra ad a, 349. 

Ver. 357. — wpafce.] De hujus vocis ptofodia, vide fupra ad 
f*', 2S0 ; & ad y, 754. 

C c 2 y er . ]q6 O M H P O Y Lib. XIX. ¥u%pa) v-rra) \to$$ atG^yevs^ Bopeao ' 
*£l$ tots Tocctpetoci KogvSeg, Xafjinroov yavococat s 
360 Ntjcov Ik^oqsovJo, k) acnlosq Oft(paXoeccai y 

©WfllJJflfiff TS KPxjatyUaXoty JCj [tetXtva S\£QOi. 

AtyXT} cY ioavov tK€, yeXaccs oe izraca nrepi %fiu)v 
XccXkS vtto g-epoTTqz* V7ro Cs k\u7T^ codvv]o nrocciv 
'AvSptov * sv Se fiscotct Kopyccfjo Slog ^Ay/tXXevs ' 
365 Ttf y^ oSovjm f£ KavayJ\ •wsXe i ro) os oi occe 

Aot[A7recQi}v t cocst ts *&vpoq csXotg* sv os oi tjtoo 
Avv* cc x©* ctTXyjoV otgot Tp&>iTii/ fieveottvoov 
Avcejo Stopct Se5> Tct ot ' H(patg-&> Kctfie rev%tov* 

Kv7}u7dctg J2 TD-QCOTCt 7V6()l KVTJ^yCiV s8t}KS 

070 KaXag y ctgFvpeoiCtv ernc(pvptoi; ctoctpvtac. * 

Abvtbqov av, BcooTjKa nrsgt g-TjSecav sovvsv* 
*Au(p\ $* ctg Lfiotctv f2aXs]o £*(p©^ aoFvooyjXoVy 
XaXKSov' avTctp STTSiTa QotK&* ftsya re, g-tQaoov Tc> 
El f Xejo y Tts <T ctTTavevQe ceXag yeveT , y)vts fxv]v7jg, 

nye 'Qg <T orav Ik wovjoto csXag vavTrct <paveiyj 
KatcfievoiQ *srvpog> to Se Kate]at vyod bp.ec$t> Gelidae impetu aftar ferenitatem-indu- 

centis boreae ; 
Sic tunc crebra: galeae, lucidum reni- 

dentes, 
E navibus ferebantur, & cJypei umbo. 

nibuL-muniti, 
Thoraceique cor.cavis-firmi, & fraxi- 

ne<t hafta?. 
Fulgor autem ad-ctelum-ufque afcen- 

debat, ridtbatqu? om.r.s cir cum tena 
/Eris pr« fu)g,ure ; ftrepitufque cieba- 

tur fub pedibus 
Virarum: In mediis vero armula;ur 

nobii.s AchilJes : 
Cui Sc demes quidem frendebant, ocu- 

lique 
Splendebant, velut ignis flamma j eique 

cor penitus 
Subiit dolor intolerabjiis : HJe quidem 

Trojanis irafcens, 
Induit duna Dei, quee ei VuJcanus ela- 

boraverat fabricans. 
Ocre2s quidem prin um circa tibias 

pofu i t 
Pulcbras, argenteis fibulis apte jun- 

flae: 
Tum poftea, thoracem circa peclora 

induebit : 
Circum humeros autem pofuit enfem 

argenteis-clavis diftinclum, 
yEreum : dein-e autem fcutum ma- 

gnurnque, folidumq^ie, 
Sumpfit ; ejus autem in longinquum 

fulgoribat, tanquam Juna?. 
Vt vero cum e ponto fl^mma nautis 
' relucet 
Ardentis ignis, is autem ardet in-a!tum 

in montibus, Ver. 358.— yVai.J AL vtto* 

Ver, 361. ©ftJ^ne? te xgalai^yaXoi.] 'tojff/gei yvaXa e^ovl=c> 
Iryypol' rva\a ^, td KcihwfAala. Scbol, De hujufmod» Tho- 
racibuSy Paufantas : Ay'o «v ^aXxa -croiij/xala, tq fAtv <ri$vu ^ T *'» 
a[j.$1 rnv ya^i^a a^sfov, to ^l ui^ vcira £x£7rnv eivat. rJaXa 
txaXavTO' to fxh Ifj.^^ocQiVy to H oVktSev lErgoerwfov' "Eiriila tvs- 
flvat Cwnnlov 'or^oc a*X»jXa. *Atr^%Mtav 5i aVo^gwa*av eJ.xei «ra- 
giyzo-Qat Kf d<nri$®' %paf>i$. 'tm TaVi) x) "o [**£&* <}>Q£Hvva tov 
<>gyya ax e^ovla aVwi^* e7T0i>]o-£v, [fuprii f', 314;] ot( avrS 
j-vaXoBatgaZw. Pbocic.Lib, X, caf>. 26. 

Jbid.—Xj fj.ti\iva ^wga.] Poft hunc verfum, in uno MS rep- 
perjt Barnejius ; 

'Ex V«4>v lp^Ecv%' ^01: 5* acrCsc*©' l^taqtu 
Qu_od videtur ex m' t 267, huc irnepfifle. 

Ver t 362. 'aT^X»] y «^avov Titc, y&aer<Ti Je tsa^a. «regt ^So^v 
XaXxS U7TO rEgs^"'] ^* tt>7r ^ C*g*n"«C« 

Fulgur ibi ad ccelum fe tolJit j totaque circum 

/Etc renidcfcit tellus . Lucret. Lib. II, ver. 327. 

ac late fluOuat omnis 

^Ere renidenti teilus . 9^rg. Georg. II, 28 1. 

Ibtd. — j/iXac^ff-E.] "Htoi Aajt*WfyvflsV* <J>ai^tt yifovev, Por~ 
fbyr. Qaajl. Jlomeric. 9. 

/^irr, 363. — liwa 3"a xlyV'^' aiigvylo nror7if 'AvJgwv.J 
-fubterque virum vi fxcitur pcdibus fonitus- Lutrett Libt l\> wr, 328, Jbid. & ver. 365. kIvtt^ — xom^,] Vide fupra ad J', 

455- 

7^/</, — i ; gv7fl.] Vide fupra ad y, 260. 

Vtr. 365. —Tai Js oi So-s-e Aaf47T£V3>iv, ««/ T6 1zri;('f 
C'>'»!-] 

— — ftant luraine flamma. ^2«. VI, 300. 

totoqtie ardej.tis ab ore 
Scimilke abliftunt ; oculis micat acribus ignis. 

JEn. XII, 102. 

Vtr. 367. — aca.] J7f diBum eft -vir. 364. 

Ver. 368. AuV s 7o.] Vide fupra ad ¥, 35, & ad e, 309. 
Ver. 369. KvJi/ur&aj ^uiv «rgaJTa.] 

Cingitur ipfe furens certatim in praslia Turnus : 
Jamque adeo Rutulum thoraca indutus ahenis 
Hoirebat fquamis, furafque incluferat auro, 
Tempora nudus adliuc ; laterique accinxerat enfem ; 
Fulgebatque ajia decurrens auieus arce. JEn. XI, 486. 

Ver. 370 — 380 — 393. KaXa; — xa^ xaXa.] Vide fupra 

ad^', 53. 

Ver. 372.— i^'.] Deinccpl ■ ■. 

Ver. 374—379—381. — th V awinvBi Qi%ac yixff, wn 

/U<m;.— n; uor' A^lXX;'®- gaXB®' ^Xac aleij' ixavs 1?' J", 

aV>if <uc, aVtXa/XTrrv l 'l7i7ca^c T^u<pa'X£ia.] Vide fupra ad e, 4 .: 
& ad 0-', 205. 

Vtr. 375.— ^eXoc.] Cod, Harleian, ii(*t. Lib. XIX. 197 IAIAAOS T. 

2tu&{au ev oiairoXu ' Tisc <5" 8x WeXov\xc oieXXxt 

Uov\ov f7T i%9votv}x <pl\uv U7rxvevde <Qtnwiv' 

' flg cctt A-ytXXyoc Qxv.e^. treXxc xideo ixctve 
380 KctXS, SxiSuXea' srepi Se TpvtpxXetxv cieipxc 

Kpxti 3'eTO Qptxpyv ' y ct, xc-v)p ac, ctTreXapvev 

Ittttxpic TpvtpxXetx ' sreoto-<reiov]o tf edeigxi 

Xpvtrexi, x\"H<pxic-(& i'ei Xo<pov dptpl Sxpeixc. 

UeipviQvj S eo xvtQ ev evjetri Sioc 'A^AAet;?, 
2 85 Ei ci ecpapftotrcreie, 5^ evjpe-yot xyXxd yv~tx' 

Tw vjVTe sf\epd yiveT , xeipe ce ■Brctpevx Xxuv. 
'Ek S dgx Qvptyfoc nrx\puiov ecnrdtrxT e/^©-, 

BflVV, ftSyX, C-lCxpOV' TO U 8 SvvXT ciXXQ- ' K-yXIUV Gravem > ™S™™> validam ; quam qu 
/ »/•»■», ., " dem oon P ot '-' ra ' a ' lu s Achivorum 

UxXXetv, xXXx fjttv oiog eirtc-x\o ■zrvjXxt 'AytXXevc ViD . ra . re >. fea '? {am folus n ° rat vibrar 
390 UyXtdSx peXivjv, tv]v -ard]p\ <piXu Txy.e Xeipuv 
Uv\Xus ert xopvcp^c, (tovov eftfievxi v\g_ue<r<rtv. 
'liririsc S' AvTOfieSuv re >t, "AAkju©, ducpterrovlec 
^.evlvvcrxv, xftpt de nxXx Xerrxov ecrxv' ev Se yxXtvac J un g ebjnt . puichra-autem lora-ju 

r> i " ' "P n \ V" ' / » / circumpofita erant ; ftcenofque 

1 Xfl<pv]h't)<r e^xXOV, Y.x\% V\VIOt Te7vXV OTTItTCTU Maxillis limmiferunt, habenifque 

\ \ tw c m tenderunt retro 

395 KoXXvjTOV "SrOTI OKpgOV O Otg UXC-tyx (baetVVtV Ciutino.compaaam ad fellam : fcuti- 

V > - p \ . . » -.» r/ S .. ,' > T cam autem fplendidam 

At"<£J AabWI/ XpXpvtXV, e(p nrisrotiv XVOpacrev Manu capiens habilem, m currum in- 

' /■ r\ ,f j. «^. ' llillt 

AvTOixeduV OTTlQev Se YOpVTITXuev®^ Gij 'AyiXXetC Automedon ; retro vero ad-pugnam- 

^, / . / ,/»»/- c . paratus confcendebat Achilles, 

1 £U%£<T; vrOifAfpxtVUV, UC- V<XezjUp VZepiUV. Arrrns collucens, tanquam fulgidus 

ZpepdxXeOV O l7nrotcriV eiteY,Xe\o srx\pOg eotb' Teiribiliter autem equis imperitabat 

* patris fui : 

V,r. 377—« I«r.V] «r4.AV,A, exponit I, S S> { «.xffA »fe 393. Z»!^»..] Vide feprj ad /, 2 6o. ^. Wfc,. 

5 av« r jt<|,«T«>. Sed, utopinor, m.r.us refle. V>de fupra ad ItJ .. ,, , „ V»>nt.. 

»',473; & f ', 54: Item ad Odyjf. X', 573. . """^ £ °" av '] oi »'%<»« Wfe, « FV 

-icrifta.usAcMlJ. ^»I +7 a T\ ** ™™°^ m <°"'™««- Atqui abfque Codicibus 

t/2. mhil mutandum; praefertim cum & Eujlatbiu, " ?W legi 
planiflime teftetur: T5 Jl i„» ,; J 8 „W w.a^, «XX» 
4>X«t«>, ^Xav to (( iio-av," Loco in flitarto; eos v..-.6 inB>itos pro- 

ceilx- ii 

Pont ., fuper pifcofo feor.um ab amicis 

ferunt : 
Sicab Aihillis fcuio fplendor ad aitl.era 

ib.'t 
Pulcl.ro, affabre-faflo : Gaieam veio 

fuhlatam 
Capiti impcfuit validam ; hatc autem 

ftella carqam, refulgebat 
Secis equinis-com.ms g.lea : quafTdb„n- 

tur autem tom.e 
Aurce, quas Vi,lcan,is fuderat conum 

ciKum denfab. 
Teniab.it autfm fe p r um in armis no- 

bilis Actnlrs. 
An fibi 3pta-e(Tcnt, k f.c.les in-iis- 

muverentur puli h, i artus : 
Ei vero tanquam ala: erant, attolle- 

bantque paiforem populorum. 
E theta veio patenum extraxit ha- 

ftan ibrare 
Achilles, 

Peliadem fraxinum, quam patri ejus 

ceciderat Chiron 
Pelii ex vertice, cardis-auflorem futu- 

ram hercibus. 
Equos autem Automeconque & Alci- 

mus adornantes galia 
ex- Ver. 383. — ii>.] Vide fupra ad tn', 762 ; & ad i, 24, 

Ver. 385. ET ol i^u.^j.ia-atn.^ Vide fupra ad {', 260. 

Ibid.—df\ad yuTa.'1 Al. aTxao* cvaiga. 

Ver. 386. — ni/Tf.] Cod. Harleian. aZ-tu 

Ver. 3S7. — aja.] Deincif, 

Ibid — C"i'y^-] Tiic^jaloSnxne. Scbol. 

Ibid. — £>T7ra«-aT.] Vide fupia ad a, 140. 

Ver. 390. nnWJa ,u£X>'nv.] Qua ratione, nnX>a'?a, hic 'ul- 
timam producat ; item Imrwiv, ■ver. 396 ; & BaX>£, ivrr. 400 ; 
vide fupra ad i, 51, 

Ver. 392. "iwjtb; J' AuTojtitiJa,».] 

equorum agitator Achilli» 

Armiger Automedon JEn, U, 476, Ver. 395. KoXXdtSv mill Jipjov J' £f t tden!a.'] Cod. Httr- 
leian, KoXXmtov «it> Jifjov ik juar^Ia. 

Ver. 396. — i^>' iWuiv.] Cod. Harleian. 1^.' >"7r«nr>v. 

Ver. 397 xofi»o-o-a>£»©..] Barmfiu, edidit xojuo-o-o'^»©., 

itaque lcgendum fidenter pronuntiat ; fed, ut opinor, nullrl 
idonea auftoritate. Vide fupra ad ver. 23, & 167; & ad y' 
141. Quin & Codex Harliianus xoj-uo-cra^tv©. legit. 

*tr. 398. T£r,' X £ff, arattcpaivojv.] Al. Teu^jo-i 7,ajA1,y[JL-m; 

Ver. 399.— IWoio-iv exexXeIo— Sa'vfl£.] 
■— ■ equum- alloquitur mcerentem, & talibus infit } 

Phttbe i ... — , ^E„, X, 858, 860. »fe» iq8 O M H P O Y Lib. XIX. 4 00 BdvGe re, £ BxXie, r V Xe>cXv}d riwu UoSdpFr,s, "£?%*£***<> fc** f <"">- 

"AXXu; $ <p P *$<r6s Qautriuev yvio X vu 

*A$ Aavauv ls ofjctXov, erret X ecofiev woXefLOto' 

Mr,$\ us YldrpoxXov, xiirer uvroQt reSvetura. 

T.v FdfvTro Qyfatv wpotricpr, wolus uloXos 'b*?g*™™^to>> ^«™ ■ 
405 S4p9@1, £<pao .' ^vtre Kxpjdjt, wacra & X uiri,, 

ZevyXr;s ?£epiir&0~8 wupd fyyov, ioug tKuvev ' 

Avd-^evjct d' e9r t y.e Sex Xev.cuXev^- ' rlpr\ ' 

Kxt xiyv tr ert vvv ye Quutrofjcev, b^pifi A X tXXev 

'AXXa roi efyvQev r.ficxp oXiSptov, vSe rt vjfcelg 
410 Atrtot, uXXu Beog re fjciyas ^ uo~f>x xpocjut^. 

OuSe ydp ^fjcerepv fopuSvrrjrt re vu X eXtr\ re, 

Taues utt ufjcoitv ndjjjoxXit rev X e eXovjo ' 

'AXXx Beuv upicr®^, ov yvKOf/.©* rttce Ayru, 

"Exjuv' ev) wc>ofjcd X oitri, k^ "Exjopi xuo©* eSune. 
415 ~Nut Se xui xev dfjcu wvor\ XeCpvpoto Beoifcev, 

"Hv77!p eXuQp.ojdryv Cpdcr' efifjcevxi' aXXa Qot xvru 

Moacrifzov e$-i, Beu re iij dvipi i(pt oxftyvut. 
"£ls upu cpuvrjcruv]'^ 'Epivvves etr X e9ov uvSr\v. 

Tov Pe </ey b X ^<rus wpotricpy, wbSus dxijs 'A X tXXev;- H ™ *fcg_£3_l2 ^^ 
4.20 BdvQi, ri uot Bdvulov uuvjeveut ; ZYe ri Qe X py. " X * n ^ e ' quid m \ hi mortcm Tatici - 

T-* w ' r > r ' "-> SvV ' naris? neque quid te oportet. 

Eu vv roi oTia >t) uvrbs, fjcot fcbp^ evQdS' bxitrQut, " ^^ n ™ e & ipfc ' i u ° d mibi 
■Noo-cpt <piXa wctfpos *, fjcnrip®* • dxxd k) Ifjcirris " £jjj * dile<a ° P 4tre & »"" : at - 

OJ XriPu, WOtV TpUUS UtflJV Ixdtrut WOXiuOlO. " ™° n , ce,Tabo ' 3 ^ eqm m Trces abun- 

/c o ' 5 " i oe latiavermt-fe pugna. 

V H ^a, yy eu 'srfdroig leixw &x £ l^^X^ wra*ff. Dj ^j hYdto\T™\ 0S c,a ™ an * diri£c " rcferie aurigam 

Retio Danaorum \n agmen, ubi fa- 

tiati-fuerimus pugna : 

Neque, ut Patroclum, relinquitc 

iilic mortuum. 

eft 

1 capu 

tota autem j jb3, 
Circulo profufa juxta jugum, ad ter- 

ram pervenit j 
Vocalem vero reddidit dea ulnas-can- 

dida Juno : 
" Et certe te etiam nunc faltem fal- 

vum-referemus, impetuofe Achille : 
" Sed tibi prope dies neque exitiaJis, 

neque quicquam nos 
" In culpa, fed deufque magnus & 

iatum violentum. 
** Neque enim noflra tardit^tegue fe- 

gnitieque, 
" Trojani ab humeris Patrocli arma 

detraxerunt : 
" Sed deorum fortlfiimus, quem co- 

rnas-pulclna peperit Latona, 
u Interfecit inter primos-pugnatores, 

Sc Heclori gloriam dedit. 
" Nos ve.-d vel rlatum Zephyri cur/u 

aquaremus, 
" Quem tamen velociflimum dicunt 

elle : quin & tibi ipfi 
tl Fatale efl, a dtoque & viro vi do- 

mari. 
Sic iane locuti Erinnyes inhibuerunt 

vocem. Ver. 401.— rivio^'*.] Ah rrjio^nac;, 

Ver. 402.— c/ret % i*>[Atv i*roXi ( «oio.] "EwsiJav XopEc$$/mv* 
Scbof. Pronuntlabatur autem lirti y? &f** v ^o^ifxotc. Vide 
fupra ad e, 256. AL htrsi % Iojuev» Quo modo legit & Codex 
Harleianus, 

Ver. 403-— Ti9v£t»Td.] Vide fupra ad v', 46. 

Ver. 404. — crsJac a\oh&* (Ww©*.] To, «tsXov, tfV o?^' c'8ev 
vm y^afAfxaltxaiy tivE? lirl Ttf «rotxiXtf tsa^ 'O^t^w anuttv a?tit- 
triv ara) yav t:, * ( a»oXc'7r^Xov, , ' aTro^t^oaiJi' «j to, tl aioX^ Ver, 411,— voi^eXih ts.] AL v»9(i'it£. 
^Vr. 415.— a;^a Qrvoin ZE<pt>g9t. ^eotjctsv.] 
llla Noto citius— — 

■ tugit — ■■ ''■ -E». V, 2i * 2 . curfuque pedum prapvertere ventos. Mn, VII, 807. 

anteirent curfibus auras. J£n. XII, 84. 

-^— fugit ocior Euro. Jbid. 733. 

Ver. 417. — §sx te 5 avifi.] , Tjro Ss» *A?r.'XX»jv®-, «) 
«vSfiC 'AXe-favS^tf. Scbol. 
Tvir®;" ^, I( aloXev S^»y." Oi/x er* *b, «*Xa ^atvei rof ^rr. 419.— wo^ac iwxuV 'a^iXXei/V.] Vide fupi a ad «*, 5?.- 
Ta X ^, j-evoruevcv aVo t«c aeXXtjf frifi »VS t« "Aetv j^ EtX.rv ^,^«,^^1 ^, | X(iay> 
«r£7Ti»»)Tat. Porpbyr, Quafl. Homeric, 3. 

7 - , ' - _ ,_. , , v , , _ , # ^fr. 424.— iv ar.wT.1..] _4/. iv Tpwo-iv. 

Ver. 407.— XeyxflrjXiv(2&- Hgn.] Vide fupra ad 0, 92 ; & ad a, M -T 

43. 5». & 551. Ibtd.—tAwv X *c iwc-\ 

v» An n _!M • - t r» „ rj f • 'v ■ - -^— folido ungula cornui Vir?* Ceorp. JIJ. 88 # T H 2 *99 
T H 2 

OMHPOT IAIAAO 

PAYHAIA, rj TPAMMA T'. 

i 

'rvo9s<rig t% OMHPOY c P«i f W.«<r Y'. 

Ali; iTil^/^/a»]©', Kaligxorreu @or£r.a-jp,i<; oi Seo» _-oMe;' ro~c p\v "Zf&w, "H%a ts, xj Afij-va, kJ noiriifsi, 
xj "HJ>air_S xj "Eflttiit' to,~; o- T^-triv, 'A^oo^iti), kJ 'AtoMsi»' eti oe <tj "Aglefii;, kJ A*i7_, "A^j;; te, 
jcJ I*a'n2ijj-^' A,"l.lav -e, cltlirdila 'A^tAAs~, £_£ei nae-ei.-r, ve(J>e'V/i KaX.J/a;* A^iWve.; oe _?_..; te aiai^ei', 
xj _IoX-<3_oo», tov Ilfiau. tsaTfra- "Exlug _e, ai'hr»( avTai, Cpyj.-t, 'As./V.sjii©' £_<7av1©- at/T.v' Ttt; c. <tA/\-_ 
A;s_iMe-; _„» Tijv -o-oAiv cpivyoilao Kaliirttyii. 

E7n"w>a£>«._ 

©et_v f* a /_'' 1 ' vj ©eofta^a. 

"AViai;. 

T, MaKagm iioorr,, kJ (pvMotic Ov:xr.utuv, 

"aaa». 

Y, Mn«'{» egi. i-^to, pe^Ei _>' IttJ xa'gl_>« 'A}_aioi.. L I B . XX. 

? /~) 39 «* jS *. « f « x rfcri *«•*«■£* ^V<m7° S^Sifc apud naves "'"*" 

A L ' AfA(p ) «$ n^6' 0ff u/i, ^,- «-.^V 'Axcvcf. ^X^ fi,ij pugn * !nfatia - 

Tpusc f aW st^u&bv \nr\ %.r^ *•.&„<,. "^S^**"* * W " 

Zs«V X ©sja/r* K-X«,re 3.«V dyo&h ™x'sTT*i J, 'i7 c r on \re™e em juffit de ° 3 

_ ir ^ l^.v1 £ ' rv'\ ,{..—._. * _..■_.._-. T?.' ,.• e V »/ _ / *7 Veitice ab Olympi multas-convalles- 

5 KpaTO? «7T OuXU^TTO^O •ZZTOAt/.r /u % K V (. «£« sr«|//.. habemis: a ff2 lpB quaquaversum 

Oo;T1JcraO"a KSXSVTB Aiog ■arpog OUUjX VSSTQcil. Incedens juflit Jovis ad domum ire. 

Qihi tic h Uo^uv (Mv, »°V 'nxsctvoTo, "jLVo^Z*''™™™ *""' 

QZt « ? a NVpp&Z rai- t «A<r.« kuXc) vsuovlcv, *jEj$Sst? ,u " nemora 

K«) ■smycig ■sro]c i[ u.uv, >>) wiTsa -nroiy\Bv\x. K ta*w fluviorum . & P" ta h " b °- 

I o 'EXfoVfr <J' Iff ^« A;o ? M^eX^STao, ^KSjir" ^ d ° mUm J ° T > 

Ss^c euMw» Itplfcvov, «V A;)' ,«^J "Sk^S^^*^ 

HiJ!«/S"©j "BTOHITSV tOUWTi TTOCfiTibBTTiV. Vulcanus fecerat peritis pracordiis. 

Vtr. 1.— 'Axifrltv.] Ita ex tribus MSS edidit Barttejius. Vtr. 5.—^«.] i»rei>«?, ut jufftrat Jupittr* . «r. 4, 

^/. ax^T.„ ^ S,— «>,.'.] Vide fupra ad /S', 43. 

Vtr. 3. T S «S S 5-' ^Tfl' MpBtK] Al. T(S t( »' aoV ete^Sev. z^. 9 ._ Brl '„ < ,.- Cod. ffii,/««,. W ,V, W . ^. «h,, 

„ .. . , . . J r * l1, cuoui-r.civ.\ ESfaie rjXoilatc, xara. tjo; TlaXaiuc. 

Fanditur inlerea domus omnipotentis O ympi, .Mui.l.™. "• i » - ir e-r'i 

_ ... _. . r ' r ' a,3K«lialf, o e-i xalar.afiTrcu.wat; *_(,, £V*o/. 

Concihumque vocat Divum pater atque hominum rex ,. , , 

Sideream in fedem . Ain, X, I. """ w " ,w '"'•"•'"" »!"*"''] -^ ws " 1 *'' B,W i" r i 

Ubrquidam Iegunt, ommpattmit Ofyrrpi, wjaTriJe,,»-, 

6 f^r, 200 O M H P O Y 

t\ « ♦ -G\ . V »' V ■ ' * » ^' 'v» ' A 

11; o» fj, Atog evoov xyrjyepxT ' ad Evocrf/puv 

"NrjKugrricre $L&g> aAA ££ «Xoj r\X9e ^£t' xvrag. 

15 "itfs i5" «£>' £f fJ.'eo-<rot(ri, Atog <5" l^eipe]o /2isXr\v Lib. XX. 

Sic hi quidem in xdibus congregaban- 

tur : neque Neptunus 
Nor,-paruit aej", fed e mari venit ad 

illos. 
Sed- .utern in mediis, Jovifque inter- 

rogabat conlilium: TIttJ uv, ' ApytKeoxvve, Sbk; dyopyvS' 'eKxXecrirxg \ " , Cur "■*'. ™tUKft.^,j»Jflbr, 

' ' b ' >j * ■ " * 5 ' ' » d-cis aj o nfilium vocaffl ? H ti sreot Tpuuv ^ r.yxtuv fj.e^fj.r\pi^etg ; 
Tuv yao vvv xf^/ig-oc. fJ.xyn\ -aroXefJ.cg te oe^rte. 

Toi/ w7rafj.e1Qofj.evog ijrpocricpr\ vetpeXrryipeTX TLevg' 
20 'Eyvug, Evvoriyxte, e/wjv ev g-rfietrt fcuXr,v, 

*Qv evexx ^vvxyetpw fj.bXvcrlfJi.oi, oXXvf/.evoi ■srep. 

' A \ \ ' * «A • \ / n \ >» »- / 

AAA rrrot fi eyca fjeveu wjv^t (JvXvf/,Tioio 
Hfjiev©*, evff oooutv (p?evx Tep^jOfJLx: ' 0: c\ t\r\ uXXot 
"E^ecrB , b<po' xv tKr\tr6e fj.e\x Tpuxg k, 'A^utig. 
2$ AfMpoTegaitrt 8 clpy\ye& , ottyj vo@* sg-)v evdg-is. 
Ya yuo AytXXevg oiog e-rrt T^uecrcri fixyj.Txt, 
OvSe fitvuvd' efcxcri ■uroSuKex TlrjXeiuvx. 

Kat oe refj.iv Kj •srf.ocrQev V7ro]pof^'e'. kov hoZv\eg' 

N~ v> " y\\a v « ' »1 » ~ 

vv , ore or\ >c, ovftcv eTxtpa '(ue\xt xtiug, 

30 Aetcu, firj k), Te7yJ&> vrrep fj.opov e^xXxTrxPri. 

Xlj eftujo Kpoi/<dijc;. ■zjoXey.ov t) uXixgov eyeioe. 
Bxv c) tftevut sroXsuovSe Seo), Siyx Svfxov eyovjeg. 
' Hpr\ fi fceT dyw.x veuv y^ UxXXxg 'A8r\vr\, 
Hde Hocretoxuv yxtrjoy©^, 7)0' 'epi4vr\g 

35 Efftetxg, cg evt cp^ecrt ■nrevKxXifA.vcri KtKxg-o ' 
' Hpxtg-©^ c)' a.fA.x toTcti Kt'e, crOevei (oXefjcexivuv, 
XuXevuv, V7rb Se Kv"v\y.xt '^uovjo dpxtxi 
Eg oe Tpuxg 'Apr\g KOpvQxioX®^ ' xvtxo icfjk xvtw 
<&o7&<§~ dKepcreKOfjL'/\g, r)S'"Af]efAig toyextpx, 

40 Arju re, ~xv9^ re, <ptXoftfj,et$r\g t 'AcppoSirri. 
Etug fj,ev (> uirxvevde Beo) Bvyjtuv icrciv ctvStiuv, " Nur quid de Trojjius & Achivis 

d- l^beras ? 
" Horum er ■ t :ti jr.m pro-rime ett ut 

P'jgna praelifimque ardci'. 
Hunc autf.ii refpondcns allocutus eft 

nubes-c i;cnr Jopiter: 
" Noffj, Neptur.e, n-eum in peclori- 

bi * ,' n .,! ■ n, 
" Quorurr g.atia congrcgavi : cur.t- 

funt mihi, pereuntes licet. 
'■ Sed ego (anc m.nebo in cacumine 

Oiympi 
" Sedcns, ibi fpeftsns meniem oble- 

ftabo : at jam vos cietcri 
" Abtte. ut perveniatis ad Troj.<nos 

& Achivosj 
" Utrifque vet6 auxilium ferte, prout 

animus fert cujufqiie. 
" Si enim Achilles folus contra Troja. 

nos pugnet, 
" Ne paulifper quidem fuflinebunt ve- 

locem Peiidem. 
*' Eiemm infum etiam anrea territi- 

fuviebant tantum afpiciente; : 
" Nunc ver6, quum j.m & animo 

ob-fociunt trafcilur graviter, 
" Ver-or, ne & murum prar-tcr fatum 

evertat. 
Sic dixit Saturnius, certamenque ine- 

vitabile excitavit. 
Perrexerunt autem ire ad-pugnam dii, 

dlfcordibus an n- ; s. 
Juno cuidem ad ccetum navium & Pal- 

las Minerva, 
Atque N pturus tetram-cingens, & u- 

tilitatum-auclor 
Mercurius, qui mente prudenti ornatus 

er.it : 
Vulcanus item cum Kis ibat, fortitudi- 

ne oculos-truce: urcumferens, 
Claudicans; fubus «utem tibia: multo 

molimine ferebantur imbecilla 
Ad ftojanos veio Mats pugnam-expe- 

dite ciens ; cumque ipfo 
Phccb-s intonfus, & Diana fagittis-gau. 

dens, 
Lat "nar;-ie, Xanthiifque, amanfque-ri- 

lum Venus. 
Quamdiu quidem feorsum dii a morta- 

libus erant viris, Ver. 15 — !£.; { e1<,.] Al. l^' f£ 1o. 

Ver. 16. TiWau.] Al TiirT avT. 

Ver. 18.— Je^ie.] Vide fupra ad y , 736. 

Ver. 19.— v£ft\n r igiva Ziu'c.] Vide fupra ad a, I75. 

^irr. 2 1 . — j\y.ifj.i: :i.") Vide fupra ad y , a6o. 

Ver. iy — <pjeva tij^o^hi.] Vide fupra ad t', 23, & ad 1', 
168. 

Ver. l6.— ftajr-iTTai.] Al. /xax<irai. 

Ver. x8 linoljo^tte-xov.J Centremijccri Jolebant. Vidc fu- 

du ad r3', 111. Ver. 30— tiVsj /uo'{ov.] Vide infra ad vcr. 336. 

Ver. 32. Eav $' i/utvai.] Al. Bov i' Mral. 

Ver. 35. — xkoro.] Si, ,-Exae-ai, dixiffet ; jam non con- 
lritifTet Temporum ratio. Vide fupra ad *, 37 ; & ad i, 153. 

Ver. 38. — x5fufla.'oX©-.] Vide fupra ad S', 816. 

Ver. 39. $c"£<&.d>tt!>rtiiiiAr, i .~\ " Apollo chryfocomes cogno- 
" minatur, a fulgore radiorum, quas vocant comas aureas folis. 
" Unde & «'xEj-e-Exo/txrie, quod nunquam radii poffunt a fonte 
" lucis avelli." Macrtb. Saturnal. Lib. 1, caf. 17. V'f. i a r a a o >: t. 

Tecoq Pij(ctiot f£ fi£y SKVdavoVy etvsK *Avt\\evg 
'E^s^osr??, otjoov os U&XW ttttTccQT- aXsy^tvrjq' 
Tpfoaq oe T£0fi©*> atvcq VTryXvQs yv7a eKucrcv y 
45 AeidiOTCtf) o9* opcvvJo tsto^coksoc nyjXstojvx 

Tsv^eci Xu[Z7rof4.svov i (2po]oXotyco tcrov * Apvjt. 

AVTUf) £7T£* fJLtff OfjClXov *OXVf&7TtOi ijXvdov dvSpCOV, 

'Qojo o Eptq Kfcc}£()y y Xacccro^' avs a^AOyvy, 
\\rar ore f£ -Graca tuSpov o£V}t]-/jv, T£tyj©^> szjog y 

£0 "AAAOT* B7T dx]ctCCV IqI$H7TM fACCKOOV CCVTEl ' 

Aus $" f Apv}C £T£pu(!cVy epspvy XatXocTTt *V<&>, 

^O^V KCCT CCKfO^CCTTjg WOXSWq T^CCSCCt KSXSVQlV. 

* AXXojs 'srccQ xZtfJcoevJt Bsojv £7Ti KaXXtKoXcovr. 

1 rig raq clfjL(poTSfisc fjcccKccceq Bsct GTpvvovjeq 9 
55 'ZvfA&ccXov^ ev o ccvro7g iptcoc prjyvvvjo Qaptiav. 
Aeivov o sSpovjirce 'srctTyjo ocvopcov ts Beccv ts 
'YiJ/o^ei/ ' avrdp evepds Tlocretocccov ertvaps 
1 caav ccTeipeciyvy cpe&v t at7retva Kapvjva* 
necvjec o lcrostovjo T&oSeq sroXv7rtcccKii "i^S", 
6o Kat KOQVtpxt, Tpcoo:v T£ TjToXtgy y^ vr t £q A%a:cov* 

* Eooetrev a vttsv^£v ocva^ evepcov 'Atocovevq-, Ll3. XX. 20I 

Ta"nJ'u Achfvi fane magnopeie fe ef- 

ferebant, q dd Achilles 
In -^cunfpe-^um - fe -dederat, diu enrni 

pugna ahftjnuerat tnfti : 
Trojanoa vero tremor gravis fubiit 

me mbra cuique, 
Tinr-ntes, qu&d viderent pedibus-velo- 

tem PeJide.ii 
Armis fplendentem, hominum-perni. 

ciei parem Marti. 
Sed poitquam ad turbam Olympii ve- 

nerant virorum, [con- 

0;"ta eft Contcntio veheraen.% populi 

citatrix : exclamabat vero Minerva. 
Stins int rdum quidem ad fnifam ma- 

nu-f.ieram, extra murum, 
Interdum fuper littoribus refonis altum 

i ociferahatur : 
Clamabat& Mars ex alia-partr, tbfcu- 

ro turbini fimili*, 
Acufe a fumrra uibeTrojanos adhor- 

tans j 
In f erdum pr<-prer Simoenta currens 

fuper Callicolone. 

S'c iftos utrofqi,e btati dii excitante , 

Commirerunt, interque eos contentio ■ 

nem irriimpe-e fecerunt gravem. 
Horrendu^n autem Intonuit pater ho- 

minumque dfumque 
Ex alto : at fubtus Ncptunus con- 

cufiit 
Tt-rram imTenfam, montiumque ex« 

celfns vertices. 
Omnes autem concutitbantur radices 

r^guse-fontibus \ise, 
Et vertices, Trojanorumque urbf, & 

naves Achivorum. 
Tirru t vero fubtua rex inferorum 

Pluto, Ver t 4,2. Te*- 'A^aio?.] Pronuntiabatur, ut opinor, T»?s 
*A%aio{, ViJe f'J?r"i ad /, 15 ; & ad i 9 539. 
Ve . .;-?. — : •;. i ] Al aqg&wtLvl', 
Ver, 45. AsiJiffTtfg S#\ | Vide fupra ad a, 5L 
Ver. :->.] Vide fupra ad &\ 810. 

1, ~Kao<T<TQ<&" aZ*. $' "Aflrfyn.] Nonnulli olim (no- 
tante Eufiatbio) ita nrerpungebant } Kgalegn* Xaoa-irv®- av£ 5" 
cil cet ut vox XaorTv®* ad 'Af?n'v*j referatur. Sed mi- 
nOs jp'-f. 

Ver. 49. — 'xt^c.] dl, 6VT0C. 

Vcr. 50. "aAXoT £?r driaaiv l^aTav juaxgoi ayrei. 

mtendit vocem, qua protinus omne 

Coniemuit nemus, Sc fyivx intonuere profund^. 

Mn. VII, 514. 
Vcr. 51. Aus lt* *Agnc.] Str&bo, Geogrefb. l,b. XIII, Jegit, 
v afa V A ;■ 

l' tTt j 2 . — w.Xroif.] -'?/. oro'Ai&'. Quod penr.de cft. 
yii», 53, — &iii|( E7ri KaAAlXtA»»*].] 'Aeirazx^ atift* «VCgl- 
ff9O0/xhvf t Ta ^aJgicv &£«v Xifojv* ■/ Ji KaAAi«c>.*vij Jc-»' w^-lAcc 

TtV©*. Scbol. 

Ver. 56. Alivcv 5"' £'e{o;7*;crE -ar*7ijf.] 

Hicpter omnipotens ter carlo chrus ab alto 

Intonuit &"- VII, 141. Ibid,— raVKf a\fyxv te &E*f te.J Vide fupra ad^o', 12. 

/^r. 59. r7a'v7E? £' iVcr£iV.7o. ] 'Fvi^)/E('af evexev T >inri, " n«'(7eC 
" 3"* kc-JiiQvlo in-vjtec -rooXLiTri^axt' "JJjjc, Kat xo^y^ai.'* MaX? ov 
^ap q^uac BC mciav t«c Ta^a^-Tc JJyaftV aVS T^v ^uVei *ivh- 
fxe:cav twv "nfxtli^v £aj^uaTa.v, T*iv £7Ti Ta axi'vijTa fxilderayiv 
/ arotJie-dfxE:&'. Arijlid. Qvintih de Mufica, hb. 2. 

Ibid.—- ■rroXu7r(g s a*y.] ^/. ■aroXu7n'3 , ax'^'. Quo modo legit & 
Codex Harleianut. 

Ver. 6l. "E^oWev S"' yV£'vEf0Ev dva^ Evi^o.v, &c.] 'TTrEj^ua. 

«] Ttt E7TI t£; ^fCjUa^fac <J>av7aV ( Ua7a,— ** "E^JeiCTEV O^* I/TreVEfSvJV 

M dva^ ivE^av 'Aijtet/Cu^* A »*"ac, &C«" 'E7ri^AE7rEic, eraTgEj 
ftic, dvappnhvfxhne; fx'v «x BdBgccv yn$ y avrS <is yvfj.vt /xivtt rag~ 
Tafi?, a'vaTfOJr*iv 3"e cXtf xj $id?a?iv Tt/ xoj-fxe XafA^diOvr^, ■Wa'v5' 
a^a, tf^aio,, aJijf, Ta §vr3d, nrd dBdvala, iifxa •n TOTS ^VjU- 
TroXEjUtrx} ^ufx ivJwsJe* f**XV > *AAXa iavTa ^o^t^d fxiv, vrXrv 
il fxn KaT aX\n}0^iav XafxZdvQifo, xj T*rav7a7rao"iv aflta, jc a 

^u^oyla to wjstkv. Lorginus, § 9, Imita;us eft hunc lccum 

VirgiRut : 

Ncn fecus ac ft qua penitus vi terra dehifcens, 
Infernas referat fedes, &: regna recludat 
Pallida, diis invifa i fuperque immane barathrum 
Cernatur ; trepident<jue immifib lumine Manes 

JEn. VIII, 243. D d Et 202 O M H P O Y 

AsKTctg 6 ex. Sfovx d)\]o, y^ totyre ' y.v\ ol V7>~e?(je 
Youotv c<.vx<jJ7 : rcis noreioduv evoci^u-v, 
Oixict Cs SvyjoTtri y\ olicivctToio-t <Qa,vtlv\ 

OiJ ~Zy,i^y.\i\ evocv-svjct, Tci ts c-vyecSTi Beot ivep' 
TcVtrS-- otjjx xi\j77&> topjo Beuv epi$t ^vvtovjcov. 
'Htoi Jc ycto evotvjct Tiocreiclctuvoc otvctKJ^ 
'lcrotr AvcXXuv <S>o'i'&'&>, £%i'v *« ■uf\eposv\of 
Avjot o E.vvotXtoto Bsci yXctv/.UtTic ' ' A§i\vy, ■ 

~0 ' H^ o ctvTec-yj ^utrrjXctactl^Sh, xeXct^etvtj, 
' Apje>j.tc io-veotioot, xcto-tFv^TV] 'Ekutoio ' 
A-i)to~ d clvTec-'f\ Qaix©->, £p(8fj©- 'Eppyc ' 
' Avjct d ctp 'Htpctig-OiO tteyctc ■srojctpoc Qct^vdtvr,:, 
' Ov sctvdov KctXeao-i Ssot, otvdaeg Jif Exctpxvdpov. Lib. XX. 

Territufque foiio e»ilit, & exclamavi 

veritus ; ne ei fuperre 
Terram refcinJerct Neptunus quaffa- 

tor-tem, 
Dcmufque mortalibus Sc immortalibus- 

panderentur 
Vifu-terriDiles, fitu-fentse,, quas hor- 

icnt dii ipu : 
Tantus utique f»rstus oriebatur, diis 

certaminc ,. tigrcfiis. 
Nempe contra Neptunum quidem re- 

gem 
Stabat Apcllo Phcebus, ferens fsgittan 

pennatas : 
Cooira Martem ver6 dea ceiia-oculis 

Minerva: [arcu-in- 

Junonem autem contra ftabat aureo- 

fign's tumultuu-venaticoiu-amans, 
D:. na fagittis gaudcns, foror Longe- 

jaculantis : 
Latonam aurem contra ftabat potens, 

utiliutum-auctor Mercurius : 
Contra autem & Vukanum magnus 

tiaviLS vortlcibus-prcfundus, 
Quem Xanthum vocanl dii, homines 

ve.6 Scamandrum. Et Ovidius; 

Inde tremit tellus, Sc rex pavet ipfe filentum 
Ne pateat, latoque folum retegatur hiatu, 
Immiffufque dies trtpidantes terreat umbras. 

Metatnotpb. V, 356- 
Et i.b. II, vlr, 260 j 

Diffilit omne folum ; penetratque in Tartara rimis 
Lumen, & infernum terret cum conjuge regem. 
Quorum de duobus prioiibus Iucis lollius, in annotationibus ad 
locum Longini jam fupra citatum ; " N.tere" inquit " viier.- 
" tur haec, & magnitudinem prae fe ferunt feorlum l-.cti ; 
" verum fi cum iilis Homeri comparentur, faciie quivis ani- 
" madvertet quantum todi^j- in Homericis fit veifibus, quan- 
" taque fublimiias ; fic ut ncmo, nifi qui plare harum reium 
" rudis fir, 8c afxi o-'Q j , non commoveatur, ubi haec lcgerit, & 
" cum ipfo Plutone dehifcentes fibi videie videatur inferos." 
De Virgihi por.6 loco ita Mjcrsbius ; " InterJum" inquit 
" fic auclorem fuum diffimulanrer imitatur fVirgilius,'] ut 
" loci inde defcripti folam difpcfitionem mutet, Sc faciat velut 
" aliud videri. Humcrus ingenti fpiritu ex perturbatione terra» 
" ipfumDitem patrem teiritum pr filire & exclamaie eucdam- 
" modofarit.— — Hoc Mjro non nanationis, fed paraboke loco 
" pofuit, ut aliud rfle vidcretur. Saturtial. lib, V, caf. 16. 

Ver. 64. oW.u. — ZjuEg&tXE*' £y-,t&£\ht, Ingcnioe hasc ad Ttr- 
ram rcj/ram, e feren^s Lutia? regionibus profpeftatam, tr2nsfert 
Plutarcbus : 'Ereiva; F it [to«; I» n (JxAi) xalbtiiSild:] v<,fj.ai 

urO.u ixaXKov alroBaUfj.acral T^v yr.v, a$&g£tf«c oTov voroc-d^u.r,v 
«; .':■, tk waVToe Iv !/'%"; j Ofti^Xai; >j viJiial. Jlatparvojusvrv 
«/nf<7r!c x, -ra-rtuv.v i, axuii)» x°-<'"s E ' ?"" •futrsi [ift/sil j 
T{t<pii ixiii^ivla xul-riu,;, dvattvciic, Ssf^oTnl©^. Knv ti too9i'v 
ni'To7? ifvivoilo tojv 'Ojunflxaiv TaTwv dxStrat, " i^uspJaXf, 

" tujaSsvla, Ta' ts c-vyiutn Sttoi m it " toi't« fnVao-iv d- 

nyyZc -atft t» ^«jjia tbtb Xsfso-Sai, k) rlv abr.v IvTaSfla k) tov 
■rafafov isWlurdM, y»v U fjiav tivat TnV ItXrivKv. De facie in 
orbeLura, Caeteiim vituperat hunc locum Plato : As~ S>i (oSc 

«OlXtv) *>as S7Tlra1i;v *, •svfj! tiJtOT ToJv ftMxv ToTc iTTIXElfiViri Xsj-Siv x) Js?a-9ai /*ii Xo JojsTv aVXoj; S-TU rd iv ."Jl-, d>.l\d ftaX- 
Xov £7raiv=rv, a!; £ t' a'\nSiJ Xifovla; «f aj\}.EXi | ua toT; fx£XXt'o-| 

jj.a-jtifj.of; ic-sc-im 'E£aXsiJ.«Y*sv aja — liravla Ta ToiaCTa— 

" Oixia S s SwloTo-l k) dSavd-TOltrl <pav£l'>l r^SjJaXl' 6U{«JevIa, Tii 

" te c-uytncn 9eoJ tr/S;-." Tti7Ta k) t» toiauta md-ila 

tirai;ailr,cr:fj,tia "OfoijA ts k) tu\ a>X»; H7ol>i1ac fj.n x*Xs7ra:v£iv 
av iutyt>atfai/av «x o!s u wontlixa k) r.Sia toV; trctXi'; dxic-iov, 
a\\ trta T.7.- ,..'.. jri^a, TZ-rhTJl rnlov aKtittv -so-auri K d^.ar.V b ; 
3":'t :Xi'j9-pc; e :>.-.!., Svktiav SavaTir f*aXXov trr£cpet»»;f*£Vf;. De 
Re t ubl. ..' 

iiid. — aiUvaToin.] Similiterque infra -vtr. 77, 87 j rTfia- 

,«■' f.:-//.:'.;' tcier. 113, 'aJimW Vide fupiii ad 

a, 398. 

Xttid.—po.vzi».'} Cod. Uarleian. ■*>a , .-' t v. 

Ver. 65. 2>ejSaXE', fjfanla.] ifj.itiu\ia fJ.lv ri olxifjala. 
Ttt p.hi i 7 n, a-rto t'x Stptttftia E.vai ^ fayjj tr\rl^r,, Porpbyr. 
t^i-.t.i. tlotncric. 9. 

Vimque Deum infernam, tc diri facraria Ditis. 

Mn. XII, 199. 
S.c i\ .d Hffcdum, "Fpy k) 'H(Vl!j. T/«-. 152 ; 

...'„'.. i; Ef/itvEvial oiijcv stpy-t>S d.ttao. 
Quem ad lucum Gatakerui ; " EufoJtvla (inquit) malim vertere, 
•' fitn ibpum, qnim cum interpretibus, /atum." Annotat. 
in A r .tot:im.m ; Lib. IV, ^ 6. 

Vtr„ 66. tW©. a;a xliiTr©- u(io SsaTv {'{.J-i *r.'H;'v1av.J 
Poft hunc verfum ioferit Barnejiu: ; 

A»i Tori Jii^ioajili riflo-lioivjv k) 'ATrdXXwv » 

Sed, ut opinor, nulla fatis idonea auiloritate. 

Ibid. Tcc-cr&. dga,] Tantus ulique — , 

lbid. — kivitI&'.] Vide fupra ad £', 455. 

Ver. 68.— U w1sfdEv7i.j Al. tsjliptOac oieruc. 

Ver. 69 — vXauxojTri; 'Arjiiv»,] Vide fupra ad_ d, 206. 

^.-r. 72. — £»*©., fjitvi©-.] Vide fupra ad d, 51. 

«^ir, 74., "ov aavflcv xaX£»«-i Ssoi, it^sc Ji Ixa/vtavJfov] Taiv 

Jil— I A I A A o __ r. 

7 C ilg 01 Ja .J.o. _.!//_. crewj/ ._-__.' avrao A%iAA£U? 

''EkJoo©* c:C\a y.d.Xtg-a XtXatSTO cvvat of&ikov 
Iip apioett) ' tQ ydp o__ fiaXtc-a ys Bvfiog avuyet 
Alft-cfjQ" arat' Apv\a, TaXavptvov 'ixroXsfitc-^v. ■ 
Aivzlav o i9vg Xaocco®^ uposv 'AvoXXuv 
8o 'Avtix TlfjXsutv®*, svr/ris ds ol fisv®^ «jb. 
Ttei ds Ti.fidfj.oto Aw.aovi stcra\o (puv/jv, 
Tu fitv settrdfj.sv^ ■uTfr0os(pr l Aiog vtog AttoXXuv ' 

A^ivsia, Tcuuv (laXycpops, tu"<: toi airsiXat 
Tag Tpuuv (3acriXsvo-iv virso-yso oivotro\aCuv, 
8( Y\y,Xsiosu ' Ay^tXrfig svavTtQtov T-roXefticstv ; 

l ov o avr Atvstac aTra[j.stv>ofj.sv^> ■w^ocrssnrs 
Tlftafxtav;, ti fis ravra y^ £•;. sQsXovJa xsXsvsig, 
AvTta TIyjXsiuvQ' VTrsp&Vf/.cto f/.ayeo-Qat ; 
u ju. <}/_.s i/uiv __ r p-.r_£ ■drcouy.s'^-- avT Ayjhrfig 
90 ETJjcrouctj, «AA -/\ov\ fj,e ^, aXXo\e oucl (poQ>y\crev, 
'E^Ibijj, ors /___-* i/ eirr\Xv9sv r i fj.sT'eor\crt' 
Tlspcs oe Avpv/icro-ov y^ T\-/\oacrov ' avTxp sfj.s TLevg 
TLtpycrxM' , oc fioi iirupos fisvQ» Xar\iv\pd ts y-es.va. 
H x. edu[/,r\v vtto ^epo"»i/ A^AA'/jof y^ A§y\vr l q, 
95 "H 0» wpoo~9ev IQcra ridei rp..©-, r]S' ev.eXevev 
EJjg-- yaXrcetu AeXeyac y^ Tpuag evaipetv. 
Tu _?>_ eg- 'A^iXrfig evavTiov dvooa fiayecQat ' 
A.e» yap ivapa etc ye Beuv, oc Xotyov dfMvet. Lib. XX. 203 

SIc qurdem. dii contra deos ibant : At 

Achilles 
Heclorem contra maxime cupiebat pe- 

netrare per tnrbam 
Priamidem : nujus cnim potilTimum a- 

nimus jubelut 
Sanguine fatijre M^rtcm, invi-fh.m 

bellatorem. 
^neam autem recla copiarum-con- 

citator movit Apollo 
Contr;i 1'eiidem, immifitque ei animos 

validos. 
Filio autcm Priami LycaonialTimilavit- 

fe voce : 
Huic fe cum-animilaiTet, eum alhcu- 

tii-s eft Jovif riJius Apcdlo : 
'- ALma, Troj-norum princeps, ubi 

tibt mina?, 
(< Qujs Troianorum ducibus promififli 

convivms, 
€l P( lidem Acbiiiem contra pugna- 

rc? 
Illum vero _^_neas refpondens allocu- 

tus efl : 
*• Priamide, cur me h^c Iicet invi- 

tum jubes, 
ts Contra Pelidem fjpra-modnm ani- 

mofum pugn.ne ? 
" Non enim fantj_m primum pedibus- 

vclocem contia Achillem 
" Stetero, fcd dudum me & al ai ha- 

fia fugavit, 
'* Ex Ida, quando boves invafit no- 

ftfHi 

** F.v.-rtitque Lyrneflum £: Pedafum : 

f.d me Jupiter 
" Strvavir, qui mihi excitavit robui* 

vclociaque genua. 
" Certe omnmo domitus fuilTem fub 

mambus Achiltis Ss Minerva?, 
'* Quae ante eum vadens dabat viflo- 

riam, atque hcrtabatur 
" HaftS arrea Lelegas & Trojanos in- 

terficere. 
** Ideo non poteft contra Achillem vir 

mortaUt pugnare : 
u Semper emm adeft unus faltem deo- 

rum, qui perniciem avertat. Kx\ .* d.XXuc r_ y I9v jQeX©. vreTST, «T etvoXJysi, " ^_ , ,«*oJed_in„! ,UC "** tdum IOO Opii/ %pooj dvdpofisoio SieX9ey.ev ' el ae Beog -me^ nequ 

Antequam corpus humanum tranfj- 
degcrit : Si vero Deus ipfe ^twvyjwwv to fj.lv -nrgoyEvi^Efov ovojwa &; Siut; a:a<piftt rroin1r)f f to Ver. S2. Too ^urv EEtcayusv^..] Vide fupra ad y, 389. 

ii ixitaym^m t\c nv9f_or-c. Scbol. Vide fupra ad £, 291 ; & y lr . g ; . nn*£i$£tu.] Sic fupra vtr. 77. r: £ i<< l _i}£i>. Pro- 

"> 4°3- nuntiabatur TlrMtti» — — n^ia/xiin. Vide fupri ad _, 1. 

Ikid. — £av„v x->.E..i.] _oni~ ii ^ Ixa/xavi^ _o1_,aoc Ver. 91. — i7m'Xi/8Ev.] Vide fupra ad 5', 48S ; & ad /, 20;, 
f«8_ OT { oe_T_ oto.eTv »«o jj tov "0/_n ? ov t ».„ _>7l -v._/x«J e _, Ver , 92._Ai, 5 y .o-_.] niMc twv •T„wrW_» ©nf_v. -<-.o/. H_v8ov _- { o_arogE.Eiv avTM. Ariflot. de Htjicr. Animal. lib. III, 
«^. 2. 

Hinc albi , Clitumne, grcges . Virg. Gtcrg. XI, 146. 

Ihid,— Sxa ( _avSfL;v.] Cod. Harleian. KnfAavSpav. 

Ver. 77.-_t_ y_f pa /_a>.(r-a.] Non hi_ fupervacaneum eft 
iftud fa* fed vim habet in conneflen.S fententia cum eo quod 
prajceflit ; _■', 91, 114, 334. 

Ver. So._-lvJ)'xE 5"e oi /xev©..] Vide infraad f.r. 110. 

^.r, ?i,_ -aux-ovi luralo <f>„vuV.] Vide fupiaad v', 45, /./_._— nr^acrov.] nolajuoc 'E»i;. T.vTy, >^ t:7tI_i-. Sckcl. 

Ver. 95. — ix=>s_sv.] Vide ad 7/. a', 37; „ v', 84. 

Ver. 96. — uAeT-c.] TiJ; ••. 'b>M-it '■>".. am ris @trc-a\!a; 

_•£ _T_c XaTolX- vlaj. -fZ'./. 
/V.r. 99 t3 y'.] _4/. t_ }'. 

K.r. 100.-— ii }_ Jteo'j _i« "ic-dv ts.Veiev 07:>si_a te>);.] Sic 
apud Euriptdem ; 

Oi }i 5i/**ixo. i'_c -XTOy rfxac Ineair.rTav 

"AvS^sc, ot' nv T_ -..ojv 1^iV_ -i/„.f OTtfoif. _-Tix»;'o.i8r. 

Dd » ^.r, ~* ^E^ualem traheret lancem vicloriae» 

non me Vdlde facile 
" Vinceret, ne quidem fi totus aeieus 

glorietur efle. 204 o M H P O Y Lib. XX. 

Icrov TSiVSiBv -~ro\su~4 reA^», v fts f/.cxAcx piot 
N*zi?<r£i, »T sl wufxctXKS^ evxe]cxi Eiyou. 

\ to -* / 1 5- \ v "^ ' \ \ \ * Hunc autem rursds allocutus eft rex, 

Tov 6 ctvrs -~tootsc17TSv txvoc^, Aioc viQq> Attqaauv j ovis fiiio , f ApoIIo . 

t / rr ■> / \ /->\ q. ~ " ct Herus, quin & tu deos fempitcr- 

105 Eii^eo ' y^ $s Qs (f>a(r\ Atoc Y.ioy\q 'A^poom^ 

9 £}cFsydfjcsvj JCStvt&> Ss xef>siov&> ex Se£ er<v. 

C H J£ ^ctV A/oV V0\ ^ <T e% cLxloio ysoov]^. 

*A\\ I9vg (plos ^aXxoi/ ctTEt^soCy ftqSs Qs -~rcxfL7rxv 

AsvyctKsotq s-TEEtrcrtv lx7Tq\q£7TEtlj) x^ c&geiri* 
I 10 A £lc~ si7rojv, s/x7rvsvcrs f/svl^ f/syoc wot t usvi Xam* 

B5J Se Siot 'WQOfJt.xxtoVy xsxcpv9fA£v&> caQo7ri xx\xu>. 

OJtT eAa(T 'A/%iV«o isrtxiq \e~)kco\evov v Hpyv, 

*AvTict TiyiXsicov©^ icvv } txvtx x\otfjtov ctvoc-tov' 

*H (T LXfJLvhq KCt\E0~CtO-Ct BsV$ fJLETOt ftvQoV EEtTTE ' 
I I 5 ^>pCC^£0~QoV $VJ Qtytoty TIOQ-EiSctOVy >Cf 'A97JVV} y 

*Ev (pQBjlv VftSTE0V10~tVy QTTCeC; sg~Ctt TtXOE SgftX* 

Alvsictg od* s&y, KSKOgvQfLEvl^ ctiQoTTi ^aAjc^, 
'AvTict ILjAe/W©^" cxvYjKS oi OcTS^ AttoWc-jv. 

*AAa' CtysQ\ r]fJLSi'q TtTSp fJLiV CX7T o\ C-CtiTT U) fJLEV 07TiQ~0~CO 
I20 AVT0QSV ' 7) TiC ETTEiTCt Ky Y\fJL£ttCV A^/Xl}/ 

Yl0i0£*Ctt7}y GOiy OE KpCXT^ fJCtyOty fAljde Tl SvrUCt) 

AsvectQlo ' ivct EiOYj % fjttv (pi\sxo-tv otptc-Qi 
'aQcxvcxtcxv' ol ctvT ctvsfjcd)\iOt^ o*l to --rctpoc -zvsp 
A^Ojcrtv cxfjtvvxo-iv -~ro\'fJtcv x^ OYjtoTYjrct, 

l 25 Tlctv]sc J' Ov\VfjLTi0i0 KCtTY\\QoflEV CtVTtOtcfjEg 

TyjctSe ttctxVS^ iVOt r 1 ^ Tl f*E]& Tpcvsc~G~i tstxQY\o~i 

T/1-flEDOV' VCTSpOV CtVTS TCt *GrEi(TE\ctty OtTCCt Ct LXiSCt 
YuVOflEVLO S77ElY t C~£ /\iVCO y OTE fJLiV TEKE fJLY t TYip. 

Et ^ *Axt\Evg » TLXVTct Bsccv EK-rEvaE^ctt o^rjgy u Precare ; nam te aiunt Jovis filia 

Venere 
" Satum effe, ille autem infericre ex 

dca eft : 
" IHe etenim, e.x Jove eft, hsc veib 

ex marino fene. 
** Sed recla infer aes indomitum, ne- 

que te omrino 

,( S;evis verbis avertat & minis. 

Sic farus, infpiravlt animos niagnos 

paftori populorum : 
Proceflit autem per primos pugnatores, 

armatus corufco a?re. 
Nec latuit Anchifa? filius candidam- 

ulnas Junonem, 
Contra Pelidem vadens, per turmas vi- 

rarum : 
Illa autem in-unum vocatos inter deoi 

verbum dix;t j 
lt Confiderate jam vos, Neptune, & 

Minerva, 
* ( In mentibus veftris, ut fe-habebunt 

haec opera. 
" ./Eneas ille ivit, armatus corufco 

a?re 
'* Contra Pelidem : impulit nempe 

Phcehus ApoJio. 
*' Sed agite, nos tamen eum aveita- 

mus retro 
" Ulinc: aut a'i<juis utique etiam no- 

ihum Achilli 
" Aiflet, dcique robur rrjagnum, ne- 

que quid an.ro 
** Egeat ; ut fc : at, ipfum diligere po- 

tentiflimos 
** Inrjmortaliurr. : hi vero inanes, qui 

haclenus ut.que 
** Trojanis defendete-conantur praeli- 

um & ca;dem. 
** Omnes autem de ca?Jo defcendimus 

interfaturi 
V Huicpugna?; ut ne quid inter Tro- 

janos patiatur 
** Hodie : in fjflerum veio ea pitie- 

tur, quscunque e. Parca 
" N^fcenti nevit lino, qujndo ipfum 

peperit mater. 
•* Si veid Achilles non haec deorumdi- 

dicerit ex voce, Ver, 10T — $ fj.i ,ul>.a. pia.] Ira ex Cribus MSS, et ex Eu- t«j. Plutarcb. de vittute morai, Jubfincm* Vide & fupra ad 

fiutbie edidit Bameftut. AL u fxi y.a,\a pi~a. Pronuntiabatur, 6, 185. 

ut opinor, » ju= pa-M- p*. Vide fupra ad f ', 461. ^cr. nz —>MvHvXiw *Hgnv.~ Vide fupra ad l, 92 ; et ad 

~~er. 103 — 132. T« t — Tnt 5"'J Vide fup^a ad a, 21 j ad a, 43, 58, Sc 551. 

/,2oo;etad &', thc. M*\l Bsrntfiut, Tov^' TnvK y er> 1I5 ._n ^rW.] Cod. HarUian. UoruUvy. Vtr % 104 — ttXXci yt.~ Cod. Harleian. «XX* aye. 

Vtr. 100. — ifA.7r\tu--E fA.£v<&* [xkya *-oifj,ivi Xatwv.] Kal ■arEf' 
toc fJ-e-X."-'* T0 '--aQnrixh £ to hQxciolifoe-f dvvrroq-arov sc;t Kj 
dfiTTnrov. a O &s thj (*Jt6e "Ofxn^^ IfAKQ.Cv tyo-t to!'c dv&^XTtoif, 
(;«iC t.nosv ■■ ■■ (< tfxiTViVo-t (W£v©- fxiya -uoifxivi Xaajv.") 
K^Qdfri^ C£fj,nfAa Ti Xoyia-fAy ^ '^X.~l xa T0 fsdb&* -cpT-iQtv- Ver. 118, & 138 — *orCoc*A9r:XX(uy t ] Vide fupra ad d, 43. 

Ver, 1 19.— x7roT£ot7ra~fj,tv.~ Al. diror^olwfAiv. 

Ver. 122. — f(XEtfo-iv.] Vide infra ad ver t 304. 

Ver. 123. 'ti&avaToov.' Vide fupra ad o, 398. 

Ver, 129.— ^gwv IxTrsfVfTat.J Ah ~*exv ex wiu^ira.i» 

Vcn iAIAAOr T. 

130 AeitreT 'e-xetQ', ots xiv ti; svczvti£ ov 9tog 'ixQy 
'Ev iroXtftu' yjx.Xs7To\ le 9to\ <p<x.'tvtcrQoct ivxpftTg. 

Tr,v d ypei&er \irenot liocrsiSecvv ivo<riyQuv' 
' Hov], firi xxXe7rcuve srcxpsx voov iSi ti Qt yarj, 
Ovx ccv 'iyuy sQiXot[ii 5«8j e^tSt ^vveXeicrcreu 

x 35 'Hpiois ne. «XX»?, eirttr) -zroXv (pi^spot ijpev. 
'AXX' rjpetc fi 'eirtiTcc xocQe^ufjctcrQtx. xtovjeg 
Ek nruTH tg Qn07rir}v, •sroXtft®* <T ctvSpscrcri [ttXricret 
Ej di x'"Aarig ctpyr.crt P^XK' $ $ <>"£'&■ 'AttoXXuv, 
*H ' A %'Xi5' icryucri, k, ix slucri ficcyscrQctt, 

I4O AUTtx' tTTtlTCt Xj Ctflfll TtrcXp' tXVTCCpt Vt7x@^ OOttTXl 

QvXott .<?©-• ftciXoc S' uxot SiocxpivQivjctg ci'u 
*Aif/ tftsv OvXvft7TovSt, 9tuv fctQ' ofirjyvpiv ctXXuv, 
Hfttrtprig vtto yepcrtv ccvcclxv) 7<pt Scxftivjctg. 
* Q.g ctpcc (puvTjcrccg yyycrocjo KvctvoxaiTrjg 
145 Tt^y^ tq ctft<piyv\ov 'HpctxXrjog 9tioio, 

'T^rjXov, ro \x ol Tpwe<r x) UcxXXcig 'AQrjvy; 
Tloteov, oppx to xtJtQj V7TtX7rpo<puyuv dxioiTo, 
Ottttots fttv Qevociro ocir •qiov©* sreSiovSt. 
"•EvQoc Uo&nSctuv xcct ctp' 'l?e\o, x) J9eoi ctXXot, 
1 5° 'A'"'? , ' ^ «V ^f^'^]ov vecpeXrjv ufiotcriv ecretvjo. 
Ot S hepucre xccQigov 67T oQpvcrt KccXXtxoXuvrig, Lib. XX. 205 

" Timebit utique, quando quis contu 

deus venerit 
" In praelio : terribiles nempe dii, 

quum apparent manifefli. 
Huic autem-refpondit deinde Neptunus 

terrie quaffator : 
" Juno, ne fievi temere : neque enim 

omnino te decet. 
" Non ego fare velim deos ad certa- 

men committere 
" Nos alios, quuniam multd fortiorei 

fumus. 
'• Sed nos quidem jim confideamus 

poltfii 
" Ex via in fpeculam ; prcelium vero 

moitalibus curie-eiit. 
" Sin Mais incipiat pugnjm, aut 

Phcedus Apollo, 
*' Vel Achi.lem.inhibeant, & non fi- 

nant p-jgnare ; 
" Tum confeftim & iiub s e vefligio 

cei t„men orittur 
" ConfliaGs : peiqna.11 autem ceJeri- 

ter decreto eos praslio puto 
" Redituros ad Olympum, dcorum ad 

ccetum caeterorum, 
" Noitrarum virtute manuum necefli- 

tate violenter domitos. 
Sic quidem locutus pturibat Csruleus- 

crines 
Ad murum aggcre-faflum Herculis di- 

vini, 
Altum, quem quidem ei Trojani & 

Pallas Minerva 
Condidcre, ut ccetum fugiens evita- 

ret, 
Quando iofum peifequens-agerct a lit. 

toie ad-planitienu 
Illic Neptunus quidem confedit & dii 

caeteti, 
Nefuamque fcindi nubem humcris cir- 

cumdederunt. 
Ii veio eit-altera patte fedebant in jugis 
Cdllicoiones, Ve r. 130. — "te XEV Tlt.1 Vide fupra ad ?', COi. Ver nr '.^' •,, ,»■«. -1 „ 

J r E ' 5 * yer - »4S-— «r*T"««Tov H r «x>r©-.] Qua ratione, ultima 

Vtr. 134 — £ m \dmt.] A!. %vn\£m. M.nus refle ; fe- * ocis &P&X"™ hlc producatur j hem vraTh;, ter. iSjj vide «undam enim corripit : 

a^KV i).d(rai 'arcXifxoio. 
V,r. 135, "H|UE3c.] Pronuntiabatur 'H^ua; fupra ad a, ei. 

', 413- v "- 146 — t;' fV.J 2>urm fcilictt . 

Ver. 147. — "*£« to xrTrof.] ti iTv ; (^sVai nc £r) *B: V ■ Ibid — fjjljjc, ^sv ] Al. <pE{Ie£« t-.^h. Quo modo leg.t Sc [ T '* " A ( 6 (" ftf*6>Wt™ vps U- ; "EfiifE ipiiVni^" £ h Sam t 
Codex Harleiatius. a\ac C"^aX\io-Sai m e c( JJ. OT , Si„ g J £ „ ( i t ^fa _. ai - 0(U „. 

Ver. 137. "ExTiraTa e C ^xojrniv.] 'Ex *»« vtoralvfdnt iK, ^' '"^l*^» *npyni(t**®>, ix.>« 5 t<:» om(«A*i» V e 9 f « 
;,'; Tiirov £x67n«\ E^ovla. Scio/. 

/iii/. — 34>; ( a'&. J' a.^EJ-o-i ^uEXnVsi.J 

Bclia viri pacemque gerant queis bclla gerrnda. 

Mn. VII, 444. 

/'«•r. 138. 1\ ti x' 'Aflfi^f,^,;, S 0.»"?®- 'aotX^hjn] 
^i*/. Ei ii *' , A{iie«{ X »« 1 ^,;, ;ji c rC©. 'AttoXJvw. 

fir. 140.— ofETTai.] yf/. o^Tai. 

Ver. 141 — Weiv3£»1«f.J ^/. Ji«x{it3e'v7«c Quod ferri non 
poteft ; antepenultimam enim neceflarid corripit. 

Ver. 143 — avoTx,.] Cod. Harleian. «Wxoe. 

/^tr. 144 — Ktw»» x «iTi)f.] Vide fupra ad «', 43, 58, & 528. •lo-Trej X«?«f exir»,y.«iri Jeo^evoic, 11 Xo>uc x{«'veo-i», itril!6>.iri. 
Ai» j) OajaVn^a tJ» iim, i» «r c TaiVa nroisr, j,e'fc»ev 's: ; 
T °> -" noi';ev, ?^ja to xJt©- jTrlnTr^uyeiti dhioil).'' 

Phtarcb. S^uaft. Plaiomcee, fub fincm. 
Ibid. — aXsoilo.] Al. dUJat. 

Ver. 148 ££u'ai7o.] Cod. Harleiav. QivoCo. 

Ver. 150. — vnpEAnv oojuoio-iv eV«v7o.] 
Nube candentes humeros amiflus. 

Horat. Carm. lib. I, Ode lT,ver. 31. 
Vcr. i5j._V o\p.-uV, KaXAixoXa/mc] Sic apud Virgiliumi 
•fuperciltQ clivofi tramitis undam 
Elieit Gtcrgic. I, ,08. Ver. 206 O M H P O T 

'A//<£< (T6, Y,IB $0;£e, y^'A^YjX T>r)oXi7TCL$OV.. 

'^Xlf 01 fitev h' exdrepOe naGetccjo ■fufnouvjss 
BvXuc. ' ufyeyevcn Se cvo-riXeye©* ■sroAZfjtoto 

Kf "Qnvecv dfJtcpoTepoi' Zsuf <T r//u,ev& tnj/i, x-eXeve. 
Tuv cT ciTrctv etrX^TBii -nredicv, y^ eXuy.rjfjO 3/aXx.u 
Avocuv X" t7T7ruv xapv.uipe ce yaia TTooevcriv 
'Opvvfnevuv dfiv^tc. ' ovo 6 ctieoec, e^o^/ upi^ot 
'£? fjcerov dfJttyoTepuv QvvtTrjv, fjtifjtauTe f.tu^jerdui, 

l6o Atvetsts t 'AFxio-totSys, x), Sioc. 'A^iXXevg. 
Atveiug ce •arpwT©^ UTretXricug eQ.eQrjXU, 
"Nevg-d^uv xopvSt tGpiapvi " utuo ucnrtou Bnptv 
n^ooSev £%£ crepyoio, Ttvu(rcre $e yjaXxeov £1%©^. 
TlyXeiSriC tY eTepuOsv evavTtov upjo, Xeuv ug 

165 ~Ltv\r\c, cv T£ iij ctrSpeg dirox\dfJtevat fjtsfj.uu<rtv, 

*Aypof*.evoi, tstu; ojju.®- ' oe, ■srpuTOV jjc uTtcuv, 
'Ewfjat, d.XX' ore xev Ttc dpr\t9ouv ui(r\uv 
Aapi (2uXr\, euAvj ts ^uvuv, -urepi r dppoc ooov\uq 
Ytyvejui, ev Je T£ 01 xpuoiri crevei uXx.fJtov 's\top, Lib. XX. Circum 'e, arcitehens Phoebe, & Mar- 

tem urbM:m-valiatorem. 
Sic hi quidcm utrinque fedebant ccn- 

fulunres 
Conlilia ; incipere autem gravtm pu- 

gnam, 
Pigrabantur utrique : Juplter autem, 

fedens ahe, infltgsbar. 
Illis vero totus. impletus erat campus, 

& fulgebat a?re 
Virorum & equorum ; icl\>nabatque 

tremens terra pedibu? 
Concurrentium fimul : duo autem viri 

longe fortifiimi 
In medium urrorumque congredieban- 

tur, ardentes in pugnam, 
./Enrafque Anchifiades, & nobilis A- 

chilJes. 
./Eneas autem prinumi minabundus 

proceflit, 
Nutans c?flide valiria ; ciypcumque 

cum-impetu-verfitile, 
Pr:etend-!b2t pe&ori, vibrabatque asre- 

am hafiam. 
Peiides veio cx-alteia-parte contra ru- 

ebat, leo veluti 
Exltblis, quem viri interflcere animis- 

ardent, 
Co gegati, totus pagus : isvero, pri- 

rnum quidem comerrnens 
Jncedit ; frd quando quis prielio-impi- 

gmrjm juvenvm 
Hifta ferierit, contorqutrque fe hians, 

circumque fpuma dentes 
Oritti-, mqueei corde gemit g^nerofus 

animus ; Ver, 152. — *)';£ <T<;7£e.] "AttoXXov to£(ke, a7ro -rm livat, Sclol. 
ALr',u. Vide fupra ad d, 43, 75, &: ad 0, 365. 

Ver, I53. — ?'.] Vt jam dxtlum eji ier, 149, 151. 

lbid. — xaflgwtV] AU xaBnalo. 

l'er, 156.^-»^ \*>i[ATf£\<) xal.x.'".] Vide fupra ad t', 362. 
Ver, j^7.— jtij-xatgE Ji yata. <aro5 , =j-5-.v.] Vide fupra ad 7', 

S 6 3- 

Ibid.— xa--xiifE.] De hujufmodi ovo^taloTroifa, vide fupra ad 
o' t 455. Aiayxlv-rat li. n agtln I t?c ovo^uo^io^oi a? t5 xafxatgEiv, 
CTE ttJc ynq fjta>i?a ^TctfirS xalE%v%a[AfAivris, Xmtot &(«ff-( it' 
«vt?c. Euftjtb. 

Ver. 158. 'Offrvfxhm."] Vidt fupia ad y',260. 
Ver, 159. — ^E/u-awTE.] Vide fupra ad x', 46. 
Ver. 160. A.veioc t.J Verfum hunc in uno MSS deefle 
annotat Batvejiui, 

Ver. i6i.-— 1»e£»)'xei.] Vide fup*a ad «r , 751 ; & ad £', 49*. 
Ver, 162. Nt:;c-a{ft)v x'^t6i.] Ita infra^» 3 T 4i 

— — x^udi V tirivtvt tyattvn. 
Ver. 164. lln\ti$ne. J' ETEgwfisv tya»1i'ov wjT« y *twv *<] Simi- 
liter Hefiodui : 

Ativ:v o^aiy ieeftffi) h,iw *jc ■ ■ ■ 
r^awiowv ^* iffco:^ Jsivov, arXiuga'c te ^ v^uvc 
Ougn ^*af-ija)v •eeto^c - ! ^Xa^ci, «Ji tic ai/ray 
EtXji | ? uvta 1$mv Cx&w iKQtiv, Q$i fxa^tffBat, 
T«V€^ ag' ■ 

'Atf-flric 'fljaxX, [vfr. 426, 43«. Et FirgHius: 

AttoIJirque animos: Po»norum qualif: in arvis 
Saucius ille gravi venantum vulnere peclus, 
Tum demum movet arma leo ; gaudetque comantes 
Excutiens cervice toros, ilxumque Jitronis 
Impividus frangit telum. Sc fremit ore cruento : 
Haud fecus accenfo glifcit violentia Turno. y£n, XII, 4. 
Ut fera, quae densa venantum fepta corona 
Gontra tela furit, fefeque haud nefcia morti 
Injicit, Sc faltu fupra venabula fertur. Mn, IX, 551, 

Et Lucanus s 

fic cum fqualrntibus arvls 

y^Efliferae Libyes vifo leo cominus hofi», 
SuMedit dubius, totam dum colligit iram ; 
Mox, ubi fe te va 1 fiimulavit verbere cauda?, 
Erexitque jubam, & vafto grave murmur hiatu 
Infremuit : tum torta levis fi lancea Mauri 
Haercat, aut latum fubeant venabuh peclus, 
Per fermm tanti fecurus vulnens exir. 

PbatjaL lib. I, ver, 205. 
Porrb Mtcrcbius pofteriorem VtrgiUi locum inter eos c tat in 
quibus Virgilius Homend carminis Majeftatem non a-quat. 
" Videtis in anguftum Latinam paraboJam fic efle contraclam, 
<« ut nihil poflit efle jejunius. Graecam contra & verborum & 
( « rerum copia pompam veras venationis impleffe ? Lib.V. 
<ap. 13. 

Ver, 169. nfviTai.] Al. Thvrai, Qatd perinde </t. Nam 
yivofjtat primam producit. 

uu, I A 1 A A O S Y. 

J70 Ovoti oe -TrXivpx; re >t) \~~yt~t xuQOTecuBev 

Mxg-iejat, K ^' «otoi/ e7Tc]pvvei ■cx-yecr-.o-dxt ' 
TXxvxiouv o tSv, " ^oti f&evei' r,v\tvx ~~re(pv- 
'Avopc-v, •' xviog (Ddttjoct ~~tputc- ev ouiXca' 
' flg 'A%(X>; UTpvve ■iev&> y^ BvyJg ~lyi\vua 
175 Avrtov eXhi-tevxi --eyxXrjop^ Atveixo. 

Ot ore dr, %-eoov r,o~xv in xXX%Xc ic~ tv tovjec~, 
Tov -zrpoTep©* ~~Tpoo~eti-~~i -~Tccy.'xr\g oTog A%iXXevg' 

Atvetx, Tt crv, too~o~ov o-iiX<s ittoXXov e~reX9uv, 
' Es~vg" ■) o~e ye Bvuog e-tot '■x-^e--x--d xt xvcayet, 
180 'EX-ro-ievcv Tpw£(TO"ii' xvxrjtv t-T-ToSxuoto~i 

Tt-trjg Trjg Yl^tx-ca ; kt-Ip etxev ~fC l^evxpiPrig, 
Ovtoi Tiivexx ye Ylciix--©* yepxg ev yep\ B{cret ' 
Etcrt yocp 0* ~~rxideg • oe e-i~reS&>, ■tS' xecrippuv. 
H vv ti Tot Tpu-g re-iev^- txijcov, e^o-r-ov xXXuv, 
185 KxXov pvjxXtvg y^ dpapvg, ocp-ot, ve-cyjxi, 

Atxev e-te xjetvr.g ; -r-xXe-rug 3e cr eoX~rx to pefcetv. 
"Hti-- p, a~e ye, (pi-pt, y^ xXXo]' $v~\ p'o^r\crx. 
H v -lefAvri, ore ~~rep Qe, fzouv cctto ■aTvov lovjct, 
Tevx xxt 'ioxtuv opecav Tx-^eecro~i woderrcrt 
jgo KxpirxXt-cug ; rore 0' irt ■lejxTpo-TxXic^eo pevyuv * 
"Ev9ev e; Avpv-~~crov v-rextpvye; • xvrxp eyu ti\v 
Tlepcx, ■■edof-ir,Se\; Qvv 'a9-'v- )t) An ~~Txlpi' Lib. XX. 207 CauJa veio latca-ue "c femora utrin-- 

que 
Verberat, fijque ipfum excitat ad pu- 

gnam : 
Tcrvumque-contu-ns fertur furore ; !i 

quem occirlere-ppfut 
Virorum, vel iple perit prima in tur- 

ba:' 
Sic Achillem incitabat icbur & animus 

magnus 

Ccntra iie magnanimum .rEneam. 

Illi ver6 quando jam prope erant alter 

in alterum vadentes, 
Hunc prior allocutus eir pedibus-valens 

nubilis Acliiiles : 
" ^inea, cur tu, tantum agminum 

fpatium pcrmenlus, 
'* Conftitifli : an <e utiqwe animus- 

mecum pugnare jubet, 
" Sperantem Trtjir.is te imperaturum 

equum-djmitontus 
" Dignitate, qca Priamus ? Sed fi me 

interfecetis 
'* N> n tibi propterta Priamus pra?mi- 

um in manibus ponet : 
" Sunt enim ei filii : ipfe autem con- 

flans, neque rr.ente-ievis. 
" An veid libi Trojani nemus tribue- 

runt, egregium pi»e aliis, 
" Amcenum & vitiferum, & arabile, 

quod colas, 
" Si me interfeceris ? difficulter au- 

tem te fpero lioc faclurum. 
*' Jam enim te, autumo, & flias hafta 

figavi. 
" An non recordans, quando te a bo- 

bus, foius (um-effcs, 
" Agitavi de Ida:is montibus velocibus 

pedibus 
'* Celeriter ? tunc ver6 nufquam con- 

veitebaris fugiens : 
" Inde autem in Lymefium evafifti : 

verum ego hanc 
" Everti, aggreffus cum Minerva & 
Jove patre ; li.d. — *^J>' ; .] A!. Xfojin. 

-~tt. 170. Outf ik urXstigac Ts 5 »X ia '] '* Le f num animi 
mdex cauda — . Immota ergo ; placidus, elemens, biandi- 
" entique fimilis, qucd rarum efr ; crebricr enim iracundia 
" ejus. ln principio terra veibcratur ; incremento terga, ceu 
'• 4u dam incitamento, rlagelbntur." Plin. Nataral, lliji. 
Iii. VIII, cap. 16. 

yer. 171. — fj.ay}tru>r'ai.- Ccd. HorUiati. jxu^ii^'an. Quo 
modo & in uno MS fciiptum rcpper.t Bamtfiut. 

ytr. 176. Oi J' ir-J«'.] Similiterque infia, vtr. 128; 'Ah\ 
»te Jn'. Vide fupia ad 5', 433. 

Vtr. 17S. — i7reAfiaiv.] Ccd. Har/eian. aVeXfJft.V. 

Ver. 179. — lUaJCiVjyflai.J y ^' ^^X^'^''. 

Ver. 180 — 186 — '£X7rO|UEV« — f £ *£iy.J Verfus hofce feptem 
repudiari notant Scholia MSS apud Barntfium. Nulla, ut vide- 
tur, idonca ratione. 

Vtr. i%\. — TifxJc t?c njutfVia.J *£iijiiT;c^«frtjijj' «)?i<p£ s -e( 

ya'l, " OJtoi TBvixa n 5 -:'af«®- yifitc," Sd.il, Ver. 1S3. E.v; yi, ,; TO-a~f=;' U ."fiTiiJl^..] sll. EiViv ;£$. 
«i isra~iic- ii' Ef»Tr£j»c. 

Ver. 185— ^CaXiv.] Vide fupia ad /3, 43. Al. icr'\n. 
Iiid. — a' ; H.„c.] Vide fupia ad '', 142. 

Ver. 186. — ^foXrra.] Sfero ; ncn jftratii. Vide fupra ad 
(, 240; & ad-/, 736. 
Iiid. — /sjiiv.] Al.ii'i». 

Vtr. 187. — «fofio-a.J Cod. Harltian. ^oirc-at. Quae & pirba 
leftio. 

Ver. 188. 'H UfASftyn.' A1.~H ' fAifxntr. Enuntiabstur au - 
tem (uti & notavit Barnefiut) ac fi fcriptum fuiffet %3 pfytn, 
Non licentia aliqua Pietita, fed quia vulgo eiiam in feiurd (,i: 
opinor) oratione ita pronuntiabatur. V:de fnpra ad e, 349 ; 
ad t, 533 ; & ad £*, 471. 

Ver, 190.— t;'t£ Jbti.] Al. irjlv i' eTi. 

Vtr. 191.— i/Vix<piif£;.J lta ex uno MS edidit Barr.tfijtt- 
J~l, tniiffvfs;. 7tr, 2o3 O M H P O Y 

Av\ixo f ac 0£ yvva~Kxg, sXsvQspov v\uao uTripuc, 
H5/01/ o.Tap £,. Z.uj eppvo-ajo y^ csot aXXci. 
.95 AXX' » vvv o~ epvscrQui oicuxt, uq lv) Bvuu 

TluX?,sui' aXXa o~ syuy ava^upvjcravja v.sXsvu 
E; ■zrXvi9vv tevat, uyd dvTi^ ic-ucr sus~o, 

ThiV Tl KCCKOV SrxQsSIV' 'pB^dsv Ss TB VYjTTl^ ByvU. 

Tov 6 uvt Atvstuc dira^.si^,B\o, Quiijtfev tb' 

200 H'/]XbiOy\, UVJ Svj p STTSSO-0-l yB, Vy-JTVTIOV UC, 

EXorso deici'£scr9ui ' sirs\ Qdtyu oiSx y^ uvtoc, 
'Huev KSpJopiuc, v\cX ato-vXu uvQv\(Tuq-9ui. 
Idusv uXXv\Xuv yevev\v, tdpsv Se toyJv\uc, 
UftoxXvT uxisov\sc eireu Bvv\tuv dvSpu7ruv' 

205 (JiJ/.j xt ao nru Qv suac tdec, vt up eyu Qac. 
<t>uo~i Qs f£ nyXvjOc dpvpov©- sKyovov eivai, 
Mv\\poc $' bk ©stJ©-, KaXXnrXoKdua aXoo-vlv/\c' 
Avtup eyuv vtoc usyaXvjTop®^ 'Ap^icruo 
Evvopai BKfsyauBv, \jlv\tv\o Se uoi ec-' 'AcppoSiTVj. 

2IO Tuv ov\ vvv BTepoi ys (piXov ■vruilu kXuvo-ov\xi 
I.v\ubpov ' a yap <pv\u' S7rsso-<rl ys vvjirvTioto-iv 
■Clos oiuk^iv9sv\s, ud-xyc e^ofiroveeoSai. 
E» S etf.A.i? )y TavTa Sav/usvui, o<Pp ev stcYr.c 
HuBTBpvjV ysvsv\v, (■nroXXo) S'e ptv dvdpec icrao-i') 

215 Aupiavov av srpuTov tbkbJo vs(psXv\yspSTu Xsvc ' 
Ktio-o-b de Aupdavivjv, eirti iiru "lA<©- ipy 
Ev wsdiu nrsTroXtc-o, -moXic usponuv dv^uiruv' 
AXX sd' V7rupsiac ukbov ■sroXv7rt$dKU "lSv\c. Lib. XX. " Caprivas autem mulieres, liLcro ie\ 

erepto, 
" Abduxi: at te Jupiter fervavit & 

dii careri, 
" Sed non nunc te fervaturos puto, ut 

in anitr.um . 

" Inducis : verum te cgo far. regref- 

fum hortor 
" In muhitudinem ire, neque adverfus 

ftes tnihi, 
" Anteqn.m quid mali paffus fueris ; 

jam fa-tum vero & llultus fentir. 
Hui« vero ^Eneas relpi-ndit, dinit- 

que : 
" Pelide, ne jam me verbis, pueiulum 

tanquam, 
" Sprres le territurum : facile enim 

poffum & ipfe, 

" Et convitia, & opprobria, proloquf. 

" Scimus autem altcr-alterius genus, 

frimus & parentes, 
" Jam-olim-dicla audientcs verba mor. 

talium hominum : 
" Vifu ver6 certe neque tu meos nofti, 

neque ego tuos. 
" Aiunt te quidem Pelei eximii pro- 

le-n efle, 
" Matrc vci6 ex Thetide, comas-pul- 

cbra marina nympha : 
" At <go me filium magnanimo An- 

chisa 
" 1'iofiteor pr.'gnatum effe, mater au- 

tem m hi eft Venus. 
" Horum iam nunc alterutri faltem 

chaium filium plorabunt 
" Hodie: non enim puto verbis omni- 

no putrihbus 
" Sic d remptos, _ pugna redituroi 

effe. 
" Qnod (i vis & haec doceri, ut bene 

fcias 
" N.illrum genus, (multi autem ipfum 

homin s norunt ;■) 
" D rdan-im quidem primum genuit 

nubes cogens Juptter : 
" Cond dit autem ii Dardaniam, quip- 

pe nondum Ilios facra 
" In campo adificata erat, urbs arti- 

cula'e lequentium hominum ; 
" Sed adhuc radices habitabant irti- 

guae-fontibus Ida.. «_r».c. Vtr. 193. AnaJac] Cod. Harliian. Atftaf. w.X.i<t. Scbo/. 

Vcr. 195.— =■' - f J £< r9ai.] Cod. /Y_r/«'_„. £ s /_ £r 8_,. Atque Ver. 207 -WJl.c] 'Ev«X,',c 9 £ 5 £ 'v 9_W-"„ x-lou. 

ita in uno MS fcnptum reperit Barmfiuu Scttl. jil- d^dhr,-. 

Ver. 197.— tzKr.euv iemi.] Qu_ ratione, «rXnfiJ» hicultiroam Ver. 210 — ?tf.-o.' ,e ] Eandem hfc vim habct particula yi, 

producat ; item mmiim, ver. 200; & _.W«1.c, «r. 204; tc ac vox Lstina Jiliem. 

,h*\ ■ver. 2,5; & | w!j ver . 22Q ; vide fupti ad , f ... ^ z - a .._ S .. < _ Xf .,, aiv7 _. ;1 ^ Jia _ f| .. v . £ _ ^^ v . de 

Ver. 19S ftjfSit ii t £ raVi©- tytu.] Vide fupra ad {', ad v-r. 141. 

3*. AL pi;.0i> ^£ ti. Ver. 200. TivUttri, /*n W /u.' Wucci yi, nhi-nci oSc, "eXtk. 
tnJi'| £ o-._i.] 

Hoftis amare, quid increpitas mortemque minaris ? 

-ffw. X, 900. 
Ver. 201.— .iV.Xa.] To'j oraja T J uK.ci Xlycpzvae airn^dc. 
ScboL apud Barnefium. 

Vcr. 204. n.oxXi;1a.] Ta ujr. T <-» *rtM t m wtf:fi,<r/A:m, lbid.— ^awoviEtr-.i.J Vide fupra ad d, 398. 
^irr. 215. — v £ f £ Xuf £ { £ Ta zeuc.] Vide fupra ad d, 175. 
Ver. 216. — Aaf-oW),».] ncXic, Tfoiac. Sibol. 
Ibid. — trrti Htria "iXioc fgii.j 

nondum Ilium Sc arces 

Pergameae fteterant ; habitabant valjibu» imis. 

M*. III, 109. 
Ver.ZiS. '.\XX' 18' DVaifliac uxlov.] .\iyayde .1! Taf Ta Ta' I A I A A O £ Y. 

AotpSocv^ av Ti-/.t& vlov 'Eot-sOoviOv Qtxo-iXyot, 
2 20 'O? o'ij ct\pvsiOTct\'&> yeve\o Bvt\tuv otvGpu-ruv' 
Ta Tmo-^iXicci i-r-roi eA®-> «ara; \2iSKoXeov\o 
®7i\Eiat, -wuXotciv ctyctXXoftevca ctTotXr,<ri ' 
Tctuv >c, Boge-c;' vaxTcrxjo Qoo-KOfjtevotuv, 
I-r-ru o tio~ot[jLiv©~> -zrctpeXe^ot\o KVctvo-^otiTyj ' 

225 A* VTTOKVCro-CtfZSVCH eTSKOV IvOKCti^eKOt ■&U)/\Xq' 

■ Aj d ots j£ QtipTuev e-r) ^eioupov ctpapixv, 
' Akoov e-r ctvdepiKuv y.ctp-rov Beov, Koe Kare^Xwv* 
'AXX' bVe ^ QmpTuev \-r evpeot vutx BaXo.crcryj-, 
' Akoov e-ri pyiFfx.7v©<- ctXog -~ro\io7o Beecrnov. 
230 Tpw« d Ep<p£0o!/i©.> Tey.e\o Tcueo-criv ctvctxjtx' 
Tpuog ctu T/)e7' zrct7Se~ ctfjtvfjtcve; e^eyevovjo, 
iXoc; t , Acro-ocgciKC' te, r^ ctvTiQe<&> YotvvpviSy};, 
' O; 07] KctWi--©* yeve\o Siwtuv ctv8au~ruv ■ 
Tov >t} ctvy]pe'i^ctv\o Beo) Aii olvo^oeueiVy Lib. XX. 209 (i Dardanus ve 6 genuit filium Eri- 

chthnnium regem, 
" Qmi t i.i opulentiflimus erat morta- 

linm hominum : 
** Hujus ter mille equce per paluflria 

pafccbjnlur 

- ( Fcemins, pullts exuitar.tes teneris : 

•- Harum ahjuas & ipfe E'.reas ada- 

mavit pafcentrjm, 
" Equoque fe-tum afllmuiafiet ccncu- 

buit cyaneis-jubis-urnato : 
** Illas vero gravidas fatta? pepercrunt 

duodecim equulas : 
*- liix autem quandocunque faltu-la- 

fcivirent iuper alrru te ia, 
■■ Summum fufer fpicarum fru&um 

currebant, neqwe frangebant : 
" At quuni faltu-lafcivirent fuper latis 

dorfis maris, 
*■ ln fupcrficie fuper colhfos-fluctus 

falis cani cunebjnt. 
<( Troera autem Erichthonius genuit 

Trojanis regem : 
- s Ex Troii vero tres fiiii eximii geniti 

funt, 
" Ilufque, AlTaracufque, 8c forma-feo- 

par Ganymedes, 
-■ Qui fare pulcherrimus erat morta- 

Uum hominum ; 
■• Quem & ratuerunt iri-ccelum dii, 

Juvi ut-pocillator-eflet, ,-.-77n ■ ■ y.ara &=.'v tTrtvc; s.^fxiva. £ xara ^tViv. Ge"ov yce av JrJ 
tif to «reoikxo* ii^-a^ t xlv cv ^e^O-, vjuvmKV, woXKuv t^v xoi* 
ahnhiav yifvo>A.iwv £uv titi Xa--is't £ Mw*(c £<ftt7rl£Ta( EKS^o7e. 
P!a!o de l<gibut t l.b. ?. 

I6ia,—-u-T<u l -~;ci{.j T« xetTa; f£;»i Tavv 3g«», Scboh 
Ibid. — wxeov.] Pronuntiabatur, notante Barnefio, wauv vel 
«xet/v* quomodo & fcribi poftca cceptum efi:. 

iiW. — isrcXyTrjJaxy.J yf/. ■nreXyiriJax©', Atque ita legit 
Codex HarUianut, 

Ver, 220. "O,- JiJ a^»ei&Ta7a« >-£V£7o.] Pronuntiabatur, ut 
opinor, "Oe &« '^vsiotoI®-. Vide fupra ad ver, i3S ; & ad x' t 

133. ri/V^at tEra"V ftl/TW [AagSavw] 'EgtyQavi&f 0; a,T7cL\l-£V 
tz;9^oo"7ovv 'v$ai(s.cvi?a\&- X:y{lai ye'.£S-3at t Tn- te malp-xa^ ti t^j 
Jyri T$i fJ<M'9ntW0fp yivofxivng xXr^-^raq «gy^f. Dionyf. Ha- 
hcarn. Anti-r. Ram, Litj t I. 

^Vr. 221. — i*£i93£(&nu. ] Apud Maximum Tyrium, rgftryiKioi, 
Quae & fortaffe melior leclio, ne fcilicet vox, " &»fX«at," in 
fequenti verfu, fupervacanea videatur : Uti notavit Barnefiuu 
Ver t 222. — -crfic^ats-iv.] Cr.d. Harhian, t-rxXr.o-iv, 
Ibid,— xra>K~i, J ^//. «Tra^iVi, & aTaXoT<r(, 
^Vr, 223. T««v >^ $o^ine ngaVo-a7e fcerM^UE-.aa;.] Poft hun c 
verfum, alium addit Codex Harleianus. 

'Ev juaXaxi; Xsxju-covc, j^ avQt-iv titLgttOie-i» 
Ver, 224. — EWjKiv©*.] Vide fupra ^d ■/, 45. 
/A/V/. — •cra^EXi^o xyavs^aiTn.] Al. IfMyn ^iXiTnU ^ £ji. r . 
Ibid. — -TafiyiZalo.] Vide fupra ad £', ci^. 
/^r. 225. — uVexyy«-a'|UEi-a(.J Al, uvsKWthUBWtfk 
/^r. 226. Ai ^ oTfl ^cciv Q- $$-*■] 

Illa vel intaclasfegetis per fumma volaret 
Gramina j nec tcneras curfu Isfifict ariil^r : Vel m^ire per metiium, fluclu fufpenfa tumenti, 
Ferrct iter • celeres nec tingeret a^tjuore plantas. 

Mn, VII, 80S. 
Ubi notandum iftud * ( lajijfet*' 1 non pro faderet** pofitura 
e(Ie. Perinde enim efr, five illaro tum, quum gramina pewo,- 
taretf quas psrcurreret ariftas «0» ladere dicas ; fve, quas per- 
currifletj interta non lafijjet. Vide fupra ad a', 37. 
Ibid.-— agfaiv.] Vide fupia ad £', 142. 

'"■' 227.— Axgov E7r' d:Qi^.ntvv xag7rov.] Nuv twi/ ev t;"? 
C*a^t;e-( \'irTQ3V aQigxv. ScbcL 

Ver. 229. — 9"i£(rxov.] Currere fc/ebant, Vice fupta 2.d i/:r. 
28 ; & ad v', 84. 

^r, 232. ~I"\&'c t', Ad-ff-o^axoc te.] 

Ilufyuc, AfTaracufque ■ ■ <<ff-/. VI, 650. 

/i/rf — £ a\7.i}-^ Tavy/>c»;oVf, "Oc K JiaXXic*'^.] Ko ( i; » N 
'f»"/'"! 5 ntTO/*ijo"»iV u Qoofj.-C\^ JXka 4 v )r*; Evtxa uVe Aios E(c O- 
Xu^C7rov c'v£v£^6^vai. rAai]v~iX Ji (j Tb'u y aa flirt 1 , *Ef* j(*o* "."V 
JuVi- >^ '('^riji:, <f — ;ali;Ta- 3"i t* a-aVv." Twto ^e ff a '{ £i > 
0T( fi^ETai S"t t* axtffc'?. "Eft 51 >^ a>X;'i ---r^, '* — ■-^^/Xi , ,a , «t»?:--* 
,( -A^-a e:^-,-." tSb*I p *fJ My'.-, ^Jfy-a* <J»gErl S -'>■-. 
*£^ hv Qwaft-polifUit TtfTuy w^ tihjcr^d]^ IvofxaaQe^ r«- 
►f|Wr'5>);, a'X' »' AA:-. w.c, ;v &go"*c T'1i t utjrai, A\r 
"rofriov fubfncm, 

Vtr. 234. — T:r yj aVgE;'4-ai7o Se-J.] 

& rapti Ganjmed^s honores, &n. I. 32. 

■ — quem praeres b Ida 
Sjblimem pedibus rauuh Jovia armiger uncis. 

- ■ -254. 

extetum vituperat hur.c locum Cicero : " Nec Hometjr.i 
" audio, qui Ganymedem a dits roptum Jsit propter t*. v:r. t - .- 

•' ut Jovi bibere mniftraret. Ftngebat hsc Honit.: . 

E ' " human* 2 :o O M H P O T Lib. XX. 235 K«aXe©o sivzkx oio, Iv xGxvxToicrt y,i\ili\. 
'IX©^ xu tuuG' ulov xfiufiovx AxousScvjx' 
AxofisSow S' xpx Tiduvcv tsks]o, Tlpixfiov ts, 
Axutrov Ti, K).utiov S\ 'JkiJxovx r, o^ov"Apvj©^' 

AcrcrxpXY.l^ Ss KxTTUV S' Xp 'Ap^iCTVlV TSKS ITrxlSx 

240 Autxp Sfi^AF^tcrvjs, Uplxfi^ S' sts-%"Ek\opx Slov. 

Txutvjs toi yeverjg ts y^ utf&x]©» su-/pfixi uvea. 

Ziug d xpstvjv xvSpicrcriv opsXXst ts, favuGn ts, 

Ottttus ksv sGsXvjctiv' yxp Kxp]is~©* xrrxvjuv. 

AXX xys fivjKiTt txutx Xeyuy.iGx, v^ttutici ug t 
245 Es~xot sv fxscrcrvi ucrfavv\ ovjiotvjt^. 

Es~i yxp ctiiCpoTspoicnv ovsiSex fiuGvjo-acrGxi 

TloXXx UxX' * xS' XV VViUS SKXTOvPwvOZ «yfe> XiCITO. " Mu!ta admodum : "e navis quidem 
' ^ ' ' b / » Ai ^ f v ""' centiremis onus terrei. 

~Ltpsit}v) Ss yXucrcr' eV* GpoTuv, -zrroXus S' svi uuGoi. " v " !:,bil,s enim '"igua ert hominum 

' ' ' ' I ' muluijue infunt fermones, 

UxvjoToi ' sttsuv Ss -gtoXus vofjcos svGx >c, svdx. 
250 Ottttoiov k si7rvi<rGx svr^, to7ov k' eirxKicrxts. 

J\XXx tivj spidxs Xj vsiKix vutv xvxyKVj 

NeixiTv xXXvjXotcrtv ivxvTtov, ugs yuvxiKXs, 

Aits ^oXcocrxfiSvxt 'epiS&> -a-ep) SufioQopcto 

"NstKsucr xXXvjXvicri f/.ecrvjv es xyuixv iScrxt, 
255 YIoXX' stsx ts k) Hxt' ^oA©^ Se ts >t) tx ksXsusi ; 

AXkvjs v fi STTsscrtriv drro\p's^>sts fiiftxuTx, 

Hptv ^xXkpj fix^eo-xo-dxt svxvrlov' xXX' xys, Bxcrcrov " Pulchritudem ob ipfius, ut immor- 

talibus intereffet. 
" At Ilus genuit filium eximium Lao. 

medonta : 
" Laomedon autem Tithonum genuit, 

Priamumque, 
" Lampumque, Clyt : umque, Hiceta- 

onemque, ramum Marris : 
" Aflaracus veri C.ipyn : is autem 

Anchif.-m genuit filium ; 
" lit me Anchifes : Piiamus vero ge- 

nuit Heftora nobilem. 
" Ex hoc quidem genereque & fingui- 

ne profitcor eiTi me. 
" At Jupner virtutem viris augetque 

r.iim itque, 
" Proui voluerit; ille enim potenti/ii. 

nius omnium. 
" Sed age ne ampliiis ha;c differamus, 

pueruli tanquam, 

" Stantes in mcdia acie prorlii. 

" L;cet enim ambobus opprobria pro- 
Joqui " Omnigeni ; verborum autem Iatus 

cjmpus hinc atque inde. 
" Qualecunque dixeris verbum, tale 

& audieris. 
" Sed quid jutgiis & rixis nobis opus 

efl tanouam mu. " Altercari inter no 

lieres, 
" Qu« irata; per contentionem ani- 

mum-radentc:Ti 
" Probra-jadtant ilf-ra.in-alteram me- 

diam in viam piudeuntes, 
" Multa veraque & ndii : ira nempe & 

ifta jubet ? 
" A virtute veio non me verbis avertes 

anmiofum, 
" Priufquam ajrepugneseontra : Quin 

age, ocyiis " humanaaddeos transfercbat ; divina mallem ad nos." Tuft. 
Dijfuiat. Lib. I. § 26. 

'«•.135,292, 314, & 334. .— o'8«v»T«ri.] Vide fupia ad o', 
398. 

yer. 237.— oja.j /'' .'.•■, / i . 

Ver. 242. Zsiic &' ags7ri'v aitfytetriv l^tXKu T£, ^aivtirSei TJ.] 
Smiliter fere Ucfiodui : 

'pCa. $■' a^nXcv fxmiSii, j oJnXov tligu 

Zsuc iiJ/iSoe^stiic "Efy x, 'h,ue{. Lii. I, t/er. 6, 8. 

lhd. — r°, /j.m''8u] Qiia ratione, ts, hlc producatur ; item 
xsv, vcr. 243 ; & stso, vir, 255 ; & oVo, ver. 261, & 278 j 
vide fupra ad o, 51. 

Ver. 247. — EKolivfJu-/©..] "T« exotov IjStiuv cAouvi/uevii, 
{u'yo ya( oi riie iprrivlm xoflcfjoi, Scbo!. loco jam citato, novVof S' ivixv tijsXoc n/xic. Apud Ciemen- 
tem AUxandrinum t ZJavV.i&v E7riaiv AS TzroXiic \01xie. 
Md.—iTtiv* ii fnakie voftic.] Sic apud H.ficdum : 

'A^»Eio; i' E5-01 iorlorv vo,«o'f 'Fjy. xo/H/UEf. II, 21. 

Qiiae ad loca Minagius : " Legendum autem,*' inquit, " utro- 
" bique V0|uoc, accentu in ultin a, id eft, nftwitf fartitio, dl- 
" Jlrbutio in utramtjue panem : viftcg, accentu in penultima» 
" quas vox legem fignificat, apud Homerum non reperitur ; 
" quod praeter Grammaticts, notavit etiam Jnfephus, hb. ji, 
" contra Appionem." Ar.notat. in Laertium, Lib. IX. 

rer. 252. Nei«eTv o'x>iiXoKriv £voi?,ov, ai-E ^vvaTjcac.] Sic apud 
Li-vium ; " Stdcmus domi dtftdti, tnu/ierum ritu ahercantes inter 
" ncs." 

Vtr. 254 —[xio-m lc aliniv.J Dio Cbryhft. Orat. XII, legit, Vtr. 248. iretTtV Je yXaW cr, 6 £ oWv, ■mUic i' ht pv- ay ' in ' lq *'■<""• floi.] KivJoteu'ei j-o s m t* o'v&j«'7rivov yivcc itrailxv ivfoia j-eve- 
tr9ai fj.i.X\ov >? <povi' s xoi Xe«c«i ? - tbt» Je |«o'v» xeicIiitoi Sou- 
fxar-iv tivo isrXcVTov. Dio, Orat. XII. Casteitim Clement Akxan- 
drinus, Strom. Lib. I, citat ; JtjewIii yae Kal y\2c-ca 8 ( ot£v. 
Ver. 249.— navloToi ittUv ie wcAuf voftic.j Apud Ditmtin, Vtr. 255. no'xX' stco T£ jj u'xi'.] Al. ricXXo t' lovlo j utjh* 
Notante Euftatbio. 

Ver. "2.c6.—fx:fAaxTa.-\ Vide fupia ad v', 46, 

Vcr, 257,— jj.ap^itratrSat.2 ^- od ' Harleian. f^axiarSat. 

V,r. IAIAAOS T. 

VtvtrofAiQ a\Xv]\uv •)(x\xv\ge<rtv tf^tivi<rtv. 

^H 'got, y^ ev oetvu Qxxet v\Xx<re -/xXxeov e/%®^ 

260 'LfMgSxXeu, fjteyx $' dfA.pl Qdx©> fivxe Snpog ccxuxy. 
Tlv\Xeiovig oe Qdx©~> f£ d-rro eo %£<o« ■nra^ii-n 
' E<ryJ\o Txg&v\crxg ' (paro ydp $o\iyoo~xtov e/%©j 
'VttdX e\evcrecrdxi fA.eyx\v\Too©<> Atveixo ' 
NijV^, 80 evov\<re xd~\d <pg'evot x), xx\x Bvfiov, 

26 C '£lc & fatSt' eg-} Beuv ept-ivSex ougx 

' Avopxcri ye Bvvj\oTcrt oxfitv\fjtevxt, £$' viroetxeiv. 
OvSe ror Aivetxo ox\pgov©> oQptpov e/^©-* 
'Pyfct Qocx©*' ^vcrog yotg egvxaxt, Supa Btoio' 
A\\x ovu fJt e\a<r<re oix ■srlvyxg, xt ag eri rgtig 

270 r 'H<rxv' tiret ■srev\e -srjv^xg v\\a<re Kv\\o7roo*iuv, 
Tag Suo, ya\xeiag, ivo §' evSo8i xaccrtTegoio, 
Tv\v oe fA.ixv, y^vcrv\v ' rn £ to"x£\o yx\xtov lFy©>. 
Atvreo©^ xvt 'Ayt\tvg ■urgoiet SoXtxocrxiov tfys©*, 
Kat /3xXev Atvetxo xxt ottrirtox iwafjocre tcrvjv, 

27C ' Avjvy vrro ■otout^v, v\ Xe^ora]©* Bte yx\xog' 
Aeif\oTxrv\ e-irev\v livog \3oog ' v) oe o.d ■argo 
TlvjXtxg v\t^ev fitXtyj, Xxxe cT dcnrtg vir avTv\g, 

A» / w » /, \ » \ '/n » /t>» » / 

tvtictg exXv\, jt, x7ro evtv xcnrtd avtcrye 

Attcrag ' efyeiv\ dg vnreg vuth evl yxiy 

280 ' Es~y\ te^evv\, otd 6 dfjcporegyg eXe xvxXisg 

Acnrtoog df/.tpiQ,goTv l g' 3' d\tvxfctvog oogv fixxpov, 

' Eg-vj, xxo 3 dy©> ol yvro fivpiav 6pQx\f/,o~cri, 

Tafev\<rag, ot dfyt r nrxyv\ /3e\t©> ' avrdg 'AytWevg Lib. XX. 211 

" Experiamur alter-alterum aratis ha- 

ftis. 
Dixlt utique, Sc in terribile fcutum in- 

torfit aeream haftam, 
Vifu-horrendum ; ingenfque fcutum 

mugiit haftrp cufpide. 
Pelides vero fcutum quidem a fe procuT 

manu robufra 
Tenuit perculfus : credebat enim pras- 

Jongam haftam 
Facile penetraturam effe magnanimi 

^neie: 
Imprudens, neque en : m cogitabat in 

mente & in animo, 

Qcoi non facile deorum inclyta dona 

A viris mortalibusdomantur, neque t:s 

cedunt. 
Neque tunc yEneae bellicotl rapida 

hafta 
Perrupit fcutum ; aurum enim inhi- 

buit, dona Dei : 
Sed duas quidem tranfiit per plicas - % 

tres veio 
Supererant : quinque enim plicas fu ( e- 

rinduxerat Vulcanus, 
Duas, areas, duafque interiores flsn- 

ni, 
Unam vero, auream ; qua demum ce- 

tenta eft aerea haila. 
Secundu; vero Achilles emifit pralon- 

gam hatiam, 
Et peiiuflit ^Eneae ad clypeum undi- 

que a^qualem, 
Oram ad fummam, ubi tenuiflimum 

cuirebat xs : 
TenMii^Imum etiam induclum erat co- 

rium bovis : penitus autem 
Pelias prorupit fraxinus ; crepuit ver6 

clypeus ex ejus iRu. 
j5ineas autem corpore-contraiflo-fubfc- 

dit, & a fe procui fcutum fuftuht 
Tcrritus : hafta autem fupra dorfum in 

terra 
Stetit a/rer/wr-pergendi-cupida ; utrof- 

que autem difruperat urbes 
Clypei ingentis : Is veio evitaia haila 

longa, 
Conftitit (trepidatio autem cum dolore 

ei ofTufa-eft immenfa oculii,) 
Perculfus, quod prope fe fixum erat te- 

lum : verum Achilles Vir, 158. reue-OjUiEo' n'\Xn'\D».] 'avt! ra a^af^sSa' S Ifiv 
a?ro7r£(^av Xu^aJ^Efia Tn"c aAXriXaiv ^yvo^wso;-. Scbol. 

Vtr. 159.— JXas-s ^aXxsov sf^©-.] Cod. Harhian. Si\a.tra 
cS^fim iyx®'' Atque ita in Commentario legit Euftatbius. 
yiV. Cf^Ct^lfAcy sfy^. 

Ver. 260. IjUejJhXes.'.] Al. l(u$Sa.\iei. 

Ibid. — a'xow?] Ita ex Euftatbio edidit Barnrfius : Al. drtxn. 
Sic e ', 295; 

"h^ike 5 1 ' t9r7r5^r:V=ia x& s t/c ms(i tinfic d%xn*i. 

Ver.263. 'Ps~di' itevc-ec-fjat.] Vide fupra ad v', 144. 

Ver. i6j, 268. Oh'*e 'Pb{e Qdx<§: ^vck yd s ipxaxi 

ix^x Seofo.J Ita Hefiodus : 

Qlx.lt. t;xta\l ydkxnv ify®.* 
Oijf Ef^lje» xi>.x:v, Ifirlo ii Jo7 ; -a itcTo. 

'Ao-ttic 'HjaxX, vir, 414, Ver. 272. — XZ va '~ v ''} Edidit Barnefsus, ^vcir.v. Quod 
eodem modo pronuntiandum : Prima enim necellarid prcdu- 
citur. Vide fupra ad v, 24, Sc 523. 

lbid. — t? p*.J Qua utique . Qud fcilick . 

lbid.—xd.T.Ktcv eT^^.] Al. fjcttXivov eT;£©-, 
^irr. 273, 276. — TD30'.u $o\ixcTmov iyX&y * $'- ^'a 

«r s S.] 

— haftam jacit : illa per orbem 
/*Ere cavum triplici, per linea terga, h-ibufoue 
Tranfiit intextum taurisnpus — . JEn.X, 783. 

Ver. 275. "Av%y' vtto «r^ajTriv.] Ka?a t:v e^&j9ev y.vst>.ov sr.; 
aV/TiJ®'. Scbol. 

Ver. 279. — a"/>'.] Ut par erat Utfieri cfcrlcbat—. 

Ver. 280. — le/i:?».] Vide fupra ad 0, 317, 
Ver. 283.— vrdyr,.] Videfupraad i", i8j. 

E e 2 Vtr, 212 OMHPOT 

Eij,f/,tfiav; s7ropacrsv, tpucrcrafj,sv'&> ^Qog o£t), 
2 C Yfj,spiaXsa ixyuv ' o as yj^fidiiov xd,Q,s %f'P* 

Aivtixg, fisya spFov, b i auo y dvSps (pspoisv, 

Oloi vZv @po]oi si-t • o ds ju.iv 'psa nraXXs >t) o7og. 

' Ev6x y.sv Aivsiag f2 S7rscrcrufj,svov fid.Xs Tsrsrpu, 

H kcouQ , ijt £«»©'>, to o\r\py.scrs Xvyqov oXsdpov' 
290 Tov os y,s \\-/\Xsilr\g QysSov dopt Bufj,ov d.-rrrjupa, 

E* fj,r\ cip oj-v vovjcrs UoTtiSduv svocriyOuv ' 

AUTIYM d^UXXTOICTI Bso','g fj,s]d fJ,uSoV 'tllTTSV ' 

'£1 7307701, 7j fioi ayj& fcsyaXrjTopog Alvsiao, 

* Ot; Txya \~\r\Xtiuvi cJxfj,s]g ctiSooSs xcItsiti, 
295 UciOousv©-' y,uQoiiriv ' ArroXXuvog sy.dro:o, 

Nrj7Ti'2^' ibs ri ol ypy.irys/icrsi Xuypov oXtdaov. 

AXXa Tirj vuv ar©-> avxtriog aXysx Tsacrysi, 

Mceif/ svsic aXXcjpiuv aysuv, y,syapicrfj,sva atst 

Acopa BsoTcri otoucrt, roi 'Jpavov tvcuv syacriv ; 
■IOO 'AAA' dys6\ v\u,s~g ?jsp utv urr sy, Bxvxtx dydyuusv." f\ A a6 ' te ' nos 'P fl eum = mM ^ 

*> ' 1 b ' 1 1 i 3 fubducamus, 

M'/]7rug ylj Kf.ov. '?-/;; y,syoXuTs]ai, alzsv 'AyiXXsvg 
Tovos Y.a\xy]si\'/} ' ,uopifzov §'s ol sg- aXsacrdai, 
Ocpoa fiTj acnrs^fj.^ ysvs-/\ y^ d$av]©o oXr\\ai 
Aapsxva, bv Kpoviortg 7zrspt nrxv\uv <piXcc]o Tvxiouv, 
3OJ Oi edev t^sysvovjo, yuvaiKcov ts Bvrjrduv. 
Hdrj yao JJcnafiis ysvs r /jv rjyd'/ips Kpovtuv ' 
Nuv cs ar) Aivsiao j3ir; T^dtcrcriv dvd^ti, Lib. XX. 

Animo-paratiflimo irruit, flrifto enfe 

acuto, 
Terribileoi e.lens-damorem : At fsxum 

fumpfit manu 
/Eneas, vartum pondus, quod nc duo 

quidem viri ferrent, 
QujIcs nunc homines funt : is veio 

ipfum facile agitabat & fulus. 
Tum ccrrc /fineas quidem irrucnlem 

percufliffet laxu, 
Vcl galeam, vel fcutum, quoj ab eo 

defcndiiiet trillem mortem : 
Illuni ver6 Pelides cominus enfe anip.a 

priva/Tet ; 
Nifi celeriter animadvertiffet Ncptu. 

nus Quaffator-terrie : 
Statim autem inter immortales deos 

verbum dixit : 
" O dii, cerie mihi dolor de mngna. 

nimo ./Enea, 
" 'Jui c::6 a Felide domitus ad orcum 

delcendet, 
" Perfuafus verbis ApoIIinis Jonge-ja- 

culantis, 
" Demcns : nequc enim /i ab eoomni- 

no-propulfabit tiifte exitium. 
" Sed cur nunc hic infons mala pati- 

tur, 
•' Immeritd ob debtos-aliis dciores ; 

gr.'ta autem femper 
" Munera diis exhibet, qui calum la- 

tum habitant ? " Ne forte i: Saturnius irafcatur, fi 

AchilUs 
'" Hunc interimat : Fatale veto ei eft 

effugere,' 
" Ut ne (ineprole genus & prorsus- 

extin-ftum peieat 
" Dardani, q.iem Saturnius prse o- 

mnibus dilexit liberis, 
" X<ui ex fe nati funt, mulietibiifjue 

mortalibus. 
" Dudum enim Priami genus odit Sa- 

turnius. 
" Nunc vero utique JEntx vis Tro- 
janis imperabit, V„. 285. j^Saxla I«x»»-] vil) e fupta ad i' , 456. Al. V,r. 304.— ffearo.] QuS analogiS dicitur /tafvfinai, ifu^. 
J^;!<ni»! i«'p.. «Cfo^Wj kfjutglSfdftm, in Futuro antem y.a(m s Sfuti, indeque 

Ver. 286. — 1« Jiio y avJfE <fsjoi£».] Vide fupia ad i, 303. ,"-;-- ! s':«2i, quod per omnes Modos ac Temp^ra C fcmper cor- 

ripit j eSdem anaiogia e.x <frXo^--.i deducitur £<t.^o^r,v, i$i> a -T<i, 
ex quo Futurum deducetur ^XhSftai ; indetjue tfxiu, quud pet 
omnes Mcdos & Tempora ffemper corripit. Vide fupra ad ic', Al. ivx i? ;i . 

Ver. 295. — 'AwoX^wv^ ExaTDio.] Qua ratione, 'Aw^><wv^', 
IiTc ultimam producat ; item il, ver. 322; vide fupra ad d, 
S>- 

Ver. 296. NnVi®'.] 

Demens! jui . A-n. VI, 590. 

Ver. 301. Mi'7ri.c ^ Kgov/o^e ] Cod. Harlelan. Mv/r:..f «e K^o- 

Vl'?!)?. 

Ibii tt.V.EV 'A^lXXEUf.] AI. e"or£{ 'A^lXXElIf. 

Ver. 302 — xolaxleirp.] Al. KslttxlEiWi. 280 , ic ac o, 338. 

Ver. 306 — rCfOVliiV.] Vide fupra ad d, 39;. 

V,r. 307. N« i\ ii Aivciao iSi'n Tfuinnt aWfe*.] Al. tiS, 

il in AilE.'«o j.ev(S>. TO^vllj-o-iv ava^Ei. 

Hic dcmus ^Enea: cuncfiis dcminabitur oris, 
Et nati natorum, & qui nafcentur ab lllis. 

AZn. III, 97. Ibid. — fciji^ov.] Cod. Harleian. juo{o-i,uw. Atque ita in ^' *' °'" T ° v '? 'AipfoJ.Tnc Aivsiav \iymri xttTttc-nVuvTa Xo^ov e^,- 

tribus MSS fcriptum refperit Barneflui. Quod vetfum perimit. 'iTaXiav, avaao^io-Snrai wcXiv oixajf, £ /3ao-;Xfu<rai T?c Tftiaf. 

^er. 3P3. Ojija ftij ao-orEjH®' j-eveh' ij d^aVT®-' oXnTtt».] TEXEUTaJvTa Je xaTaXiorsiv 'A<rxavi«i Tto uiai tiiv fiao-iXEiav >t) to"v 

Apud Maxivi. Tj>i*m, Dijfenat, X; "iltrxE /u>! dnintu.®' aV Ixsiv» j-ev©- E7rin-Xsirov xaTao-^Erv tiiv afX"' , ' <»c /t*Ey >j,J 

j-Evtti ftiriiriirSv/ SXnTttii Eixa^o», to^c 'Ofvn^a ijriirir u'n oe,6£; Xa^uCavojttiieif ■aTafaxfB- 

2 «rouljf. I A I A A O E Y. 
K>.; sruicJtg ■arui^uv, toL mv fciT07riaSe yevuvjui, 
Tov o" ypSiitT t-mira. (2ou7rig sroTVios 'Upr, ' 
■3 10 'Evvocriyui, uurog Qu ptju <Ppetr; <ry<rt vo,\crov 
Aivauv, n y.tv fiiv ecvcrcrtui, i\ K£v tucrtig 
T\7]\el$7i 'AyiXr]i Supvipevui, ecrSXov eovju. 
v Hroi u yup vui nroXtig uf/.ocrcrufiiv opiczg 
Tiucri uer uSuvuTCitriv, eyu Kj YlccXXug Aoijvij, 
3 I r MijVot' e-rri Tpueo-<riv uXe'£rjcrtiv xuxov %ftup, 
Mtjo" 07T0TUV TfoiTi f.uXipu -arup] Tsrucru (Ju-flxi 
Auiof/tv,], Suiucri o" up7\ioi ute? ' Ayuiuv. 

Avtuo iTTti Toy uxvo-e HocreiSuuv liocrtyouv, 
Btj p ifjctv uv T£ ficuy7\v x) uvu kXovov t r yuuuv' 
■ 320 r I?e 0", 0? Alvtiug, ycV y.Xvrog %ev 'AyiXXtvg. 
Auriv.u tu "fi tTreiTu kut otpQuXpuv ytev uyXvv, 
IblXel§y 'AyiXr)i' Ss fiexir,v evyuXxov 
'Ao-TTl^®^ Y^iPVTiV i/.syu\7iTop'&> Aivucco • 
Kui T7,v f£ ■sroo7ruGorJi tjtoouv AyXr t s; tSyy.ev' 
325 Aivsiuv 0' 'errecrevev urro ySovog vyocr ueipug ' 
YloXXug Se S~iyug v]puuv, -sroXXug de y^ iTTiruv 
Aivtiug V7TtpuX n \o, Sii utto ynpog op-icrug ' 
*l£s S' e7r iO-yuTiTjv r aroXuuiyJ&> ■uroXtfi.oio ' 
'EvSu Sl Kuux.uveg ■moXty.ov fifjuSup^o-cro^a. 
330 Tu Se fvcuX' efyuStv r,xSe UocruSuuv tvccriySuv, 
Kui uiv (puvTjo-ug 'e^reu ■srjepoevju Trr^oo-yvdu ' 

Aivtiu, Tt'g cr SSe Btuv uTtovju xtXtvti 
*Avt/' 'AyiXXrjog •aroXeftit^eiv r/je ftxyecrSui, Lib. XX. 213 « ( Et filii filiorum, qui in-pofterum 

nati fuerint. 
Huic autem refpondit deinde bubulis- 

oculis-decora venertnd-i JunO : 
» Terrie quallator, ipfe tu mente V--1 

confule 
" De /Enea, an eum e periculo ex- 

trahas, an reiin 
* ( A Pejide Achille domandum, opt;- 

mus licSt- fit. 
" Nam fane nos multa juravimus ju- 

1 rnenta 
" Q;nre& inter deo?, ego Se PalUs Mi- 

nerva, 
" Nunquam a Trojanis r.cs depulfura-:- 

ope-alhta malum diem, 
(i Ne qui .iem cum Troja exitiali igne 

tota cremabitur 
« Incenfa, incenderint autem Mavor- 

tii filii Achivorum. 
Ut vero hoc audivit Neptunus quaila- 

tor ten^, 
Perrexit ire perque pugnam & pc^ 

ilndorem haitarum ; 
Perventtque, ubi ^lneas, atque incly- 

tus erat Achilles. 
Conieftim vero huic quidem deinda ob^ 

oculos fudit caliginem, 
Pc-,de nempe Achilii : ipfeque haftam 
asre-foiido- pr^fixam 

Clypeo extraxit m3gnanimi J&nex '- 

Et eam cnidem ante pedes AchiHi> 

pofuk ; 
/Eneam veio vi-impulfum-egft a ter- 

ra in altum futlatum : < 

Multos autem ordines heroum, multoa- 

Sc equorum 
/Ene3s fuperarat, faltu dei a manu. 

impetu-fumDto : 
Pervenit ver6 ^d e\tremam-partem im- 

petuofi prslii : 
Ibi autem Caucone3 ad pugnam arma- 

bantur. 
Eum vero admodum prope acceiTit N'c- 

ptunus quaiTAtor-terrrp, 
Et ipfum edita-voce verbis ahtis ailo- 

cutus eft : 
tl ^nea, quts te fic deorum prascor- 

dia-lxfum infligat 
" Contra Achiilem pra;liari & pu- 

gnare, ftiXKua-av sffearfl** we§l rr.v Alyttttv ^ tsc l^ ttuiva ysynffOf/.(vm 

j7ri<J»avE(av w^e nrw;. '' tivv S"£ 2S Aivews |8»j TgwEirtriV «va^si, 

" Kal &&"$£$ 'srai^ov:, TOtKEV y.tT or, i7 z l ; eva;T2(." 'T7T0- 

5v t.v "Qfxnozv Iv Q^jyla. ^i/vatreuovia.^ tl^i^ai tiij avJ^ac, o$i S u 

"',-< r : v ev 'lTa>,l;-. o'.xisy}j.<; QaCihiviiV Tfwwv, irv a\xy.cfXt$nV tJ 
A^v=.'v a'va7r>arr. „-.;. 'AgV6tV Js 5-; T»v Tg*ft» tf{ ITfny^iOj ^ 

a*XXo9t btoxMeot/asvw, « JwaTov iT* ; DiorjJ. HoJicarp. Antiq, 
Rom. Lib. I. Vidc & Strabonem^ Gtognqb. lib. XU\,f>jg. 905, 
a/. 60S. 

Ici].—\\\i..i$ !?;'.;.] ViJe fupia ad v', 75S. 

^>r. 308. Kat vaTSt^ «ajatJdtv.] W/. Kai «rtffta» •aja"'S'fc. 

Jbid.~-fJ.iTc,Ti:a^i yivmTai ] j*i/. ^uEToV.ffS-v 67r«VTai« 

?*Vr. 309. — SofWTHC'] Vide fupri ad a', c^r. 

I^er. 311, — i' «£v ^tiv.] Cod. liarlcian, iX h(v {a.v, Ii.d. — laVsic/.l Vidc fupra ad 0', 42. 

?T»r. 310. r l£s S"', cT6* A'via; ] 

■ ' ■Pelidae tunc ego forta 
C ngreffum ^Eneam, nec Diis, nec viribus acquis, 

Nube cava eripui . SFn. V, 8cS. 

Tu potes i^neam manibus fubducere Graium, 
Preque viro nebulam Sc ventos obtendere inmes. 

Mn. X, Si. 
Vtr. 325. Aiv c t'av V fi7rsj-:o=L.] AI. Atvsitiit £ la-atv&L Quo 
modo legit 8c Codcx Harlcianm* 

jr er . 329. — Kavxftjvfc. ] O: fxiv, Tfaj'yJ.v eSv©- 0ctgGapV 
-: rfa^>\aroviaC* o! Ji T!fC IwiK^nV KaiyxautfC' l' ^ Kfli'/.»!^» 
•sr;?.i; WagaAl^ lux^ac ^ Kagt'*5. Scboi. 

Ver. 332 — »T6av7a.] ^?/. -x/lLvla.. Al. a*='xov7a. ^rf/. a&K>)7i» 

^ir, 333. 'AiV 'A^X^iS^ otoXe^^e.v q}i ^^jaSat.] Cod. 

//d r . 1 1 j -■; 1 214 O M H P O Y 34.0 Lib. XX. 

" Qui te fimul fortior, & charior im. 

mortalibus ? 
" Sed lecede, quandocunque obvius- 

fueris-faclus illi. 
" Ne & prarter fatum dumum orci 

pervenias. 
" Atpoftquam Achilles mortem & fa- 

tum 2llecutus fuerit, 
" Audadier deinceps inter primos pu- 

gna : 
" Non enim aliquis te aliu; Achivo- 

rum intetficiet. 
Sic fatus, reliquit illic, poftquam pne- 

ceperat omnia. 

A v \ V' " * ** ^ ~ * " * '-*/! .. ~ /° '? ' ' i x Tunc conleltim Achillis ab oculis di- 

i\\.x eirsn AyjXr,og uir oQduXpuv (^aedxo- ccyXvv f perfit ca ' Og Qev upu ><.peto-cruv, x) <piXfep(i% uSuvxtoiq-iv, 
33 ^ \\XX cIvux^^tui, ots xev Qvf^CXvjosui uvtu, 
Ali; Yj vrrso fic.puv oouov uto&> EMTa(pty.y;ui. 
Avtuo emi x.' A%t\eug Bxvctjov y^ ■zroTfxov eTrio-7ry, 
Oxpo-ijo-ug 07) TTstTU ft,Pju ■srpuToio-i fiux-o-Qxi ' 
Ou p. yxp Tt; cr uXX&> ' ' AyjxtZv ePevxpiPet. 

TLg nirav, Xtirev uvtoQ , eiret oteirs^oute "uruvju. caligmem 
Deufam : Js vero continud clare vidit 

Geo-Treo-ivv 00 eiretTu y.ey trtdev otpDuXfto.o-tv ' ocu | is . 

'/">». &,7~-.~ a" 1'. „, ."*'_. v «> / 0, ' . Ingcmilcens autem dixit ad fuum ma- 

OX,tir,<ruc d uou etirs -srpog ov y.eyuXr\Topu Svpov ' g milln , Mrn . 

*£l vtottoi, ? ;/eyu Bxv^u ™F ' StpduXpoTo-tv opuput' " SS^^JT^ miraculum 

m A r- *'tj* r /?*», "^ _ ' ? -" ' N /1 N *V s*. ** ft Haita quidem hiec iacet in terra 

345 ElX®' [* Tode xeiTcu siri xQovos, ade n $utu neque oLi no virum 

Aevo-cu, tu e&eyKu, >tc!]u>C\uf/.evut f/.svtuivuv. 

'H qu y^ Atvetxg (ptX<&> uduvuTOtcri HsoTo-iv 

'Hei/ * utup ft.iv e/pvjv fiu^ uvTug sv%s]xxo-9xi. 

'Ep'peTU ' i ol Bvfiog ey.iv 'sti ■sretpr.dyvut 
350 'Eo-o-e]ut, bg x^ vvv (pvyev uo-fiev^ Ih. Suvutoio: 

AXX uye hr., AuvxoTo-t <piXo7fjoXefioto-t ueXevo-uc, 

Tuv uXXuv T~uuv Td-eipyjo-opui uvTt^ eXOuv. 
H, jc, s-Tt crt-xuc uXjo' y.eXevs os (puTt ex.ug-u 

MyjKeTi vvv Tpuuv ey.uc eg-ujs, STot 'Ayutol, 
3 55 'AXX u'y, ohfg uvt u-v6{og Itu, ^utu 2* ^xscrtiut. " ?&$£%£*££-- 

'ApFuXsOV 2'e flOt lg-), yi, iQQipu -WSP lov% '' D.ffic.leautem m.hieft.etiam forti, 

Too-o-iicrt' uv6ou-rag >^cv»y, ^ -uruo-t yJx la ~k~'- " b ^f pugi- infequ '' & ° Um omni " c< Vtdeo, in quem immifi, inteiflccre 

cupiens. 
" Ccrte & ^neas igitur charus im- 

mortalibus diis 
*' Erat : Ced ipfum putabam fYuflia fic 

gloriari. 
*' Valeat: non ei animus me amplius 

experiri 
" Ent, qui & nunc fugit lubens cx 

morte. 
" Sed agedum, Danaos bellicofos ad- 

hortatuSj 
" Alios Trojjnos experiar obvius per- 

feftus. 
Dixit, & in ordines fdJiit : adhortaba- 

turque virum quemque : 
" Ne ampiius nunc a IVcjanis procul 

/late, nobiles Achiv' UarUian, 'AvII-i TTio*.ttvv / &' > v-TE-Quy.ow ,u.a^Ej-9a(. Ut fupri 

•ver. 83. 

Ibid.—--'BrQ\-fAi^uv fae /xa^sr-Sai.J Vide fupra ad n, 232, 

& 279. 

Ver. 336. Mn x} vnrl^ /xoTgav Sofxov ai'5 1 ©- eVa^/xsiai. j Quic- 

quiJ ir.rpinatum^ prxter expedlationem ; quicquid 'violentum, pra?- 

ter naturam ; quicquid ex flultitia natim, praeter rationem ; 

ea omniaL>V- ; £ fUt^av ytvio-Qai dicuntur. Vide fupra ad $', 155. 

** Nihil autem dubium eit, quin violentam & inopinatam mor- 

** tem fignificaverit ; qus quidem poteft redle videri accidere 

*' praternaturam." Gell. lib. XIII, <ap, 1. 

Ver, 338. ©flgo-nVae.] Cod. Harleian. GappK<ra;, 
Ibid — ife? Vlfla.] Ita edidit Barnefiuu Al $ iiTretla* 
Ibid,— fXild 'GT/StoT o.cri.'] Al, (xna Teoeto-e-t, 

Ver, 340. — £i£7rif> 5 'aoY] Vide fupra ad 0', 314 ; & ad £', 500. *^r. 341»— ^xiJao-*.] Vide fupra ad a', 140. 
■P^r. 345.— =7Ti xQovq;.] AI. in- X® ov *' 
Ver, 347, & 367. — aflttvaTonrt.] Vide fuprii ad a, 398» 
• Ver. 350.-— ;'c *].] Cod. Harkian, t»$ xai, 
Ver. 331. — £yt W.] ^fg* ouafo. Vide fupra ad (3', 158. 

^* t ' r * 357—559. Tw«V5' Torcr^cr^'.] Bamefiui hic «rag- 

EXxEivro " Je** contendit ; quod, ut opinor, haud patitur Jin- 
guas GraeCte ratio. Ego potms voces iftas il Too-cuo-Y t Toto-ko-o^^* 
demortjiratfvas elTe arbitror ; {y.ard ZtXfyv ScboI.J quafi dicas^ 
Ha tot •viroi j vel, Hanc totam homium muhitudinem ; & Hujui 

tantee aciei, Casterum Codex Harleianus hic legit Townc • 

ToVa*»JC. 

Ibid,—ilY$£*j'7rit$.'] Cod. Harleian, drigwww* Ver, I A I A A o z r. 
•360 *AXX' oe-irov ~i eyu Suvufiut x t ' ~~ iV te, -rroo-tv ts, 
Ku) crdevei, » f* tn (p-]f.\ fie^creftev »<T r]£aioV 
'AXXu ftuXu -~tx°" E 'V-' ^ ,a i"' r! ^> B '<^ TiV ''' a 
Tpuuv ^a/^Ve/i/, c<r<? Qx so>ov '^X s ^~ e *%- 

rt Xl$- <p«'r' e-ro]f>uvuv ' Tpue<r<rt Je pai<Jt;xog"EK]up 
365 KwXe^' opoxXyo-ag, (pdro V ^Eva; «pt ' Ax^o- • 
Tpws? u-repOufiOt, jWij SeiStre ~lr\Xiiuvu. 
Kai xev eyuv £-ree<r<rt k) dQuvuTOio~i fcuxotfiriv, 
"Efxei F dofuXeov, e-retvj woXu <p'efeooi elrtv. 
OJ<T 'A^/Xeu? zrdv]ecro-i teX©- fiuSotg E7ri'y<rEi, 
3 70 'AAXot ro /£ tsAee/, ro <?<= )^ f*.Ecr<rv\yu xoXze'. 

TS cT eya dvri&* iTfii, >t) « ra-U/3» %«^«? 'eoncev, 
E* Tiruflf X s ~ DOt ~ £~ l,i e, fiev®* 0" utOuvt atovjpu. 

A Xl- ipaV e-Tojpuvuv' ol cT dvriot eJ%s' uet^ov 
Taueg' xJv <T dfiudi- fiixQy jt*£v© j , ^f/ ° «utij. 
"5 7C Kai tot* up"E%]opu ~itt~ wa^ag-ag <I>o"<S®o A-roXXuv' 
"Ek]od, fiVjKETt ■zrdfnrav ' AxtX~\r,'t •urpofiaxt?e> 
'AXXu jc«]« ~~~~\y 1 'uv ts x^ e>£ <pXoi<r£oto SerJefco, 
"Mj-rug <r ije /3dXri, v]e QxeSov uopt Ti/if/y.*" 

"Xlj e<paff ' 'EkJud uuti- eJucrujo nXufiov uvopuv, 
"3 80 Tu-£r;o-ct-, or ukv<te BeS b-ra cpuvvj<ruv]t%. 

'Ev <Y 'A%/XeuV TpuE<r<rt Booe (ppe<rtv etf(.evt% dXnqv, 
"LuepSaXea taxuv' -urpuTov eXev lcpiriuva 
'EcdXov, 'OrpuvjiiSriv, TzroXeuv r\yr\ropu Xuuv, 
*Ov vuu<pv\ rexe t~vfig 'OrpuvT^t ■sf]oXt7rop'u, 
3R5 TfiuXu u-ro vt(poEv]t, "Tclv\- ev -zriovi rjjfiu ' Lib. XX. 215 

" Sed qu3ntunn qu'Hem ego valeo ma- 

mbulque, pt-dibufque, 
" Et animis, m ejam nego conten tio- 

nem-remifluiu ne min rr.u quidem : 
•' Sed omnino per ordines ibo pemtus, 

neque quenqu3m puto 
" Troum gavifurum efTe, qui prope 

h irt im venerit. 
Sic dixit incitans : Trojanos vero illu- 

ftns Heclor 
Hortabatur increpitan?, affirmabatque 

fe iturum contra Achiilem : 
" Trojani magnanimi, ne limetePeli- 

dem. 
" Et fane ego verbi? vel cum immor- 

taltbus pugnare-poiTem, 
'* Ha^a vero arJuum", lunge enim po- 

tentiores Tunt. 
" Neque AchiJles orr.nibus finem fer« 

monibus imponet, [vero in- 

" Sed aliud quidem perficiet, aljud 

medio-conatu imperfeclu-relinquet. 
'• Illi autem ego obvius ibo, etiain fi 

igni manuum-vi fimiJis-eft, 
tl Si igni manuum-vi iim)Iis-eft, ani- 

moque rutilo ferro. 
Sic dixit incitans ; adverii ver6 haftas 

tollebant 
Traes : horum autem in-unum con- 

greHa eft vis, oitulque eft cjamor. 
Et tunc quidem HecTorem allocutui eft 

aftans Phcebus Apollo; 
(i Heclor, ne jam omninocum Achi!!e 

congrediaris-ante-aciem, 
" Sed in agmir.eque & ex turba ex- 

cire, 
" Ne qua te vel miiTili-feriat, vel co- 

minus enfe percutiat. 
Sic dixit : Heclor vero rurfus immer- 

fit-le in agmen denfum virorum, 
Perculfus, ut audivit dei vocem Jo- 

cuti. 
At Achilles in Trojanos infiliit, prse- 

cordia indutus robur, 
Horrende vtciferans: Primum autem 

interfecit I^hiti.ina 
Strenuum, Otivntidem, magnarum 

duftorem copiarum, 
Quem nympha peperit Nais Otrynteo 

urbium-everfori, 
Tmolo fub nivofoj Hydas in opulenia 

civitate : Ver- 362. — /i*»Xa r',^c] ^* {***■* « r 1 '^?' 
Ibld. — t5"e tiv' o"cu TgaJwv j£ ai ?* ; ' fir£;v -] De venuflate iflius, 
p^at r?£tv, viJe fupia ad ., 1 1 j ad v', 344 \ & ad a, 333« 
Vtr, 363 — U9 : .] Al IxQq.. 

Vtr. 363. — a^fa^ioy ETTEin.] Qua ratione^, agfaX^ov, hic ul- 
timam pmducat j item utto, -uer. 385 ' 8c EXjtijUEv^-, *ver, 
404. " vide fupta ad d, 51. 

Ver. 370.^ o\vtt ] 'AKE-faXov xai arfX? WomVctj t«t' tTiY; 
tf'7ro eu^etoi ir^o Ttt -~7otr-rat. Scbol, 
Ver. 371. Tw ¥ lytc aYJkc fi?)wi.] 

Audeo & ^neacum promitto occurrere turma? ; 
Solaque Tyrrhenos eqwtes i/e obvia cuntra. 

Mn. XI, 503. Jbni. — ita.) el izrvfi X-"i a $ zoixw, Et «rvgi X El fi aff «'X£-] Vid c 
infia ad ^', 127 ; «& ad 4', 642. 

''' r ' 375» Ka ' toV tf ? '.] £r rwm deinceps 
Ver - 277 —MM--] Ai. Hhfa. 

Ver. 3-3.— «e ^dXji, qi ^eJiv.] Videfupia ad S 1 ', 540 j & 
ad g', 84. 

^irr. 3S2. IfAsfia.kia \dyjx\,'\ Vide fupra ad S"', 456. 
Ver. 3S5, T/ttwX».] "C £ £i At,-"fi'ff s % ^fio/. 

7^/rf. — vi4-o'ev7( ] Q^a anaJcgia vox yft£nlt t qua; primam «r» 
ripit, dcducla fit ex 1.4.E.V, qu^ primam p roduat ■ vide fupra 
ac * *j 53^ i & a <J («■'> 280. 

/£/*/.— ■"TvVj noXic AyJiac, n' vyv -ta^bfxm 1*$m, Scbel. Ver. 2l6 O M H P O Y Lib. XX. Honc quidcm recla animose irruentern 

percufiit hafla nobilis Achilles 
jVledio capite ; illud veto in duas-par- 

tes totum diffifium eft : 
Fragon m autem edidit cadens : fucer 

eum vet6 gloriabatur Achillc*; : 
" Jaces, Otryntide, omnium terribi- 

hffime viromm : 
" HIc tibi rnors; genus autcm tibi eft 

ad lacum 
" Gygreum, ubi tibi ager paternui 

ef», 
" Hyllum ad pifcofum, & Hermum 

vorticofum. 

""um Tov 'pj IQvg yeyctuTot /2aX' si%e*' diog 'A-^iXXevg, 

Mecro-/;v kcckki<P -.Xv\v ' v) 6' ccvc^iyct •urctcrct KeoccrGv)' 
A'67rv}irev £e -nrecruv' o a eTrev^ccjo diog AyjXXevg' 
Ke7o-oci, 'OTpvvjei0y\, •srccv\uv eK7TuyXoTctT uvdpuv 
30O 'Ev9d.Se toi Suvu]'&*' •yeveij oe toi ecr eTTt h.i[iu>y 
Yvyut-i}, 061 toi reyev©* ■zb-uJouiov egiy, 
"TXXu e-n \yj$voev\i, yy'Eoy.u e)ivv\ef\i. 

A ric Ccct 'e7revyouev©*' tqv Se Qxotoc ocrcre KctXvl/e' Sic Jixit f »P« tum gioriansj 111 

' T *** * ^ • autt-m c l.go oculos obtexit : 

Tov u ' Ayuiuv tTTTToi eTTio-o-UTpotg oureovjo 
305 YlpuTvi ev vcrytvri' 6 eir uvtu Av\y,oXeov\u, 
'EcrSXov uXe\rv\Tv\pu yuy^g, Avtv\vo(>'&' vtov, 

NJ^E KCCJCC KOOTWpOV, KWev\g OlCC yuXK07TU0VI^ ' 

C)'j 0' upu yuXKetvj Kopvg eo-yeQev, ctXXu 81' uvrvjg 

Alyyv) teyevvj hv\f' ogreov, ei r Ke(pccX<&> oe 
AOO "Evdov uTrug Ts-eirccXuK]o' ouycccro-e oe yciv yeycccoTcc, 

'\7T7T0$ccy,ccv}cc t)\ eTreiru kcc9' ittttuv uYcrcrovJu, 

npoVSev eSev (^evyovju, ye]ct!poev3v vTcto-e &zpi' 

Avtcco 6 Bvyov ccicrGe Kj v\pyyev, ug ore tccvi/&> 

"Hpvyev eXKoyev©* EXtKuviov uy(pt uvu;t\u, 
40 C YL&puv eXK0v\uv' yocvvjcti Se Te toic 'Evoo-tyQuv' 

^rLg ocpct tov y eovyovjot Xnr' oc-eoc Bvyog ctyyjvup. 

Avtcco \2v\ Qvv dapi y.eT ctvrtSeov YloXvdupov Hunc quidem Achivorum equi canthis- 

rotarum laccrarunt 
Prima in acie : Ille vero pcft hunc 

Dcmoleontem, 
Strenuum propuJfatorem pugnse, An- 

tenoris fihum, 
Percuflit ad tcmpus per galeam seneis- 

munitam-malis. 
Nec fane serea galea prohibuit, fed per 

ipfam 
Cufpis pergendi-cupida rupi: os ; cere- " 

brum ver6 
Intus totum tcedatum eft : domuit veio 

illum ardentem. 
Hippodamantem autem deinde a curru 

defrlientem, 
Ante fe fugientem, in dorfo percuffit 

hafla : 
Et is animum exhalabat Sc mugiebat, 

ut cum taurus 
Mugit vi tracitus Heliconium-circum 

regem, 
Adolefcentibus trahentibus ; gaudet 

autem his Neptunus : 
Sic utique hujus mugientis reliquit olTa 

anin.us fcrcx. 
At ille ivit cum hafia in deo-parem 
Pily.iorum Csterum Cedcx l'.r. 3S6. Ti»p'.] Hum, ir.quam 
tiarleitm s liic lcgit, T« J'. 

Ibid — ,u£,uai*-a.] Vide fupra ad »', 46. 

Vtr. 387. Mircuv xa«xS(paX«'v* »1 J' avJr^a.] 

TLx. mediam ferro gemina inter tempora fiontem 

Dividit ; 

. atque illi partibus aequis 

Huc caput atque illuc humero cx utroque pependit. 

JEn. IX, -50, 754. 
Vtr. 388. b.iitr.Tii Ss.] Vide fupta ad :', 1S1. 

^irr. 390. 'rvSaJs TOI %ilai<&" ylti* ii.J 

Hic tibi mortis erant metrx : domus alta fub Ida. Vcr. 399. a;, : u' is.usm.] Vide fupra ad i, 317. 

Imd. — -nl' lc-ia, iyxi^a.X®. Js.] Vjde fupri ad X', 97. 

Vcr. 400. — y.i/xaSra..'] Vide fupra ad v', 46. 

Vir. 402. njoo-StiV sflsv Qiiyifia, ft&tygtm» irairs.] 
Tum Pallas bijugis fugientem Rhsetea pra;ter 
Tr.jicit- . y€ff,X,399. 

Ibid.— ™«.] Vide fupra ad v', 192 ; & ad &', 525. 

Vcr. 403 •^UJ.EV, f»; ;'t£ Tar^©. "HjU^SV sXx.o/iSl©-.] 

Clamcres fimul horrendos ad fidera tollit : 
Quales mugitus, fugit cum faucius aram 
Taurus, &: incertam excuffit cervice fecurim. 

J£n. II, 222. 

^E». XII, 546. Q^ em locum inter eos recenfet Mdcrcbiut, in qnibus Virgiliui 
Ibid. — sn-! Xi',«vu.] Al. Ivi fifim. Uomcrici carminis majeftatem non a;quat. Lib. V, cip. 13. 

Ibid. — *.,«•. rufai>.] Ou-ruc h itoiU >/av-r KaXn/tin rvfciv' Vcr. 404. — '£Xix 4 'v, cv dfif) i-.axla.] Tiv nocrSlJam- i-Tt:,, 

Htih airi Tvyt) to KavJatix», cv •m^S-rii fan £art\iccrai Au- wi i» 'EXrxrovi ojei ttTs BmurUc riuarar i , b 'EXlxV 'r>.«n 

Jiiv >i oVi t,v©- sf^jii gjo,©. viya tar.t!ftha. Schl. H »t7tro; 'A^a,'ac, sV l isji» n-.ct-.oi-.oc. Scbcl. Vide & Stra- 

Ver. 392. "rxx ? i in l^Suieili.] Sic apud Virgilium : bar.cm, Cecgrapb. lib. VIII. fag. 589. Al. 3S4. 

Pifcojtme amne Padufse. Aitt. XI, 457. Ver. 405. — }>aVrai.] Vide fupra ad /, 260. 

Ver. 406.— a" S a.] Ut dicium ifi, mr. 403. 

Ibid,—liuyirla.} Ita (xEuJlciilic edidit Barncji us, Al. iptmla. 

Vcr. Ver. 393 tov Ji ^xct©. rWs KsAv^s.J Vide fupra ad 

f , 461, & 503, I A I A A O I T. 

Tlztxpiorjv' T ° v ^ * Tl ' 3raT ''7£ tixcrxe poLx£(r9xi, 
Owex.cc. ol p.t]ct nrxcn veurccj'^ ecrxe yovoto, 

4 10 Kxi ol cpi^xT^. eo-xe, srolicrcri Te srxv\xg ivixx. 
A-!j rore vyjirnycri, •nroduv apSTijV xvupxtvuv, 
Gvve ttx Ts-oo^i-^tav, e\uq cpiXov uXecre Bupov. 
'Tov j3uXe [Aio-(nv xxov\t sroOxpxr^ §7og Ax'XXeug, 
~Nutx srxoxicrcrovl^, 'odi Qus-,rp©-- cyjl^S 

415 Xpvcreioi Qove-x,ov, x) §.7rXo&> y\VTe\o Supyfc' 

*Av\ix^v cJl Siitrxe ■srxg* oy,CpxXov <•'/%£©* xlxpy ' 
TvvP S* eonr oi[x,u£xg ' vepeXyj oe [x.tv xjAtpixxXvye 
Kvxvey\, •srpori ol cT eXx& iv\epx X^ocr\ XtxcrGeig. 
"Ex\up §*, ug evovjcre xxcriyv^ov HoXvowpov, 

4.20 "Evjepoc ■/epcr\v eyov\x, XtxCppevov ■srpoTt, yxw, 

YLxpla ol ocpQaXy.uv xexvr clxXvq, ia u^ er erX-q 
Ai;poi/ exxg c-pupxcr^ , xXX* xvTi&> ; /\X(j A%<Xv> 
'O^i) Soov xpxSxuv, <pXoy\ e'ixeX®-' uvtup *Ax'XXevg 
'XI; eTS', ug ocveirxX^o, x) ivxoyivog err©- rjvox' 

A2C 'Efyvg xv7\p, 0; ey,ov ye y.uXt-* ecri[txcrcrujO Bvy,ov, 
Oc- uot iTxtpcv eirecpve Tertyevov ao up eTi or t v 
'AXXyXxc: ■nf\ucrcrotf/,iv xvx wloXeuoto yecpvpxg. 

V H, )c, virolpx ISuv ■srpo<re(puvisv"Ex'\oox d7ov' 
v Acro~ov iQ*, ug xev Bucrcrov oXidpa sriipx') ntjjai. 

430 Tov J"» TxpQy\crxg ■wpocncpy] xopuQxioX©*' Ex^up ' 
nyXeiSyi, yy) o~y\ y,* iTracrcri ye, vvjttvtiov ug, 
"EXirio Sei^i^icrQxt ' e7rt\ Qx<px oi$x x) xvrog 
*Hy,ev xif\oy,ixg, y}3* uicruXx [luQycrucrQxt ' Lib. XX. 217 Priamidem : Eum vero neutiquam pa- 

ter fincbat pugnare, 
Quoi fibi inter omnes min"mus erat 

nato, 
E: fibi charlTimus erat, pedibufque o- 

mnes vincebjt. 
Tum vero j jvenili-ftultltil, pedv.m 

vhtutem oflentar.s, 
Ru"-bat per primos pugnatores, dor.ec 

fuim pcrdidit animam. 
Hjnc percufist medium JjcuIo pedibus- 

valens nob Iis Achilles, 
Terga prstercurrentij, ubi biihei *n- 

nuli 
Aurei conflringebant, & dupVx occur- 

rebit thoraK \ 
In jdverfam vero partem perrupit ad 

umbilicum haliae cufpis : 
In-genua autem procidit ejulatu-edito ; 

nutef^ue ipfum obtexit 
Nigra, ad fe veio collegit inte/lina ma-' 

nibus inclinatus. 
H c^or verd, ut vidit fritrem Polydo- 

rum, 
Vil' era manibus tenentem, advolutum 

terrx ; 
Continuo ejus ^culis oflfufa eft: caligo, 

neque amp ius fuHinuit 
D.u prciul verlari, icd obvius venit 

Achilli, 
Acutam haflam vibrans, flamms fiml- 

lis: At Achilles 
Vt vidit, ut exiliit, & jaftabundui 

verbum dixit : 
tl Prope vir, qui meum quidem maxi- 

rr^ in^imum-pupugit animum, 
" Qli mihi fodalem interfecit chariiTi- 

mufn ; neque fane diutius 
(( Alter alterum trepidi-fugiamus per 

aciei femita^. 
Dixit, $c tor\e intuitus allocutus efl 

Hedlorem nob lem ; 
" Propius accede, ut ocyus ad mortii 

metas pervenias. 
Illum vero interritu5 allocutus efl: pu- 

gnam-expedite-ciens Heclor : 
" Pelide, ne jam me verbis faltem, 

puerulum tanquam, 
" Speres tt perterrefailurum j facili 

enim pcflum & ipfe 

'* Et convicia, Sc opprobria prcloqui : Ver. 408 — 418. ngia/afov Kivav;a.] Vide fupia ad a, Ver» 422.— *A^:>.w.".] Cod. Harfeian. *Axt\n<&: 

39^' Ver. 423. — tix.iX®'.] Ita ex uno MS edidit Bamcfiuu M. 

Ver. 409.— fxtla ■craVi,] Cod. Htrhian. fxtlx ibcuo-i, Zm\ / &'. Mirus recle. Vide fupra ad </, 154; & ad v', 53, 

Ver. 410.— •nrihs-s-i Ji.] Cod. Harleian.\ wihffri te. Ver. 424. '^2 c eTS - ', oi; aviTTa^o.] Vide fupra ad t', 16. 

Jbid. — EfiKtt.] Vincere folUat, Vide fupra ad ver, 2S j & Ibid,— •4 , vE9raX7o.] Vide fupra ad $', 85. 

adv, 84. Ver, 425.— lff-fj.do-ffa%.'\ Barnefiut edidit iffifAaffff-lo' ratio- 

Ver, 414.— 5^nif.] Ol C w ^X°^ e S ™ 5*5^2* lfH$*fr Scbol. nibus, ut opinor, haud fatis idoneis. Vide fupra ad g', 564. Al, 

Vcr. 416. *Av7ixgi; £.] Qua ratione, 'avtikju hic ultimam tTrif^dffffalo, 

producat ; item eu^:' l «fiv©', ver. 424; & eti, vcr, 42,5 5 £c y er \ 42;.— rs%\ : r fxom ye^ac.] T« ftmf[u twv wolifAiivlvy 

vnvvrtw, ver, 431 ; vide fupra ad «', 51. l.acifi.aia, Schcl, Vide fupra ad £', 371 ; & ad $', 378, 

V*r.jp.l. Kappa.] Id eft, ut refle notavit Barnefiuu Ko& y er . 430.— xo^awX^-.] Vide fupra ad /jT, 816. 

x ae a. Eodem modo ac y.af^u pro xala yiw infra ver, 451 ; pw ^ nn\ifo, t fX* tf tf ^hffTi.] Vide fupra ad «r, 

*a??rt pro xo/a Si* &c, 200 ^ 

Ib:&— xe^JI' «X 7 *'*] C°^* Harlcian, * i%y>Qyji\'&. 

F f *Vr, 2-8 O M H P O T, LlB. XX. 

Olox S\ ori crv fi ItrdXo;, eyu Se cedev ■zroXu yeiouv. 
43 5 AXX' v)toi fi TctuToc. Szuv ev yavxcri xetrxi, 

Aixe Qe yiipoTepo; ■zrep euv utto Svpov eXuf/.at, 

Axpi /3aXuv ' eTreiv; y^ ifiov j9eX©^> cfcv -nrdpotQev. 
H ox, y^ a^Tre-naXuv isrpoiei Sopv, y^ to y 'AQr,vvj 

TLvoi-n AyiXXyog -srxX;v eTpcc/re xvoaXifioio, 
44O tixx fixXcc ilivZacrcc' to $' «U/ ixeff"E.xJopa Siov, 

AvtS de ■zrpoTTotooiQe sroSuv weriu- uvtxp 'AyiXXevc. IP Ach"iL ame pedeS ""*'"'' *"*"* 

tLfifzef^uu; eirooare, xu\ux\ufi,evui fyievexivuv, 

\ZfiepluXex luyuv ' tov cV l'f-/]p7ru^ev ' AiroXXuv 

Peiu fxxX , «rj-g §eo;, exxXv^e <T dp v]ept wcAAw. 
445 Tpi; fi eiretT eTropvcre -nroSdpxv,; S7o; 'Ay:XXev; 
'Ei%£<'%«Xx6/w, tp); S" v)epu TV^ie fixQeixv ' 

AXX 'ore oi\ to TeTxfiov errecrcrvjo, Sxifjcovi icr®^, 

Aeivcc ofioxX'i]<ra; errecc ■sfjepoevju ■waoa-ijvSx '■ 
'E\\ xv vvv etyvye; Sdvcijov, xvov rjre toi ufy\ 
4CO *HX$e xxkov, vov xvre cf epucrcrxlo <Poi&&, 'A7roXXuv " ™ er> , e ' a ^ ma ,, U!,, ' nunc te en P u;t 

1 ~* s • ' ) FhcilHis Apollo, 

"n, fieXXei; evyecrdxi, luv e; cJVTrov xkovJuv. 
^H Bv]v <r' efcavvu ye x) vg-epov dvTtQoXvjcru;, 

EiTTH ti; x), 'efjLotye Beuv 'e7TiTdo'po9o; eg-i ' 

Nui/ aXXvg T^touv iTTieicrofixi, ovxe xiyeiu. 
A.Z< ' £1; etTruv, Apvoii &tu xdf xvyevx uea-crov dxovli ' ^ locutus > Dryopem i. e 

J J ' wv ■ \ 1 vicem raediani jaculo j 

"H.pt7re Oe WpOTrdpOtQe ■sroSuv' O Se TOV U excre. Cecidit autem n « ante pedes: II!e 

autem hunc quidem rcliquit ; 
D-muchum vero Philetondem ftrenu- 

umque rriagnumo^ue 
Ad geou ha(laper<u(rum det.nuit: huic 
quidem deinde, " Scio autem, quod tu quidem llre- 

nuus, ego vet6 te multo inferior. 
" Sed h;ec quidem Deorum in genibus 

polita func 
" An tibi, inferior licet fim, animum 

exemero, 
" Hafla percuffo : nam & meum telum 

acutum cufpide. 
Dixit utique, & vibratam emifit ha- 

fiam , & eam quidem Minei va 
Fhtu ab Achille retio avertit glorio- 

fo, 
Lrnitcr adreodiim afflatam ; illa autem 

rediit ad Htclorem nobilcm, Animo paratiffimo irruit, occidere cu- 

piens, 
Horrendum vociferans : Illum vero e- 

ripuit A^ollo 
Fa,ile admodum, utpote Deus, operu- 

itque caligine multa. 
Ter qu'dem deinde irruit pedibus va- 

lens nobilis Achrlles 
Haila se'ea, terque caliginem percuflit 

profundam : 
Sed quando jnm quatto irruebat, deo 

?": 
Minaciter tum veio increprtans verbis 

alatis allocutus e<i : 
" Rutsus nunc erVugifti mortem, ca- 

nis ; cere tibi prnpe '* Cui fcilicet vota facis, cum profi- 

c fcetis in ftridorem jaculorum. 
" At cene te conficiam oninino Sc 

podhac obvius failus, 
" Si fotte aliquis & nuhi deorum ad- 

ju' >r ert :^ h uar r 

" Nunc veio alios Trojanorum perfe- 

quemcunque deprehendere potuero. 
ercujfir ad cer- A'/\fviyov 6e ^tXyijo^iS^v r]vv Te fjceyav Te 
ILafyovv o^-apX (3xXuv v\pvxxxe ' tov p. eTretTcc Ver. 434..— 'ti.] Edidit Barmjius, o toi. Sed nihil opus. 
Vide fupia ad d, 51. 

^fr. 435. ^AXX 1 iJVo: y.h rauTtt &£a>V h ytivaai xeirai.] 
Vide fupra ad g', 1:14. Al. ^svv iirl ^ttvao-t xsirQu). 
Ver. 437.— \iun ^ \fj.lv ^:/\^- °?i^-] 

Et nos tela, pater, ferrumque haud dfbile dextra 
Spargimus, & nofiro fequitur de vulnere fanguis. 

Aln. XII, 50. 
Pir. 438. — to y' 'aS^vm nvoi^ 'A^i/.Xix05 «TaMy £T^a7ri.] 
Excepere auraj vulnus ; Saturnia Juno 
Detotfit veniens, pottajqueinfigitur hafta. j€i. IX, 745. 
Vcr. 439— 'A^iXXno;.] Ita edidit Barrsefiu». Al. 'A^iXjio;. 
J^r.443. J^tjJaXsa ittx»v.] Vide fupta ad &', 456. 
Vcr. 444. — &£>, fnaXu^E.] Qua ratione, 4>eo; hic ultimam 
producat ; item ^'.pE;-, ver. 549 ; & Jew/xevov, ver, 472 ; * 
Savalov, i/er, 48 1 ; vide fiipia ad i, 51, Ver. 448. Aiivit »',] Male hic Borncfiui ; " Manifeftum eft,. 
" (inquit,) vel ex hnc Unico loco, to, " ae," e^XiIixJv £.Vai» 
" S WfEXnEiv." Vide fu,>a ad w ', 706 ; & i, 57. 

Vcr. 450 — UiWtib.] Al. !(vo-ilo. Ma!e ; antepenultimam. 
enim corripit. Vide fupra ad nr', 781. 

Ver. 451. — SWcv.] Vide fupa ad >', 45 $. 

Vtr. 454. Vuv J' aXXi.-c Tfojaiv.] Cod. Harleian. JJuv t 
av Ti/c aXXb^. 

Ver. 455. "iic rfSnwvj A^uoTr' tfTa xaT aii'^-'va ] 

rigida Diyopen ferit em nus hafla 

Sub mentum graviter prefsa, pjriterque loquentis 

Vocem animamque rapit, trajefto guttute . 

AZ». X, 346. 
Ver. 455, 469, & 472 — 7to.] ViJe fupra ad v, 19». 

Ver. 456 ioo-E.] Vide fupia ad J", 42. 

Ver. 458. KoJ^ovu.] Cod, Harleian. Kaxyow. 

Ver, IAIAAOS T. Lib. XX. 219 Ovtx?uv }>i<pei' [teyuXa, i£ut'vv]o Bvpov. 
460 Aur«f Auoyovov k) AupSuvov, vte Btuv]&, 
Afttpu Etpoppydel; e% itj-ttuv u<te xupxge, 
Tov p Svp) /2u\uv, rov Se Qx^ov uopt Tvtyuq. 
T^.uu S A\xs-oe>i7yv- 6 j» xvrt®^ y\v9e, yvvuv, 
E*W eZ isre<p'iSotTo, \uQuv, vi, '(uov u<peiv\, 
4^5 'MvjSe kx]uk]eiIeiev, o^XtKtyjv i\ey\rxg ' 

Nijtt*©-, «3e to viSvj, e Ts-sto-eo-Sxi efieWev. 
Ov yxp ti y\VKV$Vfi©- xvr]p jfo £S' uyxvocppuv, 
AXXx fA.xX tftuefixug' 6 p, 'v7r]eT0 ;£S(W< yivuv, 
'Iepev©* Xio-o-etrB', Se (pxryxvu Stx ku9' vJttup' 
470 Ek Se ot yjTvxg oXterdev, utup peXxv xtpx kut uvtS 
KoXttov iveTT\v]<rev , tov Se Qkot^ o<rcre KxXvtye, 
©vfiv Sevopevov ' Se MtsXtov Stx —xpug-ug 
Axp) kxt Sr • e T9xp Si St' xetjG* %\S' Wepoto 
A 'W7 X,ct\Ket'i] ■ cT 'Ayv]vop©~ vlov "Ep^jcAoi/ 
475 Me<r<rv]V KUKKe<pu\y)v %t<pet v)\u<re Kuirv.evlt ' 

rr ~ Jf ' ' A }■'*.*. 'i r\ > L. magmim habente ; 

ilxv d V7rstiefpxv(Jri £;£)©, utux]t ' tov Se kxt ocnre Totus autem incalult enfls fcnguine: 

'i r ,, p / n , hunc vero oculos 

E\\x£e —op$upe<&> Bxvctfo; k) ftcTpu Kpu]utij. 
AevKx\tuvx <T ETetS', 'tvx te guvexxcrt Tsvov]e; 
'Alkuv<&., rrt tov ye (ptXvjg Stu x s 'P° r eTretpev 
480 Alxfiy) -xxXKeti,' S'e utv fieve xe~px f2upvv9ek, Ferienj enfe magno, exemit animam. 

Porro ille Laogonum & Dardanum, 

fi.ios Bianlis, 
Ambus cum-impetu-adortus ex curru 

depulit in terram, 
Altetum haiid peicufrum-eminus, al- 

terum ver6 cominus enfe. 
Troe.ii etiam Alaftoridem : hic quidem 

obvius venerat, genibus, 
Si quo modo fibi parceret, prcherfis, 

& vivum dimitterec, 
Neque inctriiceret, a'qualem-atatem 

niifcratus : 
Demcns, neque hoc fciebat, quod non 

pcrfuafuiDt er^t. 
HauJquaqtuun enim AebiHei an ; nio.m:- 

tis vir erat, neque lenis, 
Sed valdu ferox : Hic quidem ceperaC 

manibus genua,-. 
Cupiens precari, ille autem enfe per- 

cuilic ad hepar ; 
Ejus autem hepar excidit, & ater fa.i- 

guis ex ipfo 
Sinum implevic, eumque Cenebrs ocu- 

los contexere, 
Anirra cafVum : Acl.iV.es vero Mulium 

percuffit prope alians 
Halla ad aurem ; moxque per aurem 

ivit alceram 
Cufpis area : Ule veio Agenoris fiiium 

Echeclum 
Medium ad caput enfe feriit capulum- 
rr.agnum habente ; rr ' Q' • ' Q. ' O *^\ / , manu gravatus, 

iJpao-^ opouv Xxvxjov • de (Dxiryxvu xvy,evx Betvxg, Pr!e f' v '>^ mortem : 

' /u gladio cervice percufsa, Occupavic purpurea mors & fatum 

violentum. 
Deucalionem autem deinde, ubi conne- 

ftuntur nervi 
Cubiti, hac illum dileflam per ma- 

num transfixic 
Cufp ; s area ; is vero illum expeflavit 

manu gravatus, 

Ille autem Ver. 459 — ituinli.'] Vide fupra ad y, 160. 
Ver. 461. TJv ph J„ £ ! $*\£ v , T ; v Jj Cx^-I 

Turnus Amycum, fratremque Dmrem, 

— — hunc venientem cufpide Iccga, 

Hunc mucrone ferit— ^„, XII| ^ 

Ver. 463.— «"Xuflt.] Vide fufra ad 6, 454 ; & ad «', 37. 
Vtr. 464. E.V^.jOTspiM».] Cod. Harleian. Ew»; « wi . 

Ver.467. Ol/ yjf Tl , y\vKLdu/*®'.] 

Impiger, iracundus, inexorabilis, acer, 

Jura negat fibi na;a, nihil non anogat armis. 461 & 503. 

Vtf. 473.— l7Sa ? JJ tt'S ar &. 7\9' hi ? oiD A^fl^aX»',,] 
— — -it hrifla Tago per tempus utrumque 
Stridens . ^ JX> ^ Vtr. 475. uitrrn» xaitinfxUv £ffi, faari.l Vide fupra ad 
vcr. 387. 

_ Ver. 476. TIS, f C m 6 H ^,h *.>©. »r^,7,.] -Ec-i y) ,' 
E/ifzr,;. S„ £f| j,- u '„ m l a;i i£i ra <rn ra Xl%lva «rajiWrv 
O.o/, <• ttS.iVSn&tw&fa $4®. aTtujt." Kairfy h tut» 
™*PXU /Jet(«/a. t/Xfarn, »5 SajmrBh-r®. Qtu tS %1$b U 
&?* a^SMJvii. Dicryf. HaHcan,. wi$ rf, 'o^ m ti. 
Hcrat.AriPactic.it:. """^ 1 7. 

SfS&fi ":::;^ am ^ non qualis ^ d ^ £■ ^- ^ ^ ^ v id e ^ ^ .-, 

Permedium iEneas juvenem . 1. **'-~' " t«'J«B. m' x i, a Stlvat, T»X' ««VJi mfo~, 

Implevitque finum fanguis . """ ' J 

^ x 3l „ nuic uno dejeaum cominus iflu 

rer, i^ri, N fihfc» ? o-„ „^ f,.] vide f„ fri %?,' °™ "** '""^ J " Uit "*'"— *"' 1X > ^' 

Ff - rcr. 220 O M H P Y LlB. XX. 

Trjx' uut7i wrjXvjxt xdo;/\ (3uXe, pveXoc uvts 

ZpovSvXtuv txiruXd' ' o cT £7T* xfiovt kbIto TUtVaQetC. 

Avtuo 6 (3rj P Yevut peT duvpovK Uetoeu viov, 
4? C 'Ptypov, cc ex @pjxr,s 'sotGuXux&> slXvjXvdet ' 

Tcv (3d>e f/so-o-ov dxov\ty Tsrdyr) <5" sv vrjSvt xuXxoc' 

"Hpi7rs <$' s? oyeuv' o $' ' Apr\3oov BeDU7rovjx, 

,v Avp JVwtfS c-petyuv}x, [Ap\d(p^evov o^et oxot 

Nvp', ktto 8" uppta}©* Stre ' xuxr\&r\vuv 6e ot iiTTTOt. 
49O 'Xlj <5" clvufj.utpdei f3uQe' uyx.su Bsir7rt§usc wvg 

0uo£©" d^uXsoto, /3u9s~u 3e xuie\ut vXr\, 

Udvjr; T6 xXcveuv a.vs(*&> (pxiyu stXvtpd^st " 

*\flff oye Tsruv\r\ Bvve Qvv s\~yj.i, Suipovt *V©^, 

Ktsivcusvxc. etpeiruv, Yee <T ut[Au\t yuTu peXutvu* 
495 'flc <T oVe Tig ^sv^yi (3ouc doo-evuc tvpvp,tTU7nsc, 

Tpt&spsvKi xot Xsvv.ov IvtpoxuXu sv uXuri, 

'PtutpK T£ Xs7t}' sysvovjo (3ouv vtto •zzroVcr' spipvxuV 

*£lc vtt 'Ayj.XXrpc jjctyuQv[A.a [^uvvyeg t7T7roi 

_ ,p ' ~ f 1 \. » 'J . " . ,T ? ''£ Calcabant fimul cadaveraque & clype- 

ZtSiQov cpx vsxvu: T£ >o, u(nriQuq «WjU.a/; d u£uv „. fanguine autcm „£ 

_,/ . r , / tn . \ .» n ' v V' Subtus totus fcedatus crat, & ambicus 

rOO NtpSi» a7Ta? srSTruXuXJO, JC, KV\VySC Ut STSOt OttppOV, qu i e™,,/ circa fellam-currfis, 

,\ . ./ .»< / < . s e /1 ' r "r° ^ ^ -. Quos utique ab equinis uneulis gutr.c 

Ac UO U<p tTTTTStUV 07TXSUV pa.Vuy.UySC e^uXXOV, afpergebant, 

.,»>.» / . j>\ '/ ~$rr\ ~/.~- &~. Atque a canthis : cupiebat vero glori- 

AtT U7T S7TI0-0-UT0UV ' 6t teTO XV6<&> UOS(r\iKt am referre 

__ /^. . //i m . / 'i » » r -f).. - Pelide?, cruore autem & fudore-pulve. 

HljX£.<%, XvOpu 6e 7XKXKCT0-e\O %£^a, UK7r\MC. rulento fadabatur n.anus inviflas. Procul cum ipsa galea caput excuffit " 

mejulh vero 
Vertebns exilnt : hic autem in terra 

jacuit extenfus. 
At ille perrexit ire in eximium Pirei 

filium, 
Rhigmum, qui e Thracia glebosa vene- 

rat : 
Hunc percuffit medium telo, fixumque 

eft in ventre aes ; 
Ditidtt autem e curru : Ille autem 

AreVthoum famulum, 
Retro equos convertentem, in dorfum 

acuta hafia 
Feriit, cunuque deturbavit : turbati 

funt autem ejus equi. 
Ut vetb fertur-furens per profundas 

convalles immane-ardens ignis 
Montis aridi ; ptofunda autem crema- 

tur fylva, 
Et quaquaversus agitans ventus flam- 

mam contorquet : 
Sic iile qu.rquaversus furibundus fere- 

barurcuna hafla, deo par, 
Occidendos infequens; fluebat autem 

fanpume terra nigra. 
Ut ver6 cun quis junxerit boves ma- 

res latis-lrontibus, 
Ut triturent hordeum album aequabili 

in area, 
Facile piotinus comminuuntur boum 
fub pedibus vehementer mugientiu : 
Sic ab Achille ac.ti nugnannno folidi* 
ungulis equi Vtr. 485.— ©fBXBf.] Codd. Harltian. ©fitxnf. 

JiiJ. siX^XuSsi.] Vide fupri ad X', 230. 

Vtr. 486.— cmfrj.] Vide fupia ad !■', i8j. 

Ibid.—A, .r$u.'.-[ Cod. Harltian. Iv «rvev/Aovi. Ut fupra V, 
3.8. 

Ver, 490. '^? £' d\etfxatf*aet.] Vidc fupra ad X', 155. 
Ver. 491.— yXii.] Vide fupra ad y>' f 151. 
Ver. 492 & 493. nav\t).~\ Al. naVfy. 

Ver- 493- "-ii< %?£ iffavln 9"i'v£ ^v fJ^ti'.] 

Multa vitum volitans dat fortia corporaleto; 
Semineces volvit multos, aut agniina curru 
Proterit, aut rsptas fugientibus mgerit haftas, 

Ms. 201,328. 

Ver. 496. — luV^o^aXoi iv aX»?.] Al t WwVfA^P} tv d/\wn. 
Vtr, 498. "fl? vv 'a^.XXo^] Talis equos alacer media inter pra*lia Turnus 
Fumantes fudore quatit miferabiie cafis 
Hoflibus infultans ; fpargit rapida ungula roret 
Sanguineos, mix-a^ue cruor cakatur arena. 

JEn. XII, 337» 
Quem locum inter ecs recenfet Maerobiut, in quibus Poetarum 
'* far per.e fplendor amUrum eft. y * Lib. V, cap. 12. 

Ver. 500.— <c7£7r*Xax]o.] Vide fupra ad h' ', 492 j i ad oj 

J 53- 

Ver. 501. rt A$ df a<p* Xtntilm cttXeojv fa8dfAiyfe<; eCaXXfjv] 

"A; a7rc7r*7r1yc-a. vwv iirTrtiatv t«"Xii'v, fj"' v "^X^t- **• f avl ^f 

tfaXXov. ScboL 

Ibid. "ac a^'.] ^uos utique y Quos fcilUet 

Ver. 503.— Xt. ; ?g'jtf.] *0 ix vns ■oroX£ i uiHflc h^tttttc fXo^vo-fAOc. 

n to fxtld xoviogT« Kf iJ^ajT^ 1 dvO^aiTrnov ai/A* Xu'8^©* xaXErTfli. 

SttoL T H L 221 T H 2 OMHPOT IAIAAOS 

PAYOAIA, rj TPAMMA $'. 'YaoQeTis ryc OMHPOT 'P«tp«Ji«ff *'. 

TfiN Tqum iU Jb'« fi*ifs8/»!«» fit^i, Ta? fte» ei\- Ti}» oto*.i», tb; Je ei? tg» Xxaftato^ov A^iMeu; &uxn, x^ 
hxaSuo »ea»ia; ^wj^ei'. £K ?<joi»>i» IlaTjJxAa' to» ^e Auxdota., To» rijnXfiM, x^ ArejOTTaio» cuaigei". "EweiW 
Ttf nrolafts •C7^>jfi.fti/^a»I®-, xi»o\i»;u'o»la auVo» £V£ei "H£airo{, 1/A,v0mt to» •arolafto» nj To TOiJio». Mela TaoTot Se<?» 
f*a'^>j ymTat, •rojo? a/\^/\ti;. 'A^i/Wa ^e 'ait/Mivj» eijyei, Aytivogi ofxoiuOos, kJ Ifiuiui i^aTralcc., ivf oi T^<Jes 
^i«crw^o»Tat ei; Tiv otoAiv. 

Ilafan-uVftiot; fta'j{>i - 5, ai iaaga7ro1a'ftiai' x} Stur P-^X^' AX/W;. 
C>r, ftoyo; Aiaxio^ao -nra^* »Vo»a; -nro?aftoio.. » ^/. 1408®-. /\ A A ort dfj wogov »£oi/ evppeiog ■ur \u.p.oio 
■*- *■' SctvQv Swyevj©*, ov dddvctj©- Texe]o 2,evc, 
Ev8x oictjfiyfccts, ths f*> ■weoiovo eStuKe 
TIpoc ■aroAiv, vTrep A%ctto. otTVtQouevoi (po&eovjo, 
JJ "Hpct]i tu ■wpoTeou, oTe ^otive\o (pxiSt^^^Exjup' 
Trj a oi ye nypo-)(eov\o T&etpv^pTec' yzpot <T "Hpr) 
HtTvct ■sroooSe j3ct8e7ctv, eovKeftev' v)fti<reec Je Lib. XXJ. SE D ubi jam ad meaturn pervens- 
rant pui chre -fluentis fluvii 
Xanthi vorticoJi, quem immoitalis ge- 

nuit Jupiter •, 
Ibi tum divifos, hos qurdero campun* 

versiis infequeb3tur 
Ad urbem, qua. Gneci turbati fuge- 

rant, 
Die fuperiorv, quando furebat illuitria 

Heflor: 
IUac hi profundebantur trepida-fuga j 

caliginem autem Juno 
Expndit ante denfam, ut-inhibetet; 

dimidii vexo Ver, 1. *A^X* cte JS «rogev ?£ov.] Vide fupra ad £', 433. 
]bid.—~ grogov- ■ ■ ■tzrola/uctc. j T» JiaCarov aoVt? ^UEg©*, xafl' 
«V o"iiX7rcjti vVTa* auVoVi Scbol, 

Ver. z. — a^avaloc;.] Stmiliter infra wr. 13, dndfAttlov* Sc 
•ver, 83. dt//o7«^«* Vidc fupra ad «', 398. 

^■r. 4.—?^^ 'A^ato».] Ita ex uno MS, & ex Eu/iatlio 
edidit Barncjius. Al, «TTEg oi «AKoi. Qu;e le£!io ex •ver. 554, 
infia fortafle huc irrepferit. 

Ver. 6. T» f'.] £"<* t/f/ytfg ■ ■— -. £"a inquam -■-■■ — . 

Ibid,— *j£g-t ^' **Hg>j niTva fxrgoj-ds BaSeTuv, IgvjefjbcEy.J Domina 
Dacier ha?c ita accipit, ut ^uno Trojanos nebuU circumtufos 
ab Acbillc eripere ac fervare dicatur : '* 'EgfxE^utv/* inquit, 
'* ne fignifie pas ici, ^our /n tmpecbtr de Juir, mais au con- 
*' traire, pour /« fawver, fnur les derober a Acbillc* Junon 
*' pour empecher AcbiJlc de pourluivre cette moitie de " Tarmee ennemie, qui fuyoit vers h ville, la couvre d'un e- 
" paisnuage." Ego vero vulgari explicandi rationi magis af- 
fentior j nempe, Junonem Tro}anos % caligine ofFusa, in fuga 
impedire. Nam vi x, £gL'xa;, fcmper apud llQmerum, retinere^ 
inbiberej :mf>ed:re t lignificat: 

Mno^E jlc' Eguxi fA&X? 1 * ' ^* "*'' '26^ 

- alxovJa 5"£ 0-* «Tif lgt/^8i. Odyjf. »j, 315» 

tfg dtH*y}a,g oguxl-i Ta'^© 4 e^vne. ll. t** - ', 369. 

Atque huic explicandi r^tioni favere videtur Eujiatbtas ; To Je # 
*' *iE^a Hg»j ITiTva T5goV9e ^aQerav,*' *ra'i>T9V Iri Toii dogao-iav 
'GJQA.Xnv xdliirildvvui lS7go o^^aXjtte^v Tor<; Tgwo-iv, <wj av ^XaS 1 *, jotii 
(SAivTOVTE? £V TM •f*£jy£iV OTlVkfEV E(*f TOV tffo\a,fAQV* 

Ver. 7.— *!'(W;'ctE£; 5i 'F? 'GJolafxLv Ef*\£i>v7o.] Kai cga, 5'ti *tav-» 
iat79a W0i*i7 «t; eTT.TijJse; ETgayuve XE^Ecn t*Jv TW ^oytf *are0^og«Vj. 
aya^c^a^ TaJ fl"^« Tfl? tlj TOV 'molafjdv / s?lwo~tQJS TQJv ytvyiilxvi. 
Euflatb, 22 2 OMHPOT LlB. XXI. 

Ec "UTo\auOV BlXsVilo j3c.SvppOOV, dpfvpoSlVYIV' In nuV!um volvebantur profundj fltien- 

, „ ' . b , ' S , , , , tem, vorticibus-.rgfnteum j 

Ev d sTrscrov veyalu -ardlayu' Qpaye § alrrd peeSpa, Incid;:runt au,er n n»E"» ftrepitu : r . 

,. , ' . ' * / » V c «• n.tum ve, d e dere alta fluent-, 

10 OvSa» d «,__£< Xjr.A. USyaX iOtXOV ol <T dXxXvTU ^P^^circumcircagravitcrgemu.re: 

„ "th\''ttt'l i <s veio fremitum-edentes 

EvvSOV SVOX '?£-, eVOX. eXlcraOuevc. KcO.X OiVXC. Innatabant huc & illuc, ag.tati per 

m ./'"> "c * \ *c ' ~ vortices. 

Qg o od virat piwyjc ■urupoc uKpthc yscsdovlxt Ut ve '° <um exai3a; impetu ignis lo- 

, _, . _, s . „. 5 __> cut{x evolant -._ i ,_,— _,__, -_--;._,_._.._ . _■ ,,_ vi//\_-i/-i _c/____c__<ai/ uruo ■ 7 B : " — • •«•.-,„, _,__i. auier 

,-. , v / irdef.l.us ignis 

OpueVOV S£Ultpvy;:, TUt ds tfjucrcnscri xafi vluo' Ereit-ti» derepem. j ill_e ver6 metii 

,-..... -. ,._..-, b 1" rculfe-cadunt in aquam : o / \ „, , /1» cultas evolant 

t&EVyeUEVatt nrOIUUOVCi, ro di (bXeyit dsiductlOV TTrVO Ut fu -" nt ad-fluvium, ardet autem 
, _. / > „. - T ._' ._ > . k-e.-lius ignis 

icitatus derepent, 
ptrculfe-c-dunt 
: Achille fugante 
prrifundi 
iplebatur fluentu. 

AvTUQ OiOySir,g CopV tl XtTTSV XVtS eiT ySat" At ille "* M ' mus haftam quidem re- 

s / t, », '' liquit illic in ripls _._..». -, , . - - pt-rcultae-cadunt in aquam : 

15 llc V7T A^.XA.JSJ XOtVOX CuOUOlVrlifl©* Sic Ach 'H e fugante Xanthi vurticibus- 
~ . , /« • ', P'"fundi 

ITXljrt. £->©- KSXaOUV eVlUlp 17T7TUV T_ yl dvfrcUV. rmplebatur fluemum refonans mixtim 
„ ? \ « t. v v, -. . ... ?.. 5 eqr.fq.ie & viris. - y , . r, >, „ J, 1 u,t l,nc m ripls 

KszXlpSVOV UVptKTlO-